Plen
Ședința Camerei Deputaților din 22 octombrie 2001
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 22-10-2001 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 22 octombrie 2001

23. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar.
 
consultă fișa PL nr. 211/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul proiect, cel pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Procedură de urgență. Rog comisia de buget să prezinte timpii de dezbatere.

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, a reținut de serie de amendamente, este un proiect de lege destul de elaborat și vă propunem pentru dezbaterea sa 45 de minute timp total, 3 minute pentru fiecare intervenție.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această repartizare a timpilor de dezbatere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă la precizări prealabile dorește cineva să intervină, eventual reprezentantul Guvernului. Nu.

Trecem atunci la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul proiectului de lege, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.unic al proiectului de lege, vă rog să urmăriți amendamentul nr.1 din raportul Comisiei de buget, finanțe și bănci.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.1. Nu aveți, votat în unanimitate.

În consecință, art.unic care devine art.I va avea alcătuirea prevăzută în pct.1 din raportul comisiei.

Vă rog, în continuare, să vedeți în raport la pagina 35 amendamentul nr.48 în care există un text nou, art.II, ce cuprinde practic dispoziția de republicare a ordonanței. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.48? Nu aveți, votat în unanimitate.

Trecem la dezbaterea ordonanței de urgență.

Titlul, dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La art.1 din ordonanță, vă rog să urmăriți amendamentul 2 din raport, pagina 1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, art.I va avea alcătuirea prevăzută în amendamentul 2.

La art.II, vă rog să urmăriți amendamentul 3 de la pag.2. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 3? Nu sunt.

În consecință, amendamentul este adoptat în unanimitate. drept urmare art.2 va avea alcătuirea cuprinsă în amendamentul 2.

Art.3, urmăriți amendamentul 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Adoptat în unanimitate, amendamentul 4 și deci noua alcătuire a a art.3.

Art.4 din ordonanță, urmăriți amendamentul 5. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 5? Nu sunt. Votat în unanimitate.

În consecință, art.4 va avea alcătuirea rezultată.

Urmăriți vă rog, în continuare, amendamentul 6. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6? Nu sunt. Votat în unanimitate.

După amendamentul 6, vă rog să urmăriți amendamentul 7 care se referă la o nouă alcătuire a art.V. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 7. Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul 7 și deci noua alcătuire a art.V care cuprinde două alineate. După alin.1 și 2 care sunt cuprinse în amendamentul 7 alineatele art.V, vă rog să urmăriți amendamentul 8 care introduce, practic, un nou alineat, care devine 3. Urmăriți amendamentul 8.

Poftiți, domnule Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Domnule ministru,

La alin.3 art.3 permiteți-mi să atrag atenția asupra unei necorelări din punct de vedere gramatical. "Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei..." Este funcționarea Camerei.. Aici trebuie să punem, în consecință, să modificăm această formulare. Deci: "Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, în vederea supunerii spre aprobare Guvernului."

Domnul Valer Dorneanu:

A, mi se pare evidentă această necesară rectificare. Dacă sunteți de acord cu reformularea alin.3 al art.5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru stenogramă, vreau să fac precizarea că alin.2 era alineat nou, deci art.5 alin.3 este fost 2.

Art.6, vă rog să urmăriți amendamentul 9. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 9 cu privire la noua alcătuire a art.6. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Vă rog să urmăriți, în continuare amendamentul 10. Comisia ne propune două alineate noi la art.6, 3 și 4. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 10? Nu aveți, votat în unanimitate. Și, în consecință, art. VI va fi completat cu alin.3 și 4.

La art.7, vă rog să-l urmăriți în paralel cu amendamentul 11 din raport care îl modifică. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 11? Nu aveți. Votat în unanimitate și, deci, noua alcătuire a art.VII. Art.8 din ordonanță, urmăriți amendamentul 12. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 12. Pofitți, domnule Damian Brudașca.Domnul Damian Brudașca:Domnule președinte, La alin.2 se dă definiția auditorilor financiari stagiari cu precizarea: "Sunt auditori financiari stagiari persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții..." Eu, în locul acestui conjunctiv - "să fie licențiată, să satisfacă..." întrucât doar primele două puncte a) și b) au asemenea formulare, propun ca în locul lor să existe formularea: "Sunt licențiați ai unei facultăți... promovează testul de verificare a cunoștințelor.... satisfac pe parcursul stagiului...." Deci e mai corectă o asemenea formulă. Domnul Valer Dorneanu: Da, rog cmisia să se pronunțe. Uitați-vă și la alin.4 care sună cam în sensul propunerii... deși alin..2 începe: "Sunt auditori financiari persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții..."

Domnul Neculai Grigoraș:

Alin.2 vorbește despre "auditorii financiari stagiari". Alin.4 vorbește despre "auditorii financiari persoane non active".

Domnule președinte,

Sigur, este de comentat propunerea domnului coleg, este de luat în considerare, dar eu vă propun să rămânem pe formularea din text și, eventual, să mai vedem când mergem la Senat dacă putem s-o îmbunătățim.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, v-aș ruga să observați că este o repetiție supărătoare în varianta pe care o propuneți dumneavoastră. Deci textul introductiv sună așa: "Sunt auditori financiari persoanele care..." Și, dacă în continuare spunem: "sunt licențiați.... promovează..."

În afară de aceasta, vă semnalez că alte texte dintre cele votate au fost tot astfel formulate. S-ar putea ca să existe texte în care nu s-a intervenit în ordonanță și să sune în același stil. De aceea, v-aș sugera să rămânem totuși la formularea propusă de comisie. Sunteți de acord? Și tăcerea înseamnă un răspuns pozitiv, domnule deputat. Vă mulțumesc.

Nefiind alte obiecțiuni... Sunt alte obiecțiuni la amendamentul 12? Nu sunt. Votat în unanimitate.

După amendamentul 12, urmează amendamentul 13 care introduce practiv Capitolul III, înainte de art.9. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 13? Nu sunt. S-a adoptat amendamentul 13 cu noul titlu al art.3.

La art.9 urmăriți tot amendamentul 13 care se întinde de la pag.10 până la pag.12. În acest amendament se propune printre altele și abrogarea alin.2 al art.9. Dacă aveți obiecțiuni? La întregul amendamentul 13, cu privire la art.9. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.10, urmăriți vă rog amendamentul 14 care se întinde de la pag.12 până la pag.13. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 14? Nu aveți. Votat în unanimitate și, în consecință, noua structură și noul conținut al art.10.

La art.11, vă rog să urmăriți amendamentul 15. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. A fost adoptat, mai bine zis, amendamentul 15 și noua alcătuire a art.11.

Art.12, urmăriți, vă rog, amendamentul 16 care cuprinde și renumerotarea Capitolului IV, fost Capitol V. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 16?

Poftiți, domnule deputat Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

M-ați atenționat, domnule președinte, la un capitol anterior în legătură cu o repetiție deranjantă. Vă rog să citiți bine acest articol și veți vedea că din nou apare aceeași repetiție.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Finalul lit.b) "Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei..." Rog stafful tehnic să corecteze acest lucru. "a Camerei". Dacă există alte obiecțiuni la amendamentul 16. Nu, adoptat în unanimitate.

Pentru art.13, vă rog să urmăriți amendamentul 17. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți, votat în unanimitate, și, în consecință, noua alcătuire a art.13.

Art.14,urmăriți amendamentul 18. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Amendamentul 19 cuprinde noua definire a Capitolului fost IV, actualmente III. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Tot la amendamentul 19 aveți noua structură și noul conținut al art.15. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 19 cu privire la art.15. Nu. Votat în unanimitate.

După art.15 urmăriți art.16 care cuprinde amendamentul 20. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 20? Nu aveți. Adoptat în unanimitate, inclusiv introducerea Capitolului fost IV care devine V.

Art.17, urmăriți amendamentul 21. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, votat în unanimitate.

La art.18, vă rog să urmăriți amendamentul 22, inclusiv introducerea noului capitol – Auditul intern, Capitolul VI. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate amendamentul 22. Și, deci introducerea Capitolului VI și noul cuprins al art.18.

Rog stafful să rețină la amendamentul 23 că se elimină de aici de la începutul art.19 titlul capitolului care a fost prezentat în altă parte.

Cu privire la noul cuprins al art.19, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, votat în unanimitate amendamentul 23 cu privire la noul cuprins al art.19.

Pentru art.20 urmăriți amendamentul 24. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate amendamentul 24, noul cuprins al art.20.

Art.21, urmăriți amendamentul 25. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate amendamentul 25 și, în consecință, noul cuprins al art. 21.

Art.22, urmăriți amendamentul 26 care reformulează în întregime art.22. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 26. Nu aveți, votat în unanimitate.

Art.23 urmăriți, vă rog, amendamentul 27. Și aici, rog stafful tehnic să fie atent, aceeași operațiune cu privire la titlul Capitolului VI. Dacă aveți obiecțiuni la amendaemntul 27? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La art.24, vă rog să urmăriți amendamentul 28 care introduce aici și Capitolul VII – Rolul atribuțiilor și drepturile autorității de stat.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 28? Nu aveți. Este admis în totalitate. În consecință, titlul Capitolului VII și noul cuprins al art.24.

Art.25, urmăriți amendamentul 29. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.26, urmăriți amendamentul 30. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Amendamentul 31, vă rog să-l urmăriți. Introduce înainte de art.27 Capitolul VIII – Registrul auditorului financiar. Dacă aveți obiecțiuni la această parte a amendamentului 31? Nu. Votat în unanimitate titlul Capitolului VIII.

Cu privire la art.27 urmăriți conținutul acestuia din amendamentul 31, pag.25-26. Dacă aveți obiecțiuni la noul cuprins al art.27? Nu sunt. Votat în unanimitate. Înainte de art.28 urmăriți, vă rog, amendamentul 32, introducerea Capitolului IX – Sancțiuni. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Cu privire la noul curpins al art.28, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Urmăriți, în continuare, înainte de art.29 la amendamentul 33 titlul Capitolului VII, astfel cum a fost reformulat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La cuprinsul nou al art.29 urmăriți amendamentul 33 pag.26-27. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Capitolul X, nou introdus. Urmăriți amendamentul 34. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

La art.30 amendat prin amendamentul 34, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.31, vă rog să urmăriți amendamentul 35. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.32, urmăriți amendamentul 36. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.33, urmăriți amendamentul 37. Dac aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

După art.33, vă rog să urmăriți amendamentul 38 care introduce un Capitol XI - Dispoziții finale. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

În ceea ce privește conținutul art.34, urmăriți, vă rog, amendamentul 38 pag.30. Dacă aveți obiecțiuni la noul cuprins al art.34. Nu. Votat în unanimitate.

La amendamentul 39, vă rog să urmăriți noul cuprins al art.35 și să fiți atenți la faptul că s-a eliminat Capitolul VIII – Publicitate. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 39? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La amendamentul 40, înainte de art.36, vă rog să urmăriți propunerea comisiei de a se elimina Capitolul IX – Sancțiuni – care s-a plasat în altă parte. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 40? Nu sunt. Votat în unanimitate.

După art.36 vă rog să urmăriți amendamentul 41 care se referă la un nou cuprins al preambulului art.37. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La art.38, rog comisia să-mi explice dacă din raport se înțelege că se propune eliminarea articolului...

Stimați colegi, la amendamentul 42, comisia ne propune, conform precizărilor actuale ale domnului Grigoraș, eliminarea textului art.32. Dacă aveți obiecțiuni la această propunere? Nu sunt. Votat în unanimitate.

la art.39, comisia propune prin amendamentul 43 eliminarea Capitolului X de aici din acest loc și eliminarea art.39. Dacă aveți obiecțiuni la această propunere? Nu. Votat în unanimitate amendamentul, deci eliminarea capitolului din acest loc și a art.39.

La art.40, prin amendamentul 44, comisia ne propune, de asemenea, eliminarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.41 prin amendamentul 45, comisia propune eliminarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.42, prin amendamentul 46 se propune eliminarea textului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate eliminarea.

Art.43, prin amendamentul 47, comisia ne propune eliminarea textului. Dacă aveți obiecțiuni la această propunere. Nu sunt. Votat în unanimitate. S-a eliminat art.43.

Cu aceasta am parcurs toate textele ordonanței și a proiectului de lege, vă rog să constatați că este vorba de o lege cu caracter ordinar, pentru care este suficient votul majorității simple dintre dumneavoastră.

Cine este pentru proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului...

Poftiți?

Domnul Damian Brudașca:

Aici, dacă-mi permiteți. Nu am fost foarte atent, tot pentru corectitudinea exprimării, aș dori să aibă următoarea formulare: "Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României .... se va republica, după aprobarea prezentei legi, în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o nouă numerotare".

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Este evidentă corectitudinea propunerii dumneavoastră, vă rog să urmăriți, stimați colegi, la amendamentul 48 și să fiți de acord cu încadrarea între virgule a sintagmei, "după aprobarea prezentei legi".

De acord? Vă mulțumesc. Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră final proiectul de lege cu mențiunea că este vorba de o lege ordinară, pentru care este suficient votul majorității simple.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 16 ianuarie 2019, 22:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro