Plen
Ședința Camerei Deputaților din 15 decembrie 2000
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2000 > 15-12-2000 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 15 decembrie 2000

  1. Prezentarea și adoptarea Raportului Comisiei de validare.

Ședința a început la ora 9,45.

Lucrările au fost conduse de doamna Mitzura Domnica Arghezi, președinte de vârstă, asistată de doamnele Olga Lucheria Anastasescu și Carmen Ileana Moldovan, secretari.

Doamna Mitzura Domnica Arghezi:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 345 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 284, iar 61 sunt absenți.

După cum s-a anunțat în ședința din ziua de luni, 11 decembrie 2000, astăzi urmează să fie prezentat raportul Comisiei de validare a mandatelor de deputați. În acest scop, dau cuvântul domnului deputat Cameliu Ovidiu Petrescu, președintele comisiei, pentru a prezenta raportul.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Raport privind validarea mandatelor de deputat atribuite în urma alegerilor din 26 noiembrie 2000.

Doamnă președintă,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia de validare, aleasă în ziua de 11.12.2000, în prima ședință a Camerei Deputaților în actuala legislatură, s-a întrunit în plenul său în aceeași zi și potrivit prevederilor regulamentare și-a ales biroul, alcătuit astfel: președinte - Ovidiu Cameliu Petrescu, Grupul parlamentar PDSR (social-democrat și umanist); iar vicepreședinți, doamna deputată Florina Ruxandra Jipa, Grupul parlamentar PRM, și domnul deputat Victor Sorin Lepa, din Grupul parlamentar al PD.

În aceeași ședință, potrivit art. 5 din Regulamentul Camerei Deputaților, au fost alcătuite cele 9 grupe de lucru, formate din câte 3 deputați fiecare, urmând ca aceasta să reflecte configurația politică rezultată în urma alegerilor generale din 26 noiembrie 2000.

În vederea începerii activității de verificare a legalității alegerii deputaților, fiecărei grupe de lucru i-au fost repartizate și înmânate dosarele din mai multe circumscripții electorale, cu un număr aproximativ egal de deputați. Verificarea legalității deputaților membri ai grupelor de lucru a fost rezervată biroului comisiei.

În activitatea de verificare a legalității alegerii deputaților, s-au avut în vedere principiile cu privire la competență, așa cum rezultă din art. 6-7 din Regulamentul Camerei Deputaților, în conformitate cu care comisia poate propune invalidarea alegerii unui deputat, în următoarele trei cazuri: a) existența unor contestații care nu au fost soluționate; b) soluționarea contestațiilor cu încălcarea dispozițiilor legale, referitoare la procedura de soluționare; c) alegerea deputatului, făcută cu încălcarea legii, inclusiv prin fraudă electorală.

În urma verificărilor, Comisia de validare a constatat că toate contestațiile făcute în cursul procedurii electorale au fost soluționate cu respectarea procedurii prevăzute de Legea nr. 68/1992. De asemenea, Comisia de validare a reținut că nu există nici o hotărâre judecătorească definitivă prin care să se constate săvârșirea unei infracțiuni vizând o fraudă electorală care să justifice o eventuală invalidare a vreunui mandat de deputat.

Comisia de validare a constatat, totodată, că un număr de 336 de deputați au depus la președintele de vârstă declarația de avere prevăzută de Legea nr. 115/1996. Pentru deputații care nu au depus declarația până la aprobarea prezentului raport, Comisia de validare propune amânarea validării mandatelor, urmând ca deputații în cauză să prezinte declarația de avere potrivit legii, în termen de 15 zile.

Din examinarea actelor dosarelor primite de la Biroul Electoral Central a rezultat că în listele electorale permanente au fost înscriși 17.699.727 de alegători, s-au prezentat la urne 11.559.458 de alegători, s-a consemnat un număr de 10.839.424 voturi valabil exprimate și au fost declarate nule 706.761 de voturi. Numărul de mandate, conform normei de reprezentare, a fost de 327, din care 235 au fost repartizate la nivelul circumscripțiilor electorale, iar 92 la nivel național.

În conformitate cu prevederile art. 59 alin. 2 din Constituția României și ale art. 4 alin. 1 și 3 din Legea nr. 68/1992, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu au obținut în alegeri cel puțin un mandat de deputat li s-au atribuit în condițiile acestei legi 18 mandate, așa cum sunt precizate în procesul verbal din 26 noiembrie 2000, întocmit de Biroul Electoral Central.

Potrivit dispozițiilor art. 8 și 9 din Regulamentul Camerei, în ziua de 14 decembrie 2000, în cadrul plenului Comisiei de validare, au fost luate în discuție constatările prezentate de grupele de lucru și, respectiv, biroul comisiei. De asemenea, au fost examinate cele 12 contestații adresate direct Comisiei de validare.

Având în vedere constatările grupelor de lucru și ale biroului comisiei, precum și dezbaterile din plenul comisiei, Comisia de validare propune în unanimitate Camerei Deputaților validarea mandatelor deputaților menționați în Anexa nr. 1 la prezentul raport.

Totodată, față de prevederile art. 3 alin. 2 din Legea nr. 115/1996, Comisia de validare propune în unanimitate Camerei Deputaților să amâne validarea mandatelor deputaților care nu au depus declarația asupra averii. Lista acestor deputați este cuprinsă în Anexa nr. 2 la acest raport.

Comisia de validare a examinat contestații soluționate de Biroul Electoral Centrale și pe cele adresate direct Camerei Deputaților, pentru a fi discutate în procesul de validare a mandatelor. Cu privire la aceste contestații, Comisia de validare a constatat următoarele:

1) Contestația Uniunii Cehilor din România, prin președintele Ruzsicska Frederic și contabilul șef Druic Florica, împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 76 din 4.12.2000 privind respingerea solicitării de a i se atribui un mandat de deputat, pe considerentul că etnia lor este reprezentată în Parlament de reprezentantul Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România, doamna Florea Ana, declarată câștigătoare în Circumscripția electorală nr. 37 Timiș. În susținerea contestației, autorii afirmă că Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România, înființată în luna februarie 1990, nu îi mai reprezintă, deoarece la data de 16 octombrie 2000 minoritatea cehă și-a înființat propria organizație.

Comisia, verificând actele dosarului, a reținut că, de la înființarea sa, Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România a reprezentat interesele celor două etnii în Parlamentul României prin deputați aleși prin rotație. Între 1992-1996, prin deputat de minoritate slovacă; între 1996-2000, prin deputat de minoritate cehă.

Față de dispozițiile art. 4 alin. 1 și 3, coroborate cu cele ale art. 68 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 68/1992, cu modificările ulterioare, comisia constată că atribuirea mandatului de deputat Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România este legală. Această organizație, prin statutul său, și-a propus să reprezinte cetățenii aparținând celor două minorități naționale. Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România se află astfel în competiție electorală cu Uniunea Cehilor din România, reușind să câștige pe țară cel mai mare număr de voturi. Atribuirea mandatului acestei uniuni este legală.

De altfel, cererea organizației concurente solicita Comisiei de validare să-i atribuie un mandat de deputat de sine stătător. Comisia nu este abilitată de lege să atribuie mandate, ci doar să valideze ori să invalideze pe cele atribuite. În aceste condiții, contestația a fost respinsă.

2) Doamna Ștefănescu Ana, în numele Uniunii Culturale Bulgare din Banat, România, a contestat hotărârea Biroului Electoral Central de atribuire a mandatului de deputat pentru Uniunea Bulgară din România, domnului Petru Mirciov. În contestație se arată că Uniunea Bulgară din Banat, România a depus patru liste distincte în mai multe circumscripții electorale. Lista pe care figurează doamna Ștefănescu Ana a fost depusă în 10 județe și a întrunit cel mai mare număr de voturi, respectiv, 8.513, pe când lista domnului Petru Mirciov a întrunit în 15 circumscripții electorale un număr de numai 5.682 de voturi. Ca atare, Biroul Electoral Central a atribuit, în mod eronat, conform petenților, mandatul de deputat domnului Petru Mirciov, deoarece nu a ținut seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2000 care permite depunerea aceleiași liste în mai multe circumscripții electorale și însumarea voturilor pentru candidatul respectiv.

Comisia de validare consideră că Biroul Electoral Central a repartizat în mod legal mandatul de deputat domnului Petru Mirciov, deoarece acesta face parte din Uniunea Bulgară din Banat, România, care a obținut 20.085 voturi la nivelul întregii țări, iar reprezentantul acesteia a înregistrat cel mai mare număr de voturi într-o circumscripție electorală: 2.152.

Față de cele arătate, comisia a hotărât respingerea contestației și validarea mandatului de deputat atribuit domnului Petru Mirciov.

3) Contestații cu același conținut au formulat Asociația Culturală Bulgară din România și Rotaru Dumitru, deputat în legislatura 1996-2000, Grupul parlamentar al minorităților naționale. Pentru identitate de motive, Comisia de validare a respins contestațiile formulate, constatând că mandatul atribuit domnului Petru Mirciov îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

4) Contestația formulată de domnul Grosaru Mircea, din partea Comunității Italiene din România, a avut ca obiect hotărârea Biroului Electoral Central de atribuire a mandatului de deputat minorității italiene din România, respectiv doamnei Ileana Stana Ionescu, cât și hotărârile Biroului Electoral Central nr. 69 și 73 din 2.12.2000 și, respectiv, 3.12.2000, de respingere a contestațiilor înregistrate cu numărul 773/1.12.2000 și nr. 782/2.12.2000. Esența contestației rezidă în faptul că, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 165/2000, Comunitatea Italiană din România a depus liste unice în mai multe județe ale țării, pe această bază contestatorul obținând un număr de 5.775 de voturi, față de cele 2.943 de voturi ale candidatei Ileana Stana Ionescu. De asemenea, se susține că mandatul atribuit în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 5 din Legea nr. 68/1992 se acordă nu de către o circumscripție electorală, ci de către Biroul Electoral Central, peste numărul total de deputați rezultat din norma de reprezentare.

Față de cele arătate, Comisia de validare consideră că Biroul Electoral Central a făcut o corectă aplicare a prevederilor legale atunci când a atribuit mandatul de deputat doamnei Ileana Stana Ionescu. Potrivit legii, culegerea voturilor de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale se face în mod identic, indiferent dacă este o singură listă depusă în mai multe județe sau sunt mai multe liste de candidați, înregistrate în mai multe circumscripții electorale.

Atribuirea mandatului de deputat se face, potrivit legii, prin desemnarea organizației câștigătoare în alegeri, respectiv, a aceleia care a înregistrat cel mai mare scor electoral la nivelul țării. De pe listele acestei organizații, urmează să se desemneze persoana care ocupă primul loc pe listă, care a obținut cel mai mare număr de voturi într-o circumscripție electorală. În felul acesta, doamnei Ileana Stana Ionescu i s-a atribuit în mod legal un mandat de deputat, ea obținând 2.943 de voturi în Circumscripția electorală nr. 42 București, din partea Comunității Italiene din România, care a câștigat cel mai mare număr de voturi pe țară: 21.263.

Față de cele de mai sus, comisia a hotărât respingerea contestației și vă propune validarea mandatului doamnei Ileana Stana Ionescu.

5) Într-o altă contestație, domnul Becalli George, din comuna Voluntari-Pipera, candidat din partea Ligii Comunității Italiene din România, contestă hotărârea Biroului Electoral Central de atribuire a mandatului de deputat doamnei Ileana Stana Ionescu, pe motiv că a obținut doar 2.943 de voturi într-o singură circumscripție electorală, iar Liga Comunității Italiene din România a cules 16.266 de voturi la nivelul întregii țări, iar candidatul acesteia a obținut, numai în județul Ilfov, 7.677 voturi. Totodată, adversarul său, domnul Grosaru Mircea, a obținut în 19 județe doar 5.614 voturi. Aceste rezultate l-ar îndreptăți să obțină dânsul mandatul de deputat.

Ca și în cazul anterior, contestatorul nu observă faptul că mandatul de deputat trebuie atribuit organizației care a obținut cel mai mare număr de voturi pe țară și persoanei care a înregistrat cel mai mare scor electoral într-una din circumscripțiile electorale în care organizația câștigătoare a depus liste electorale. În aceste condiții, Comisia de validare a decis ca și această contestație să fie respinsă.

6) Prin contestația Uniunii Democratice a Croaților din România se solicită invalidarea mandatului de deputat acordat în mod abuziv și ilegal domnului Mihai Radan, care a candidat din partea Uniunii Croaților din România cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. 8 din Legea nr. 62/1992. Se susține că Uniunea Croaților din România a depus liste diferite în mai multe circumscripții electorale, dar și liste comune în două dintre acestea, ceea ce i-a conferit șansa nedreaptă de a reprezenta etnia croată în Parlamentul României.

Comisia de validare constată că, potrivit Constituției și Legii electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale au deplina libertate să depună concomitent liste comune sau diferite în una sau mai multe circumscripții electorale. Pe această bază, aceste organizații au șansa de a-și mări numărul de voturi la nivelul întregii țări, în temeiul opțiunii liber exprimate de către cetățeni prin vot.

De aceea, în conformitate cu prevederile art. 68 alin. 3 din Legea nr. 68/1992, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale se află în competiție electorală și este declarată câștigătoare acea organizație care la nivel național a adunat cel mai mare număr de voturi. În cazul nostru, această organizație este Uniunea Croaților din România, 11.084 voturi, concurentele sale obținând doar 2.059 și, respectiv, 1.329 de voturi.

Reprezentatul acestei organizații a înregistrat cel mai mare scor electoral în Circumscripția electorală nr. 42 București, cu 2.121 voturi, număr superior cotei de 5% din numărul mediu de voturi necesar pentru alegerea unui deputat. În aceste condiții, Comisia de validare a hotărât respingerea contestației Uniunii Democratice a Croaților din România și propune validarea mandatului atribuit domnului Mihai Radan.

7) Prin contestația formulată de Societatea româno-germană Eurocontact SRL se solicită invalidarea mandatului de deputat al domnului Valeriu Stoica și al doamnei Ana Diculescu, ca fiind rezultatul unor fraude procesuale, realitate prin abuz, fals intelectual și uz de fals. În motivarea contestației se arată că pe rolul Tribunalului municipiului București și Curții de apel București există 5 cauze civile în care intimat este domnul deputat Valeriu Stoica, care, împreună cu doamna Ana Diculescu, se află în topul negru al corupției din România.

Comisia de validare a respins ca inadmisibilă această contestație, pe considerentul că în ambele cauze civile invocate nu poate fi condamnată o persoană pentru acte de corupție. În plus, chiar dacă ne-am afla în fața unor dosare penale, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive acționează principiul prezumției de nevinovăție, ceea ce face imposibilă invalidarea mandatului de deputat.

8) Domnul Dârja Octavian a formulat o contestație adrestă președintelui Comisiei de validare, prin care se cere invalidarea mandatelor de deputat atribuite doamnei Leonida Lari Iorga și domnului Ludovic Abiței. Contestarea mandatului doamnei Leonida Lari Iorga este motivată de faptul că dânsa ar avea dublă cetățenie: moldoveană și română, încălcând astfel prevederile art. 34 din Legea nr. 68/1992. În cazul domnului Ludovic Abiței, se susține că acesta ar fi demisionat din partid și, astfel, nu mai îndeplinește cerințele legale și statutare pentru a îndeplini mandatul de deputat.

Comisia de validare a constatat că doamna Leonida Lari Iorga are numai cetățenie română și domiciliul în țară, ceea ce face ca mandatul oferit de Biroul Electoral Central să fie legal.

În privința domnului Ludovic Abiței, comisia a reținut că motivele invocate nu constituie un impediment pentru validarea mandatului. De altfel, membrii PRM din comisie confirmă faptul că domnul Ludovic Abiței este președintele filialei locale a partidului.

Ținând seama de cele prezentate, comisia a respins contestația și propune validarea mandatelor de deputat ale doamnei Leonida Lari Iorga și domnului Ludovic Abiței.

9) La Comisia de validare au fost, de asemenea, înregistrate 3 contestații, în cazul cărora comisia a hotărât să propună Camerei Deputaților amânarea validării mandatelor de deputați. Este vorba de contestația Uniunii Ucrainienilor din România îndreptată împotriva Uniunii Culturale a Rutenilor din România; de contestația Uniunii Culturale a Albanezilor din România și a Ligii Albanezilor din România, prin care se solicită invalidarea mandatului de deputat atribuit Asociației Ligii Albanezilor din România și contestația Ambasadei fostei republici iugoslave Macedonia îndreptată împotriva Asociației Macedonenilor Slavi din România. În aceste contestații se apreciază că mandatele de deputat atribuite domnului Firczak Gheorghe, doamnei Oana Manolescu și domnului Savu Vasile Ioan sunt inegal atribuite și se cere invalidarea lor.

În toate cele trei cazuri, Comisia de validare nu a avut la dispoziție suficiente informații pentru a lua o hotărâre definitivă și propune Camerei Deputaților amânarea validării mandatelor de deputat atribuite domnului Firczak Gheorghe, doamnei Oana Manolescu și domnului Savu Vasile Ioan.

Cu aceste precizări, vă prezentăm Anexele nr. 1 și 2 privitoare la lista deputaților ale căror mandate sunt propuse pentru validare, respectiv, pentru amânarea validării.

Anexa nr. 1 - Lista deputaților aleși la 26.11.2000 pe circumscripții electorale ale căror mandate de deputat urmează să fie validate:

Circumscripția electorală nr. 1 Alba
Crișan Emil PRM
Ioan Andrei PDSR
Pereș Alexandru PD
Selagea Constantin PDSR
Simedru Dan Coriolan PNL
Ștefănescu Codrin PRM
Circumscripția electorală nr. 2 Arad

Cojocaru Nicu PRM
Creț Nicoară PRM
Gheorghiof Titu Nicolae PNL
Ionescu Dan PD
Moraru Mândrea Mihaela PUR
Tokay Gheorghe UDMR
Zăvoianu Dorel PDSR
Circumscripția electorală nr. 3 Argeș

Burnei Ion PDSR
Chiriță Dumitru PDSR
Cîrstoiu Ion PD
Georgescu Filip PDSR
Gingăraș Georgiu PDSR
Leonăchescu Nicolae PRM
Marin Gheorghe PDSR
Mînzînă Ion PRM
Moraru Constantin Florentin PRM
Stănescu Alexandru Octavi PDSR
Circumscripția electorală nr. 4 Bacău

Dan Matei Agathon PDSR
Bereczki Endre PDSR
Bogea Angela PRM
Cliveti Minodora PDSR
Gheorghe Valeriu PNL
Hrebenciuc Viorel PDSR
Meșca Sever PRM
Miron Vasile PDSR
Moldovan Carmen Ileana PDSR
Nistor Vasile PD
Sersea Nicolae PDSR
Circumscripția electorală nr. 5 Bihor

Bar Mihai PDSR
Cherescu Pavel PRM
Cladovan Teodor PD
Ionescu Răzvan PDSR
Magheru Paul PRM
Popa Cornel PRM
Szekely Ervin Zoltan UDMR
Szilagyi Zsolt UDMR
Circumscripția electorală nr. 6 Bistrița-Năsăud

Iliescu Valentin Adrian PDSR
Oltean Ioan PD
Popescu Dorin Grigore PNL
Rus Emil PRM
Sonea Ioan PRM

Circumscripția nr. 7 Botoșani

Afrăsinei Viorica PDSR
Baban Ștefan PRM
Baltă Mihai PDSR
Macaleti Costică PDSR
Marcu Gheorghe PDSR
Mălaimare Mihai Adrian PDSR
Palade Doru Dumitru PRM
Circumscripția electorală nr. 8 Brașov

Babiuc Victor PNL
Bălășoiu Amalia PUR
Bran Vasile PD
Dinu Gheorghe PRM
Duțu Gheorghe PDSR
Fulga Gheorghe PDSR
Kovacs Csaba Tiberiu UDMR
Maior Lazăr Dorin PRM
Niță Constantin PDSR
Circumscripția electorală nr. 9 Brăila

Bartoș Daniela PDSR
Dragu Gheorghe PDSR
Ionescu Smaranda PRM
Moisescu George PRM
Ștefan Ion PDSR
Tudose Mihai PDSR
Circumscripția electorală nr. 10 Buzău

Bolcaș Augustin Lucian PRM
Gubandru Aurel PDSR
Mircea Costache PRM
Neamțu Horia Ion PDSR
Olteanu Ionel PDSR
Petrescu Ovidiu Cameliu PDSR
Posea Petre PDSR
Circumscripția electorală nr. 11 Caraș-Severin

Bălan Gheorghe Pavel PDSR
Frunzăverde Sorin PD
Gvozdenovici Slavonir USR
Musca Monica Octavia PNL
Rasovan Dan Grigore PSDR
Zeno Andrei PRM
Circumscripția electorală nr. 12 Călărași

Armaș Iosif PDSR
Bălăeț Mitică PRM
Boabeș Dumitru PDSR
Naidin Petre PDSR
Sârbu Marian PDSR
Circumscripția electorală nr. 13 Cluj

Boc Emil PD
Brudașcă Damian PRM
Ionescu Anton PNL
Kónya-Hamar Sándor UDMR
Lăpușan Alexandru PDSR
Miclea Ioan PRM
Năstase Ioan Mihai PRM
Pușcaș Vasile PDSR
Suciu Vasile PSDR
Vekov Carol Ioan UDMR
Circumscripția nr. 14 Constanța

Ariton Gheorghe PRM
Baltă Tudor PDSR
Chirobocea Petre PDSR
Eserghep Gelil PRM
Giuglea Ștefan PDSR
Hașotti Puiu PNL
Mitu Dumitru Octavian PDSR
Naum Liana Elena PDSR
Niculescu -Duvăz Bogdan Nicolae PD
Pambuccian Varujan UAR
Sali Negiat UDTTMR
Știreanu Octavian PDSR
Circumscripția electorală nr. 15 Covasna

Birtalan Ákos UDMR
Márton Árpád Francisc UDMR
Tamás Sándor UDMR
Cășunean Vlad Adrian PDSR
Circumscripția electorală nr. 16 Dâmbovița

Albu Gheorghe PD
Ana Gheorghe PDSR
Calcan Valentin Gigel PDSR
Cucu Aurel PDSR
Ionescu Costel Marian PRM
Merce Ilie PRM
Popa Virgil PDSR
Stan Ion PDSR
Circumscripția electorală nr.17 Dolj

Arnăutu Eugenu PDSR
Boiangiu Cornel PNL
Grigoraș Neculai PDSR
Loghin Irina PRM
Nicolescu Mihai PDSR
Popescu Virgil PDSR
Vasilescu Lia Olguța PRM
Voinea Florea PUR Zgonea Valeriu Ștefan PDSR
Vasilescu Nicolae PRM
Berceanu Radu Mircea PD
Circumscripția electorală nr.18 Galați

Anastasescu Olga Lucheria PUR
Buruiană-Aprodu Daniela PRM
Dobre Victor Paul PNL
Lazăr Maria PSDR
Lepădatu Lucia-Cornelia PDSR
Saulea Dănuț Neculai PRM
Nica Dan PDSR
Sandu Ion Florentin PDSR
Toader Mircea Nicu PD
Circumscripția electorală nr.19 Giurgiu

Buzea Cristian Valeriu PRM
Cristea Marin PDSR
Gheorghiu Adrian PDSR
Rădoi Ion PDSR
Circumscripția electorală nr.20 Gorj

Bucur Constantin PRM
Florescu Ion PDSR
Iriza Scarlat PSDR
Mocioi Ion PRM
Popescu-Bejat Ștefan-Marian PD
Popescu Gheorghe PDSR
Circumscripția electorală nr.21 Harghita

Antal István UDMR
Asztalos Ferenc UDMR
Becsek-Garda Dezideriu Coloman UDMR
Kelemen Honor UDMR
Ráduly Róbert Kálmán UDMR
Circumscripția electorală nr.22 Hunedoara

Avram Costel PRM
Barbu Gheorghe PD
Nădejde Vlad-George PSDR
Neacșu Ilie PRM
Rus Ioan PDSR
Rușanu Dan-Radu PNL
Timiș Ioan PSDR
Winkler Iuliu UDMR
Circumscripția electorală nr.23 Ialomița

Bahrin Dorel PUR
Bălan Marian PDSR
Mincu Iulian PRM
Vișinescu Marinache PRM
Circumscripția electorală nr.24 Iași

Apostolescu Maria PRM
Baciu Mihai PD
Dobre Traian PDSR
Dorneanu Valer PDSR
Hogea Vlad-Gabriel PRM
Ionel Adrian PDSR
Mogoș Ion PNL
Neamțu Tiberiu-Paul PDSR
Nechifor Cristian PDSR
Sandache Cristian PDSR
Stanciu Anghel PRM
Tarpescu Pavel PDSR
Circumscripția electorală nr.25 Ilfov

Anton Marin PNL
Dolănescu Ion PRM
Gheorghiu Viorel PDSR
Neagu Victor PDSR
Circumscripția electorală nr.26 Maramureș

Böndi Gyöngyike UDMR
Godja Petru PDSR
Ifrim Mircea PRM
Ilie Aurel Constantin PDSR
Man Mircea PD
Moldovan Petre PSDR
Stroe Radu PNL
Ștefănoiu Luca PRM
Tcaciuc Ștefan UUR
Circumscripția electorală nr.27 Mehedinți

Gheorghiță Manuela PDSR
Holtea Iancu PRM
Lăpădat Ștefan PRM
Nicolicea Eugen PDSR
Stănișoară Mihai PD
Circumscripția electorală nr.28 Mureș

Borbély László UDMR
Kelemen Atilla Béla Ladislau UDMR
Kerekes Károly UDMR
Makkai Grigore UDMR
Moisoiu Adrian PRM
Natea Ovidiu PDSR
Nicolăescu Gheorghe-Eugen PNL
Pleșa Eugen-Lucian PRM
Todoran Pavel PDSR
Circumscripția electorală nr.29 Neamț

Bivolaru Ioan PDSR
Cazan Gheorghe-Romeo Leonard PDSR
Onisei Ioan PD
Puzdrea Dumitru PRM
Șnaider Paul PRM
Tărâță Culiță PDSR
Țibulcă Alexandru PDSR
Țocu Iulian Costel PDSR
Circumscripția electorală nr.30 Olt

Ciuceanu Radu PRM
Diaconescu Marin PDSR
Florescu Nicolae-Doru PRM
Georgescu Florin PDSR
Grădinaru Nicolae PDSR
Iordache Florin PDSR
Popa Constanța PRM
Circumscripția electorală nr.31 Prahova

Antonescu Niculae Napoleon PDSR
Bercăroiu Victor PDSR
Faca Mihail PDSR
Ivănescu Paula Maria PD
Luchian Ion PNL
Mărăcineanu Adrian PRM
Mihăilescu Petru Șerban PDSR
Moldoveanu Eugenia PDSR
Dinu Patriciu PNL
Rădulescu Grigore Emil PRM
Sirețeanu Mihail PDSR
Tudor Marcu PRM
Circumscripția electorală nr.32 Satu-Mare

Erdei Dolóczki István UDMR
Dragoș Liviu Iuliu PNL
Moiș Văsălie PRM
Pașcu Ioan Mircea PDSR
Pécsi Francisc UDMR
Varga Attila UDMR
Circumscripția electorală nr.33 Sălaj

Bara Radu-Liviu PDSR
Micula Cătălin PNL
Păduroiu Valentin PRM
Vida Iuliu UDMR
Circumscripția electorală nr.34 Sibiu

Bucur Mircea PRM
Cindrea Ioan PDSR
Enescu Nicolae PRM
Nan Nicolae PD
Podgorean Radu PDSR
Rusu Horia-Mircea PNL
Wittstock Eberhard Wolfgang FDGR
Circumscripția electorală nr.35 Suceava

Abiței Ludovic PRM
Babiaș Iohan-Peter UPR
Băncescu Ioan PDSR
Crăciun Dorel Petru PDSR
Dumitrescu Cristian-Sorin PD
Lari-Iorga Leonida PRM
Mândroviceanu Vasile PNL
Mohora Tudor PDSR
Oltei Ion PDSR
Sandu Alecu PD
Stan Ioan PDSR
Circumscripția electorală nr.36 Teleorman

Antonescu George Crin Laurențiu PNL
Buga Florea PRM
Marineci Ionel PDSR
Mușetescu Tiberiu-Ovidiu PDSR
Stuparu Timotei PDSR
Videanu Adriean PD
Ianculescu Marian PDSR
Circumscripția electorală nr.37 Timiș

Andea Petru PDSR
Brînzan Ovidiu PDSR
Coifan Viorel-Gheorghe PNL
Drăgănescu Ovidiu-Virgil PNL
Florea Ana UDSCR
Mardari Ludovic PRM
Mirciov Petru UBBR
Pribeanu Gheorghe PRM
Purceld Octavian-Mircea PRM
Puwak Hildegard-Carola PDSR
Sassu Alexandru PD
Toró Tiberiu UDMR
Circumscripția electorală nr.38 Tulcea

Ignat Miron CRLR
Lepșa Victor Sorin PD
Niculescu Constantin PDSR
Tunaru Raj PRM
Verbina Dan PDSR
Circumscripția electorală nr.39 Vaslui

Buzatu Dumitru PDSR
Mera Alexandru-Liviu PD
Mihalachi Vasile PDSR
Petruș Octavian Constantin PUR
Sadici Octavian PRM
Stanciu Zisu PRM
Bentu Dumitru PDSR
Circumscripția electorală nr.40 Vâlcea

Bleotu Vasile PDSR
Dragomir Dumitru PRM
Gaspar Acsinte PDSR
Mițaru Anton PDSR
Predică Vasile PRM
Spiridon Nicu PDSR
Circumscripția electorală nr.41 Vrancea

Dumitriu Carmen PDSR
Ionescu Daniel PRM
Mitrea Miron-Tudor PDSR
Popescu Kanty Cătălin PDSR
Priboi Ristea PDSR
Săpunaru Nini PNL
Circumscripția electorală nr.42 București

Andronescu Ecaterina PDSR
Arghezi Mitzura Domnica PRM
Bădoiu Cornel PDSR
Bâldea Ioan PRM
Boagiu Anca Daniela PD
Boajă Minică PDSR
Canacheu Costică PD
Chiliman Andrei Ioan PNL
Ciontu Corneliu PRM
Crețu Corina PDSR
Dobrescu Smaranda PSDR
Dorian Dorel FCER
Duțu Constantin PRM
Fotopolos Sotiris UER
Ionescu Mihaela PRM
Jipa Florina Ruxandra PRM
Nassar Rodica PDSR
Năstase Adrian PDSR
Neagu Ion PDSR
Negoiță Liviu-Gheorghe PD
Pataki Iulia UDMR
Păun Nicolae PR
Popescu Dan Ioan PDSR
Popescu-Tăriceanu Călin PNL
Radan Mihai UCR
Raicu Romeo-Marius PD
Severin Adrian PDSR
Stana-Ionescu Ileana CIR
Stoica Valeriu PNL
Teculescu Constantin PDSR
Vasile Aurelia PDSR
Vasilescu Valentin PRM
Voicu Mădălin PDSR

Anexa nr.2 - Lista deputaților aleși la 26.11.2000 pe circumscripții electorale, care nu au depus declarațiile de avere și pentru care se amână validarea mandatelor:

Circumscripția electorală nr.5 Bihor
Fazakas Laszlo UDMR
Circumscripția electorală nr.14 Constanța

Cerchez Metin UDTR
Comănici Radu PRM
Circumscripția electorală nr.42 București

Stolojan Theodor Dumitru PNL

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Mitzura Domnica Arghezi:

Dacă sunt comentarii în legătură cu soluțiile cuprinse în raport, vă rog să interveniți.

Deci urmează să trecem la vot.

Menționez că raportul Comisiei de validare este aprobat dacă întrunește votul majorității deputaților prezenți.

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei de validare.

Cine este pentru? Majoritatea.

Împotrivă este cineva?

Se abține cineva?

Vă mulțumesc.

În urma acestui vot, au fost validate mandatele a 338 de deputați.

Potrivit art.12 din regulament, Camera Deputaților se declară constituită dacă au fost validate două treimi din totalul mandatelor, adică cel puțin 230 de mandate. În consecință, declar Camera Deputaților constituită. (Aplauze.)

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 18 ianuarie 2019, 2:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro