Gheorghe Dinu
Gheorghe Dinu
Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.13/28-02-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 18-02-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 2003

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
    1.1 Gheorghe Dinu - despre elaborarea unui statut al personalului feroviar;

Domnul Corneliu Ciontu:

................................................

Domnule Dinu Gheorghe, sunteți înscris, poftiți la microfon. Urmează domnul Cornel Popa.

Sunt 39 de înscriși la cuvânt, tot foarte mulți.

Domnul Gheorghe Dinu:

Declarația mea politică este legată de un fapt. Și anume, de faptul că, deși pentru alte activități s-au elaborat statute pentru personalul care lucrează în condiții deosebite, pentru personalul feroviar, încă, la această dată, deși în lege este trecută încă din 1996 obligația ca cei în măsură să-l elaboreze, acest statut nu s-a făcut.

În curând, va intra în vigoare noul Cod al Muncii, lege-cadru pentru reglementarea raporturilor ce se stabilesc între angajați și angajatori în procesul muncii. Nu doresc să mă opresc asupra manierei deja cunoscute în care a fost adoptată această lege deosebit de importantă, cu blocarea de către Guvern și majoritatea parlamentară a oricăror analize și dezbateri în forul legislativ a proiectului Codului Muncii. Practica va demonstra cât de nocivă a fost adoptarea hei-rupistă a acestei adevărate "carte a muncii" în țara noastră.

Intenționez doar să relev faptul că, atât vechiul Cod, cât și noul Cod al Muncii conțin prevederi privind posibilitatea ca pentru categoriile de salariați a căror activitate prezintă un anumit specific să fie elaborate statute de personal cu reglementări speciale pentru acești salariați. Aceste statute, ce conturează un drept social al muncii, se impun cu atât mai mult cu cât se afirmă economia de piață ce duce la creșterea varietății de specificități a raporturilor de muncă, a căror reglementare nu este posibilă în detaliu și pentru toate domeniile, corespunzător cerințelor aplicării concrete, doar prin legea-cadru, ce nu poate conține decât dispoziții generale. Astfel că, în ultimii ani, au fost elaborate statute privind personalul silvic, vamal, de poliție, funcționari publici etc.

Dar o importantă categorie profesională, ce lucrează într-un sector economic cu o specificitate deosebită, nu are până în prezent un statut. Este vorba de personalul feroviar, a cărui activitate în transportul feroviar are particularități generate de lucrul în regim continuu, pe și lângă vehicule în mișcare, cu deplasări frecvente și lungi, în orice condiții atmosferice și a cărui responsabilitate pentru siguranța circulației trenurilor, pentru integritatea călătorilor și a mărfurilor impune un regim disciplinar strict.

De altfel, elaborarea unui statut al personalului feroviar are o tradiție istorică încă din perioada interbelică, când a fost în vigoare Legea pentru Statutul personalului C.F.R. din 21 aprilie 1933. În perioada comunistă, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 360/1976 a fost aprobat Statutul disciplinar al personalului din transporturi, care, nefiind înlocuit cu alte reglementări de aceeași natură, se aplică și în prezent în unitățile feroviare, deși este complet inadecvat noilor realități sociale, economice și politice.

Necesitatea elaborării și adoptării unui statut al personalului feroviar a fost constant pusă în discuție din 1990 încoace, cu ocazia tuturor negocierilor pentru încheierea contractelor colective de muncă în sectorul transportului feroviar, ceea ce s-a reflectat în referirile la un asemenea statut cuprinse în prevederile acestor contracte.

De asemenea, Legea nr. 129/1996 privind transportul pe Căile Ferate Române, la art. 39, dispunea că: "Personalul C.F.R. este supus prevederilor Statutului personalului Societății Naționale a Căilor Ferate"" Din păcate, însă, un asemenea statut nu a fost elaborat și adoptat (deși încercări au existat), din motive pe care nu le cunosc, dar, oricum, explicabile numai prin indolența celor care au avut obligația să facă acest lucru.

Iată de ce, împreună cu un colectiv de specialiști, pornind de la experiența practică a aplicării în transportul feroviar a prevederilor specifice privind raporturile de muncă cuprinse în contractele colective de muncă încheiate de-a lungul anilor și în diferite reglementări speciale, am redactat proiectul unui asemenea statut. Deși suntem partid de opoziție, ne-am preocupat pentru această chestiune, rezolvând, zicem noi, o lege deosebit de importantă, și anume, pentru cei care lucrează în transportul feroviar. Mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 20 january 2019, 22:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro