Plen
Ședința Camerei Deputaților din 16 mai 2005
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.65/23-05-2005

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 16-05-2005 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 16 mai 2005

12. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:  

   

Doamna Daniela Popa:

    ................................................
 

Răspunsul dat domnului deputat Valeriu Zgonea, din partea Grupului parlamentar al PSD, răspunde domnul Vasile Blaga, ministrul administrației și internelor. Răspunsul la interpelarea referitoare la asigurarea ordinii publice. Domnule ministru, aveți cuvântul.

Voci din sală:

Nu e aici domnul Zgonea!

 
 

Doamna Daniela Popa:

Nu este domnul Zgonea în sală? Răspunsul se predă în scris, atunci.

 
   

Domnul Vasile Blaga:

L-am predat.

 
Becsek-Garda Dezsö-Kálmán

Doamna Daniela Popa:

Tot domnul ministru Vasile Blaga, răspuns la interpelarea domnului Garda Dezideriu, Grupul parlamentar al UDMR, este în sală. Poftiți, domnule ministru, aveți cuvântul.

 

Domnul Vasile Blaga:

Stimate domnule deputat,

La întrebarea dumneavoastră, prin care solicitați, în vederea clarificării situației numitei Burjan Maria, din municipiul Gheorgheni, județul Harghita, transmiterea în copii xerox a actelor existente în legătură cu acest caz la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Harghita, vă comunicăm următoarele.

În conformitate cu prevederile Legii fondului funciar, nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, în scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea dreptului sau constituirea acestuia, pentru atribuirea efectivă a terenurilor celor îndreptățiți și eliberării titlurilor de proprietate în fiecare comună, oraș sau municipiu este constituită prin ordinul prefectului o comisie locală, condusă de către primar. Comisia locală este o autoritate publică cu activitate administrativă și funcționează sub îndrumarea unei comisii județene, numită prin ordin al prefectului și condusă de către acesta.

Evidențiem, de asemenea, faptul că, potrivit prevederilor aceluiași act normativ, comisia județeană este competentă să soluționeze contestațiile formulate de către persoanele care au cerut reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestuia asupra terenului și să valideze ori să invalideze prin hotărâre măsurile stabilite de comisiile locale. Menționăm totodată faptul că împotriva hotărârii comisiei județene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul.

În ceea ce privește actele existente la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Harghita, pe care le-ați solicitat în vederea clarificării situației la care faceți referire, precizăm faptul că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a comunicat instituției noastre faptul că prin Adresa nr. 855 din 9 mai, a Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară Harghita, v-au fost transmise: copii ale titlurilor de proprietate: nr. 43.450/2001, 46.794/2000, 48.607/2002 și 74.495/2003, însoțite de copiile anexe care au stat la baza redactării acestora, validate de către Comisia locală Gheorgheni și Comisia județeană Harghita. De asemenea, copii ale documentațiilor cadastrale nr. 1.535/30.03.2004, nr. 387/20.02.2002, nr. 2.111/13.06.2002 și nr. 4.779/14.10.2002, care au stat la baza identificării și înscrierii în cartea funciară a imobilelor din titlurile de proprietate. De asemenea, copii ale încheierilor de carte funciară nr. 414/28.02.2002, nr. 1.408/2.07.2002, nr. 2.104/22.10.2002, nr. 866/20.04.2004, în baza cărora s-au efectuat înscrierile în cartea funciară nr. 7.850 Gheorgheni.

De asemenea, precizăm și faptul că instituția prefectului județului Harghita ne-a comunicat că atât Comisia locală Gheorgheni, cât și Comisia județeană Harghita au fost chemate în judecată în mai multe dosare referitoare la aspectele menționate de dumneavoastră în cuprinsul întrebării și că până la acest moment instanțele de judecată s-au pronunțat în defavoarea reclamanților.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule ministru.

Dacă domnul deputat vrea să intervină? Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Becsek-Garda Dezsö-Kálmán:

Stimate domnule ministru,

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Am primit documentele care mi s-au transmis și conform documentației primite se pot constata abuzurile comisiei locale și ale celei județene. Se vede clar că comisia județeană nu vrea clarificarea acestui abuz.

Dar eu vă mulțumesc foarte mult, pentru că mi-ați trimis această documentație și pentru că persoanele amintite vor putea lupta în continuare pentru drepturile lor legitime. Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
Mircia Giurgiu

Urmează răspunsul la întrebarea domnului Mircia Giurgiu, tot din partea domnului Vasile Blaga, ministrul administrației și internelor. Domnule ministru, aveți cuvântul.

 

Domnul Vasile Blaga:

Domnule deputat,

La întrebarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților prin care solicitați completarea anexei la Ordinul comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și internelor nr. 328/2004 și, respectiv, nr. 321/2004 pentru aprobarea delimitării municipiilor, orașelor, comunelor din zona montană, în sensul introducerii în lista comunelor aflate parțial în zona montană a localității Dealul Negru, sat component al comunei Călățele, județul Cluj, vă comunicăm următoarele.

Potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane, delimitarea până la nivel de comună, respectiv, sate componente, precum și lista localităților urbane și rurale din zona montană se stabilesc prin ordinul comun al celor doi miniștri, pe baza propunerilor comune ale direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală, oficiilor județene de cadastru și publicitate imobiliară și ale consiliilor județene din județele cu zonă montană. Proiectul ordinului menționat a fost elaborat de Ministerul Agriculturii și avizat, în calitate de coautor, de ministrul administrației și internelor, întrucât, potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 949/2002, în lucrarea de delimitare a zonei montane, respectiv, în lista cu municipiile, orașele și comunele din zona montană a fiecărui județ, au fost incluse propunerile formulate de specialiști de la nivel local, avizate de prefecți, președinții consiliilor județene, directorii executivi ai direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală și directorii oficiilor județene de cadastru și publicitate imobiliară.

De asemenea, menționez și faptul că lucrarea de delimitare a fost coordonată de către Institutul de Cercetare pentru Pedologie și Agrochimie din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", împreună cu specialiști din cadrul Agenției Naționale a Zonei Montane.

În considerarea celor expuse anterior, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, precizăm că solicitarea dumneavoastră poate fi avută în vedere numai în condițiile în care autoritățile locale abilitate, invocate anterior, consideră oportun un asemenea demers și vor proceda la elaborarea și promovarea unui act normativ cu un astfel de obiect de reglementare.

De asemenea, precizăm și faptul că întrebarea a fost transmisă de către noi instituției prefectului județului Cluj, în vederea analizării, împreună cu autoritățile locale competente, a solicitării dumneavoastră, urmând ca în funcție de decizie acestora noi să inițiem imediat actul normativ în discuție. Mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, doirți să intervenți? Vă rog.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Mulțumesc, domnule ministru.

Este evident că nu dumneavoastră sunteți cei vinovați de emiterea acestui ordin, fiindcă a fost emis anul trecut, dar vă rog să aveți în vedere să se rezolve cât mai repede, fiindcă satul Dealul Negru este situat în zona Munților Apuseni și, de jur împrejur, toate localitățile și satele sunt trecute în zona montană. Și pot să vă dau câteva exemple, dar, având în vedere faptul că ați trimis Prefecturii Cluj, o să discutăm cu dânșii și sperăm să rezolvăm cât mai repede.

Rugămintea este ca dumneavoastră să dați curs acestei hotărâri, după ce va fi trimisă de la Prefectura Cluj. Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule ministru, mai interveniți?

 
   

Domnul Vasile Blaga (din lojă):

Spuneam doar că în prima ședință de Guvern, după ce primim normele, o înaintez.

 
 

Doamna Daniela Popa:

E în regulă, mulțumim. Și mulțumim pentru participare la ședința noastră.

 
Gabriela Crețu

Urmează răspunsul pentru doamna deputat Gabriela Crețu, Grupul parlamentar al PSD. Răspunde domnul Ionel Popescu, ministrul finanțelor publice.

 

Domnul Ionel Popescu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

La întrebările formulate de doamna deputat Gabriela Crețu, transmise de dumneavoastră cu Adresa nr. 1.892/14.04.2005, cu referire la finanțarea în anul 2005 a centrelor de îngrijire, asistență și recuperare a persoanelor cu handicap aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui, precum și la plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap, prezentăm următoarele considerații.

Prin Anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/2004, pentru județul Vaslui au fost aprobate sume defalcate din impozitul pe venit pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap, de 66,2 miliarde de lei. Totodată, prin Anexa nr. 4 la Legea nr. 511/2004 s-au aprobat pentru județul Vaslui sume defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social și ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, în valoare de 259,2 miliarde lei.

Menționăm că potrivit art. 26 alin. 5 din Legea bugetului de stat pe anul 2005, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să aprobe redistribuirea în cadrul aceluiași județ sau al municipiului București a sumelor aprobate prin Anexele nr. 4 și 5 pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri și pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap, la propunerea consiliilor județene, respectiv, a Consiliului General al Municipiului București.

Din datele de execuție a sumelor defalcate din impozitul de venit pentru ajutor social și pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, la data de 19.04.2005, rezultă că acestea au fost utilizate în proporție de 21,6% față de prevederile anuale, existând deci posibilitatea redistribuirii sumelor disponibile pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap.

Deosebit de acestea, menționăm și prevederile art. 28 alin. 5 din Legea nr. 511/2004, potrivit cărora, pentru finanțarea acestor cheltuieli, pe lângă sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, autoritățile administrației publice locale pot aloca și sume din bugetele locale ale acestora. Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Doamnă deputat? Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Doamna Gabriela Crețu:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Aș dori să mulțumesc și eu domnului ministru pentru faptul de a fi prezent personal în Parlament și pentru, "considerațiile făcute pe seama întrebărilor adresate". Am observat această nuanță, prin care consider că, implicit, se recunoaște că nu e vorba de un răspuns și cu atât mai puțin de o soluție.

Din păcate, problema este următoarea și ea rămâne: există un deficit real de fonduri, semnificativ, care nu poate fi acoperit pe modelul bursier al tranzacțiilor la termen, acelea nu presupun existența obiectului tranzacției. Din păcate, plata salariilor, a indemnizațiilor, cumpărarea de hrană pentru cele două instituții de bătrâni presupun bani. Și, așa cum știți și dumneavoastră cu certitudine, pentru că invocați actele normative, există dispoziții juridice clare care limitează și care prevăd inclusiv sancțiuni pentru transferul sumelor de la un capitol la altul și, mai ales, de la un trimestru la altul.

Așa cum știm, sumele bugetare nu sunt bani existenți într-un sac, undeva, ci sunt venituri prezumate a fi încasate undeva, în viitor, și pe care le vom putea cheltui. Modificările politicii fiscale își arată deja efectele.

Nu doresc însă să dau o notă politicianistă replicii mele, ci vă solicit sprijinul, ca, în mod deosebit, dacă se face rectificarea bugetară, să se soluționeze aceste probleme. Pentru că Vasluiul, care e afectat de un dezechilibru structural, pe care îl cunoaștem, depinde în mare măsură de alocările bugetare. Lipsa acestora, diminuarea acestora nu îi afectează numai pe beneficiarii direcți: bătrâni, persoane cu handicap, în cazul întrebării mele, ci generează un lanț întreg, care afectează mai ales micile firme care prestau servicii sau care erau comercianți în relații cu aceste instituții. Mulțumesc din suflet.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule ministru, bănuiesc că vreți să interveniți?

 
   

Domnul Ionel Popescu (din lojă):

Nu.

 
 

Doamna Daniela Popa:

E în regulă.

 
Florin Iordache

Din partea Ministerului Mediului, este cineva prezent? Bun. Răspuns la interpelarea domnului Florin Iordache, Grupul parlamentar al PSD.

Din partea Ministerului Mediului și Gospodării Apelor, doamna secretar de stat Lucia Ana Varga.

Vă rog, aveți cuvîntul.

Întrebarea este referitoare la inundațiile catastrofale din vestul României.

 

Doamna Lucia Ana Varga (secretar de stat, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor):

Stimate domnule deputat,

Inundațiile din vestul țării au fost generate de căderea unor cantități foarte mari de precipitații, generate în tot spațiul hidrografic Banat, care au totalizat pentru 200 litri/m.p. ce s-au suprapus peste topirea bruscă a stratului consistent de zăpadă existent în zona de munte. Aceasta a condus la debite istorice pe toate cursurile de apă din bazin, care au depășit debitele de calcul ale lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor.

În aceste condiții, cu toate că amenajările hidrotehnice existente au fost exploatate corect, conform Regulamentului pentru ape mari și că au fost executate supraînălțări din saci cu nisip, digurile de pe râurile Timiș, Bârzava și Bega au fost deversate.

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor a transmis prefecturilor avertizările hidrologice repetate începând cu data de 15.04.2005, avertizări ce au fost apoi transmise prin intermediul Inspectoratelor județene pentru situații de urgență la primăriile din zonele afectate.

Autoritățile județene și locale au acționat pentru evacuarea populației și asigurarea spațiilor de cazare. Guvernul României a alocat de la rezervele de stat alimente, apă minerală, medicamente și vaccinuri pentru populația sinistrată. În prezent, s-au asigurat alte spații de cazare pentru populația cazată inițial în corturi. S-a asigurat hrană, apă potabilă, îmbrăcăminte, de asemenea și obiecte de primă necesitate. Se acționează intens pentru ecarisarea zonei și pentru dezinfecția fântânilor.

O problemă deosebită o reprezintă reevacuarea apei acumulate în incinta îndiguită în cel mai scurt timp posibil. În acest sens, s-a deplasat în zonă o comisie condusă de secretarul de stat pentru ape, în numele meu, și, alături, și specialiști și profesori universitari de la universitatea tehnică București și Timișoara, care au stabilit soluțiile tehnice pentru evacuarea gravitațională a apei.

În cadrul ajutorului oferit de Ministerul Mediului din Ungaria, în data de 08.05.2005, au intrat în România 25 de pompe de mare capacitate din care, în acest moment, funcționează 17. După punerea în funcțiune a primei, nivelul apei din incintă a început să scadă cu 4 cm în 24 de ore. Pe lângă cele 17 pompe din Ungaria au mai fost aduse încă 6 pompe din Germania și se montează încă 6 pompe de la Aversa. S-au purtat discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale în vederea alocării unei prime tranșe destinate punerii în siguranță a lucrărilor cu rol de apărare în zonele inundate.

Facem, în acest moment, demersuri la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru obținerea unor sume absolut necesare punerii în condiții de siguranță a lucrărilor cu rol de apărare din spațiul hidrografic Banat.

Imediat după retragerea apelor va începe reconstrucția caselor populației sinistrate. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului a deblocat sumele necesare în vederea refacerii urgente a lucrărilor de infrastructură.

Imediat după evaluarea tuturor pagubelor produse de inundații vom reanaliza programul de investiții al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, acordând prioritate lucrărilor de punere în siguranță a amenajărilor existente pentru apărarea împotriva inundațiilor din zonele cu vulnerabilitate foarte mare.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Doamnă președintă,

Doamnă secretar de stat,

Întrebarea mea a vizat modul în care autoritățile locale și centrale și-au unit cumva eforturile, pentru că am observat, în mass media locală și cea centrală că, de multe ori, cum este cazul motopompelor de la Aversa, n-a existat o bună colaborare între Secretariatul General, între Ministerul Mediului, între Ministerul Administrației. De aceea, din punctul meu de vedere, trebuia să fie colaborare și nu ne putem supăra pe Dumnezeu că ne-a dat prea multă apă. Să nu ne închipuim cumva, doamna secretar de stat, că, dacă apele se vor retrage, așa cum spuneți dumneavoastră, se va putea începe construcția celor o mie de case. Totuși, acolo va fi mlaștină. O locuință nu se poate face decât într-un sol uscat și care să permită până la -80, cât este limita pentru construcție.

Eu apreciez eforturile pe care le faceți dumneavoastră acum, îmi voi permite, într-o interpelare pe care o voi face, să vă rog să precizați stadiul pompelor pe care dumneavoastră le-ați luat de la Guvernul ungar, de la Guvernul german dar, din punctul meu de vedere, nu mi se pare normal să vină alții să ne ajute și să aflăm din presă că avem în țară soluții și acele soluții nu sunt cunoscute. Nu este vina dumneavoastră că Secretariatul General al Guvernului nu a avut o mai bună colaborare, nu este vina dumneavoastră că Prefectura Timiș nu a ținut legătura cu cei care au stațiile de pompare, de la Foradex și de la Petrol, care au niște stații compatibile.

Eu am pus întrebarea și merg în continuare pe neconlucrarea și pe neconcordanța între autorități.

Din punctul meu de vedere acești oameni suferă pentru că niște conaționali ai lor, care sunt în anumite funcții, nu au o bună colaborare și sper că, ploile nu se opresc, dar, printr-o mai bună colaborare între dumneavoastră, autoritățile centrale, suferința acestor oameni să fie cât mai mică.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Interveniți la același răspuns, da?

 
 

Doamna Lucia Ana Varga:

Da. Aș vrea să fac precizarea că ministerele s-au coordonat foarte bine între ele și au acționat în foarte strânsă legătură unele cu altele. Dovada a fost că acele pompe care s-au adus din Ungaria au fost aduse la solicitarea Ministerului Mediului pe un acord existent la Ministerul de Interne. Ceea ce, din păcate, a apărut distorsionat este din cauza mass media, nereflectând realitatea care a existat și conlucrarea dintre noi.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
Mircia Giurgiu

Tot dumneavoastră, din partea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor veți prezenta și răspunsul la întrebarea domnului deputat Mircia Giurgiu.

 

Doamna Lucia Ana Varga:

Stimate domnule deputat,

La întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 166/A din 18 aprilie, vă comunicăm următoarele.

Molia minieră este un relicv terțiar care a supraviețuit glaciațiunii împreună cu castanul decorativ într-un arial restrâns din centrul regiunii balcanice.

În România, primele atacuri au fost observate în 1998, la Oradea, iar în municipiul Cluj-Napoca au fost semnalate pentru prima dată în primăvara anului 2001 în parcul central, unde a fost distrusă masa foliară a castanilor în proporție de 50-60 %.

În toamna anului 2001 s-au luat măsuri de eliminare a resturilor vegetale prin arderea lor pentru a elimina rezerva biologică.

În anul 2002, cu ajutorul Serviciului public de protecție a plantelor, sub coordonarea specialiștilor de la Direcția fitosanitară Cluj, s-a făcut o combatere chimică cu rezultate foarte bune.

În anii 2003 - 2004 s-a urmărit cu mare atenție evoluția dăunătorului și s-a constatat că prezența sa a fost nesemnificativă. Din verificările efectuate în teren în anul acesta de către Direcția fitosanitară Cluj nu s-a semnalat prezența dăunătorului, astfel încât nu se consideră oportun în această fază un tratament cu insecticid. Starea de vegetație a castanului și a altor specii de arbori și arbuști din parcurile municipiului Cluj-Napoca va fi permanent monitorizată de către reprezentanții de la Agenția Regională pentru Protecția Mediului Cluj-Napoca, Primăria Cluj și Direcția fitosanitară Cluj.

Referitor la starea fitosanitară a castanului comestibil, situația este mai gravă datorită faptului că arborii sunt afectați de ciuperca cunoscută sub numele de cancerul de scoarță, ciupercă mult mai greu de combătut. Combaterea cea mai eficientă se face prin tăiere și arderea exemplarelor afectate, operațiune mai greu de realizat întrucât există opoziție a proprietarilor de astfel de culturi.

Soluțiile, în cazul castanului comestibil, sunt foarte greu de aplicat, motiv pentru care se fac și s-au făcut multe cercetări științifice pentru rezolvarea acestor probleme.

În zona Baia Mare, cauza îmbolnăvirii castanului comestibil, este diferită de cea a castanului decorativ din municipiul Cluj-Napoca. Este diferită atât prin natura dăunătorului, cât și prin amploarea fenomenului și a consecințelor.

Dacă în județul Cluj problema este rezolvată, fiind vorba de castanul decorativ, în județul Maramureș, problema castanului comestibil este mult mai complicată, căutându-se soluții și în prezent.

În vederea diminuării și stopării acestui flagel, precum și de conștientizare a deținătorilor de terenuri cu castani, în perioada 10-12 iunie 2004, s-au desfășurat la Baia Mare lucrările simpozionului "Să salvăm castanul comestibil!", sub auspiciile Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, cu contribuția factorilor locali, printre care Prefectura Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Primăria Municipiului Baia Mare, Direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală, unitatea fitosanitară, Direcția silvică, Agenția de protecția mediului, Inspectoratul Școlar Județean.

Primele suprafețe experimentale, efectuate prin lucrările silvoculturale cu caracter de igienă efectuate în cadrul proiectului "Să salvăm castanul comestibil!" în ocoalele silvice Baia Mare, Baia Sprie, Tăuții Mărgheruși au reliefat importanța continuării acestor intervenții combinate cu tratamentul biologic. Aceste experiențe se vor materializa într-o strategie locală de combatere integrată a ciupercii, care poate reprezenta un model la nivel național. Deoarece acest gen de probleme sunt în sarcina altui minister, respectiv Direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală, Agenția fitosanitară și Direcția silvică din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, am încercat, în limita posibilităților, să vă oferim toate informațiile pe care le-am obținut și le-am considerat oportune.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Comentarii sau completări? Domnule deputat, poftiți!

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președintă,

Mulțumesc, doamna secretar de stat,

Mă bucur că la Cluj-Napoca, deocamdată, nu sunt probleme, dar vă rog să aveți în vedere ceea ce se întâmplă la Baia Mare.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Urmează răspunsul la întrebarea domnului deputat Valeriu Zgonea, Grupul parlamentar al PSD din partea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prezent aici, domnul secretar de stat Ioan Andreica. Domnul deputat nu este în sală, vă rog să trimiteți răspunsul în scris. Mulțumesc mult.

Urmează răspunsul la întrebarea domnului Dan Ștefan Motreanu, Grupul parlamentar al PNL. Nici dânsul nu este în sală. Domnule secretar de stat Mihai Eftimescu, vă rog să transmiteți răspunsul în scris. Tot dumneavoastră prezentați răspunsul la întrebarea domnului Mircia Giurgiu.

Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mihai Eftimescu (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Doamnă președintă,

Doamnelor și domnilor deputați,

Întrebarea formulată era mai mult o cerere adresată ministrului justiției de a sprijini până la următorul termen de judecată găsirea unui extras de carte funciară, act necesar în soluționarea unui litigiu.

Răspunsul nostru este, în esență, că în prezent aspectele referitoare la cadastru și publicitate imobiliară sunt gestionate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, înființată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2004, această structură funcționând în subordinea Ministerului Administrației și Internelor. Din acest punct de vedere, cererea excede competențelor administrative ale Ministerului Justiției.

În același timp, în cuprinsul răspunsului nostru, ne-am permis să facem referire și la posibilitatea judiciară a reconstituirii documentelor funciare unde, în mod programativ, nu ne amestecăm, tocmai datorită unor aspecte principiale. N-am putea influența. Sperăm că răspunsul nostru scris detaliat vă va fi de folos, domnule deputat, în rezolvarea acestor probleme.

Nu vă ascund faptul că noi, la Ministerul Justiției, am primit multe semnale în sensul că bine ar fi dacă aceste evidențe funciare și de cadastru s-ar reîntoarce în subordinea Ministerului Justiției, dar este un aspect care merită dezbătut poate chiar la nivel parlamentar. Sunt multe voci care spun că bine ar fi dacă s-ar întoarce totuși în subordinea noastră, dar așteptăm reacții mai vehemente ca să luăm asemenea inițiative.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Mulțumesc, domnule ministru.

Noi am vrut să atragem atenția că din cartea funciară lipsesc numeroase file, sunt extrase, sunt ascunse, sau ce se întâmplă și cu asta am vrut să arătăm că ceva nu este în regulă și trebuie luate măsuri.

Vă mulțumesc și ne vom adresa autorităților care sunt competente și în subordinea cărora au trecut aceste cărți funciare.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc și eu.

 
Gabriela Nedelcu

Urmează răspunsul la întrebarea doamnei deputat Gabriela Nedelcu, Grupul parlamentar al PSD. Va răspunde, din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, domnul secretar de stat Nicolae Flaviu Lazin.

Vă rog, domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

 

Domnul Nicolae Flaviu Lazin (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Vă mulțumesc, doamnă președintă.

Doamnelor și domnilor deputați,

La întrebarea formulată de dumneavoastră și înregistrată la Camera Deputaților, vă comunicăm că pentru derularea sprijinului financiar, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/200, au fost tipărite bonurile valorice în valoare de 5.446 de miliarde, până la această dată fiind distribuite în proporție de 82,2 % pentru un număr de 2.549.343 de producători, procesul de atribuire fiind în continuare.

Până în prezent, furnizorii de input-uri au solicitat decontarea bonurilor valorice în sumă de 1.594 miliarde, din care 1.034 miliarde pentru îngrășăminte chimice, 306 miliarde pentru pesticide, 254 pentru semințe. A fost virată deja suma de 1.500 de miliarde de lei. Direcțiile pentru agricultură sunt cele care au obligația de a verifica autenticitatea bonurilor depuse și documentația înaintată de furnizori pentru decontarea bonurilor.

Menționăm că bonurile dețin elemente de siguranță, respectiv sunt personalizate și direcționate către procurarea de îngrășăminte, semințe și pesticide. Ele au și inscripția "vânzarea, respectiv cumpărarea acestui bon valoric este interzisă sub sancțiunea nulității". În urma reclamațiilor producătorilor agricoli, direcțiile pentru agricultură, dezvoltare rurală județene și ale municipiului București au fost atenționate să sesizeze organele abilitate, respectiv poliția și Garda Financiară atunci când se constată diferențe de preț la achiziționarea de input-uri pe bonuri valorice comparativ cu cele achiziționate pe bani.

La începutul lunii aprilie, în 6 aprilie, a avut loc la Ministerul Agriculturii o întâlnire între conducerea ministerului și furnizorii de input-uri în vederea lămuririi unor aspecte legate de derularea ordonanței.

De asemenea, în cadrul videoconferințelor organizate de conducerea ministerului cu direcțiile agricole și a municipiului București au fost atenționați directorii executivi să solicite sprijinul prefecților pentru derularea corectă a distribuirii bonurilor valorice și decontarea acestora.

În vederea prevenirii unor aspecte negative a fost sesizat și Consiliul Concurenței pentru a interveni prin unitățile locale subordonate în județele unde se semnalează asemenea aspecte.

De asemenea, Ministerul Finanțelor a elaborat o tematică de control privind desfășurarea programului de decontare a input-urilor la sesizarea noastră, precum și a prevenirii unor intenții speculative din partea furnizorilor de input-uri.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale monitorizează derularea și decontarea bonurilor valorice și vreau să mai completez că am repetat intervențiile la Ministerul Finanțelor pentru Garda Financiară, la prefecturi, pentru că dumneavoastră, pe fond, aveți dreptate, s-au semnalat asemenea cazuri, însă nu este atributul nostru. Noi am sesizat ministerele care au instituții de control în subordine să facă aceste verificări și să încercăm să stopăm aceste fenomene.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă aveți precizări suplimentare, doamna deputat, aveți cuvântul.

 
 

Doamna Gabriela Nedelcu:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din păcate, acestea sunt exemple care dovedesc că subvenționarea agriculturii pe bază de cupoane nu a fost cea mai bună soluție aleasă, deoarece a generat și poate va genera în continuare disfuncționalități ca cele prezentate.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
Becsek-Garda Dezsö-Kálmán

Răspunsul la întrebarea domnului deputat Garda Dezsö, Grupul parlamentar al UDMR, va răspunde tot domnul secretar de stat Nicolae Flavius Lazin din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Întrebare referitoare la reorganizarea Direcției silvice Miercurea Ciuc.

 

Domnul Nicolae Flavius Lazin:

Vă mulțumesc, doamnă președintă,

Domnule deputat,

Măsura reorganizării Direcției silvice Miercurea Ciuc, prin desființarea ocoalelor silvice Zetea, Sânmartin și Gheorgheni, intră în vigoare de la data de 01.06.2005, în conformitate cu dispozițiile art. 14 Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1105/2003 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor, consiliul de administrație a analizat și a aprobat structurile organizatorice și funcționalitatea unităților din subordine.

Astfel, prin Hotărârea consiliului de administrație nr. 4/18.04.2005 s-a aprobat și structura organizatorică și funcțională a Direcției silvice Miercurea Ciuc. În vederea creării unui cadru organizatoric optim care să asigure realizarea programului de activitate în condiții de eficiență, precum și paza pădurilor din administrarea și a celor din proprietatea persoanelor fizice, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. nr. 98/2003, s-a aprobat în consiliul de administrație metodologia privind clasificarea pe grade a unităților și subunităților din structura Regiei, care a stat la baza întocmirii organigramelor.

Ca urmare, s-a constatat că cele trei ocoale silvice nu îndeplinesc cerințele prevăzute în această metodologie.

Referitor la desființarea Ocolului silvic Gheorgheni, urmare a reorganizării, facem precizarea că în ultimul an acest ocol a înregistrat o pierdere de 3.033 mii lei, adică 3 miliarde 33 de milioane. Totodată, bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru 2005 nu prevede posibilități de redresare a acestui ocol silvic.

În urma aplicării prevederii Legii nr. 1/2000, suprafața de fond forestier administrată de Ocolul silvic Gheorgheni s-a diminuat an de an, în prezent fiind de 7.058 hectare, din care fond forestier proprietate publică a statului 5.833 de hectare.

În aceste condiții, Ocolul silvic Gheorgheni nu îndeplinește condițiile de suprafață pentru ocol din zona de munte, minimum 9.000 de hectare, așa cum s-a stabilit prin metodologia sus-menționată.

Concedierea colectivă se va face începând cu data de 1 iunie 2005, cu respectarea dispozițiilor legale prevăzute în articolul 68 și următoarele, din Legea nr. 53 Codul Muncii. Încetarea contractelor individuale de muncă se va face în condițiile legii și cu respectarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, conform contractului colectiv de muncă. Urmare a reorganizării, dintre persoanele indicate în întrebarea dumneavoastră va fi disponibilizat domnul Csibi Tiberiu, contabil șef.

În ceea ce privește dosarele penale la care se face referire în întrebare, situația acestora se prezintă astfel: dosarul nr. 657/2004 are ca obiect plângerea penală formulată de Direcția silvică Miercurea Ciuc, în cursul anului 2004 împotriva a doi foști pădurari: Cziriák Botond și Bartis Előd pentru lipsuri nejustificate în gestiune. Plângerea a fost depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni având nr. de înregistrare 647/2004, iar în prezent este în faza de cercetare la Inspectoratul de Poliție al județului Harghita.

Domnul inginer Mihăilă Florin nu face obiectul acestor plângeri, cum greșit susțineți. Dosarul 243/2005 se află în cercetare la Inspectoratul de Poliție al județului Neamț și el se referă la domnul inginer Mihăilă Florin. Plângerea penală nu este depusă și înregistrată de Direcția silvică Miercurea Ciuc. Dosarul 73/2004 aflat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Tg. Mureș nu este înregistrat la Direcția silvică Miercurea Ciuc. În acest caz, s-au finalizat cercetările penale și s-au trimis în judecată printre alți inculpați domnul inginer Melles Elod. Cauza face obiectul dosarului nr. 1169/2004, aflat pe rolul Judecătoriei Gheorgheni, cu termen de judecată 25.05, iar parte civilă este Primăria comunei Lăzarea. Domnul inginer Melles a ocupat funcția de șef de ocol până la data de 16.01.2004 când, prin decizia Direcției silvice Miercurea Ciuc nr. 5/2005, i-a încetat delegarea, fiind trecut în funcția de inginer în cadrul Ocolului silvic Gheorgheni.

Dosarul 74/2004 se află la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Tg. Mureș, nefiind înregistrat la Direcția silvică Miercurea Ciuc. Cercetările s-au efectuat urmare unor repetate sesizări și intervenții ale dumneavoastră. Până la soluționarea definitivă a dosarelor susmenționate funcționează prezumția de nevinovăție.

Referitor la aplicarea suspendării din funcție a salariaților care sunt prevăzuți în întrebare, facem precizarea că în speță nu sunt îndeplinite dispozițiile art. 48 alin. 2 lit. e din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59, aprobată prin Legea nr. 427 și art. 52 alin. 1 lit. c din Legea nr. 53, Codul Muncii. Potrivit dispozițiilor legale susmenționate, contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului, în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Direcția silvică Miercurea Ciuc va analiza situația persoanelor care sunt cercetate în dosarele susmenționate și va lua măsurile legale, având în vedere dispozițiile prezentate și contractul colectiv de muncă, art. 50.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă doriți să interveniți, vă rog.

 
 

Domnul Becsek-Garda Dezsö-Kálmán:

Stimată doamnă președinte,

Stimate domnule secretar de stat,

Am ascultat cu stupoare acest răspuns. Adică se susține un mafiot în structuri silvice, iar cei nevinovați și neimplicați în hoții sunt eliberați din funcții. Așa ceva n-am conceput.

În anul 1998, când s-a înființat Comisia pentru cercetarea situației economiei forestiere din România, am reușit să dovedim că statul era prejudiciat cu 6 miliarde de dolari și toți au rămas liberi, toți au primit neînceperea urmăririi penale. Aici s-au dovedit foarte clar infracțiunile. Nu știu de unde își ia domnul secretar de stat informațiile, dar în dosarul 647/2004 nu este implicat numai, în special șeful de ocol Mihăilă Florin care este și va fi menținut în funcție. Domnul Mihăilă Florin este implicat și în Dosarul 243/2005 pentru neglijență în serviciu, pentru prejudiciu adus fondului forestier național. Acum, după desființarea ocolului, a fost numit coordonator între districtele 3 și 4 din cadrul fostului Ocol de stat Gheorgheni pentru a se menține în continuare. Postul de coordonator a fost inexistent până la numirea domnului Mihăilă.

Domnul inginer Melles Elod are trei dosare penale și unul este chiar la judecătorie, dosarul 73/2004.

Bineînțeles că procuratura și justiția nu și-a făcut datoria datorită intervențiilor mele, ci și-a făcut datoria datorită controalelor efectuate de organele de control, Autoritatea Națională de Control, care s-a dovedit o mafie imensă în România. O mafie imensă prin care s-au distrus pădurile de pe munți întregi. Și este pe rol. Și degeaba se spune că nu se știe, nimeni nu știe ce se întâmplă acolo, în cadrul direcției silvice. Este un abuz în serviciu, contra intereselor publice, evaziune fiscală, deturnare de fonduri, fals intelectual, instigare la fals intelectual, uz de fals.

Și pentru acest om s-a înființat un post de coordonator între Districtele 1 și 2 din cadrul fostului ocol de stat Gheorgheni. Pentru domnul subinginer Győrfi Dines, care este implicat în două dosare penale, nr. 74/2004 și nr. 243/2005 pentru abuz în serviciu contra intereselor publice private, instigare la fals intelectual, fals intelectual, uz de fals, neglijență în serviciu, și pentru acest domn s-a creat un post de coordonator între cele două noi posturi înființate mai sus, adică se desființează un ocol și se înființează două posturi.

Este ceva de neînțeles. Cum explicați că specialiștii din subordinea acestui minister, din structurile Regiei Naționale a Pădurilor, pentru acești oameni se înființează noi posturi și singurul om care nu este implicat, acest om care nu are dosar penal, acest om este concediat.

În ceea ce privește principiul autofinanțării, la ceea ce se face referire, cu aceste pagube de nu știu câte miliarde, eu cred că aceste date sunt corecte, singura dată... aici nu credeți că s-a ajuns la menținerea, în realitate, a ocolului, numai pentru a susține pe unii mafioți, adică nu pot să-mi explic acest joc murdar, această susținere a corupției, susținere oficială.

De ce nu s-au respectat criteriile Codului Muncii, a contractului colectiv de muncă privind concedierile salariaților, vechimea și nivelul de pregătire a angajaților. De ce nu s-a avut în vedere în acest sens Statutul personalului silvic? Se vorbește de prezumția de nevinovăție, dar dacă a început urmărirea penală și a ajuns la judecătorie, bine, se tergiversează aceste cazuri, dar oamenii sunt în fața judecății și atunci...? Bine, acești oameni sunt menținuți în posturi, iar cei care nu sunt implicați în hoții sunt concediați. Până când vor fi menținuți acești mafioți în posturi? Eu n-am primit răspunsul pe care l-am cerut și vă rog să reveniți cu un răspuns normal.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Aveți precizări, domnule secretar de stat, sau reveniți cu răspunsul la întrebarea domnului deputat în ședința următoare?

 
 

Domnul Nicolae Flaviu Lazin:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Vreau să-l asigur pe domnul deputat că ministerul din conducerea căruia fac parte nu tolerează mafiotismul și asemenea acțiuni cum dumneavoastră ați afirmat. Dacă există informații pe care poate că nu le deținem sau care au fost insuficient analizate poate, și documentarea noastră trebuie completată, noi suntem dispuși s-o facem, domnule deputat, și vă rugăm, chiar dacă și dumneavoastră aveți informații suplimentare care ne pot să ne ajute la elucidarea acestui caz, să ni le furnizați în continuare și să putem să facem verificările necesare.

Aș dori însă să precizez că Constituția, legislația noastră nu ne permit nici un fel de imixtiune în cazul în care e vorba de niște procese pe rolul instanțelor. Deci, în limita tuturor posibilităților legale, suntem dispuși să continuăm să colaborăm pentru a elucida această situație.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Îmi pare rău, nu vă mai pot da cuvântul, conform regulamentului. Dar domnul secretar de stat s-a angajat că revine cu răspuns la întrebarea dumneavoastră, domnule deputat.

 
Mircia Giurgiu

Urmează răspunsuri la întrebările domnului deputat Mircia Giurgiu, pe lângă cele trei care au fost, mai aveți două răspunsuri din partea Ministrului Agriculturii și două răspunsuri din partea Ministerului Economiei și Comerțului.

Pentru toate așteptați răspuns de la microfon? Vă rog.

 

Domnul Mircia Giurgiu:

Doamna președintă,

Pentru domnul secretar de stat Lazin, ne-am înțeles prin semne, atâta e rugămintea, să ne sprijine când va veni proiectul de hotărâre pentru satul Dealul Negru, iar dacă la problema încasărilor are ceva în plus față de răspunsul de anul trecut. Nu. Bine.

 
 

Doamna Daniela Popa:

E în regulă. Și atunci, din partea Ministerului Economiei și Comerțului, primiți două răspunsuri.

Domnule secretar de stat Eugen Țapu Nazare, vă rog, aveți cuvântul la prima întrebare, referitoare la situația exportatorilor români.

 
 

Domnul Eugen Țapu Nazare (secretar de stat, Ministerul Economiei și Comerțului.):

Doamna președinte,

Domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră privind protejarea exportatorilor din industrie în cazul aprecierii leului față de monedele internaționale, dorim să vă facem următoarele precizări.

Guvernul României acționează pentru susținerea producătorilor și exportatorilor români prin măsuri de politică fiscală și prin măsuri bugetare de susținere și promovare a exportului, cum ar fi: reducerea cotei de impozit pe profit de la 25 la 16%, punerea la dispoziția firmelor românești a unor cereri de ofertă pentru produse cu valoare adăugată ridicată, utilizarea cu eficiență sporită a resurselor bugetare alocate în anul 2005 pentru susținerea exportului. Aici este vorba de 4350 de miliarde de lei, elaborarea unei strategii naționale de export în sistem de parteneriat public-privat, care facilitează consultările între reprezentanții instituțiilor guvernamentale și cei ai sectorului privat, pentru identificarea soluțiilor la problemele care influențează activitatea de export și aplicarea acestora în concordanță cu regulile internaționale în domeniu.

Dificultățile cu care se confruntă agenții economici au fost dezbătute în cadrul mai multor întâlniri cu patronatele din industria prelucrătoare, la care au participat reprezentanți ai Guvernului, ai Ministerului Finanțelor Publice și ai Băncii Naționale a României, întâlniri care au avut loc atât la sediul Ministerului Economiei și Comerțului, cât și la Guvernul României.

În urma întâlnirilor și discuțiilor care au avut loc, au rezultat următoarele concluzii: începând din anul 2004, cursul de schimb a fost complet liberalizat, Banca Națională intervenind numai în cazuri cu totul speciale. În perioada următoare, se apreciază că valoarea leului va fi determinată în mod efectiv de cererea și oferta de pe piață.

Măsurile de politică monetară și valutară formulate și aplicate de Banca Națională a României au în vedere pregătirea cadrului de funcționare a mecanismelor pieței libere. O intervenție din partea Guvernului de a contracara efectele modificării nivelului dobânzilor și cursurilor de schimb, ar genera incoerența și persistența efectelor temporare negative, resimțite în prezent de către diverse categorii de agenți economici.

La întâlnirea de la Guvern s-a stabilit constituirea unui grup tehnic de lucru format din reprezentanți ai Guvernului, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerului Economiei și Comerțului, Băncii Naționale a României, EXIMBANK, precum și ai patronatelor și Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România - ANEIR, Asociația română a băncilor și firmelor de consultanță în domeniul economico-financiar în vederea identificării și prezentării de măsuri de soluționarea problemelor cu care se confruntă mediul de afaceri. Membrii grupului tehnic de lucru s-au întâlnit până acum de trei ori, au elaborat și au depus la Guvern o serie de măsuri pentru sprijinirea exportatorilor pe diferite căi, prin implementarea mecanismelor de piață similare în Uniunea Europeană. Pentru aceasta, Guvernul a hotărât o recapitalizare a EXIMBANK.

În legătură cu evoluția prețurilor la energia electrică, vă informăm că acestea se stabilesc de către ANRE pe baza următoarelor criterii: prețurile reglementate trebuie să acopere toate cheltuielile ocazionate de producția și transportul energiei electrice până la consumator. În eforturile ei de a se alinia directivelor Uniunii Europene în domeniul energetic, România respectă metodologia de lucru impusă de Consiliul de reglementare energetică al Uniunii Europene și angajamentele asumate de Guvernul României în relațiile cu instituțiile financiare internaționale.

Conform prevederilor Directivei Uniunii Europene nr.54/2003, piața europeană a resurselor energetice se va liberaliza treptat, astfel încât începând cu 01.07. să fie complet liberă, toți consumatorii, inclusiv consumatorii casnici, să devină eligibili.

Precizăm că prețurile medii la energia electrică stabilite de către ANRE sunt inferioare celor practicate în majoritatea țărilor europene, ceea ce reprezintă încă un avantaj comparativ pentru sectorul industrial.

Exportatorii din industrie care produc utilaje complexe, cu ciclu lung de fabricație, și nu numai, pot beneficia și de facilitățile oferite de EXIMBANK, Banca de export-import a României, prin instrumente financiar-bancare cum ar fi: credite de export, bonificația de dobândă, aici este vorba de recuperarea a până la 50% din dobânzile plătite de exportator pentru creditele în lei utilizate pentru producția de export, polițe de asigurare, scrisori de garanție etc.

Trebuie să menționăm că EXIMBANK va fi capitalizată, dispunând de fondurile necesare susținerii exportatorilor în condiții avantajoase pentru aceștia.

Sperând că informațiile furnizate aduc lămuririle necesare referitoare la problema ridicată de dumneavoastră, vă asigurăm, domnule deputat, de disponibilitatea Ministerului Economiei și Comerțului de a vă comunica la termen orice alt răspuns care va fi solicitat de dumneavoastră.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Domnule deputat, aveți cuvântul pentru precizări. Vă rog!

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președintă.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Întrebarea era cum are de gând să sprijine ministerul exportatorii, în condițiile în care a scăzut mult cursul de schimb valutar. Și o a doua rugăminte, de data asta, să încercați să-i sprijiniți fiindcă sunt mari probleme și se confruntă cu probleme datorită diferenței pe care au negociat-o la începutul anului și acum a scăzut valoarea euro.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, să permiteți să vi se prezinte răspunsul la ultima întrebare în scris, ora fiind 19,30, și începem celălalt tronson de prezentarea interpelărilor.

 
     

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 22:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro