Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 14-06-2005

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 14 iunie 2005

 Fragmente relevante pentru următoarea interogare: 
Vorbitor: Adrian Mihai Cioroianu

7. Prezentarea și dezbaterea raportului comun al comisiilor de cultură la Raportul de activitate și Contul de execuție bugetară pe anul 2004 ale Societății Române de Radiodifuziune. (Aprobată propunerea de respingere.)

Domnul Adrian Mihai Cioroianu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Bună ziua, doamnelor și domnilor.

Permiteți-mi să încep prin a mulțumi în numele dumneavoastră, domnului Șeuleanu, pentru prezență astăzi aici. Cred că este un semn de civilitate și un semn de respect față de Parlamentul României și față de Senat.

Evident, poate că nu cu toate ideile pe care vi le voi prezenta, nu va fi de acord cu ele, dar poate că asta arată complexitatea lumii în care trăim.

Așadar, raportul comun privind activitatea și contul de execuție bugetară ale Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2004. Potrivit prevederilor legale, raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune pentru anul 2004 și raportul privind contul de execuție bugetară la 31 decembrie 2004 au fost depuse în Parlament în vederea avizării lor de către Comisia pentru cultură, arte, și mijloace de informare în masă a Senatului, Comisia pentru cultură, arte, și mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților, și Comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere.

Comisia pentru cultură, arte, și mijloace de informare în masă, comisiile Senatului și Camerei Deputaților, respectiv Comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere s-au reunit în ședințe comune pentru a dezbate documentele mai sus-menționate.

Ședința comună a Comisiilor pentru cultură, arte, și mijloace de informare în masă a avut loc în ziua de 31 mai 2005.

În redactarea prezentului raport comun, cele două comisii au ținut seama de avizul comun al Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci.

Raportul de activitate al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2004 se referă în principal la următoarele probleme. Stimați colegi, sunt 11 puncte, și vi le prezint pe scurt:

 1. prezentarea unei sinteze cu caracter introductiv, în care sunt evidențiate conținutul raportului, istoricul societății;
 2. caracteristicile generale, în anul 2004, ale Societății Române de Radiodifuziune;
 3. concluziile manageriale;
 4. prezentarea poziționării Radio România pe piața media;
 5. redescoperirea dimensiunii culturale la Radio România;
 6. producția editorială;
 7. activitățile complementare ale Societății Române de Radiodifuziune;
 8. managementul resurselor umane;
 9. programele de dezvoltare tehnică;
 10. informații cu privire la cooperările și înțelegerile bilaterale ale Societății Române de Radiodifuziune cu organisme din Franța, Statele Unite, Germania, Olanda, Austria, Israel, Slovacia, Algeria, Macedonia ș.a.m.d.;
 11. situația financiară a Societății Române de Radiodifuziune.

Comisiile reunite pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere s-au întrunit în ședință comună în data de 31 mai și au analizat contul de execuție bugetară al Societății Române de Radiodifuziune.

Evident, aici au apărut câteva probleme pe care mă văd obligat să vi le prezint.

Analizând raportul de audit întocmit de Curtea de Conturi, având ca temă "Performanța managementului în administrarea și utilizarea veniturilor proprii realizate de Societatea Română de Radiodifuziune, precum și raportul comisiei parlamentare de anchetă privind evaluarea activității Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune, comisiile au constatat următoarele.

La fundamentarea bugetului nu s-au avut în vedere obiectivele structurilor Societății Române de Radiodifuziune, adică departamente, posturi teritoriale, iar depășirea bugetului pe parcursul execuției s-a produs din cauza neurmăririi încadrării cheltuielilor în limitele aprobate, la nivelul fiecărei structuri.

Apoi, pe parcursul execuției bugetare, cheltuielile cu plata drepturilor de autor nu s-au încadrat în nivelul cheltuielilor aprobate prin bugetul inițial, fapt care a necesitat rectificarea bugetului la sfârșitul anului.

Cheltuielile de asistență juridică, reprezentând onorarii pentru mai multe societăți de avocați, în sumă de 4,2 miliarde lei, au crescut față de anul precedent cu 1,7 miliarde lei, ca urmare a creșterii numărului de contracte, precum și a tarifelor negociate.

Din verificările contractelor, a rezultat că Societatea Română de Radiodifuziune a plătit din eroare suma de 176,1 milioane lei în contul unei firme de avocați; suma nu reprezintă contravaloarea unor servicii efectuate în scopul desfășurării activității proprii, și a fost ulterior, în întregime recuperată.

Apoi, nereguli în ceea ce privește respectarea reglementărilor cu privire la licitațiile publice pentru servicii de curățenie, cu referire la contractul adjudecat de firma "CASA NOVA" S.R.L.

Nereguli cu privire la licitația și derularea contractului pentru executarea de lucrări de construcții, adjudecat de firma "IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII" S.R.L.

Nereguli în ceea ce privește derularea contractului cu firma de reprezentare americană Greenberg.

Încălcarea prevederilor legale, în cazul majorării plafonului de cheltuieli pentru sistemul informatic.

Organizarea defectuoasă a controlului financiar preventiv.

Nu a fost organizată evidența contabilă analitică a persoanelor fizice și juridice plătitoare de taxe radio.

Nu s-au luat măsuri pentru executarea silită a creanțelor din taxa radio.

Nu s-au întreprins toate demersurile necesare pentru emiterea de către Guvern a normelor privind efectuarea controlului, constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor în cadrul sustragerilor de la plata taxelor de către deținătorii receptoarelor radio.

Permiteți-mi să ajung la concluzie: având în vedere cele de mai sus, în ședința comună din data de 31 mai 2005, Comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale Parlamentului au hotărât cu 15 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și o abținere, avizarea negativă a raportului cu privire la contul de execuție bugetară pe anul 2004 al Societății Române de Radiodifuziune.

Și, în fine, stimați colegi, raportul Consiliului de Administrație a fost prezentat de președintele Consiliului de Administrație, domnul Dragoș Ștefan Șeuleanu, în prezența unor membri ai Consiliului de Administrație și ai Consiliului Director.

La dezbaterile pe marginea raportului au luat parte: doamna senator Viorica-Georgeta Pompilia Moisiuc, domnii senatori Adrian Mihai Cioroianu, Vasile Dâncu, Ion Mihai Dumitrescu, Adrian Păunescu, Petru Nicolae Ioțcu, doamnele deputat Raluca Turcan, Gabriela Crețu, domnii deputați George Băeșu, Cătălin Micula, Dumitru Avram, Aledin Amet, Petre Străchinaru, Radu Podgorean, Marton Arpad Francisc, Emilian Valentin Frâncu.

Evident că opiniile parlamentarilor au fost împărțite între critici și aprecieri. În ceea ce privește aprecierile, s-a remarcat o anumită evoluție pozitivă a activității Societății Române de Radiodifuziune, în special cu referire la încercarea de realizare a emisiunilor și programelor de către profesioniști.

Referitor la criticile aduse, a fost menționat faptul că nu sunt clare criteriile obiective care au stat la baza departajărilor salariale între diferite categorii de salariați și între aceștia și colaboratorii externi.

De asemenea, a fost imputată concentrarea eforturilor manageriale pe principalele posturi din București, cu neglijarea posturilor locale.

A fost evidențiat faptul că nu s-a reușit realizarea unei corelații între audiența posturilor de radio ale Societății Române de Radiodifuziune și publicul acestora, reprezentat de plătitorii taxei pentru serviciul public de radio.

Stimați colegi,

Doamnelor și domnilor deputați,

După încheierea dezbaterilor, comisiile reunite au procedat la votarea raportului de activitate pe anul 2004 al Societății Române de Radiodifuziune, rezultatul fiind următorul: 8 voturi pentru, 15 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Prin exprimarea votului majoritar negativ, comisiile au hotărât să propună plenului Parlamentului, adică dumneavoastră, respingerea raportului de activitate și a contului de execuție bugetar al Societății Române de Radiodifuziune pe anul 2004.

Mulțumesc.

  ................................................

Domnul Adrian Mihai Cioroianu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Evident că nu bănuiam vreo clipă că voi interveni, dar mă văd obligat, datorită celor spuse de distinsul coleg deputat de Mehedinți.

De altfel, n-am înțeles foarte bine pentru că dânsul a spus ceva foarte grăbit și apoi a plecat într-un loc în care, probabil, se simte mai bine decât în această sală. În esență, amendamentul despre care dânsul vorbea, nu a fost supus la vot, pentru că nu mai era cvorum în acel moment. Dânsul era acolo și știe foarte bine, dar el fusese depus în scris în timp util la comisie și a fost acceptat ca atare.

Evident, nu voi intra în competiție cu distinsul coleg deputat, dar eu cred că dânsul intră în competiție cu omul invizibil, făcând parte două luni dintr-o comisie despre acum spune că n-a existat. Nu știu dacă este cumva masochist, pentru că dânsul a accceptat să facă parte din ceea ce domnia sa numea "așa-zisa comisie parlamentară".

Acum, fie invizibil, fie masochist, eu cred că domnul Nicolicea rămâne mereu același, inconfundabil și egal cu sine.

Vă mulțumesc.