Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 09-05-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2000

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind constituirea și organizarea clerului militar (amânarea votului final).

Domnul Miron Tudor Mitrea:

................................................

Conform ordinii de zi, astăzi, ar trebui să începem cu continuarea discuției la raportul comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România. Deoarece a început dezbaterea sub conducerea domnului vicepreședinte Bogdan Niculescu Duvăz, domnia sa nu este în Cameră în această dimineață, o să amânăm continuarea discuției până vine domnia sa ca să termine dânsul proiectul de raport pe care a început să-l discute cu dumneavoastră. o să trecem la primul punct pe ordinea de zi: proiectul de Lege privind constituirea și organizarea clerului militar.

Avem inițiator? Da. Vă rog să poftiți.

Comisia. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale este rugată să ia loc în banca comisiei.

Compartimentul tehnic anunțați reprezentanții comisiei. Nu este nici un reprezentant al comisiei în sală? Este. Bine ați venit! Poftiți pe banca comisiei ca să putem începe dezbaterea proiectului de lege.

Inițiatorul are cuvântul. Vă rog.

Domnul Ion Bogdan Tudoran:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Sunt secretarul de stat la Ministerul Apărării Naționale, Ion Bogdan Tudoran.

În legătură cu proiectul de Lege privind constituirea și organizarea clerului militar pe care îl supunem astăzi aprobării dumneavoastră, am onoarea să vă prezint succint câteva considerente privind inițierea acestui act normativ.

Constituția României garantează autonomia bisericii și a cultelor religioase prevăzând îndatorirea de a sprijini asistența religioasă în armată, spitale, penitenciare și în alte instituții ale statului. Prin dispozițiile prezentei legi, preoții militari sunt asimilați ofițerilor superior, dobândind astfel un statut care să le permită să-și desfășoare activitatea de asistență religioasă în condiții optime. În același timp, acest statut de asimilare a preoților militari cu ofițerii superiori permite și respectarea canoanelor bisericești, în condițiile în care aceștia nu pot purta armă și nu pot face vărsare de sânge în nici-o împrejurare.

Potrivit prevederilor acestui act normativ, activitatea de asistență religioasă se va desfășura conform rânduielilor bisericești, cu respectarea libertății de conștiință a militarilor, activitatea de prozelitism fiind interzisă.

În cadrul activității religioase ce va cuprinde slujbele religioase prilejuite de sărbătorile bisericești, depunerea jurământului militar, ziua eroilor, zilele categoriilor de forțe ale armatei, precum și activități de educație patriotică, civică și morală, preoții militari colaborează în mod direct cu ceilalți factori educaționali din unități, comandamente și garnizoane, se conformează ordinelor comandanților cărora li se subordonează și documentelor de planificare a instruirii militarilor, subunităților și unităților militare. Se impune făcută precizarea că alături de militari și salariații civili și membrii familiilor lor care locuiesc în perimetrul unităților militare respective, beneficiază de asistența religioasă a preoților militari.

Așadar, în conformitate cu prevederile Constituției și în scopul satisfacerii cerințelor religioase ale militarilor din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și pentru continuarea tradițiilor strămoșești și așezarea preoțimii militare în dreptul și rânduielile cuvenite, se impune adoptarea Legii clerului militar. Țin să fac precizarea că ne însușim amendamentele aduse de către Camera Deputaților, precum și raportul comisiei de specialitate a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Are cuvântul domnul Marțian Dan, președintele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Domnule președinte, aveți microfonul.

Domnul Dan Marțian:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a fost sesizată cu proiectul de Lege privind constituirea și organizarea clerului militar. Într-un număr de ședințe succesive, acest proiect de lege a fost analizat de către comisie, i s-au adus unele amendamente și în cele din urmă s-a luat decizia de aprobare a proiectului de lege și a amendamentelor care au fost adoptate pe marginea lui și s-a trimis Biroului permanent în vederea înscrierii pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

În cadrul procedurilor parlamentare, au fost sesizate unele comisii ale Camerei Deputaților pentru a aviza proiectul de lege. Este vorba de sesizarea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și a Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Cele două comisii, în urma examinării proiectului de lege, i-au dat aviz favorabil. Prin problematica pe care o reglementează, proiectul de lege pe care îl dezbatem astăzi se înscrie în categoria legilor ordinare. Sigur, așa cum cred că vă dați seama, din raportul pe care l-a întocmit comisia, au fost o seamă de discuții în legătură cu acest proiect de lege, în așa fel încât s-a urmărit ca el să corespundă pe deplin principiilor pe care le consacră art.29 din Constituția României, să fie în concordanță cu o seamă de documente internaționale din aria drepturilor omului la care România este parte. În unele din amendamente s-au regăsit exigențe, norme pe care le conțin aceste documente internaționale. În alte privințe, așa cum rezultă din amendamentele respinse pe care le aveți în partea finală a raportului care a fost difuzat domniilor voastre, veți vedea că au existat unele rețineri în legătură cu ceea ce s-a propus ca amendament. Eu sper ca în această ședință, Camera Deputaților să se aplece cu toată atenția asupra acestor probleme.

Aș mai spune că în afară de exigențele constituționale, în afară de aderența noastră la spiritul și litera unor documente internaționale în materie de drepturile omului, care au o tangență directă cu problematica atât de sensibilă a libertății de conștiință, de credință, de religie, trebuie să spunem că prin legea de constituire și organizare a clerului militar se reînnoadă o tradiție. În România a existat și a funcționat Clerul militar și problematica din acest domeniu și-a găsit reglementarea în două legi care au fost aplicate în România interbelică. Este vorba de Legea din august 1921 și este vorba, de asemenea, de o lege din martie 1937 care reglementează această problemă.

Pe parcursul dezbaterilor, probabil că am să revin la câteva lucruri din acest punct de vedere, pentru a decupa mai bine obiectul acestui proiect de lege pe care îl analizăm astăzi și pentru a adopta măsurile care sunt necesare pentru ca acest proiect de lege să corespundă întru totul exigențelor de care am vorbit mai înainte. Sigur, sunt și alte elemente care rezultă din analiza raportului pe marginea acestui proiect de lege. Sunt convins că pe parcursul examinării lui în Cameră, vom avea posibilitatea să facem câteva referiri și la alte fațete ale problematicii acestui proiect de lege.

Eu cred, deci, că sunt întrunite condițiile pentru ca Camera Deputaților să dezbată acest proiect de lege și să-l adopte.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Dacă la dezbaterile generale, din partea grupurilor parlamentare, se înscriu colegi la cuvânt? Înțeleg că nu.

Rog inițiatorul să stea în banca inițiatorului, să pot avea o legătură vizuală cu domnia sa, mai ușor astfel, și să pot să-i pun întrebările regulamentare fără să fie nevoie să vină la microfon.

Titlul legii. Dacă sunt intervenții? Nu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Capitolul I. Titlul.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Articolul 1.

Intervenții? Nu avem.

Voturi pentru?

Da, domnule președinte. La art. 1? O intervenție a președintelui comisiei.

Da, domnule Marțian Dan, aveți cuvântul.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Stimate și stimați colegi,

În ceea ce privește art. 1, în structura lui actuală, noi am adus, valorificând o idee care există în cuprinsul alin. 1, unele precizări referitoare la modul în care trebuie să participe militarii la aceste servicii religioase și am avut în vedere aici faptul că, în general în materie de libertate a credinței și a religiilor, nu au ce căuta metode de constrângere sau de influențare. Singurul lucru care trebuie să fundamenteze participarea la aceste servicii este opțiunea liber exprimată a militarilor în cauză.

Deci, din acest punct de vedere, cred că alin. 1, în redactarea pe care o propune comisia și care a întrunit și adeziunea inițiatorilor, este corespunzător.

În legătură, însă, cu alin. 2 al acestui articol, am rugămintea să vă uitați la amendamentele respinse, la primul amendament. Aici, în partea lui finală, trebuie adusă o corectură de natură redacțională și de punctuație.

Eu am propus următoarea formulare, reformulare a alin. 2 al art. 1: "Clerul militar se instituie în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției, Direcția Generală a Penitenciarelor, în scopul satisfacerii cerințelor spiritual-religioase ale militarilor;..." Am adus, deci, aici o corectură gramaticală. "...membrii săi contribuie prin mijloace specifice și în limitele misiunii pastorale pe care o au la cultivarea virtuților ostășești, la formarea răspunderii civice și a sentimentelor patriotice în rândul militarilor". Și aveți acolo elementele de motivare a acestei propuneri.

Cred că trebuie să facem o distincție între elementul fundamental care pledează pentru existența clerului militar, și anume, acela de a răspunde unor necesități de asistență religioasă a militarilor din instituțiile în care se constituie clerul militar.

În același timp, aceasta este sarcina fundamentală, determinantă, a constituirii clerului militar, a obligațiilor pe care membrii acestuia îl au.

A pune, însă, pe același plan, așa cum face textul alin. 2, celelalte sarcini, cred că nu este de dorit.

Aș spune, în sprijinul acestei propuneri, faptul că activitățile de natură spiritual-religioasă corespund unor nevoi ale militarilor, legate de credința lor, și aceasta este sarcina fundamentală a componenților clerului militar.

Contribuția lor la educația patriotică, civică, trebuie să fie considerată ca o sarcină de altă natură, mai degrabă o finalitate, o rezultantă a activăților pe care le desfășoară clericii militari, decât punerea pe același picior a acestor exigențe, cu cele referitoare la satisfacerea nevoilor spiritual-religioase, pentru că acest lucru poate duce la o extindere a sferei de responsabilități a clerului militar, care ies din domeniul sacrului. Și eu n-aș vrea să adoptăm un text care să facă din clericii militari un fel de ofițeri politici, cum au existat în armata regimului autoritar, și care se deosebesc prin aceea că acum poartă sutană. Acesta este un element de fond care cred eu că trebuie avut în vedere în discutarea acestei probleme.

În al doilea rând, dacă ne uităm din punct de vedere istoric și al experienței noastre naționale, constatăm o mare diferență între modul în care era concepută misiunea clerului militar în perioada interbelică. În legea din august 1921 se spune, în art. 1, următorul lucru: "Se admit în cadrul armatei, pentru necesitățile confesionale și ale dezvoltării sentimentului religios, preoți militari activi, de orice rit. Ei vor fi numiți prin decret regal, în baza unui concurs".

La alin. 3 se dezvoltă puțin problema cu privire la ce fel de categorii sau în ce confesiuni se are în vedere să fie numiți acești clerici militari. "Pentru necesitățile confesionale ale minorităților religioase, în fiecare garnizoană de cel puțin 4 corpuri de trupă se numește câte un preot, sau pastor, sau rabin, sau imam de garnizoană, pentru celelalte rituri".

Deci, legiuitorul de atunci nu a extins aria responsabilităților clerului militar de o natură similară cu ceea ce se propune prin proiectul de lege.

În ceea ce privește legea din 1937, Legea nr. 68, publicată în "Monitorul Oficial" din 23 martie 1937, avem următoarele elemente care definesc legitimitatea și cerințele care trebuie satisfăcute, care reclamă existența clerului militar în armata română. "Pentru necesitățile sufletești și cultivarea sentimentelor religioase morale se admit în cadrele active ale armatei preoți militari" – alin. 1.

Alineatul 2: "Ei vor fi numiți prin decret regal, în baza unui concurs ce se va ține în condițiunile ce vor fi prevăzute în regulamentul acestei legi". Restul sunt probleme de organizare concretă a clerului militar, reglementate de această lege.

Eu aș propune, deci, în aceste împrejurări, să vă aplecați asupra modului în care am propus redactarea alin. 2 al art. 1. În ansamblu, el sună: "Clerul militar se instituie în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției, Direcția Generală a Penitenciarelor, în scopul satisfacerii cerințelor spiritual religioase ale militarilor; membrii săi contribuie prin mijloace specifice și în limitele misiunii pastorale pe care o au la cultivarea virtuților ostășești, la formarea răspunderii civice și a sentimentelor patriotice în rândul militarilor". Este o nuanță în partea a doua care este importantă. Ea rupe cu tradiția națională în domeniu, dar noi am formulat aceste lucruri văzând modul în care este tratată problema clerului militar și în alte armate din țări democrate, bunăoară reglementarea situației capelanilor în armata Statelor Unite și în altele. Este motivul pentru care eu susțin acest amendament privind redactarea și conținutul alin. 2 al art. 1 și vă rog să reflectați asupra acestei probleme.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Inițiatorul? Sunteți de acord cu propunerea domnului...?

Domnul Dan Marțian a prezentat un amendament respins de comisie, însă inițiatorul este de acord cu amendamentul propus de Dan Marțian.

Dacă există intervenții? În caz contrar, am să supun votului dumneavoastră amendamentul propus de către domnul Dan Marțian la alin. 2 al art. 1, nu înainte, însă, de a supune votului alin. 1, la care nu au fost intervenții.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Alineatul 1 al art. 1 a fost adoptat cu majoritatea voturilor și o abținere.

La art. 1 alin. 2 supun amendamentul domnului Dan Marțian votului dumneavoastră, amendament susținut de către inițiator.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu majoritatea voturilor celor prezenți, 5 voturi împotrivă, a fost adoptat alin. 2 al art. 1, în forma propusă de către domnul Dan Marțian.

Articolul 1, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

S-a votat art. 1 în ansamblul său, cu majoritatea voturilor celor prezenți și 3 voturi împotrivă.

Articolul 2.

Intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art. 2, forma inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Articolul 3. Comisia a adoptat... O secundă, pentru că este o ședință în dreapta mea, aștept să se termine și am să continuu.

Articolul 3 alin. 1. Comisia a adoptat un amendament al domnului Marțian Dan. Inițiatorul este de acord.

Dacă sunt intervenții? Înțeleg că nu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul....

Domnilor colegi,

Am și eu o mare rugăminte: îmi este foarte greu să conduc când în dreapta mea sunt patru, cinci ședințe repetate. Vă rog mult! Aveți probleme? Vă rog mult de tot! Și pe domnul secretar Chiliman îl rog! Îmi este foarte greu să lucrez când mă încurc și mă pun într-o situație delicată în fața dumneavoastră, lucru care nu-mi face plăcere.

Deci, revin. Supun votului dumneavoastră art. 3 alin. 1, așa cum a fost formulat de către comisie și acceptat de către inițiatori.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritatea voturilor și cu o abținere alin. 1 al art. 3 a fost votat în forma propusă de comisie.

Alineatul 2 al articolului 3, forma inițiatorului. Dacă sunt intervenții? Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Alineatul 2 al art. 3 adoptat în unanimitate, în forma propusă de inițiator.

În ansamblu, art. 3.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Articolul 3 adoptat cu unanimitatea voturilor Camerei Deputaților.

Articolul 4. Comisia ne propune adoptarea formei inițiatorului.

Dacă există intervenții? Nu există.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Articolul 4, adoptat în unanimitate.

Articolul 5. Comisia ne propune adoptarea textului inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Articolul 5 adoptat în unanimitate.

Articolul 6. Comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Articolul 6, adoptat în unanimitate.

Articolul 7. Comisia ne propune adoptarea textului inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Articolul 7, adoptat în unanimitate.

Pentru articolul 8 comisia a adoptat un amendament al domnului deputat Marțian Dan. În raport, la nr. curent 2 aveți forma propusă de către comisie. Inițiatorul este de acord cu formularea comisiei.

Domnule Marțian Dan, aveți microfonul.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Aici este o propunere de amendare, în legătură cu textul acestui articol. Deci: "În toate unitățile și formațiunile militare se interzice atragerea militarilor spre o credință anume, prin forme și mijloace agresive sau altele decât cele liber consimțite". Aici este o mică eroare. Trebuie "prin mijloace abuzive".

Am în vedere faptul că o să revenim pe parcursul acestei legi, că în materie de prozelitism există deja o jurisprudență a curții europene a drepturilor omului, problemele acestea privind încercările de convertire la alte religii, sigur că sunt probleme foarte delicate, dar o seamă de documente internaționale prevăd posibilitatea schimbării religiei. Eu nu fac aici pledoarie pentru ca de acest drept să se uzeze, dar documentele internaționale în materie prevăd o asemenea posibilitate. Privind o asemenea eventualitate s-au purtat discuții în legătură cu faptul dacă sunt admise sau nu acțiuni de prozelitism. Și ținând seama de jurisprudența pe care a elaborat-o Curtea Europeană a Drepturilor Omului în acest domeniu, nu se condamnă prozelitismul decât în măsura în care el esre un prozelitism abuziv. Și nu vreau să intru aici în detalii. În literatura de specialitate este cunoscut faimosul caz Kokkinakis, care a fost condamnat de către autoritățile grecești pentru prozelitism desfășurat în favoarea unui cult religios. În urma acestor condamnări el s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului, care a infirmat condamnările făcute de către autoritățile judiciare ale statului grec și a obligat acest stat la reparații în favoarea familiei Kokkinakis.

Deci, aici este o mică greșeală. V-aș ruga să fie mijloace nu "agresive", "mijloace abuzive sau altele decât cele liber consimțite". Aceasta ar fi propunerea, sugestia de amendare. Privește, deci, înlocuirea vocabulei "agresive" cu "abuzive".

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă există alte intervenții? Nu.

Supun votului dumneavoastră art. 8, așa cum a fost modificat de comisie și acceptat de către inițiator.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Articolul 8 adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră Capitolul I, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Capitolul I adoptat în unanimitate.

Capitolul II. Titlul.

Comisia a acceptat un amendament al domnului Dan Marțian. Inițiatorul susține amendamentul.

Intervenții? Nu sunt.

Supun titlul Capitolului II, așa cum a fost formulat de către comisia de specialitate, votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul Capitolului II, adoptat în unanimitate.

Articolul 9 alin. 1.

Comisia a adoptat un amendament al domnului Wittstock.

Inițiatorul? Nu are nimic împotrivă.

Intervenții? Domnul Didi Spiridon.

Domnul Didi Spiridon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mi se pare că, totuși, dacă s-ar fi folosit sintagma așa cum a fost în proiectul inițial, elaborat de către inițiator, nu ar fi deranjat cu nimic. 87% din populația acestei țări, cel puțin, cunoaște ca denumire, locul unde merge să se închine, drept biserică. Nu știu de ce ar fi trebuit să scoatem din acest articol denumirea de biserică, să rămână numai "culte".

Deci, eu propun să rămânem pe varianta inițiatorului.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Domnul Wittstock.

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Motivul pentru care am propus amendarea acestui articol și a altora este concordanța terminologică cu Constituția, art. 29, care vorbește despre libertatea conștiinței, care cunoaște doar expresia "cultele religioase", și eu cred că nu este corect să se facă o oarecare diferențiere, eventual, între biserici și culte, care nu are acoperirea prin Constituție.

Deci, acesta a fost motivul pentru care am făcut acea propunere de amendare și comisia sesizată în fond a acceptat această propunere.

vă rog să votați în consecință. Mulțumesc frumos.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Supun votului dumneavoastră amendamentul adoptat de către comisie și sprijinit de inițiator pentru articolul 9 alin. 1. Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu un vot împotrivă și 2 abțineri, art. 9 alin. 1 a fost adoptat în forma propusă de către comisia de specialitate.

La alin. 2 al art. 9, dacă sunt intervenții? Nu avem amendamente.

Supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Alineatul 3 al art. 9.

Comisia a admis un amendament al domnului Wittstock, care se găsește la nr. crt. 4 din raport. Inițiatorul susține punctul de vedere al comisiei.

Dacă sunt intervenții? Nu avem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

Cu un vot împotrivă și cu majoritatea voturilor Camerei Deputaților, alin. 3 al art. 9 a fost adoptat în forma propusă de comisie.

Articolul 9, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Articolul 9 adoptat în unanimitate.

Articolul 10.

Comisia propune adoptarea textului inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere și majoritatea voturilor Camerei Deputaților, art. 10 a fost adoptat în forma propusă de inițiator.

Articolul 11 alin. 1. Comisia a admis un amendament al domnilor deputați Șerban Rădulescu-Zoner și Marțian Dan.

Inițiatorul sprijină forma propusă de către comisie.

Dacă sunt intervenții? Nu avem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

Articolul 11 alin. 1, adoptat în forma propusă de către comisie.

La alin. 2 și 3 ale art. 11, dacă există intervenții? Nu există.

Supun votului dumneavoastră alin. 2 și 3 ale art. 11.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot.

Abțineri? Nu avem.

Cu un vot împotrivă, alin. 2 și 3 ale art. 11 au fost adoptate.

Articolul 11, în ansamblul său.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere și cu majoritatea voturilor art. 11 a fost adoptat.

Articolul 12 alin. 1. Comisia a adoptat un amendament al domnului deputat Wittstock.

Inițiatorul susține forma propusă de comisie.

Dacă sunt intervenții? Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Articolul 12 alin. 1, adoptat în unanimitate.

Articolul 12 alin. 2.

Intervenții? Nu sunt.

Comisia propune, după cum vedeți în raport, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Articolul 12, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Îmi cer scuze. Articolul 12 alin. 3 nu l-am supus votului dumneavoastră.

Ne întoarcem la alin. 3 al art. 12. Este amendament admis de către comisie, amendament al domnului deputat Wittstock.

Inițiatorul sprijină amendamentul.

Supun votului dumneavoastră alin. 3 al art. 12, în forma propusă de către comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenți și un vot împotrivă.

Îmi cer încă o dată scuze. Acum supun votului în ansamblu art. 12.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat cu un vot împotrivă și majoritatea voturilor Camerei Deputaților.

Articolul 13. la nr. curent 8 din raport, comisia a adoptat un amendament al domnului deputat Mera. Inițiatorul este de acord cu textul propus de către comisie.

Dacă există intervenții? Nu.

Supun art. 13, în forma propusă de către comisie, votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Articolul 13, adoptat în unanimitate.

Art. 14. Comisia ne propune adoptarea textului inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu avem.

Voturi împotrivă? Nu avem.

În unanimitate, a fost adoptat art. 14.

Art. 15. Amendament admis de către comisie, autorii săi sunt domnii deputați Marțian Dan și Ioan Pintea, nr. crt. 9 din raport.

Dacă avem intervenții? Inițiatorul este de acord. Domnul președinte Marțian Dan ne atrage atenția, corect, că este vorba de reformulări.

Supun votului dumneavoastră art. 15, în forma propusă de către comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Art. 15 a fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră Cap. II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

Cu majoritatea voturilor celor prezenți și un vot împotrivă, Cap. II a fost adoptat.

Cap. III. Titlul Cap. III. Intervenții? Nu avem. Îl supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art. 16. Comisia a admis un amendament al domnului deputat Marțian Dan, îl găsim la nr. crt. 10 din raport. Inițiatorul este de acord cu formularea propusă de către comisie. Intervenții? Nu avem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

Cu un vot împotrivă și majoritatea voturilor Camerei, art. 16 a fost adoptat, în forma propusă de către comisie.

Art. 17. Comisia a adoptat un amendament al domnului Marțian Dan, inițiatorul este de acord cu textul propus de către comisie. Are o observație domnul secretar Acsinte Gaspar. Aveți microfonul, domnule secretar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunt de acord cu amendamentul comisiei, însă propun ca din partea finală a acestuia să se elimine sintagma "din prezenta lege" și să rămână: "în condițiile prevăzute la alin. 1 al art. 3". "Din prezenta lege" trebuie eliminat, pentru că suntem în cuprinsul legii.

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Comisia și inițiatorul sunt de acord.

Supun votului dumneavoastră art. 17 lit. a), cu amendamentul propus și admis de comisie, al domnului Acsinte Gaspar, de eliminare din finalul textului a sintagmei "din prezenta lege".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? O abținere.

Lit. b) a art. 17. Comisia a admis un amendament al domnului deputat Wittstock. Găsim textul propus de către comisie în raport, la nr. crt. 12. Inițiatorul este de acord.

Intervenții? Domnul Spiridon Didi.

Domnul Didi Spiridon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă am înțeles susținerea cu biserica, nu înțeleg care este problema cu: "cultivarea în sufletele acestora a valorilor spirituale străbune", de ce a trebuit să eliminăm acest lucru din proiectul inițial al acestei legi?

De aceea, propun să se revină la textul inițial, pentru că mi se pare mai complet și cuprinde într-adevăr esența pe care a dorit-o această lege.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule Wittstock, aveți cuvântul.

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

Doamnelor și domnilor,

Este aceeași chestiune pe care am rezolvat-o, de fapt, printr-un vot precedent, apare cuvântul "bisericii" și noi am stabilit deja că rămînem la "culte religioase". De aceea, am propus acest amendament, pentru coeziune terminologică. Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnul Spiridon.

Domnul Didi Spiridon:

Îmi cer scuze dacă nu am fost înțeles, deși cred că m-am exprimat foarte clar: am înțeles problema cu biserica, dar nu am înțeles problema cu "valorile spirituale străbune", de ce a trebuit să fie eliminată și această sintagmă, aici nu mi s-a dat răspuns. Și de aceea am propus să se rămână pe textul inițial.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnul Wittstock.

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

Consider că acest text apare deja la un articol precedent și nu mai trebuia menționat aici. Eu nu am nimic împotriva acestei formulări, dar cred că este o repetare a unui text precedent. Deci, amendamentul acela pe care l-am adoptat, imediat o să-l identific...

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule Wittstock, consultați-vă, vă rog, cu conducerea comisiei, pentru că ați spus că nu aveți nimic împotrivă și să vedem dacă aveți sau nu aveți, până la urmă...

Domnul Leonăchescu. Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Există culte în România care promovează detașarea de armată, nu vor să se facă serviciul militar. De aceea, eu sunt de acord cu propunerea colegului nostru, să rămână amendamentul așa cum a fost inițial: "pentru apărarea spirituală a valorilor strămoșești." Și armata trebuie să acționeze spiritual unitar, în condiții de criză; or, dacă o divizăm pe spiritualități diferite și urmărim alte interese, nu mai avem, practic, o armată care să ne apere interesele naționale etc. etc. Sunt de acord cu dumneavoastră.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da, domnule Wittstock?

Domnul Eberhard Wolfgang Wittstock:

La art. 1 alin. 2, am adoptat acel amendament al domnului președinte Marțian Dan: "Membrii săi – adică, membrii clerului militar – contribuie, prin mijloace specifice și în limitele misiunii pastorale pe care o au, la cultivarea vituților ostășești, la formarea răspunderii civice și a sentimentelor patriotice în rândurile militarilor." Mi se pare că acoperă și această problemă.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Acesta este poziția dumneavoastră, ca inițiator, sau este poziția comisiei? Sunteți de acord cu poziția domnului Wittstock.

Eu am supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei, pe care îl sprijină și inițiatorul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 4 voturi împotrivă și o abținere, lit. b) a art. 17 a fost adoptată, în forma propusă de către comisie.

La lit. c), d), e), comisia propune adoptarea textului inițiatorului. Există intervenții? Nu. Le supun votului dumneavoastră în bloc.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptate în unanimitate.

Lit. f). Domnul Marțian Dan.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Dacă vă uitați în partea finală a raportului, la pag. 11, unde figurează amendamentele respinse, vedeți că apare o propunere pe care am formulat-o cu privire la textul de la lit. f) a acestui articol. Și anume, propunerea mea constă în eliminarea, din partea finală, a următorului segment de text: "cât și a celor îndreptate împotriva ordinii constituționale ori a capacității de luptă."

Textul de la lit. f), în întregul lui, sună astfel: "participă, prin mijloace pastorale specifice, la formarea spirituală, la prevenirea și combaterea manifestărilor antisociale" și am propus ca textul să se oprească aici, eliminându-se ceea ce urmează: "cât și a celor îndreptate împotriva ordinii constituționale ori a capacității de luptă".

Care este motivația? Sigur că unii dintre noi ar putea să spună: dar ce ne deranjează să consacrăm ca o îndatorire necesitatea de a combate manifestări anticonstituționale? Problemele acestea sunt probleme politice. știm că există în lumea politică discuții foarte multe în legătură cu o dispoziție sau alta a Constituției. nu cred însă că clericii militari, cei care se ocupă de educația religioasă, spirituală și contribuie și la realizarea sarcinilor de educație civică și patriotică, ar trebui să fie implicați în aceste lucruri. Deschidem, după părerea mea, prin această reglementare, o portiță care introduce prea mult zona politicului și ar cere clericilor militari să participe la aceste dezbateri, la aceste confruntări de idei. Eu cred că nu trebuie realizat acest lucru, de aceea am propus eliminarea acestei părți finale.

Iar în ceea ce privește accentul care s-a pus aici pe textul: "cât și a celor îndreptate împotriva (...) capacității de luptă", cred că problema aceasta este rezolvată la alin. 2 al art. 1 din proiectul de lege, așa cum l-am adoptat aici.

Deci, acestea sunt rațiunile pentru care eu am propus să se elimine această parte finală, vă rog și pe domniile voastre să reflectați și, în funcție de opțiunile pe care le aveți, să vă exprimați prin vot.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Inițiatorul este de acord cu punctul de vedere al domnului președinte Marțian Dan. am să supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a sintagmei "cât și a celor îndreptate împotriva ordinii constituționale ori a capacității de luptă", de la lit. f) a art. 17, susținută în fața dumneavoastră de domnul Marțian Dan și însușită de către inițiator.

Voturi pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 3 voturi împotrivă și o abținere, amendamentul domnului Marțian Dan a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră lit. f), în forma rezultată după acceptarea acestui amendament, și anume: "Participă, prin mijloace pastorale specifice, la formarea spirituală, la prevenirea și combaterea manifestărilor antisociale."

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Adoptat cu majoritate de voturi. Îmi cer scuze față de colegi, dar țineți mâna ridicată, să o vadă secretarii, înainte de a supune la vot! Mi-e greu și e neregulamentar să opresc un vot în desfășurare!

Art. 17 lit. g) și h). Comisia a adoptat amendamentele domnului Wittstock, inițiatorul nu are nimic împotrivă. Găsim aceste texte la nr. crt. 13 din raport. Intervenții? Nu avem.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 2 abțineri, s-au adoptat lit. g) și h).

Supun votului dumneavoastră art. 17, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumes, majoritatea.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 2 voturi împotrivă și o abținere, art. 17 a fost adoptat de către Cameră.

Art. 18. Comisia adoptată un amendament de eliminare propus de către domnul Marțian Dan, inițiatorul este de acord. Intervenții? Nu sunt. Supun eliminarea art. 18 votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 2 abțineri și majoritatea voturilor pentru, art. 18 a fost eliminat.

Art. 19, devenit 18. Comisia propune un amendament la lit. b). Supun votului dumneavoastră lit. a), b) și c), dacă nu există intervenții? Nu există.

Voturi împotrivă?

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Cele trei litere au fost adoptate în unanimitate.

Lit. d). Comisia adoptată un amendament, al domnului deputat Liviu Mera, găsim textul propus la nr. crt. 15 din raport. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Inițiatorul este de acord cu propunerea comisiei. Supun textul de la nr. crt. 15 din raport votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere și cu majoritatea voturilor, lit. d) a fost adoptată.

Lit. e) și f). Comisia propune adoptarea lor în forma propusă de către inițiator. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Le supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptate în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 19, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Art. 19 a fost adoptat în unanimitate.

Art. 20 alin. 1; comisia ne propune textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Alin. 2 al art. 20 este modificat de către comisie, care a admis un amendament al domnului deputat Ioan Pintea. Textul propus îl găsim în raport, la nr. crt. 16. Intervenții? Nu sunt. Inițiatorul este de acord cu propunerea comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

alin. 3 al art. 20; comisia propune textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art. 20, în ansamblu.

Voturi pentru? Mulțumesc, majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? O abținere.

Art. 20 a fost adoptat, cu majoritate de voturi.

Art. 21 alin. 1. Comisia ne propune textul inițiatorului. Intervenții? Nu avem.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Alin. 2 al art. 21; comisia admite un amendament al domnului deputat Wittstock, textul îl găsiți în raport, la nr. crt. 17. Inițiatorul este de acord. Intervenții? Nu avem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc, majoritatea.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

Cu un vot împotrivă, alin. 2 al art. 21 a fost adoptat.

Art. 21, în ansamblu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

Art. 21 a fost adoptat, cu un vot împotrivă.

Cap. III, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Titlul Cap. IV. Comisia propune textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art. 22; comisia ne propune textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Art. 22 a fost adoptat în unanimitate.

Art. 23. Lit. a), b), c), d), e), f) și g) comisia propune să fie votate în forma propusă de către inițiator. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Le supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptate în unanimitate.

Lit. h) a art. 23. Comisia admite amendamentul domnului Wittstock, text pe care îl găsiți la nr. crt. 18 din raport. Inițiatorul este de acord.

Intervenții? Domnul Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Amendamentul propus are o frazare care nu poate fi acceptată lingvistic. În partea finală a lui se specifică: "Și instituții, împreună cu cultele de care aparțin." Această repetare a silabei "cu-cu" trebuie eliminată. Să găsim împreună o formă mai elegantă, și eu aș propune să zicem așa: "în alte situații imputabile acestora, stabilite de ministere și instituții, împreună cu – și aici era bine – bisericile și cultele de care aparțin." Pentru că unele culte sunt dezagregante pentru spiritualitatea armatei.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Inițiatorul? Domnul deputat Wittstock.

Domnul Eberhard-Wolfgang Wittstock:

Nu am nimic împotrivă să găsim o formulare care să sune mai bine, dar amendamentul a fost deja acceptat când am stabilit acea conformitate cu art. 29 din Constituție. Este, într-adevăr, o cacofonie, dar cred că în multe texte apar asemenea formulări. Nu sunt expert în această problemă și nu vreau să mă pronunț, dacă găsim o soluție care să nu contravină Constituției nu am nimic împotrivă.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Aveți o altă frazare, care să respecte atât spiritul a ceea ce am votat până acum, cât să ne și rezolve această problemă?

Domnul Nicolae Leonăchescu (din sală):

"Cu celelalte culte de care aparțin."

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnul Dan Marțian propune următoarea formulare: "În alte situații imputabile acestora, stabilite de ministere și instituții, împreună cu acele culte de care aparțin." Toată lumea este de acord cu această formulare, pe care o supun votului dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptată forma propusă de comisie, cu modificarea intervenită.

Art. 23, în ansamblu.

Voturi pentru, vă rog?

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art. 24. Comisia ne propune textul inițiatorului. Intervenții? Nu avem.

Voturi pentru? Vă mulțumesc, majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritatea voturilor celor prezenți, art. 24 a fost adoptat.

Art. 25. Comisia ne propune textul inițiatorului. Există intervenții? Nu.

Voturi pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, s-a adoptat art. 25.

Cap. IV, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Cap. IV, adoptat în unanimitate.

Titlul Cap. V. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art. 26. Comisia ne propune textul inițiatorului. Intervenții? Nu avem.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art. 27. Comisia ne propune textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Art. 28, nr. crt. 19 din raport. Comisia admite amendamentul domnului Dan Marțian. Intervenții? Domnul deputat Acsinte Gaspar. Domnul secretar, aveți microfonul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Prin amendamentul propus de comisie se majorează termenul înlăuntrul căruia trebuie elaborat regulamentul de organizare și funcționare al secțiilor de asistență religioasă și sunt de acord cu textul amendamentului, însă propun să fie eliminată din cuprinsul art. 28, în formularea dată de comisie, sintagma "implicate". Și am să vă explic de ce.

Textul sună așa: "În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, instituțiile implicate, prevăzute la art. 1 alin. 2". și ca tehnică de redactare și pentru cursivitatea textului, din moment ce sunt deja individualizate acele instituții prevăzute la art. 1 alin.2, sigur că ele sunt implicate.

Textul sună, după aceea, foarte clar: "...de la data intrării în vigoare a prezentei legi, instituțiile prevăzute la art. 1 alin. 2..." și curge în continuare. Deci, să fie eliminat cuvântul "implicate".

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia și inițiatorul sunt de acord. supun votului dumneavoastră textul comisiei pentru art. 28, cu eliminarea cuvântului "implicate", propusă de domnul Acsinte Gaspar.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art.29.

Comisia a admis un amendament al domnului Viorel Hrebenciuc. Textul propus de comisie îl găsim la nr.crt.20 din raport.

Intervenții?

Domnul secretar Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Prin amendamentul propus și însușit de comisie înseamnă că legea va intra în vigoare pe data publicării. Eu zic că art.29 trebuie corelat cu art.28 unde am stabilit un termen de 60 de zile pentru elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor, și cred că și la art.29 ar trebui să prevedem același termen, pentru a nu exista o perioadă de aplicare a legii fără existența regulamentelor prevăzute pentru punerea ei în executare.

Deci, ar trebui ca și la art.29 să spunem că "Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, partea I", și în acest fel în termenul de 60 de zile va fi elaborat și regulamentul și, o dată cu intrarea în vigoare a legii, va intra în vigoare și regulamentul de punere în executare a acesteia.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia? De acord.

Inițiatorul? De acord.

Deci, comisia renunță la eliminarea art.29, sprijinind textul inițiatorului, cu modificarea propusă de către domnul Acsinte Gaspar.

Vă citesc propunerea pentru art.29 rezultată în urma intervențiilor: "Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, partea I.".

Există intervenții la această formulare? Nu.

Voturi pentru? Majoritatea.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu sunt.

Art.29, în forma pe care am prezentat-o, a fost adoptat în unanimitate.

Cap.V în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem

Cap.V a fost votat.

Votul final al legii se va da în sesiunea de voturi finale. Era programată astăzi la ora 11,30 o sesiune peste care o să trecem, probabil, dacă liderii de grupuri nu pot asigura un cvorum pentru votul unor legi organice, așa cum sunt trei din cele care sunt în sesiunea de voturi finale.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 26 february 2021, 18:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro