Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 25-02-2002

Ședința Camerei Deputaților din 25 februarie 2002

4. Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru instituirea indemnizației de merit.
 
consultă fișa PL nr. 586/2001

Domnul Valer Dorneanu:

Primul raport de mediere pe care îl supun dezbaterii dumneavoastră este cel cu privire la Legea pentru instituirea indemnizației de merit.

Vă rog să urmăriți, la pct. 1, comisia ne propune un text comun. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă rog să vă exprimați votul! Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotriva textului comun? Nu sunt.

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 2, comisia ne sugerează textul Camerei Deputaților, în unanimitate. În consecință, nu îl supunem dezbaterii, nici votului dumneavoastră.

La pct. 3, tot textul Camerei Deputaților. Nu se supune dezbaterii, nici votului dumneavoastră.

La pct. 4, cu privire la cuantumul lunar al indemnizației de merit, comisia ne propune un text comun. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 1 vot împotrivă.

Marea majoritate a deputaților a votat varianta textului comun.

La pct. 5 ni se propune varianta Camerei Deputaților, nu se fac dezbateri și nici vot.

La pct. 6, tot varianta Camerei Deputaților, nu se fac nici dezbateri și nici vot.

Vă rog să constatați că suntem în fața unei legi cu caracter ordinar. parcurgând textele raportului de mediere, supun raportul în întregime votului dumneavoastră final.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.