Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.122/14-09-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 05-09-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 2002

4. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior (amânarea votului final).
 
see bill no. 707/2001

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Doamna ministru Andronescu.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă supunem spre analiza și dezbaterea dumneavoastră, astăzi, o lege care vizează, în principal, îmbunătățirea finanțării căminelor.

Așa cum a rezultat în urma dezbaterilor din comisie, în același timp, legea asigură dreptul pentru toți studenții de a putea fi cazați în căminele universităților, fie că sunt de stat, fie că sunt particulare, și, în același timp, și posibilitatea de a avea în coproprietate universitățile de stat și cele particulare, cămine pe care să decidă împreună să le construiască.

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul președinte al comisiei. Și ne precizați și niște timpi de dezbatere.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Stimată doamnă ministru,

Stimați colegi,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a analizat, în două rânduri, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior.

În conformitate cu Hotărârea plenului Camerei din 22.04.2002, comisia, reanalizând proiectul, a întocmit un nou raport. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele primite de la următoarele comisii: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități - aviz negativ, de asemenea comisia a avut avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

Comisia, deci, analizând, reanalizând acest proiect de lege privind aprobarea unei ordonanțe, a dat aviz pozitiv, dar cu luarea în considerare a amendamentelor pe care comisia le-a propus, schimbând, oarecum, sensul inițial și încercând să creioneze, prin amendamentele aduse, un parteneriat între universitățile de stat și cele private, în realizarea în comun a unor spații de cazare, în folosirea în comun a unor spații de cazare, astfel încât să nu apară ideea că este un transfer de resurse de la particular la stat. Nu avem pretenția că forma este cea mai bună obținută, dar este o formă care poate fi aplicată. Comisia susține votarea acestui proiect de lege, cu amendamentele pe care le-a făcut.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Niște timpi de desfășurare, dacă ne puteți propune?

Domnul Anghel Stanciu:

După o consultare matură cu Biroul comisiei, noi propunem ca timpul general să fie maximum o jumătate de oră și intervențiile limitate la maximum 3 minute.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Cine este pentru acești timpi de dezbatere? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul ordonanței. Vă rog să priviți în raport - există o modificare la punctul 2 al raportului.

Sunt obiecții? Nu sunt. A fost aprobată varianta comisiei.

Înainte de articolul 1, comisia propune introducerea unui alt articol, numerotat articolul 1, la poziția 3 din raport.

Sunt obiecții?

Poftiți? (Se adresează domnului deputat Emil Boc, care comentează din sală)

Înainte de articolul 1 din ordonanță, comisia a introdus un nou articol.

Da, e poziția 3 din raport. (Îi răspunde domnului deputat Emil Boc)

Aveți obiecții la propunerea comisiei? E puțin cam târziu să studiați acum. (I se adresează tot domnului deputat Emil Boc, care se uită în material) Deci nu aveți obiecții la asta. (Domnul deputat Anghel Stanciu vine la Prezidiu și spune că sunt două rapoarte)

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Eu îl am pe ăsta, poftiți. Uitați-vă aici. (La masa prezidiului mai vin și domnii deputați Emil Boc și Mihai Baciu, domnul ministru Acsinte Gaspar și doamna ministru Ecaterina Andronescu)

Totuși, suntem în procedură de urgență. Vă rog să vă hotărâți dacă aveți sau nu obiecții. Nu aveți.

Poftiți, domnule Boc. Să vedem ce obiecții aveți.

Domnul Emil Boc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Înainte de a intra în conținutul amendamentului de la articolul 1, aș vrea să menționez următorul lucru: Comisia juridică a luat în analiză acest proiect de ordonanță și, în urma analizei acestui proiect de ordonanță sub aspectul constituționalității acestuia, a ajuns la concluzia că acest proiect de lege, proiect de aprobare a ordonanței este neconstituțional, pornind de la premisa că se creează, în mod fals, o situație de inechitate între public și privat, instituindu-se o taxă în exclusivitate pentru sectorul privat, ceea ce nu corespunde nici spiritului Constituției și nici regulilor statului de drept.

Având în vedere faptul că se instituie, repet, o taxă pe care noi nu o putem aprecia, din punct de vedere constituțional, ca răspunzând exigențelor constituționale, Comisia juridică, cu majoritate de voturi, a declarat neconstituțională această ordonanță și, în consecință, vă solicităm să aveți în vedere acest aviz de neconstituționalitate pronunțat de către Comisia juridică, în analiza dumneavoastră. Învățământul public sau privat trebuie să beneficieze de același regim juridic, nu putem impune o taxă, cum s-a mai numit și în presă "haiducească", pentru universitățile private, pentru simplul motiv că sunt universități private. Ele trebuie să beneficieze de regimul constituțional consacrat de Constituție, și anume egalitatea de tratament.

Iată de ce, doamnelor și domnilor, vă rugăm să aveți, încă o dată, în vedere avizul de neconstituționalitate al Comisiei juridice și, pe fond, să respingem ca fiind neconstituțional acest proiect de lege. În esență, articolul care introduce acest regim discriminatoriu se află acum la articolul 2, unde se spune că se instituie o taxă de 30% din toate veniturile pe care le are o universitate privată și care trebuie să fie vărsate la bugetul de stat. Acest articol este neconstituțional, iar prin neconstituționalitatea lui se răsfrânge asupra întregii ordonanțe, ca fiind neconstituțională.

În consecință, propunerea noastră este să respingeți articolul 2 care induce acest element de neconstituționalitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Poftiți.

Domnul Petru Andea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Se mai întâmplă, și îmi cer scuze distinșilor juriști, ca o situație juridică să ducă la o concluzie exact contrară realității. S-a spus aici că este neconstituțional pentru că instituie o discriminare față de învățământul privat și de stat. Situația este exact pe dos: nu se instituie o discriminare, ci, dimpotrivă, se reconstituie o egalitate între cele două sisteme de învățământ - particular și privat. Și am să explic în două propoziții. La ora actuală, căminele studențești sunt finanțate de la bugetul de stat, prin subvenții - transferuri, mă refer la cele din sistemul de stat și din veniturile proprii ale universităților de stat. Aceasta este situația la învățământul de stat. La învățământul particular, unde nu există subvenții sau transferuri de la bugetul de stat, finanțarea ar trebui să fie făcută numai din venituri proprii. Acest lucru însă nu s-a întâmplat. Sunt mai bine de 10 ani de când funcționează universități particulare, iar investițiile sau alocațiile de bani pentru căminele studențești, deci pentru condițiile de cazare și masă ale studenților, sunt mai mult simbolice decât să constituie un sistem sau o practică. Iată, așadar, că această reglementare vine să instituie o egalitate între cele două sisteme, ca fiecare universitate de stat sau privată să contribuie, și din veniturile proprii, la întreținerea, amenajarea sau construcția de noi cămine. Acesta este sensul pe care Comisia de învățământ, și eu consider că și Guvernul, l-a dat acestei măsuri.

Pe detalii, aș vrea să subliniez că nu este vorba de o taxă și nu este vorba de bugetul de stat. Așa cum este, la ora actuală, articolul 2, el vorbește de o cotă care se constituie într-un fond, aproape aș spune de solidaritate, în bugetul MEC, și nu în bugetul de stat și este destinat numai și numai căminelor studențești.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Baciu.

Vă rog să încadrați în termen.

Domnul Mihai Baciu:

Stimați colegi,

Mulțumesc, domnule președinte, mai înainte de toate.

Eu vorbesc în numele Grupului parlamentar al Partidului Democrat, care, de mai multe ori, ultima dată ieri, a luat în discuție, mergând la detalii, la fiecare articol în parte, această ordonanță, care este una cu bucluc. Nu este prima dată când se încearcă a se lua în discuție, aici, în plen, această ordonanță, este, cred, a patra sau a cincea oară. A fost retrimisă la comisie pentru că ea a fost, încă din start, să spunem așa, concepută cu unele defecte.

Sigur că, în prima variantă, așa cum a apărut ordonanța, în varianta inițială, era absolut inacceptabilă, pentru că, așa cum a spus și colegul meu, aici, Emil Boc, chiar primul articol, care constituie esența acestei ordonanțe, este anticonstituțional. Nu am spus-o eu primul, a spus-o Comisia juridică formată din oameni de specialitate, după care au urmat o mulțime de amendări la comisia noastră de specialitate, mă refer la Comisia de învățământ.

Trebuie să recunosc că aceste amendări, aceste completări sunt, multe dintre ele, raționale și am încercat, fără îndoială, să facem un echilibru între acest rapt, în fond, care se prevedea inițial în ordonanță, de a lua 10%, de a vărsa la bugetul de stat, de la învățământul privat și, hai să-i spunem, interesul învățământului și am încercat noi, așa, un fel de echilibristică și am reușit câte ceva.

Grupul parlamentar al Partidului Democrat, însă, consideră, și mi se pare că este o chestiune de fond și rațională, că esența acestei ordonanțe a rămas: este vorba de acel 10%, indiferent cum vom justifica. Și am tot respectul pentru dialectica subtilă și, sigur, atrăgătoare a colegului meu Petrică Andea, care justifică această ordonanță. Până la urmă, vreau să spun că esența acestei ordonanțe a rămas: este vorba de a lua niște bani de la niște instituții nonprofit și de a vărsa, indiferent unde, fie la bugetul de stat, fie la Ministerul Educației Naționale, este vorba, așadar, de o măsură, din punct de vedere legal, anticonstituțională. Aceasta este concluzia Grupului parlamentar al Partidului Democrat.

Nu mai intru în detalii, vreau doar să fac o singură paranteză. Nu sunt un iubitor al învățământului privat, al SRL-urilor private, dimpotrivă sunt unul din cei mai mari dușmani ai acestui cancer al învățământului, am fost și sunt, în continuare, alături de doamna ministru, când ia măsurile dure pe care le cunoașteți, pentru lichidarea acestor SRL-uri, dar, revenind la chestiunea aflată în discuție, eu exprim, și cu asta închei: poziția Grupului nostru parlamentar care, analizând încă o dată și ținând cont de părerea specialiștilor din Comisia juridică, consideră această ordonanță ca anticonstituțională, mai ales în articolul ei fundamental. De aceea Partidul Democrat, reprezentanții lui aflați aici nu vor vota acest Proiect de Lege privind Ordonanța nr.174.

Nu este, repet, părerea mea personală, ci este părerea Grupului parlamentar al Partidului Democrat. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc. Deci, la art.1 introdus de comisie nu sunt obiecții, pentru că toată lumea a vorbit despre art.2, deci, îl considerăm adoptat pe art.1.

Art.2 - ați auzit argumentele aduse în discuție. Cât privește neconstituționalitatea, aveți dreptul să sesizați la Curtea Constituțională acest aspect.

Cine este pentru art.2? Numărați!

Nefiind un amendament obișnuit, ci un amendament pentru eliminare, nu de respingere (de eliminare, că este cu totul altceva), supunem acest amendament de eliminare a art.2, care, bineînțeles, dacă este eliminat, această ordonanță nu există.

Cine este de acord cu eliminarea? Numărați!

Cine este contra eliminării? Numărați! 76 contra.

Abțineri? O abținere.

Deci, s-a respins amendamentul. Poftiți!

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, cu tot respectul pe care vi-l port, dumneavoastră ați omis la exercitarea acestui vot să spuneți, atunci când s-a votat pentru amendament, numărul voturilor existente și dumneavoastră ați precizat numai voturile împotrivă.

Vă rugăm, domnule președinte, în consecință, să procedați la aplicarea, din nou, a votului și să menționați expres pentru fiecare categorie: pentru, împotrivă și abțineri; așa scrie la Regulament, așa vă rugăm să procedați în consecință. Noi nu am auzit câte voturi au fost pentru susținerea amendamentului.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Domnule, eu îmi cer scuze că nu ați auzit, poate, știu eu, discutați între dumneavoastră.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, nu ați menționat.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Au fost 32 pentru amendamentul de eliminare, al dumneavoastră, 76 contra și o abținere.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, dumneavoastră ați făcut acest calcul după ce ați văzut câte voturi sunt împotrivă și ați făcut calculele pe hârtie. Deci, în consecință domnule președinte, vă rugăm să procedați regulamentar și să anunțați în momentul votului, câte sunt pentru, câte sunt împotrivă și câte sunt abțineri. Așa scrie la Regulament, așa trebuie să facem cu toții.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Domnule Boc, așa este stenograma, dacă dumneavoastră faceți niște afirmații că nu auziți că am spus un anumit lucru, este treaba dumneavoastră, este o problemă strict personală.

Am spus: 32 pentru amendamentul de respingere, 76 contra, o abținere.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, vă rog să observați.

Uitați-vă stimați colegi, în raport la "amendamente respinse", domnul deputat Boc și cu domnul deputat Baciu n-au propus eliminarea art.2. Ați reformulat art.2 și care a căzut în plenul comisiei. Deci, eliminarea ați propus-o la art.1. Dumneavoastră vorbeați de forma veche, or, discuția la art.1 s-a făcut pe amendamentul admis de comisie. Uitați, luați vă rog raportul și uitați-vă ce ați propus, uitați-vă ce ați propus în raport.

Domnul Mihai Baciu:

Domnule ministru, vă respect, sigur, rigoarea și dragostea de text, de virgule, dar aceasta este sofistică. A fost foarte clar ce am cerut noi; eliminarea articolului esențial care spune că se iau acești 10%. Bun. Nu s-a numărat ca lumea, până la urmă să zicem că a trecut. Dacă trece acest articol, noi, Partidul Democrat, suntem de acord cu celelalte, nu are rost să ne mai opunem. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc pentru înțelegere. Deci, art.2 rămâne în varianta comisiei. Sunt obiecții, alte obiecții? Nu sunt.

La art.2 veți observa în raportul comisiei că se introduce un alineat 2. Dacă la acest alineat sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Poziția 5 din raport, veți observa că se propune eliminarea textului. Sunt obiecții? Nu sunt. Poftiți.

Domnul Anghel Stanciu:

Menționez că nu vorbesc în calitatea mea de președinte al comisiei, am exprimat punctul de vedere al comisiei, dar la poziția 2, la "amendamente respinse", sunt mai multe amendamente respinse, printre care este și un amendament al subsemnatului și al colegilor de la PRM, Stanciu, Iulian Mincu, Paul Magheru, Costel Marian ș.a.m.d. în care, acceptând ideea că există un Protocol între instituțiile de stat și particulare, noi solicitam, la poz.6 de la "respins", 2 cu 2, da? deci, pag.10 la "respins", poziția curentă 6, solicitam ca "anual, institutul de învățământ superior de stat și particular din fiecare centru universitar, cu asistența Ministerului Educației și Cercetării, încheie un protocol prin care se stabilesc numărul de locuri de cazare necesare, numărul de cazare funcționale care pot fi oferite studenților, precum și condițiile de plată a cazării". Făceam acest lucru și voi fi foarte scurt pentru a da cumva o siguranță universităților particulare că în baza acestei taxe de 10% pe care o virează vor primi un număr de locuri de cazare, deoarece în momentul de față universitățile de stat nu au locuri suficiente de cazare. De unde să mai dea și la ceilalți? Dar voiam să obținem, cât de cât, o garanție, adică dacă acesta este sensul să facem un parteneriat între stat și privat, să avem această garanție.

Deci, eu cred că ar completa articolul votat anterior în care domnul deputat Napoleon Antonescu precizase că în raport de numărul de locuri de cazare pe care și le asigură universitatea particulară, deci, în raport de numărul acestora, se va reduce această taxă de 10%. Până atunci însă trebuie să-i dea un număr de locuri. Cum? Pe baza unui protocol și pe baza unei înțelegeri, universitatea de stat care apelează la fonduri private să-și repare căminele, să le îmbunătățească confortul. Atunci va trebui să cedeze un număr, nu spunem strict echivalent, dar cât de cât spre a da alt sens acestei ordonanțe decât aceea că se ia, cum s-a spus aici, de către Comisia juridică, de la particular și se dă la stat.

Noi am încercat să creăm ideea unui parteneriat și în sprijinul acestei idei de parteneriat, cei doi parteneri trebuie să aibă siguranța că unul obține taxele, și le obține că le-a impus legea, și că celălalt obține locurile, or, articolul acesta nu a fost acceptat. Noi vi l-am propune și el s-ar lega foarte bine în economia legii, cu 2 cu 2, care există, și dumneavoastră l-ați votat anterior. Deci, v-aș ruga să propunem, să susținem de fapt, că propus este acest lucru. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Mai sunt amendamente respinse de susținut de către dumneavoastră? Da, poftiți. Domnul academician Mincu. Pentru că eu credeam că este clar, dar văd că nu este clar. În momentul ce se acceptă poziția comisiei, toate amendamentele celelalte nu mai sunt luate în discuție.

Domnul Iulian Mincu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ca și președintele comisiei, profesorul Stanciu, vorbesc ca deputat și în numele meu personal. Problema acestei taxe de 10% pentru universitățile particulare (de fapt universitățile particulare care sunt acreditate și unele dintre ele autorizate) vin cu un impozit mare, care trebuie plătit din buzunarul aceluiași student care-și plătește taxa pentru a urma mai departe învățământul.

Aș vrea să vă spun că în învățământul de stat s-a introdus în ultimul timp, contrar Constituției, învățământul cu taxe, care uneori domină învățământul studenților fără plată. Mă întreb când se va introduce și în licee această situație? Și nu uitați că mediul rural, care reprezintă în momentul de față 47% din populația țării, are în licee are numai 20 % din liceele țării din mediul rural și are numai 7% din elevi care-și permit să urmeze mai departe liceul și că în continuare abandonul, care începe din școlile primare și care continuă mai departe la gimnaziu, crește după '90, ajungând la cifra de 0,9%. Deci, ne punem problema în momentul în care ceri de la aceiași oameni o taxă în plus, trebuie să gândești asupra acestui lucru.

De aceea am spus că vorbesc ca deputat, pentru că eu nu am fost de acord în comisie cu acești 10% și vreau să vă mai spun ceva. Dacă universitatea particulară, căci sunt universități particulare care sunt mai bune chiar decât universitățile de stat, nu-și permite să facă o introducere de studenți fără de taxă de peste 500%, cum și-a permis Valahia anul trecut, universitate de stat de la Târgoviște, și cum și-au mai permis și alte universități de stat din altă parte deci, această universitate respectă legile țării și dacă în plus această universitate își mai construiește și cămine proprii, păi, atunci, trebuie să ținem seamă că cel care câștigă este în ultimă analiză statul și că cel care câștigă este în ultimă analiză acel student care în situația că urmează o universitate particulară reușește totuși să ajungă intelectual, pentru că în mare parte toți își dau examenele de stat, examenele de absolvire cu profesori sau chiar în incinta universităților de stat. Deci, eu sunt împotrivă, în continuare, a acestui 10% la universitățile particulare, susțin ceea ce a spus profesorul Stanciu, nuanțarea acestor probleme, modificarea an de an, dacă se votează altfel, an de an a acestui procent și ținându-se seama câți din studenții de la particular vin la căminele de stat, când căminele de stat, de fapt, nu cuprind decât 100.000 din cei 500.000 de studenți pe care îi are în universitățile de stat.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc. Doamna ministru Andronescu a solicitat cuvântul și după aceea o să supun la vot aceste articole în formularea comisiei.

Doamna Ecaterina Andronescu:.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Poate că dacă aveam inspirația să intervin anterior, scuteam timpul pierdut cu aceste dezbateri, întrucât la art.3 din această lege se reglementează și ceea ce domnul deputat Boc spunea aici că este o măsură care se aplică cu o altă unitate în universitățile de stat față de cele particulare ca și susținerea amendamentului domnului președinte.

Întrucât în art.3 se prevede faptul că printr-un protocol încheiat între Ministerul Educației Naționale și universitatea în a cărei proprietate se află căminul ce urmează să fie finanțat, deci, prin acest protocol, se stabilesc două lucruri: în primul rând, cota de 10% pe care și universitatea respectivă, din veniturile ei proprii, o depune în fondul pentru realizarea obiectivului de investiții care face obiectul acestui protocol și, în al doilea rând, faptul că prin același protocol se stabilește care este numărul de locuri pe care universitatea de stat îl pune la dispoziția instituției particulare, așa încât cred că acest articol răspunde în egală măsură și obiecției domnului deputat Boc ca și amendamentului formulat de domnul președinte Stanciu. Vă mulțumesc.

(Domnul președinte Anghel Stanciu dorește să vină din nou la microfon.)

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Da, ați luat cuvântul și știți că dumneavoastră ați propus la fiecare articol 3 minute, ceea ce plenul a adoptat. Au trecut 15, dar dacă doriți, totuși, poftiți.

Domnul Damian Brudașca (din bancă):

S-a spus 3 minute de intervenție.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Păi, de intervenție domnule, fiecare a vorbit câte 7-8 minute când a luat cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Mulțumesc, domnule președinte. Vă aduceți aminte, acum doi ani și ceva ce scurte vi se păreau minutele în opoziție și ce lungi acum la putere, deși s-ar putea să fie invers, că ne apropiem de 2004.

Domnule președinte, voiam să spun următorul lucru și la experiența dumneavoastră, cred că puteați să intuiți. Într-adevăr, la art.3, la un anumit alineat, nu în forma în care am propus noi amendamentul, dar într-o formă apropiată sunt reluate unele idei. De aceea, tocmai spre a asculta, vă rog să-mi permiteți să retrag amendamentul ca un semn că nu ne punem "Ghiță contra" împotriva unei idei, ci îi permitem să existe până la proba contrarie. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Art.2 în formularea comisiei, cu formulare agreată și de Ministerul Învățământului, cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? 4 voturi contra.

Abțineri? 6 abțineri.

Deci, art.2 estre în formularea comisiei.

Vă rog să observați în raport, art.3 din ordonanță, se propune eliminarea lui în forma din ordonanță. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. La poz.7 din raport, comisia propune o nouă formulare a art.3. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Poz.8 din raport, art.4, veți vedea niște reformulări. Dacă sunteți de acord cu varianta comisiei, sunt obiecții împotriva acestei variante? Nu sunt. Adoptat în această formă. Vă rog să priviți în raport la poz.9, art.5 există o reformulare. Sunt obiecții? Da, poftiți, doamna ministru.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Domnule președinte, dacă îmi permiteți, la poz.8, art.4, alin.4, cred că este o scăpare, și anume la finalul acestei fraze, înainte de "transferul de la bugetul de stat" trebuie adăugat "pentru învățământul de stat", întrucât transferurile de la buget pentru cămine numai pentru învățământul de stat se alocă.

Deci, se adaugă înaintea "transferurilor de la bugetul de stat", "pentru învățământul de stat". Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Da, comisia. Este o eroare materială, o scăpare sau este opțiunea comisiei?

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință, așa cum ați observat, practic, ordonanța, de la titlu până la ultimele semnături, este schimbată și ca filozofie și ca destinație pentru a fugi de obiecțiile pe care Comisia juridică le-a făcut și de a o scăpa în perspectivă de un atac la Curtea Constituțională. De aceea, s-a încercat pe traseu să se elimine, pe cât posibil, o anumită discriminare între stat și particular pe baza apartenenței la stat sau la particular, în condițiile în care și statul ia suficiente taxe ca și particularul. Avem universități de stat sau specializări la universități de stat care au mai mulți studenți cu taxă decât fără taxă. Deci, filozofia a fost că o universitate acreditată face parte din sistemul național de învățământ și poate beneficia și ea de unele subvenții. Bineînțeles că doamna ministru dorește acuma să păstrăm numai pentru stat aceste subvenții. Personal aș fi de acord pentru o nuanțare, adică să precizăm undeva că cele acreditate pot primi și ele subvenții în condițiile stabilite de către MEC și ar fi încă o nuanță care nu ar mai face posibilă obținerea unei decizii de neconstituționalitate prin diferențierea în raport de capital a universităților.

Deci, dacă doamna ministru ar accepta să introducem în prima parte ceea ce a propus, adică transferurile pentru universitățile de stat și o teză în continuare că și cele care sunt acreditate și care sunt parte a sistemului național de învățământ, pot primi, deci, o chestiune de neobligație, ci o posibilitate, pentru că altfel avem un sistem național de învățământ cu doi fii, unul să spunem agreat și unul vitreg, neagreat, deși este în sistem. Aș agrea această soluție dacă ministerul ar agrea și dânsul. Dacă rămâne ferm la ideea "numai la stat", nu cred că este bine, creăm încă un front de atac împotriva acestei legi. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Da, domnule Brudașca, aveți o problemă? Eu când am întrebat despre obiecții nu am văzut pe nimeni și nici un secretar nu mi-a spus nimic, că ar fi obiecții. Poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte, nu am obiecții, dar am observații. Eu vroiam să atrag atenția asupra faptului că noi trebuie să facem o legislație care să fie conformă cu standardele europene, una dintre condițiile integrării euro-atlantice este și aceasta. Se știe că în occident nu se fac diferențe de această natură sau atât de violente între sistemele private și cele de stat. Mai mult decât atâta, există țări care susțin financiar și învățământul privat. Prin urmare, nu văd de ce ar fi un capăt de țară dacă s-ar menține formula păstrată de comisie, astfel încât realizându-se compromisiul care să nu favorizeze așa cum sublinia domnul președinte al comisiei, atacarea acestei legi la Curtea Constituțională.

Eu pledez pentru menținerea formulei de la alin.4 care, în felul acesta, dă satisfacție și sistemului de învățământ privat care a fost aprobat de către Parlament.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Mai avem două înscrieri și eu vă cer acordul să sistăm discuțiile la acest punct după cele două înscrieri. Da, sunteți de acord. Domnul profesor Petruș.

Domnul Octavian Constantin Petruș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Susțin propunerea doamnei ministru și iată de ce. În momentul în care vom prinde în lege posibilitatea ca să treacă bani de la bugetul de stat către universitățile particulare, pentru că suntem în România, eu prevăd că, în următorii 3 ani, toate fondurile vor trece de la stat către cele particulare și numai pentru o anumită sau anumite universități particulare. Să ținem cont și de condițiile locale și în felul acesta vom opri hemoragia transferării banilor din sectorul bugetar către sectorul privat. Mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Domnul profesor Baciu.

Domnul Mihai Baciu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Deci, defectul principal al acestei ordonanțe, așa cum a apărut ea, era faptul că făcea o discriminare clară, inadmisibilă, și moral și constituțional, între învățământul de stat și privat. Amendamentele comisiei, așa cum apar ele aici, s-au chinuit să șteargă cumva această discriminare și, într-un fel, am făcut o treabă bună în momentul în care am trecut peste art.1 pe care noi ceream să-l eliminăm. O dată acceptat să mergem mai departe și să observăm că la alin.4, cel pe care-l discutăm acuma, se revine la această discriminare, cheltuielile de funcționare a căminelor și cantinelor destinate studenților se acoperă din veniturile proprii ale instituției de învățământ respective și transfer de la bugetul de stat. Doamna ministru propune să zicem numai pentru învățământul de stat. Bun, să zicem că în forma aceasta în care este acest alineat, pare un pic cam prea, cum să vă zic eu, prea alinează învățământul privat la cel de stat.

De aceea, eu sunt de acord cu observația și propunerea președintelui comisiei, profesorul Stanciu, încât dacă adăugăm ce a propus doamna ministru, undeva să prevedem că este posibil și repartizarea de la bugetul de stat unei cote părți și pentru învățământul privat, dar, repet, cel înființat prin lege, pentru că, chiar Legea învățământului spune că o dată acceptate aceste instituții în sistemul național de învățământ, ele se bucură, nu mai țin minte exact, doar de o cotă parte din finanțare de la bugetul de stat, așa încât eu propun să ne gândim la o formulă de compromis. Să acceptăm adaosul doamnei ministru, dar undeva să prevedem că și învățământul privat înființat prin lege de cel pe care noi îl considerăm ca fiind calitativ egal cu cel de stat sau poate chiar, mă rog, unele din ele în situații chiar mai sus, să prevedem o situație de a i se da și lui o cotă parte de la bugetul de stat. Să ne gândim la această chestiune și eu cred că împăcăm și capra și varza și evităm ceea ce trebuie, mă rog, vă gândiți dumneavoastră să evitați, reclamația la Curtea Constituțională. Mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc. Poziția Ministerului Învățământului.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-mi permiteți să aduc în susținerea propunerii mele un argument de ordin juridic. Transferurile sunt reglementate prin două legi organice: Legea finanțelor publice și Legea învățământului. Nu cred că putem să modificăm sensul în care este stabilită acordarea acestor transferuri printr-o lege care este ordinară. În același timp, aș vrea să îmi permiteți să spun faptul că în universitățile de stat există și studenți care sunt suportați numai de la buget și studenți cu taxă. Universitățile de stat au aceleași obligații, întrucât transferurile se alocă din bugetul ministerului numai pentru acele locuri care sunt bugetare. Universitățile pentru locurile cu taxă plătesc aceleași susțineri din veniturile proprii ca și cele din învățământul particular. Deci, din acest punct de vedere, nu putem să vorbim de aplicarea unor unități de măsură distincte.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc. Dumneavoastră vreți să propuneți o reformulare aici, ar trebui ca această reformulare să fie agreată și de comisie și să fie citită în plen, pentru ca toți colegii noștri să fie în cunoștință de cauză. Deci, ați convenit o formulare cu comisia, comisia este de acord sau nu, domnule profesor Stanciu, sau comisia își menține punctul de vedere, nu știu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Arta politicii este compromisă. Se pare că, ori nu mai înțelegem ce-i compromis, ori nu mai înțelegem politica.

Deci, noi puteam spune de la început două lucruri: că se votase acest articol - și vă rog să luați stenograma și să vedeți că este votat - și al doilea lucru, că este o chestiune de fond, și nu o chestiune de formulare. Iar, conform procedurii, chestiunea de fond nu se aduce în plenul Camerei. Ea are anumite implicații, pentru că noi n-am făcut referire la studenți în textul ordonanței, dacă sunt de la stat sau la particular; tocmai spre a da credibilitate.

Dumneavoastră constatați dacă este o chestiune de fond cu implicații asupra legii și aveți dreptul regulamentar ca acest articol să-l retrimiteți la comisie, spre a vedea forma în care se ajunge, așa cum, în cutumele parlamentare, s-a mai făcut, trecându-se peste el, noi rămânând să-l discutăm și să mergem cu textul în continuare, spre a nu bloca ordonanțe.

Aceasta ar fi opinia noastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Este o modificare de fond, care nu se poate aduce, practic, procedural, în discuție în momentul acesta.

Dacă ministerul insistă în această propunere de modificare pe care a făcut-o?

Eu vă propun ca să rămânem în forma comisiei, în forma prezentată de către comisie, mai ales că am și trecut prin această discuție.

Având în vedere că am trecut de art.4, iar timpul pe care plenul l-a aprobat pentru dezbaterea acestei ordonanțe s-a epuizat, trecem în continuare doar peste articole fără intervenție.

Poz.9 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.6. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.7. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul unic. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Se va supune votului într-o ședință specială de vot.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 18 janvier 2019, 1:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro