Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 14-09-2004

Ședința Camerei Deputaților din 14 septembrie 2004

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2004 privind ratificarea Acordului privind amendarea articolului II, alineatul 1 al Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004 (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 459/2004

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.32: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2004 privind ratificarea Acordului privind amendarea art.II alin.1 al Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare.

Procedură de urgență.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Tot domnul deputat Oltei vă rog să prezentați și raportul și timpii de dezbatere.

Domnul Ion Oltei:

Vă propunem 5 minute; un minut de intervenție.

Proiectul de lege a primit avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu unele observații și propuneri.

Prin ratificarea acestui acord de amendare, partea americană va furniza asistență părții române pentru securizarea reactorului nuclear de cercetare de pe Platforma Măgurele și, totodată, va finanța proiectul de reconversie a reactorului TRIGA din Pitești.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările ședinței comisiei a participat doamna lt.col. Sofia Balaban și domnul lt.col. Constantin Zamfir, ambii consilieri juridici în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Proiectul de lege este de competența decizională a Senatului.

Comisia vă propune adoptarea în forma prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului timpii de dezbatere.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

V-aș ruga să urmăriți textul proiectului de lege.

La titlul acestuia, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic, care conține dispoziția de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2004.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență.

Votat în unanimitate.

Preambulul.

Votat în unanimitate.

Textul articolului unic, care conține dispoziția de ratificare a acordului, acord pe care-l aveți anexat.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul votului final astăzi.