Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.122/14-09-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 05-09-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 2002

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (amânarea votului final).
 
see bill no. 178/2002

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Poftiți. Deci, cu alimentarea cu apă.

Domnul Ionel Fleșariu:

Apa și canalizarea.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Poftiți.

Domnul Ionel Fleșariu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța nr. 32 a fost aprobată în temeiul Legii de abilitare nr. 751 din 2001 și a Legii nr. 326 privind serviciile publice de gospodărie comunală, constituind, alături de transportul local, de salubritate și de alte activități prevăzute de Legea nr. 326, legislația secundară în materie de gospodărie comunală.

Ordonanța are ca obiect de reglementare problema organizării și funcționării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, ea stabilește drepturile și obligațiile prestatorilor de servicii, ale autorităților administrației publice locale și ale consumatorilor sau ale utilizatorilor.

Ordonanța a fost analizată în cadrul Comisiei de administrație publică, s-au făcut unele amendamente, amendamente cu care suntem de acord. Vă rugăm să o supuneți dezbaterii și aprobării. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Comisia, dacă are ceva de spus? Poftiți.

Domnul Ion Florescu:

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizele favorabile primite de la Comisia juridică, de disciplină și imunități și Consiliul legislativ. La lucrările comisiei din data de 4 iunie 2002 au fost prezenți 25 de deputați din totalul de 26, raportul a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și o abținere. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 28 martie 2002. În urma dezbaterilor comisia propune admiterea, cu modificări, a proiectului de lege, așa cum rezultă din raport și respectiv amendamentele admise, respectiv respinse. Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare dacă se dorește participarea la dezbateri generale? Nu dorește nimeni.

Titlul ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Capitolului I. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 1. Vă rog să priviți în raport la pagina 2 pct. 1, se propune o modificare. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 2. Obiecții? Poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Vă supun atenției formularea din amendamentul propus de comisie care mi se pare că este redundant.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

La ce articol, domnule Brudașca?

Domnul Damian Brudașca:

La art. 2 alin. 2. "Prin organizarea și desfășurarea activității serviciilor de apă și de canalizare, autoritățile publice sunt obligate să asigure realizarea următoarelor obiective…" pentru ca să avem apoi, din nou, la pct. b) "realizarea unei infrastructuri", deci să asigure realizarea realizării.

De aceea, vă propun, domnule președinte și onorați colegi, să renunțăm după "asigure" la celelalte cuvinte prezente. Deci, formularea pe care o propun eu ar avea următorul conținut: "Prin organizarea și desfășurarea activității serviciilor de apă și de canalizare autoritățile publice sunt obligare să asigure: îmbunătățirea, realizarea, dezvoltarea, protecția, asigurarea". În felul acesta se elimină redundanța exprimată prin formularea pe care și-a ales-o comisia.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Inițiatorul este de acord. Comisia? Sunteți de acord? Poftiți.

Domnul Ion Florescu:

Comisia are un amendament propriu prin care s-a eliminat și redundanța despre care vorbea domnul deputat Brudașca.

La pct. b) figurează "protecția mediului" și nu avem realizarea unei infrastructuri. Se menține, suntem de acord, fiind vorba de redactare.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Este un amendament de redactare. Și comisia și inițiatorul sunt de acord. Deci, formularea propusă de domnul Brudașca.

Este cineva împotrivă?

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Aprobată această formulare.

Articolul 3. Vă rog să priviți în raport. Sunt obiecții față de propunerile de modificare? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Titlul Capitolului II. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 5. Vă rog să priviți în raport la pagina 8 pct. 5.

Dacă față de modificarea propusă de comisie sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat art. 5 așa cum a fost modificat de comisie.

Articolul 6. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Capitolului III. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Secțiunii 1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 7. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 8. Vă rog să priviți la pct. 6 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Articolul 9. Vă rog să priviți, prin pct. 7 al raportului se propune o anumită adăugire. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Articolul 10. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 11. Vă rog să priviți, sunt propuse mai multe modificări la pct. 8, 9, 10 din raport și, de asemenea, la pct. 11 din raport. Dacă față de aceste propuneri sunt obiecții? Domnul deputat Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Noi am votat, domnule președinte, titlul ordonanței care spunea: "Funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare". În toate aceste puncte pe care domnia voastră le-ați prezentat aici este vorba de servicii publice de apă și de canalizare. Eu rog staful tehnic să aibă în vedere să introducă formulările care au fost deja aprobate. Aceasta este singura chestiune, pentru ca să nu avem de-a face cu două formulări diferite.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Opinia inițiatorului? Inițiatorul este de acord ca să fie o formulare unitară pe parcursul legii, atunci când se referă la aceste servicii de apă și canalizare, în concordanță cu titlul aprobat al ordonanței, o modificare care va fi operată de staful nostru tehnic.

Dacă sunt alte obiecții la art. 11? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 12. Vă rog să priviți la punctele 13 și 16 din raport.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat art. 12.

Articolul 13. De asemenea, vă rog să priviți în raport, sunt modificări la punctele 17, 19, 20, 21. Dacă sunt obiecții față de aceste modificări? Nu sunt obiecții. Adoptat art. 13 în varianta modificată de către comisie.

Titlul Secțiunii a 2-a. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 14. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 15. Pentru art. 15 vă rog să priviți în raport la punctele 22 și 24.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Articolul 16. Este propusă o modificare la pct. 25 din raport.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Capitolului IV. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 17. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 18. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 19. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 20. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 21. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 22. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 23. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 24. Vă rog să priviți la pct. 26, 27 și 28 din raport. Dacă față de aceste modificări propuse și de forma inițială, împreună cu modificările acestea sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat art. 24.

Titlul Capitolului V. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 25. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 26. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 27. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 28. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 29. Vă rog să priviți la pct. 30 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 30. Vă rog să priviți la pct. 31 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 31. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Capitolul VI. Titlul. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 32. Vă rog să priviți în raport la pct. 32 din raport, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Dacă față de aceste modificări propuse de către comisia noastră sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat art. 32 așa cum a fost modificat de către comisie.

Titlul Capitolului VII. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art. 33. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 34. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 35. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 36. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Capitolului VIII. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 37. Obiecții? Nu sunt. Adoptat cu modificările propuse de comisie.

Articolul 38. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 39. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 40. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 41, adoptat.

Revenim acum la lege.

Titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Preambulul de la art. 1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 1. Vă rog să priviți în raport pct. 2 și 3 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 2. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 6. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul unic în integralitate. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Am parcurs întregul proiect de lege și textul ordonanței. Urmează ca proiectul în integralitatea sa să fie supus votului într-o ședință specială de vot.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 19 janvier 2019, 19:25
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro