Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2000 > 10-10-2000

Ședința Camerei Deputaților din 10 octombrie 2000

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.8 Mihai Nicolescu - prezentarea unui "SOS din partea institutelor de cercetare care sunt programate a fi vândute pe bandă rulantă de către FPS";

Domnul Andrei-Ioan Chiliman:

Domnul deputat Mihai Nicolescu.

Se pregătește domnul deputat Nicolae Popa. Este aici? Nu.

Vasile Vetișanu. Se pregătește domnul deputat Constantin Cotrutz. Este? Este.

Domnul deputat Nicolescu, aveți cuvântul.

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este foarte interesant că o serie de colegi din anumite partide sunt foarte îngrijorați de situația oamenilor din P.D.S.R. și chiar a partidului în sine.

Consider că ar fi normal ca stimații noștri colegi care sunt așa de îngrijorați, să se preocupe în mod deosebit de rezolvarea problemelor din propriile partide, pentru că nu sunt probleme în aceste partide de care trebuie să se ocupe. Și cred că un astfel de tratament ar fi benefic pentru activitatea politică din România, pentru situația pe care o avem astăzi în România.

Vă rog să-mi permiteți să preuzint declarația politică intitulată "Un S.O.S. din partea institutelor de cercetare care sunt programate a fi vândute pe bandă rulantă de către Fondul Proprietății de Stat."

Orice națiune care se respectă susține în mod evident activitatea de cercetare și învățământ de toate gradele. Acestea au menirea de a forma cadre, de a revoluționa și eficientiza economia prin progresul științific și tehnic.

La noi, în această perioadă de tranziție spre economia de piață, problemele amintite par mai abstracte și mult mai dificil de realizat. De acestea, de foarte multe ori, se ocupă persoane care nu au lucrat în domeniile respective și pe care nu le susțin suficient pentru reformă și funcționare. De aici și foarte multe sincope și chiar demolări ale unor structuri de rezistență a economiei naționale.

Recent, salariații din cadrul Institutului de studii și proiectări pentru îmbunătățiri funciare, membri ai sindicatului liber din institut, organizație sindicală afiliată la Federația sindicatelor lucrătorilor din cercetare-proiectare din România, din cadrul Confederației CNSRL Frăția, aduc la cunoștință unele aspecte din activitatea institutului, precum și intenția FPS-ului de a vinde totul cât mai repede, deci și acest institut, fără să țină cont de importanța strategică a acestuia. Institutul are în obiectivul de activitate, ca specific de bază, executarea lucrărilor de cercetare, dezvoltare, proiectare în domeniul agriculturii, studii și proiecte în domeniul îmbunătățirilor funciare, amenajării teritoriului dezvoltării rurale, alimentărilor cu apă, protecției mediului. În arhiva și fondul de date din cadrul institutului se regăsesc informații deosebit de importante privind teritoriul României, din punct de vedere topografic, geodezic, geotehnic, hidrologic, hidrogeologic, pedologic și care, în cea mai mare parte, au un caracter "secret militar și de stat".

ISPIF-ul a fost implicat în ultimii ani în rezolvarea problemelor apărute ca urmare inundațiilor, alunecărilor de teren, programe antisecetă, asigurând documentații tehnico-economice corecte și bine fundamentate. De activitatea institutului sunt legate mari sisteme de irigații, desecări, combaterea eroziunii solului, diguri de apărare, baraje. Urmărindu-se o bună protecție și conservare a solului, precum și o utilizare rațională și eficientă a apei de irigație, se consideră că ISPIF-ul are forța umană și tehnică pentru a participa efectiv la lucrărilor de modernizare a obiectivelor strategice.

Din păcate, FPS-ul, în graba de a realiza așa-zisa "privatizare", se grăbește și nu ține cont de consecințele nefaste ale acțiunii sale. În programul de vânzare oricum și la orice preț dorește ca și acest institut să fie divizat și apoi vândut.

Ne întrebăm de ce acest interes de divizare a institutului și scoatere a centrului de detecție satelitară, care este unic în România și care asigură scanarea întregii suprafețe a țării, detectând starea culturilor, inundațiilor, alunecărilor de teren și alte fenomene? Este vorba de neștiință, ignoranță sau de interese ale FPS-ului de a-și depăși planul de vânzări fără nici o logică și fără să țină cont că acest institut are o activitate unitară? În timp ce Departamentul de control al Guvernului, într-un raport al său, arată că această divizare nu reprezintă o soluție, ci o disiminare de forțe, o lipsă de coerență, o fraudă la adresa țării, FPS-ul ignoră normalitatea și persistă în acțiunea sa de vânzare și a institutelor de cercetare și de demolare a economiei românești, iar în cazul acestui institut acțiunea reprezintă chiar un pericol la securitatea națională.

Având în vedere situația creată de această atitudine a FPS-ului față de Institutul de studii și proiectări pentru îmbunătățiri funciare și de alte unități de cercetare-dezvoltare asemănătoare, de la tribuna Parlamentului României, cu mult respect, solicit, în numele Partidului Democrației Sociale din România, ca domnul prim-ministru Mugur Isărescu să intervină și să stopeze acțiunea de divizare și de vânzare a activelor institutelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare și să acorde acestora importanța strategică menționată în programul de dezvoltare pe termen mediu al României. Vă mulțumesc.