Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/24-10-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 14-10-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 14, 2002

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare (amânarea votului final).
 
see bill no. 352/2002

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare.

Suntem în procedură de urgență. Rog Comisia de apărare să propună niște termene. Comisia de industrii și servicii este. Sunt două comisii, dar, mă rog.

Poftiți, Comisia pentru industrii.

Doamna Aurelia Vasile:

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate în vederea dezbaterii și avizării în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare.

Ordonanța are în vedere crearea unui cadru legislativ unitar adecvat pentru restructurarea industriei de apărare și conversia ei către producția civilă care să permită aplicarea unei politici financiare de susținere și protecționism selectiv al forței de muncă a agenților economici implicați.

De asemenea, prin acest act normativ s-au avut în vedere cerințele accelerării procesului de redimensionare a capacităților producției de apărare și corelare cu prevederile programelor de restructurare, aprobate de Guvern și de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și cu ale programului de integrare a României în NATO.

La dezbateri au participat invitați din partea Ministerului Industriei și Resurselor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

În ședința din 10 septembrie și 25 septembrie, atât Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională, cât și Comisia pentru industrii și servicii, au aprobat, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege în forma prezentată de inițiator.

Cele două comisii propun plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege, adoptat cu 44 de voturi de către membrii celor două comisii.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Propuneți și niște timpi de dezbateri. Există o procedură de urgență. Suntem în procedură de urgență. Niște timpi de dezbatere, vă rog.

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte de ședință,

Am spus în deschidere că este în procedură de urgență.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Câte minute, doamnă deputat, ne propuneți?

Doamna Aurelia Vasile:

Pentru dezbateri, patru minute cu un minut.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, vă mulțumesc.

Cine este pentru acești timpi? Vă mulțumesc.

Voturi contra? Două voturi contra.

Abțineri? Nu avem abțineri.

Grupurile parlamentare doresc să-și exprime opinia? Nu doresc.

Titlul ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.2. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.6. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.7. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.8. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.9. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.10. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.11. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.12. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.13. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.14. Obiecțiii? Nu sunt. Adoptat.

Art.15. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Trecem la lege. Titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Articolul unic. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul va fi supus, în integralitate, votului într-o ședință specială de vot.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 24 janvier 2019, 4:55
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro