Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.117/23-09-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 14-09-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2004

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice (amânarea votului final).
 
see bill no. 487/2004

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.36, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice. Rog inițiatorul să-l prezinte. A, suntem în procedură de urgență. Aveți dreptate.

Comisia pentru sănătate, domnul președinte Ifrim, sunteți prezent, dar nu sunteți atent. Vă rog să prezentați timpii de dezbatere, la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000. Suntem în procedură de urgență, vă rog să prezentați propunerile dumneavoastră cu privire la timpii de dezbatere.

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propun 5 minute timp de dezbatere, un minut pentru fiecare luare de cuvânt.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă sunteți de acord?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului. Vă rog să urmăriți în paralel proiectul de lege și raportul comisiei. La titlul acestuia în forma adoptată de Senat nu sunt obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? La titlu? Votat în unanimitate.

Preambulul art.I. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La pct.1. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.2, 3, 4 și 5. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Pct.6. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.7. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.8, 9. Votate în unanimitate.

La pct.10 urmăriți, vă rog, amendamentul 1 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni? Da, domnule ministru, vă rog.

Domnul George Pavelescu (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Propunem eliminarea profesiei de "cosmetician" ca și specialitate care face evaluarea calității și punerea pe piață a produselor cosmetice. Avem în vedere că această specialitate medicală are un sistem de formare pe învățământ superior tip colegiu de 4 ani. De asemenea, peste 80 la sută din componenții sau membrii acestei specialități desfășoară sau sunt implicați în activitatea de producere, distribuție a produselor cosmetice.

În acest fel, textul de lege va fi aliniat și cu directiva 89/44 art.1 a Comunității Europene.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, vă rog să ne ajutați să urmărim ce vreți să spuneți. Noi suntem la pct.10 aici, unde comisia a formulat un amendament. Colegii mei nu știu despre ce vorbiți dumneavoastră și de unde să se elimine și ce să se elimine. Eu nu am văzut specialitatea asta cuprinsă în pct.10. Referiți-vă la acest text ca să ne ajutați să vă urmărim.

Domnul George Pavelescu:

La lit.f) pct.10 comisia a propus introducerea unei specialități nereglementate, care să desfășoare o astfel de activitate de evaluare a produselor cosmetice. celelalte articole, celelalte litere din conținutul articolului respectiv nu au suferit modificări față de forma promovată de guvern. Și la pct.f) vă propunem eliminarea acestei profesii și să rămână numele și adresa persoanelor calificate, responsabile care vor evalua produsul din punctul de vedere al siguranței pentru sănătatea umană, persoanele responsabile pentru evaluare trebuie să aibă diplomă de studii superioare în specialitățile: farmacie, toxicologie, dermatologie, medicină sau altă specialitate similară, așa cum este definit în cuprinsul Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomei și calificării profesionale pentru profesiile reglementate în România.

Domnul Valer Dorneanu:

Cu alte cuvinte, dumneavoastră propuneți ca lit.f) să rămână în redactarea inițială și să se respingă amendamentul comisiei?

Domnul George Pavelescu:

Da, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. Vă rog, președintele comisiei.

Domnul Mircea Ifrim:

Suntem de acord parțial, în sensul că se elimină cuvântul "cosmetică" și rămâne "dermatologie, medicină sau o specialitate similară, așa cum este definită în cuprinsul Legii nr.200/2004." Eliminăm "cosmetică", întrucât ar putea să fie, și este corect, conflict de interese. Deci, comisia are această variantă cu care, de fapt, am căzut de acord cu ministerele.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun, am înțeles. stimați colegi, la amendamentul 1 de la pct.10, al comisiei, inițiatorul, împreună cu comisia, vă propun un text care să excludă termenul "cosmetică"; după "dermatologie, medicină" ar urma "sau o specialitate similară". Dacă sunteți de acord cu această propunere?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.11, 12, și 13 dacă aveți obiecțiuni? Votate în formula adoptată de Senat.

Art.14, 15, 16? Votate în unanimitate.

Art.17, 18, 19. Votate în unanimitate.

Art.20, 21, 22, 23, 24, 25. Votate în unanimitate.

Art.II. Votat în unanimitate.

Art.III. Votat în unanimitate.

Art.IV. Votat în unanimitate.

Art.V. Votat în unanimitate.

Anexa 1. Votată în unanimitate.

Anexa 2. Votată în unanimitate.

Anexa 3. Votată în unanimitate.

Vom supune votului final acest proiect de lege în cursul zilei de astăzi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 5 december 2021, 9:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro