Plen
Ședința Senatului din 6 februarie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.4/15-02-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 06-02-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 6 februarie 2003

Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru

Ședința începe la ora 9,30.

Lucrările sunt conduse de domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, asistat de domnii Ion Predescu și Puskas Valentin-Zoltan, secretari ai Senatului.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Declar deschisă ședința ordinară a Senatului. Voi fi asistat de domnii senatori Ion Predescu și Puskas Valentin-Zoltan, secretari ai Senatului. Din totalul de 140

de colegi senatori, și-au anunțat prezența, prin votul electronic, 110, 5 colegi senatori fiind absenți motivat.

Ați primit ordinea de zi. Dacă sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu sunt observații, vă rog să votați.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 87 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere.

Dacă aveți obiecții în ceea ce privește programul de lucru? Înțeleg că nu aveți obiecții. Vă rog să votați programul de lucru.

Programul de lucru a fost aprobat cu 93 de voturi pentru, două voturi împotrivă, nici o abținere.

 
Probleme organizatorice: prezentarea modificărilor în conducerile grupurilor parlamentare

Trecem la primul punct al ordinii de zi: probleme organizatorice.

Dați-mi voie să vă anunț componența conducerii grupurilor parlamentare.

La Grupul parlamentar social-democrat și umanist rămâne președinte domnul senator Ion Solcanu, deci nu există nici o modificare. Bun.

La Grupul parlamentar al Partidului Democrat, președinte doamna Maria Petre, vicepreședinte - Iuliu Păcurariu, secretar - domnul senator Aurel Pană.

Nu avem modificări nici la Grupul parlamentar al Partidului România Mare: domnul Corneliu Vadim Tudor - președinte, Dumitru Badea - vicepreședinte, Angela Mihaela Bălan - vicepreședinte, Ioan Aurel Rus - secretar.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal: președinte - doamna Norica Nicolai, vicepreședinte - domnul Gheorghe Flutur, domnul Nicolae-Vlad Popa - vicepreședinte, secretar - Ion Sârbulescu.

Grupul parlamentar UDMR: președinte - Verestoy Attila, Szabo Karoly Ferenc - vicepreședinte, Keresk.nyi Sandor - secretar.

Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 10-15 februarie 2003

Aveți în față programul de lucru al Senatului pentru săptămâna viitoare. Luni și joi avem plen; marți, miercuri - program în comisii; vineri, sâmbătă - program în circumscripțiile electorale.

Există o anumită rezervă. O vom comunica până la sfârșitul programului. Deocamdată, rog pe membrii Biroului permanent să rețină că luni, la ora 13,00, avem ședință comună a celor două Birouri permanente, iar miercuri există propunerea să facem de dimineață o ședință comună a celor două Camere.

Dacă aveți obiecții la programul de lucru? Vom da precizările necesare pe parcursul programului de lucru: pentru cel actual, plus ședința comună a Birourilor permanente, de luni, de la ora 13,00, urmând ca tot luni să vă comunicăm dacă miercuri facem ședința comună a celor două Camere sau nu, în urma întrunirii Birourilor permanente.

Dacă sunt obiecții? Dacă nu, vă rog să votați programul de lucru pentru săptămâna viitoare.

Programul de lucru pentru săptămâna viitoare s-a votat cu 94 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și nici o abținere.

Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri referitoare la societățile comerciale care au în patrimoniu bunuri care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate

Trecem la raportul comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri referitoare la societățile comerciale care au în patrimoniu bunuri care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate.

Stimați colegi, vă rog să vă uitați pe raportul comisiei de mediere. Ni se propune la art. 1, în unanimitate - text Camera Deputaților; la fel la numerele curente 2, 3 și 4. Deci, în unanimitate, comisia de mediere ne propune textul Camerei Deputaților.

Vă rog, dacă sunt intervenții, observații? Nu sunt. Vă rog să votați raportul comisiei de mediere.

Raportul comisiei de mediere s-a aprobat cu 87 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate

Trecem la raportul comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate.

Vă rog să urmăriți textul din anexă. La numerele curente 1 și 2 ni se propune textul Camerei Deputaților, în unanimitate, de către comisie.

La numărul curent 3, cu referire la alin. 1 art. 1, text comun, de asemenea, propus în unanimitate.

Numărul curent 4, cu referire la art. 2 - text Camera Deputaților. La numărul curent 5, de asemenea, unanimitate - textul Camerei Deputaților, ca și la numărul 6, cu referire la art. 4.

La numărul curent 7, la fel. La numărul curent 8, cu referire la alin. 1 art. 7 - în unanimitate ni se propune un text comun al comisiei. La numărul curent 9 - în unanimitate, textul Camerei Deputaților.

Vă rog, dacă membrii comisiei de mediere, colegii au obiecții, observații la raportul comisiei de mediere? Nu sunt observații. Vă rog să votați raportul comisiei de mediere.

Raportul comisiei de mediere a fost aprobat cu 93 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, o abținere.

Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, pentru finanțarea Proiectului de eficiență energetică, semnat la București la 18 octombrie 2002

Trecem la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, pentru finanțarea "Proiectului de eficiență energetică", semnat la București la 18 octombrie 2002.

Îl rog pe reprezentantul Guvernului să poftească la pupitru. Domnul secretar Jiru Enache, da? Din partea Comisiei economice, domnul secretar Traian Novolan, poftiți.

Domnule secretar de stat, vă ascultăm. Vă rog, o scurtă prezentare.

 

Domnul Enache Jiru - secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice:

Mulțumesc, domnule președinte.

Având capacitatea redusă de finanțare din resurse interne și a investițiilor pentru creșterea eficienței energetice...

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog, mai aproape de microfon.

 
 

Domnul Enache Jiru:

... aceasta a determinat la atrageri de resurse interne rambursabile și nerambursabile. Subiectul ordonanței de urgență este contractarea unui împrumut nerambursabil de la Fondul Global de Mediu Mondial, care și-a manifestat disponibilitatea de a acorda României, prin intermediul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, o asistență financiară nerambursabilă în valoare de 9 milioane DST, echivalentul a 10 milioane de dolari, în scopul susținerii proiectului de eficiență energetică. Principalul obiectiv al acestui proiect îl constituie reducerea susținută a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin finanțarea de subproiecte de investiții, având ca scop creșterea eficienței utilizării energiei în România. Proiectul va fi implementat de Fondul Român pentru Eficiența Energiei, instituție ce s-a înființat prin Ordonanța de urgență nr. 124/2001, care este specializată în promovarea investițiilor de eficiență energetică, în concordanță cu politica Guvernului în acest domeniu.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Poate vorbiți un pic mai tare, să vă înțelegem și noi.

 
 

Domnul Enache Jiru:

Proiectul are două componente principale: prima componentă, cea de investiții, se concretizează prin acordarea de subîmprumuturi beneficiarilor care vor fi eligibili.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog, nu ne citiți toată expunerea de motive, că am citit-o fiecare, în parte. Dacă aveți ceva noutăți, date suplimentare de fundamentare?

 
 

Domnul Enache Jiru:

Principalul lucru este că el va funcționa pe un sistem revolving, de autofinanțare, adică toate împrumuturile acordate și din rambursarea lor se vor acorda alte împrumuturi, până când fondul va reuși să se autofinanțeze singur 100%.

Mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat.

Domnule secretar Novolan, vă rog să prezentați raportul Comisiei economice.

 
 

Domnul Traian Novolan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Succint, în urma analizei făcute în Comisia economică, pe baza avizelor primite de la comisiile de specialitate, s-a întocmit raport favorabil și propunem plenului Senatului adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi, dezbateri generale, luări de cuvânt, dacă sunt?

Vă ascultăm, domnule senator Leca.

 
 

Domnul Aureliu Leca:

Domnule președinte,

În mod necondiționat, eu, personal, sunt în favoarea aprobării acestui proiect de lege. Ceea ce ar trebui este ca el să reușească să aibă proiecte pe care să le transpună în viață cât de repede, având în vedere lentoarea cu care se operează la noi, între documente și finanțare, precum și realizarea proiectelor, diferența este mare. Este încă mult prea puțin acest proiect, vizavi de amploarea problemelor de eficiență energetică în țara noastră. Deci, categoric, cred că el ar trebui să fie aprobat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

De acord cu dumneavoastră. Trebuie să scurtăm perioada pentru a pune în funcțiune cât mai multe proiecte.

Mulțumesc.

Dacă mai sunt luări de cuvânt? Înțeleg că nu mai sunt.

Stimați colegi, nu avem amendamente. Supun votului dumneavoastră atât raportul Comisiei economice, cât și proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanței. Vă rog să votați.

V-aș ruga puțină atenție, da? Haideți să votăm! Vă rog să votați. Nu înțeleg... ori e defect aparatul de vot?

Haideți să mai votăm o dată. Cred că este o defecțiune.

Rugămintea mea este să mai votați încă o dată.

N-au fost discuții contradictorii. (Rumoare, vociferări.) (Discuții la masa prezidiului.)

Hai să vedem dacă se mai repetă o dată. Vă rog să votați. (Rumoare, discuții.)

Nu! Să scoatem o listă și să vedem. (Discuții. )

Stimați colegi, până se repară, haideți să trecem la votul prin ridicare de mâini. Și-au anunțat prezența 129 de senatori.

Cine este împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu unanimitate de voturi s-a votat proiectul de raport și proiectul de lege.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea secțiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului național DN 6 (faza a 2-a a proiectului Craiova - Lugoj), România, semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 13 decembrie 2001

Proiect de Lege privind ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului național DN 6 (faza a 2-a a proiectului Craiova-Lugoj), România, semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 13 decembrie 2001.

Vă rog. Domnul secretar de stat Andrei Popescu, da?

Vă rog să faceți prezentarea. La comisie este domnul senator Traian Novolan.

Vă rog, vă ascultăm.

 

Domnul Andrei Popescu - secretar de stat în Ministerul Integrării Europene:

Principalul obiectiv constă în reabilitarea sectorului de drum pe care dumneavoastră l-ați amintit. Componența proiectului prevede supervizarea secțiunii Drobeta-Lugoj și reabilitarea secțiunii Drobeta-Lugoj.

Data începerii proiectului a fost 13 decembrie 2001, data finalizării proiectului: 31 decembrie 2007. Costul total: 198 de milioane euro, din care, finanțarea ISPA: 138 milioane euro, cofinanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat și este de 46 milioane euro. Beneficiarul final este Administrația Națională a Drumurilor.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat Popescu.

Domnule senator Novolan, vă rog să prezentați raportul Comisiei economice.

 
 

Domnul Traian Novolan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia economică în unanimitate a aprobat proiectul de lege. A întocmit raport favorabil și propune plenului Senatului adoptarea în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Am sărit punctul 5, dar suntem la punctul 6 și îl discutăm pe acesta. Toate sunt legate, fiind vorba de proiecte ISPA, da?

 
 

Domnul Andrei Popescu:

Da.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Dezbateri generale, luări de cuvânt sunt? Nu sunt.

Stimați colegi, avem o listă legată de votul anterior.

Eu cred că este o greșeală, pentru că uitați-vă numai la PSD. Nu sunt 18.

Am o rugăminte și vă rog să nu vă supărați. Mai scoateți o dată cartelele și reintroduceți-le. S-ar putea să fie din circuit. Bun. Vă mulțumesc foarte mult. Nu sunt luări de cuvânt.

Nu avem amendamente. Comisia economică ne propune adoptarea în forma prezentată de Guvern.

Supun votului dumneavoastră atât raportul Comisiei economice, cât și proiectul de lege pentru ratificarea acestui memorandum.

Vă rog să votați. (Rumoare, discuții. ) Același lucru.

Stimați colegi, ...

Aparatul tehnic, vă rog să verificați.

Domnule senator Predescu, ocupați-vă puțin de treaba asta.

Legat de această ratificare, vă rog să votați manual.

Sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Una.

Cine este pentru?

Deci, cu o abținere și cu o mare majoritate, s-au aprobat de plenul Senatului raportul și proiectul de lege.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Administrația Fluvială a Dunării de Jos-Galați pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina - România, semnat la București la 8 martie 2002

Revenim la pct. 5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România,

Banca Europeană de Investiții și Administrația Fluvială a Dunării de Jos-Galați pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina - România, semnat la București la 8 martie 2002.

Domnul Jiru Enache. Rămâneți acolo, domnule secretar de stat Popescu. Comisia economică este prezentă.

 

Domnul Enache Jiru:

Principalele componente ale acestui proiect sunt reabilitarea malurilor canalului Sulina și refacerea adâncimii minime navigabile și îndepărtarea navelor stoc, precum și sisteme de măsurători și semnalizare pe Dunăre.

Valoarea totală a proiectului este estimată la 76 milioane euro și va fi finanțată prin acest împrumut BEI de 38 milioane euro și cu fonduri publice de la bugetul de stat în valoare de 38 milioane euro.

Împrumutul are principale caracteristici o scadență de 25 de ani, din care 6 ani perioadă de grație. Ceilalți termeni financiari sunt de asemenea avantajoși, fiind și împrumuturile cel mai frecvent acordate de Banca Europeană de Investiții.

Rambursarea acestor fonduri ale împrumuturilor se va face din bugetul de stat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul secretar Novolan.

 
 

Domnul Traian Novolan:

Domnule președinte, ținând cont de importanța acțiunii,

Comisia economică a analizat și întocmit raport favorabil și vă supune aprobării proiectul de lege în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule senator. Deci nu avem amendamente.

Vă rog, dezbateri generale.

Sunt luări de cuvânt? Nu sunt.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră atât raportul comisiei economice, cât și proiectul de lege de ratificare.

Vă rog să votați. Haideți să mai încercăm o dată electronic. Vă rog să votați. E aceeași treabă.

Stimați colegi, voturi împotrivă? 6 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Voturi pentru?

Vă rog să votați. Vreau să vă anunț că avem cvorum de lucru. Dacă vreți, numărăm, nu se pune problema.

Deci, cu mare majoritate și 6 voturi împotrivă, s-au aprobat de plenul Senatului raportul Comisiei economice și proiectul de lege.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 22 februarie 2002 și la Bruxelles la 29 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului național DN 6 și studiile aferente (faza a 2-a a proiectului Craiova - Lugoj), România, semnat la București la 1 iunie 2001 și la Bruxelles la 7 martie 2001

Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 22 februarie 2002 și la Bruxelles la 29 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului național DN 6 și studiile aferente (faza a 2-a a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la București la 1 iunie 2001 și la Bruxelles la 7 martie 2001.

Domnule secretar de stat Popescu, vă ascultăm.

 

Domnul Andrei Popescu:

Proiectul final va avea o contribuție directă la modernizarea Coridorului IV, chiar dacă nu are un impact transfrontalier direct, secțiunea rutieră Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a DN 6 formează o legătură între ramura sudică a Coridorului European IV - Budapesta-Sofia-Salonic - și împreună cu DN 56A - Simian-Maglavit - formează o parte a rutei de acces la noul pod peste Dunăre propus la Calafat-Vidin.

Secțiunea rutieră Drobeta-Turnu Severin-Lugoj este totodată și o legătură importantă și este prevăzută în raportul final TINA, prescurtat, începând cu anul 2015, precum și în cadrul strategiei naționale ISPA pentru secțiunea de transporturi.

Componentele proiectului privesc revizuirea studiilor de fezabilitate și pregătirea proiectului tehnic și a documentației de licitație pentru Drobeta-Turnu Severin - Lugoj.

Proiectul a început pe 23 octombrie 2000, iar data finalizării sale este 31 decembrie 2003. Costul total este de 1,5 milioane euro, din care, prin programul de Preaderare ISPA, finanțarea este de 1.125.000, cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat este de 375.000 euro, beneficiarul final fiind Administrația Națională a Drumurilor.

Motivul amendării prin Amendamentul 1: extinderea perioadei de implementare a Memorandumului până la 31 decembrie 2003.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule secretar Novolan, vă ascultăm.

 
 

Domnul Traian Novolan:

Având avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și al Comisiei pentru politică externă, Comisia economică a întocmit raport favorabil și vă supune aprobării proiectul de lege în forma în care a fost primit de la Guvern.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Stimați colegi, nu avem amendamente.

Dezbateri generale.

Sunt luări de cuvânt? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei economice și proiectul de lege de ratificare a acestui memorandum.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Cine este împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate raportul și proiectul de lege au fost aprobate.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Asistență tehnică pentru întărirea capacității Agențiilor de Implementare a măsurilor ISPA privind implementarea măsurilor ISPA-Etapa I pentru remedierea deficiențelor în România, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 17 iunie 2002

Trecem la proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru întărirea capacității Agențiilor de Implementare a măsurilor ISPA privind implementarea măsurilor ISPA - Etapa I - pentru remedierea deficiențelor în România", semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 17 iunie 2002.

Domnule secretar de stat Popescu, vă rog să prezentați proiectul.

 

Domnul Andrei Popescu:

Mulțumindu-vă încă o dată pentru înțelegerea de care ați dat dovadă la toate memorandumurile, permiteți-mi să prezint foarte pe scurt acest memorandum de finanțare.

Principalul obiectiv al acestei măsuri îl reprezintă asigurarea asistenței pe termen scurt a Agențiilor de Implementare ISPA pentru a îmbunătăți și accelera calitatea implementării.

Știți că este pentru prima dată când România acționează pe linia instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare, prescurtat ISPA.

Componentele privesc, în principal, asigurarea asistenței pe termen scurt a Agențiilor de Implementare ISPA din Oficiul PHARE de Contractare și Plăți, din cadrul Ministerului Finanțelor, Ministerului Apelor și Protecției Mediului, unitatea de coordonare ISPA, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, de asemenea, unitatea de coordonare, Administrația Națională a Drumurilor, Compania Națională Căi Ferate.

Data începerii proiectului - 17 iunie 2002; data finalizării - 31 decembrie 2003. Costul total este acordat prin finanțare ISPA și este în valoare de 605.000 euro.

Din punctul de vedere al deficiențelor semnalate în timp, acestea privesc, în principal, formarea personalului și redactarea manualelor de procedură privind ISPA.

Măsura ISPA, ca atare, se concentrează asupra celor mai stringente nevoi, care să fie îndeplinite prin asistența tehnică pe termen scurt, în special în vederea accelerării procesului de licitații, dar și a verificării cu exactitate a datelor privind programele ISPA, îmbunătățirea calității documentelor de licitații și elaborarea unor manuale, cum spuneam, de proceduri și perfecționarea personalului.

Dacă se doresc amănunte, deși noi le-am prezentat în fața comisiei, eu am aici o listă întreagă.

Pregătirea ghidului, în privința sectorului transport...

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Cred că este suficient pentru 605.000 euro, cât este proiectul acesta.

Domnul secretar Novolan.

 
 

Domnul Traian Novolan:

Comisia economică a analizat proiectul de lege și propune plenului Senatului adoptarea în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Sunt întrebări, observații, dezbateri generale?

 
 

Domnul Iuliu Păcurariu:

O scurtă precizare. Programele ISPA se derulează de 4-5 ani de zile în România.

 
 

Domnul Andrei Popescu:

Despre programe se vorbește ca atare, însă, efectiv, derularea lor a început cu anul 2000.

 
 

Domnul Iuliu Păcurariu:

Domnule ministru, la Cluj se derulează acest program pe investiția Regiei de apă, canal de prin anii 1997-1998.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

E foarte bine.

 
 

Domnul Iuliu Păcurariu:

30 de milioane dolari și așa mai departe... E vorba numai de...

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

De acord. Are dreptate.

Stimați colegi, sunt alte luări de cuvânt? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei economice și proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului menționat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

S-a votat în unanimitate de către plenul Senatului.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Asistență tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granița ungară până la Simeria și studiile adiacente, România, semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 20 decembrie 2001

Trecem la proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granița ungară până la Simeria și studiile adiacente, România", semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 20 decembrie 2001.

Vreau să vă spun că aceste programe sunt, practic, anuale. Știți foarte bine că este o sumă de 240 milioane dolari pe care trebuie s-o utilizăm în fiecare an.

Vă rog, domnule secretar de stat Popescu.

 

Domnul Andrei Popescu:

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a stabilit ca obiectiv strategic reabilitarea liniei de cale ferată granița Curtici - Arad - Deva - Simeria, parte componentă a coridorului de transport paneuropean nr. 4, pentru a permite o viteză maximă de 160 km pe oră și modernizarea la standardele europene prevăzute în acordurile respective, cu scopul de a asigura interoperabilitatea rețelei.

În consecință, acest proiect a fost inclus în cadrul strategiei naționale ISPA pentru sectorul de transport.

Mai mult, în vederea aderării României la Uniunea Europeană, un interes special este acordat pregătirii și susținerii proiectelor de modernizare a infrastructurii feroviare în cadrul evaluării necesităților privind infrastructura de transport european.

Componentele proiectului prevăd revizuirea studiului de fezabilitate și proiectarea detaliilor de execuție și documentație la licitație.

Proiectul a început pe 20 decembrie 2001, data finalizării fiind 31 decembrie 2003. Costul total este de 850.000 euro, din care finanțare ISPA 600.000 euro, cofinanțare asigurată de la bugetul de stat: 200. 000 euro.

Beneficiarul final este Compania Națională a Căilor Ferate.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Raportul Comisiei economice îl prezintă tot domnul secretar Novolan.

 
 

Domnul Traian Novolan:

Și la acest proiect de lege, în urma avizelor favorabile de la Consiliul Legislativ, de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci și de la Comisia pentru politică externă,

Comisia economică a întocmit raport favorabil și vă propune adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale, luări de cuvânt dacă sunt? Înțeleg că nu sunt.

Am o rugăminte, stimați colegi. Înainte de a trece la vot - rog aparatul tehnic să fie atent - am o rugăminte. Se pare că defecțiunea este în zona centrală, pentru că apar numai 15-16 voturi și sunt prezenți vreo 54.

Deci rog numai Grupul PSD să voteze. Vă rog să votați. Numai Grupul PSD. Nu cu mâna, cu cartela, ca să verificăm, să vedem dacă... Vă rog să votați acum. (Pe tabela de vot apar 23 de voturi pentru și un vot împotrivă.)

Deci ați reținut, da?

Stimați colegi, nu sunt luări de cuvânt. Mă refer la proiectul de ratificare a acestui memorandum.

Cine este împotrivă? Abțineri? Pentru?

Mulțumesc foarte mult. Deci, în unanimitate, raportul Comisiei economice și proiectul de lege au fost aprobate.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 14 august 2001 și la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București-Cernavodă, România, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000

Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României și Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la București la 14 august 2001 și la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București - Cernavodă, România", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.

Vă rog, domnul secretar de stat Popescu, vă ascultăm.

 

Domnul Andrei Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Principalul obiectiv al acestei măsuri constă în realizarea unei infrastructuri rutiere de înaltă calitate pe secțiunea cu trafic intens a Coridorului 4 din România, între București și Constanța, cel mai mare port la Marea Neagră și un important centru turistic. Împreună cu autostrada București - Pitești, aceasta va crea un efect de rețea.

Componentele proiectului: studiul de proiectare și supervizarea lucrărilor pentru secțiunile Drajna - Fetești și Fetești - Cernavodă; construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București - Cernavodă.

Proiectul a început pe 23 octombrie 2000, data finalizării proiectului, potrivit memorandumului, fiind 30 iunie 2006. Costul total este de 124.216.000 euro, din care finanțarea ISPA reprezintă 71.712.000 euro, cofinanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat, în valoare de 23.903.000 euro.

Beneficiarul final este Administrația Națională a Drumurilor.

Motivul amendării: necesitatea prelungirii perioadei de valabilitate a proiectului până la 30 iunie 2007.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Raportul Comisiei economice.

Vă ascultăm, domnule secretar Novolan.

 
 

Domnul Traian Novolan:

Ținând cont de importanța obiectivului propus pentru a fi finanțat, Comisia economică a analizat și adoptat raport favorabil și vă supune aprobării proiectul de lege în forma prezentată de Guvern.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale, luări de cuvânt? Nu sunt.

Stimați colegi, nu avem amendamente. Supun votului dumneavoastră atât raportul prezentat de Comisia economică, pe care îl aveți în mapă in extenso, cât și proiectul de lege de aprobare a acestui memorandum.

Vă rog, nu votăm...

Cine este pentru?

Am vrut să mă refer iar la cartele. Mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Votat în unanimitate de către plenul Senatului.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 14 august 2001 și la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București-Giurgiu, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000

Proiectul de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României și Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la București la 14 august 2001 și la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București - Giurgiu", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.

Domnul secretar de stat Popescu, vă rog să faceți o prezentare.

 

Domnul Andrei Popescu:

Principalele obiective ale măsurii, ca atare, aprobată prin memorandumul din 2001 privesc eliminarea și prevenirea blocajelor de trafic, creșterea capacității de trafic și a mediei vitezei, creșterea fluxului de trafic, precum și reducerea accidentelor și îmbunătățirea siguranței traficului.

Proiectul, ca atare, a început pe 23 octombrie 2000.

Motivul amendării: necesitatea prelungirii perioadei de valabilitate a proiectului până la 31 iunie 2006.

Finanțarea este asigurată de către ISPA, în sumă de 43.434.621 euro. Cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat este de 14.478.207 euro, beneficiarul final fiind tot Administrația Națională a Drumurilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Domnul secretar Novolan, vă rog să prezentați raportul Comisiei economice.

 
 

Domnul Traian Novolan:

Și la acest proiect de lege Comisia economică a analizat și întocmit raport favorabil și propune plenului Senatului adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale.

Are cuvântul domnul senator Petre Roman.

 
 

Domnul Petre Roman:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am observat că toate aceste memorandumuri care au fost semnate la sfârșitul anului 2000 prevedeau, la vremea aceea, o anumită derulare în timp. Toate amendamentele privesc amânarea, prelungirea duratei. Cred că, totuși, trebuie să ni se spună de ce se prelungește, fiindcă aș dori ca nu cumva să rămână - sper că nu este cazul -, și anume ceea ce, din păcate, s-a afirmat cu temeinicie, că nu avem capacitate de absorbție.

Deci aș vrea să întreb care e motivația pentru aceste prelungiri de termene.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Dar asta și înseamnă că cei care vor câștiga alegerile vor tăia panglica. (Râsete în sală, discuții.)

Domnul secretar de stat Popescu, vă rog să dați un răspuns.

 
 

Domnul Andrei Popescu:

Domnule președinte,

În cadrul comisiei au fost prezenți reprezentanți ai Administrației Naționale a Drumurilor, care este principalul beneficiar, și ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, care au furnizat explicațiile concrete. Din punctul nostru de vedere au fost unele întârzieri în elaborarea proiectului ca atare.

Întrucât nu cunosc amănunte ale acestui proiect sau ale proiectelor care au fost amânate, mi-ar fi greu acum să dau o explicație concretă, de ce la acest segment de lărgire la 4 benzi solicităm o prelungire cu circa un an.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule Popescu, în expunerea de motive se dă o explicație acolo. Este vorba și de faptul că, între timp, pe ISPA s-au modificat și procedurile în ceea ce privește modul de elaborare a proiectului.

Dumneavoastră aveți experiență și știți că există și la noi multe neajunsuri...

 
 

Domnul Petre Roman (din sală):

Domnule președinte, o singură problemă n-aș vrea să fie: să amânăm fiindcă nu avem capacitate de absorbție.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Ba da, asta trebuie....

 
 

Domnul Petre Roman (din sală):

Aceasta este chestiunea care mă preocupă. Am avut misiunea să le semnez chiar eu și le-am semnat cu gândul că se vor face.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Să sperăm că, cu această întârziere de un an de zile, o să fie puse în funcțiune. Și adevărul este că toate guvernele s-au mișcat bine în ceea ce privește drumurile.

Nu în ritmul dorit de noi, dar s-a lucrat și s-au făcut modernizări suficiente.

Dacă mai sunt alte luări de cuvânt? Dacă nu, stimați colegi, supun votului dumneavoastră raportul Comisiei economice și proiectul de lege de aprobare a acestui memorandum.

Cine este împotrivă? Nu avem voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Deci, în unanimitate, au fost aprobate raportul și proiectul de lege.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2002 pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor.

Domnul președinte Prisăcaru, vă rog să poftiți.

Domnul secretar de stat Popescu, vă rog să faceți o prezentare a acestei propuneri legislative.

 

Domnul Andrei Popescu:

După cum dumneavoastră cunoașteți, Legea nr. 4/1991 a fost adoptată la 11 ianuarie 1991, înainte de intrarea în vigoare a Constituției. În ansamblu, ea este o lege care respectă toate angajamentele României în materie de tratate, îndeosebi Convenția de la Viena, însă viața, o dată cu negocierea acordului de asociere, a impus o procedură rapidă, cel puțin în privința negocierilor pentru finanțarea nerambursabilă.

Ordonanța supusă aprobării dumneavoastră are ca scop flexibilizarea procedurii care reglementează încheierea tratatelor și răspunde unor necesități de celeritate impuse de evoluțiile intervenite în special în domeniile care privesc procesul de aderare a României la Uniunea Europeană.

Ordonanța are, după cum ați observat, doar un articol, care completează Legea nr. 4/1991. Ministerul Afacerilor Externe și-a propus ca în acest an să vă prezinte o nouă lege în această materie, însă, întrucât noi suntem, uneori, extrem de presați de raporturile cu Uniunea Europeană, acest articol ne permite ca tratatele, indiferent de denumire, la nivel guvernamental sau departamental, cu observarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 4/1991, să poată fi încheiate prin schimb de scrisori, ori de câte ori asistența financiară din partea Uniunii Europene este nerambursabilă.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Deci, stimați colegi, noutatea care apare se referă la procedura de încheiere a tratatelor prin intermediul scrisorilor. Deci, ca să reducem timpul, fiecare semnează la el acasă, prin intermediul acestor scrisori.

Așteptăm o lege... Eu zic că Legea nr. 4/1991 a fost bună și a funcționat cum trebuie, dar, sigur, trebuie să ne adaptăm acum la noile cerințe legate de Uniunea Europeană. O să vedem legea.

Domnul președinte Prisăcaru, vă rog să prezentați raportul Comisiei pentru politică externă.

 
 

Domnul Ghiorghi Prisăcaru:

Domnule președinte,

Comisia pentru politică externă a analizat pe 20 ianuarie acest document. Luând în considerare argumentele prezentate de Guvern, comisia a aprobat în unanimitate documentul respectiv. Există un aviz favorabil din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și, într-adevăr, Ministerul Afacerilor Externe va propune completarea Legii nr. 4/1991, pentru a o aduce în acord cu Constituția.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale, luări de cuvânt? Nu sunt.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră raportul Comisiei pentru politică externă, neavând amendamente, și, bineînțeles, proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 4/1991.

Cine este pentru? Vă mulțumesc foarte mult.

Împotrivă? Abțineri?

În unanimitate, plenul Senatului a aprobat atât raportul, cât și proiectul de lege.

 
 

Domnul Andrei Popescu:

Ministerul Integrării Europene vă mulțumește încă o dată.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Să fiți de acord să sărim peste punctul 13 din ordinea de zi. Este pe drum reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe. Este vorba de salarizarea corpului diplomatic.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002

Trecem la punctul 14 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002.

Domnul secretar de stat Pavel Abraham, domnul președinte Aristide Roibu, vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

 

Domnul Pavel Abraham - secretar de stat în Ministerul de Interne:

Domnule președinte,

În procesul de aderare la Uniunea Europeană a fost necesar să încheiem acordul de admisie cu toate țările Uniunii. Și acesta face parte din acest proces. În contextul acordului sunt reglementate aspecte legate de dovada cetățeniei, modul cum se va realiza readmisia persoanelor cu ședere ilegală pe teritoriul statului-parte și, de asemenea, suportarea cheltuielilor pentru efectuarea acțiunilor de readmisie.

Vă adresez respectuos rugămintea de a vota proiectul de lege prezentat.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Domnul președinte Aristide Roibu, vă rog să prezentați raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

 
 

Domnul Aristide Roibu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În ședința din 28 ianuarie a.c., Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a luat în dezbatere proiectul de lege și a hotărât, în unanimitate, să adopte raport de admitere fără amendamente. S-a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ și de la Comisia pentru politică externă.

Față de cele de mai sus, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări supune, spre dezbatere și adoptare, plenului Senatului raportul de admitere, împreună cu proiectul de lege.

Mai fac precizarea că face parte din categoria legilor ordinare.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi, sunt acorduri care sunt normale și care s-au încheiat de-a lungul timpului.

Vă rog, dezbateri generale, luări de cuvânt, dacă sunt? Nu sunt.

Nu avem amendamente.

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Vă mulțumesc foarte mult.

Voturi împotrivă? Abțineri?

Votat în unanimitate de către Senat.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România și a art. 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate

Domnul Pavel Abraham:

Mai avem la poziția 18, dacă ați putea să ne sprijiniți...

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mai aveți 18?...

 
 

Domnul Pavel Abraham:

Da. O singură lege, la poziția 18...

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

De acord, colegii? Bun.

Proiect de Lege pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România și a art. 39 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate.

Domnul Sergiu Nicolaescu, vă rog să poftiți, să prezentați raportul.

Domnul secretar de stat Abraham, vă ascultăm.

 
 

Domnul Pavel Abraham:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

În principal, această reglementare prevede punerea de acord cu noile realități a cuantumului amenzilor stabilite la momentul adoptării celor două acte normative.

În esență, se produce o majorare a amenzilor de la 250.000, care era maximul la data respectivă, la sancțiuni contravenționale cuprinse între 250.000 și 1.500.000, aceasta pentru a-și atinge legea obiectivul propus, de a fi motivantă în sancțiunile care se aplică.

Față de această situație, vă adresez respectuos rugămintea de a vota proiectul pe care vi l-am supus atenției.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul președinte Sergiu Nicolaescu, vă rog să prezentați raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranța națională.

 
 

Domnul Sergiu Nicolaescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Menționez că proiectul de lege propus spre adoptare este avizat favorabil de Consiliul Economic Social și de Consiliul Legislativ și că, prin materia reglementată, face parte din categoria legilor ordinare. Este votat de comisia noastră.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Vă rog, dezbateri, luări de cuvânt.

Stimați colegi, nu avem amendamente, din partea comisiei. Supun votului dumneavoastră atât raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranța națională, cât și proiectul de Lege privind regimul pașapoartelor, evidența populației și cartea de identitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc foarte mult.

Voturi împotrivă? Abțineri?

Nu sunt.

Votat în unanimitate de către plenul Senatul.

Vă mulțumim.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativteritoriale, destinate sediilor partidelor politice

Proiect de Lege privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale destinate sediilor partidelor politice.

Avem o reexaminare, a fost retrimisă înapoi de către președinte.

Vă rog, vă ascultăm, domnule secretar de stat.

 

Domnul Alexe Costache Ivanov - secretar de stat în Ministerul Justiției:

Președintele Republicii a solicitat reexaminarea Legii privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale destinate sediilor de partide, considerând că legea ar trebui să se aplice numai partidelor care se reînscriu în condițiile noii legi a partidelor politice.

În acest scop, pentru corelarea celor două reglementări, s-a considerat că este necesar ca în legea aceasta să se facă trimitere în mod expres la prevederea privind obligația de reînscriere.

Legea a fost reexaminată în cadrul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și s-a adoptat un text în acest sens care sună astfel: "Beneficiază de prevederile acestei legi numai partidele politice care se reînscriu în condițiile Legii partidelor politice".

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da, vă mulțumesc foarte mult.

Domnul președinte Aristide Roibu, vă rog să prezentați raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

 
 

Domnul Aristide Roibu:

Domnule președinte,

În ședința din 28 ianuarie a. c., Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a luat în dezbatere cererea de reexaminare și a hotărât în unanimitate să adopte raport de admitere, urmând a fi puse de acord cu dispozițiile Legii, cu Normele de tehnică legislativă și cu cele ale Legii nr. 14/2003 și ale Legii nr. 43/2003.

În raport cu obiectul de reglementare și în conformitate cu art. 72 alin. (2) lit. b) din Constituția României, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și urmează a fi adoptat, potrivit art. 74 alin. (1) din Constituție.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale.

Vă ascultăm, domnule senator.

 
 

Domnul Mircea Teodor Iustian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest proiect de lege îl consider profund imoral.

Proiectul prevede să se vândă partidelor politice, în fiecare unitate administrativă a țării, câte un spațiu, acolo unde dețin în chirie acest spațiu.

Știm că există peste 3.000, dacă punem și județele și sectoarele municipiului București, de unități administrative la nivelul țării.

Știm că există 5-6 partide parlamentare în acest moment. Nu vorbesc de cele extraparlamentare.

Dacă ar fi să vindem un număr egal de spații, cu toate unitățile administrativ teritoriale, înmulțit cu numărul de partide parlamentare, sunt în jur de 12.000-15.000 de spații la nivelul țării. Când există o mulțime de persoane care nu au locuință, când există o mulțime de persoane defavorizate, noi vindem partidelor politice, în cadrul acestui "capitalism", cum l-a numit președintele, "de cumetrie", spații la preț de inventar.

Este, încă o dată, imoral și prețul la care se vinde partidelor politice. Mai mult decât atât, în textul legii se prevede ca impozitul pe clădiri să fie același, conform legislației în vigoare. Partidele politice, fiind persoane juridice de drept public la nivelul întregii țări și având mai multe spații fiecare dintre ele, vor plăti impozite majorate, în funcție de numărul de clădiri pe care îl dețin. Și atunci, pe bună dreptate, unii se vor ridica și vor spune: vrem subvenții mărite de la stat pentru partidele politice, pentru că nu ne ajung banii de impozite. Este o cheltuială în plus. Legea este profund imorală.

Din păcate, în acest stadiu nu se poate vota împotriva legii, pentru că este trimisă la reexaminare. Eu o să propun, cum se promulgă legea, un proiect de lege prin care această lege să fie abrogată. Nu este normal ca această lege să funcționeze în felul în care este elaborată. Mai mult decât atât, trebuie să ținem cont că partidele politice au și ele o viață. Apar și dispar. De fiecare dată, statul român va înzestra partidele noi care apar și de fiecare dată partidele care dispar vor lăsa moștenire, așa cum rezultă din textul acestei legi, ultimilor mohicani din acel partid tot patrimoniul?! Încă o dată, spun că este o lege profund imorală.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Imediat vă dau cuvântul.

Mă scuzați, domnul senator Iustian Toader.

În primul rând, avem de-a face cu o reexaminare și este vorba de propunerea făcută de către Președinte pe textele respective.

În al doilea rând, nu este obligatorie cumpărarea spațiilor.

În al treilea rând, dacă vă uitați, sunt niște condiții: să fii în spațiu, 10 ani nu ai voie, sunt niște reguli...

Scuzați-mă, eu, doar, am făcut precizări din expunere, nu e luare de cuvânt...

Are cuvântul domnul senator Sergiu Nicolaescu. După aceea, domnul senator Mircea Ionescu-Quintus.

 
 

Domnul Sergiu Nicolaescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi fac o datorie de conștiință să-mi spun punctul meu de vedere. Și eu consider că este o lege imorală.

Mă voi abține de la vot, acesta este dreptul meu, respect votul colegilor, dar vă pot da nenumărate exemple în care aceste sedii au fost subînchiriate la cofetării, baruri și așa mai departe... Deci este imorală...

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator, nu v-ați uitat în lege... Vă rog eu foarte mult...

În primul rând, rețineți.... Este o inițiativă legislativă....

 
 

Domnul Sergiu Nicolaescu:

Din lipsa de selecție...și cu asta am terminat....

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

În lege se precizează, legat de subînchiriere. Nu poate să facă restaurante acolo. Deci nu v-ați documentat, nu ați citit legea...

 
 

Domnul Sergiu Nicolaescu:

Eu vreau să spun că acest lucru trebuie făcut cu selecție. Altfel, devine imoral.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Am înțeles.

 
 

Domnul Sergiu Nicolaescu:

Mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mai precizez că este vorba despre o inițiativă legislativă semnată de către colegii noștri parlamentari din toate partidele, nu este vorba de o inițiativă a Guvernului...

Vă rog, domnul senator Mircea Ionescu-Quintus.

 
 

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Indiferent cum apreciem moralitatea sau imoralitatea acestei legi, cererea de reexaminare, intervenția președintelui limitează aplicarea ei și este o limitare absolut corectă, beneficiari fiind numai partidele care se înscriu, potrivit Legii de organizare, încât mie mi se pare că ceea ce avem de votat astăzi este de susținut și, în ceea ce mă privește, eu o voi vota. (Aplauze.)

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte Mircea IonescuQuintus.

Domnul senator Predescu.

 
 

Domnul Ion Predescu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Este foarte exactă observația domnului senator Quintus.

Învestirea Camerelor pentru reexaminare este limitată la cele cinci puncte.

Deci să fim bine înțeleși. Parlamentul a adoptat această lege, astfel încât acele considerente privitoare la fundamentul moral al legii nu-și au locul. Au fost cândva susținute, acum nu-și au locul.

Din acest punct de vedere reglementarea este definitivă, cea pe care o contestați dumneavoastră.

Cele cinci aspecte sub care a fost reexaminată legea sunt:

Primul - Beneficiare sunt numai partidele care se reînscriu potrivit legii azi în vigoare cu noile condiții, ceea ce nu prevede legea, observație justă și a fost acceptată de Cameră și de noi, de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Al doilea - La art. 8 se prevede doar interzicerea închirierii spațiilor, nu și a celorlalte forme de cedare a posesiei, cum sunt concesiunea, asocierea, locația etc. sub alte modalități, de asemenea, observație exactă.

Al treilea - Organizațiile minorităților naționale nu erau prevăzute că beneficiază, ca și partidele, de aceleași drepturi, și legea a fost completată.

Al patrulea - Ce se întâmplă în cazul desființării partidului? Sediul imobilului revine în proprietatea statului, nu rămâne partidului, în asemenea cazuri.

Al cincilea - Imobilele care nu au regimul juridic clarificat, pentru că asupra lor poartă cereri de restituire, pot face obiectul vânzării numai după elucidarea definitivă a regimului juridic al acestora.

Acestea sunt cele cinci aspecte sub care legea a fost trimisă pentru reexaminare. De către Camera Deputaților au fost acceptate toate cinci obiecțiunile Președintelui României și Comisia juridică pentru numiri, disciplină, imunități și validări v-a propus prin raport să fiți de acord cu soluția adoptată de Camera Deputaților.

Acestea sunt limitele reexaminării legii și nu altele.

Din alte puncte de vedere, legea este definitivă.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Doamna senator Simona Marinescu.

 
 

Doamna Simona Marinescu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Personal, cred că orice prevedere legală de natură să creeze un confort activității partidelor politice din România, un confort, înțelegând toate sensurile acestui termen, poate să ne dea garanția unui regim democratic de lungă durată, iar eu cred că toate partidele trebuie să susțină această prevedere.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai sunt intervenții?

Stimați colegi,

Rețineți numai cele cinci puncte care au fost trimise spre examinare.

Comisia juridică și luările de cuvânt din plen ne propun să votăm formula corectată, făcută de către Camera Deputaților.

Cine este împotrivă?

Vă rog, voturi împotrivă? Nu sunt.

Voturi pentru?

Mulțumesc foarte mult.

Abțineri? 4 abțineri.

Câți suntem concret în sală?

Din sală:

Suntem 77.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Nu! 76 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, legea a fost votată, și raportul și legea au fost votate în formula primită de la Camera Deputaților, urmând a fi puse de acord cu dispozițiile Legii, cu Normele de tehnică legislativă și cu cele ale Legii nr. 14/2003 și ale Legii nr. 43/2003.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială

Trecem la proiectul de Lege privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială.

Domnul secretar de stat Ivanov, vă ascultăm.

 

Domnul Alexe Costache Ivanov:

Mulțumesc.

Reglementarea distinctă a asistenței judiciare internaționale în materie civilă și comercială răspunde cerințelor crescânde de cooperare între autoritățile judiciare române și străine, datorită dezvoltării și diversificării schimburilor civile și comerciale, generatoare de litigii cu elemente de extraneitate.

Asistența judiciară în materie civilă și comercială, prin urmare, reprezintă ansamblul procedurilor de cooperare între autoritățile a două state, în vederea facilitării soluționării unui litigiu pe tot parcursul desfășurării acestuia.

Soluțiile procedurale menite să asigure o mai bună coordonare a sistemelor juridice în cadrul unei ordini internaționale au fost convenite în cadrul unor organizații internaționale, cât și la nivel bilateral, prin încheierea unor convenții cu dispoziții speciale în materie.

România este în prezent parte la câteva asemenea convenții internaționale.

Prezentul proiect armonizează prevederile din aceste convenții multilaterale și bilaterale, completând prevederile Codului de procedură civilă cu dispoziții privind forme de asistență judiciară internațională.

Acest proiect de lege conține, de asemenea, dispoziții care vor permite implementarea efectivă a Regulamentului Uniunii Europene, în materia asistenței judiciare internaționale, în momentul în care România va dobândi calitatea de stat membru al Uniunii Europene.

Proiectul de Lege privind asistența judiciară internațională stabilește norme cu privire la comunicarea de acte judiciare și extrajudiciare în și din străinătate, obținerea de probe din sau pentru străinătate, informații asupra dreptului străin, accesul la justiție, care este un principiu, așa cum se cunoaște, consacrat în Constituție.

Acest proiect de lege exprimă intenția României de a se integra circuitului civil internațional și prin reglementarea acordării de asistență judiciară în relațiile cu statele cu care nu este legată prin convenții internaționale bi sau multilaterale, stabilind și principiile.

Față de cele arătate, vă supunem spre aprobare acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Are cuvântul domnul președinte Aristide Roibu, pentru a prezenta raportul Comisiei juridice pentru numiri, disciplină, imunități și validări.

 
 

Domnul Aristide Roibu:

În ședința din 28 ianuarie a. c., Comisia juridică pentru numiri, disciplină, imunități și validări a luat în dezbatere proiectul de lege și a hotărât, în unanimitate, să adopte raport de admitere fără amendamente.

Consiliul Legislativ și Comisia pentru politică externă au avizat favorabil proiectul de lege.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat potrivit art. 74 alin. (2) din Constituția României.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale.

Vă rog, dacă sunt luări de cuvânt?

Înțeleg că nu sunt.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei juridice pentru numiri, disciplină, imunități și validări și proiectul de Lege pentru asistență judiciară internațională în materie civilă și comercială.

Cine este pentru?

Mulțumesc foarte mult.

Împotrivă? Abțineri?

În unanimitate, plenul Senatului a adoptat raportul și proiectul de lege.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind competența de jurisdicție, recunoașterea și executarea în România a hotărârilor în materie civilă și comercială pronunțate în statele membre ale Uniunii Europene

Proiectul de Lege privind competența de jurisdicție, de recunoașterea și executarea în România a hotărârilor în materie civilă și comercială, pronunțate în statele membre ale Uniunii Europene.

Domnul secretar de stat Ivanov, aveți cuvântul.

 

Domnul Alexe Costache Ivanov:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

În cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, la Capitolul 5 - "Dreptul societăților comerciale", România și-a asumat angajamentul de a completa și moderniza cadrul legislativ național pentru a transpune Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 44/2001 privind competența jurisdicțională, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

S-a desprins concluzia potrivit căreia principiile stabilite de legea română sunt conforme cu cele prevăzute de Regulament, însă domeniul de aplicare a Legii nr. 105/1992 este mult mai larg, reglementând relațiile României cu orice stat, nu numai cu statele membre ale Uniunii Europene.

Având în vedere cele de mai sus, s-a adeverit necesară transpunerea regulamentului printr-o lege specială, complementară Legii nr. 105/1992, care să reglementeze competența de jurisdicție, recunoașterea și executarea în România a hotărârilor în materie civilă și comercială, pronunțată în statele membre ale Uniunii Europene.

Acest proiect de lege conține mai multe capitole.

Capitolul 1 se referă la dispozițiile generale referitoare la domeniul de aplicare a proiectului de lege, precum și la explicarea unor termeni; capitolul 2 este destinat stabilirii regulilor de competență, atât generală, cât și cu privire la multe drepturi speciale; capitolul 3 are ca obiect reglementarea procedurii de recunoașterea și executarea hotărârilor pronunțate în statele membre ale Uniunii Europene; capitolul 4 conține dispoziții cu privire la executarea actelor autentice și a tranzacțiilor judiciare și a actelor asimilate.

În final, în capitolul 5 sunt prevăzute o serie de dispoziții cu caracter mai mult general și tranzitoriu.

Pentru aceste considerente, a fost întocmit acest proiect de lege pe care îl supunem aprobării dumneavoastră.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule președinte Aristide Roibu, vă rog să prezentați raportul Comisiei juridice pentru numiri, disciplină, imunități și validări.

 
 

Domnul Aristide Roibu:

În ședința din 28 ianuarie a. c., Comisia juridică pentru numiri, disciplină, imunități și validări a luat în dezbatere proiectul de lege și a hotărât în unanimitate să adopte raport de admitere cu următorul amendament: la art. 62, rândul 4, după sintagma "să fie reprezentate" se elimină sintagma "ori asistate".

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege,

Comisia juridică pentru numiri, disciplină, imunități și validări supune spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de admitere împreună cu proiectul de lege. În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat potrivit articolului 74 alineat (2) din Constituția României.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat Costache Ivanov, sunteți de acord cu amendamentul comisiei?

 
 

Domnul Alexe Costache Ivanov:

De acord.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Să apară numai sintagma "să fie reprezentate", nu "să fie reprezentate ori asistate".

Vă rog, dezbateri generale.

Nu sunt luări de cuvânt.

Stimați colegi, înseamnă că suntem de acord cu raportul Comisiei juridice pentru numiri, disciplină, imunități și validări. Supun votului dumneavoastră raportul acestei comisii.

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei juridice, inclusiv cu acest amendament, de a se elimina sintagma "ori asistate" de la articolul 62, rândul 4.

Vă rog să votați raportul Comisiei juridice pentru numiri, disciplină, imunități și validări.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Votat în unanimitate.

Supunem votului dumneavoastră proiectul de Lege privind competența de jurisdicție, recunoașterea și executarea în România a hotărârilor în materie civilă și comercială pronunțate în statele membre ale Uniunii Europene.

Cine este pentru? Cu amendamentul pe care-l vom introduce.

Mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

În unanimitate, plenul Senatului a votat și proiectul de lege.

 
Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege privind unele reglementări referitoare la încadrarea în muncă

Trecem la proiectul de Lege privind reglementările referitoare la încadrarea în muncă.

Domnul secretar de stat Ion Giurescu. Domnul președinte Constantin Bălălău este aici?

Din sală:

Da.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul secretar de stat Ion Giurescu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ion Giurescu - secretar de stat în Ministerul Muncii și Solidarității Sociale:

Vă mulțumesc.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale susține respingerea prezentului proiect de Lege privind reglementări referitoare la încadrarea în muncă, întrucât prevederile acestuia au fost cuprinse în noul Cod al muncii, devenit Legea nr. 53/2003, și care va intra în vigoare de la data de 1 martie 2003.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul președinte Constantin Bălălău, prezentați raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială.

 
 

Domnul Constantin Bălălău:

Constatând că normele propuse sunt deja cuprinse în noul Cod al muncii, comisia a decis în unanimitate să adopte raport de respingere a acestui proiect de lege.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Vă rog, dezbateri generale.

Luări de cuvânt? Nu sunt.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială, de respingere a proiectului de Lege privind reglementări referitoare la încadrarea în muncă, în consecință, și de respingere a proiectului de lege, și vom formula în acest sens.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

În unanimitate, plenul Senatului a adoptat această propunere a comisiei.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social

Trecem la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/1007 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social.

Domnule secretar de stat Ion Giurescu, vă rog să faceți o scurtă prezentare.

 

Domnul Ion Giurescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Modificarea și completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social reprezintă concretizarea solicitărilor confederațiilor sindicale și patronale în contextul integrării europene și în deplin consens cu documentele de poziție a României pe Capitolul 13 - Politica socială și ocuparea forței de muncă și cu Programul național de aderare a României la Uniunea Europeană.

Principalele modificări care se aduc actului normativ în vigoare sunt: extinderea misiunii și rolului CES-ului; consiliul devine o instituție responsabilă de promovarea și dezvoltarea dialogului social, renunțarea la atribuțiile de mediere, crearea de noi atribuții concretizate în elaborarea și susținerea implementării de strategii, programe, metodologii și standarde în domeniul dialogului social.

Extinderea era de competența CES-ului, precum și instituirea unui mecanism prin care azi reprezentanții asociațiilor profesionale, organizațiilor neguvernamentale vor putea înlocui Guvernul în cadrul Consiliului Economic și Social.

Față de cele prezentate mai sus, propunem plenului Senatului adoptarea prezentului proiect de lege în forma prezentată în raportul comun al Comisiei economice și Comisiei pentru muncă și protecție socială a Senatului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Domnul președinte Constantin Bălălău, prezentați raportul Comisiei de muncă și protecție socială.

 
 

Domnul Constantin Bălălău:

Cu precizarea că este un raport comun cu Comisia economică, cele două comisii întrunite în plen propun plenului Senatului adoptarea proiectului de lege fără amendamente, în forma primită de la Camera Deputaților.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi,

Dezbateri generale.

Sunt luări de cuvânt? Nu sunt.

În consecință, nu avem amendamente. Cele două comisii, Comisia economică și Comisia pentru muncă și protecție socială, ne propun adoptarea proiectului de lege în forma primită de la Camera Deputaților.

Supun votului dumneavoastră atât raportul comun, cât și proiectul de lege primit în forma de la Camera Deputaților.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc foarte mult.

Împotrivă? Abțineri?

O abținere, scuzați-mă!

Cu marea majoritate și o abținere a fost votat.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomați

Trecem la punctul 13 din ordinea de zi.

Domnul Mihnea Motoc este aici?

Din sală:

Da.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog să luați loc.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic, salarizat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomați.

Domnule secretar de stat Mihnea Motoc, vă rog să faceți o prezentare.

 
 

Domnul Mihnea Motoc - secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prin proiectul de ordonanță de urgență s-a avut în vedere modificarea în acest regim de urgență a mecanismului de acordare a creșterilor salariale pentru anul 2003 pentru personalul diplomatic și funcțiile de execuție specifice Ministerului de Externe.

Aș menționa, cu permisiunea dumneavoastră, faptul că urgența acestei reglementări este determinată de funcțiile respective, care au fost salarizate în virtutea unei Ordonanțe nr. 187/2001, cu aplicabilitate exclusivă la nivelul anului 2002.

Procentele de creștere și etapizare a lor, de 6% începând cu 1 ianuarie a acestui an și 9 % de la 1 octombrie 2003, sunt stabilite împreună cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, ele au în vedere atât suportabilitatea bugetară, cât și faptul că țin cont și de creșterea indicelui mediu de prețuri în raport cu luna decembrie 2002.

Al treilea principiu care a stat la baza acestei reglementări a fost acela al alinierii la nivelul limitei minime de salarizare pentru funcția de referent relații II în Ministerul Afacerilor Externe cu limita minimă a funcțiilor cu studii superioare din alte sectoare de activitate ale administrației publice.

În virtutea acestor principii, vă propunem să fiți de acord cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda la nivelul anului în curs.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnule președinte Constantin Bălălău, vă rog să prezentați raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială.

 
 

Domnul Constantin Bălălău:

Cu avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă și al Consiliului Legislativ, Comisia pentru muncă și protecție socială a examinat proiectul de lege și a hotărât să adopte un raport favorabil în forma trimisă de Guvern, fără amendamente.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale, luări de cuvânt? Nu sunt.

Deci, stimați colegi, supun votului dumneavoastră atât raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială, cât și proiectul de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc foarte mult.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, Senatul a aprobat și raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială și proiectul de lege.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare.

Vă ascultăm, domnule secretar de stat.

 

Domnul Romulus Ion Moucha - secretar de stat în Ministerul Industriei și Resurselor:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori.

În fapt este vorba despre o corectare a unei erori materiale strecurate în Anexa nr. 2 a Legii nr. 403/2002care aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 170/2001, în sensul că 513 salariați de la Uzina de avioane din Craiova, care erau puși în programul respectiv de restructurare la disponibilizare începând cu data de 1 februarie, dintr-o eroare materială au fost trecuți cu data de 15 februarie. Ordonanța pe care o discutăm face corectarea acestei erori materiale.

Vă rog să aprobați ordonanța respectivă.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnule președinte, Constantin Bălălău, vă ascultăm.

 
 

Domnul Constantin Bălălău:

Da. Din nou, cu precizarea că este un raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, cele două comisii, întrunite în ședință, au hotărât să adopte un raport favorabil în forma trimisă de Guvern, fără amendamente.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale, luări de cuvânt? Nu sunt. Avem raportul comun al celor două comisii, fără amendamente.

Supun votului dumneavoastră atât raportul comun al celor două comisii, cât și proiectul de lege în forma primită de la Guvern.

Cine este pentru? Mulțumesc foarte mult.

Împotrivă? Abțineri?

Votat în unanimitate de plenul Senatului.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea și completarea articolului 25 din Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală

Domnul Constantin Bălălău:

Domnule președinte, avem rugămintea dacă se poate lua în discuție punctul 25 de pe ordinea de zi, fiind o problemă legată tot de Comisia pentru muncă și protecție socială.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da. Aveți dreptate. Punctul 25, da? De acord, stimați colegi.

 
 

Domnul Constantin Bălălău:

Da.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi a României, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000. La asta vă referiți da?

 
 

Domnul Constantin Bălălău:

Da.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mi se comunică că nu a venit Curtea de Conturi. Ne cerem scuze. Am dorit să vă ajutăm dar...

 
 

Domnul Romulus Ion Moucha:

Rămân eu în continuare.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Trecem la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea și completarea articolului 25 din Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală.

Raportor: Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului, domnul președinte Seres Denes.

Domnule secretar de stat Romulus Moucha, vă ascultăm.

 
 

Domnul Romulus Ion Moucha:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Această ordonanță propune o modificare a articolului 25 din Legea nr. 326/2001, în sensul ca, cu excepția energiei termice furnizate în mod centralizat, care urmează să se achite la 15 zile de la data emiterii facturilor, restul utilităților rămân la termenul limită de 30 de zile pentru achitarea facturilor. În fapt, aceasta este esența acestei ordonanțe.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului președinte Seres Denes pentru a prezenta raportul Comisiei pentru administrația publică și organizarea teritoriului.

 
 

Domnul Seres Denes:

Da, domnule președinte.

Comisia pentru administrația publică și organizarea teritoriului a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege.

Doresc să menționez că s-a primit un aviz negativ de la Comisia economică și un aviz pozitiv de la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Comisia pentru administrația publică și organizarea teritoriului propune adoptarea acestui proiect de lege în forma transmisă de Guvern. A fost un amendament, respins, al doamnei senator Petre Maria.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Și eu vă mulțumesc. Era o problemă de termen. O să vedem.

Dezbateri generale. Doamna senator Maria Petre, legat de amendament, da? Numai o secundă.

Sunt alte luări de cuvânt? Nu sunt.

Vă ascultăm, doamna senator.

 
 

Doamna Maria Petre:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Reiterez în plen amendamentul meu. El este unul de respingere a acestei ordonanțe și respingerea este motivată de un lucru pe care toți îl admitem, și anume că, în materia plății facturilor de energie termică produsă centralizat, cu efecte atât de greu de suportat pentru beneficiarii acestui serviciu, ceea ce mai lipsea era scurtarea acestui termen de la 30 la 15 zile. Rezultatul efectiv al aprobării ordonanței așa cum este ea formulată și cum a fost, din păcate, aprobată și de Comisia pentru administrația publică și organizarea teritoriului, din care fac parte, nu va fi decât acela că vor crește penalitățile pe care consumatorul final, beneficiarul, va trebui să le plătească.

În această materie știm cu toții foarte bine că Executivul a adoptat de la emiterea acestei ordonanțe până la momentul în care noi trebuie s-o aprobăm, prin lege, în Senatul României o serie întreagă de măsuri care nu fac decât să dea dreptate și să susțină practic amendamentul meu, și anume de respingere a ordonanței. Ceea ce s-a adoptat între timp, ca măsuri, pentru a ușura povara pe care facturile de energie termică o constituie asupra populației României, în acest moment, în marile orașe și în micile orașe cu preponderență nu face decât să întărească amendamentul meu care a fost și este cu atât mai corect în acest moment.

Vă mulțumesc și îi rog pe colegi să țină cont, în votul dumnealor, de ceea ce am propus și de ceea ce susțin în acest moment.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da. Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă mai sunt luări de cuvânt pe această linie? Nu sunt.

Vreau doar din punct de vedere tehnic să vă spun, apropo de argumentele doamnei senator Maria Petre, că eforturile care se fac sunt pentru a reduce costurile și prețurile la energie. În condițiile în care păstrăm 30 de zile... Nu se practică nicăieri... Ne ducem în Uniunea Europeană. Acolo plata e la facturare. Sigur că sunt probleme grele și va trebui și statul să intervină prompt, să nu mai întârzie, că atunci plătește el penalități pentru subvențiile care se dau, dar nici nu putem lăsa în continuare termoficarea să apeleze la credite care duc la creșteri de costuri. Sunt cu dus și întors.

Stimați colegi, Comisia pentru administrația publică și organizarea teritoriului a respins acest amendament. Eu sunt obligat să-l supun votului dumneavoastră. Doamna senator Maria Petre propune respingerea ordonanței, deci să rămânem la acel termen de 30 de zile. A fost amendamentul respins și de către comisie. Îl supun votului dumneavoastră.

Deci, dacă votați "DA", înseamnă că sunteți de acord să respingem ordonanța. Dacă votați "NU", înseamnă că suntem de acord cu propunerea Comisiei pentru administrația publică și organizarea teritoriului.

Cine este de acord cu propunerea doamnei senator Maria Petre, de respingere a ordonanței? Vă rog să numărați. 25 de voturi pentru respingerea ordonanței.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi pentru propunerea Comisiei pentru administrația publică și organizarea teritoriului. Voturi pentru? Deci cvorum avem, nu este o problemă. Vă rog să numărați. 57 de voturi pentru propunerea comisiei, de respingere a amendamentului doamnei senator Maria Petre.

Deci, cu 25 voturi pentru, 57 voturi împotrivă, nici o abținere, s-a respins amendamentul doamnei senator Maria Petre, respectiv de respingere a ordonanței.

În consecință, supun votului dumneavoastră raportul Comisiei pentru administrația publică și organizarea teritoriului.

Cine este pentru?Vă mulțumesc.

Împotrivă? 25 voturi împotrivă.

Deci s-a aprobat cu 57 voturi pentru, 25 împotrivă, nici o abținere.

Supun votului dumneavoastră proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea și completarea articolului 25 din Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală.

Cine este pentru?Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu 57 voturi pentru, 25 împotrivă, nici o abținere, s-a aprobat proiectul de lege de aprobare a ordonanței.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind înființarea comunei Sânicolau Român, județul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa

Trecem la proiectul de Lege pentru înființarea comunei Sânicolau Român, județul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa.

E o propunere legislativă.

Domnul președinte Seres Denes este aici.

Domnule secretar de stat Fleșariu, vă ascultăm.

 

Domnul Ionel Fleșariu - secretar de stat în Ministerul Administrației Publice:

Domnule președinte,

Cu ocazia întocmirii punctului de vedere al Guvernului, noi am examinat atât propunerea legislativă, cât și documentația care a însoțit-o. Am făcut unele recomandări în punctul de vedere privind redactarea unor texte din proiectul de lege. Ele au fost însușite la Camera Deputaților, așa încât suntem în continuare de acord cu aprobarea proiectului de Lege privind înființarea comunei Sânnicolau Român.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul președinte Seres Denes prezintă raportul Comisiei pentru administrația publică și organizarea teritoriului.

 
 

Domnul Seres Denes:

Da, domnule președinte. Prin această propunere legislativă se propune înființarea unei unități administrativ-teritoriale, Sânnicolau Român, prin reorganizarea comunei Cefa. S-au respectat prevederile Legii nr. 3/2000 și a Legii nr. 351/2001. S-a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ și, cum ați auzit, și punctul de vedere al Guvernului este favorabil.

Noi propunem adoptarea acestui proiect de lege, cu amendamentele acceptate de Comisia pentru administrația publică și organizarea teritoriului.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vreau să rețineți că toate aceste amendamente dau fermitate actului normativ. Se referă la: "se face...", "nu se va face "..", "se realizează", "nu se va realiza"...

Sunteți de acord, da?

 
 

Domnul Ionel Fleșariu:

Da.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Deci domnul secretar de stat este de acord cu aceste amendamente. Dezbateri generale, luări de cuvânt, dacă sunt? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei pentru administrația publică și organizarea teritoriului, cu amendamentele din anexă.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 7 voturi împotrivă. Sunteți împotrivă, nu sunteți din zonă...

Abțineri? O abținere.

Cu 7 voturi împotrivă și o abținere, deci cu mare majoritate, a fost aprobat raportul.

Supun acum votului dumneavoastră proiectul de Lege pentru înființarea comunei Sânnicolau Român, cu amendamentele pe care le-am aprobat anterior.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 73 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă și o abținere, s-a aprobat proiectul de lege cu caracter organic.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței

Trecem la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Comisia sesizată în fond: Comisia pentru administrația publică și organizarea teritoriului, domnul președinte Seres Denes.

Domnule secretar de stat Tudor Florescu, vă ascultăm.

 

Domnul Tudor Florescu - secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Obiectul de reglementare al acestui proiect de lege îl constituie asigurarea finanțării corespunzătoare a organizării și desfășurării procesului de privatizare a societăților comerciale din cadrul ministerului.

Pentru asigurarea finanțării procesului de privatizare în acest domeniu se solicită aprobarea deținerii la dispoziția ministerului a unei sume din venitul încasat din vânzarea acțiunilor și din dividende, sumă ce nu va fi mai mare de jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul propriu de venituri și cheltuieli pentru activitatea de privatizare aprobat prin hotărâre de guvern.

Față de cele prezentate, vă rugăm a fi de acord cu proiectul de act normativ prezentat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul președinte Dina Carol prezintă raportul Comisiei pentru privatizare.

 
 

Domnul Dina Carol:

Proiectul de lege analizat a fost aprobat cu amendamente de Camera Deputaților în ședința din 19 decembrie 2002. Întrunită în ședința din data de 28 ianuarie 2003, Comisia pentru privatizare a analizat prezentul proiect de lege, pe care l-a aprobat cu unanimitate de voturi în varianta Camerei Deputaților și îl supune spre adoptare plenului Senatului.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Intervenții, dacă sunt?

Nu sunt.

Stimați colegi,

În unanimitate, Comisia pentru privatizare ne propune aprobarea proiectului de lege în forma primită de la Camera Deputaților.

Supun votului dumneavoastră atât raportul Comisiei pentru privatizare, cât și proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 148/2002.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

În unanimitate, plenul Senatului a aprobat și acest proiect de lege.

 
 

Domnul Tudor Florescu:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Trecem la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 186/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi.

Din păcate, inițiatorul nu este prezent.

Stimați colegi,

O amânăm pentru luni, se va înscrie pe ordinea de zi și, bineînțeles, vom atrage atenția Guvernului pentru a respecta programul de prezență a miniștrilor pentru susținerea proiectelor de lege.

Cu acestea, închidem ședința noastră de astăzi.

Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc succes în circumscripțiile electorale.

Ne vedem luni.

Rețineți, membrii Biroului permanent, luni la ora 13 avem ședință comună a Birourilor permanente. Vă vom anunța în jumătate de oră dacă se ține la sediul Senatului sau la Camera Deputaților.

Vă mulțumesc foarte mult.

Ședința s-a încheiat la ora 11,02.

 
   

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 20 mai 2019, 6:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro