Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.51/22-04-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 15-04-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2004

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A (amânarea votului final).
 
see bill no. 154/2004

Domnul Constantin Niță:

V-aș propune să luăm pct. 24, cu privatizarea Societăți comerciale "Roman", după care să luăm cele două puncte propuse de dumneavoastră.

Dacă sunteți de acord cu această propunere?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Mulțumesc.

Deci, pentru pct. 24, din partea APAPS, dacă este cineva? Domnule Dumitru, vă rog să prezentați proiectul de lege.

Comisia economică este aici? Este.

Vă rog, domnule președinte. Propuneți și timpii de dezbatere.

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond, în procedură de urgență, cu Proiect de Lege privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2002 privind privatizarea Societăți comerciale "Roman" S.A. și constituirea parcului industrial pe platforma Societății comerciale "Roman" S.A.

Acest proiect de lege a fost adoptat și de către Senat, iar Comisia, la întocmirea prezentului raport, a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ și al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Proiectul de lege are ca obiect aprobarea acestei ordonanțe, care prevede posibilitatea aplicării măsurilor de protecție socială acelor salariați ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate conform legii, cu condiția cumulativă a reluării activității, încetării raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2004 și a realizării unui stadiu total de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj de minim 12 luni.

În urma dezbaterilor, Comisia, în unanimitate, a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare în plenul Camerei Deputaților în forma adoptată de Senat.

Propun ca timp de dezbatere maximum zece minute și un minut de intervenție.

Domnul Constantin Niță:

Cine este pentru timpii propuși? Vă mulțumesc.

Sunt voturi împotrivă? Nu.

Fiind procedură de urgență, trecem la dezbaterea legii.

La titlul legii dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La articolul unic dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.I. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Pct.1. După art.13 se introduc art.131, 132 și 133. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Pct.2. La alin.2 al art.15 se propune modificarea acestuia. Dacă sunt observații. Votat în unanimitate.

La pct.3 se propune modificarea art.16, cu cele două alineate - alin.1 și 2. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Pct.4. Se propune modificarea art.17, cu subpunctele a), b), c) și d). Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Pct.5. După art.17 se introduc art.171, 172 și 173. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La pct.6 se propune modificarea art.18. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La pct.7 se propune modificarea art.19. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La pct.8 se propune modificarea art.21. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La pct.9, după art.21 se introduc art.211 și 212. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La art.II dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La art.II observați subpunctele 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.III. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul de lege votului final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 22 ao?t 2019, 1:45
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro