Dezső-Kálmán Becsek-Garda
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
Ședința Camerei Deputaților din 16 mai 2005
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.65/23-05-2005

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 16-05-2005 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 16 mai 2005

12. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:  
    12.1 Becsek-Garda Dezsö-Kálmán
 
consultă:

Doamna Daniela Popa:

Tot domnul ministru Vasile Blaga, răspuns la interpelarea domnului Garda Dezideriu, Grupul parlamentar al UDMR, este în sală. Poftiți, domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Vasile Blaga:

Stimate domnule deputat,

La întrebarea dumneavoastră, prin care solicitați, în vederea clarificării situației numitei Burjan Maria, din municipiul Gheorgheni, județul Harghita, transmiterea în copii xerox a actelor existente în legătură cu acest caz la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Harghita, vă comunicăm următoarele.

În conformitate cu prevederile Legii fondului funciar, nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, în scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea dreptului sau constituirea acestuia, pentru atribuirea efectivă a terenurilor celor îndreptățiți și eliberării titlurilor de proprietate în fiecare comună, oraș sau municipiu este constituită prin ordinul prefectului o comisie locală, condusă de către primar. Comisia locală este o autoritate publică cu activitate administrativă și funcționează sub îndrumarea unei comisii județene, numită prin ordin al prefectului și condusă de către acesta.

Evidențiem, de asemenea, faptul că, potrivit prevederilor aceluiași act normativ, comisia județeană este competentă să soluționeze contestațiile formulate de către persoanele care au cerut reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestuia asupra terenului și să valideze ori să invalideze prin hotărâre măsurile stabilite de comisiile locale. Menționăm totodată faptul că împotriva hotărârii comisiei județene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul.

În ceea ce privește actele existente la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Harghita, pe care le-ați solicitat în vederea clarificării situației la care faceți referire, precizăm faptul că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a comunicat instituției noastre faptul că prin Adresa nr. 855 din 9 mai, a Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară Harghita, v-au fost transmise: copii ale titlurilor de proprietate: nr. 43.450/2001, 46.794/2000, 48.607/2002 și 74.495/2003, însoțite de copiile anexe care au stat la baza redactării acestora, validate de către Comisia locală Gheorgheni și Comisia județeană Harghita. De asemenea, copii ale documentațiilor cadastrale nr. 1.535/30.03.2004, nr. 387/20.02.2002, nr. 2.111/13.06.2002 și nr. 4.779/14.10.2002, care au stat la baza identificării și înscrierii în cartea funciară a imobilelor din titlurile de proprietate. De asemenea, copii ale încheierilor de carte funciară nr. 414/28.02.2002, nr. 1.408/2.07.2002, nr. 2.104/22.10.2002, nr. 866/20.04.2004, în baza cărora s-au efectuat înscrierile în cartea funciară nr. 7.850 Gheorgheni.

De asemenea, precizăm și faptul că instituția prefectului județului Harghita ne-a comunicat că atât Comisia locală Gheorgheni, cât și Comisia județeană Harghita au fost chemate în judecată în mai multe dosare referitoare la aspectele menționate de dumneavoastră în cuprinsul întrebării și că până la acest moment instanțele de judecată s-au pronunțat în defavoarea reclamanților.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule ministru.

Dacă domnul deputat vrea să intervină? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Becsek-Garda Dezsö-Kálmán:

Stimate domnule ministru,

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Am primit documentele care mi s-au transmis și conform documentației primite se pot constata abuzurile comisiei locale și ale celei județene. Se vede clar că comisia județeană nu vrea clarificarea acestui abuz.

Dar eu vă mulțumesc foarte mult, pentru că mi-ați trimis această documentație și pentru că persoanele amintite vor putea lupta în continuare pentru drepturile lor legitime. Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

  ................................................
 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Răspunsul la întrebarea domnului deputat Garda Dezsö, Grupul parlamentar al UDMR, va răspunde tot domnul secretar de stat Nicolae Flavius Lazin din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Întrebare referitoare la reorganizarea Direcției silvice Miercurea Ciuc.

Domnul Nicolae Flavius Lazin:

Vă mulțumesc, doamnă președintă,

Domnule deputat,

Măsura reorganizării Direcției silvice Miercurea Ciuc, prin desființarea ocoalelor silvice Zetea, Sânmartin și Gheorgheni, intră în vigoare de la data de 01.06.2005, în conformitate cu dispozițiile art. 14 Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1105/2003 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor, consiliul de administrație a analizat și a aprobat structurile organizatorice și funcționalitatea unităților din subordine.

Astfel, prin Hotărârea consiliului de administrație nr. 4/18.04.2005 s-a aprobat și structura organizatorică și funcțională a Direcției silvice Miercurea Ciuc. În vederea creării unui cadru organizatoric optim care să asigure realizarea programului de activitate în condiții de eficiență, precum și paza pădurilor din administrarea și a celor din proprietatea persoanelor fizice, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. nr. 98/2003, s-a aprobat în consiliul de administrație metodologia privind clasificarea pe grade a unităților și subunităților din structura Regiei, care a stat la baza întocmirii organigramelor.

Ca urmare, s-a constatat că cele trei ocoale silvice nu îndeplinesc cerințele prevăzute în această metodologie.

Referitor la desființarea Ocolului silvic Gheorgheni, urmare a reorganizării, facem precizarea că în ultimul an acest ocol a înregistrat o pierdere de 3.033 mii lei, adică 3 miliarde 33 de milioane. Totodată, bugetul de venituri și cheltuieli întocmit pentru 2005 nu prevede posibilități de redresare a acestui ocol silvic.

În urma aplicării prevederii Legii nr. 1/2000, suprafața de fond forestier administrată de Ocolul silvic Gheorgheni s-a diminuat an de an, în prezent fiind de 7.058 hectare, din care fond forestier proprietate publică a statului 5.833 de hectare.

În aceste condiții, Ocolul silvic Gheorgheni nu îndeplinește condițiile de suprafață pentru ocol din zona de munte, minimum 9.000 de hectare, așa cum s-a stabilit prin metodologia sus-menționată.

Concedierea colectivă se va face începând cu data de 1 iunie 2005, cu respectarea dispozițiilor legale prevăzute în articolul 68 și următoarele, din Legea nr. 53 Codul Muncii. Încetarea contractelor individuale de muncă se va face în condițiile legii și cu respectarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, conform contractului colectiv de muncă. Urmare a reorganizării, dintre persoanele indicate în întrebarea dumneavoastră va fi disponibilizat domnul Csibi Tiberiu, contabil șef.

În ceea ce privește dosarele penale la care se face referire în întrebare, situația acestora se prezintă astfel: dosarul nr. 657/2004 are ca obiect plângerea penală formulată de Direcția silvică Miercurea Ciuc, în cursul anului 2004 împotriva a doi foști pădurari: Cziriák Botond și Bartis Előd pentru lipsuri nejustificate în gestiune. Plângerea a fost depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni având nr. de înregistrare 647/2004, iar în prezent este în faza de cercetare la Inspectoratul de Poliție al județului Harghita.

Domnul inginer Mihăilă Florin nu face obiectul acestor plângeri, cum greșit susțineți. Dosarul 243/2005 se află în cercetare la Inspectoratul de Poliție al județului Neamț și el se referă la domnul inginer Mihăilă Florin. Plângerea penală nu este depusă și înregistrată de Direcția silvică Miercurea Ciuc. Dosarul 73/2004 aflat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Tg. Mureș nu este înregistrat la Direcția silvică Miercurea Ciuc. În acest caz, s-au finalizat cercetările penale și s-au trimis în judecată printre alți inculpați domnul inginer Melles Elod. Cauza face obiectul dosarului nr. 1169/2004, aflat pe rolul Judecătoriei Gheorgheni, cu termen de judecată 25.05, iar parte civilă este Primăria comunei Lăzarea. Domnul inginer Melles a ocupat funcția de șef de ocol până la data de 16.01.2004 când, prin decizia Direcției silvice Miercurea Ciuc nr. 5/2005, i-a încetat delegarea, fiind trecut în funcția de inginer în cadrul Ocolului silvic Gheorgheni.

Dosarul 74/2004 se află la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Tg. Mureș, nefiind înregistrat la Direcția silvică Miercurea Ciuc. Cercetările s-au efectuat urmare unor repetate sesizări și intervenții ale dumneavoastră. Până la soluționarea definitivă a dosarelor susmenționate funcționează prezumția de nevinovăție.

Referitor la aplicarea suspendării din funcție a salariaților care sunt prevăzuți în întrebare, facem precizarea că în speță nu sunt îndeplinite dispozițiile art. 48 alin. 2 lit. e din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59, aprobată prin Legea nr. 427 și art. 52 alin. 1 lit. c din Legea nr. 53, Codul Muncii. Potrivit dispozițiilor legale susmenționate, contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului, în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Direcția silvică Miercurea Ciuc va analiza situația persoanelor care sunt cercetate în dosarele susmenționate și va lua măsurile legale, având în vedere dispozițiile prezentate și contractul colectiv de muncă, art. 50.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă doriți să interveniți, vă rog.

Domnul Becsek-Garda Dezsö-Kálmán:

Stimată doamnă președinte,

Stimate domnule secretar de stat,

Am ascultat cu stupoare acest răspuns. Adică se susține un mafiot în structuri silvice, iar cei nevinovați și neimplicați în hoții sunt eliberați din funcții. Așa ceva n-am conceput.

În anul 1998, când s-a înființat Comisia pentru cercetarea situației economiei forestiere din România, am reușit să dovedim că statul era prejudiciat cu 6 miliarde de dolari și toți au rămas liberi, toți au primit neînceperea urmăririi penale. Aici s-au dovedit foarte clar infracțiunile. Nu știu de unde își ia domnul secretar de stat informațiile, dar în dosarul 647/2004 nu este implicat numai, în special șeful de ocol Mihăilă Florin care este și va fi menținut în funcție. Domnul Mihăilă Florin este implicat și în Dosarul 243/2005 pentru neglijență în serviciu, pentru prejudiciu adus fondului forestier național. Acum, după desființarea ocolului, a fost numit coordonator între districtele 3 și 4 din cadrul fostului Ocol de stat Gheorgheni pentru a se menține în continuare. Postul de coordonator a fost inexistent până la numirea domnului Mihăilă.

Domnul inginer Melles Elod are trei dosare penale și unul este chiar la judecătorie, dosarul 73/2004.

Bineînțeles că procuratura și justiția nu și-a făcut datoria datorită intervențiilor mele, ci și-a făcut datoria datorită controalelor efectuate de organele de control, Autoritatea Națională de Control, care s-a dovedit o mafie imensă în România. O mafie imensă prin care s-au distrus pădurile de pe munți întregi. Și este pe rol. Și degeaba se spune că nu se știe, nimeni nu știe ce se întâmplă acolo, în cadrul direcției silvice. Este un abuz în serviciu, contra intereselor publice, evaziune fiscală, deturnare de fonduri, fals intelectual, instigare la fals intelectual, uz de fals.

Și pentru acest om s-a înființat un post de coordonator între Districtele 1 și 2 din cadrul fostului ocol de stat Gheorgheni. Pentru domnul subinginer Győrfi Dines, care este implicat în două dosare penale, nr. 74/2004 și nr. 243/2005 pentru abuz în serviciu contra intereselor publice private, instigare la fals intelectual, fals intelectual, uz de fals, neglijență în serviciu, și pentru acest domn s-a creat un post de coordonator între cele două noi posturi înființate mai sus, adică se desființează un ocol și se înființează două posturi.

Este ceva de neînțeles. Cum explicați că specialiștii din subordinea acestui minister, din structurile Regiei Naționale a Pădurilor, pentru acești oameni se înființează noi posturi și singurul om care nu este implicat, acest om care nu are dosar penal, acest om este concediat.

În ceea ce privește principiul autofinanțării, la ceea ce se face referire, cu aceste pagube de nu știu câte miliarde, eu cred că aceste date sunt corecte, singura dată... aici nu credeți că s-a ajuns la menținerea, în realitate, a ocolului, numai pentru a susține pe unii mafioți, adică nu pot să-mi explic acest joc murdar, această susținere a corupției, susținere oficială.

De ce nu s-au respectat criteriile Codului Muncii, a contractului colectiv de muncă privind concedierile salariaților, vechimea și nivelul de pregătire a angajaților. De ce nu s-a avut în vedere în acest sens Statutul personalului silvic? Se vorbește de prezumția de nevinovăție, dar dacă a început urmărirea penală și a ajuns la judecătorie, bine, se tergiversează aceste cazuri, dar oamenii sunt în fața judecății și atunci...? Bine, acești oameni sunt menținuți în posturi, iar cei care nu sunt implicați în hoții sunt concediați. Până când vor fi menținuți acești mafioți în posturi? Eu n-am primit răspunsul pe care l-am cerut și vă rog să reveniți cu un răspuns normal.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Aveți precizări, domnule secretar de stat, sau reveniți cu răspunsul la întrebarea domnului deputat în ședința următoare?

Domnul Nicolae Flaviu Lazin:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Vreau să-l asigur pe domnul deputat că ministerul din conducerea căruia fac parte nu tolerează mafiotismul și asemenea acțiuni cum dumneavoastră ați afirmat. Dacă există informații pe care poate că nu le deținem sau care au fost insuficient analizate poate, și documentarea noastră trebuie completată, noi suntem dispuși s-o facem, domnule deputat, și vă rugăm, chiar dacă și dumneavoastră aveți informații suplimentare care ne pot să ne ajute la elucidarea acestui caz, să ni le furnizați în continuare și să putem să facem verificările necesare.

Aș dori însă să precizez că Constituția, legislația noastră nu ne permit nici un fel de imixtiune în cazul în care e vorba de niște procese pe rolul instanțelor. Deci, în limita tuturor posibilităților legale, suntem dispuși să continuăm să colaborăm pentru a elucida această situație.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Îmi pare rău, nu vă mai pot da cuvântul, conform regulamentului. Dar domnul secretar de stat s-a angajat că revine cu răspuns la întrebarea dumneavoastră, domnule deputat.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 17 aprilie 2021, 13:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro