Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2000 > 10-10-2000

Ședința Camerei Deputaților din 10 octombrie 2000

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.6 Dan Coriolan Simedru - solicitare în sensul neadmiterii modificărilor Legii nr.151/1998 prin ordonanță de urgență;

Domnul Andrei-Ioan Chiliman:

Domnul deputat Dan Coriolan Simedru.

Se pregătește domnul deputat Vetișanu. E aici? Nu.

Domnul deputat Octavian Bot, care este aici.

Domnul Dan Coriolan Simedru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunt nevoit să iau poziție față de o acțiune antieuropeană și antinațională produsă de Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională, care a elaborat un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea Legii 151 din 1998 privind dezvoltarea regională în România prin care se propun schimbări ale actualului cadru instituțional referitor la dezvoltarea regională din România.

Principalul obiectiv al acestui proiect de ordonanță de urgență este centralizarea inițiativelor de dezvoltare regională din România prin crearea în fiecare regiune a unei direcții generale de dezvoltare regională ca structură subordonată Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională.

Aceste direcții urmează să preia atribuțiile actualelor agenții pentru dezvoltare regională care, în condițiile cadrului legislativ existent, conform cu deciziile Comisiei europene sunt create ca organisme neguvernamentale a căror activitate este coordonată de către reprezentanții administrației publice locale prin consiliile de dezvoltare regională. Această intenție contravine principiului subsidiarității și continuării procesului de descentralizare și este în dezacord cu tratatele și regulamentele Uniunii Europene la care România a aderat.

Totodată, având în vedere necesitatea întăririi autonomiei locale și faptul că programul PHARE a alocat surse financiare și efort în formarea agențiilor pentru dezvoltare regională, iar alte programe se află în derulare sau în curs de a fi contractate, o schimbare în acest moment a părților contractante va implica modificări în memorandumul de finanțare pe 1998 și 2000 și chiar pierderea fondurilor aprobate.

Acest demers de modificare constituie un motiv de îngrijorare pentru comisia europeană, care a fost exprimat prin scrisoarea adresată ministerului afacerilor esterne al României din 5.X,2000, considerându-l ca o redefinire pripită a statutului și rolului agențiilor pentru dezvoltare regională prin care există posibilitatea slăbirii acestor instituții, subminându-le capacitatea de a gestiona progamul PHARE pe 2000.

În aceste condiții, se consideră în acea scrisoare neavenită posibilitatea ca autoritățile române să considere corespunzătoare adaptarea noii legislații în domeniu, fără consultarea și schimbul de păreri cu comisia europeană.

În încheiere, ținând cont că Legea 151 din 1998 a fost aprobată de Parlamentul României iar proiectul de ordonanță de urgență este supus aprobării fără o consultare prealabilă a autorităților locale, neavând nici avizul forului legislativ, apreciez că este inoportună promovarea unui astfel de act normativ și, în consecință, solicit să nu fie promovat proiectul de ordonanță privind modificarea Legii 151.

Domnule prim-ministru,

Prin această acțiune ați devenit un antieuropean, parcă ați fi un premier al P.D.S.R.-ului.