Mircia Giurgiu
Mircia Giurgiu
Ședința Camerei Deputaților din 30 mai 2005
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.74/06-06-2005

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 30-05-2005 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 30 mai 2005

17. Primiri de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
  17.2 Mircia Giurgiu
 
consultă:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează răspunsul la interpelarea domnului deputat Mircia Giurgiu. Din partea Ministerul Administrației și Internelor, domnul secretar de stat Alexandru Mircea.

De fapt, sunt două răspunsuri la interpelări pentru același deputat. Una referitoare la angajații din cadrul Inspecției sanitare de stat Cluj, cealaltă referitoare la conducerea Teatrului Muzical "Nicolae Leonard" din Galați.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Mircea Alexandru:

Stimate domnule deputat, la întrebarea dumneavoastră prin care solicitați dispunerea de verificări cu privire la statutul angajaților din cadrul Inspecției sanitare de stat Cluj și aplicarea măsurilor legale, ce se impun, vă comunicăm următoarele.

Potrivit dispozițiilor alin.1 al art.44 din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, înființarea sau desființarea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitățile administrativ - teritoriale, numărul și încadrarea personalului, criteriile de constituire a compartimentelor și funcțiilor de conducere, etc. se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului organului de specialitate în subordinea căruia acest serviciu sau aceste servicii sau organe își desfășoară activitatea.

În acest sens, evidențiem că în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. 1 pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr.168 privind organizarea și funcționarea Ministerul Sănătății, cu modificările ulterioare, această instituție are sarcina de a elabora norme privind organizarea și funcționarea inspecției sanitare de stat și pe aceea de a împuternici personalul sanitar care efectuează inspecția sanitară de stat.

Precizăm că instituția Prefectului județului Cluj ne-a comunicat și faptul că în baza prevederilor legale aplicabile în materie, personalul Direcției de sănătate publică Cluj a fost structurat în trei categorii, corespunzător activității desfășurate și compartimentului funcțional de încadrare, și anume: funcționari publici numiți în funcții publice generale, funcționari publici numiți în funcții publice specifice și personal contractual.

În considerarea acestor aspecte, referitor la statul asistenților medicali din cadrul Inspecției sanitare de stat Cluj, precizăm că aceștia au fost reîncadrați, potrivit legii, în funcții publice specifice, prin dispoziții nominale emise de către conducătorul unității, în baza avizului favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

De asemenea, precizăm și faptul că Agenția Națională a Funcționarilor Publici va efectua o verificare a modului de aplicare a legislației privind funcția publică și funcționarii publici, cu privire la categoria de personal de referință.

Potrivit art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2004 salariile de bază ale funcționarilor publici numiți în funcții publice specifice au fost stabilite prin asimilare cu salariile de bază ale funcționarilor publici numiți în funcții publice generale, în raport cu categoria, clasa și, după caz, gradul profesional al funcției publice, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a acordat avizul privind reîncadrarea funcționarilor publici din cadrul Direcției de sănătate publică Cluj și deci implicit și pentru Inspecția sanitară de stat Cluj, fiind astfel stabilite și avizate inclusiv drepturile salariale corespunzătoare acestei categorii de funcționari.

Referitor la faptul că acești angajați nu mai au drept de liberă practică și nu mai beneficiază de drepturile specifice personalului din sistemul sanitar facem precizarea că în conformitate cu prevederile art.94-96 din Legea nr.161/2003, "Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau de demnitate publică, precum și cu orice activitate remunerată sau neremunerată, cu excepția funcțiilor exercitate sau activităților desfășurate în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar - artistice, precum și în cazurile în care funcționarul public este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte sau să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere, constituite în temeiul actelor normative în vigoare".

Facem, totodată, precizarea că în conformitate cu dispoziția art.52 din Legea nr.188/1999 la intrarea în corpul funcționarilor publici, aceștia depun jurământul de credință în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ de numire. Evidențiem totodată și faptul că "Refuzul depunerii jurământului de credință se consemnează în scris și atrage revocarea actului de numire în funcția publică".

Menționez și faptul că instituția Prefectului județului Cluj ne-a comunicat că personalul la care faceți referire a depus, în condițiile legii, jurământul, precum și declarațiile de avere.

În ceea ce privește semnalarea dumneavoastră referitoare la neîndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de Legea nr.188, pentru numirea asistenților medicali din cadrul Inspecției sanitare de stat Cluj în funcțiile publice stabilite și avizate, facem precizarea că Agenția Națională a Funcționarilor Publici va verifica, așa cum am mai arătat, modul de aplicare al legislației privind funcția publică și funcționarii publici și cu privire la aceste aspecte, rezultatul verificărilor urmând să vă fie transmis ulterior.

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerul Sănătății, Inspecția sanitară de stat Cluj se află în subordinea Ministerului Sănătății.

De asemenea, precizăm și faptul că potrivit art.123 alin.2 din Constituție, și potrivit art.24 alin.1 lit.c) din Legea nr.340 privind instituția Prefectului, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului, prefectul județului Cluj conduce prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea tuturor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din această unitate administrativ-teritorială. Și că, în conformitate cu dispozițiile art.21 alin.1 din Legea nr.188, ANFP-ul, ca organ de specialitate al Administrației Publice Centrale, aflat în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, monitorizează și controlează modul de aplicare al legislației privind funcția publică și funcționarii publici, în cadrul tuturor autorităților și instituțiilor publice din România.

În acest context, în ceea ce privește afirmația referitoare la dubla subordonare a categoriei de personal la care faceți referire, precizăm că situația semnalată de dumneavoastră este circumscrisă cadrului legal actual, aplicabil în domeniu.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, vă rog.

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă mulțumesc pentru răspuns, sunt mulțumit. O să-l prezint și celor care au semnalat această situație, fiindcă spuneau că este neclar statutul lor. Sper că din răspunsul pe care ni l-ați dat o să reiasă, adică o să-și găsească doleanțele, în așa fel încât să fie mulțumiți. Dacă nu, o să revenim cu o notă suplimentară.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Al doilea răspuns, îl prezentați tot domnului deputat Mircia Giurgiu.

Domnul Mircea Alexandru:

Următorul răspuns se referă la o situație conflictuală existentă în cadrul Teatrului "Nicolae Leonard" din Galați, mai precis în raporturile dintre sindicatul de la teatrul respectiv și conducerea sindicală.

Stimate domnule deputat,

La întrebarea dumneavoastră, referitoare la managementul defectuos al Teatrului Muzical "Nicolae Leonard" din Galați, semnalat de membrii de sindicat, vă comunicăm următoarele.

Teatrul respectiv este o instituție aflată în subordinea consiliului local Galați, autoritate a administrației publice locale de la nivelul acestei unități administrativ-teritoriale căreia îi revine competența să soluționeze neajunsurile semnalate de organizația sindicală.

În acest context precizăm că Ministerul Administrației și Internelor nu are competența să intervină în dialogul dintre sindicat și conducerea teatrului respectiv. Avându-se în vedere starea conflictuală existentă la Teatrul Muzical la "Nicolae Leonard" din Galați prin ordinul prefectului, care fusese sesizat anterior, Ordinul nr.117 din 23.02.2005 a fost constituită o comisie, alcătuită din reprezentanți ai instituției Prefectului, Direcției de muncă, solidaritate socială și familie și a Inspectoratului teritorial de muncă, comisie ce a efectuat verificări referitoare la neregulile semnalate de sindicatul din Teatrul Muzical "Nicolae Leonard" în ceea ce privește activitatea direcției instituției respective.

În urma discuțiilor purtate cu membrii comisiei în perioada 28 februarie - 9 martie și 16 - 21 martie 2005 cu 51 de persoane, membri ai sindicatului din teatru, precum și ai conducerii acestei instituții culturale a rezultat că se confirmă o serie de neajunsuri. Se confirmă inexistența dialogului dintre directorul general al teatrului și sindicat. S-a constatat folosirea excesivă a avizierelor pentru transmiterea de către ambele părți a unor comunicări și sarcini, în detrimentul metodei discuțiilor și analizei directe.

Conducerea acestei instituții de cultură nu a respectat prevederile art.30 din Legea sindicatelor privind obligația angajatorilor de a invita delegații aleși și ai organizațiilor sindicale să participe la discutarea problemelor de interes general în ședințele consiliului de administrație. Din procesele-verbale ale ședințelor consiliului de administrație rezultă că numai liderul de sindicat a participat la majoritatea întâlnirilor, din cele 17 organizate, însă întreg biroul sindicatului a fost invitat numai la 5 ședințe.

Din consemnările făcute, care prezintă succint concluziile problemelor discutate, fără a fi consemnate intervențiile fiecărui participant, nu rezultă că liderul de sindicat ar fi fost dat afară și că nu i s-a permis să participe la discuții.

Pe parcursul anului 2004, reprezentantul primăriei municipiului Galați în consiliul de administrație nu a participat la nici o ședință, cu mențiunea că primarul, șeful Compartimentului audit și directorul economic au fost prezenți la două ședințe.

La stabilirea salariilor de merit s-au încălcat prevederile art.10 lit.c) a Ordonanței de Guvern nr. 123 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar. Salariile de merit nu au fost puse în discuție, în sensul că nu au fost puse în discuție la ședința consiliului de administrație din 17 decembrie 2004, când această problemă figura pe ordinea de zi, pentru ca o lună mai târziu, directorul teatrului să aprobe 36 de salarii de merit, la propunerea șefilor de compartimente.

În legătură cu plata orelor suplimentare, și aici au rezultat... domnule deputat, sunt o multitudine de neajunsuri, eu am o listă întreagă, o să vi le pun la dispoziție, fac însă următoarea precizare, care este de fond. Deci, aceste neajunsuri există.

Ceea ce semnalează sindicatul cu privire la managementul instituției respective este în mare parte corect. Numai că, problema este că Ministerul Administrației și Internelor nu are competența să rezolve litigiul de natură sindicală, de natura celor semnalate, pentru că teatrul național este, încă o dată, o structură în subordinea consiliului local al municipiului Galați, este autoritate publică locală. Consiliul local al municipiului a pus în discuție chiar schimbarea directorului general, dar a existat opoziție fermă din partea unor consilieri, inclusiv a primarului municipiului Galați.

Prin urmare, nici această măsură n-a putut fi luată. Ministrul administrației și internelor nu are competența să intervină, încă o dată, în aceste raporturi, potrivit Legii nr. 215 și Constituției.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, comentarii?

Domnul Mircia Giurgiu:

Da. Vă mulțumesc, doamna președinte.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Așadar, cum anticipam, există probleme, dar deocamdată sunt nerezolvate, fiindcă nu știu ce interese sunt. Atâta vreme cât sunt problemele clare, cred că nu ar trebui să conteze, eu știu, alte interese politice sau de altă natură.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Ministerul Sănătății solicită amânare la două răspunsuri adresate interpelărilor, întrebărilor domnilor deputați Mircia Giurgiu și Bonis Istvan de la UDMR. Solicită amânarea, conducerea ministerului fiind cooptată în activități pe linie de guvern.

  ................................................
 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Domnul deputat Mircia Giurgiu.

Poftiți, domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Mihai Marian Eftimescu:

Întrebarea domnului deputat era adresată ministrului justiției și se referea la memoriul depus la cabinetul parlamentar din partea "C.S. Tipomur" SA, prin care se solicita analizarea cazului și aplicarea măsurilor legale ce se impun, personalul acelei societăți comerciale fiind nemulțumit de faptul că s-a dispus de către instanța de judecată dizolvarea asociației "Tipomur", programul acțiunii salariaților care, însă, nu a fost cerută de nici un reprezentant al societății.

Răspunsul nostru este următorul: potrivit dispozițiilor art.56 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, modificată și completată, asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, deci nu numai a membrilor asociației, pentru motivele indicate în cuprinsul acestui articol.

Pentru a preîntâmpina eventualele manevre de utilizare frauduloasă a acestui articol, legea prevede însă că orice persoană interesată poate contesta dizolvarea asociației și această cerere se soluționează de către judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul asociației.

Deci, asociații care se consideră prejudiciați au o cale judiciară la dispoziție. Ministerul Justiției, așa cum bine știți, nu are voie și este chiar un subiect extrem de sensibil, nu se poate amesteca în proceduri judiciare.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Domnule deputat, vă rog.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Sunt mulțumit pentru răspuns și o să-l trimit celor de la Târgu-Mureș pentru a proceda în consecință.

Mulțumesc frumos.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Urmează o serie de răspunsuri la întrebările orale ale domnului deputat Mircia Giurgiu. Răspunde ministrul culturii și cultelor, doamna Monica Octavia Muscă.

Vă rog, doamna ministru, aveți cuvântul.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Mulțumesc frumos, doamna președinte.

Îmi dați voie să le spun pe toate deodată, da? Pe rând, adică, una după alta.

Doamna Daniela Popa:

Sigur, e mai bine așa. Mulțumesc.

Doamna Monica Octavia Muscă:

O să-l rog pe domnul deputat Giurgiu să-și noteze pentru fiecare ce are de...a, scuzați-mă! Acolo sunteți?! Mă uitam, avem un coleg care vă seamănă.

O să vă rog să vă notați și la sfârșit îmi spuneți pentru fiecare în parte. Da?

Începem cu declanșarea campaniei de privatizare la Coresi. S-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr.137/2002 și a Hotărârii de Guvern nr.577/2002 privind aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că a fost întocmită o strategie de privatizare detaliată, strategie aprobată prin H.G. nr.692/2003.

Strategia de privatizare a rezultat dintr-o analiză economico-financiară a companiei și unităților subordonate, funcție de care au fost stabilite metodele de privatizare aprobate prin hotărârea de guvern mai sus menționată, respectiv în cadrul sucursalelor, metoda de privatizare prin vânzarea acestora ca active nete, în cazul companiei, metoda de privatizare prin majorarea capitalului prin aport de capital privat.

Conform etapelor stabilite prin strategia aprobată prin hotărârea de Guvern, prima sucursală supusă privatizării a fost Imprimeria "Bacovia" Bacău. Pe baza strategiei aprobate și conform etapelor de privatizare rezultate, sucursala Imprimeria "Bacovia" Bacău s-a privatizat în condițiile Legii nr.137/2002 și H.G. nr.577/2002, respectiv raport de evaluare, dosar de prezentare, ofertă de vânzare și organizarea propriu-zisă a licitației deschise cu strigare, discutate în prealabil în Consiliul de administrație și aprobate de adunarea generală a acționarilor.

Clauzele contractuale pentru vânzarea activului Imprimeriei "Bacovia" au fost respectate în totalitate, aspect confirmat și prin raportul de control privind modul în care se respectă activitatea de privatizare din cadrul Imprimeriei "Bacovia" întocmit de Corpul de control al ministrului culturii și cultelor, la data de 16.07.2004.

Urmare intervențiilor domnilor Matei Brătianu, vicepreședinte B.N.S. și Mircia Giurgiu, lider sindical la Imprimeria "Ardealul", procesul de derulare a privatizării pentru celelalte sucursale: Cluj-Napoca, Oradea și Craiova, a fost suspendat în iulie 2004, până la clarificarea aspectelor sesizate Ministerului Culturii și Cultelor, în calitate de instituție publică implicată.

Concluziile rezultate din raportul de control al Ministerului Culturii și Cultelor constată legalitatea operațiunilor de privatizare și respectarea clauzelor contractului de vânzare-cumpărare, în sensul că s-a păstrat obiectul de activitate, s-au menținut salariații preluați la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare 65 de salariați, cei care și-au încetat activitatea, 24 de salariați, făcând-o în conformitate cu prevederile Codului Muncii, prin acordul părților, pensionare pentru limită de vârstă, indisciplină la locul de muncă.

Concluziile controlului efectuat de Ministerul Culturii și Cultelor, în sinteză, au fost transmise Uniunii Sindicatelor Tipografilor din România, iar recomandările Corpului de control au fost comunicate noului proprietar.

Având în vedere că, prin achitarea integrală a valorii contractului, acesta și-a transcris dreptul de proprietate, Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" S.A. nu mai are competențe în administrarea bunului.

Referitor la aspectele apărute între liderul de sindicat și noul proprietar, acestea au fost generate la nivelul unității și și-au găsit soluționarea prin perfectarea contractului colectiv de muncă înregistrat la organele teritoriale.

Corpul de control al Ministerului Culturii și Cultelor a constatat că informația privind vânzarea de către noul proprietar a utilajelor ca fier vechi nu se confirmă. Noul proprietar a scos din funcțiune unele utilaje care, din punct de vedere tehnologic, sunt depășite, reorganizând fluxul tehnologic în concordanță cu interesul economico-financiar propriu, ele fiind depozitate în incinta clădirii, în conservare, urmând ca în perioada următoare să se decidă cum vor fi folosite.

Anexăm documentul concluziilor la raportul de control privind modul în care se respectă activitatea de privatizare în cadrul Imprimeriei "Bacovia" din Bacău, întocmit de Corpul de control al Ministerului Culturii și Cultelor.

Și v-am trimis, ați primit, da? Raportul de control. Ați primit sau nu?

 

Domnul Mircia Giurgiu:

Vara trecută l-am primit.

Doamna Monica Octavia Muscă:

L-am mai adus o dată dacă cumva doriți, vi-l pot pune la dispoziție.

A doua interpelare referitoare la situația existentă în Opera Națională Română din Cluj-Napoca, instituție subordonată Ministerului Culturii și Cultelor, implică prezentarea succintă a situației respective din punctul nostru de vedere.

Am primit și noi de la Federația Sindicatelor Artiștilor Interpreți o sesizare privind conducerea Operei clujene. De asemenea, de la organizația sindicală din cadrul acestei instituții. O parte din incriminări sunt, evident, subiective și partizane. De exemplu, aprecierile referitoare la titlurile românești ale repertoriului sau citarea folcloristică a unor aserțiuni făcute de către conducătorul instituției.

Suntem pe cale de a finaliza raportul cu privire la controlul efectuat la Opera Națională Română din București. De îndată ce acest lucru va fi realizat, ne vom concentra eforturile către Opera clujeană.

La începutul lunii iunie, domnul consilier de specialitate Fred Popovici va fi prezent la Cluj-Napoca pentru o primă abordare a subiectului.

Prin urmare, domnule deputat, vă asigurăm că starea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca se află printre prioritățile noastre pe termen scurt. Aș mai adăuga aici, dacă-mi permiteți, faptul că eu personal am stat de vorbă cu mai mulți din conducerea Operei din Cluj, inclusiv cu directorul Operei și știu și am cunoștință de nemulțumirile celor de acolo. Am mai multe sesizări din partea lor, nu întâmplător vom trimite corpul de control al ministrului acolo.

Trebuie însă să terminăm la Operă pentru că, după cum probabil știți, dacă nu bănuiți, avem puțin personal care se poate ocupa de controlul acestor instituții din subordine.

A treia interpelare, în legătură cu întrebarea formulată de dumneavoastră, arătăm următoarele: creșterile salariale ce se pot acorda în anul 2005 personalului bugetar contractual, categorie de personal din care fac parte și artiștii interpreți, care fac obiectul solicitării Uniunii Sindicale din ramura cultură, USRC, au fost aprobate prin Ordonanța Guvernului nr.9 din 2005.

În conformitate cu prevederile art.3 alin.3 și 22 alin.2 ale ordonanței respective, salariile de bază și celelalte elemente ale sistemului de salarizare se stabilesc astfel încât să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile cu salariile.

Salariul de bază maxim, la data de 01.01.2005, prevăzut de acest act normativ pentru funcțiile de specialitate cu cel mai mare procent de utilizare în care este încadrată această categorie de personal este cuprins între 7.346.000 și 11.179.000 lei. La aceasta se poate adăuga majorarea de 20% prevăzută la pct.2 din nota cuprinsă în anexa nr.4/2 cultură, pentru activitatea de importanță națională, respectiv, instituțiile de importanță națională au acest adaos. E vorba de Opera Națională, Teatrul Național, toate cele care au în denumirea lor cuvântul național.

De asemenea, acest personal mai poate beneficia și de unele sporuri cum ar fi: indemnizații de 10 până la 15% pentru îndeplinirea unor activități suplimentare funcției de bază, mă refer aici la dirijor, concert maistru, solist instrumentist, artist-instrumentist, șef partidă, etc. Sportul de 15% prevăzut la art.8 lit.c) din Hotărârea Guvernului nr.281/1993 sau sporul de 25% prevăzut la art.8 lit.g) din aceeași hotărâre.

Personalul de specialitate artistică din cadrul Filamornicii "George Enescu" din București beneficiază de majorările aprobate prin Legea 102/2004, salarii de bază mai mari cu până la 50% și un spor de 50% calculat la acesta.

De menționat că o parte din personal, cam 15% din total beneficiază și de salariul de merit care reprezintă o majorare de 15%, iar întregului personal i se acordă un spor de vechime în procent de 5 până la 25% din salariul de bază.

Însumând aceste majorări și sporuri, se ajunge practic la dublarea salariului de bază.

Ca atare, cadrul legal pentru acordarea unor salarii de bază și altor drepturi salariale acestei categorii de personal este instituit. Având însă în vedere existența unor ordonatori principali de credite diverși, ministere, consilii județene, primării, și a unor surse de finanțare diferite, bugetul de stat sau bugetele locale, în acordarea salariilor de bază și a celorlalte drepturi salariale, se pot înregistra diferențe de la o instituție la alta.

Mai mult decât atât, chiar în cadrul aceleași instituții, salariile persoanelor care ocupă aceeași funcție pot fi diferite în raport cu punctajul obținut în urma evaluării performanțelor profesionale individuale.

De menționat că la constituirea sistemului actual de salarizare a personalului contractual din instituțiile bugetare, s-a urmărit o corelare a nivelurilor salariale în vederea evitării unor discrepanțe dintre salariile diverselor categorii de personal.

Ținând seama de faptul că Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei este abilitat să monitorizeze și să controleze aplicarea prevederilor legale privind salarizarea personalului contractual, fiind elaboratorul legislației în materie, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, considerăm că analizarea și soluționarea propunerii transmise este de competența acestui minister, care are prevăzut prin programul legislativ al Guvernului României elaborarea unui proiect de lege privind salarizarea personalului contractual cu termen luna octombrie 2005.

În ce privește acordarea tichetelor de masă, este de precizat că, în conformitate cu prevederile art.40 din Legea nr.511/2004, prin care s-a aprobat bugetul de stat pe 2005, în bugetele instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea acestora, adică a tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinație.

Ca atare, în vederea unei aplicări unitare a legii, soluționarea solicitării respective este de competența Ministerului Finanțelor Publice. În anexă prezentăm spre exemplificare câteva câștiguri salariale brute obținute în cadrul Operei Naționale din București, cu considerație. V-am pus acest exemplu ca să vedeți, să aveți un exercițiu, ca să spun așa, un studiu de calcul.

Următoarea interpelare. Răspunsul este mult mai scurt. Referitor la interpelarea dumneavoastră, cu obiectul "Nerespectarea de către Ministerul Culturii și Cultelor a promisiunii de a reînființa Comisia de dialog social la nivelul ministerului, vă comunicăm următoarele: Comisia de dialog social din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor a fost reînființată prin ordin al ministrului, Ordinul nr.2113 din 25.04.2005, pe care îl anexăm răspunsului prezent.

Comisia nu s-a întrunit în ședință deoarece în această perioadă ministerul nu a inițiat vreun proiect de lege care să necesite până acum consultarea cu partenerii sociali. Problemele punctuale ridicate de membrii Federației sindicale din cultură pot fi discutate la cererea acestora în întâlniri cu personalul de specialitate din Ministerul Culturii și Cultelor.

Aici aș vrea să adaug proiectele de lege la care noi am lucrat până acum, unele au și trecut deja prin Parlament și vă mulțumim tuturor, au fost inițiate chiar împreună cu sindicatele. Drept urmare, dialogul cu ele a fost permanent.

Altele, care sunt acum spre finalizare, au fost supuse dezbaterii publice, în primul rând cu cei vizați, mă refer la Legea libertății religioase care se dezbate de două luni de zile, mâine încheiem discuția pe această lege și putem să intrăm cu ea în guvern. a fost dezbătută, a avut acces toată lumea, toate cultele au venit și au discutat-o și pe urmă o s-o punem și în discuția, deși ea nu necesită o asemenea consultare, în discuția cu sindicatele.

Încă trei legi la care lucrăm, Legea cinematografiei este definitivată și se discută în dezbateri publice. Acolo cred că aveți dreptate, ar trebui să discutăm și cu consiliul, dar oricum... și o lege privind arhivele care este pe finalizare, iarăși trebuie discutată cu sindicatele și aici trebuie să vă spun că vă mulțumim pentru că ne-ați atras atenția că, într-adevăr, deși am înființat acea comisie, ea nu a funcționat până acum și n-avem decât să vă mulțumim pentru că ne-ați atras atenția. V-am pus și ordinul alături ca să-l vedeți că există și a fost înființată comisia.

Mai era ceva, domnule Giurgiu? Au fost toate patru, da? Așteptăm în continuare, oricând. Interesul dumneavoastră ne bucură și suntem gata să răspundem la orice întrebare, că de aceea suntem sub Parlament.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, doamna ministru.

Domnule deputat, vă rog.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Mulțumesc, doamna ministru.

Sunt mulțumit în general cu toate răspunsurile. O să fac doar câteva scurte completări.

La Opera Română din Cluj, într-adevăr, sunt ceva probleme între conducerea operei și conducerea sindicatului, dar ce este important acolo, salariații nu suferă, își primesc drepturile la timp și deocamdată, din acest punct de vedere, nu sunt probleme.

A doua, referitor la creșterile salariale și la tichetele de masă, evident că există pe hârtie multe acte legislative, să spunem așa, dar este foarte greu să se aplice. Sunt destule care se aplică destul de greu și vă mulțumim.

Iar a treia, referitor la comisia de dialog social, mă bucur că o să aveți în vedere, și aveți în vedere, așa cum ați spus, participarea sindicatelor la legile importante care îi vizează, la reprezentanții sindicatelor.

Iar referitor la privatizarea Sucursalei Imprimeria "Bacovia" Bacău, evident că nu dumneavoastră sunteți de vină, s-a întâmplat anul trecut, chiar acum doi ani, dar ceea ce s-a întâmplat acolo, faptul că în 8 luni de zile au plecat peste 30 de salariați, bineînțeles cu acordul lor, dar nu este normal fiindcă n-au plecat de bine ce le-a fost, au plecat fiindcă au fost amenințați, avem și dovezi, iar unul care n-a vrut să plece a fost dat afară, a câștigat procesul în instanță și a revenit.

Aș dori să vă informez, fiindcă așa este bine să discutăm pe concret, în legătură cu situația de la Coresi, este important să aflați că raportul de audit care a fost făcut de către o firmă externă din afara companiei și a fost predat în data de 10.V.2005, a fost trimis către consiliul de administrație. Scrie, printre altele, că această Companie "Coresi" a suferit o pierdere reală din exploatare, 5.573.701.000 lei, în timpul anului încheiat la 31 decembrie 2004.

Această situație generează îndoieli serioase asupra capacității companiei de a-și continua activitatea. Este cumva o confirmare a ceea ce spun sindicatele de ani de zile că ceva nu este în regulă acolo și că se poate mult mai bine conduce această companie.

De asemenea, tot un act oficial, este vorba despre rezultatele, realizările pe primele patru luni ale anului 2005 și este vorba despre o pierdere la sediul central, cel de la București, despre care tot timpul am spus că nu este corect cum acționează, fiindcă și strategia de privatizare au trecut sucursalele ca vânzări de active, iar compania de la București, sediul central, a fost trecută cu aport de capital privat, ceea ce am considerat că nu e în regulă, fiindcă sucursalele aveau rezultate mai bune, iar cei de la București aveau rezultate mai slabe.

Așadar, realizări cumulate ianuarie-aprilie 2005, sediul central de la București are o pierdere de 7.620,4 milioane. Iată o confirmare a faptului că atâta vreme cât nu mai au nimic de vândut, și vă mulțumim că ați înțeles și ați spus că o să verificați acolo, se confirmă că, trebuie să repet, conducerea de acolo nu prea își face treaba așa cum ar trebui.

De asemenea, o altă confirmare este dată de situația privind utilizarea sumelor încasate din vânzarea de active, în perioada 1999-2004 s-au vândut active în valoare de 156.711.459.144 lei și acești bani nu au fost folosiți în investiții decât în foarte, foarte mică măsură.

Și tot ca o informare, numai de București vorbesc aici, fiindcă sucursalele din țară nu au probleme, majoritatea au profit și se descurcă destul de bine.

De asemenea, referitor la conducerea de acolo, în luna decembrie, directorul general avea un salariu lunar de 43.125.000, iar apoi, la începutul anului a fost majorat la 51.875.000, cu sporuri ajunge la 63.725.000, în condițiile în care, lună de lună, produc pierderi, nu știu pentru ce își primește acest salariu atâta vreme cât nu-și îndeplinește obligațiile în contractul de manager.

De asemenea, aș dori să vă întreb sau să vă ajut, totuși, nu e nici o acuză la adresa conducerii ministerului, fiindcă am colaborat foarte bine și cu dumneavoastră, și cu domnul secretar de stat Onisei care a înțeles, dar totuși mă gândesc dacă n-ar fi fost bine ca reprezentanții în consiliul de administrație, din partea Ministerului Culturii și Cultelor aveți doi reprezentanți, de asemenea, și doi în adunarea generală a acționarilor, plus administratorul special, aș vrea să întreb sau să văd dacă au venit cu ceva propuneri având în vedere situația, zicem noi, dezastruoasă, cu care se confruntă această companie, fiindcă sunt 488 de salariați și pierderi de peste 7 miliarde.

Vă mulțumesc, doamna ministru.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna ministru, dacă doriți să interveniți, vă rog.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Domnule deputat,

În primul rând, v-aș ruga dacă există persoane care au plecat de la Bacău și n-au vrut să plece, mă înțelegeți, cum spuneați că era cazul acela și dacă vor să facă o asemenea declarație, vă rog frumos, trimiteți-i la mine, sunt interesată să văd dacă lucrurile s-au făcut acolo corect sau nu.

Sigur că va trebui să dea fiecare o declarație în sensul acesta. Nu trebuie lăsate lucrurile așa, pentru că dacă le lași așa, se întâmplă și altă dată același lucru.

În legătură cu Coresi, dacă raportul acela de audit a ajuns și la domnul Onisei? Nu. Am o rugăminte: dacă ne puteți oferi și nouă acel raport, m-ar bucura, pentru că eu n-am vrut să spun aici, dar mă simt obligată acum să spun și, mă rog, transparența nu întotdeauna ajută și de data asta nu cred că o să mă ajute, dar mă bazez oarecum pe discreția dumneavoastră. Am avut și eu mari îndoieli cu privire la ce se întâmplă la Coresi. Nu înseamnă că am dreptate. Doamne păzește!

Poți să ai îndoieli și să greșești. Dar, pentru că le-am avut și pentru că am avut și niște sesizări, inclusiv din partea dumneavoastră, dar și a altora, am angajat o firmă care face mai mult pro bono, îi remunerăm așa, mai mult formal, care face un control foarte, foarte serios și sever la Coresi. De asta nu aș vrea să intrăm în nici un fel de amănunte, pentru că eu nu știu exact cum stau lucrurile, dar cei care fac controlul sunt niște oameni de bună calitate, din afara ministerului, din afara companiei; este o firmă de avocați care lucrează împreună cu niște economiști și sper să ajungem la concluziile care trebuie.

De asta răspunsul nostru a fost doar pentru Bacău, și nu și pentru Coresi. Rămâne de văzut, s-ar putea să descoperim și lucruri neplăcute în legătură cu Bacăul, nu numai cu Coresi central. S-ar putea, din contră, suspiciunile noastre să fie contrazise. Rămâne de văzut. Mulțumesc frumos.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Ultimul răspuns din ședința de astăzi este adresat domnului deputat Mircia Giurgiu, din partea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Răspunde domnul secretar de stat Mihai Șeitan.

Domnule secretar de stat aveți cuvântul, vă rog.

Domnul Mihai Constantin Șeitan (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Permiteți-mi să încep cu altceva decât cu răspunsul la întrebarea domnului Giurgiu, dar se leagă de ce a spus dumnealui în legătură și cu interpelarea la adresa doamnei ministru.

Vreau să vă spun că, în calitatea de președinte al Consiliului Economic și Social, în toate ministerele s-a deblocat sistemul de dialog social, că acesta a început să funcționeze. Mai mult decât atât, CES-ul nu mai admite la avize astfel de proiecte de acte normative fără dialogul social; și nu în ultimă instanță, este o ultimă hotărâre la nivelul Guvernului, ca - așa cum prevede Legea CES-ului - să nu se mai admită nici în Guvern acte fără avizul CES-ului, sigur, din domeniul de activitate al Consiliului Economic și Social. Este evident că există și alte tipuri de acte normative care nu afectează partea economică. Am vrut să întăresc faptul că dialogul social s-a deblocat și că ideea susținută de Guvern de a crea o transparență cât mai mare și de a crea un sprijin din partea părților sociale este evidentă. Sigur, mai avem de lucru la ea, dar începutul este făcut.

Referitor la întrebarea dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc, domnule deputat, vreau să spun următorul lucru: nu vreau să citesc ce am scris. Probabil că ați primit-o sau o să v-o dau. Vreau doar să insist pe problemă în sine.

După apariția Legii nr.19 nu mai avem grupele de muncă I și II, ci au apărut alte încadrări pentru reducerea vârstei de pensionare, și anume "condiții speciale de muncă" și "condiții deosebite".

Condițiile speciale de muncă sunt clar stabilite pentru anumite categorii, între care, din punct de vedere al ramurii culturii intră câteva, și anume: balerinii, cântăreții la anumite instrumente, în operă ș.a.m.d., și care, automat, au trecut conform legii, pentru că erau prevăzuți direct în lege, în grupa "condiții speciale de muncă". Orice adăugire în această grupă nu se poate realiza decât prin lege; deci, trebuie să apară o lege care să stipuleze că există o nouă categorie care îndeplinește niște condiții pe care o hotărâre de Guvern le pune în fața tuturor.

În ceea ce privește alte categorii, și dumneavoastră faceți referire la niște categorii care până acum, sau până la apariția Legii nr.19 erau încadrate în grupa a II-a de muncă. Ele nu trec automat în "condiții deosebite"; ele pot trece cu o singură condiție: să respecte o hotărâre de Guvern care stabilește criteriile și modalitățile de acordare. acolo spune cine trebuie să ia măsurile, cum se nominalizează; și nu în ultimă instanță, se cere un aviz obligatoriu al Inspecției Muncii. Obținute aceste elemente, categoric că persoanele respective sau funcțiile, mai bine zis, sau meseriile pot trece în grupa de muncă.

Eu cred că în cazul acesta, nu rezultă foarte clar nici din materialele pe care le aveți dumneavoastră, cum s-a petrecut acest proces. Deci, el a rămas undeva în faza declarativă. Sigur că oamenii aceia ar fi avut dreptul și pot trece, dar nu a făcut nimeni nimic pentru treaba asta, patronat sau angajatori și sindicate, să nominalizeze, să vină cu o astfel de soluție. Este foarte greu pentru noi să decelăm cine sunt sau unde sunt aceste meserii, ca să impunem noi. Legea cere să vină din partea cealaltă.

Dacă considerați util, eu, în calitatea pe care o am, de președinte al Casei de pensii, și aici discutăm acest subiect, și nu în altă parte, sunt foarte deschis să discut cu sindicatele din domeniu, să vedem care sunt situațiile, să vedem unde au ajuns, și chiar să-i sfătuim ce să facă, ca să poată să obțină aceste drepturi pentru oamenii care sunt încadrați în această situație. Vă mulțumesc mult.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, poftiți, dacă aveți comentarii.

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc.

Doamna președinte,

Mulțumesc domnului secretar de stat. Probabil că, colegii noștri, pot să nu le spun colegi fiindcă sunt de la sindicate, nu au făcut acele determinări care sunt prevăzute în lege și de asta nu s-au realizat acele condiții deosebite sau condiții speciale de muncă.

O să vă rog să stabilim o întâlnire cu dânșii pentru a se lămuri și a rezolva această situație. Vă mulțumesc frumos.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 15 aprilie 2021, 2:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro