Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.122/14-09-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 05-09-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 2002

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poștale (amânarea votului final).  
 
see bill no. 45/2002

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva? Poftiți. Să spuneți colegilor noștri deputați numele dumneavoastră.

Domnul Dinu Malacopol:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt Dinu Malacopol, secretar de stat în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, inițiatorul acestui proiect de lege.

Proiectul de lege vizează stabilirea condițiilor de furnizare a serviciilor poștale și asigurarea accesului la serviciul universal, în vederea creării unei piețe concurențiale și promovării intereselor utilizatorilor din perspectiva armonizării cadrului de reglementare specific în domeniul serviciilor poștale, cu prevederile legislației Uniunii Europene.

Prevederile sale se organizează în jurul a cinci centre de interes, respectiv: serviciul universal, serviciile care pot fi rezervate, licențele și autorizațiile care permit furnizarea serviciilor poștale, tarifele și contabilitatea furnizorilor de servicii poștale, protecția utilizatorilor și răspunderea furnizorilor de servicii poștale.

Suntem de acord cu amendamentele aprobate de Comisia pentru industrii și servicii. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Din partea comisiei, vă rog.

Domnul Dumitru Chiriță:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată în conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaților și a luat în dezbatere, în fond, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, trimis cu adresa nr. 45 din 5 februarie 2002, înregistrată sub numărul 23 din 29 februarie 2002. La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci care este favorabil proiectului de lege, avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități care, de asemenea, este favorabil proiectului, avizul Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor care este favorabil proiectului de lege și avizul Consiliului legislativ care este favorabil proiectului de lege.

Acest proiect de lege are în vedere, pe de o parte, îmbunătățirea condițiilor de furnizare a serviciilor poștale și pe de altă parte alinierea legislației din acest domeniu la acquis-ul comunitar. Astfel, Ordonanța nr. 31 și Proiectul de Lege de aprobare a ordonanței privind serviciile poștale transpun integral Directiva 97/67 a Consiliului Europei, preluând în plus prevederi ale propunerii amendate de modificare a directivei.

În urma dezbaterilor care au avut loc în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților, asupra proiectului de lege au fost aduse unele modificări față de forma adoptată de Guvern, modificări regăsite în amendamentele admise.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 72 alin. 2 din Constituția României.

De asemenea, vreau să menționez că la dezbaterea proiectului de lege au participat, ca invitați, în conformitate cu prevederile art. 51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților reprezentanții Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, având ca secretar de stat pe doamna Alexandra Hârțan.

La lucrările comisiei au fost prezenți 23 de deputați din totalul de 26 de membri și raportul cu amendamentele admise a fost avizat în unanimitate.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare se dorește participarea la dezbateri generale? Poftim, din partea Grupului PSD domnul Chiriță.

Domnul Dumitru Chiriță:

Mulțumesc, domnule președinte.

În numele Grupului PSD vreau să scot în evidență că acest proiect de lege vizează stabilirea condițiilor de furnizare a serviciilor poștale și asigurarea accesului la serviciul universal, în vederea creării unei piețe concurențiale și promovării intereselor utilizatorilor, din perspectiva armonizării cadrului de reglementare în domeniul serviciilor poștale, cu prevederile legislației Uniunii Europene.

Totodată, Proiectul de Lege de aprobare a Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 aduce ca elemente de noutate organizarea și funcționarea serviciului universal, serviciile care pot fi rezervate, licențele și autorizațiile care permit furnizarea serviciilor poștale, tarifele și contabilitatea furnizorilor de servicii poștale și nu în ultimul rând protecția utilizatorilor și răspunderea furnizorilor de servicii poștale.

Vreau să menționez că la dezbaterea acestui proiect de lege, pe lângă membrii Comisiei pentru industrii și servicii și reprezentanții ministerului de resort au mai participat și reprezentanți ai sindicatelor din poșta română care au susținut o serie de amendamente acceptate de comisie și de reprezentanții ministerului.

În legătură cu acest aspect scot în evidență că a fost o bună conlucrare, în special dintre parlamentarii Partidului Social Democrat și reprezentanții sindicatelor, fapt care dovedește o dată în plus că parteneriatul social promovat de Guvernul Năstase este puternic susținut de partidul nostru și în Parlamentul României.

Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai există alt grup parlamentar care dorește să participe la dezbateri? Nu mai dorește nimeni.

Vă rog insistent să aveți în față raportul. Vom merge în dezbaterea legii pe raportul comisiei sesizate în fond. Este un raport destul de amplu, de 323 de poziții.

Titlul ordonanței. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Capitolului I. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 2. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 4. Vă rog să observați în raport la poziția 38; se elimină un alineat, de asemenea, și la alte puncte. Vă rog să fiți atenți la art. 4. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Titlul Capitolului II. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat. Cu introducerea unui nou alineat, așa cum a solicitat comisia.

Articolul 6. Vă rog să priviți în raport, de la pct. 56 în jos. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 7. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 8. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 9. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 10. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Capitolului III. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 11. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Vă rog să priviți în raport la poziția 82; se introduce un nou art. 111. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Titlul Capitolului IV. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 12. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Capitolului V. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Se introduce un nou art. 141. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 15. Obiecții? Nu sunt. Adoptat cu modificările, evident, ca și la celelalte propuse de către comisie.

Articolul 16. Obiecții? Nu sunt. Adoptat cu modificările propuse de comisie.

Articolul 17. Obiecții? Nu sunt. Adoptat cu modificările propuse de comisie.

Articolul 18. Obiecții? Nu sunt. Adoptat cu modificările propuse de către comisiei.

Articolul 19. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 20. Vă rog să observați că se propune abrogarea. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Capitolul VI, titlul. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 21 vedeți că se elimină. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată varianta aceasta a comisiei.

Articolul 22, numerotarea veche, evident. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții. S-a adoptat varianta modificată de comisiei.

Articolul 23. Obiecții? Nu sunt. Adoptată varianta modificată de comisii.

Articolul 24. Obiecții? Nu sunt. S-a adoptat varianta modificată de comisie.

Articolul 25. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 26. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Capitolului VII. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 27. Obiecții? Nu sunt. Adoptat cu modificările propuse de către comisie.

Articolul 28. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 29. Obiecții? Nu sunt. Adoptat cu modificările propuse de comisie.

Articolul 30. Obiecții? Nu sunt. Adoptat așa cum a fost modificat de către comisie.

Articolul 31. Obiecții nu sunt.

Articolul 32. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Capitolului IX. Obiecții? Nu sunt.

Articolul 33. Vedeți că se propune abrogarea. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 34. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 35. Se propune, de fapt, eliminarea tuturor alineatelor și articolului. Obiecții? Nu sunt. Adoptată varianta comisiei.

Art. 36. Obiecții? Nu sunt. Adoptată varianta comisiei.

Titlul Cap. X. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art. 37. Obiecții? Nu sunt.

Art. 38. Obiecții? Nu sunt.

Art. 39. Obiecții? Nu sunt.

Adoptat, cu modificările propuse de comisie, evident.

Titlul Cap. XI. Obiecții? Nu sunt.

Adoptată varianta inițială.

Art. 40. Obiecții? Nu sunt.

Adoptată varianta modificată de către comisie, inclusiv introducerea de texte.

Art. 41. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art. 42. Vă rog să priviți în raport, la poz. 198-199.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art. 43. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art. 44. Obiecții? Nu sunt.

Adoptat, modificat de comisie, evident.

Art. 45. Obiecții? Nu sunt.

Adoptat, cum a fost modificat de comisie.

Art. 46. Obiecții? Nu sunt.

Adoptat, așa cum a fost modificat de comisie.

Art. 47. Obiecții? Nu sunt.

Adoptat, așa cum a fost modificat de comisie.

Art. 48. Obiecții? Nu sunt.

Adoptat, cum a fost modificat de comisie.

Titlul Cap. XII. Obiecții? Nu sunt.

Art. 49. Obiecții? Nu sunt.

Adoptat, așa cum a fost modificat de comisie.

Art. 50. Obiecții? Nu sunt.

Adoptat, așa cum a fot modificat de comisie.

Art. 51. Obiecții? Nu sunt.

Adoptat, așa cum a fost modificat de comisie.

Art. 52. Obiecții? Nu sunt.

Adoptat, așa cum a fost modificat de comisie.

Cap. XIII. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art. 54. Obiecții? Nu sunt.

Adoptat, așa cum a fost modificat de comisie.

Art. 55. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art. 56. Obiecții? Nu sunt.

Art. 57. Obiecții? Nu sunt.

Art. 58. Obiecții? Nu sunt.

Art. 59. Obiecții? Nu sunt.

Art. 60. Obiecții? Nu sunt.

Art. 61. Obiecții? Nu sunt.

Art. 62. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art. 63. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap. XIV. Obiecții? Nu sunt.

Art. 65. Obiecții? Nu sunt.

Art. 66. Obiecții? Nu sunt.

Art. 67. Obiecții? Nu sunt.

Adoptat, așa cum s-a modificat de către comisie.

Art. 68. Sunt obiecții? Nu sunt.

Art. 69. Obiecții? Nu sunt. Adoptat, deci.

Anexa se elimină, propune comisia.

Obiecții? Nu sunt.

Art. I, în integralitate. Obiecții? Nu sunt.

Art. II. Obiecții? Nu sunt.

Am parcurs ordonanța.

Revenim la lege.

Titlul legii. Obiecții? Nu sunt.

Art. I. Sunt obiecții? Nu sunt.

Am parcurs și legea, textul, în integralitate, va fi votat într-o ședință specială de vot.

Suspendăm aici ședința noastră. Ne revedem luni.

Ședința s-a încheiat la ora 12,25.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 18 janvier 2019, 21:46
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro