Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.85/21-06-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-06-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 14, 2005

2. Prezentarea Raportului Instituției Avocatul Poporului privind activitatea desfășurată în anul 2004.

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Stimați colegi,

La primul punct al ordinii de zi avem de evaluat activitatea Instituției Avocatului Poporului, este vorba de activitatea pe anul 2004. Raportul acestei instituții va fi prezentat de către domnul profesor Ioan Muraru, Avocatul Poporului.

Domnule profesor,

Aveți cuvântul.

Domnul Ioan Muraru:

Domnule președinte al Camerei Deputaților,

Domnule președinte al Senatului României,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Anul 2004, la care se referă prezentul raport, a constituit pentru Instituția Avocatul Poporului un an de finalizare a măsurilor constituționale și legale, care să permită funcționarea sa ca o veritabilă instituție statală, autonomă și independentă.

În baza dispozițiilor constituționale, revizuite în anul 2003, Parlamentul a modificat Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea Avocatului Poporului, iar Birourile permanente parlamentare au aprobat modificările la regulamentul instituției.

În aplicarea noilor dispoziții constituționale și legale, au fost numiți adjuncții Avocatului Poporului, specializați pe domenii (deocamdată, există doar doi adjuncți, din cei patru); personalul Instituției a fost asimiliat juridic cu cel din aparatul parlamentar; s-au mai creat birouri teritoriale, în anul 2004 la Brașov și Constanța, urmând ca acțiunea să continue și în anul 2005, și ea deja a continuat în acest an.

Cât privește regulile noi privind atribuțiile Avocatului Poporului în controlul constituționalității legilor, menționăm că a fost sesizată Curtea Constituțională cu o obiecție de neconstituționalitate la Legea contenciosului administrativ. Deși obiecția de neconstituționalitate a fost respinsă de către Curte, cu majoritate de voturi, considerăm că problema va rămâne în continuare în discuție.

Desigur, am continuat să formulăm puncte de vedere în procesele de neconstituționalitate privitoare la drepturile omului. În anul 2004 am formulat 621 de puncte de vedere.

S-au continuat eforturile în vederea realizării compatibilității cu reglementările europene în domeniul protecției datelor personale, după îndelungate consultări și discuții, inclusiv cu autoritățile de la Bruxelles, aceste eforturi s-au concretizat printr-un Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Trebuie să subliniez că la ora la care se prezintă în fața dumneavoastră acest raport legea a fost deja votată de către Parlamentul României.

Cât privește volumul de muncă, el poate fi apreciat ca exprimând un spor cantitativ, dar și calitativ față de anul anterior. Astfel, au fost primiți în audiență 5971 de cetățeni; s-au înregistrat 4621 de petiții; s-au primit la dispecerat 2305 comunicări; s-au realizat 38 de anchete; au fost formulate opt recomandări; au fost înaintate Camerei Deputaților și Senatului două rapoarte speciale.

În anul 2004, instituția a acționat pe două direcții mari: prima - rezolvarea curentă a petițiilor și solicitărilor; a doua - implicarea în rezolvarea unor probleme care priveau segmente sau grupuri mari de populație. În această a doua direcție ne-am implicat și putem afirma că am sprijinit eficient rezolvarea problemelor delicate privind reparațiile datorate de stat persoanelor care au efectuat muncă forțată între anii 1950-1960; clarificarea unor probleme privitoare la cetățenii români care lucrează în Spania; rezolvarea unor solicitări referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova, la 7 septembrie 1940.

O atenție deosebită s-a acordat îndeplinirii atribuțiilor de autoritate de supraveghere în domeniul prelucrării datelor personale, ceea ce înseamnă, de fapt, protecția vieții familiale, intime și private.

Trebuie să informăm Parlamentul României că, deși prin Legea nr. 677/2001, Avocatul Poporului a fost declarat autoritate națională de supraveghere în domeniu, autoritățile executive nu au pus la dispoziție și mijloacele umane și financiare necesare unei asemenea activități. Ca atare, eforturile și realizările în acest domeniu s-au înfăptuit prin personalul clasic al instituției, din care am creat o direcție aparte.

Cifrele din raport exprimă, fără îndoială, un mare volum de muncă. Această informare este de mare utilitate, deoarece în programul de integrare în structurile Uniunii Europene, partea masivă se referă la protecția datelor personale. Este și motivul pentru care am solicitat și Parlamentul a răspuns în elaborarea legii. Așteptăm ca Senatul României să ia măsurile de aplicare a acestei legi, în speță de desemnare a președintelui acestei autorități centrale.

În mod firesc, s-a pus și se pune problema eficienței activității Instituției Avocatul Poporului. Ca instituție de tip ombudsman, Avocatul Poporului încearcă deblocarea conflictelor dintre cetățeni și autoritățile administrative prin mediere, prin solicitarea de regândire a unei soluții. Eficiența unei asemenea modalități de lucru este direct proporțională cu calitatea profesională și gradul de implicare al celor implicați.

Avocatul Poporului nu dispune și nu trebuie să dispună de mijloace de constrângere: amenzi, anulări de acte. Dacă ar dispune de asemenea mijloace, nu ar mai fi o instituție de tip ombudsman. Eficiența sa poate fi comparată cu cea a mass-mediei. De altfel, și la nivelul mediatorului european, ca și a ombudsman-ilor, în general, problemele se pun la fel. Eficiența instituției depinde, în mare măsură, și de mediatizarea sa. În această direcție, deși nu s-au înregistrat progrese, nu putem vorbi încă de realizări deosebite, pentru că mijloacele ce stau la dispoziția instituției sunt încă modeste.

Receptarea instituției de către cetățeni și autoritățile publice a sporit. Contactele cetățeni-instituție au sporit dacă avem în vedere totalitatea acțiunilor realizate.

Cât privește ecuația instituții-autorități publice, trebuie să arătăm că, și în anul 2004, un sprijin aparte am primit din partea Parlamentului României. Autotăritățile administrației publice au fost, și ele, mai receptive, mai ales că și instituția a utilizat mai des anchetele și recomandările. O frumoasă colaborare s-a realizat în domeniul controlului constituționalității legilor, iar aceasta se exprimă clar prin numărul mare de puncte de vedere trimise Curții Constituționale.

În anul 2004, a continuat schimbul de experiențe și colaborare cu instituțiile similare din străinătate. Menționăm, îndeosebi, vizita Mediatorului European, vizita Apărătorului Public din Spania, schimbul de experiență cu specialiști ombudsman-ului olandez, vizita membrilor Comisiei de petiții din Bundestagul german.

Volumul de activitate expus pe larg în raportul prezentat exprimă, fără îndoială, o capacitate sporită a Instituției Avocatul Poporului și ne permite să sperăm că în anul 2005 vom putea realiza mai eficient protecția drepturilor și libertăților persoanelor fizice.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Are cuvântul în continuare domnul senator Eckstein, președintele Comisiei juridice a Senatului, pentru a prezenta raportul comun al celor două comisii juridice ale Parlamentului.

Domnule senator, aveți cuvântul.

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cele două comisii reunite au luat în discuție, în data de 8 martie 2005, Raportul Avocatului Poporului. A fost prezentat de domnul Vasile Burtea, adjunct al Avocatului Poporului. Nu voi relua din ceea ce a spus aici domnul profesor Muraru.

În orice caz, cele două comisii, respectiv cei care au luat cuvântul, au recomandat necesitatea îmbunătățirii cadrului legislativ care să permită întărirea rolului instituției Avocatului Poporului, au recomandat să se ia măsuri pentru o vizibilitate mai mare a activității acestei instituții, au recomandat o implicare mai accentuată a instituției în vederea apărării drepturilor și libertăților cetățenești față de abuzurile administrației.

De asemenea, s-a hotărât formarea unui grup din trei parlamentari, domnul senator Nicolae Vlad Popa și domnii deputați Dragoș Ujeniuc și Augustin Zegrean, care au primit misiunea ca, după analizarea activității desfășurate de Avocatul Poporului, să prezinte celor două Comisii juridice propuneri cu privire la îmbunătățirea organizării și funcționării acestei instituții.

În concluzie, cele două comisii juridice propun plenului adoptarea Raportului Avocatului Poporului.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Începem dezbaterea asupra Raportului Instituției Avocatul Poporului privind activitatea pe anul 2004.

Cine dorește să ia cuvântul?

În primul rând, vă rog din nou să luați loc în bănci.

Cine dorește să ia cuvântul la această dezbatere?

Înțeleg că nu dorește nimeni să comenteze raportul. Elementele au fost prezentate amplu de către domnul profesor Muraru.

În aceste condiții, Parlamentul României ia act de prezentarea Raportului.

Există cineva care dorește să ia cuvântul? Da, vă rog, domnule deputat.

Domnul Pantelimon Manta:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Raportul a fost destul de cuprinzător. Sigur, domnul Moraru, aici, a sintetizat ceea ce noi am avut în mapă mai de mult timp. Realitatea este că în raport de prevederile legislative care reglementează activitatea, fără îndoială atribuțiile au fost realizate pe măsură.

Doar o jumătate de minut, aș vrea totuși să subliniez faptul că, după părerea mea, instituția ar trebui să se implice mai mult în analizarea și cercetarea efectivă a unor situații în care sunt încălcate flagrant drepturile omului și acest lucru se întâmplă, în principal, pe linia administrației publice, dar și la justiție.

Eu știu hotărâri judecătorești care au rămas definitive și irevocabile în vreo trei rânduri. Un aranjament cu un judecător de la o judecătorie locală a dat peste cap toate aceste soluții. Sigur, eu sunt jurist de meserie, am fost și studentul domnului Muraru și știu bine că dumneavoastră nu aveți, într-adevăr, decât un rol de mediere și de sensibilizare a instituțiilor statului să rezolve în mod corespunzător problematica.

Dar, în măsura în care veți cerceta un anumit caz de abuz flagrant al judecătorului, nu puteți interveni, într-adevăr, nici în sancționarea judecătorului, nici în remedierea din punct de vedere formal juridic a acestei situații, dar dumneavoastră puteți sensibiliza fie și prin intermediul opiniei publice, a mass-media cu câteva exemple care șochează.

Și, prin aceasta, cred că rolul dumneavoastră ar fi mult mai vizibil în viața socială și v-ați realiza, poate într-o măsură mai mare, atribuțiile pe care le aveți.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi,

Parlamentul a luat act de prezentarea raportului conform obligațiilor pe care Instituția Avocatul Poporului le are față de cele două Camere și, în aceste condiții, vă propun să trecem la următoarele puncte de pe ordinea de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 16 july 2019, 23:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro