Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 14-09-2004

Ședința Camerei Deputaților din 14 septembrie 2004

7. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 401/2004

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Următorul proiect: reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției.

Suntem în procedură de urgență.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, vă rog să prezentați raportul și să propuneți și timpii de dezbatere, ca să câștigăm timp.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Timp total de dezbatere vă propun 5 minute și un minut pentru fiecare intervenție.

Vreau să vă spun că acest proiect de lege face parte din categoria legilor organice.

În urma dezbaterilor și a punctelor de vedere exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supunem plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de lege, cu amendamentele admise, așa cum rezultă din anexă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu timpii de dezbatere?

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea raportului comisiei, făcut la cererea de reexaminare a domnului președinte.

La pct.1, cu privire la Titlul II, art.IV: introducerea a două puncte noi - 61 și 62.

Dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Adoptat acest punct.

La pct.2, comisia propune eliminarea de la pct.15 a alin.2, alin.3, alin.4 și alin.6 din art.28.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Admis și pct.2, care a fost și ultimul.

Vom supune cererea de reexaminare votului final, la sfârșitul acestei zile.