Plen
Ședința Camerei Deputaților din 17 decembrie 2001
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 17-12-2001 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 17 decembrie 2001

Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Ședința a început la ora 16,45.

Lucrările au fost conduse de domnii Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, și Ovidiu Cameliu Petrescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistați de domnii Constantin Niță și Nicolae Leonăchescu, secretari.

 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Declar deschisă ședința Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul de 345 de deputați, sunt prezenți 280, 45 absenți, 49 participă la alte acțiuni parlamentare.

Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Ovidiu Virgil Drăgănescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș dori să vă aduc în memorie faptul că se împlinesc 12 ani de când, la Timișoara, pe 17 decembrie, mureau primii martiri ai Revoluției. În memoria lor și a celorlalți martiri, din toată țara, ai Revoluției Române din 1989, propun să păstrăm un minut de reculegere. (S- a păstrat un minut de reculegere.)

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Înainte de a intra în ordinea de zi propriu-zisă, să-mi permiteți să vă prezint o notă cu privire la legile depuse la secretarul general al Camerei pentru sesizarea de către deputați a Curții Constituționale. Nota este depusă și la casetele dumneavoastră și este afișată.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului.

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

- Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învățământul superior de stat peste locurile finanțate de la bugetul de stat.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare.

- Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000.

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedură urgentă a unor fapte penale.

- Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.27/1998 pentru majorarea limitelor minime și maxime ale amenzilor contravenționale stabilite prin Legea nr.25/1969 privind regimul străinilor în România.

- Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.117/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2000 pentru aprobarea extinderii și completării Aranjamentului de credit stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, încheiat la Washington la 5 august 1999, aprobate la Washington la 7 iunie 2000, precum și a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice și a Suplimentului la acest Memorandum, ambele convenite cu Fondul Monetar Internațional.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind șederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2001 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și a capacității Centralei Hidroelectrice Porțile de Fier I.

- Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.67/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului.

- Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind modficiarea coeficienților de multiplicare pentru unele funcții prevăzute în anexele nr.V-VIII la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.

- Legea privind trecerea satului Cuștelnic din componența comunei Gănești, județul Mureș, în componența municipiului Târnăveni, județul Mureș.

- Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania.

- Legea privind aprobarea plăților restante pentru costurile de participare, pe perioada 1998 – 2001, la experimentele Centrului European pentru Cercetări Nucleare – CERN, de către Ministerul Educației și Cercetării.

- Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2000 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

- Legea pentru denunțarea Convenției internaționale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles, la 25 august 1924.

- Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2001 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietății de Stat pentru vânzarea acțiunilor deținute la Societatea Comercială GEROM – S.A. Buzău.

- Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.269/2000 privind urmărirea și controlul postprivatizare a societăților comerciale.

 
Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

În continuare, doresc să vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților, care urmează să fie trimise comisiilor permanente.

1.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei, adoptat de Senat în ședința din 6 decembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 21 decembrie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2.Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, adoptat de Senat în ședința din 6 decembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Termenul de depunere a raportului: 21 decembrie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 21 decembrie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat, adoptat de Senat în ședința din 10 decembrie.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize – Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 21 decembrie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5.Proiectul de Lege pentru modificarea art.21, alin.7 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din cadrul aparatului Senatului, republicată, adoptat de Senat în ședința din 6 decembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 17 ianuarie 2002.

6.Propunerea legislativă privind vânzarea spațiilor destinate sediilor partidelor politice aflate în proprietatea statului, inițiată de domnul deputat Constantin Niță.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Termenul de depunere a raportului: 4 februarie 2002.

7.Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, inițiată de trei deputați PSD.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz – Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Termenul de depunere a raportului: 4 februarie 2002.

8.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.109, alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 21 decembrie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

9.Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2001 pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize – Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 21 decembrie 2001.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

10. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari, respins de Senat în ședința din 29 noiembrie 2001.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond – Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize – Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 17 ianuarie 2002.

Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar.

Cu aceasta, trecem la proiectele de lege înscrise pe ordinea de zi.

Începem cu raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în domeniul sanitar.

Vă rog să urmăriți raportul Comisiei de mediere.

La punctul 1, comisia ne propune varianta Camerei Deputaților.

Nu se fac, în consecință, dezbateri și nici vot, cu excepția alin.3 de la punctul 1, unde comisia ne propune text comun.

Dacă aveți obiecțiuni la textul comun privind alin.3 al art.1? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 2 din raportul Comisiei de mediere, comisia ne propune text comun.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 3, comisia ne propune, pentru cele 3 alineate ale art.3, respectiv 1, 2 și 6, textele Camerei Deputaților. În consecință, nu se fac dezbateri și nici vot.

La punctul 4, text comun.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La punctul 4, pentru art.4 alin.2, ni se propune textul Camerei Deputaților. În consecință, nu se fac dezbateri și nici vot.

La punctul 5, cel cu privire la art.5, alin.1 și 2, comisia ne propune, în unanimitate, textele Camerei Deputaților. Nu se fac dezbateri și nici vot.

La punctul 6, Comisia de mediere ne propune textul Senatului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 7, textul Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri, nici vot.

La punctul 8, textul Senatului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 9, pentru 5 alineate de la art.7, ni se propun, în unanimitate, variantele Camerei Deputaților. În consecință, nu se fac dezbateri și nici vot.

La punctul 10, varianta Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot.

La punctul 11, text comun pentru art.8 alin.1.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru art.8 alin.2, comisia ne propune textul Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot.

Pentru art.8, alin.3, comisia ne propune un text comun.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 12 din raportul de mediere, textul Camerei Deputaților.

la punctul 12, propunându-se textul Camerei Deputaților, nu se fac dezbateri și nici vot, nici pentru alin.1 al art.9, nici pentru alin.3.

Vă rog să constatați că textele raportului de mediere au fost votate în unanimitate.

Este vorba de o lege caracter ordinar.

Supun votului dumneavoastră final raportul.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură.

La pct.3, Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură.

La punctul 1 al raportului Comisiei de mediere, ni se propune textul Camerei Deputaților. Propunându-se textul Camerei Deputaților, nu se supune nici votului, nici dezbaterii.

La punctul 2, tot textul Camerei Deputaților.

De asemenea, nu se supune votului, nici dezbaterii.

În schimb, trebuie să vă supun votului final acest raport care vizează o lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2001 pentru completarea Legii nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne.

La pct.4, Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2001 pentru completarea Legii nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne.

Vă rog să urmăriți raportul Comisiei de mediere. La singurul punct, ni se propune textul Camerei Deputaților. Nu se fac nici dezbateri, nici vot.

Asupra acestui unic punct, fiind o singură divergență, o să supun votului final acest proiect, în condițiile art.în condițiile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2001 pentru acceptarea Codului Internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Secutirății Maritime MSC.48(66) la Londra la 4 iunie 1996.

La pct.5, Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2001 pentru acceptarea Codului Internațional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Comitetului Securității Maritime MSC.48(66) la Londra la 4 iunie 1996.

Vă rog să urmăriți cu atenție raportul Comisiei de mediere.

Un singur punct a fost în divergență. Comisia ne propune textul Senatului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră textul Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Având în vedere că a fost un singur punct, informându-vă că este vorba de o lege cu caracter ordinar, supun votului dumneavoastră acest proiect, în condițiile art.în condițiile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2001 privind acceptarea de către România a Codului Internațional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (codul FTP), precum și acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.61(67) și, respectiv, prin Rezoluția MSC.101(73) ale Comitetului Securității Maritime, la Londra la 5 decembrie 1996 și, respectiv, la 5 decembrie 2000 (amânarea votului final).

La pct.6, Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2001 privind acceptarea de către România a Codului Internațional pentru aplicarea metodelor de încercare de foc (codul FTP), precum și acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.61(67) și, respectiv, prin Rezoluția MSC.101(73) ale Comitetului Securității Maritime, la Londra la 5 decembrie 1996 și, respectiv, la 5 decembrie 2000.

Vă rog să urmăriți, la punctul 1 din raportul de mediere la proiectul pe care vi l-am anunțat, cel cu privire la aprobarea Ordonanței nr.32/2001, comisia ne propune, în unanimitate, text comun.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 2, ni se propune textul Camerei Deputaților.

În consecință, nu se fac nici dezbateri și nici vot.

Vom supune acest raport votului final în ședința de vot, pentru că ni se semnalează că nu avem majoritatea necesară. Deci raportul de la punctul 6 îl vom supune votului final în ședința de mâine, dacă Comitetul ordinii de zi va fi de acord să completăm ordinea de zi.

Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor (amânarea votului final).

Pct.8, Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor.

La punctul 1, textul Senatului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 2, textul Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot.

La punctul 3, tot textul Camerei Deputaților.

La punctul 4, textul Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot, potrivit Regulamentului nostru.

La punctele 5 și 6, tot textul Camerei Deputaților.

Punctele 7 și 8, comisia ne confirmă textul Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot.

La punctul 9, de asemenea, varianta Camerei Deputaților.

La punctele 10, 11, 12 și 13, tot varianta Camerei Deputaților.

Punctele 14, 15 și 16, tot varianta Camerei Deputaților.

Punctul 17, varianta Camerei Deputaților.

La punctul 18, Comisia de mediere ne propune un text comun.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 18, cel cu privire la art.20 alin.2 și 3, vă rog să urmăriți pag.13, deci cele care se află pe pag.13 la alin.2 și 3, comisia ne propune variantele Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot.

La art.19, textul Camerei Deputaților.

Punctele 21 și 22, textul Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot.

Punctele 23, 24, de asemenea, textul Camerei Deputaților.

Punctele 25, 26, 27 și 28, textul Camerei Deputaților.

La punctele 29 și 30, comisia confirmă textul Camerei Deputaților.

În consecință, nu se fac dezbateri și nici vot.

La punctele 31, 32, tot textele Camerei Deputaților.

La punctele 33, 34, 35 și 36, textele Camerei Deputaților.

La punctele 37, 38, 39, textele Camerei Deputaților.

La punctele 40, 41, textele Camerei Deputaților.

La punctele 42, 43, 44 și 45, textele Camerei Deputaților sunt confirmate de Comisia de mediere.

La punctele 46, 47, de asemenea, textul Camerei Deputaților.

La 48, cu privire la art.46, cel cu privire la art.46, lit.a), comisia ne propune textul Camerei Deputaților.

În consecință, nu se fac dezbateri.

În schimb, pentru lit.b), comisia ne propune un text comun. Urmăriți-l la pag.25.

Dacă aveți obiecții? Nu.

Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru lit.c) și d), comisia ne propune textele Camerei Deputaților.

În consecință, nu se fac dezbateri și nici vot.

La punctul 49, textul Camerei Deputaților.

Punctul 50, textul Camerei Deputaților.

La punctul 51, de asemenea, textul Camerei Deputaților.

Punctul 52 – tot varianta Camerei Deputaților.

Pct.53 și 54 – varianta Camerei Deputaților.

Pct.55, 56, 57 – varianta Camerei Deputaților.

Pct.58, 59 și 60, toate trei, variantele Camerei Deputaților.

În consecință, nu se fac dezbateri și nici vot.

Vom supune și acest raport votului final, în ședința de mâine.

Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2001 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală (amânarea votului final).

Pct.7. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2001 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni privind viața sexuală.

La punctul 1, comisia ne propune varianta Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot.

La punctul 2, tot varianta Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot.

La punctul 3, text comun. Vă rog să-l urmăriți la pag.2.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Supun votului dumneavoastră textul comun al raportului de mediere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vom supune, și acest raport, votului final de mâine, cu condiția includerii sale de către Comitetul ordinii de zi.

Dezbaterea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor (amânarea votului final).

Pct.9. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor.

La punctul 1, textul Senatului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 2, tot textul Senatului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 3, textul Senatului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 4, tot textul Senatului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 5, tot textul Senatului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 6, tot textul Senatului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 7, tot textul Senatului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Raportul va fi supus votului final de mâine.

Dezbaterea Raportului Comisiei de medire la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (amânarea votului final).

Pct.10. Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

La punctul 1, textul Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot, după Regulamentul Camerei.

Punctele 2 și 3 – variantele Camerei Deputaților.

Punctele 4 și 5 – variantele Camerei Deputaților.

Pct.6, 7 și 8 – variantele Camerei Deputaților.

Pct.9 – varianta Camerei Deputaților.

Pct.10 și 11 – variantele Camerei Deputaților.

La punctul 12, text comun.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 13, tot text comun.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 13, vă semnalez că, în ceea ce privește lit.c), comisia a propus textul Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot.

La punctul 14, ni se propune un text comun.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 15, text comun.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 16, text comun.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 16, cu privire la art.a) și g), ni se propune varianta Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot.

Punctul 17, cu privire la art.15, alin.1, ni se propune un text comun.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru alin.3 de la art.15, varianta Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot.

La art.15 alin.4, ni se propune un text comun.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.6, varianta Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot.

Art.16, cel de la punctul 18 din raportul Comisiei de mediere, ni se propune varianta Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot.

La punctul 19, text comun, pentru art.17, alin.1 și 2.

Dacă aveți obiecțiuni la text comun? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 20, cel cu privire la art.18, tot text comun.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 21, text comun ne propune comisia.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctul 22, varianta Camerei Deputaților.

Nu se fac dezbateri și nici vot.

Punctul 23, textul Senatului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vom supune votului final, mâine, acest raport.

Dezbaterea Proiectului de Lege privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (amânarea votului final).

Pct.12. Proiectul de Lege privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Suntem în procedură de urgență.

Doamnă președinte Smaranda Dobrescu, vă rog să propuneți termenii de dezbatere.

Vă reamintesc, înainte de a-i da cuvântul distinsei noastre colege, că noi am votat o dată această lege, Senatul a respins-o și, în consecință, a trimis-o Camerei Deputaților, pentru o nouă dezbatere.

Ce a făcut comisia vă va spune doamna Smaranda Dobrescu.

Aveți cuvântul.

 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia vă propune un interval de discutare de 30 de minute și luări de cuvânt nu mai lungi de 1 minut.

Aș vrea să vă spun că comisia a reexaminat acest proiect de lege, cu maxim de viteză, întrucât ceea ce Senatul, Comisia de muncă de la Senat, a introdus suplimentar și, mai ales, nu a avut parte de oponență în discuția din cadrul plenului Senatului, au fost prevederi salutare către categoria șomerilor, și anume aceste modificări pe care le-a adus Senatul și noi le-am preluat, în urma reexaminării, țin de următoarele idei. Șomeri sunt considerați și absolvenți ai instituțiilor de învățământ, indiferent ce formă de învățământ sau tineri care au satisfăcut stagiul militar, dar nu s-au putut angaja într-un interval de timp.

În același timp, s-a introdus conceptul de șomer față de cei care s-au repatriat și nu s-au putut angaja oficial, într-un interval de timp, la fel cei care au ieșit din detenție.

O altă modificare adusă de Senat, ce comisia noastră și-a însușit-o, este aceea legată de mărirea cuantumului indemnizației de șomaj, de la 60%, cât votasem noi în plen, la 75% din valoarea salariului minim pe economie.

În același timp, serviciile de mediere s-au extins la mai multe categorii. Comisia noastră a fost de acord să-și schimbe raportul la această lege, acceptând, în integralitate, prevederile care le-a adus Senatul. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, dacă sunteți de acord cu acești timpi de dezbateri?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem atunci la dezbaterea acestui proiect de lege.

La titlul proiectului dacă sunt obiecțiuni? Comisia nu a avut, nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Titlul cap.I, dacă sunt obiecțiuni, comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Art.1, 2, 3 și 4, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Titlul cap.II, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.5, pentru pct.I, pct.II și pct.III, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

La pct.IV, lit.a) și b), a, b, d și e, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

La lit.c) de la pct.IV, vă rog să urmăriți amendamentul 1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 1? Nu aveți. Deci, votat amendamentul 1 și în consecință, lit.c) se modifică în mod corespunzător.

La pct.V și VI, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct.VII, cel cu privire la indemnizația de șomaj, vă rog să urmăriți amendamentul 2 care vizează definirea indemnizației de șomaj. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul 2 și în consecință, pct.VII, cel cu privire la indemnizația de șomaj, se modifică în mod corespunzător.

Pct.VIII, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Titlul secțiunii a 2-a dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.6, alin.1, lit.a), b), c), d), e) și f), comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votate în unanimitate.

Art.6, alin.1, lit.g), vă rog să urmăriți amendamentul 3. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 3? Nu aveți.

Votat în unanimitate și în consecință, lit.g) se modifică în mod corespunzător.

La lit.h) și alin.2, lit.h) de la alin.1 și alin.2 de la art.6 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.7, 8, 9 și 10, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.11, vă rog să urmăriți amendamentul 4 de la pag.2. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 4? Nu aveți.

Votat în unanimitate. Și în consecință, art.11 se modifică în mod corespunzător.

Art.12, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Titlul secțiunii a 3-a, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Art.13, 14 și 15 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut, nici dumneavoastră.

Votate în unanimitate.

Titlul secțiunii a 4-a dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.16, lit.a), comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.16, lit.b), vă rog să urmăriți amendamentul 5. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 5 de la pag.2? Nu aveți obiecțiuni.

Am adoptat amendamentul 5 și, în consecință, lit.b) se modifică corespunuzător.

Art.16, lit.c), d) și e), comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

După lit.e), comisia propune, prin amendamentul 6, o nouă literă f). Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6? Nu aveți.

Votat în unanimitate. În consecință, art.16 se completează cu lit.f).

La art.17, vă rog să urmăriți amendamentul 7, reformularea acestuia. Urmăriți vă rog amendamentul 7 de la pag.3 până la pag.4. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 7? Nu aveți.

Votat în unanimitate. În consecință, art.17 se modifică în mod corespunzător.

Titlul cap.III dacă aveți obiecțiuni și la secțiunea 1-a? Nu aveți. Votate în unanimitate.

La art.18 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.19, lit.e) urmăriți vă rog amendamentul 8 de la pag.4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate. În consecință, lit.e) se va modifica corespunzător.

Art.19, lit.b), c), d) și e) dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut, nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Art.20, lit.a), b), c), d) și e), comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.20, lit.f), urmăriți vă rog amendamentul 9 de la pag.5. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 9? Nu aveți.

Votat în unanimitate. În consecință, lit.f) se va modifica corespunzător.

Art.21, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.22, alin.1, urmăriți amendamentul 10 de la pag.5, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul 10, deci, modificarea corespunzătoare a alin.1.

Art.22, alin.2, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Titlul secțiunii a 2-a dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.23, 24, 25, 26 și 27, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.28, 29, 30, 31, 32, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.33, lit.a), b), c), d) și e), dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut, nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Art.33, lit.f), urmăriți vă rog amendamentul 11 de la pag.5. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.33, lit.g), h), i), j), k), l), m) și n), dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.33, alin.2, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră nu aveți.

Votat în unanimitate.

Rog reprezentanții Guvernului să ne asigure liniștea necesară votării legilor pe care le-au propus.

Titlul secțiunii a 3-a, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.34, alin.1, urmăriți vă rog amendamentul 12. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 12? Nu aveți.

Votat în unanimitate. Și în consecință, art.34, alin.1 va avea alcătuirea rezultată.

Art.34, alin.2, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.35, urmăriți amendamentul 13 de la pag.6. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 13? Nu aveți.

Votat în unanimitate. Deci, art.35 va avea alcătuirea rezultată.

Art.36, 37 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut, nici dumneavoastră.

Votate în unanimitate.

Art.38, vă rog să urmăriți amendamentul 14. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 14? Nu aveți.

Votat în unanimitate și în consecință, art.38, alin.1 se va modifica în mod corespunzător.

Art.38, alin.2, 3 și 4 dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Comisia nu a avut. Poftiți.

 
 

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Credeam că în Senat și în Camera Deputaților, perioada de reflecție care a fost între cele două abordări ne-a adus o cunoaștere în plus. Vrem să intrăm în Uniunea Europeană, vrem să ne creem niște legi care să fie compatibile cu cele din Uniunea Europeană și propunem în continuare stagii de cotizare atât de mici încât sunt rușinoase și un cuantum unic al indemnizației de șomaj de 75% din salariul minim pe economie.

Readucerea la egalitarism, neținând cont de perioada de contribuție și de cuantumul contribuției, neținerea cont că șansele de reintegrare pe piața muncii a persoanelor care au o vechime mai mare în muncă sunt mult mai mici, ne duc la gândul, exprimat de altfel și în cadrul discuțiilor la bugetul de stat sau la moțiunea cu sănătatea, că, de fapt, se urmăresc fonduri de șomaj cu excedent ca să putem să astupăm deficitele bugetare.

Ceea ce am propus la prima discuție a legii în Camera Deputaților, ca perioadele de acordare a indemnizației de șomaj să fie mai mari, ținând cont de condițiile specifice țării, de fapt, nu a fost adoptat, văd că, nici de Senat.

În continuare, eu vin în fața dumneavoastră să reiau amendamentul discutat atunci, în care aceste perioade de șomaj să crească în ordinea 9, 12 și 15 luni pentru punctele a), b) și c) de la alin.1, art.39, iar cuantumul indemnizației de șomaj să fie diferențiat în funcție de stagiul de cotizare și aceasta să fie pentru categoria prevăzută la pct.a) din alin.1, 60% din venitul mediu pe ultimele 12 luni, 70%, raportat la același venit mediu pe ultimele 12 luni și 80% pe venitul mediu pentru ultimele 12 luni, corespunzătoare categoriilor de contribuabili prevăzuți la punctele a), b) și c) din alin.1.

Deci, în continuare, rog Camera Deputaților să se gândească ce pregătim șomerilor, viitorilor șomeri, începând cu anul viitor. Trebuie să ținem cont că, în Uniunea Europeană, stagiul minim de plată pentru această indemnizație de șomaj este minim un an de zile, iar cuantumul indemnizației de șomaj pornește de la o sumă care reprezintă minimum de subzistență corespunzător economiei respective, la care se adaugă bonificații în funcție de stagiul de cotizare. Cred că ar fi fost normal să facem și noi acest lucru și văd că numai în afară spunem că vrem să intrăm în Europa, in interiorul țării, cu totul și cu totul altceva facem.

Doamnelor și domnilor colegi, eu vă propun ca să nu votați acest amendament propus de comisie, pentru că va trebui să reflectăm cu toții bine ce statut pregătim șomerilor din ianuarie 2002 încolo.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna deputat, v-ați referit la amendamentul 15 de la art.39. Dați-mi voie atunci să întreb din nou sala rămăsesem restant cu art.38, alin.2, 3 și 4 în legătură cu care nu s-au făcut obiecții, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Deci, alin.2, 3 și 4 din art.38 au fost adoptate în unanimitate.

În legătură cu amendamentul formulat de doamna deputat Ivănescu întreb dacă mai există și alte propuneri din sală, înainte de a-i da cuvântul doamnei președintă Smaranda Dobrescu? Nu mai există. Doamna Smaranda Dobrescu aveți cuvântul și apoi inițiatorul

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Față de formula inițială a inițiatorului în care cuantumul egal pentru toată lumea era de 60% din salariul minim pe economie, comisiile, cele două, Senat și Camera Deputaților au hotărât că 75 este un cuantum corect. Și de ce 75% și nu 120%, să spunem? A fost un principiu care a stat la baza acestei determinări și anume: există în momentul de față acel ajutor social, sub forma venitului minim garantat pe familie și există salariul minim pe economie. Indemnizația de șomaj trebuie să se ridice peste ajutorul social, pentru că este vorba de o indemnizație, urmare unor contribuții într-un sistem de asigurări, este normal să fie peste ajutorul social, dar este foarte important să se situeze sub cuantumul salariului minim pe economie, tocmai pentru a păstra acea fundamentare și acea dorință de a se integra în muncă, de a accepta ideea că oricând o muncă salariată este de preferat unui ajutor, unei indemnizații de șomaj și de aceea a trebuit să fie păstrată această corelație.

Pe de altă parte, fondul de șomaj este strict un fond de solidaritate, un fond de asigurări, dar un fond de solidaritate, exact cum este sistemul asigurărilor de sănătate. Aici, fiecare contribuabil vine și își asigură un risc care poate să nu-l atingă niciodată și este de dorit. Așa cum un om care își asigură sănătatea poate să nu se îmbolnăvească teoretic niciodată și să nu beneficieze de aceste beneficii ale asigurării lui. Dacă am merge pe ideea că cine a contribuit mai mult trebuie să aibă o indemnizație mai mare, atunci de ce nu am veni și la sănătate să spunem că cei care au contribuit mai mult, au avut salarii mai mari, ar trebui să primească servicii medicale mai bune, mai scumpe, mai calitative, de ce nu?

Acesta este strict specificul unui fond de solidaritate și șomajul este un astfel de fond specific. De aceea, cele două comisii au gândit că ridicarea de la 60 la 75% este o măsură suficientă și dreaptă care păstrează ideea de a ne situa între ajutorul social și între venitul salarial. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Damian Brudașca. Întrebasem, ca să nu provoc discuții... Poftiți, poftiți.

 
 

Domnul Damian Brudașca:

Doamna președintă m-a incitat.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Am ascultat, nu fără interes, explicațiile doamnei președintă a comisiei de specialitate și vreau să vă spun că sunt din ce în ce mai bulversat. Încep, din ce în ce mai mult, să nu înțeleg nimica din logica pe care ar trebui să o aibă decizia pe care comisia, pe care cu onoare o conduce, o pune în operă.

Eu înțeleg că noi ne întoarcem, prin aceste principii pe care le susținem cu seninătate, la perioada de dinainte de 1989, deși, la începutul ședinței, am omagiat momentul revoluționar din Decembrie 1989. Acest egalitarism păgubos pe care îl încercăm să îl punem omului în suferință, nu îl întâlnim în absolut în nici o țară civilizată. Oriunde în Europa și în lumea civilizată, acest ajutor de șomaj nu este în raport cu un nivel pe care-l stabilim noi de tip comunist, ci este în raport cu nivelul indemnizației pe care această persoană ajunsă într-o asemenea situație a avut-o de-a lungul carierei sale. Este adevărat că este de nedorit să se întâmple ca o persoană să-și piardă locul de muncă, dar, dacă și l-a pierdut nu totdeauna din vina lui, nu trebuie să-l și sancționăm în plus pentru această situație.

Mie mi se pare această departajare, acești 75% care ni se par mult mai generoși și trebuie să-i aplaudăm decât 60%, absolut o glumă sinistră.

În consecință, susțin din tot sufletul propunerea făcută de colega din PD și în ceea ce privește perioadele pentru care să se aplice acest ajutor de șomaj și în legătură cu necesitatea absolut clară ca acest ajutor de șomaj să nu fie stabilit de o manieră egalitaristă, 75% din salariul minim pe economie.

Atunci ce interes mai are cetățeanul să mai acționeze pentru a-și pune în valoare întregul potențial de creație dacă el știe ce primește atunci când este lovit de asemenea situații nedorite, determinate, evident, de multe ori de impasuri economice în care nu este întrebat de ce s-a ajuns. Bineînțeles că toate aceste chestiuni nu se întâlnesc în nici o țară din Europa.

De ce noi spunem, pe de o parte, că vrem legi europene, iar atunci când este să ne adaptăm legislația la această legislație europeană dăm din colț în colț?

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Guvernului și vă rog să răspundeți și la obiecțiile domnului Damian Brudașca.

 
 

Domnul Ioan Cindrea (secretar de stat MMSS):

Domnule președinte,

Stimați deputați,

Într-adevăr, este o problemă extrem de discutată, s-a discutat și prima dată în Camera Deputaților și în Senat și în comisie. Îmi pare rău că această problemă a duratei șomajului și a cuantumului ajutorului de șomaj nu este în cel mai corect mod prezentată astăzi aici. Și aș dori, în fața dumneavoastră, să vin și să spun că varianta pe care o prezintă Guvernul este cu totul adaptată cerințelor Uniunii Europene în ce privește durata și cuantumul ajutorului de șomaj.

În 80% din țările Uniunii Europene, printre care aș enumera: Franța, Belgia, țări cu un sistem de protecție socială extrem de avansat, cuantumul ajutorului de șomaj se stabilește în cuantum unic, funcție de un venit, fie salariul minim pe economie, fie venitul unui muncitor necalificat, lucrări obișnuite. Din acest punct de vedere, varianta cu care ne prezentăm din nou în fața dumneavoastră vine cu un cuantum îmbunătățit de 75%, funcție de salariul minim pe economie.

Variabila de care beneficiază persoanele aflate în șomaj și funcție de stagiul de cotizare este durata ajutorului de șomaj între 6 până la 12 luni. Esența acestei legi, durata ajutorului de șomaj și cuantumul nu trebuie rupte de dorința inițiatorului, deci, al Guvernului, de a stimula șomerii să caute efectiv un loc de muncă. Nu trebuie rupte de ansamblul celorlalte avantaje pe care le prezintă legea fie șomerilor, în cazul în care devin salariați, fie angajatorilor care oferă un loc de muncă și aici aș veni să amintesc avantajele care se acordă până la salariul minim pe economie, persoanelor peste 45 de ani sau angajatorilor care încadrează în muncă persoanele peste 45 de ani, persoanelor cu handicap, întreținători unici de familie. De asemnea, șomerii, în cazul în care se angajează înainte de expirarea duratei de șomaj, beneficiază de 30% din ultimul ajutor de șomaj.

De asemenea, modular, fiecărui om aflat în starea de șomaj i se asigură și alte cheltuieli pentru reintegrarea profesională, cum ar fi cursuri de formare profesională. La toate acestea aș adăuga și creditele care se acordă în condiții extrem de avantajoase cu cea mai mică dobândă din România, este vorba de creditele subvenționate din fondul de șomaj.

Și dacă ne referim la cuantumuri, în toate intervențiile nu s-a amintit că și până acuma, în Legea șomajului, cuantumul superior era limitat. Actualmente, valoarea maximă a ajutorului de șomaj în date comparative este de 1.700.000 lei, ajutorul de șomaj mediu 1.000.000 de lei, după aplicarea acestei legi, ajutorul de șomaj se ridică la 1.312.500 lei.

În baza unui studiu pe care-l pun la dispoziția doamnei deputat Paula Ivănescu, un studiu realizat cu o universitate din România, 73% din șomerii din România vor avea de câștigat în baza noii legi a asigurărilor de șomaj și a stimulării ocupării, iar 27% din șomeri vor avea de pierdut, sunt exact acei șomeri care au ajutoare de șomaj ridicate, care refuză un loc de muncă, deoarece salariile care se oferă sunt pe plaja dintre salariul minim pe economie și ajutorul maxim al cuantumului de șomaj. Cu acești oameni avem probleme, acești oameni trebuiesc stimulați, cei 27% care refuză locuri de muncă, deși economia oferă locuri de muncă.

Ca atare, având în vedere cele spuse, rog membrii Camerei Deputaților să acorde votul pentru varianta Guvernului.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru Cindrea, numai puțin. Am senzația că vă referiți la varianta care ați convenit-o cu comisia, nu este varianta inițială care a intrat în Parlament.

 
 

Domnul Ioan Cindrea:

Deci, m-am referit la varianta îmbunătățită cu 75% față de salariul minim pe economie care am convenit-o cu comisia și cu care ne prezentăm și pe care o susținem.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

E-n regulă.

 
 

Domnul Ioan Cindrea:

Mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnul ministru ne-a prezentat aici punctul de vedere pe care-l susținem. Trebuie să facem însă câteva precizări. Față de o sumă fixă care este plătită în țările europene și s-a dat exemplu: Belgia și Franța, trebuie să spunem că șomerii din aceste țări beneficiază de niște bonificații și dau exemplu doar trei dintre ele, una este pentru vârsta pe care o are șomerul, a doua este pentru situația familiei lui și a treia este pentru perioada de cotizare. Acestea variază de la 7 până la 20%, adăugate la suma fixă pe care o primește fiecare.

De asemenea, domnul ministru a făcut o referire la faptul că și în legea anterioară, cea care este astăzi în vigoare, suma este plafonată la un anumit procent. Este, dar este, spre exemplu, 60% din media câștigului pe ultimele 12 luni.

De asemenea, toate raportările care se fac la coșul zilnic ș.a.m.d. fac trimitere la salariul mediu pe economie și nu la salariul minim pe economie cum este prevăzut în această lege. Cred că se face, așa cum au spus și colegii mei care au mai luat cuvântul aici, un egalitarism periculos între șomerii din această țară și că marea lor majoritate vor avea de suferit consecințe economice cu totul deosebite și că nu va avantaja în nici un fel stimularea ocupării locurilor de muncă, pentru că, în primul rând, nu au ce ocupa, trebuie să fie create locuri de muncă, pentru ca să stimulăm ocuparea lor. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Potrivit regulamentului, voi supune întâi la vot amendamentul comisiei cu privire la art.39, deci, amendamentul 15.

Cine este pentru amendamentul 15? Vă rog să vă exprimați votul toți! Vă rog frumos să vă exprimați votul pentru a amendamentul 15 propus de către comisie.

81 de voturi pentru.

Împotrivă? 20 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Deci, cu 81 voturi pentru, 20 împotrivă și o abținere s-a adoptat amendamentul comisiei cu privire la art.39 și în consecință, celălalt amendament a căzut.

La art.40, vă rog să urmăriți amendamentul 16. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 16? Nu aveți.

Votat în unanimitate și în consecință, art.40 se va modifica corespunzător.

Art.41 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.42, urmăriți amendamentul 17 de la pag.9. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 17? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, art.42 se va modifica în mod corespunzător.

Art.43, alin.1, urmăriți amendamentul 18, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, alin.1 se va modifica în mod corespunzător.

Alin.2 de la art.43. Comisia nu a avut obiecții. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.44, urmăriți amendamentul 19, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate amendamentul 19 și în consecință, modificarea art.44.

Art.45. Nu a avut comisia amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.46, urmăriți amendamentul 20 de la pag.10. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 20? Nu aveți.

Votat în unanimitate. În consecință, art.46 se va modifica în mod corespunzător.

Art.47 și art.48, comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Titlul cap.IV dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.49, 50, 51 și 52 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Titlul cap.V și a secțiunii 1, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.53, 54, 55, 56 nu aveți obiecțiuni.

Votate în unanimitate.

Titlul secțiunii a 2-a. Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.57, 58 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.59 și 60 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.61, alin.1 și 2 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.61, alin.3 urmăriți amendamentul 21. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 21. Nu aveți.

Votat în unanimitate. În consecință, art.61, alin.3 se modifică în mod corespunzător.

Art.62 dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 22? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul 22 și în consecință, modificarea art.62.

Art.63, 64, 65 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.66, urmăriți amendamentul 23 de la pag.12. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 23? Nu aveți.

Votat în unanimitate. În consecință, art.66 se va modifica în mod corespunzător.

Art.67, art.68, art.69 și art.70.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.71.Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.71, 72. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.74, 75, 76. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votate în unanimitate.

Titlul Secțiunii a II-a.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.77. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.78, alin.1.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.78 alin.2 lit.b), urmăriți amendamentul nr.24, de la pag.13.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La lit.a), de la alin.2, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

În consecință, art.78 va avea formularea rezultată din modificarea alin.2, lit.b).

Art.79, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.80. Urmăriți amendamentul nr.25, de la pag.13 – modificarea ambelor alineate.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.25? nu.

Votat în unanimitate amendamentul nr.25 și, în consecință, noua alcătuire a alin.1 și 2.

La art.80 alin.3, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Art.81, 82, 83, 84, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.85, alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.26.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate și, în consecință, alin.1 de la art.85 se modifică în mod corespunzător.

Art.85 alin.2, alin.3 și alin.4.

Comisia nu a avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.86, alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.27.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, alin.1 de la art.86 se va modifica în mod corespunzător.

Art.86, alin.2, alin.3 și alin.4.

Comisia nu a avut obiecțiuni la aceste amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.87, art.88, art.89.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.90. Urmăriți amendamentul nr.28.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate amendamentul nr.28 și, în consecință, noua formulare a art.90.

Art.91 și art.92, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.93, alin.1.

Comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.93, alin.2.

Urmăriți amendamentul nr.29.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul nr.29 și, în consecință, modificarea corespunzătoare a art.93, alin.2.

Art.94. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul Secțiunii a IV-a și art.95, art.96.

Comisia nu a avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

Titlul Capit.VI.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.97, art.98.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.99, lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.e) și lit.f).

Dacă aveți obiecțiuni?

Comisia nu a avut.

Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

La lit.g), urmăriți amendamentul nr.30, de la pag.14.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul nr.30 și, în consecință, lit.g) se modifică în mod corespunzător.

Lit.h) și lit.i), comisia nu a avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.100, alin.1.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.100, alin.2, lit.b).

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.31? Nu aveți.

Adoptat amendamentul nr.31 și, în consecință, lit.b) de la art.102 se va modifica în mod corespunzător.

Pentru art.100, alin.2, lit.a), lit.c), lit.d), lit.e), lit.f), lit.g) și lit.h), comisia n-a mai avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.101 și art.102.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.103 și art.104.

Nu aveți obiecțiuni.

Votate în unanimitate.

Titlul Secțiunii a II-a și art.105 și art.106.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.107, art.108 și art.109.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Titlul Capit.VII și art.110.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.111, urmăriți amendamentul nr.32, de la pag.15.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.32? Nu aveți.

Admis în totalitate și, în consecință, art.111 se va modifica în mod corespunzător.

Art.112, art.113 și art.114.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.115. Urmăriți amendamentul nr.33, de la pag.15.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul nr.33 și, în consecință, art.115 se va modifica în mod corespunzător.

Art.116, art.117, art.118 și art.119.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Titlul Capit.VIII.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.120, alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.34, pag.15.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis în unanimitate amendamentul nr.34 și, în consecință, alin.1 al art.120 se va modifica în mod corespunzător.

Pentru art.120, alin.2 și alin.3, comisia n-a mai avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.121. Urmăriți amendamentul nr.35, de la pag.16.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul nr.35 și, în consecință, noua formulare a art.121.

Art.122 și art.123.

Dacă aveți obiecțiuni?

Comisia nu a avut.

Nici dumneavoastră.

Adoptate în unanimitate.

Art.124. Urmăriți amendamentul nr.36.

Dacă aveți obiecțiuni?

Poftiți, domnule deputat.

Urmăriți, vă rog, amendamentul nr.36, pag.16.

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu aș zice că ar fi mai corect dacă am accepta varianta inițial㠖 cea prezentată de Guvern -, pentru că, în varianta comisiei, am comite o mare greșeală.

Acordarea indemnizației de șomaj numai acelora care au fost disponibilizați prin programe de restructurare aprobate "ulterior intrării …" - deci acest lucru precizează varianta comisiei – "ulterior intrării în vigoare" a acestei legi, - a legii noastre -, este un non sens. Se știe foarte bine că o serie de programe au fost aprobate înainte de intrarea acestei legi. Deci, în corpul legii, în cuprinsul legii trebuie să precizăm acest lucru: că se acordă ajutorul de șomaj și în cazul restructurărilor care s-au realizat pe baza unor programe începute înainte de intrarea în vigoare a acestei legi.

Nici sub aspect juridic n-aș putea accepta poziția comisiei. Nu pot accepta motivarea că în cazul de față funcționează principiul neretroactivități legi, așa cum înțelege comisia. Din moment ce în cuprinsul legii – și acest lucru putem să facem noi, ca legiutor - se precizează că legea se aplică și pentru cazurile anterioare intrării în vigoare a legii, atunci nu avem ce obiecta. Aceasta este voința politică și aceasta trebuie să respectăm.

Deci, nu se va aplica principiul neretroactivității în cazul de față.

În concluzie, eu v-aș propune să acceptăm varianta Guvernului.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Cindrea, din partea inițiatorului.

 
 

Domnul Ioan Cindrea:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Întru totul de acord cu domnul deputat Kerekes.

Guvernul a avut în vedere, prin cuvântul anterior, contractele și programele de restructurare care s-au încheiat înainte de apariția legii și se referă la modul în care se stabilește ajutorul de șomaj, ca și consecință la aceste programe de restructurare.

De exemplu, la Dacia Pitești urmează, până în 2005, să fie disponibilizați un anumit număr de salariați. Trebuie reglementat cum se stabilește ajutorul de șomaj pentru acești salariați disponibilizați și suntem de acord și susținem varianta Guvernului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia este de acord, întrucât a fost o scăpare de logică, să spunem.

Într-adevăr, programele de restructurare aprobate deja și în curs de desfășurare și eșalonate conform Ordonanței nr.98/1999, trebuie să meargă mai departe cu plățile compensatorii, dar în paralel cu ajutorul de șomaj, conform noii legi.

Deci, este vorba de "anterior", și nu "ulterior".

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Deci, comisia a revenit la amendamentul nr.35.

În consecință, supun votului dumneavoastră art.124, în varianta Guvernului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat varianta Guvernului la art.124.

Art.125, art.126 și art.127.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

La art.128, urmăriți amendamentul nr.37.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis în unanimitate amendamentul nr.37 și, în consecință, noua formulare a art.128.

Art.129. Urmăriți amendamentul nr.38.

Dacă aveți obiecțiuni?

Urmăriți, vă rog, amendamentul nr.38, stimați colegi, de la art.129.

Domnul Damian Brudașca.

 
 

Domnul Damian Brudașca:

Referitor la acest amendament, domnule președinte, eu consider că, de vreme ce s-a acceptat ca legea să între în vigoare de la data de 1 martie 2002, nu se mai justifică această larghețe, această generozitate a noastră, să permitem ministerului de specialitate să prezinte normele de aplicare de-abia la 30 de zile după această dată.

Eu cred că prin aceasta nu se face decât să se întârzie cu încă 30 de zile, cu alte cuvinte, de-abia după 1 aprilie 2002 ar fi posibilă aplicarea acestei legi.

În consecință, dată fiind utilitatea și importanța ei din punct de vedere social, consider că ar trebui să modificăm acest articol, în sensul ca la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul de resort să fie capabil să pună în operă normele metodologice de aplicare a acesteia. Altfel, nu are rost. De acum și până în luna aprilie cred că este suficient timp ca specialiștii ministerului să elaboreze aceste norme.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, art.128 s-a modificat ca urmare a admiterii amendamentului nr.37, în sensul că intră în vigoare legea la 1 martie 2002.

Dacă mai există obiecțiuni la amendamentul nr.38? Nu.

Admis amendamentul nr.38 și, în consecință, art.129 se va modifica în mod corespunzător.

La art.130, de la lit.a) până la lit.g), comisia n-a avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.130, lit.g), urmăriți amendamentul nr.39 și ultimul al comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate amendamentul nr.39 și, în consecință, noua alcătuire a lit.g).

La ultima literă de la art.130 – lit.h) -, dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni?

Comisia nu a avut.

Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Poftiți, doamnă președinte.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Iertați-mă, domnule președinte, cred că am devansat puțin rugămintea de a lua cuvântul. Credeam că suntem la final de lege, dar, totuși, dacă am venit, vă rog să-mi permiteți să-i rog pe colegi - și dumneavoastră, dacă se poate, să supuneți la vot acestui plen din seara aceasta -, ca mâine, pe ordinea de zi a legilor care vor primi vot final, să figureze și această lege, tocmai având în vedere termenul deosebit de rapid, de 1 martie 2002, de punere în aplicare – și este foarte important să între atunci în aplicare, având în vedere multiplele politici active de combatere a șomajului pe care le aduce nou această lege. Ținând cont și de faptul că în luna ianuarie este vacanță parlamentară, o să încercăm cumva să reușim la 1 martie, cu ajutorul colegilor, dacă sunteți de acord, s-o vătăm mâine.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Înțeleg că ați propus ca să supunem votului final mâine.

O să propun Comitetului ordinii de zi să trecem această lege, să vedem pe ce loc, pe lista votului final, ca și pe celelalte. De fapt, avem o singură variantă, în ordinea în care au fost dezbătute. Așa că nu ne rămâne decât să ne mobilizăm.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei farmacopee europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964, adoptat la Strasbourg la 16 noiembrie 1989 (amânarea votului final).

Vă mai propun ca, înainte de interpelări, să luăm Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei farmacopee europene, adoptată la Strasbourg, 22 iulie 1964.

Doamna ministru Luminița Gheorghiu, din partea inițiatorului.

Aveți cuvântul.

 

Doamna Luminița Gheorghiu (secretar de stat, Ministerul Sănătății și Familiei):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Cu privire la importanța pentru România de a deveni Parte la Convenția privind elaborarea unei farmacopee europene, amintim că unul dintre scopurile Consiliului Europei este realizarea pieței unice în sectorul farmaceutic și facilitarea accesului la piața unică și al țărilor europene ce nu fac parte din Uniunea Europeană.

Acest deziderat se poate realiza numai prin armonizarea legislațiilor naționale cu cele europene în domeniul fabricației, distribuției și circulației medicamentelor în Europa.

Cadrul legal creat de Consiliul Europei pentru atingerea acestui obiectiv îl constituie aderarea la Convenția privind elaborarea unei farmacopee europene și a Protocolului la Convenția privind elaborarea unei farmacopee europene.

Obligațiile României în urma aderării la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei farmacopee europene sunt aceleași pe care le implică aderarea la Convenția privind elaborarea unei farmacopee europene.

Avantajele României sunt atât în domeniul politic, științific, cât și în domeniul calității medicamentului, economic și social.

Având în vedere raportul favorabil al Comisiei pentru sănătate, din decembrie 2001, și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, din 17 octombrie 2001, supunem aprobării dumneavoastră acest proiect.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul președinte Ifrim, președintele Comisiei pentru sănătate.

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Referitor la Legea pentru aderarea României la Protocolul la Convenția privind elaborarea unei farmacopee europene, Comisia pentru sănătate și familie a analizat acest proiect de lege și consideră că este absolut benefic, el realizând armonizarea legislației noastre cu legislația europeană, aducând un real plus la posibilitatea cooperării științifice, la posibilitatea ridicării calității medicamentului și, implicit, cu consecințe economice benefice.

Am luat în atenție și avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia de politică externă, precum și Consiliul Legislativ.

Vă rugăm ca să votați acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale?

Trecem, atunci, la dezbaterea textelor.

La titlul proiectului de lege?

Domnul Damian Brudașca.

 
 

Domnul Damian Brudașca:

Ca nu cumva vreun șugubăț să spună că este "Proiectul la … la … la …", pentru că avem foarte multe aceste sintagme prezente în titlu, eu vă propun, domnule președinte și stimați colegi, să fiți de acord cu următoarea amendare a acestui proiect. În acest sens, propun forma următoare: "Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul, adoptat la Strasbourg în data de 16 noiembrie 1989, la Convenția privind elaborarea unei farmacopee europene, adoptată la Strasbourg în data de 22 iulie 1964".

În felul acesta, devine și mai clar care dintre documente a fost, când, aprobat. În forma în care este prezentat, este indusă o anumită stare de imprecizie, având în vedere că urmează aceste precizări de adoptare, fără să se poată face cu exactitate disjungerea logică necesară.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, eu sunt de acord că titlul este într-adevăr lălăit, dar vă rog să vă uitați la titlul protocolului. Noi nu putem schimba acum titlul protocolului.

Vă rog să vă uitați în anexă. Și acesta este convenit de Părți, nu-l putem noi modifica.

 
 

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte, dar noi nu umblăm la esența problemei! Noi umblăm la exprimarea în limba română. Noi ne adresăm beneficiarului român al acestei legi. Și, în consecință, noi nu modificăm esența documentului! Noi punem clar, pentru orice individ de bună-credință, care citește acest proiect, punem clar caii înaintea carului. Altfel, uitați și dumneavoastră: " … aderarea României la Protocolul la Convenția privind elaborarea … adoptată la …, adoptat la …". Este ușor neclar.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, în afară de titlu, există niște norme de tehnică legislativă, care spun că întâi se spune titlul documentului internațional și apoi unde și data când a fost adoptat.

Deci, oricât de supărător ar fi titlul, nu avem cum să modificăm.

 
 

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Atunci, lăsați-l să sune prost!

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunt și alte obiecții la titlul proiectului de lege? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La textul articolului unic, care cuprinde dispoziția de aderare și protocolul propriu-zis, care face parte din proiectul de lege.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Parcurgând textele acestui proiect de lege, urmează să-l supunem votului final în ședința de mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional și a Memorandumului cu privire la politicile economice și financiare ale Guvernului României în perioada 2001 - 2002, convenite prin schimb de scrisori între București și Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanțelor Publice și Băncii Naționale a României și răspunsul din 31 octrombrie 2001 al Fondului Monetar Internațional (amânarea votului final).

Următorul punct, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2001.

Domnul Grigoraș.

Fiind vorba de un proiect în procedură de urgență, vă rog să ne propuneți timpii de dezbatere.

 

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2001, a întocmit raport favorabil; propune dezbaterea și adoptarea în forma prezentată de inițiator. Suntem în prezența unei legi ordinare.

Propunem timp total 10 minute, două minute pentru fiecare intervenție.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această repartizare? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat modalitatea de dezbatere.

Poftiți.

Aveți o chestiune prealabilă?

 
 

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Nu, la dezbateri generale.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

La dezbateri generale. Poftiți.

 
 

Domnul Damian Brudașca:

Acest proiect de lege a fost supus spre avizare și Comisiei de politică externă având bucuria să fiu raportorul lui în comisia respectivă.

Am subliniat și cu acel prilej importanța adoptării unui asemenea aranjament stand-by, din punct de vedere al creșterii credibilității României pe plan financiar internațional.

În același timp, nu m-am putut abține să nu subliniez o serie de angajamente care au fost prost sau insuficient negociate de către Partea română, ca parte componentă a acestui aranjament. Mă refer, în primul rând, la Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare în perioada 2001-2002.

Din punctul de vedere personal și al partidului pe care-l reprezint, nu negăm importanța și necesitatea existenței unui aranjament stand-by între Guvernul României și Fondul Monetar Internațional, însă atenționăm asupra modului defectuos în care s-au negociat condițiile pentru care România va beneficia de cei 383 de milioane de dolari în 7 tranșe.

Din acest punct de vedere, subliniem faptul că se renunță la o serie de elemente care susțineau întreprinderile mici și mijlocii, contribuie la mărirea accizelor la standarde europene. Vorbesc, de asemenea, despre disponibilizări, în continuare, de personal și de o serie de alte măsuri care se susține că ar face parte dintr-un complex al stabilirii sau stabilizării inflației în economia românească.

Apreciem că ar fi fost de dorit ca guvernanții României, reprezentanți de Ministerul Finanțelor, să se fi gândit, cu mai multă insistență, asupra impactului pe care aceste măsuri le va avea în acest an și în anul viitor asupra dezvoltării reale a economiei românești.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai sunt alte precizări?

Dacă nu, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul proiectului, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La articolul unic, care cuprinde dispoziția de aprobare a ordonanței, dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La titlul ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.1 și art.2, din ordonanța de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.3 și art.4, dacă aveți obiecțiuni? – art.4 fiind și ultimul.

Nu aveți.

Votat ambele texte în unanimitate.

Parcurgând textele proiectului de lege, vom supune proiectul votului final în ședința de vot pe care o va stabili Comitetul ordinii de zi.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 și 10 iulie 2001 între Ministerul Finanțelor Publice din România și Ministerul Finanțelor din Federația Rusă, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federațiai Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984 - 1988, din 19 iulie 1984, și din contul de lichidare nr. 2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr.6/2000 (amânarea votului final).

Proiectul de Lege pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori din 20 aprilie 2001 și 10 iulie 2001 între Ministerul Finanțelor Publice din România și Ministerul Finanțelor din Federația Rusă, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile.

Din partea inițiatorului?

Poftiți, doamnă ministru.

 

Doamna Maria Manolescu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Vă mulțumesc.

În ședința Guvernului României din data de 21 iunie 2001, a fost aprobată nota-mandat privind schimbul de scrisori dintre Ministerele Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Rusia pentru prelungirea până la 31 decembrie 2002 a termenului de livrare a mărfurilor de origine rusă, prevăzut în Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul fostei R.S.R. și Guvernul fostei U.R.S.S., de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S.

În baza Împuternicirii nr.570 din 5 iulie 2001, acordată de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice a fost autorizat pentru semnarea schimbului de scrisori.

Scrisoarea a fost transmisă Ministerul Finanțelor din Federația Rusă la data de 10 iulie 2001 și face parte din prezentul acord menționat.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Proiectului de Lege pentru adoptarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Grigoraș, prezentați, vă rog, raportul comisiei.

 
 

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării Proiectului de Lege pentru aprobara amendamentelor convenite prin schimbul de Scrisori din 20 aprilie 2001 și 10 iulie 2001 între Ministerul Finanțelor Publice din România și Ministerul Finanțelor din Federația Rusă la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a U.R.S.S. în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984 și din Contul de lichidare nr.2 în ruble transferabile, semnat la Moscova, la 18 august 1989, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a hotărât ca acest proiect de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei în forma prezentată.

Fac mențiunea că suntem în prezența unei legi ordinare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale? Nu.

Trecem la dezbaterea textelor acestui proiect de lege.

Asupra titlului proiectului de lege, dacă există obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La articolul unic care cuprinde dispoziția de aprobare a amendamentelor convenite? Nu aveți obiecțiuni, votat în unanimitate.

Vom supun, în consecință, proiectul de lege votului final în ședința care va fi stabilită de comitetul ordinii de zi.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului (amânarea votului final).

Proiect de Lege privind măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului.

Suntem în procedură de urgență, rog Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice să ne propună timpii de dezbatere. Din partea inițiatorului, sunt prezenți domnii miniștri?

 

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării proiectului de Lege privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, în ședința din ziua de 11.12.2001, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a întocmit raportul pe care îl supune dezbaterii și adoptării plenului Camerei Deputaților cu o serie de amendamente.

Menționăm că proiectul de lege intră în categoria legilor ordinare. Propunem pentru discuție 5 minute pe ansamblu, 1 minut de intervenție.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această desfășurare a dezbaterilor? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, votat în unanimitate.

La art.1, vă rog să urmăriți amendamentul 1 din partea comisiei. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 1? Nu aveți. Adoptat în unanimitate, amendamentul 1 și, în consecință, modificarea corespunzătoare a art.1.

La art.2, vă rog să urmăriți amendamentul 2 al comisiei pentru alin.1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2? Nu aveți.

votat în unanimitate, în consecință, art.2 alin.1 va avea formularea rezultată din amendamentul 2.

Pentru art.2 alin.2 urmăriți, vă rog, amendamentul de la pag.2. Dacă aveți obiecțiuni la acesta. Nu aveți.

votat în unanimitate amendamentul de la art.2 alin.2 și, în consecință, acesta va fi modificat în mod corespunzător.

Pentru art.3 alin.1, comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.3 alin.2 care este și ultimul. Comisia nu a avut amendamente. Aveți dumneavoastră? Nu aveți amendamente nici la alin.2.

în consecință, art.3 cu cele două alineate este votat în unanimitate.

După art.3, comisia ne propune prin amendamentul 4 un articol nou: "Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării".

Da. Poftiți, domnule deputat. Deci după art.3 există un amendament din partea domnului deputat Ianculescu.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am prevăzut după art.3, două amendamente care n-au fost acceptate de comisie, dar pentru care eu insist în fața dumneavoastră, părerea mea, mi se pare că sunt bune și mi se pare că sunt și etice, pentru că în urma controalelor care se fac de către Ministerul de Finanțe, nu mi se pare normal ca să se stingă toate datoriile bugetare chiar și acolo unde s-au produs fraude.

De aceea, am propus în art.4 ca procesul de privatizare să continue, societatea să fie degrevată de obligațiile bugetare respective, rămânând, în continuare, recuperarea acestor datorii bugetare de la cei care se fac vinovați, pe baza unor hotărâri judecătorești. Mi se pare normal acest lucru, de aceea amendamentul meu a constat într-un articol nou, art.4, cu următorul conținut: "La societățile comerciale unde s-au constatat fraude în urma controalelor prevăzute la art.2, procesul de privatizare poate continua, urmând ca obligațiile bugetare prezentate la art.3 să fie recuperate de la cei care se fac vinovați, în baza unor hotărâri judecătorești".

Mi se pare anormal ca aici să se stingă datoriile bugetare și bugetul să nu mai pună mâna pe acești bani niciodată, sine die.

Într-adevăr, să se stingă datoriile bugetare acolo unde au fost cauze obiective, dar acolo unde controalele constată că s-au produs fraude, acestea să fie recuperate de la cei vinovați, în contul bugetului statului.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, aș avea rugămintea să vă prezentați și amendamentul următor, urmând să le supunem votului separat.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Exact. Amendamentul următor constă în următoarele. Normal că societățile comerciale agricole se privatizează. Cei care le privatizează și intră în posesia lor s-ar putea, o parte din ei, să practice același lucru: să nu-și achite obligațiile bugetare. Ei achiziționează societatea comercială respectivă și nu-și onorează obligațiile bugetare față de stat.

De aceea, am prevăzut un articol 5 care este cu textul următor: "Facilitățile acordate conform prevederilor prezentei legi se anulează în cazul societăților comerciale privatizate care nu își achită în continuare obligațiile bugetare prevăzute la art.3". Ar fi cam sinonim cu ce se întâmplă în penitenciare cu deținuții. în momentul în care l-am eliberat și el a produs niște fapte penale, în continuare, el este obligat să-și suporte detenția și pentru fapta pentru care a fost amnistiat.

Mi se pare o chestiune corectă și în cazul acesta ar fi un avertisment pentru cei care obțin aceste societăți comerciale să știe că au această obligație față de bugetul statului și să nu-și imagineze că peste 3-4 ani după ce nu-și achită aceste obligații bugetare, să-și închipuie că vine altcineva la guvernare și, nu-i nimic, se sting și aceste datorii.

Cred că acest articol ar fi o oportunitate pentru cei care nu-și achită obligațiile bugetare, într-adevăr, să fie obligați să și le achite, fiind amendați și cu facilitățile de care au fost scutiți, conform acestei legi. Mi se pare o chestiune normală.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei, vă rog să vă pronunțați.

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Considerând că la comisie ne-am înțeles în legătură cu această problemă, comisia nu a aprobat aceste două amendamente, pe următorul considerent.

legat de primul amendament la societățile comerciale, unde s-au constatat fraude, această sarcină nu este prinsă în această inițiativă, pentru că inițiativa are drept obiectiv să sporească atractivitatea, iar legat de constatarea fraudelor, acestea sunt în atenția altor legi, practic, care fac obiectul legilor respective și este clar că toți cei care realizează fraude vor intra în incidența legilor care se ocupă de astfel de probleme. Iar, în legătură cu facilitățile acordate, art.5: "Facilități acordate, conform prevederilor prezentei legi...", acestea vor fi prinse în metodologia de lucru, pe lângă lege, pentru că atunci când se încheie contractul de licitație se menționează toate clauzele respective, încât nu este bine să le prindem în cadrul acestei legi.

De aceea comisia nu a fost de acord și supunem aprobării Camerei să nu aprobe cele două amendamente.

Vă mulțumesc. Cu părere de rău față de colegul Ianculescu.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Guvernului.

 
 

Domnul Gheorghe Predilă:

Domnule președinte,

Eu mențin hotărârea comisiei, deoarece atunci când am dezbătut acest proiect de act normativ am avut în vedere prevederea de la art.2 că lista acestor societăți se stabilește pe baza unei analize, precum și nivelul acestor datorii și deci cu ocazia analizei se discerne clar care sunt produse de fenomene care au fost independente de voința oamenilor, precum și cele care au fost cauzate de acte de necinste, de către cei care au avut managementul întreprinderilor. Legat de art.5, cu facilitățile pentru cei care nu-și achită în continuare datoriile, actul normativ se referă la nivelul și structura datoriilor la data când se constată. Nu mai discutăm și de viitor, pentru că în caietul de sarcini și în contract se înscriu clar aceste datorii și cu obligațiile respective, până la care dată ele trebuie achitate.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat și argumentele domnului deputat Ianculescu cu privire la amendamentul respins de către comisie privitor la art.4, ați ascultat și comisia și reprezentantul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Ianculescu, primul cel cu privire la art.4.

Cine este pentru? 22 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 34 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 34 de voturi împotrivă, 22 de voturi pentru și o abținere amendamentul cu privire la art.4 a fost respins.

Cu aceleași precizări, supun al doilea amendament, al domnului Ianculescu, la vot, cel cu privire la introducerea unui art. 5, referitor la facilități.

Cine este pentru? 5 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 35 de voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 35 voturi împotrivă, 5 pentru și 3 abțineri a fost respins și cel de-al doilea amendament.

Cu privire la amendamentul comisiei de la pct.4, cel cu privire la introducerea art.4 având conținutul următor: "Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei". Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament al comisiei? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Parcurgând textele acestui proiect de lege, îl vom supune votului final în ședința de vot de mâine, dacă se va confirma acesta de către Comitetul ordinii de zi.

Ar urma un proiect de lege privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității în comercializarea serviciilor. Este mai mare și la ora 18,30 trebuie să începem interpelările.

Îl rog pe domnul vicepreședinte Petrescu să-mi ia locul. (Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu preia conducerea ședinței.)

 
Aprobarea componenței nominale a Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Poliției Române.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Stimați colegi,

Înainte de a trece la secvența cu interpelări și întrebări, vă supun votului Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Poliției Române: Ionescu Răzvan, Ana Gheorghe, Mitu Dumitru Octavian – Grupul parlamentar al PSD, Săulea Dănuț – Grupul parlamentar al PRM, Canacheu Costic㠖 Grupul parlamentar al PD, Drăgănescu Ovidiu Virgil – Grupul parlamentar al PNL, Toró tiberiu – Grupul parlamentar al UDMR.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Expunerea orală a întrebărilor și prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.

Domnul deputat Damian Brudașca dorește să adreseze o întrebare Ministerului Industriei și Resurselor.

Poftiți.

 

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte, pentru economie de timp, să mi se dea răspunsul acum.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bun. Sunt răspunsurile, da.

Poftiți, domnule Moucha, răspundeți la întrebare.

 
 

Domnul Romulus Ioan Mouha:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În legătură cu problema ridicată de domnul deputat Brudașca, aș dori, în primul rând, să precizez că acum câteva minute am transmis un exemplar din răspunsul pe care îl voi citi acum domnului deputat Brudașca.

în ceea ce privește cantitatea de gaz metan necesară pentru încălzirea populației și preocuparea locuitorilor județului Cluj în legătură cu presiunea scăzută a acestuia, aș dori să precizez faptul că acum condițiile atmosferice caracterizate prin temperaturi continue foarte scăzute au provocat în sistemul de transport și distribuție a gazelor naturale disfuncționalități tehnice și tehnologice cu repercusiuni în alimentarea cu gaze naturale a populației și consumatorilor industriali. Datorită temperaturilor extrem de scăzute din Federația Rusă și Ucraina, țări din care noi importăm cantități semnificative de gaz metan, aceste temperaturi au determinat avarii tehnice care au condus implicit la reducerea severă a cantităților de gaze contractate de către partea română.

De asemenea, temperaturile scăzute din țară au determinat creșterea consumurilor de gaze naturale de către populație. Au fost înregistrate în principal creșteri importante ale nivelurilor consumurilor realizate, față de sursele potențiale și limitele de consum programate, astfel că se constată depășirea cotelor alocate în multe localități din țară.

În aceste condiții care au afectat funcționarea în condiții de siguranță a sistemului de transport și distribuție de gaze naturale, Ministerul Industriei și Resurselor a luat o serie de măsuri printre care aș aminti creșterea la nivel maxim al extracției de gaze din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale și acționarea la maximum a potențialului producției interne de gaze naturale, respectiv Romgaz și Petrom.

De asemenea, s-a făcut trecerea pe combustibil alternativ, respectiv păcură și cărbune, a unor centrale ale Societății Termoelectrica, precum și ale centralelor de cvartal și de zonă, acolo unde condițiile tehnice au permis.

Nu aș dori să trecem mai departe fără să subliniez faptul că au fost numeroase intervenții la furnizorul extern de gaze naturale pentru determinarea acestuia de a se intra în parametrii contractuali pentru livrarea gazelor naturale.

Aș dori, totodată, să subliniez și faptul că în Municipiul Cluj-Napoca, consumul de la 80,4mc/oră programați a sărit, datorită condițiilor meteorologice pe care le aminteam mai înainte, la circa 100-120 de mc/oră.

În ceea ce privește măsurile întreprinse sau pe care intenționează ministerul să le întreprindă în vederea asigurării resurselor pentru energia termică livrată către populație, aș dori să precizez faptul că în vederea asigurării acestor resurse, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică și termică, respectiv HG nr.607/27 iunie 2001, a fost aprobat programul de iarnă pentru perioada 2001 - martie 2002, întocmit de Termoelectrica. Programul a fost realizat avându-se în vedere susținerea în perioada iunie 2001 – martie 2002, și în special în iarnă, a obiectivului principal al strategiei energetice naționale de satisfacere a necesarului de energie la un preț competitiv, în condiții de calitate și de siguranță în alimentare.

La elaborarea acestui program s-a avut în vedere estimarea consumului de energie electrică și termică, precum prognoza balanței de energie electrică, energie termică și de combustibili.

Pentru susținerea programului de iarnă s-au luat măsuri, printre care aș dori să subliniez una foarte importantă, este vorba de asigurarea fondurilor financiare necesare achiziționării combustibilului prin garantarea de către statul român a unui credit în valoare de 400 de milioane de dolari.

De asemenea, ar trebui subliniat faptul că în cadrul Termoelectrica care se află sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor s-au adus o serie de modificări administrative, organizatorice care creează o serie de societăți comerciale distincte din Termoelectrica, prin aceasta se scontează îmbunătățirea aprovizionării populației cu energie termică și electrică. Aș cita numai, printre altele: S.C. Uzina Termică - Calafat, Uzina Termică - Vaslui, Uzina Termoelectrica - Midia, Electrica – Zalău, Termoelectrica – Giurgiu, Termic㠖 Comănești, toate acestea desprinse din, să spunem așa, trupul Termoelectrica Mare și care, în felul acesta, în localitățile respective, vor putea asigura în condiții mai bune livrarea agentului termic către populație.

Aș vrea, de asemenea, să subliniez faptul – și acest lucru trebuie reținut – că în ciuda unor aparențe, societățile comerciale de sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor asigură pentru populație numai 40% din necesar, restul de 60% fiind asigurat de către administrația publică locală.

De asemenea, aș dori să mai arăt un lucru și anume că în vederea creșterii siguranței în exploatare a sistemului de gaz metan din România în următorii doi ani, capacitatea de înmagazinare subterană a gazului metan va crește de la 1,5 miliarde, cât este în prezent, la peste 4 miliarde, cum este normal, metri cubi, ceea ce va conferi un spor de siguranță întregului sistem de aprovizionare cu gaz metan a populației.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Domnule deputat, dacă sunteți mulțumit?

 
 

Domnul Damian Brudașca:

Țin să-i mulțumesc domnului ministru secretar de stat Romulus Moucha pentru răspunsul detaliat pe care mi l-a oferit la problema ridicată, în același timp, doresc să-l informez și pe domnia sa că autoritățile locale din Municipiul Cluj-Napoca amintit aici că ar fi depășit consumul zilnic de gaz metan au făcut eforturi financiare substanțiale în această toamnă prin modernizarea unor centrale termice de cartier prin care s-a redus consumul acestora cu circa 20-25%. De asemenea, au fost făcute lucrări importante pentru evitarea pierderilor de la aceste centrale spre beneficiarii finali.

În consecință, consider că având în vedere răspunsul și asigurările cu privire la asigurarea nivelului de consum curent, nu există pericole, cel puțin teoretic, pentru ca în această iarnă locuitorii județului Cluj să înghețe de frig prin neimplicarea ministerului de resort.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Brudașca a formulat o întrebare și pentru Ministerul Sănătății și Familiei. Dacă vreți să răspundeți?

 
 

Domnul Damian Brudașca:

Problema pe care o ridicam a fost pusă de către reprezentanți din Ministerul Transporturilor care semnalau că medicii proveniți din aceste medii sunt nevoiți să obțină avizul de liberă practică de la București și nicidecum de la Direcțiile de sănătate publică județene, ceea ce implică și taxe suplimentare și costuri suplimentare.

În egală măsură era o chestiune care ține și de Casa de Asigurări, comparația cu beneficiarii din domeniul armatei ai căror pensionari plătesc simultan sau imediat după pensionare caselor de asigurări militare, pe când cei proveniți de la Ministerul Transporturilor trebuie să plătească întâi Casei Naționale de Asigurări Sociale, după care banii se transferă caselor de asigurare din ministerul de resort și se dorea o uniformizare care este în interesul depășirii fazelor de birocratism excesiv în acest domeniu.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Doamnă secretar de stat, portiți.

 
 

Doamna Luminița Gheorghiu:

Privind întrebarea domnului deputat Damian Brudașca, referitor la eliberarea avizului de liberă practică, precizăm următoarele. Acesta se obține pentru medici de la direcțiile de sănătate publică județene cu excepția medicilor care lucrează în transporturi, aceștia primind avizul pe baza unui dosar depus la Ministerul Sănătății și Familiei, unde se percepe o taxă.

Astfel, Direcția pentru privatizare și relații cu investitorii străini și autohtoni prin Departamentul – Acreditare, eliberează autorizația de liberă practică. Autorizația de liberă practică pentru personalul medical se eliberează conform legii și prevederilor Legii nr.74/1995 și se acordă de minister pe baza documentelor specificate în text. Documentele care se depun la minister sunt aceleași și pentru personalul medical ce desfășoară activități medicale în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Transporturilor, SRI, Ministerul Justiției, cât și pentru celelalte categorii de personal medical.

Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.84/1998 medicii care lucrează în rețeaua MSF obțin autorizația de liberă practică prin direcțiile de sănătate publică. Durata de executare a unei astfel de autorizații de către minister este de maxim o săptămână. Dosarele ce conțin documentele pe baza cărora se eliberează autorizația de liberă practică se transmit prin delegat ministerului, urmând ca tot prin delegat să fie eliberate personalului medico-sanitar solicitant.

În baza prevederilor legale, în speță, Legea nr.505/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/92 privind finanțarea ocrotirii sănătății și a punctului nr.10 din anexa la lege, pentru eliberarea autorizațiilor se percep tarife conform Ordinului Ministerului Sănătății și Familiei nr.190/2000 și se încasează prin caseria ministerului și anume în sumă de 150.000 lei.

Referitor la a doua întrebare și anume privind problema pensionarilor proveniți din domeniul transporturilor care ar trebui să plătească din momentul pensionării banii la Casa de Asigurări din Societatea Transportatorilor, vă informăm următoarele.

Din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/1998 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/1998 privind respectiv înființarea organizarea, funcționarea Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor și Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se stabilește că fondul de asigurări de sănătate la aceste case este format din: 1. contribuția persoanelor juridice din sistemele acestor sectoare de activitate și 2. din contribuția personalului în activitate și a persoanelor pensionate din unitățile aparținătoare, a membrilor de familie a acestora, precum și a altor categorii stabilite de adunarea reprezentanților.

În consecință, o persoană care se pensionează din sectoarele respective poate opta menținerea pe lista medicului de familie la care este înscris și care este în relații contractuale cu Casa Armatei sau Transportatorilor, după caz, urmând să se vireze contribuția sa de asigurări de sănătate la casa pe care a ales-o. Pentru aceasta, e necesar ca să se solicite Casei Naționale de Pensii de către Casa de asigurări de sănătate pe care a ales-o, virarea contribuției la casa respectivă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Sunteți mulțumit? Da.

Tot domnul Damian Brudașca a adresat o întrebare Ministerului Apelor și Protecției Mediului privind obiectivele prevăzute pentru anul 2002 privind lucrările de specialitate la principalele cursuri de apă în județul Cluj.

Vă rog să răspundeți.

 
 

Domnul Ovidiu Ianculescu (secretar de stat, Ministerul Apelor și Protecției Mediului):

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Referitor la întrebarea domnului deputat Damian Brudașca privind programul de investiții al Ministerului Apelor și Protecției Mediului pe anul 2002 în județul Cluj, în domeniul gospodăririi apelor prezentăm următorul răspuns:

Pentru anul 2002, în județul Cluj sunt prevăzute 5 obiective de investiții, totalizând o valoare de investiții de 23 de miliarde 564 milioane lei. Acestea sunt următoarele: amenajarea pentru apărare împotriva inundațiilor provocate de râul Someșul Mic pe secțiunea Cluj-Dej, cu termen de finalizare noiembrie 2003, pentru anul 2002, fiind prevăzute investiții de 5 miliarde lei, cu ajutorul cărora se pot realiza 42,3 km regularizare, 3,52 km dig și 3400 hectare apărate de inundații; a doua, reconsiderarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe Valea Căpuș, cu termen de finalizare tot noiembrie 2002, cu o valoare de investiții de 7 miliarde 764 milioane lei, propunându-se a se realiza 25 km reprofilarea albiei și 3 km consolidări mari.

A treia, consolidarea drumului comunal 128 în zona Bloca-Săcuiu, cu termen de finalizare luna decembrie 2003, cu o valoare de investiții în 2002 de 5 miliarde lei, putându-se realiza 12,25 km consolidare drum.

A patra, consolidarea aceluiași drum comunal însă pe zona Săcuiu-Scrint, cu termen de finalizare tot luna decembrie 2003, cu o valoare de investiții pentru 2002 de 5 miliarde lei, putându-se realiza 7 km consolidare drum.

Și, al cincilea obiectiv, se referă la un studiu de fezabilitate cu o valoare de 800 de milioane de lei, cu privire la amenajarea râului Someșul Rece și Valea Săcătău, între confluența cu pârâul Negruța și acumularea Gilău. Suma totală, vă spuneam la început, este de 23 de miliarde 564 milioane lei.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Sunteți mulțumit de răspuns, domnule deputat? Spuneți vă rog.

 
 

Domnul Damian Brudașca:

Eu țin să-i mulțumesc domnului ministru pentru răspunsul pe care mi l-a dat. Precizez că, din păcate, unele din aceste obiective au fost înscrise și în programul pentru acest an și se pare că ori nu au fost bani, ori nu s-au terminat lucrările. De asemenea, mai țin să menționez că lipsesc din programul ministerului o serie de lucrări de consolidare de maluri în zona Măguri-Răcătău și în zona Iara și Valea Ierii care, datorită inundațiilor care au avut loc la începutul acestui an și anul trecut și unde lucrările n-au fost finalizate, că există riscul în cazul unei primăveri ploioase ca acestea să necesite pe viitor investiții și mai mari.

Oricum, mă mulțumește faptul că totuși județului Cluj i-a fost rezervată o atât de importantă contribuție de 23,5 miliarde de lei pentru lucrările de specialitate pentru anul viitor. Sper să se și realizeze.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Domnul deptutat Mircea Costache a solicitat precizări privind aplicarea Legii salarizării pentru angajații de la Direcția de cultură și culte.

Domnul secretar de stat Pâslaru.

Domnul Costache nu este. Îi trimiteți în scris răspunsul.

Domnul Damian Brudașca pune o întrebare cu privire la pachetele cu rechizite oferite gratuit unor elevi.

 
 

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte de ședință,

Eu am primit din partea unor cetățeni din județul Cluj colete dintre cele care au fost date în baza Ordonanței Guvernului privind ajutorarea familiilor cu copii mulți sau a familiilor cu venituri mici și foarte mici în vederea începerii anului școlar. Din păcate, aceste colete nu erau la sumele specificate în ordonanța de Guvern cu pricina, existând o diferență considerabilă între valoarea prevăzută în ordonanță și valoarea reală.

Întrebările pe care le-am adresat ministerului au fost dacă acești bani au intrat în oareșce buzunare. Mi s-a răspuns că această acțiune este imposibil de făcut întrucât s-a dispus ca aceste colete să fie trimise spre beneficiari în tranșe diferite. Dar a uitat să se specifice: în câte tranșe? Când se vor vira aceste tranșe? Și care este valoarea fiecăreia dintre tranșe pentru ca să avem sentimentul seriozității ce caracterizează în general activitatea acestui minister.

De aceea am revenit cu această întrebare, sperând că domnul secretar de stat, aici de față, îmi va clarifica și această nedumerire.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Domnul Radu Damian, secretar de stat.

 
 

Domnul Mircea Radu Damian (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Domnule președinte,

Stimați deputați,

Voi da citire răspunsului la întrebările domnului deputat Damian Brudașca.

La prima întrebare, referitor la faptul că nu s-a precizat de la început livrarea în tranșe a rechizitelor, precizăm că necesarul de rechizite pentru 930.000 de beneficiari, greutatea căreia se ridică la peste 3.000 de tone, depășește capacitatea de producție internă pe o lună care este de circa 2400 de tone. Datorită perioadei scurte și posibilităților de contractare și asigurare din producția internă, cât și necesității de asigurare a beneficiarilor cu rechizite la începutul anului școlar, s-a stabilit livrarea rechizitelor în două tranșe. În tranșa I au fost acordate rechizitele necesare începutului de an școlar, iar în tranșa a II-a alte rechizite necesare pe parcursul anului școlar. În acest sens, rechizitele au fost acordate în timp și în funcție de necesități.

În ceea ce privește numărul tranșei și valoarea fiecăreia, vă informăm că rechizitele au fost distribuite în aceste două tranșe și a fost finalizată distribuirea.

Valoarea pachetelor pe tranșă este următoarea:

Tranșa I. La clasa I – 102.457,7 milioane, la clasele II-IV – 37.163,8 milioane, la clasele V-VIII – 59.258,95 milioane. La clasa a II-a – 89.957,68 și apoi 192.358,25 milioane. La clasele II-IV – 158.682,98 și respectiv 195.846,78 milioane, iar la clasele V-VIII – 190.195,43 milioane și, respectiv, 249.454,38 milioane.

Valoarea totală a contractului este 205,9 miliarde lei, față de suma prevăzută inițial de 200 miliarde lei.

Referitor la punctul 3 din întrebare, vă informăm că executantul este Regia Autonomă Monitorul Oficial și a fost stabilit pe bază de memorandum aprobat de Guvernul României.

Totodată, precizăm că la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, persoanele care urmăresc aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.33/2001 pentru acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002 sunt: domnul secrear de stat Vasile Molan și domnul director general Mihai Păunică, de la Direcția generală Buget-Finanțe.

Cu deosebită considerație,

Semnează doamna ministru.

Aș adăuga, dacă-mi permiteți, și un comentariu. Trebuie să spun că acest efort al Guvernului pentru asigurarea cu rechizite a fost sprijinit cu deosebită seriozitate și sperăm să nu mai apară astfel de semnale, asumându-ne totuși și faptul că lipsa de informare poate a condus la asemenea întrebare.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule secretar de stat, nu vă supărați! Domnul deputat a întrebat o chestiune extrem de clară: se dau în două tranșe, când se epuizează difuzarea tranșei a doua și ați spus că ați epuizat difuzarea, dar cât se dă la fiecare elev în parte, măcar așa aproximativ, că altfel nu înțelegem ce ați prezentat dumneavoastră cu sutele de milioane...

 
 

Domnul Mircea Radu Damian:

Întrebarea pe care a pus-o domnul deputat s-a referit la valoarea fiecărei tranșe, nu la valoarea fiecărui pachet. Și s-a răspuns de cei care au întocmit materialul de la Direcția generală de buget-finanțe exact la întrebare. Dacă e nevoie de date suplimentare, vom completa și cu această informare.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul Brudașca.

 
 

Domnul Damian Brudașca:

Eu n-am pus nici o clipă la îndoială seriozitatea ministerului reprezentat de către domnul secretar de stat. Dar, așa cum ați intuit și dumneavoastră, domnule președinte de ședință, întrebarea mea se referea la valoarea tranșei revenite fiecăruia dintre elevi. Oricum, răspunsul mă satisface și am convingerea că posibilitatea de fraudă prin seriozitatea persoanelor implicate va fi exclusă.

Este un lucru pozitiv că, în această perioadă de multiple lipsuri, Guvernul a făcut acest efort substanțial pentru ca o bună parte din elevii țării să-și poată continua activitatea școlară.

Mă satisface răspunsul. Mulțumesc și sper să putem colabora în continuare pentru eliminarea oricăror posibile îndoieli cu privire la seriozitatea și probitatea profesională și nu numai a celor care lucrează în Ministerul Educației și Cercetării.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Domnul Ștefan Lepădat a adresat o întrebare privind măsurile reparatorii privind recunoașterea perfecționării profesorilor de matematică în domeniul informaticii în vederea titularizării.

Poftiți, dați răspunsul! Și puteți să-l dați și aceluia adresat de domnul Mincu.

 
 

Domnul Mircea Radu Damian:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Răspunsul la interpelarea domnului deputat Ștefan Lepădat este următorul:

În conformitate cu prevederile Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.645/2000 privind profilurile, specializările, durata studiilor, precum și titlurile obținute de absolvenții învățământului de stat, cursuri de zi, în profilul matematică se regăsesc specializările în matematică și matematică-informatică, printre altele.

Conform art.70 alin.1 și 2 din Legea învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, învățământul post-universitar asigură specializarea în domeniu sau extinderea și perfecționarea pregătirii atestate prin diploma obținută la finalizarea studiilor universitare.

Conform prevederilor art.44 alin.1 din Legea 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, norma didactică cuprinde ore prevăzute în planurile de învățământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licență sau de absolvire, iar în conformitate cu prevederile art.37 alin.2 din același act normativ, în cazul în care profesorii au două specializări principale sau speciale, principale și una secundară, definitivarea în învățământ și gradele didactice II și I, pot fi obținute la una dintre cele două specialități, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialitățile înscrise pe diplomă.

Totodată, precizăm că urmarea faptului că în ultima perioadă au fost identificate o serie de situații similare cu cea prezentată la întrebarea dumneavoastră referitoare la recunoașterea gradelor didactice, Ministerul Educației și Cercetării are în vedere elaborarea unor măsuri în scopul ameliorării și optimizării sistemului de formare continuă a cadrelor didactice la nivelul cărora solicitările dumneavoastră își vor găsi un spațiu prioritar de rezolvare.

Cu deosebită considerați.

Și trebuie să vă spun că a și început o astfel de acțiune care va fi finalizată foarte curând prin acte normative.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ștefan Lepădat (din sală):

Răspunsul scris îl aveți?

 
 

Domnul Radu Damian:

Îl avem și vi-l dau, n-are ștampilă, dar îl dau în mod oficial.

Înțeleg, domnule președinte, că pot să răspund și la întrebarea adresată de domnul deputat Iulian Mincu.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă rog.

 
 

Domnul Mircea Radu Damian:

Răspunsul la interpelarea domnului deputat Iulian Mincu este următorul:

Școala superioară românească a pregătit practic în toată perioada contemporană specialiști care, odată ajunși în străinătate în diverse forme, au făcut față cu succes activității complexe desfășurate în domeniul învățământului superior sau în colective de cercetare științifică din mari universități sau instituții de cercetare din aceste țări. Specialiștii români sunt foarte bine apreciați în domenii de mare importanță precum: matematică, fizică, chimie, informatică, electronică, medicină și atlele.

În aceste condiții, ministrul educației și cercetării a afirmat, pe bună dreptate, că acești tineri contribuie la realizarea unei imagini favorabile de apreciere față de învățământul românesc.

Dificultățile prin care a trecut și încă trece România, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea economică, nu permit finanțarea corespunzătoare a multor domenii de activitate printre care și cel al cercetării științifice, ceea ce a determinat plecarea unor tineri inclusiv cei foarte valoroși în străinătate. Mulți dintre ei revin în România, iar o anumită parte se stabilesc definitiv în străinătate.

Sperăm că pe baza strategiei de dezvoltare a economiei românești, a cercetării științifice, a măsurilor speciale de reținere în țară a tinerilor valoroși sau de revenire în țară a unora aflați în străinătate, prin cointeresarea lor materială și prin dotarea corespunzătoare a unităților de cercetare, să putem influența și, deci, să micșorăm fenomenul de plecare a tinerilor peste hotare.

Cu deosebită considerație.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Pribeanu a solicitat să i se răspundă cum s-a soluționat sesizarea unui întreprinzător privat din Timișoara.

Răspunde domnul secretar de stat Ivanov.

 
 

Domnul Alexe Costache Ivanov (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Stimate domnule deputat,

La interpelarea formulată de dumneavoastră adresată ministrului justiției referitoare la memoriul domnului Ghilea Aurel din Timișoara cu privire la modul de soluționare a unor cauze civile și modificările aduse Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, vă comunicăm următoarele:

Referitor la cazul cetățeanului Ghilea Aurel din Timișoara, care s-a adresat cu memorii ministrului justiției, vă vom atașa la răspunsul scris copii ale răspunsurilor care au fost trimise de către minister acestuia ca urmare a verificării celor sesizate și în limitele competențelor acestui minister.

Facem precizarea că domnul Ghilea Aurel a solicitat promovarea căii extraordinare de atac a recursului în anulare în materie civilă împotriva mai multor hotărâri irevocabile cu mult peste termenul prevăzut de lege, astfel că ministrul justiției nu s-a aflat în situația de a putea cere procurorului general al Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, promovarea acestei căi extraordinare de atac.

Cu privire la cel de-al doilea punct al interpelării dumneavoastră adresată Ministerului Justiției de a se adopta măsuri vis-a-vis de faptul că prin statutul profesiei de avocat adoptat de către Uniunea Avocaților din România s-au introdus prevederi care reprezintă adăugiri la Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, vă aducem la cunoștință că o asemenea chestiune excede competențele legale ale acestui minister. Însă, persoanele interesate care se consideră vătămate prin aplicarea acestor dispoziții ce exced prevederile legale, au posibilitatea de a se adresa instanțelor de contencios-administrativ, solicitând anularea respectivelor dispoziții.

Vă rugăm să primiți, domnule deptuat, asigurarea întregii mele considerații.

Semnează, doamna Rodica-Mihaela Stănoiu, ministrul justiției.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Pribeanu.

 
 

Domnul Gheorghe Pribeanu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Mă satisfac răspunsurile doamnei ministru și cred că în legătură cu cetățeanul Ghile Aurel aș dori un răspuns scris și în această formulă pentru a vedea ce răspunsuri s-au dat și n-au ajuns la dânsul. Pentru că, practic, această formulare este: nu a primit răspuns la ceea ce a sesizat. Asta a sesizat dânsul.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Domnul Damian Brudașca a adresat o întrebare Ministerului Lucrărilor Publice, Transportului și Locuinței. De fapt, două întrebări.

 
 

Domnul Damian Brudașca:

Da. Prima dintre ele se referă la modul în care se respectă prevederile art.5 din Legea nr.33/1996, respectiv 144/1997, de subvenționare în proporție de 50% a costului transporturilor beneficiarilor de carnet de moț. Care este valoarea prevăzută în bugetul pe 2002 și care este modul de soluționare până la această dată?

A doua întrebare se referă la un caz concret care vizează Municipiul Cluj-Napoca pe teritoriul căruia se găsesc o serie de elemente de legătură cu mijloacele sau cu zonele de circulație care aparțin drumurilor naționale, cu atât mai mult m-am referit la această situație cu cât fondurile alocate de la fondul special al drumurilor pentru optimizarea circulației pe acese tronsoane de drum au fost de fiecare dată după 1997 inferioare sumelor solicitate și, în același timp, potrivit datelor pe care le avem, inferioare altor municipii din țară.

Vrem să clarificăm de ce există acest tratament defavorabil în ce privește Municipiul Cluj-Napoca.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Poftiți! Domnul secretar de stat Tudor Florescu.

 
 

Domnul Tudor Florescu (secretar de stat, MLPTL):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stiamte domnule deputat,

Prin Legea nr.33/1996 și Legea 144/1997, titularii carnetului de moț beneficiază de reducerea cu 50% din costul biletului CFR, clasa a II-a la toate categoriile de trenuri de călători, atât la dus cât și la întors.

Moții beneficiază de această reducere atunci când moțul se deplasează pentru valorificarea produselor lemnoase expediate pe calea ferată. În acest scop, la casa de bilete a stației de plecare, moțul se prezintă cu duplicatul documentului de transport al mărfii sau cu dovada semnată de primarul din localitatea de domiciliu a beneficiarului carnetului de moț în cazul în care se deplasează în altă localitate pentru prestarea de servicii cu material lemnos al beneficiarului.

Pe baza acestor documente, a carnetului de moț și a buletinului de identitate, se obține contracost legitimația de călătorie bilet bianco cu plată, cu reducere 50% din tariful trenurilor de călători. Aceleași documente se prezintă și la casa stației de întoarcere pentru obținerea reducerii la tariful de transport.

De precizat că de aceeași reducere de 50% beneficiază și la transportul cu vagonul de bagaje a produselor din lemn cu grad superior de prelucrare și al produselor agricole obținute prin valorificarea produselor din lemn. La prezentarea la casă unde se taxează expediția de mesagerie pentru acordarea reducerii, trebuie prezentate documentația de proveniență a materialului lemnos, carnetul de moț și buletinul de identitate.

La transportul produselor agricole, moțul va face pe documentul de transport o mențiune, pe proprie răspundere, produsele agricole obținute prin valorificarea produselor din lemn.

Legea nr.33/1996 – expedițiile de mesagerie primesc la transport numai dacă tarifele se plătesc în stația de expediție. Pentru anul 2001 au fost prevăzute în buget suma de 2,5 miliarde lei la Capitolul Subvenții de produse și activități. Din această sumă s-a cheltuit suma de 8.456.850 lei, înregistrându-se în cursul anului 2001 numai 145 de solicitări.

Pe anul 2002, bugetul este în curs de elaborare, dar în mod sigur se va prevedea o sumă suficientă pentru deplasarea acestei categorii de călători în jurul valorii de 2 miliarde de lei.

Referitor la cea de-a doua întrebare, stimate domnule deputat, prin adresa nr.1249 din 1.III.2001, ministerul nostru făcea cunoscut Consiliului județan Cluj suma repartizată din fondul special al drumurilor publice în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat la drumuri locale. Suma de 60.000,288 miliarde de lei aprobată a fost destinată cheltuielilor pentru drumuri în administrarea Consiliului județean și a consiliilor locale, inclusiv cele municipale din județul Cluj.

La nivelul județului, din suma aprobată de către minister, 8,5 miliarde lei au fost repartizate celor 5 municipii din județ, Municipiului Cluj-Napoca revenindu-i 3 miliarde de lei.

Considerând și programele de reabilitare a drumurilor naționale, județul Cluj a beneficiat de finanțări astfel:

Programul II de reabilitare, Contract 301 pe D.N.1 F kilometrul 4 + 900 până la km 36 Cluj-Napoca – limita de județ Cluj. Valoarea totală a contractului – 15,5 milioane Euro. Finalizarea lucrărilor a avut loc în anul 2001, finanțare BEI.

Contract 105 – D.N. 15, km 15 – km 20 – Turda-Cuci. Valoarea aferentă sectorului din județul Cluj – 7,6 milioane dolari. Finalizarea – în anul 2001, finanțare BERD.

2. Programul III de reabilitare – contractul 501 – D.N.1 km 481 + 500 km; km. 535 + 400 – Cluj – Huedin. Valoarea totală de contract, 222,6 milioane Euro. Termen de finalizare – 2003, finanțare BEI.

Suplimentar, în anul 2001, s-a alocat suma de 51 miliarde de lei din fondul de rezervă al Guvernului pentru amenajarea Drumului Național 15 în Turda, accesul la Aeroportul Turda și refacerea carosabilului Turda-Ceaunul Mare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Sunteți mulțumit?

 
 

Domnul Damian Brudașca:

Am un comentariu de făcut.

Domnule președinte de ședință,

Domnule ministru,

Ultima dumneavoastră precizare îmi lasă un gust foarte amar pentru că acești 51 de miliarde de lei n-au fost folosiți pentru ceea ce ați spus dumneavoastră, ci pentru a fi vopsite frunzele în verde cu prilejul posibilei vizite în 18 septembrie a Cancelarului Schroeder în județul Cluj. Folosirea acestor bani s-a făcut cu încălcarea gravă a legii, fără organizare de licitații și așa mai departe. Am sentimentul că în evidențele dumneavoastră este cuprinsă o cu totul altă lucrare decât destinația propriu-zisă.

În ceea ce privește, de asemenea, drumul Cluj-Huedin, am semnalat și ministerului, am semnalat și prefecturii și organelor de poliție, grave încălcări ale legii în ceea ce privește modul de realizare a acestui tronson de drum. V-aș ruga încă odată, cu tot respectul, să vedeți modul în care s-au făcut lucrările, calitatea acestora, schimbarea fără licitație a executantului și o serie de alte aspecte pe care sunt dispus să vi le prezint în cazul în care prezintă interes pentru dumneavoastră.

Totodată, v-aș ruga ca ministerul dumneavoastră să fie mai receptiv la solicitarea reală pe care o avem pentru realizarea unui drum ocolitor pentru că este foarte frecvent numărul accidentelor cu grave pierderi de vieți omenești pe șoseaua de coborâre de la Feleac la Cluj-Napoca. Chiar în această săptămână a avut loc un asemenea accident soldat cu morți și răniți. Este de dorit ca aceste calcule pe care dumneavoastră le faceți, generoase cât privește celelalte municipii, să fie mai generoase și în mod concret cu solicitările justificate ale Municipiului Cluj-Napoca. E adevărat, face parte din județul Cluj dar, raportat la sumele totale, este cel mai dezavantajat și în raport cu județul, și în raport cu alte municipii de o importanță economico-socială echivalentă.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă ați sesizat poliția și justiția, e rezolvată!

Domnul secretar de stat Predilă a plecat, dar a lăsat niște răspunsuri scrise pentru domnul Brudașca și pentru domnul Nicolae Enescu. Deci, aceste răspunsuri s-au dat.

Pentru doamna Mihaela Ionescu, în primul rând a plecat și nu mai e, deci nu pot să-i dau cuvântul, în al doilea rând, nici cel care a întrebat nu este în sală. Deci, eu, unul, n-am ce să spun mai departe decât că am finalizat partea de întrebări.

 
Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Trecem la interpelări. Primul care dorește să-i adreseze o interpelare este domnul Victor Dobre. Poftiți. Scurt, așa cum scrie regulamentul.

 

Domnul Victor Paul Dobre:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului ministru al tineretului și sportului, domnul Georgiu Gingăraș, iar obiectul interpelării este situația reparațiilor care se fac la Sala sporturilor din Galați și, în principal a lipsei de fonduri acordate și a unei perspective destul de sumbre și pentru anul viitor, situație în care activitățile sportive într-un oraș așa de important cum este al nostru și cu performanțe în acest domeniu sunt strict limitate.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Domnule Codrin Ștefănescu, poftiți.

 
 

Domnul Codrin Ștefănescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului Miron Mitrea, ministrul lucrărilor publice și transporturilor și are ca obiect situația traseului Mocănița din Țara Moților.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Domnule Ovidiu Drăgănescu, poftiți.

 
 

Domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș dori totuși să știu dacă este un reprezentant al Ministerului agriculturii, alimentației și pădurilor aici?

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Nu este, dar nu este nevoie.

 
 

Domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu:

Nu este?

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă spuneți la modul general, noi trimitem interpelarea pe larg, când vine să răspundă atunci o citiți pe toată și vă răspunde.

 
 

Domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu:

Eu știam că astăzi vine cu răspunsul deja, dar s-ar putea să vină alt ministru și poate de aceea...

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă n-ați adresat-o, cum să vă răspundă?

 
 

Domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu:

Vă mulțumesc.

Interpelarea mea se adresează acestui minister al agriculturii, alimentației și pădurilor și se referă la prezența simultană a deputatului Filip Georgescu, atât în Camera Deputaților, cât și în funcție de conducere în cadrul Romsilva România.

Având această funcție și deținând această funcție abuziv, deoarece domnia sa a fost validat ca membru al Camerei Deputaților, domnul Georgescu își permite să acorde colegului său de partid, domnului Culiță Tărâță, tot felul de reeșalonări, de datorii la peste 1 milion de dolari și aș dori ca aceste lucruri, dacă este posibil să fie explicate de către reprezentantul Ministerului agriculturii, alimentației și pădurilor și în funcție de răspunsul pe care-l va da avem alte întrebări de pus ministerului.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul deputat Valentin Vasilescu este? Nu este.

Domnul profesor Anghel Stanciu, cu două interpelări.

 
 

Domnul Anghel Stanciu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnilor miniștri,

Stimate doamne și stimați deputați,

Interpelările noastre se adresează în ordine domnului Adrian Năstase, primul-ministru al Guvernului României și privește o neconcordanță evidentă între prevederile Ordonanței Guvernului nr. 17/2000, ale legii nr. 189/1998 privind finanțele publice și ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Aceste neconcordanțe se concretizează în instituirea ilegală, după părerea noastră, a taxei pe valoarea adăugată pentru instituțiile publice, pentru activitățile lor administrative, sociale, educative, apărare, ordine publică, siguranța statului, culturale și sportive.

În consecință, solicităm eliminarea acestor neconcordanțe și întronarea legii, respectiv a domniei acesteia în locul domniilor unor miniștri.

A doua interpelare se referă la o posibilă gravă încălcare a Legii învățământului de către Inspectoratul școlar județean Covasna, care, printr-o adresă trimisă școlilor din județ, adresă pe care o anexăm, precizează că elevii de gimnaziu, împotriva art. 120 alin. 2 pot susține examenul de Istoria românilor în ce credeți, domnule președinte? În limba maghiară. Este un fapt fără precedent, căruia cerem să i se pună capăt, prin destituirea inspectorului general.

Vă mulțumim pentru atenție.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Napoleon Pop. Este? Nu este. Ce rău ne pare.

Domnul deputat Ștefan Popescu Bejat. Este? Nu este.

Domnul deputat Cornel Popa este? Nu este.

Domnul deputat Emil Boc. Poftiți.

 
 

Domnul Emil Boc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului Mihai Tănăsescu, ministrul finanțelor și are drept obiect aplicarea cotei zero a taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziționării și instalării de microcentrale de apartament și urmează a lămuri o dispută existentă cu privire la aplicarea Ordinului 10.026/2000 și a Deciziei 2/26/2001 cu privire la aplicarea acestei cote zero, în cazul cumpărării și instalării de microcentrale termice de apartament, având în vedere amploarea fenomenului și problemele care există în teritoriu, în legătură cu returnarea taxei pe valoarea adăugată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Domnul Ștefan Baban două interpelări.

 
 

Domnul Ștefan Baban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prima interpelare se adresează doamnei secretar de stat, președinta Agenției naționale a funcționarilor publici, doamna Verginia Verdinaș. Are ca obiect funcționarii publici și legea care-i guvernează.

Am să vă spun numai ce am cerut în încheiere, fiindcă sunt mai multe puncte în ea: "Solicit, în consecință, instituțiilor îndreptățite să ne explice ce se întâmplă în prezent cu această categorie profesională, respectiv funcționarii publici, politizată din vârf și până la bază, precum și măsurile ce se vor lua cât mai repede, pentru a crea un corp al funcționarilor publici, de elită, cu drepturi și obligații egale".

A doua interpelare este adresată domnului ministru Marian Sârbu, ministrul muncii și solidarității sociale și se referă la Fondul național de asigurare pentru accidente de muncă, o nouă taxă și aici am cerut mai multe domnului ministru să ni le explice. Am să vă spun ce am cerut în încheiere: ce se întâmplă cu salariații accidentați ai căror patroni nu au achitat sumele corespunzătoare la acest nou fond. și a doua întrebare finală: cum își recuperează banii firmele care falimentează între timp, dar care nu au avut nici un accident de muncă și care au plătit sume importante la fond? (După cum se știe, suma nu este deductibilă fiscal).

Vă mulțumesc.

Depun interpelările pe larg la secretariatul Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

În principiu, ce ai plătit nu mai vezi, dar, mă rog.

Domnul deputat Adrian Moisoiu.

 
 

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

După ce statul român și-a pierdut în mod incontestabil autoritatea în județele Harghita și Covasna, la cea de-a șaptea sesiune de comunicări științifice "românii din sud-estul Transilvaniei, istorie, cultură și civilizație", desfășurată la Sfântu Gheorghe în perioada 23 – 24 noiembrie, președintele Asociației romano-catolice "Dumitru Mărtinaș", Gheorghe Bejat, a declarat că există riscul ca același lucru să aibă loc în acele zone ale Moldovei unde locuiesc romano-catolici, așa numiții ceangăi, unde forțe iredentiste, profitând de lipsa locurilor de muncă, de sărăcie, cât și de faptul că nu se iau un minim de măsuri de ripostă, impun maghiarizarea forțată.

Ca urmare, întreb Guvernul:

  1. Care sunt măsurile pe care Statul român le-a luat sau eventual preconizează să le ia pentru a se împiedica violarea identității acestor oameni și să se recunoască adevărul odată și pentru totdeauna că, de fapt, ceangăii sunt români de religie romano-catolică;
  2. Având în vedere că permanent se fac referiri la existența unei țări a secuilor, la apropiatul recensământ al populației se va oferi posibilitatea secuilor să se declare secui și nu maghiari? Și dacă da, atunci cum se va proceda? Este cazul să fie sau să nu fie populată această țară a secuilor?
 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc. Domnul Dan Coriolan Simedru se înscrisese pentru o interpelare, vrea să adreseze două, într-un cadru așa de intim în care suntem noi acum... Mergem și cu două!

 
 

Domnul Dan Coriolan Simedru:

Mulțumesc, domnule președinte pentru bunăvoință.

Prima interpelare este adresată domnului ministru al administrației publice, domnul Octav Cozmâncă.

Obiectul interpelării se referă la incompatibilitățile dintre calitatea de consilier județean sau local și cea de reprezentant al autorității locale în Consiliul de administrație la societăți comerciale la care acesta este acționar majoritar.

Total nemulțumit de modul în care ministrul administrației publice, domnul Octav Cozmâncă, a răspuns interpelării mele din nr. 175 b din 9 octombrie anul curent, referitoare la incompatibilitatea dintre calitatea de consilier județean sau local și cea de reprezentant al autorității locale în Consiliul de administrație al societăților comerciale, la care acesta este acționar majoritar, răspuns pe care nu-l pot plasa decât în zona dezinteresului constant manifestat de actualii guvernanții față de problematica majoră a competențelor stabilite de norma juridică, mă văd nevoit să revin asupra problemei supuse analizei, rămasă deopotrivă neelucidată, dar și cu gravitate așezată pe palierul autorității politice care, încălcând ordinea de drept dă prioritate doar arbitrariului de putere, efemer exercitat în unitatea de timp care se numește mandat.

A doua interpelare este adresată aceluiași ministru, domnul Octav Cozmâncă, ministrul administrației publice.

Pornesc de la informația transmisă cu câteva zile în urmă de posturile de televiziune naționale Antena 1 și Prima TV, potrivit căreia dumneavoastră ați afirmat în plenul Conferinței județene a P.S.D. Suceava și ulterior la Conferința de presă transmisă pe canalele TV sus amintite, că s-a încercat înlocuirea actualului prefect de Suceava, prin oferirea unor sume de bani. Aspectul relatat de dumneavoastră se încadrează, potrivit legislației, ca faptă penală și ar trebui să facă obiectul unei atare cercetări din partea instituțiilor abilitate ale statului.

Față de situația prezentată mai sus, vă solicit, domnule ministru, să precizați care este stadiul anchetei penale, cine sunt cei care au vrut să vă mituiască și care a fost valoarea mitei, pentru că nu cred că tentativa de mituire s-a limitat doar la oferirea unui buchet de flori.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul Damian Brudașca.

 
 

Domnul Damian Brudașca:

Interpelările mele sunt două. Prima se adresează doamnei ministru a justiției, doamna Rodica Stănoiu și are în vedere necesitatea aplicării prevederilor Legii nr. 16/1996, inclusiv la nivelul judecătoriei, tribunalelor și curților de apel, unde arhivele sunt într-o stare cu totul și cu totul gravă, mulți cetățeni care au dorit să obțină documente, nedându-li-se decât răspunsuri negative, deși singurele instituții care ar fi putut să-i ajute ar fi fost tocmai acele arhive.

A doua interpelare se adresează domnului prim-ministru Adrian Năstase și are în vedere să se termine odată cu discriminările împotriva maghiarilor. Am aici concret în atenție faptul că în emisiunile programului de televiziune, transmis de studioul teritorial din Cluj Napoca sunt discriminați maghiarii din zonă, întrucât, față de o populație de 7% maghiară, programele de televiziune care li se rezervă nu sunt de 13 minute în echivalent, ci de 3 ore și jumătate pe săptămână, ceea ce este o gravă discriminare căreia aș dori să i se pună capăt. Detaliile se regăsesc în aceste interepelări scrise pe care le voi depune la secretariatul Camerei Deputaților.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Cu aceasta declar ședința noastră închisă.

Ședința s-a încheiat la ora 19,30.

 
   

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 ianuarie 2022, 20:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro