Plen
Ședința Camerei Deputaților din 2 octombrie 1996
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1996 > 02-10-1996 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 2 octombrie 1996

Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996

Ședința a început la ora 9,00.

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Ovidiu Cameliu Petrescu și Raymond Luca, secretari.

 

Domnul Adrian Năstase:

Doamnelor și domnilor deputați, declar deschise lucrările de azi ale Camerei Deputaților .

Vă anunț că din totalul de 341 de deputați sunt prezenți 221, absenți 120, din care 11 participă la diverse acțiuni parlamentare. Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulament este întrunit.

Pentru început urmează a fi dezbătute și aprobate rapoartele de mediere la următoarele proiecte de legi: proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/1996.

Incepem cu raportul comisiei de mediere la proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996. De fapt, toate soluțiile reținute sunat soluțiile propuse de către Camera Deputaților.

Pct.1 din raport îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, propunerea de la pct.1 a fost aprobat.

Pct.2. Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Pct.3. Un text comun. Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Pct.4. Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Pct.5. Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Pct.6. Propunere a Camerei Deputaților.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră raportul comisiei de mediere, în ansamblu.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

 
Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996

Raportul comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996. Formulele sunt tot ale Camerei.

Pct.1 din raport. Propunerea de la pct.1.

Dacă sunt observații ? Dacă nu, supun votului propunerea comisiei.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Propunerea de la pct.2. O supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Supun votului raportul comisiei de mediere, în ansamblu.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, raportul comisiei de mediere a fost adoptat.

Dezbateri: proiectul de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1997

Trecem acum la proiectul de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1997.

Aveți în dosare Nota de fundamentare privind bugetul, care este semnată de către cei 4 chestori.

Aș vrea să îl invit pe domnul președinte Brânzei să prezinte raportul Comisiei pentru buget finanțe și bănci.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 

Domnul Gheorghe Brânzei:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

În cursul zilei de ieri, conform sesizării primite de la Biroul Permanent al Camerei Deputaților a proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1997, comisia a avut o întrevedere cu inițiatorii și cu reprezentanți ai Ministerului de Finanțe. Au fost purtate discuții pe marginea prevederilor din proiectul de hotărâre. Dumneavoastră trebuie să știți că inițial Biroul permanent a stabilit pe baza propunerilor făcute de către Biroul Permanent, cifre prevăzute pentru bugetul Camerei pe 1997, înaintate, conform legii, Ministerului de Finanțe pentru o discuție de principiu înainte de a stabili și a discuta în Camera Deputaților proiectul de buget al Camerei pe 1997. Sigur că Ministerul de Finanțe a prevăzut o altă cifră orientativă, pe baza căreia să se poarte discuții, a nivelului cheltuielilor în anul următor. Biroul Permanent a ținut într-o oarecare măsură seamă de aceste prevederi ale Ministerului de Finanțe. Sigur, nu s-a putut încadra conform necesităților și propunerilor avute în vedere pentru buna desfăsurare a activității Camerei Deputaților și a parlamentarilor în circumscripțiile electorale și sunt prevăzute sume mai mari decât cele ale Ministerului de Finanțe, care a venit cu propunere pentru bugetul Camerei pe 1997. Acest proiect de buget al Camerei Deputaților știți prea bine că el trebuie să fie discutat și aprobat de către Cameră pentru a putea fi cuprins apoi de către Ministerul de Finanțe în proiectul bugetului de stat ce urmează a fi dezbătut și în Camera Deputaților, conform metodologiei noastre și la termenul care este prevăzut de lege.

Comisia noastră, în urma discuțiilor care au avut loc ieri, a întocmit un raport în a cărui posesie dumneavoastră cred că ați intrat. Nu a venit cu modificări față de cifrele care sunt prevăzute în proiectul de hotărâre și, ca atare, vi-l supune pentru analiză, dezbtere și aprobare în cursul zilei de astăzi.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi, dacă dorește cineva să participe la dezbaterea generală? Dacă nu, trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul hotărârii. Dacă sunt observații ? Dacă nu, supun votului titlul hotărârii.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.1. Dacă sunt observații ? Domnul secretar de stat Nicușor Constantinescu.

 
 

Domnul Nicușor Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Mergând pe minima rezistență, noi ne-am făcut o propunere pentru buget pe care am transmis-o tuturor ordonatorilor principali de credite, pornind de la două elemente. Adică, indicele creșterii prețurilor apreciat ca de la media anului 1996 la media anului 1997 la 24%, creșterea reală, care nu depășește 5%, sau indicele de prețuri decembrie 1996-decembrie 1997, care reprezintă 20%. În acest cadru general trebuie să ne circumscriem cu bugetul anului 1997.

Desigur că dumneavoastră hotarâți asupra bugetului Camerei Deputaților, potrivit legii. Efortul financiar va fi extrem de mare și înseamnă că noi trebuie să facem undeva, cunoscând că avem aceleași constrângeri asupra finanțării deficitului bugetar, presiuni în sensul diminuării altor sectoare ale economiei naționale cu vocație bugetară.

Dar nu pentru acest lucru am venit. Am venit pentru art.1 cu rugămintea ca, în condițiile în care bugetul se va aproba la nivelele prevăzute în hotărâre, să îmi îngăduiți să vă rog ca transferurile pentru contribuții și cotizații să fie înscrise, potrivit regulilor stabilite, în cadrul cheltuielilor totale și, de asemenea, în cadrul cheltuielilor curente pentru că altfel, dacă noi luăm acest buget pe care îl aprobați dumneavoastră ca un modul și îl înscriem în bugetul de stat, ne-ar crea foarte mari greutăți în a respecta regulile și topica raportării către toate organismele financiare internaționale și către statistica guvernaamentală.

De aceea, eu vă propun ca totalul cheltuielilor să fie de 165.768.300 din care la Camera Deputaților, 49.271.300. Corespunzător, să se modifice și anexa la bugetul respectiv. Adică, potrivit structurii clasificației noastre bugetare, cheltuielile privind transferurile se încadrează în cheltuielile curente, alături de cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, subvenții, transferuri și pe urmă, separat, avem o linie de cheltuieli de capital.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul președinte Brânzei.

 
 

Domnul Gheorghe Brânzei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Observația este foarte corectă. Sigur că pe total nu se va influența dacă se va accepta proiectul de hotărâre sub forma globală, cheltuieli curente, cheltuieli de capital. Deci, în structură trebuie modificat, aceste transferuri să intre la capitolul de cheltuieli curente pentru a respecta clasificația bugetară cu care suntem deja obișnuiți și cu care se lucrează în evidența financiar-contabilă.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră art.1 cu modificarea acceptată de către comisie și cu modificarea corespunzătoare în final a anexei nr.1.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.2. Dacă sunt observații ? Aveți o observație. Vă rog.

Domnul președinte Brânzei.

 
 

Domnul Gheorghe Brânzei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi cer scuze că intervin pentru, că în cadrul art.1 există un alineat care face trimitere și la anexa 2 din prezentul proiect de hotărâre. Având în vedere cele pe care le-am acceptat pe baza observațiilor făcute de domnul secretar de stat, v-aș ruga să facem intervențiile respective și pe celelalte anexe ca să nu mai intervenim eventual la fiecare anexă dacă se pune în discuție.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

De acord. Vom ține seama deci de incidența votului anterior asupra tuturor anexelor.

Art.2. Dacă sunt observații ? Domnul secretar de stat Nicușor Constantinescu.

 
 

Domnul Nicușor Constantinescu:

Domnule președinte,

Corelat cu observația acceptată deja, la art.2 alin.2 ar trebui cheltuielile curente să se stabilească la suma de 49.271.300 și să introducă un nou alineat, "c", cu transferuri de 287.300.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte Brânzei, sunteți de acord ? Da.

Supun votului dumneavoastră art.2 cu propunerile acceptate de către comisie.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

La art.3 dacă sunt observații ? Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.4. Dacă sunt observații ? Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.5. Dacă sunt observații ? Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.6. Dacă sunt observații ? Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.7. Dacă sunt observații ? Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.8. Dacă sunt observații ? Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.9. Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.10. Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.11. Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.12. O observație din partea domnului secretar de stat Nicușor Constantinescu.

 
 

Domnul Nicușor Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni,

Art.12, într-adevăr, este foarte departe de cheltuielile curente pe care le-ați aprobat și parcurs deja. Am propunerea ca eventual să se facă numai un amendament, în sensul completării, "cotizațiile și contribuțiile Parlamentului la organismele internaționale sunt în sumă de 287.300 mii lei, incluse în cheltuielile curente pentru anul 1997."

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte Brânzei, de acord ? Da.

Supun la vot art.12 cu completarea acceptată de către comisie.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.13. Dacă sunt observații ? Îl supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Art.14. Sunt trecute anexele. Supun la vot anexa nr.1.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Anexa nr.2 o supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Anexa nr.3 o supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Anexa nr.4 o supun votului.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Supun votului art.14.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate. Supun votului proiectul de hotărâre, în ansamblu.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ?

Abțineri ?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, facem o pauză de 5 minute și vom relua lucrările după această scurtă pauză.

 
Modificare în comisie de mediere: domnul Mihai Munteanu în locul domnului Neculai Grigoraș și domnul Daniel Frunzescu în locul domnului Ion Dumitrescu (PDSR)

Se reiau lucrările sub președinția domnului Marțian Dan.

 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați, reluăm lucrările și înainte de a intra în examinarea problemelor de pe ordinea de zi vă fac două propuneri.

Domnule Pop, prennez la place, s’il vous plaît !

Am aprobat ca doi colegi de-ai noștri să facă parte din comisia de mediere la proiectul de Lege privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice și care nu pot participa la lucrări. În consecință, vă propun ca în locul domnului deputat Neculai Grigoraș din grupul parlamentar PDSR să fie confirmat ca făcând parte din această comisie domnul deputat Mihail Olteanu. De asemenea, în locul domnului deputat Ion Dumitrescu să fie aprobată participarea în comisia de mediere a domnului deputat Daniel Frunzescu.

Dacă în legătură cu cele două propuneri pe care le-am făcut sunt observații ? Nu sunt.

Vă supun votului atunci înlocuirea celor doi colegi, respectiv domnul Neculai Grigoraș cu domnul Mihail Olteanu și domnul Ion Dumitrescu cu domnul Daniel Frunzescu.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobată, cu unanimitate de voturi, propunerea de înlocuire și aș vrea, de asemenea, să vă aduc la cunoștință faptul că intenționăm ca după prima pauză să supunem la vot trei proiecte de lege pe care le-am discutat în cursul zilei de ieri și care pot fi, din acest punct de vedere, supuse votului final. Este vorba de proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33 din 18 august 1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor refolosibile de orice fel. Apoi, proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice și, în fine, proiectul de Lege pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții finanaciare. Când vom face prima pauză, rugăm grupurile parlamentare să invite deputații, membri ai grupurilor, să participe la lucrări în conformitate cu semnăturile pe care le-au pus pe listele de prezență, în așa fel încât să ne putem pronunța și asupra acestor trei proiecte de lege.

 
Dezbateri: propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigrări sociale de stat și asistență sociala, cu modificările ulterioare

Continuăm dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi și urmează să luăm în dezbatere proiectul de Lege privind amendarea Legii 3/1977.

Domnelor și domnilor, avem propunerea legislativă de modificare și completare a Legii 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială, cu modificările ulterioare.

Inițiatorul acestui proiect de lege este doamna deputat Paula Ivănescu. O invit să ne prezinte elementele care au dus la inițierea acestei propuneri și după aceea, sigur, vom asculta și opinia comisiei.

Aveți cuvântul, doamna deputat.

 

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Din păcate, nefiind pe ordinea de zi de luni, nu am documentele la mine. Deci, vorbesc puțin despre intenția mea și despre ce s-a întâmplat între timp.

Această inițiativă legislativă oferă șansa celor pensionați de boală, care au o vechime integrală pentru a primi o pensie de asigurări sociale de stat, să întrerupă revizuirea medicală care se practică din 6 în 6 luni, pentru femei la vârsta de 50 de ani și pentru bărbați la vârsta de 55 de ani. Deci, un fel de pensionare anticipată cu 5 ani mai devreme pentru cei care au suferit o invaliditate temporară sau ceva care le-a afectat capacitatea de muncă.

Față de discuțiile pe care le-am avut acum câteva săptămâni în Cameră, eu aș vrea să spunem, domnilor colegi din Cameră, că inițiativa legislativă prevede modificarea art.31 din Legea 3/1977 și la alin.3. Față de inițiativa legislativă propusă de mine, comisia a introdus această condiție suplimentară de vechime integrală în muncă pentru a primi o pensie definitivă, cu care eu sunt de acord. Din păcate, în raportul comisiei când a fost dactilografiat au scăpat două cuvinte care sunt extrem de importante, "precum și". Deci, la alin.3 era vorba de "nesupunerea la revizuire medicală a celor care au invalidități permanente, definitive precum și cei care au împlinit vârsta de 50 de ani femeile și 55 de ani bărbații și au vechime integrală în muncă -25 de ani femeile și 30 de ani bărbații". În continuare, inițiativa legislativă mai are două articole care prevăd modificarea alin. 4 din legea din 1977 și un alineat nou care este alin.5 în care se prevede posibilitatea revizuirii medicale la cererea celui în cauză în caz că situația lui medicală s-a schimbat, fie că s-a înrăutățit, fie că s-a îmbunătățit. Deci, pentru știința dumneavoastră, căci reprezentantul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, atunci, a deturnat puțin discuția, inițiativa legislativă are trei articole de lege. Numai primul articol a fost modificat de comisie, modificare cu care eu sunt de acord.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Ați ascultat opinia doamnei deputat Paula Ivănescu. Rog acum să ne prezinte punctul de vedere, cu privire la acest proiect de lege, Comisia pentru muncă și protecție socială care a analizat în fond.

 
 

Domnul Mircea Popescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

După cum cunoaștem cu toții, această propunere legislativă a mai fost amânată acum o lună de zile. Având în vedere faptul că în prezent există un proiect de lege care a trecut deja de avizele primite de la Ministerul de Finanțe și de la Ministerul Justiției, solicităm Camerei Deputaților să amânăm această propunere legislativă care va fi încorporată în acel mare proiect de lege a pensiilor care, într-adevăr, nu are sens acum, în ultimul timp cât mai avem de lucru să îl mai luăm în discuție pentru că noul proiect de lege va cuprinde în mod sigur și această formă de pensionare cu o reducere de vechime.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Am reținut. Deci, aceasta este sugestia pe care o face Comisia pentru muncă și protecție socială.

Domnule Popescu, am reținut, să vedem și ce opinii mai sunt.

Poftim, domnule Stan.

Domnul deputat Vasile Stan are cuvântul.

 
 

Domnul Vasile Stan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunt de acord cu propunerea domnului Popescu, dar încă o dată vin în fața dumneavoastră și vă spun că, așa cum este raportul comisiei, este greșit. Prevederea din raport este greșită, pentru că legea actuală precizează că bolnavii ireversibili, indiferent de vârstă, nu mai sunt revizuibili medical. Pe când așa cum este trecut acolo, punem condiții de vârstă și de vechime în muncă.

Deci amânăm acest proiect, dar trebuie să-l și modificăm, că nu se poate așa ceva.

 
 

Doamna Paula Ivănescu (din loja comisiei):

N-ai înțeles nimic, domnule Stan.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Mai dorea domnul deputat Dumitru Buzatu...

 
 

Doamna Paula Ivănescu (din loja comisiei):

Decât să fii instrumentul luiva, mai bine citește mata tot!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnă deputată, vreau să vă spun că este o anumită obișnuință aici, să se discute și să se dea replici de la tribună. Dacă dumneavoastră vreți să instituiți alte reguli, vă rog să inițiați un proiect de modificare a Regulamentului.

 
 

Doamna Paula Ivănescu (din loja comisiei):

Lăsați că am primit replici inclusiv de la dumneavoastră, din bancă, așa că...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnă deputată, eu v-am atras atenția. Ori respectați niște cutume aici, ori vă faceți regulile dumneavoastră. Nu avem nevoie să ne dați lecții din bancă. Vreți să ne dați lecții, veniți aici și vom vedea dacă le primim sau nu. Eu cred că ar trebui, după patru ani, să știți cum trebuie să vă conduceți în Parlament și ce atitudine și conduite să adoptați.

 
 

Doamna Paula Ivănescu (din loja comisiei):

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Și eu vă mulțumesc. Nu-mi faceți mie un hatâr, o plăcere. Respectați această instituție! Și ifosele și toanele dumneavoastră nu ne impresionează deloc.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Doamna Paula Ivănescu (din loja comisiei):

Să le spuneți colegilor dumneavoastră să-și supravegheze vocabularul.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Cred că și dumneavoastră aveți de a vă revizui vocabularul și stilul de a vă comporta.

 
 

Doamna Paula Ivănescu (din loja comisiei):

Vă mulțumesc. Și dumneavoastră la fel.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule chestor, vă rog foarte mult, dacă nu se conformează, vă rog să luați măsurile de a face ordine. (Vociferări).

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să-mi permiteți și mie să vă spun câteva lucruri.

Nu am fost împotriva acestei modificări în cadrul comisiei, pentru că nu am fost la ședința comisiei, fiind într-o misiune în străinătate. Dar vreau să vă invederez că de fapt prima teză a soluției dată de comisie este cuprinsă în actuala lege, Legea nr.3 din 30 iunie 1977, exact așa cum este precizată în textul comisiei. A două parte a tezei din textul comisiei nu are nici o relevanță pentru situația în care se află acei oameni care sunt supuși revizuirii periodice medicale.

Părerea mea este că, dat fiind faptul că Legea pensiilor va trebui să fie judecată, adică o nouă lege a pensiilor va trebui să fie judecată de către Parlamentul care va veni și că aceste cârpeli pe un articol sau pe un alineat nu pot să aducă o rezolvare a soluțiilor de fond în ceea ce privește problemele pensionării, trebuie să respingem acest proiect de lege, dând posibilitatea celor care vor veni să găsească soluțiile optime pentru problemele pensionării, în integralitatea lor. Vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Chestiunea este următoarea:

Mie îmi pare foarte rău că colegii noștri nu iau în seamă în suficientă măsură termenii discuției, iar termenii discuției au fost următorii: a luat cuvântul inițiatorul, care a prezentat câteva elemente legate de inițierea acestei propuneri de modificare; în al doilea rând, a luat cuvântul exponentul comisiei care a analizat în fond, respectiv Comisia pentru muncă și protecție socială, și reprezentantul acestei comisii a propus să amânăm discuția, iar argumentele pe care le-a produs le cunoașteți. Se are în vedere o schimbare mai generală și, cu acest prilej,să fie luată în discuție inclusiv problema care se vrea a fi reglementată prin această propunere legislativă.

Colegii noștri care au venit ulterior, inclusiv domnul Buzatu, propun altceva. Să respingem propunerea legislativă. Și, din acest punct de vedere, eu rog să se exprime și reprezentantul comsiei, pentru că sunt abordări diferite. Una este dacă noi amânăm discuția la acest proiect de lege în virtutatea argumentelor invocate și alta este dacă procedăm așa cum cere domnul Buzatu și, într-o anumită măsură, și domnul Stan, să luăm în discuție și să respingem proiectul de lege. Sunt două lucruri diferite.

Eu rog deci, incă o dată, înainte de a mai interveni alți colegi, să ne precizeze domnul deputat Popescu atitudinea comisiei, propunerea comisiei și, în funcție de aceasta, evident că va trebui să vedem dacă mai avem obiect de discuție pe marginea acestei inițiative sau nu.

 
 

Domnul Mircea Popescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi ne menținem punctul de vedere cu privire la amânarea discutării acestui proiect de lege până când vom primi proiectul de la Guvern. Deci nu solicităm respingerea, ci numai amânarea lui până la o dată când se va stabili de Biroul permanent al Camerei, când vom primi acel proiect al Legii pensiilor.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul Ovidiu Petrescu dorește să intervină.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi permit o intervenție în sfera procedurii.

Eu nu cred că comisia sesizată în fond poate, în acest stadiu, să propună o amânare a discuției, mai ales venind cu acest motiv pe care ni l-a înfățișat aici. Eu cred că o asemenea amânare poate fi solicitată de către comisie numai dacă la comisia noastră, a Camerei, s-ar afla deja un alt proiect, o altă inițiativă legislativă, cu exact același obiect, și nu că acest proiect s-ar afla la Senat sau nu știu unde s-ar afla.

Într-o asemenea situație, când nu există un proiect sau o inițiativă legislativă la comisia noastră sesizată în fond, eu consider că nu se poate pune problema amânării. Se poate pune problema ori a acceptării discutării proiectului, ori a respingerii proiectului.

În cazul în care comisia decide să propună respingerea acestei inițiative legislative, atunci fiecare grup parlamentar, în conformitate cu prevederile regulamentare, își exprimă poziția față de inițiativă legislativa și față de decizia comisiei, și după ce se încheie această procedură de dezbateri generale asupra inițiativei legislative, nu se mai trece la discutarea pe fond, ci se supune votului Camerei și votul Camerei decide dacă într-adevăr ne însușim propunerea comisiei, de respingere, sau dacă intrăm în fond și continuăm dezbaterea.

Eu cred că aceasta este calea care este normală de urmat, și nu amânarea, sub motivul că se va discuta un proiect mai târziu, care proiect poate în legislatura viitoare cândva va fi aprobat.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Poftiți, domnule deputat Ion Dinu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu mă simt dator să mulțumesc domnului președinte Dan Marțian, pentru că a avut înclinarea aceasta atât de binevenită ca să ne conducă la un climat de înțelegere și de stimă reciprocă. Mai ales, iertați-mi mărturisirea, că un fior de regret nu poate să ne stăpânească pe fiecare, având în vedere că este ultima zi când suntem singuri, noi, pentru că pe viitor nu vom mai fi aici. Mâine suntem în altă parte și după noiembrie nu știu câți vom mai fi, dar oricum nu vom mai fi aici.

De aceea, eu conjug, ca o vibrație sufletească, trăirea aceasta, care, sunt convins că vă stăpânește pe fiecare, că am fost patru ani, patru ani de viață am fost împreună și sigur că cu atât mai binevenit este acest climat de armonie pe care domnul președinte, căruia i-am mulțumit, a vrut să ni-l comunice.

Personal, vreau să atenționez asupra unei stări de lucruri. Ne găsim în fața, fără discuție, unei inițiative legislative, care este o strădanie a unei colege, căreia îi mulțumesc.

Nu este vorba, domnule Buzatu, de cârpeli. V-a luat gura pe dinainte, sunteți mai romantic, nu este prima dată când o demonstrați, numai fiți mai atent la exprimările dumneavoastră.

Ceea ce vreau să subliniez este că suntem în fața unei inițiative care este o realizare legală și care, în oricare dintre perspective, va fi pusă la vot. Este vorba insă de o alcătuire după 72 litera l, care cere votul pentru o lege organică. Vi-l repet art.72, litera l: "regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele și protecția socială". Avem tristețea că nu putem să avem cvorumul cerut de prevederea constituțională, conjugat, dacă este potrivit, cu perspectiva de a avea angajată discutarea... pentru cei care vor avea deosebita cinste să fie parlamentarii țării, de a discuta la momentul potrivit modificarea și completarea Legii pensiilor.

Cred că în situația respectivă nu am greși dacă nu am angaja discutarea inițiativei colegei noastre, căreia încă o dată îi mulțumesc, așa cum repet, mulțumesc domnului Dan Marțian, deoarece, ca întotdeauna, realizează să ne comunice un sentiment de a privi cu seriozitate participarea noastră.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Va trebui să luăm anumite decizii. Punctele de vedere sunt impărțite. Sigur că stricto senso, regulamentar vorbind, noi avem înscris acest punct pe ordinea de zi. Am ascultat punctul de vedere al comisiei, care a cerut o amânare. Alți colegi, care au intervenit în cadrul dezbaterilor, s-au pronunțat pentru examinarea proiectului de lege, așa cum a fost el inițiat de către doamna deputat Paula Invănescu și, în funcție de felul în care se vor exprima prin vot diferitele atitudini în cursul dezbaterii, vom vedea, sigur, care este situația în legătură cu acest proiect de lege.

Eu aș vrea, pentru că avem aici și reprezentantul Ministerului Muncii, în persoana domanei director general Paula Apăteanu, să o invit și pe dânsa să ne spună punctul de vedere pe care-l are ministerul în legătură cu problemele care constituie obiectul acestei propuneri legislative. Aveți cuvântul.

 
 

Doamna Paula Apăteanu:

Domnule președinte,

Doamnelor deputate,

Domnilor deputați,

Așa cum de altfel și la ședința anterioară, când s-a dezbătut această inițiativă, domnul secretar de stat Mustățea a arătat că Ministerul Muncii și Protecției Sociale apreciază că propunerea nu poate fi admisă din următoarele considerente: în prezent, în lege, subliniez, în lege se găsește prevederea potrivit căreia persoanele care prezintă invalidități ireversibile nu mai sunt supuse revizuirii. Și deci o anumită categorie din propunerea legislativă se găsește deja în legea pe care noi în prezent o aplicăm.

Cu privire la cea de-a doua categorie de persoane, deci mi-aș permite să nu ne formalizăm, nu neapărat pentru că lipsește expresia "precum și", ci se intenționează, și astăzi s-a exprimat clar, o pensionare anticipată și anume se dorește ca persoanele care sunt pensionare de invaliditate și au vârsta de 50 de ani femeile și 55 de ani bărbații să nu mai fie supuse revizuirii. Deci implicit este o pensionare anticipată, lucru asupra căruia Ministerul Muncii și Protecției Sociale s-a pronunțat de foarte multe ori.

Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă implicit o modificare a vârstei de pensionare prevăzută de articolul 8, pentru că, în această categorie, toți cei care îndeplinesc condiția de vârstă și de vechime vor trece la limită de vârstă, și atunci trebuie sa modificăm articolul 8 din lege, să scădem vârsta reală de pensionare.

Dumneavoastră v-ați pronunțat de foarte multe ori, sigur, în cunoștință de cauză, asupra imposibilității scăderii în acest moment a vârstei reale de pensionare, care și așa este cea mai scăzută din Europa.

Nu se cunoaște efortul financiar pe care l-ar implica o asemenea modificare asupra bugetului de asigurări sociale, care și așa este deficitar. Dumneavoastră știți că de curând s-a luat o măsură de protecție care a consumat... - vreau să vă spun că la această oră suma necesară pentru plata pensiilor pe o lună s-a ridicat la 600 de miliarde de la 400 - deci prin măsurile de protecție care au fost adoptate de la 1 octombrie, deja este o cheltuială de 200 de miliarde în plus asupra bugetului de asigurări și așa deficitar.

Și o a treia chestiune sau a patra, cum vreți să o socotiți dumneavoastră, este o chestiune de fond.

Nu se face nici o trimitere, doamnă deputat și domnilor deputați, la articolul 34 din lege, care este coroborat cu articolul 31 din lege și anume, am să vi-l citesc: "La împlinirea vârstei de 60 de ani bărbații și 55 de ani femeile, pensionarii pentru pierderea capacității de muncă sunt trecuți din oficiu în categoria pensionar pentru muncă depusă și limită de vârstă". Pe când în inițiativa propusă nu se spune nimic. Ce se întâmplă cu aceste categorii de persoane care la 50 de ani femeile și 55 de ani bărbații nu mai sunt revizuiți? Unde rămân? Rămân în categoria pensionarilor de invaliditate și primesc o pensie de invaliditate? Că nu pot fi trecuți la pensionarii de limită de vârstă, întrucât articolul 34 din lege nu ne permite.

Eu vă mulțumesc. Vă rog să luați decizia ținând seama de punctul de vedere al Ministerului.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor,

Ați ascultat și opinia Ministerului Muncii și Protecției Sociale, inclusiv anumite corespondențe pe care trebuie să le aibă acest proiect cu alte prevederi din cuprinsul aceleiași legi.

Eu aș vrea să întreb dacă propunerea pe care a formulat-o domnul vicepreședinte Popescu, de amânare, este a comisiei sau este o chestiune care a survenit acum în legătură cu acest proiect de lege.

 
 

Domnul Mircea Popescu:

Domnule președinte,

Cu o lună în urmă, când am mai reluat această discuție, domnul președinte Athanasiu propusese să o dezbatem. În discuțiile pe care le-am avut cu dânsul și cu alți câțiva colegi, am mers totuși pe această soluție, de a o amâna, de a o amâna până când acel proiect de lege, pe care noi îl avem de altfel, dar urmează oficial să fie sesizată una din Camerele Parlamentului, va ajunge la comisia noastră sau la Senat. Deci, astăzi nu pot să vă spun, că suntem mai puțini, dar în discuțiile cu colegii noștri aceasta a fost soluția la care am ajuns, sa o amânăm că nu se întâmplă nimic dacă o amânăm până la data când va fi sesizată Camera Deputaților sau Senatul cu acel proiect de lege.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc, domnule Popescu.

Doamnelor și domnilor, de fapt discuția a debutat. Acum, dacă grupurile parlamentare doresc să-și spună părerea, vă rog să ne comunicați cine sunt vorbitorii. Nu sunt.

Doamnelor și domnilor, s-a făcut o propunere în numele Comisiei pentru muncă și protecție socială de a amâna dezbaterea acestei propuneri legislative.

Cine este, vă rog, pentru amânarea dezbaterii propunerii? Vă mulțumesc. Împotrivă? 7 voturi împotrivă. Abțineri? 9 abțineri. Deci cu majoritate de voturi s-a aprobat amânarea.

 
Dezbateri: propunere legislativă privind Statutul personalului didactic

Doamnelor și domnilor deputați,

Trecem la discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi în perioada 1-3 octombrie și ar urma să reluăm dezbaterea referitoare la propunerea legislativă privind statutul personalului didactic.

Așa cum știți, este un proiect de lege de dimensiuni mari. Domnul deputat Teodor Vintilescu mi-a atras atenția asupra faptului că intenționează să intervină pentru a supune Camerei Deputaților discutarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1996 privind regimul deductibilității sumelor plătite cu titlu de salarii și alte drepturi salariale, care figurează la noi la Capitolul II al ordinii de zi, la punctul 4.

Îl rog pe domnul deputat Vintilescu, dacă dorește să intervină? A dispărut, vedeți?

Domnul deputat Negoiță.

 

Domnul Florin Negoiță:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Eu aș încerca să vă conving ca, pe ultima sută de metri, chiar dacă prezența lasă mult de dorit, să dezbatem ceea ce este la punctul 2 pe ordinea de zi și anume, de fapt, să continuăm dezbaterile la statutul cadrelor didactice.

Cred că nu mai are rost să subliniez importanța acestui statut. Prezentarea profesorilor universitari prin intermediul televiziunii, prezența lor în jurul Parlamentului eu cred că subliniază acest lucru, dar mai ales nevoile școlii și demnitatea cadrului didactic impun acest lucru și, în primul rând, aș dori să fac o critică severă colegilor care nu mai sunt prezenți cam de la începutul sesiunii, de la 2 septembrie, în Parlament și în special președintele Comisiei pentru învățământ, ori se ascunde cu bună voie, ori nu dorește finalizarea acestui statut, ori înseamnă că nu mai are loc pe liste. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Depinde ce loc.

Domnule Negoiță, eu cred că nu este nici un fel de dificultate să continuăm dezbaterea problemelor legate de statutul personalului didactic, pentru că Ordonanța de urgență despre care v-am vorbit este alcătuită din trei articole. Dar eu nu vreau, din acest punct de vedere, să intervin. Mie mi-a transmis această chestiune domnul Vintilescu. Întrucât domnul Vintilescu nu este aici și nu poate susține această chestiune, evident că ne apucăm și continuăm examinarea proiectului de Lege privind statutul personalului didactic.

Rog și eu Comisia pentru învățământ să-și ocupe locul aici. Va veni și inițiatorul.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă propun să luăm o pauză de 15 minute, timp în care sperăm să se recompună și Comisia pentru învățământ. O să facem în așa fel încât să vină și reprezentanții Ministerului Învățământului. Chiar dacă nu sunt inițiatori și ne găsim în prezența unei propuneri legislative elaborată în cadrul Comisiei pentru învățământ, este bine să ascultăm și punctul lor de vedere.

Pauză, 15 minute.

- pauză -

 
 

Domnul Marțian Dan:

Rog pe domnii chestori să invite pe toți deputații în sală.

Reluăm dezbaterile la proiectul de Lege privind statutul personalului didactic.

În ultima noastră ședință am examinat Capitolul II, intitulat "Funcțiile de conducere, de îndrumare și de control" și am examinat acele articole care sunt incluse în Secțiunea I, al cărei titlu este "Funcțiile de conducere".

Urmează să continuăm cu examinarea Secțiunii a II-a, care este intitulată "Funcțiile de îndrumare și control" și urmează la rând articolul 25.

Dacă în legătură cu titlul propus pentru Secțiunea a II-a sunt probleme, observații? Nu sunt.

Vă supun, atunci, votului titlul Secțiunii a II-a, care figurează la punctul 67 din raportul inițial al comisiei. Cine este pentru adoptarea titlului Secțiunii a II-a? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost adoptat titlul Secțiunii a II-a.

Articolul 25, pe care urmează să-l examinăm, are unele propuneri de amendare pe care le conține raportul suplimentar al comisiei și am să vă rog să va uitați la punctul 12 din acest raport suplimentar.

Dacă sunt și alte observații în legătură cu acest articol? Nu sunt. Atunci, vă rog să fiți de acord să examinăm propunerile pe care le conține raportul suplimentar.

La litera a, după textul "La inspectoratele școlare" urmează două puncte și avem formulat în raportul inițial: "inspector școlar de specialitate". Partea finală "de specialitate" se propune a fi suprimată și să fie doar titulatura "inspector școlar".

Supun votului dumneavoastră această propunere de suprimare a sintagmei "de specialitate" de la prima liniuță de la litera a. Cine este pentru, vă rog? Mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă. Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt. A fost aprobată această propunere.

Vă rog să vă uitați la lit.b), la Ministerul Învățământului, două puncte, a doua liniuță: "inspector principal de specialitate", se propune a fi suprimat. Da, domnule Dabu?

 
 

Domnul Romulus Dabu (din banca comisiei):

Da.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Trebuie suprimat acest text și cel care urmează după el - "inspector", da?

 
 

Domnul Romulus Dabu (din banca comisiei):

"Inspector" rămâne, de la alte funcții. Rămâne "inspector general și alte funcții echivalente".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci, "La Ministerul Învățământului sunt următoarele funcții: inspector general, inspector, alte funcții echivalente." Da?

Doamna secretară de stat, care este părerea dumneavoastră?

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu (din lojă):

Fără inspectori, "inspectori generali și alte funcții".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Așa rezultă, dar eu l-am întrebat pe domnul Dabu dacă suprimăm și liniuța a treia sau nu.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu și domnul Romulus Dabu (din bancă):

Da, da!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun.

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu (de la prezidiu):

"Și alte funcții echivalente."

 
 

Domnul Marțian Dan:

Așa și scrie, dar se propune, mă rog, suprimarea cuvântului "echivalente".

 
 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu (de la prezidiu):

Echivalente? Nu se poate!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Așa propune comisia.

Haideți, prima dată, să ne pronunțăm în legătură cu suprimarea liniuței a doua "- inspector principal de specialitate" și liniuța a treia "- inspector". După aceea rămân "alte funcții", dar dumneavoastră propuneți eliminarea precizării "echivalente".

Mai întâi să luăm o decizie în legătură cu eliminarea liniuței a doua "inspector principal de specialitate" și liniuței a treia "inspector".

Ministerul este de acord? - Da.

Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a celor două liniuțe și a textului+ aferent lor, așa cum l-am citit.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată propunerea comisiei.

Acum, vă rog să ne precizați dacă rămîne: "alte funcții echivalente", cum avem noi aici, pentru că dumneavoastră propuneți suprimarea cuvântului "echivalent".

Domnule Dabu, domnul Ovidiu Petrescu pune această întrebare: dacă eliminăm "echivalente" din sintagma "alte funcții echivalente" și rămâne "alte funcții", dânsul întreabă cum determinăm noi alte funcții?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Propunerea comisiei s-a bazat pe următorul argument. Dacă am lăsa ca toate celelalte funcții să fie echivalente, multe din funcțiile din minister sunt administrative: șef de serviciu, director, director general - nu toate sunt echivalente cu cea de inspector, care trebuie să fie profesionist și să controleze în teren sistemul de invatamant. Celelalte sunt funcții administrative.

Dacă, la un moment dat, este necesară înființarea unei noi funcții la nivelul structurii din minister lăsăm libertatea ministerului să instituie o altă funcție, dacă va fi necesară vreodată. Deocamdată, celelalte funcții din minister sunt administrative, deci nu intră în cadrul personalului didactic. Pentru multe dintre ele pot să fie oameni care nu sunt cadre didactice, care nu sunt profesioniști în învățământ și atunci ei trebuie să aibă această posibilitate, la nivelul ministerului, să-și numească manageri buni pentru fiecare din tipurile de funcții și sectoare pe care le are ministerul.

Deci, noi am numit aici, pentru personalul didactic, numai inspectorii care se ocupă de procesul de învățământ, și nu toate celelalte funcții.

Structura ministerului, ca atare, este stabilită de Guvern, cu tot felul de funcții, posturi, denumiri în care nu ne amestecăm noi, la nivelul Statutului personalului didactic. Deci, Guvernul este cel care hotărăște alte feluri de funcții, în afară de cele care țin strict de controlul procesului didactic.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Aceasta este motivația pentru care în partea finală, din sintagma "alte funcții echivalente", se propune suprimarea cuvântului "echivalente".

Mai sunt observații în legătură cu această propunere? Nu.

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei, de eliminare a cuvântului "echivalente".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptată propunerea privind amendarea părții finale de la lit.b).

Am epuizat aspectele legate de art.25.

Vă consult, totuși, mai sunt alte observații? Nu.

Îl supun votului, așa cum rezultă în urma examinării și aprobării amendamentelor.

Cine e pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitatea voturilor exprimate a fost aprobat.

Trecem la următorul articol, 26. Este o propunere de amendare a textului la pct.1, pe care o conține raportul suplimentar; la pct.13 al acestui raport este această propunere de amendare.

Dacă sunt observații în legătură cu acest art.26?

Da, domnul deputat Ștefan Cazimir.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Onorate fotolii goale,

Un profesor de odinioară, urcându-se la catedră și observând că amfiteatrul era cam gol, a exclamat dojenitor: "Observ printre dumneavoastră pe unii care lipsesc!". În aceeași situație mă aflu și eu. Unii colegi lipsesc pentru că nu sunt pe listele de candidați, alții, dimpotrivă, pentru că sunt pe listele de candidați. Mă rog, fiecare după cum devine!

Am venit la microfon pentru a cere înlocuirea sintagmei "cadre didactice", prezentă la alin.1 și 2, prin expresia "personal didactic", așa cum s-a adjudecat de altfel în multe articole anterioare. Și întrucât expresia "cadre didactice" va mai apărea de aici încolo în multe alte locuri, vezi de pildă art.34, 37, 38, 40, 43 etc, vreau să relev de pe acum că ea reprezintă o venerabilă rămășiță a limbii de lemn, cu o vechime de jumătate de secol, care nu o face însă mai puțin vulnerabilă la o sumară privire critică. S-a spus la început "cutare lucrează în cadrul învățământului" sau "în cadrele învățământului", și tot astfel "în cadrele justiției", "în cadrele armatei" ș.a.m.d. De aici, din rațiuni de comoditate, s-a ajuns apoi, cu referire la persoane, la expresia "cadrele didactice", "cadrele militare" etc., dar formula rămâne vicioasă din start și, oricât de înrădăcinată ar fi în limbajul oral, ea nu poate fi acceptată în limbajul legislativ. Va trebui s-o înlocuim pretutindeni cu sintagma "personal didactic" sau, eventual, "membri ai personalului didactic". Cu atât mai mult mi se pare inacceptabil singularul "cadru didactic", care transformă omul în obiect, cum de altfel s-a și izbutit în cursul unui lung interval de timp.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații dacă mai sunt în legătură cu art.26?

Domnul Asztalos Ferenc.

 
 

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu am depus un amendament la comisie referitor la alin.3. Din cauze obiective, atunci când în cadrul comisiei s-au discutat aceste amendamente am lipsit, deci, sincer vă spun nu știu poziția oficială a comisiei față de amendamentul pe care l-am formulat.

Să fiu mai concret, alin.3 sună în felul următor: "În județele cu învățământul în limbile minorităților naționale structura inspectoaratelor școlare cuprinde și un număr corespunzător de inspectori școlari pentru acest invatamant, în condițiile stabilite la alin.1 și 2".

Noi am considerat că dacă textul rămâne în varianta actuală, deci "și un număr corespunzător" este o formulare foarte subiectivă, rămâne la latitudinea unor persoane de a decide numărul persoanelor care vor fi reprezentanții minorităților în cadrul inspectoarelor școlare. Și pentru a elimina acest subiectivism, eu m-am gândit că n-ar strica și ar îmbunătăți acest text, dacă după cuvântul "inspectoarele școlare cuprinde" ar urma "proporțional cu structura populației școlare minoritare" și textul curge în continuare așa cum s-a propus și în comisie.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Am să vă dau în scris amendamentul.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Dacă mai sunt și alte observații în legătură cu articolul pe care-l discutăm - 26? Nu sunt.

Deci avem următoarele lucruri. În ceea ce privește alin.1 avem o observație pe care o conține raportul suplimentar, și anume "funcțiile de îndrumare și control", după care să se introducă un text nou, pe care nu-l avem în varianta din raportul inițial: "...din inspectoarele școlare prevăzute la art.25 lit.a) se ocupă prin concurs..." și restul textului curge așa cum îl avem. Sigur că aici intervine propunerea de amendare a domnului deputat Ștefan Cazimir, constând în înlocuirea sintagmei "cadre didactice" cu "personal didactic" sau "membri ai personalului didactic" - spunea dânsul - după care, textul până la sfârșit rămâne neschimbat.

Și a doua propunere este a domnului deputat Ferenc Asztalos, pe care ați ascultat-o: "În județele cu învățământ în limbile minorităților naționale structura inspectoratelor școlare cuprinde proporțional cu structura populației școlare minoritare un număr corespunzător de inspectori școlari pentru acest învățământ, în condițiile stabilite la alin.1 și 2". Eu am reținut, recunosc, numai ideea de la dânsul, nu și formularea și exact locul în care propune să fie, mă rog, inclusă această sugestie de amendare.

Acestea sunt cele două probleme care s-au ridicat.

Rog acum punctul de vedere al inițiatorului și Ministerul Învățământului dacă dorește să-și spună opinia, să facă acest lucru.

Doamna secretar de stat Ecaterina Andronescu are cuvântul.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

În legătură cu propunerea domnului profesor Ștefan Cazimir, noi am propus și comisia a mers pe ideea de a folosi sintagma "cadre didactice", ca să facem distincție între personalul didactic care nu are funcții de învățământ și personalul strict didactic, care intră în discuție pentru funcțiile de inspector școlar. Dar cred că putem accepta, pentru că în continuare articolul prevede criteriile și gradele didactice și acestea sunt presupuse, practic, numai de cei care lucrează efectiv în învățământ.

În legătură cu a doua propunere, formulată de domnul deputat Asztalos, cred că am pune o condiție care devine restrictivă, pentru că s-ar putea, în aceste condiții propuse de dumneavoastră, să nu avem personal care să îndeplinească condițiile de la alin.1 și 2 și atunci suntem în imposibilitatea de a constitui inspectoratul respectiv.

De aceea, aș merge pe varianta alin.3 sau, poate, cu eliminarea lui totală.

 
 

Domnul Marțian Dan:

A întregului alineat?

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Da, pentru că sunt criteriile de competența prevăzute de alin...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Păi nu, este o chestiune, totuși, aici.

 
 

Domnul Asztalos Ferenc (din banca comisiei):

De eliminat în nici un caz.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Deci, dacă nu se elimină, atunci să rămână așa cum este, pentru că altfel vom fi în imposibilitatea de a constitui inspectoratele județene.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Dabu, dacă vreți să ne prezentați acum opinia comisiei în legătură cu cele două propuneri de amendare.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Propunerea domnului deputat Cazimir o acceptăm.

Propunerea domnului Asztalos s-a discutat în comisie și n-o acceptăm, din două motive. Există câteva județe în care minoritatea maghiară este covârșitoare ca populație, deci acolo nu vom avea, dacă acceptăm ideea proporționalițății, nici un inspector român, indiferent că ceilalți au sau nu celelalte condiții.

Doi. Avem în România 14 minorități, care sunt de dimensiuni mici și a căror pondere, în foarte multe județe unde sunt, după criteriul pe care-l propune domnul Asztalos, nu le-ar permite niciodată să aibă un inspector în inspectoratul școlar.

Noi am gândit o lege nu numai pentru minoritatea maghiară, ci pentru toate minoritățile din România și credem că textul nostru, mai general, permite rezolvarea problemei pentru toate cele 14 minorități, și nu numai pentru una, omițând pe toate celelalte.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Ați ascultat și opinia comisiei. Prima dată am să vă supun votului propunerea de amendare pe care o conține raportul suplimentar la pct.13 referitor la alin.1.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată prima propunere de amendare.

A doua sugestie este a domnului deputat Ștefan Cazimir, unde se propune, tot la alin.1, să fie înlocuită sintagma "cadre didactice" cu "personal didactic"; și atunci, "Funcțiile de îndrumare și control din inspectoratele școlare prevăzute la art.25, lit.a) se ocupă prin concurs de către personalul didactic titular în învățământ cu diplomă de licență sau echivalentă, care îndeplinește..."și facem acordurile corespunzătoare, "criteriile de competență profesională și de moralitate, având cel puțin gradul didactic..." etc.,etc. Da?

Supun votului dumneavoastră această propunere de amendare la alin.1.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și acest amendament.

Vă supun votului alin.1, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abtineri,daca sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Alin.2 n-a suscitat nici un fel de propuneri însă, așa cum spunea domnul Cazimir Ștefan, dacă vom adopta propunerea de amendare a alin.1, în mod corespunzător trebuie să procedăm și la alin.2. Deci, "Funcția de inspector școlar de specialitate pentru învățământul preșcolar și primar se poate ocupa prin excepție de la reglementările prevăzute în alin.1 privind condițiile de studii, de către personalul didactic cu pregătire pentru treptele..." etc.etc. Aici este marele dezavantaj al formulei, pentru că, vedeți, nu avem pluralul de la personalul acesta didactic, "...cu pregătire pentru treptele de învățământ menționate, care a desfășurat activități metodice..." facem acordul, dacă adoptăm, această chestiune și probabil că va trebui să adoptăm pentru a ne găsi în concordanță terminologică, în unitate terminologică.

Supun votului această propunere.

Cine este pentru?

Domnul Nicușor Constantinescu, secretar de stat la Ministerul Finanțelor.

 
 

Domnul Nicușor Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni parlamentari,

Am o remarcă. La art.25, la funcțiile de control, la învățământul preșcolar s-a lăsat numai funcția de inspector. Aici, se reiterează ideea "inspector școlar de specialitate". Am impresia că nu facem legătura între art.26 și articolul precedent, deja votat de dumneavoastră.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Imediat vă dau cuvântul. Vreau să verific un lucru.

Noi am eliminat, deci, de la art.25 prima liniuță "- inspectori școlari de specialitate", da? și a rămas "inspectori școlari" - a doua liniuță.

Domnule Dabu, vă rog acum să vă spuneți părerea în legătură cu problema ridicată.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Strict formal, am putea elimina și de aici "de specialitate". V-aș propune, însă, să lăsăm "de specialitate", pentru că avem la grădinițe educatoare și avem la ciclul primar învățători și un termen generic "de specialitate" capătă aici altă semnificație, fără să între în contradicție cu funcția de inspector, pe care am definit-o fără alte precizări la articolul anterior. Dar se poate elimina acest "de specialitate" și din acest articol fără probleme.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, eu sunt acum puțin derutat, pentru că acolo ați propus eliminarea funcției de "inspector școlar de specialitate" iar aici o mențineți. Nu se poate! Ori revenim la 25, și soluția nu este viabilă, ori eliminăm și de aici, dar nu putem opera cu atâta labilitate în ceea ce privește textul.

Poftiți!

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Într-o școală generală sau în liceu, inspector de specialitate înseamnă: inspctor de matematică, inspector de fizică etc., la toate disciplinele, în timp ce în acest articol, inspector de specialitate însemnă inspector pentru grădinițe, deci înseamnă educator și înseamnă inspector învățător. De aceea am făcut prin derogare de la alin.1. Dar se poate elimina și de aici specialitatea, pentru că celelalte condiții restrictive rămân valabile și duc la același rezultat.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu știu dacă nu trebuie să revenim la decizia de la art.25, când ați propus eliminarea acelei liniuțe care conținea "inspector școlar de specialitate", știți.

Doamna Andronescu, care este soluția, pentru că va trebui să vedem.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Eu v-aș propune să mențineți decizia pe care ați luat-o, iar aici, la alin.2, putem renunța la "de specialitate". Continuarea acestui alineat explică despre ce este vorba, de care inspectori. Nu? - Inspectori școlari pentru învățământul preșcolar și primar. Deci, este suficient!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Gorun, vă rog!

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Sigur, sunt de aceeași părere că trebuia să se mențină propunerea inițiatorului în legătură cu cele două categorii - inspector școlar și inspector de specialitate. Dacă s-a renunțat la inspectorul de specialitate, atunci la acest alineat se poate vorbi de "inspector pentru învățământul preșcolar și primar".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Așa propune și doamna secretar de stat.

Doamnelor și domnilor, vă propun, deci, suprimarea sintagmei "de specialitate" și textul rămâne în partea inițială: "Funcția de inspector școlar pentru învățământul preșcolar și primar se poate ocupa prin excepție de la reglementările prevăzute la alin.1 privind condițiile de studii, de către personalul didactic cu pregătire pentru treptele de învățământ menționate, care a desfășurat activități metodice..."etc.

Supun votului propunerea de eliminare a sintagmei "de specialitate".

Cine este pentru?

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? O abținere.

A fost aprobată cu majoritate de voturi această propunere.

A doua propunere, decurgând din ceea ce am operat ca modificare la alin.1 înlocuim "cadre didactice" cu "personalul didactic". Deci,"...privind condițiile de studii de către personalul didactic cu pregătire pentru treptele de învățământ..."etc.

Supun votului această propunere de amendare.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptată și această propunere.

Supun votului dumneavoastră alin.2.

Cine este pentru adoptare?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată.

În legătură cu alin.3 a fost propunerea de amendare a domnului deputat Asztalos Ferenc. Comisia nu a îmbrățișat propunerea de amendare însă eu cred, dacă vă uitați, acolo unde se spune "un număr corespunzător de inspectori școlari" duce undeva în apropiere de ceea ce ați spus dumneavoastră, domnule Asztalos. Deci, "În județele cu învățământ în limbile minorităților naționale, structura inspectoratelor școlare cuprinde și un număr corespunzător de inspectori școlari pentru acest învățământ".

Supun votului textul alin.3, așa cum ni-l propune comisia, și în funcție de aceasta vom vedea dacă mai supun votului propunerea de amendare a domnului Asztalos sau nu.

Cine este pentru eliminarea alin.3 al art.26, în redactarea din raportul inițial al comisiei?

Împotrivă, dacă sunt voturi? 4 voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat și vă supun acum votului art.26, în întregul lui.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? 7 abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat și art.26.

Pct.43 din propunerea legislativă se propune a fi eliminat, în ceea ce privește primele trei alineate, iar alin.4 se regăsește, cu modificări, la art.31. Vom vedea, deci, când ajungem acolo.

Supun votului dumneavoastră propunerile de eliminare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat.

Pct.44 din propunerea legislativă. Se propune de asemenea, eliminarea textului. Dacă sunt observații în legătură cu propunerea aceasta? Nu sunt. V-o supun votului.

Cine este pentru adoptarea ei? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

Punctul următor se referă la art.27 text nou, îl aveți la pct.72 din raportul inițial. Dacă sunt observații în legătură acest articol, redactare, conținut, etc.? Nu sunt. Vi-l supun votului atunci, așa cum figurează la pct.72 din raportul inițial al comisiei.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat art.27.

Art.28 este un text nou, îl avem la următorul punct, 73, din raportul inițial al comisiei. Dacă sunt observații în legătură cu el? Domnul deputat Gorun Gheorghe. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte, propun ca alin.1 al acestui articol să fie formulat în felul următor: "Concursul pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și de control prevăzute la articolul 25 lit.a) și b) să se desfășoare după metodologia pentru obținerea gradului didactic definitiv". În aceste condiții, celelalte alineate să fie eliminate, rămânând ca acest concurs să se organizeze la Ministerul Învățământului.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Gorun, dați-mi în scris, că n-am reținut la început.

Alte observații dacă mai sunt în legătură cu art.28? Nu mai sunt.

Care este opinia comisiei în legătură cu propunerea formulată de domnul deputat Gorun?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Mai întâi, acest amendament ar fi trebuit să ajungă la comisie la vreme și nu a ajuns în timp util, deci, ar trebui să nu ținem seamă de el.

În al doilea rând, amendamentul respectiv ajunge la următoarea situație curioasă: un profesor cu gradul I care vine să ocupe o astfel de funcție, este pus să dea încă o dată examen de definitivat, ceea ce este absurd. Deci, vă propun să rămână textul așa cum l-a propus comisia. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamna Ecaterina Andronescu, dumneavoastră aveți vreo opinie în legătură cu problema aceasta ridicată?

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Da. Propun să rămână textul formulat de comisie, întrucât examenul de definitivat are un alt sens decât cel pentru ocuparea unui post de inspector.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, vă rog, poftiți la tribună domnule Gorun.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Eu sunt eminamente surprins sau total surprins de argumentele care se aduc pentru respingerea amendamentelor pe care le propun, total, total surprins. Păi, eu solicit să dea profesorul care candidează la funcția de inspector încă o dată definitivatul? Eu nu solicit aceasta. Eu solicit să știe carte, atât. Vreau să știe carte și dacă nu știe... chiar dacă a luat definitivatul și gradul II și gradul I și... a uitat să mai știe carte, cum să fie inspector? Aceasta este propunerea pe care o fac sau de aceea fac această propunere. Eu nu vreau să-i oblig pe cei care au dat gradul didactic I să dea încă o dată definitivatul. Nici vorbă, dar trebuie să cunoască și atunci când este promovat inspector toată tematica disciplinei respective și aceasta se cere doar la examenul de definitivat. Cum să fie inspector și să-i controleze pe alții, dacă el nu mai știe...? Pentru că se întâmplă și asemenea situații.

De aceea am făcut propunerea, nu pentru a-i face pe profesorii care au trecut prin furcile caudine ale examenelor să mai dea un examen. Dar nu pe toți cer să-i trecem, pe aceia care vor să fie șefi, să fie șefi competenți.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Dați-mi textul domnule Gorun. Imediat. Domnule Buzatu, doreați sa interveniți?

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Aș mai fi intervenit aici, domnule președinte, pentru a face să prolifereze polemica aceasta dintre domnul Gorun și restul membrilor Camerei Deputaților, dar trebuie să-mi spun și eu opinia, cel puțin în calitate de profesor, cred că nu are dreptate domnia sa în această chestiune. Eu cred că un om care a trecut prin examene pentru dobândirea gradului definitiv, a gradului II, a gradului I și practică meseria aceasta, prin exigențele de zi cu zi ale ei este capabil să ocupe o funcție de inspector fără ca ajungând la gradul I să mai dea o dată examenele necesare definitivatului. Nu este o propunere, zic eu, rezonabilă din partea domniei sale, mai ales că în comisie sunt și atâția profesori care cred că au judecat situațiile acestea în funcție de practica existentă și de nevoile actuale ale învățământului.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Mai sunt alte observații? Domnul Dabu.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Argumentul calității profesionale care ar fi trebuit să aibă altă formulare la domnul Gorun, l-am avut și noi în vedere. În alin.2 al articolului scrie așa: "Candidatul la o funcție de îndrumare și control prevăzută la art.25 lit.b) susține și o probă scrisă în profilul postului pentru care candidează". Deci, dacă este de matematică va susține probă scrisă de matematică, dacă este de română va susține o probă de română, dacă este de chimie... etc., etc. Deci, am avut în vedere această exigență calitativă. Nu cred că este necesar să modificăm textul.

 
 

Domnul Asztalos Ferenc (din loja comisiei):

Am eliminat conceptul de inspector de specialitate. Am eliminat funcția de inspector de specialitate.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din bancă):

Lit.b) mai este doar la Ministerul Învățământului.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci, domnul deputat Gorun propune la alin.1 da? să avem următorul text: "Concursul pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și de control prevăzute la art.25 lit.a) și b) se desfășoară după metodologia pentru obținerea gradului didactic definitiv". Aceasta este propunerea pe care o fac.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din bancă):

Adică să dea examen.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Și dacă acest lucru va fi aprobat, aceasta înseamnă eliminarea celorlalte litere, da? Bun. Aceasta este propunerea dânsului. Dacă mai sunt observații în legătură cu ea? Nu mai sunt.

Conform Regulamentului, prima dată am să vă rog să vă pronunțați asupra propunerii comisiei privind conținutul, redactarea articolului 28. Aveți la pct.73 din raportul inițial.

Cine este pentru aprobarea în redactarea propusă de către comisie a art.28?

Împotrivă vă rog? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi s-a aprobat textul comisiei. Îmi pare rău, dar nu mai pot supune votului propunerea domnului...

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din bancă):

Mă supun majorității, domnule președinte.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Șiu și apreciez acest lucru.

Trecem la următorul punct. Pct.74 se referă la art.29, este, de asemenea, un text nou propus de către comisie.

Dacă în legătură cu el dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni. Îl supun votului atunci, în redactarea pe care o conține raportul inițial.

Cine este pentru? Aveți la art.29 observații. Vă rog să interveniți, domnule Nicușor Constantinescu.

 
 

Domnul Nicușor Constantinescu:

Domnule președinte, tot corelat cu art.25, de la corpul de îndrumare al Ministerului Învățământului a fost eliminată funcția de inspector de specialitate.

 
 

Domnul Marțian Dan:

...inspectorul principal de specialitate...

 
 

Domnul Nicușor Constantinescu:

A rămas numai "inspector general și alte funcții". Și atunci ar trebui corelat și acest text cu textul de la art.25.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Așa este. Aveți dreptate. Rog comisia să ne atragă atenția peste tot unde trebuie făcută această adecvare, că altfel trebuie să-i dăm o indemnizație de participare la ședință domnului Nicușor Constantinescu, tăind, evident, de la membrii Comisiei pentru învățământ, da? Principiul compensării trebuie sa acționeze.

 
 

Domnul Asztalos Ferenc (din loja comisiei):

Revenind la "inspector de specialitate" - ne încurcă toate textele.

 
 

Domnul Gheorghe Ana (din bancă):

Vedeți și mai jos; din două în două rânduri apare funcția de inspector de specialitate.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor, vă rog să...

Da, vă rog.

 
 

Domnul Asztalos Ferenc:

Stimați colegi,

Doamna ministru,

Eu știu foarte bine ca ceea ce propun este contrar regulamentului, totuși eu aș dori să revenim asupra articolului din care noi am eliminat termenul de "inspector de specialitate". Să ne mai gândim, fiindcă să știți că dacă eliminăm acest concept "inspector de specialitate", concret, pe județe, la inspectorate se vor ivi niște cazuri foarte ciudate și neplăcute, fiindcă atunci lăsăm la latitudinea unui inspector general să decidă: oare va fi cineva inspector de specialitate la matematică sau nu? Poate are un om bun și spune că, domnule, eu nu am nevoie de inspector de matematică sau de limbă română.

Este inadmisibil, e inadmisibil, cum să funcționeze un inspectorat școlar în momentul când nu apar aceste funcții. Nu am observat, deci, de aceea v-am spus, din punct de vedere procedural nu este normal ceea ce vă propun, dar logic eu totuși v-aș propune să revenim, să ne mai gândim, fiindcă vom avea niște cazuri concrete și cazuri neplăcute.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Care este problema, atitudinea comisiei față de această propunere, și a Ministerului Învățământului?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Propunerea să lăsăm un singur titlu de "inspector general" acolo, de "inspector" la inspectoratul școlar și de "inspector general" în Ministerul Învățământului a fost făcută de Guvern, în speță de Ministerul Finanțelor, pentru că, conform metodologiei cu care se lucrează, toți vor fi diferențiați pe grade profesionale. Deci, nu este propunerea comisiei. Am acceptat-o ca fiind rațională pentru că altfel s-ar fi diversificat prea mult, dar să-mi permiteți sa vă atrag atenția că în condițiile în care am acceptat "inspector general" și "inspector" la inspectorat, aceasta nu exclude utilizarea termenului de "inspector de specialitate". După câte știu eu, prezumția de nevinovăție sau de corectitudine până la proba contrarie suntem obligați toți sau mai ales noi, parlamentarii, să o aplicăm la toată lumea, inclusiv la inspectorii generali.

Deci, în momentul în care mai departe apare la un moment dat "inspectorul de specialitate", funcția de inspector din inspectoratul școlar este funcția stabilită pe grade, și când spun de specialitate înseamnă că nu oricare, ci cel din domeniu pentru care se face concursul.

În cazul acestui articol, când vorbim de "inspector principal de specialitate", adică noțiunea pe care am eliminat-o, o înlocuim cu "inspector general", dar mai departe "de specialitate" înseamnă de română, de chimie, de fizică, deci, să nu confundăm cele două lucruri, pentru că nu trebuie să eliminăm de peste tot "de specialitate". Ele pot să rămână, dar nu este necesar.

Deci, când am definit la inspectoratul școlar "inspector școlar" aceasta nu înseamnă că acela are o singură specialitate, ci înseamnă că pentru fiecare specialitate este câte unul sau pentru un grup de specialități, în cazul acesta.

Dacă păstrăm noțiunea de "inspector școlar" la inspectoratul școlar, el nu înseamnă că este de un singur fel, el cuprinde toate nevoile pe care le are inspectoratul școlar, deci, vor fi atâția câte specialități sunt și când spun, mai departe, că din inspectoratul școlar se numește în comisie un inspector și îi zic "de specialitate" aceasta are altă semnificație decât denumirea funcției ca atare.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul Asztalos Ferenc.

 
 

Domnul Asztalos Ferenc:

Eu aș avea totuși o întrebare foarte sinceră. Eu știu foarte bine că această propunere de a elimina termenul de "inspector de specialitate" nu a venit și nu putea veni din partea Ministerului Învățământului. Eu sunt convins de această treabă.

Deci, înseamnă că a venit din partea Ministerului Finanțelor și atunci, cu mare respect, aș dori și îl rog pe domnul secretar de stat să-mi dea măcar o explicație. De ce trebuie să încurcăm ceea ce a fost bine și a funcționat normal și să lăsăm la latitudinea arbitrară? Deci, să creăm un haos. Mi se pare că dumneavoastră v-ați gândit la latura financiară a problemei, or, din câte cunosc eu, din punct de vedere al indemnizației, nu există nici o diferențiere între un inspector de specialitate de matematică sau inspectorul care se ocupă cu probleme de personal. Deci, nu înțeleg raționamentul.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor, sunt mai mulți colegi și participanți la lucrările noastre care vor să intervină, o să le dau imediat cuvântul, dar înainte de aceasta vă rog să fiți de acord să luăm o decizie.

Puțin mai înainte, domnul deputat Gheorghe Brânzei, președintele Comisiei pentru buget-finanțe și bănci, mi-a cerut să mă adresez dumneavoastră cu îngăduința ca, comisia pe care o conduce să se poată întruni, să lucreze aici în incinta Camerei pentru a dezbate proiectul de Lege privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor bancare constituite la Societățile bancare Dacia Felix și Credit Bank.

Vă consult dacă consimțiți să lucreze în paralel cu noi și dacă va fi nevoie, vom apela la prezența dânșilor aici.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Deci, cu majoritate de voturi s-a aprobat cererea pe care a înaintat-o domnul deputat Gheorghe Brânzei.

Reluăm deci, discuțiile pe marginea art.29. Domnul Buzatu.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu vreau să mai combat pe domnul președinte Dabu, pentru că sper că îl va combate domnul Gorun în ceea ce va spune domnia sa în legătură cu "inspectorul de specialitate" și în titulatura de "inspector" ca atare, pentru că cel puțin din punct de vedere al organizării actuale avem două tipuri de inspectori: inspectori teritoriali, pentru care este mai puțin importantă specialitatea, și inspectori de specialitate, pentru care este foarte importantă specialitatea aceasta, pentru că ei se ocupă de problemele obiectului respectiv. Dar, în sfârșit, sper că domnul Gorun va spune mai bine, însă mie mi-a trezit nedumerirea art.29, datorită numărului mare de persoane care trebuie să participe la concursul pentru ocuparea unei funcții de îndrumare și control. Sunt 5 persoane, dintre care, cel puțin vreo 3-4 trebuie să vină din afară, chiar un inspector școlar de specialitate dintr-un alt județ. Deci, trebuie să se plătească diurne, să fie scos de la lucru inspectorul respectiv pentru a se ocupa de numirea unui inspector într-un inspectorat dintr-un anumit județ.

Eu cred că un număr de trei persoane... dacă este suficient un număr de trei persoane într-o comisie de acordare a gradului definitiv sau a altui grad didactic, eu cred că aici ar fi absolut suficient un număr de trei persoane, inspectorul școlar general, un profesor universitar sau reprezentantul ministerului și un metodist, aceasta ar fi la alegere. Deci, aceștia și un metodist ar fi arhisuficienți pentru a organiza o comisie în fața căreia să fie susținut examenul acesta de ocupare a funcțiilor de îndrumare.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Gorun, înțeleg că v-ați pus de acord cu domnul Buzatu, da?

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte, și eu cred că este necesar să se revină la art.25 și să se prevadă această funcție de "inspector de specialitate". În inspectoratele școlare există inspectori de personal, au existat inspectori teritoriali, și aceasta era o funcție, după părerea mea, foarte foarte eficientă pentru învățământ și există și alte asemenea titulaturi de inspectori. Susținerea domnului președinte, profesor universitar Dabu, ne duce la situația în care vor fi necesare o mulțime de norme metodologice pentru interpretarea statutului personalului didactic. Dacă nu se face precizarea în această lege că este vorba de inspectori școlari, și aceia pot să fie cei cu personalul sau inspectori teritoriali, dacă se va mai face această funcție, depinde de Ministerul Învățământului, de nevoile învățământului într-o anumită etapă, atunci "inspectorul general" poate să ducă pe aceste posturi de inspectori care devin de specialitate, oameni din aceeași specialitate, nu are nici un fel de restricție prin lege dacă nu vin aceste norme de interpretare, or, noi ne-am obișnuit cu normele, de fapt legile le facem așa... ca să fie. Mai tari sunt normele de interpretare a legilor respective. Aceasta într-un rând.

În al doilea rând, eu nu cred că trebuie să fim timorați de intervenția Ministerului Finanțelor în această chestiune. Evident, dumnealor sunt cu banii, tot timpul vor face presiuni asupra noastră să dăm cât mai puțini bani, cât mai puține funcții pe statul de funcțiuni, să fie norme cât mai mari, să fie salariați cât mai puțini în învățământ etc. Noi trebuie să fim călăuziți însă de prevederile Legii învățământului, de nevoia reformării învățământului și desfășurării unui învățământ de calitate.

De aceea, vă rog, domnule președinte, să apelați la Cameră, dacă colegii noștri sunt dispuși să revină la acest art.25 și să rețină propunerea inițiatorului de nominalizare a "inspectorilor de specialitate". Mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu. Domnul Gheorghe Ana are cuvântul acuma.

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate doamne,

Stimați domni,

După părerea mea, trebuie să tranșăm problema acestui "inspector de specialitate", fiindcă această noțiune se regăsește în tot cuprinsul, de acum înainte, cel puțin a următoarelor articole.

Eu pledez pentru menținerea funcției de "inspector de specialitate" și separat a "inspectorului școlar" sau dacă vreți dumneavoastră a "revizorului școlar", cum vreți să-i spuneți.

"Inspectorul de specialitate" nu încurcă, după părerea mea, absolut deloc problemele finanațelor.

În ceea ce privește așezarea pe orizontală și pe verticală, pe gradații și pe trepte, Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu are decât să o facă, în funcție de ierarhizarea vechimii, experienței, a locului, funcției ș.a.m.d., dar a preciza că este "inspector de specialitate", arată că el este inspector pentru specialitatea a), pentru specialitatea b) și mai avem în vedere și altceva, că în învățământul problematizat avem nevoie încă de inspectori care să coordoneze activitățile practice.

Iată că și acest lucru impune existența acestei individualizări a funcției de control.

Alături de "inspectorul de specialitate" funcționează evident, "inspectorul școlar general", nu general ca ierarhie, ci "inspectorul școlar", de personal, dacă vrem să-i spunem și de acum înainte "inspector de personal", care, după părerea mea, nu neapărat trebuie să fie un cadru didactic, așa cum se întâmplă acum. Zic, nu neapărat. De ce fac această observație? Fiindcă acolo, totuși, trebuie să existe un om care cunoaște intimitatea întregului mecanism al învățământului, nu orice cadrist poate să ocupe acel post, dar acolo poate fi numit, nu neapărat un cadru didactic, poate fi numită și o persoană care are, știu eu, afinități și cunoaște precis domeniul respectiv.

Pentru aceste motive, eu v-aș propune să revenim chiar la art.25, acolo unde s-a propus și s-a aprobat eliminarea acestei funcții, și ea să rămână și să opereze și în articolele următoare, în alineatele următoare. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, vă mulțumesc și eu domnule deputat. Mai dorește cineva dintre colegi? Bun. Rog pe domnul Nicușor Constantinescu să poftească la tribună.

 
 

Domnul Nicușor Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimate doamne și

Stimați domni parlamentari,

Nu vreau să se înțeleagă că este un drept la replică ceea ce... până acuma n-am făcut nici o observație de ordin financiar, numai observații de ordin redacțional, și pentru a ne lămuri cu toții am materialul acesta care a fost trimis domnului președinte al Camerei Deputaților și comisiei de profil, în care cele trei ministere - Învățământ, Muncă și Protecție Socială și Finanțe au spus următoarele la art.25: în prezent nu există funcția de "inspector școlar", iar introducerea acestei funcții necesită precizări, pentru a nu se da loc la interpretări. Deci, nu am contestat și nici nu am propus, nici unul din cele trei ministere, și respectiv ne-am însușit materialul de Guvern, ca să eliminăm funcția de "inspector școlar de specialitate", mai ales că această funcție există și în nomenclatorul și ierarhizarea salarizării, pentru că "inspectorul de specialitate" este salarizat pe grade profesionale.

La litera b), unde era aparatul sau funcțiile de îndrumare la Ministerul Învățământului am spus următorul lucru: prevederea excede legea. În prezent avem la nivelul Ministerului Învățământului numai funcția de "inspector principal de specialitate", nu există în prezent funcția de "inspector general" și, în consecință, am rugat ca și pentru aceste noi funcții care se introduc să se specifice, să se facă precizările în acest statut ca să nu se dea loc la interpretări. Nu a eliminat nimeni din Executiv funcția de "inspector școlar de specialitate". În raportul suplimentar a apărut numai "inspectorul școlar, inspectorul generalși alte funcții", nu am mai făcut replică la aceasta, am zis că în gândirea comisiei s-a aranjat de așa manieră... de aceea, am venit și cu completarea sau eliminarea textelor care mai făceau referiri la "inspectorul de specialitate", întrucât la art.25 se scosese.

De aceea, dumneavoastră sunteți, potrivit procedurilor, îndrituiți să faceți cum credeți de cuviință că este mai bine, dar vă precizez că în actualul nomenclator există funcția de "inspector școlar de specialitate" și la nivelul ministerului și la nivelul inspectoratelor școlare județene, nu există funcția de "inspector școlar" și nici funcția de "inspector general". Pentru cele două funcții, dacă doriți să le introduceți, trebuie făcute niște precizări, așa cum spunea și domnul deputat Ana și eventual ceilalți care au vorbit de față. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Mai sunt alte observații. Doamna Andronescu, mai aveți de adăugat anumite elemente față de cele spuse aici?

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Eu aș vrea să spun că am participat la discuția care a avut loc în comisie, apropo de aceste denumiri de funcții, și comisia a hotărât să propună Parlamentului această decizie, deci de a fi doar inspector școlar și inspector general, ca să existe o distincție între inspectorii de la inspectoratele județene și cei de la Ministerul Învățământului, să existe o distincție în salarizare. Altfel, și unul și celălalt, deși răspunderile sunt diferite, sunt inspectori de specialitate.

Acesta a fost, din câte îmi aduc eu aminte, punctul de susținere în comisie pentru propunerile respective.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Comisia mai are de făcut anumite...

Deci s-a cerut să revenim la art.25, la lit.a) și la lit.b). La lit.a), deci, la inspectoratele școlare, să rămână ceea ce era scris înainte: "inspectori școlari de specialitate".

 
 

Domnul Romulus Dabu (din loja comisiei):

Cum a fost în raportul inițial.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, cum a fost în raportul inițial.

Doamna secretar de stat, deci, uitați-vă, vă rog, la pct.68 din raportul inițial. Acolo avem textul art.25 care a fost amendat ulterior, prin raportul suplimentar, și, în urma discuțiilor purtate, mai ales a problemelor de corelări care au apărut, se cere, deci, de către unii dintre colegi, domnul deputat Gorun, domnul deputat Ana, să rămână funcția de inspector școlar de specialitate și atunci am reveni la formula inițială de la acest art.25.

La lit.b), la Ministerul Învățământului, deci, să fie inspector general, inspector principal de specialitate. Da?

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Da.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Aceasta a fost propunerea. Și "inspector" se suprimă, "și alte funcții".

Domnule Dabu, mergem pe aceste soluții?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Da, comisia acceptă.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Acceptă. Bun.

Doamnelor si domnilor,

Revenim, deci, la art.25. Noi, de la lit.a) - vă rog să vă uitați la pct.68 - am suprimat, deci, liniuța primă - "inspector școlar de specialitate". Se propune să revenim.

Supun votului dumneavoastră această propunere de a menține, deci, funcția de inspector școlar de specialitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată.

La lit.b), la Ministerul Învățământului:, "inspector general" rămâne, da?

Rămâne. Am aprobat mai înainte.

A doua liniuță: "inspector principal de specialitate", noi am suprimat; pe baza propunerii conținute în raportul suplimentar, se propune să revenim asupra acestei eliminări.

Supun votului menținerea funcției de inspector principal de specialitate la Ministerul Învățământului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

"Inspector", care este liniuța a treia, l-am suprimat și concluzia care s-a degajat este să rămână suprimat.

Și, în fine, a rămas "alte funcții".

Aceasta este configurația art.25.

Vi-l supun votului, acum.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat art.25.

Să vedem, acum, dacă, în urma acestei chestiuni, trebuie să operăm niște corelări la articolele următoare. La art.27 nu este cazul, nu știu dacă la...

 
 

Domnul Asztalos Ferenc (din sală):

La alin.2.

 
 

Domnul Marțian Dan:

La alin.2, da.

Deci trebuie să operăm, la alin.2 de la art.26, la pct.69 din raportul inițial: "Funcția de inspector școlar" să rămână "de specialitate". Da?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Da.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Supun votului această modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată.

Să vedem dacă mai avem la art.26.

Nu mai avem.

Supun votului art.26, în virtutea faptului că l-am modificat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

La art.27, nu avem probleme.

Să vedem dacă la art.28 trebuie să operăm anumite schimbări de corelare.

Nu sunt.

Deci revenim la art.28, pe care tocmai îl discutăm și, de aici...

 
 

Domnul Romulus Dabu:

29.

 
 

Domnul Marțian Dan:

29. Tocmai de aici a pornit discuția noastră.

Da. La art.29? Bun.

Doamnelor si domnilor,

Revenim la art.29, deci. Liniuța a doua de la alin.1 a fost cea care ne-a determinat să revenim. Rămâne, deci, "inspectorul principal de specialitate" din Ministerul Învățământului nu mai modificăm...

Și regăsim, toată chestiunea aceasta, și la alin.2, la a patra liniuță, unde rămâne "un inspector general sau un inspector principal de specialitate". Rămâne, deci, așa cum avem în textul acestui articol din raportul inițial.

Dacă mai sunt alte observații? Am una făcută de către domnul deputat Gorun, am să v-o prezint imediat, dar vă consult dacă mai sunt și alți doritori să intervină, pe marginea art.29.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu (din sală):

Am intervenit, am solicitat o eliminare.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Avem, deci, mai multe propuneri.

Domnul deputat Gorun ne propune ca alin.1 al art.29 să fie formulat astfel: "Comisia pentru concursul de ocupare a funcției de îndrumare și de control, prevăzută la art.25, lit.a), este formată din: inspectorul general de specialitate din Ministerul Învățământului, un profesor sau conferențiar universitar din profilul postului, un specialist în domeniul management-ului educațional". Aceasta este propunerea dânsului în legătură cu formularea alin.1 al art.29.

Domnul Buzatu propunea eliminarea liniuțelor trei și cinci. La liniuța a treia avem: "un profesor sau conferențiar universitar din profilul postului, desemnat de rectorul instituției de învățământ superior", iar la liniuța cinci: "un inspector școlar din specialitatea postului dintr-un alt județ, desemnat de inspectorul școlar general al acelui județ, la solicitarea inspectorului școlar general interesat".

Bun, văd că aveți alergie față de universitari, în această a doua propunere.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din sală):

Cine?

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul Buzatu.

Am spus în această a doua propunere.

Mai sunt alte observații în legătură cu art.29?

Rog acum punct de vedere al comisiei și al Ministerului Învățământului.

Ddomnule Dabu, ați reținut în ce constă?

Deci: "Comisia pentru concursul de ocupare a funcției de îndrumare și control a funcțiilor de îndrumare și control, prevăzută la art.25, lit.a), este formată din: inspector general de specialitate în Ministerul Învățământului, un profesor sau conferențiar universitar pe profilul postului, un specialist în domeniul management-ului educațional".

Vă rog să vă spuneți părerea.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Noi v-am propune să rămână, în loc de "specialist în management", așa cum am formulat noi, "metodist sau pedagog din Departamentul de perfecționare a personalului didactic".

Și noi am fi fost de acord cu eliminarea ultimei liniuțe - "inspector școlar de specialitate în domeniul postului, din alt județ", dar, conform Legii nr.84 și a autonomiei locale, inspectorul școlar general este cel care răspunde de toată echipa și care trebuie să-și facă această echipă cu care lucrează. Așa prevede Legea nr.84. Deci el trebuie, neapărat, să fie președinte. Dacă lăsăm trei și președintele este al patrulea, vreți să-mi spuneți cum se votează cu majoritate? Atunci pe cine eliminați dintre ei?

Eu sunt de acord că putem simplifica, dar, atunci, simplificăm una din componentele respective. Și cred că nici una din componente nu poate fi eliminată, atunci când este vorba de alegerea calitativă a unui cadru de conducere. De aceea noi vă propunem să rămână structura și textul așa cum le-am formulat noi, pentru că se poate și vota cu majoritate de voturi, nu se încalcă nici prevederile Legii nr.84. Chiar dacă este un pic mai mare, un pic mai complicată procedura respectivă, obiectivitatea este mai mare.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da.

Domnule Gorun, mai doreați să interveniți. Vă rog, poftiți repede.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Vroiam să spun doar atât: un concurs nu se poate promova prin vot, prin votul membrilor comisiei.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnă Andronescu, aveți vreo opinie în legătură cu această controversă?

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Dacă vreți, puteți s-o luați și ca pe o opinie personală, eu cred trei că ar putea să fie suficienți. Inspectorul școlar general mi se pare că este absolut necesar să fie în comisie, întrucât, el este cel care răspunde de ce se întâmplă în învățământ în județ și mi se pare că este normal să fie în comisia care stabilește echipa cu care lucrează. Să menținem, de asemenea, inspectorul din Ministerul Învățământului, care este delegatul ministerului și care ar urmări modul în care se face selecția și un profesor sau conferențiar universitar din profilul postului scos la concurs.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Bun.

Întreb comisia dacă agreează această alcătuire din cele trei funcții, cele trei persoane deținând funcțiile menționate la liniuța unu, doi și 3.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Am putea fi de acord cu eliminarea ultimei liniuțe, dacă reformulăm a treia și a patra, așa încât profesorul universitar să țină de Departamentul de perfecționare.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. "Un profesor sau conferențiar din profilul postului, desemnat de ..." aici să adăugăm: "...din cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic..." și după aceea să vină "desemnat de rectorul institutului de învățământ superior respectiv".

(Discută la masa Prezidiului)

Domnule Dabu și doamnă Andronescu, nu am putea să mergem așa: "un profesor sau conferențiar universitar din profilul postului sau din Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, desemnat de rectorul..." etc.?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Așa da.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci, doamnelor și domnilor, așa va suna ultima liniuță, a treia, dacă o vom aproba: "un profesor sau conferențiar universitar din profilul postului sau din Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, desemnat de rectorul instituției de învățământ superior respective" sau, mă rog, "de rectorul instituției de învățământ superior.

Vă supun votului, deci, această reformulare la liniuța a treia.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această amendare.

Vă supun votului eliminarea, de la alin.1, a liniuței a patra și a cincea. Deci: "Metodistul sau pedagogul din Departamentul pentru pregătirea personalului didactic" și "un inspector școlar dinspecialitatea postului dintr-un alt județ".

Supun votului eliminarea celor două liniuțe, cu care și comisia și exponentul Ministerului Învățământului au fost de acord.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat amendamentul.

La alin.2 nu au fost observații.

Pot să supun votului, acum, art.29, în ansamblu.

Cine este...?

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Mai avem la alin.2.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Mai aveați?

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Aceeași reducere a numărului de participanți la comisia aceasta cred că ar trebui adoptată și la art.29, alin.2: "pentru ocuparea funcțiilor de îndrumare și control, prevăzute la art.25". Avem acolo, de exemplu, din comisia respectivă să facă parte directorul general din departamentul respectiv și, pe linga aceasta, să mai facă parte și unul - doi directori, așa, care să stea și ei pe acolo. Eu cred că este suficient dacă vine directorul general al departamentului respectiv.

Poate că reprezentantul ministerului ne-ar putea da o lămurire mai bună și am putea cădea de acord.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Dacă eliminăm unul, doi directori, iar ne găsim în paritate de voturi, că rămân patru membri ai comisiei.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Rămân trei.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Păi nu, rămâne secretarul de stat, care este președinte, rămâne directorul general din departamentul respectiv, un inspector general sau inspector principal de specialitate și un profesor sau conferențiar universitar din profilul postului.

(Domnul deputat Dumitru Buzatu comentează din bancă)

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu, este bine ca directorul general din departamentul respectiv să rămână.

Comisia, care este opinia?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Putem elimina acei 1 - 2 directori.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Și inspectorul general, pentru că nu are treabă acolo.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Eu cred că are treabă acolo, având în vedere că vreți să revenim la centralizarea care a fost până acum. Lăsați că sunt o grămadă de probleme, acum, în condițiile în care corelația dintre administrația locală și inspectoratele școlare teritoriale, despre care Ministerul Învățământului, de până acum și încă multă vreme de aici înainte, încă nu știe, pentru că abia de acum înainte apar. Deci v-aș propune să-l lăsăm.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Aveți cuvântul, domnule Buzatu.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Eu am impresia că nu ne-am înțeles foarte bine. Aici este vorba, practic, la art.25, lit.b), de ocuparea acestor funcții la Ministerul Învățământului. Deci, este vorba de ocuparea în cadrul Ministerului Învățământului, această chestiune, la nivelul de sus al structurii acesteia de conducere. Deci nu înțeleg ce caută inspectorul general, care este prevăzut, aici, la liniuța a treia.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Domnule Dabu, eu cred că este suficient secretarul de stat al departamentului în care se află postul, directorul general din departamentul respectiv și un profesor sau conferențiar universitar. Este suficient.

Agreați această...? Deci, comisia: suprimăm unul - doi directori și un inspector general sau un inspector principal de specialitate ori un inspector școlar stabilit de ministrul învățământului.

Suprimăm aceste două liniuțe, deci liniuța a treia și a patra.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată propunerea de suprimare de la alin.2.

Dacă sunt alte observații în legătură cu art.29? Nu sunt.

Vă supun votului art.29, așa cum a rezultat el în urma discutării și amendării în plen.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Textul art.30 figurează la pct.75 din raportul inițial.

Sunt observații în legătură cu el? Este, de asemenea, un articol nou. Nu sunt.

Vi-l supun votului așa cum figurează în raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Articolul următor 31 este, de asemenea, un text nou. Se propune un text nou pentru acest articol.

Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt.

Vi-l supun votului, așa cum figurează în raportul inițial, la pct.76.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Capitolul II "Drepturile și îndatoririle personalului didactic" art.45 - 62 din textul inițial devin Titlul 4, text comun pentru învățământul preuniversitar și învățământul superior.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Dar titlul rămâne.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Titlul rămâne.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Dar îl discutăm atunci...

 
 

Domnul Marțian Dan:

...când o să ajungem la art.45 - 62. Bun.

Capitolul III "Perfecționarea pregătirii personalului didactic și didactic auxiliar".

Dacă sunt observații în legătură cu titlul propus pentru Capitolul II? Nu sunt.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat titlul Capitolului III.

Trecem la discutarea art.32. Este un articol voluminos.

Dacă în legătură cu el dorește cineva să ia cuvântul?

Domnule Cazimir Ștefan, aveți cuvântul. Vă rog să poftiți la tribună.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă consult asupra modalității pe care o considerați cea mai potrivită, dat fiind că și în acest articol, dar și în multe altele care mai vin de aici încolo, ne reîntâlnim cu sintagma "cadre didactice", pe care am hotărât s-o înlocuim cu "personal didactic" în cazul de față la alin.2, lit.e) și h), la alin.4, la lit.f). Eu personal cred că am putea să hotărâm în mod definitiv, pentru ca, până la sfârșitul legii, să nu mai fiu nevoit să vă plictisesc cu intervenții cu acest conținut. Dar, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, aș vrea tot acum, anticipând asupra art.33, să vă semnalez faptul că acolo apare la singular: "cadrul didactic respectiv". Așa cum am arătat în intervenția mea anterioară, este o formulare și mai supărătoare, și mai absurdă decât cea la plural, dar dacă pe cea la plural, "cadre didactice", o putem înlocui și am convenit s-o înlocuim cu "personal didactic", în ceea ce privește singularul, eu personal nu sunt în posesia unei soluții. Mă gândesc că s-ar putea spune "persoana respectivă", pentru că, în contextul Statutului personalului didactic, este clar că este vorba de o persoană care lucrează în învățământ sau, dacă există alte propuneri, este bine ca aceia care le au să le prezinte. În orice caz, formula "cadru didactic", la singular, este inacceptabilă și nu putem s-o lăsăm în textul legii.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Bun.

Alte observații dacă sunt în legătură cu art.32? Nu mai sunt.

Eu cred că noi ar trebui să mergem pe linia pe care am discutat, și anume să folosim peste tot "personalul didactic"...

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Iar la "auxiliar" - "persoane". Merge "persoane".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. O să vedem.

Iar în ceea ce privește art.32, de fapt, el cu aceasta se începe: "Perfecționarea pregătirii personalului didactic..." etc.

Și avem, într-adevăr, la unele litere, cum este acolo, la lit.h): "Palatul Național al Copiilor, pentru perfecționarea personalului din palate, cluburi ale copiilor și tabere școlare".

 
 

Domnul Ion Corniță (din sală):

Presupune și femeia de serviciu!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Noi punem ce este aici...

 
 

Domnul Romulus Dabu (din loja comisiei):

Personalului didactic.

 
 

Domnul Marțian Dan:

"...pentru perfecționarea personalului didactic din palate, cluburi ale copiilor și tabere școlare". Da?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Da, da. Și atunci este în ordine.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Mai avem la vreo literă?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

La e) și la h).

 
 

Domnul Marțian Dan:

La lit.e), "Casele Corpului Didactic, pentru formarea continuă ..."

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Aceea trebuie să rămână.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Care? Aceea poate să rămână, nu este o treabă..."Pentru formarea continuă a personalului didactic și a personalului didactic auxiliar".

Stimați colegi,

Eu vă propun, deci, să fiți de acord cu aceste modificări pe care le-am făcut la lit.e) și la lit.h) și, dacă ne-a scăpat, cumva, să fiți de acord cu corelările, în materie de acorduri și alte treburi, să operăm modificările și adecvările terminologice și în alte pasaje, dacă mai avem, în acest articol, sau...

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Tot în acest articol, la alin.4, lit.f).

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, la lit. f). Deci: "Cursuri organizate de societățile științifice și de alte organizații profesionale ale personalului didactic".

Vă supun votului, deci, modificările acestea la lit.e) din cuprinsul alin.2, la lit.h) din același alineat și la lit.e) din alin.4.

Cine este pentru adoptarea lor? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat.

Mai sunt alte observații în legătură cu art.32? Nu sunt.

Vi-l supun votului atunci.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat art.32.

Art.64 din propunerea legislativă - se face, în privința lui, propunerea de eliminare.

Sunt observații? Nu sunt.

Supun votului propunerea de eliminare a art.64 din propunerea legislativă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată.

Punctul următor, 81, din raportul inițial se referă la art.65 din propunerea legislativă. De asemenea, se sugerează eliminarea acestui articol.

Sunt observații? Nu sunt.

Supun votului această propunere.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat și această propunere.

Trecem la art.33.

Dacă sunt observații în legătură cu el? Avem o observație pe care o conține raportul suplimentar. După literele de la alin.2, se propune introducerea unui text, o literă nouă - d): "la propria solicitare, cu recomandarea consiliului profesoral", da? Asta este propunerea.

Sunt alte observații în legătură cu art.33?

Da. Poftiți, bănuiesc despre ce este vorba, dar nu-i nimic.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Nu vreau decât să reamintesc specialiștilor și să-i rog să prezinte soluția. Eu am sugerat, cu toată timiditatea, că se poate spune "persoana respectivă". Oricum, pentru consecvență, și pentru că situații de acest fel, la singular, vor mai apărea, trebuie să decidem acum.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Dacă în legătură cu această chestiune, mai aveți, comisia?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Se poate accepta "persoanei respective", în contextul acestui alineat, și vă propun să găsim formule de înlocuire corespunzătoare peste tot, dacă acceptați acum, ca să nu revenim la fiecare text. Deci, să devină o chestiune tehnică, pe care s-o rezolve comisia în continuare.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Eu nu vreau să vă spun nimic, dar mi se pare prea anonimă asta, "persoanei respective", știți?

Ministerul Învățământului, dacă are vreo opinie?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Eu cred că textul nu suferă de lipsă de claritate, dacă punem "a persoanei respective".

El ar suna așa: "la solicitarea consiliului de administrație al școlii sau inspectoratului școlar, în cazul în care se constată lacune în pregătirea științifică, metodică și psiho-pedagogică a persoanei respective".

Deci, este limpede că nu se poate face referire la altcineva, decât la unul dintre membrii personalului didactic.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă cer să vă pronunțați asupra acestei chestiuni, deci "a cadrului didactic respectiv"; "cadrul didactic" să fie suprimat și înlocuit cu "persoanei". Și atunci, va fi "pregătirea metodică și psiho-pedagogică a persoanei respective". Sună grozav ...

Ei, nu, cred că ne cramponăm. Așa cum vorbim despre cadre militare și alte chestiuni, nu știu ... Cred că ne prea speriem de anumite chestiuni și în locul, anonimizăm lucrurile.

În fine, "persoanei respective"; astfel se propune să sune textul final de la lit.c), alin.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Ce să facem, dacă limba română nu a inventat un termen cum sunt ensignant și alte chestiuni din franceză? Asta ar trebui să facă specialiștii noștri în gramatică și alții.

O voce din sală:

Aviz amatorilor!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu, nu, este o treabă. E sărăcia asta extraordinară în unele cazuri.

Bun. Avem propunerea de a se introduce un text nou, ca lit.d), la alin.2.

Aveți această propunere la pct.14 din raportul suplimentar.

Sunt observații în legătură cu ea? Nu.

Poftiți. Domnul deputat Jurcă.

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Teodor Jurcă:

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Mi se pare că introducerea acestui nou alineat nu este potrivit. Nu știu de ce trebuie ca, dacă eu vreau să mă perfecționez, trebuie neapărat să cer acordul consiliului profesoral din care fac parte? Nu, nu văd ...

Eu vreau să vă spun că în tinerețe, ori de câte ori am avut ocazia, în vară, m-am dus la cursurile acelea organizate, de perfecționare. Și nu mi-au prins rău. Fapt pentru care am fost, cred, primul din generația mea care am obținut toate gradele didactice.

De ce nu ar putea să facă și alții care doresc neapărat să se perfecționeze? Fapt pentru care cer eliminarea ultimei părți, adică "cu aprobarea consiliului profesoral".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații? Nu sunt.

Opinia comisiei și dacă dorește doamna secretar de stat să-și spună părerea în legătură cu această chestiune.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Rog să fiu iertat, dar dacă eu vreau ca în fiecare an să mă duc pe banii Ministerului Învățământului la perfecționare două săptămâni, mă duc fără nici o aprobare, așa că eu cred că este necesară aprobarea consiliului profesoral.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Aveți vreo opinie în treaba asta?

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Dacă-mi permiteți, eu aș susține "cu recomandarea consiliului profesoral", întrucât s-ar putea ca într-un anumit an, în școala respectivă să nu poată să participe nimeni la perfecționare, din considerente bine întemeiate - nu se pot acoperi normele didactice și așa mai departe.

Deci, este bine ca să existe o aprobare de la școala de unde pleacă cel care dorește să se perfecționeze.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Bun. Domnule Jurcă, în urma audierii opiniilor comisiei și a reprezentantului Ministerului Învățământului, vă mai mențineți propunerea?

 
 

Domnul Teodor Jurcă (din sală):

Mi-o mențin.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Se propune introducerea unui text nou, ca lit.d) la alin.1, în următoarea redactare: "la propria solicitare, cu recomandarea consiliului profesoral".

Această parte - "cu recomandarea consiliului profesoral" propune domnul Jurcă să fie suprimată.

Cine este pentru propunerea domnului Jurcă?

13 voturi pentru.

Supun votului acum textul lit.d), în redactarea comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritatea voturilor s-a aprobat această propunere.

Vă mai consult dacă sunt observații în legătură cu art.33. Nu sunt.

Îl supun votului.

Cine este pentru aprobare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și art.33.

Trecem la art.34. Avem propuneri de amendare la alin.2, în raportul suplimentar.

Dacă mai sunt și alte observații în legătură cu art.34? Nu sunt.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

La alin.4, "cadrele didactice"...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun, vedem noi când ajungem acolo; da, "cadrele didactice".

 
 

Domnul Ștefan Cazimir (din sală):

Și "constau în", nu "constau din" .... la alin.5; "... precum și în probe scrise și orale".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Dacă mai sunt și alte observații? Nu sunt.

Vă rog să vă uitați la pct.15 din raportul suplimentar. Acolo sunt făcute unele propuneri referitoare la redactarea alin.2.

Cred că are toată lumea la dispoziție și nu este cazul să mai citesc, da?

Supun votului redactarea alin.2 propusă de către comisie prin raportul suplimentar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această redactare.

Și, în fine, să revenim atunci la alin.5.La celelalte nu au fost observații. "Examenul pentru definitivare în învățământ constă într-o (în loc de dintr-o) inspecție școlară specială, precum și în probe scrise și orale", nu "precum și din probe scrise ..."

Acestea sunt cele două modificări pe care vi le supun votului.

Cine este, vă rog, pentru?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Nu este corect. Al doilea "în probe scrise ..." nu este corect. Trebuie să rămână al doilea "din".

 
 

Domnul Marțian Dan:

"Examenul pentru definitivarea în învățământ constă într-o inspecție școlară specială, precum și ..." Constă "în", sau "din". Asta a fost discuția. Domnule Cazimir, unde sunteți?

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Verbul "a consta" se construiește numai cu prepoziția "în".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Și atunci, vă propune acest lucru: "Examenul pentru definitivarea în învățământ constă într-o inspecție școlară specială, precum și în susținerea unor probe scrise și orale". Da? Vedeți, am teren să mă manifest și eu.

Supun votului cele două propuneri.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt.

Au fost aprobate.

Și intreb încă o dată dacă sunt observații în legătură cu celelalte alineate la art.34? Nu sunt.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

La 4 și 6 - "cadrele didactice".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun la 4 și 6. La 6: "personalul didactic care a ..." și facem acordurile: "... care a obținut definitivarea în învățământ și i se recunoaște definitivatul pentru oricare dintre celelalte funcții didactice prevăzute la art.5, în cazul în care a absolvit ...", da? Bun.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

La alin.4: "personalul didactic se poate prezenta ..."

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da; "cadrele didactice" - "personalul didactic se poate prezenta ...".

Bun. Noi, în legătură cu chestiunile acestea am decis anterior, încât socotesc că aceste lucruri la alin.4 și la alin.6 sunt niște corelări în privința cărora am luat niște decizii anterior, da? Bun.

Supun votului dumneavoastră art.34.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Art.35. Dacă sunt observații în legătură cu el?

Vă rog să poftiți la tribună, domnule Ștefan Cazimir, și să ne prezentați problemele pe care doriți să le ridicați.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Pentru consecvență și pentru corectitudine, de altfel, la lit.c) a alin.2 trebuie să se spună "pe baza", și nu "în baza". Corect este formulat la alin.3, rândul ultim - "pe baza".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci: "... o probă orală de pedagogie pe baza unei programe aprobate de Ministerul Învățământului, care cuprinde ..." Bun.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Și la începutul alin.2, ne izbim din nou de controversata problemă a prepoziției cu care se construiește verbul "a consta". Pentru a nu avea aerul că mă cramponez, formulă care a fost folosită astăzi, deși la urma urmelor, dacă te cramponezi de o cauză justă.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Ei, a fost o expresie, nu trebuie neapărat să credeți că este calificativă.

Da. Spuneți.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Nu face nimic.

Voiam să spun că ne găsim în prezența unui fenomen de contaminare. Ce se întâmplă uneori în procesul vorbirii? Două expresii apropiate semantic își pot transfera una alteia o componentă. Așa, de pildă, spunem: cutare lucru este compus din, sau cutare lucru constă în. Prin încrucișare, prepoziția "din", legitimă în cazul verbului "a fi compus", trece uneori în structura legată de verbul "a consta". Asta este originea erorii, dar nu putem să ne prefacem că nu este eroare.

 
 

Domnul Marțian Dan:

"... constau în: ..." - și urmează textul cum îl avem.

Bun. Dacă mai sunt și alte observații?

Domnul deputat Dumitru Buzatu. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art.35, alin.2, există o prevedere. Comisia ne propune un lucru care nu exista în proiectul inițial, deci: "Pentru obținerea gradului II este necesară o inspecție școlară, precedată de două inspecții școlare curente".

Vă propun să se elimine această chestiune cu cele "două inspecții școlare curente", întrucât în primul rând în norma inspectorului respectiv există și un anumit număr de inspecții pe care trebuie să le facă profesorilor. A doua chestiune: profesorului i se fac anumite asistențe pe parcursul anului, în decursul unui an i se atribuie un calificativ. Și cred că poate mai degrabă menționarea acestui calificativ, sau alt criteriu ar trebui găsit, nu inspecțiile acestea școlare curente, care nu prea văd ce sens pot să aibă în contextul în care sunt prezentate criteriile aici, la art.35.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Deci, vreți o sfoară lăsată cât mai jos, s-o sară toți cum vor.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Este practica curentă, domnule președinte.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Ei, da, dar aici este vorba de grade și de a comensura, totuși, pe baze foarte exacte, pregătirea, vocația și celelalte lucruri.

Are cuvântul domnul deputat Gheorghe Ana.

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Eu vreau să fac o precizare de la început: că am o părere deosebit de bună despre școala românească, chiar comparând-o cu școli din Est, sau școli din Vest.

Însă, dacă noi, în ultima peioadă încercăm să luăm ceea ce este bun și din alte școli, trebuie să acceptăm că, de exemplu, în Franța, pentru trecerea la o gradație superioară, cadrul didactic cere să fie inspectat pentru a fi promovat. El cere.

Mai departe. Evident că, în cei 4 ani premergători acestui examen, care în foarte rare cazuri nu a fost promovat, este bine să se ateste calitățile candidatului printr-un act oficial, să spun, venit din afară. De unde poate veni? O inspecție generală, așa cum face de regulă Ministerul Învățământului, când cuprinde un județ sau mai multe județe. Ea se face prin sondaj și se face o inspecție tematică, făcută de Inspectoratul școlar județean, în care este cuprins și profesorul respectiv. De obicei, un profesor bun n-are de ce să se teamă că este arătat în oglinda acestui proces-verbal. Și eu zic că este bine să rămână aceste două acte intermediare celui prin care se definitivează propunerea ca el să participe la examenul pentru obținerea gradului II. Ei, chiar dacă noi am făcut așa până am obținut și gradul II și gradul I și am considerat uneori că e ... și chiar se făcea cu seriozitate. Eu zic să le menținem, fiindcă, practica arată că sunt bune.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Dacă mai sunt și alte observații? Comisia și doamna secretar de stat dacă are de comunicat anumite idei și considerente în legătură cu această problemă?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Aceeași practică ne-a arătat că mulți dintre profesori, în ultimii 10 ani, au muncit numai în anul în care primeau inspecția. Ce am băgat noi în text este să-i punem în situația să muncească tot timpul la nivelul la care muncesc atunci când dau gradul.

Deci, v-am propune ca să rămână textul cum l-a făcut comisia.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamna secretar de stat Ecaterina Andronescu.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Și eu aș vrea să mulțumesc domnului deputat pentru cuvintele frumoase la adresa școlii și, tocmai în ideea de a menține calitatea școlii, susțin menținerea celor două inspecții.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Ceea ce am discutat până acum se reduce la următorul lucru: am să vă supun votului textul comisiei, cu două rectificări. La alin.2 - "Probele pentru obținerea gradului didactic II constau în ..." și curge textul. La lit.c), de la același alineat, "o probă orală de pedagogie, pe baza unei programe ..." etc.; restul textului nu se modifică.

Supun votului prima dată modificările acestea la alin.2.

Cine este pentru aprobare? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Este propunerea domnului Buzatu, dacă ...

 
 

Domnul Dumitru Buzatu (din sală):

Era inițial, acum am renunțat.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Ați renunțat.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Da. M-au convins că două inspecții au rezolvat toate problemele școlii românești.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Nu s-a rezolvat, dar câte ceva s-a rezolvat. Gradul II este un grad care totuși consacră o anumită maturitate profesională și nu trebuie dat chiar așa de ușor.

Cine este pentru adoptarea art.35? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

Art.36. Aici avem, deci, din nou, la alin.3, problema cadrelor didactice.

Vă consult dacă mai sunt și alte observații în legătură cu acest articol?

Vă rog să poftiți. Domnul deputat Ștefan Casimir dorește să ia cuvântul.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

Mai întâi, aș vrea să beneficiez de explicațiile celor avizați, pe marginea lit.b) a alin.2, care sună astfel: "o inspecție școlară specială precedată de cel puțin două inspecții școlare curente eșalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativ maxim" (corect - calificativul, articulat).

Repet: aș vrea să fiu lămurit de către cei avizați dacă sistemul sau scara de calificative este stabilită printr-un act normativ oarecare, dacă nu cumva figurează chiar în statut și neatenția m-a împiedicat să iau cunoștință de articolul respectiv, pentru că dacă nu există nici un act normativ care să stabilească această scară de calificative, și nici în cuprinsul legii pe care o dezbatem această scară de calificative nu există, înseamnă că enunțul rămâne vid.

Dar, pe lângă aceasta, vreau să-mi exprim dezacordul, sau, altfel spus, scepticismul în legătură cu oportunitatea unei asemenea prevederi. Am și eu experiența mea în materie de inspecții de grad, încă de pe vremea când ele puteau fi obținute și cu nota 9, nu numai cu nota 10. În realitate, iar aici nivelul învățământului apare într-o lumină mai puțin festivă decât s-a vorbit cu câteva clipe mai devreme, nota 10 era acordată cu o ușurință desăvârșită, iar în cazul în care candidatul se prezenta lamentabil, i se acorda nota 9, sinonimă, în situația dată, cu nota 5. Iar protocolul acestor inspecții era extrem de riguros și atât de bine înfipt în tradiții, încât a ajuns să fie consemnat în versuri.

"Blindat într-o armură gri

De imuabile principii,

Sub cer de toamne brumării,

Colind sever prin municipii.

Din ramuri se desprind și cad

Podoabe palide și triste,

Iar candidatele la grad

Dau prin biserici acatiste.

Elevii mă salută-n cor

Și smirnă stau pe coridoare

Când eu, cu zâmbet protector,

Trec însoțit de directoare.

Miroase a proces-verbal

Cu venerabile șabloane

Și a banchet tradițional

Servit de gingașe cucoane.

Ce dulce timp mângâietor,

Ce blândă zodie ferice,

Când te aprobă toți de zor

Și nimeni nu te contrazice.

Când orice gând, abia rostit,

Ți se-mplinește la iuțeală

Și tot ce spui e-mpărtășit

Cu o convingere totală.

O, Doamne, oare nu-i un vis,

Mi-s încă simțurile treze?

Destramă falsul paradis

Sau fă-l de-a pururi să dureze.

Să fiu mereu tratat ca șef,

Cu eleganță în expresii,

Iar locul hărăzit la chef

Să-mi fie tot în capul mesii.

Din ramuri se desprind și cad

Podoabe palide și triste,

Iar candidatele la grad

Dau prin biserici acatiste.

Sub cer de toamne brumării,

Colind sever prin municipii,

Blindat într-o armură gri

De imuabile principii". (Aplauze)

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu știu de ce i-ați exclus pe candidații la grad, ca să dea și ei acatiste? (Râsete)

Dacă mai sunt și alte observații?

Vă rog. Domnule Ana, aveți cuvântul.

Din sală:

În versuri!

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Da, aș contrazice factura meseriei din care fac parte, nu? Finanțist să facă versuri?!

 
 

Domnul Marțian Dan:

S-au văzut chiar și matematicieni și făcând versuri foarte bune.

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

În continuarea ideii spuse în versuri, sau versificată, (râsete) eu v-aș ruga să medităm asupra lit.c). Și meditația aceasta v-o solicit, având în vedere atât experiența conducătorilor științifici pe care-i avem prezenți, sau coordonatorilor științifici în sală, cât și a celor care au semnat procese-verbale pentru acordarea gradului I.

Eu vreau să vă reamintesc că susținerea lucrării metodico-științifice, până prin anii ‘80 - deci eu am dat gradul I până în anii ‘80 -, trezea și mi-a trezit și mie cam aceleași emoții, ca susținerea tezei sau lucrării de doctorat. De ce?

În primul rând, lucrarea metodico-științifică avea o tematică foarte solidă, aprobată aprioric și ceea ce deosebea lucrarea de atunci de felul lucrării de acum este că ea se susținea cu public, într-un centru metodologic și de perfecționare a personalului didactic. Eu îmi aduc aminte, am susținut-o aici, în București, la Școala din Galvanii Tei, sau Tei, cum îi spune.

Am participat, în calitatea pe care am avut-o și o am încă, la foarte multe susțineri de lucrări de gradul I, care, din păcate, vin să dea dreptate tematicii puse în versuri de stimatul nostru coleg și profesor. Ba, mai mult. În condițiile în care ea, lucrarea metodico-științifică, se susține în colectivul școlii respective, în interiorul școlii respective.

Permiteți-mi să apreciem că există foarte mult subiectivism. Și, în aceste condiții, lucrarea este bine să fie elabortă așa cum spune lit.c), dar eu aș impune această rigoare în ceea ce privește susținerea lucrării și dacă Comisia permanentă găsește că este oportun, am putea să completăm lit.c) cu locul unde se susține, sau cadrul de susținere a acestei lucrări, care dă cel puțin un sfert din prestanță și din consistență acestui moment, pentru unii unic în viața didactică.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Dacă mai sunt și alte observații?

Rog comisia să ne spună opinia în legătură cu art.36, mai ales observația făcută de domnul deputat Ștefan Cazimir la lit.b) din cuprinsul alin.2. Acolo unde este vorba de inspecțiile acelea, toate apreciate cu calificativul maxim.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Eu aș vrea să pun o întrebare colegilor dascăli și nedascăli din Parlament.

Dacă până acum, cu o inspecție, s-a dat 10, în loc de 5, dacă nu facem nici o prevedere, care este grila de calitate?

Noi am prevăzut acolo mai multe inspecții, pe parcursul a 4 ani, care nu sunt anunțate dinainte, special, ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat până acum.

Noi recunoaștem că există cazuri în învățământ în care s-a întâmplat așa. Dar nu există, deocamdată, o formulă infailibilă, pentru a rezolva aceste probleme, pentru că depinde de calitatea oamenilor din comisii, iar restul propunerilor care s-au făcut, există mai departe în articol prevederea că o metodologie a ministerului stabilește și locul și toate celelalte condiții în care se susține lucrarea. Dar inspecțiile celelalte se fac neanunțat, nepregătite cu chef și cu comisia, nu se știe cine vine și nu se știe ce se întâmplă la clasă, când îl asculți 4 ore și-i faci analiza împreună cu toți cei care vin în inspecție și condiția ca să primească notă maximă este că nu oricine are acces la grade superioare, decât cine realmente este foarte bun. Notă maximă, sau calificativ maxim, deocamdată înseamnă 9 sau 10 în sistemul românesc, sau înseamnă foarte bine. Care din două vor fi cele care vor avea curs de aici înainte, va stabili metodologia Ministerului Învățământului.

Vă propunem, deci, ca textul să rămână cum l-a propus comisia.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Ați ascultat opinia comisiei.

Dacă doamna Andronescu are ceva de spus? Bun.

Doamnelor și domnilor, ,

În legătură cu alin.1 n-au fost observații. La alin.2, pentru a fi consecvenți cu noi înșine, să fiți de acord să însușim, fără să mai supun votului, o observație făcută anterior de domnul deputat Ștefan Cazimir. La rândul 2, când este vorba deci de "constau în" - "constau din"; "constau în", da?

 
 

Domnul Ștefan Cazimir (din sală):

Da.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Și după aceea urmează cele două puncte: la litera "un colocviu de admitere (nu în baza unei tematici) pe baza unei tematici ..."

Să fiți de acord ca și aceasta a doua observație pe care am mai operat-o la articolul anterior, s-o luăm în considerare.

Spunea dânsul ca la lit.b), toate apreciate cu "calificativul maxim", nu "cu calificativ maxim" - la forma articulată. Se poate accepta, am impresia.

Acestea sunt observațiile legate de alin.2.

La alin.3, avem din nou "cadrului didactic care îndeplinește condițiile art.68 din Legea învățământului și care a obținut titlul științific de doctor în domeniul specialității pe care o predă, i se acordă gradul didactic I, pe baza unei inspecției școlare speciale". Să scriem "personalului didactic", da? Și aceasta este o chestiune de adecvare terminologică și vă propun să consemnăm aceste lucruri, socotind că au fost decizii pe care le-am luat anterior. Nu facem decât să le reiterăm.

Și, cu această observație, vă supun votului art.36.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, s-a adoptat.

Art.37. Avem și aici, chiar primul alineat, "cadrele didactice" - clar că va trebui să vedem. Eu nu am putut însă să examinez celelalte alineate, dacă nu cumva avem anumite lucruri, pe linia unor observații făcute anterior aici, în plen. Și avem o propunere cu privire la amendarea textului de la alin.5, pe care o conține raportul suplimentar.

Dacă mai sunt și alte observații? La 9, mai avem tot "cadre didactice", și-l rog pe domnul Asztalos, care dorește să intervină, să poftească la tribună.

 
 

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu aș dori să clarificăm o problemă în legătură cu alin.2, care sună în felul următor: "În cazul în care profesorii au două specialități principale, sau o specialitate principală și una secundară, definitivarea în învățământ și gradele didactice II și I pot fi obținute la una din cele două specialități, fiind recunoscute pentru oricare din specialitățile înscrise pe diplomă".

Deci, este clar, cineva dacă a terminat Facultatea de Filologie, specialitatea română-franceză, indiferent că obține aceste grade la una din cele două specialități i se recunoaște. Dar se ridică o altă problemă care nu reiese din acest text. Ce se întâmplă cu acei colegi, care, eventual, acum 15-20 de ani au terminat o facultate cu o singură specialitate, să zic, limba română, și pe parcurs au obținut o a doua diplomă, de istorie, de filozofie.

În mod logic și pentru ei ar trebui să se recunoască la fel ca pentru cei care au 2 specialități, dar din acest text nu reiese clar. Și eu, atunci aș dori și m-aș adresa către colegii mei din comisie, să găsim o formulare ca și această idee să reiasă clar din acest text.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Alte observații?

Domnul deputat Ștefan Cazimir, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ștefan Cazimir:

La alineatul 7, în loc de "pentru oricare treaptă de învățământ", cred că ar suna mai firesc "pentru orice treaptă de invățământ". Iar la alineatul 10 este evident că s-a scăpat ceva la dactilografiere. Pentru ca enunțul să fie complet și inteligibil, el trebuie să sune astfel: "În caz de nepromovare, examenul pentru obținerea gradului didactic II poate fi repetat la un interval de cel puțin 2 ani școlari, iar" - intercalare - "cel pentru gradul didactic I la un interval de cel puțin 3 ani școlari". Deci, intercalarea cuvintelor, "cel pentru" după cuvântul "iar", la rândul 3.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații, dacă sunt? Nu sunt.

Comisia? Era și problema ridicată și de domnul Asztalos.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Noi am prevăzut două situații speciale, deci când cineva are două specialități "a" sau o specialitiate "a" și o altă specialitate "b". Și am zis că li se recunoaște în oricare. Cel care are două facultăți capătă două specialități "a". Deci, și "a" și "b". Prin urmare, i se recunoaște gradul conform textului pe care îl are aici și nu este nevoie de nici un text suplimentar.

Deci, încă o dată, dacă în aceeași facultate a obținut două specialități cu valoare egală "a" este evident că dacă a făcut două facultățti de valoare egală are două specialități "a" și nu se ridică nici o problemă.

 
 

Domnul Asztalos Ferenc:

Dacă îmi permiteți, domnule președinte?

Deci eu accept ceea ce a spus domnul Dabu, chiar sunt foarte bucuros, dar aș dori să ascult și părerea doamnei secretare de stat, dacă într-adevăr din punctul de vedere al ministerului situația va fi la fel.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Aveți cuvântul, doamnă secretar de stat de la Ministerul Învățământului.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Răspunsul este da. Articolul este foarte clar după părerea mea.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Mulțumesc. Bun.

Doamnelor și domnilor deputați,

Avem deci mai multe lucruri pe care trebuie să le clarificăm, legat de acest articol. Deci la alineatul 1 să modificăm partea inițială și cu acordurile care decurg de acolo. "Personalul didactic care a obținut definitivarea în învățământ sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta..." Sunt niște lucruri în privința cărora noi am luat decizii și vă propun să le consemnăm pentru stenogramă și pentru acuratețe. Decizia a fost adoptată de către noi.

La alineatul 5 vă rog să vă uitați la propunerea pe care o conține textul comisiei și anume introduce în ultima teză o anumită precizare prin text. "Celor trecuți prin concurs în învățământul liceal în calitate de profesor," asta se propune să se adauge, "... li se aplică prevederile alineatului 4, litera a) respectiv, b)".

Supun votului dumneavoastră propunerea de amendare a acestui alineat 5.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

O clipă.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Este o eroare în text, nu "trecuți în", ci "angajați prin concurs".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci, "...celor angajați prin concurs în învățământul liceal" și după aceea să vină precizarea "în calitate de profesor, li se aplică..." etc.

Supun această redactare a tezei finale din alineatul 5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat această amendare la alineatul 5.

La alineatul 7 a propus domnul deputat Ștefan Cazimir - "Sunt recunoscute pentru orice" în loc de "oricare". "...pentru orice treaptă de învățământ preuniversitar". Supun votului această ușoară amendare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt nici abțineri.

Cu unanimitiate de voturii a fost aprobată.

La alineatul 9 avem "cadrele didactice", deci "Personalul didactic care ocupă funcții cu drept de rezervare". Și evident vom face acorduriile care se impun.

Supun votului această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sutn voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Și, în fine, la alineatul 10 care sună astfel: "În caz de nepromovoare a examenuluii pentru obținerea gradului didactic II poate fi repetat la un interval de cel puțin 3 ani școlari, iar cel pentru..." și curge textul mai departe, pe care îl avem "... gradul didactic I, la un interval de cel puțin 3 ani școlari".

Supun votului după conjuncție, să se introducă "iar cel pentru..." și curge după aceea "... gradul didactic I.

Supun votului aceasta propunere de amendare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri? Nu se abține nimeni.

Nu sunt abțineri.

Supun votului acum articolul 37 în ansamblu.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Art. 38 dacă sunt observații în privința lui.

Domnul Șerban Rădulescu Zoner dorește să intervină. Vă invit la tribună.

 
 

Domnul Constantin- Șerban Rădulescu Zoner:

Vă mulțumesc. Eu aș vrea să întreb, în primul rând, vedeți, la inspecțiile acestea speciale, sunt trecuți aici, cel puțin, după părerea mea, cam de-a valma,... să nu se supere nimeni, vă rog, este o chestiune de principiu, pot să pun pe picior de egalitate un profesor la un liceu pedagogic, deci care pregătește învățători, cu un profesor universitar, conferențiar sau lector, așa cum este prevăzut aici? Și să zicem... pentru că mai jos se prevede "...precum și alte cadre didactice..."

Bun. Dar aceste cadre didactice, din învățămăntul preuniversitar, înțeleg că sunt delegate, printr-o metodologie, de către Ministerul Invățământului, dar profesorii de la liceele pedagogice... pot fi de drept, fiind profesori la liceele pedagogice? Nu știu, mi se pare puțin... tare îmi e teamă că exigența va fi diferită în funcție de inspecțiile care se fac. Asta este.

Și ca atare, aș vrea o explicație și în sensul acesta, pentru că eu vă spun sincer, fără supărare, eu aș elimina profesorii de la liceele pedagogice, dacă sunteți de acord, poate greșesc eu. Compari profesorul universitar cu un profesor de la o școală pedagogică din cine știe ce localitate? Pentru inspecție.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, mai sunt alte observații în legătură cu art. 38?

Nu. Domnule Dabu, vă rog să interveniți și inclusiv să dați unele explicații pe marginea unei probleme ridicate de domnul Șerban Rădulescu Zoner.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Am toată stima pentru domnul profesor Zoner, dar vreau să-i spun că domnia sa niciodată nu o să poată inspecta o educatoare sau un învățător. Nici nu trebuie. Există o metodologie la Ministerul Învățământului, se aplică de foarte multă vreme, care a limpezit toate aceste lucruri.

Deci, învățătorii de la școlile normale sunt experții care pregătesc îînvățățorii si educatoarele. Este normal să inspecteze ei. Eu, profesor universitar, sau dumneavoastră, nu avem ce căuta acolo, că nu știm nici ce să-l întrebăm. Dacă este vorba de profesor de matematică sau de istorie, învățătorii și educatoarele de la școlile normale nu au ce să caute ei acolo. Alte categorii de profesori numite înseamnă profesorul universitar x care la origine este metodist în Miniisterul Învățământului sau la Casa Corpului Didactic sau care a avut înainte școala normală. Și aceste lucruri sunt prevăzute în metodologiile Ministerului Învățământului de multă vreme.

Noi, profesorii universitari putem inspecta un anume etaj al învățământului, absolvenții de școli normale un alt etaj, cei care au pregătit educatoarele un alt etaj, și aici lucrurile sunt foarte limpezi, nu există nici un fel de confuzie, și textul este bun așa cum l-a redactat comisia.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da.

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu au fost alte observații în legătură cu art.38... Ații dori și dumneavoastră. Vă rog să poftiți la tribună atunci.

 
 

Domnul Asztalos Ferenc:

Aș avea o observație în legătură cu alineatul 2. Dumneavoastră ați ascultat versurile domnului coleg Cazimir în care s-au făcut referiri la nivelul și la exigența inspecțiilor de specialitate.

Conform textului, se spune că cel puțin, "inspectorii școlari și cadrele didactice delegate pentru a efectua inspecții școlare speciale trebuie să aibă un grad didactic cel puțin egal aceluia pentru care se face inspecție". Deci, dacă am gradul II, am dreptul de a face inspecție la un coleg care dorește să obțină gradul II.

Eu cred că cel care face inspecție totuși ar trebuii să aibă un grad superior.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. În loc de acest segment "cel puțin egal" și dumneavoastră propuneți "să aibă un grad didactic superior aceluia pentru care fac inspecția". Asta este propunerea dânsului.(Vocoferări)

Eu am reținut-o, nu vă luați de mine, că eu nu fac aici decât să preiau diferite lucruri pe care le propun colegii.

Domnule Asztalos, dați și formularea.

Domnule Gorun, doriți să interveniți?

Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte,

Voiam doar să spun că cel care face inspecția are deja gradul acela, cel pe care îl inspectează urmează să-l obțină, deci nu este nici un fel de confuzie aici. Un profesor cu gradul II, merge la un profesor cu definitivat să-i facă inspecția, pentru ca cel cu definitivatul să se poată prezenta la gradul al doilea. Deci. nu este nici un fel de egalitate de... de grade, nu de altceva, între cei doi.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun, alte observații? Nu sunt.

Domnule Asztalos ascultând această ultimă intervenție vă mai mențineți propunerea? O retrageți?

 
 

Domnul Asztalos Ferenc:

O retrag.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu mai sunt alte observații la articolul 38. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost adoptat cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

Punctul 88 din raportul inițial, textul fostului art.72 se regăsește la art.37, alin.5. Luăm notă de acest lucru.

Art. 37 din propunerea inițială se propune a fi eliminat.

Sunt observații? Nu.

Supun votului această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

Art.39. Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt.

Vi-l supun votului în redactarea din raportul inițial, respectiv, pct.90 din acel raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt votului împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.40. Avem o propunere privind partea finală a acestui text, pe care o conține raportul suplimentar. Se spune acolo la teza a II-a, "La aceste cursuri pot participa și alte cadre didactice interesate, în limita locurilor stabilitie de către organizatori pe baza..." și aici se schimbă. Era textul: "... la recomandarea inspectoratului școlar..." și se propune a fi înlcouit acest segment de text cu următorul: "...pe baza unor teste de aptitudini manageriale".

Dacă sunt observații în legătură cu propunerea de amendare sau alte aspecte legate de art. 40? Nu sunt.

 
 

Domnul Romulus Dabu ( de pe banca comisiei):

"La aceste cursuri pot participa și alte cadre didactice interesate... sau alt personal didactic..."

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, "...pentru personalul didactic cu funcții de conducere..." "La aceste cursuri pot participa și..." Ei, acum vă rog... Vedeți? Nu, hai să spunem "alți membri ai personalului didactic" - a pune la singular este foarte prost. "La aceste cursuri pot participa și alți membri ai corpului didactic", "...ai personalului didactic".

Supun votului această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Și evident că facem acordul "...interesați, în limita locurilor stabilite de către organizatorii..." și partea finală. Vă supun voutului acum amendarea în partea finală a acestui articol.

Cine este pentru adoptarea propunerii de la pct. 17 din raportul suplimentar ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere de amendare.

Supun votului articolul în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.41, dacă sunt observațiii în legătură cu el? Nu sunt.

Vi-l supun votului în redactarea din raportul inițial.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

 
Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:

Stimați colegi,

Vă aduc la cunoștință faptul că se găsesc depuse la Secretariatul general al Camerei Deputaților următoarele texte de legi, în vederea exercitării de către dumneavoastră a dreptului de sesizare al Curții Constituționale, dacă socotiți că acele texte conțin unele reglementări contrare prevederilor din Constituție:

    • proiectul de lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996;
    • proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluii nr. 2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996;
    • proiectul de lege privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere.
Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice

De asemenea, doresc să vă aduc la cunoștință faptul că a fost elaborat raportul Comisiei de mediere la textul de Lege privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice. Și vă rog să intrați în posesia acestor texte, în pauză.

După pauză, când reluăm lucrările, o să vă rog să fiți de acord să examinăm și acest raport al comisiei de mediere.

Luăm o pauză până la orele 14,20.

După pauză.

 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă propun să luăm în dezbatere raportul Comisiei de mediere la soluționarea divergențelor apărute în legătură cu proiectul de Lege pentru constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice.

Sper ca în pauză dumneavoastră să vă fi luat acest raport, puncte în divergență sunt puține, în total 3 poziții.

În legătură cu punctul 1 care se referă la art. 8 alin. 2, comisia ne propune un text comun: "Administrația Națională a Drumurilor elaborează și fundamentează bugetul fondului special al drumurilor publice, pe care îl depune la Ministerul Transporturilor".

Dacă în legătură cu acest text comun sunt observații? Nu sunt.

Vi-l supun votului în redactarea pe care am citit-o.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

A fost adoptat textul comun în unanimitate de voturi.

Al doilea punct de divergență îl reprezintă articolul 11 și comisia a optat pentru varianta Senatului, care sună: "Dispozițiile prezentei legi se aplică și persoanelor fizice și persoanelor juridice străine, în măsura în care prin tratate internațioale, la care România este parte, nu se stabilește altfel."

Dacă sunt observații în legătură cu această sugestie a Comisiei de mediere? Nu sunt.

Supun votului atunci varianta Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și acest text.

Al treilea text în divergență se referă la art. 14.

Comisia a optat pentru varianta Camerei, iar textul care figurează în această variantă sună astfel: "Controlul respectării prevederilor prezentei legi se exercită de către Administrația Națională a Drumurilor, precum și de către organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor". Noutatea ar fi introducerea "a administrației naționale a drumurilor" în raport cu textul Senatului.

Dacă sunt observații în legătură cu această propunere a comisiei de mediere? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră propunerea de a aproba varianta Camerei pentru art. 14.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt .

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

Vă supun votului acum raportul comisiei de mediere în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat raportul comisiei de mediere.

 
Dezbateri: reluarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind Statutul personalului didactic

Revenim la dezbaterea proiectului de Lege privind statutul cadrelor didactice și suntem la pct. 93 din raportul inițial.

Capitolul IV este un text nou, iar titlul propus pentru acest capitol sună astfel: "Norma didactică și condițiile de salarizare a personalului didactic..." și urmează Secțiunea II și titlul ei - "Norma didactică".

Dacă în legătură cu titlul propus pentru Capitolul IV sunt observații? Da, domnul deputat Vasile Stan.

 

Domnul Vasile Stan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

După părerea mea, într-un statut al cadrelor didactice, ca pentru orice categorie socio-profesională, nu trebuie să existe prevederi salariale. Pentru asta avem legi organice, atotcuprinzătoare care reglementează distinct această problemă. Deci, vin cu propunerea ca partea în care se vorbește despre salarizare să fie tăiată din titlu, deoarece la punctele respective, 48, 49, 50, 90, 100, 105, 107 voi avea observații.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, bun. Dacă sunt colegi care vor să gloseze, să facă comentarii, pe marginea propunerii domnului deputat Stan, sigur că o să dau posibilitatea să ia cuvântul.

Dacă mai sunt observații? Domnul Negoiță este mai aproape, așa că îl invit la tribună pe dânsul. După aceea va urma domnul deputat Gheorghe Gorun.

 
 

Domnul Florin Negoiță:

Mulțumesc domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mie îmi pare foarte rău, domnul inginer Stan Vasile, făcând parte din Comisia de muncă și protecție socială, cred că putea să se consulte mai mult și mai bine și cu Comisia de învățământ și cu juriști.

Eu il admir pe domnul profesor Ștefan Cazimir care știe să recite și joacă rolul foarte bine, fiind profesor. Dumneavoastră vreți acum să faceți din statut o poezie sau, mă rog, ceva așa care să sune a povestire și să spunem ceva basme și dascălilor, nu numai copiilor noștri. Nu se poate într-un statut. Pentru că tot dumneavoastră, Comisia de muncă și protecție socială, la statutul militarului, vă aduceți aminte că ați făcut erorii împotriva Constituției și împotriva Legii pensiilor și acum, vreți ca exprimarea cadrelor didactice să vă scoateți pârleala, cum spune românul.

Eu vreau să mai reflectați și după aceea să veniți la microfon.

Multumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da, eu vă rog să ne menținem în coordonatele unei polemici de idei, nu în coordonatele unei puneri la punct, pentru că acesta este sistemul pluralist, dreptul la diferență, la opinie diversă, este ceva firesc.

În al doilea rând, dacă vă aduceți aminte, noi am adoptat statutul cu privire la exercitarea profesiunii de medic și colegiul medicilor din România și nu avem acolo nici un fel de prevedere cu privire la salarizare.

Deci, din punctul acesta de vedere poate că este un anumit miez de adevăr în ceea ce a spus domnul Vasile Stan. Dar haideți să discutăm lucrurile cu argumente, nu cu punerile acestea la punct.

Aveți cuvântul, domnule deputat Gheorghe Gorun.

 
 

Domnul Gheroghe Gorun:

Eu consider că este bine să rămână Capitolul IV sub acest titlul - "Norma didactică și salarizarea personalului didactic" - chiar dacă există și situații în care nu s-a procedat așa și au fost votate alte statute - statutul personalului medical etc. dar există o mulțime de salarii pe care noi nu le cunoaștem. Sunt salarii despre care nici Legislativul nu știe, nici poporul nu știe, nu știe nimeni, care ar trebui să fie făcute publice. Nu dau aici nici un fel de exemplu, cei care au întocmit această propunere legislativă au avut în vedere transparența veniturilor pe care le realizează oamenii din sistemul de învățământ.

De aceea, îl rog pe stimatul meu coleg domnul deputat să accepte varianta propusă de comisie.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații dacă mai sunt?

Da, domnul Stan dorește să intervină.

 
 

Domnul Vasile Stan:

Vreau totuși să vă spun că, în mod normal, acest Statut al cadrelor didactice ar fi trebuit să ajungă și la Comisia de muncă și protecție socială și, probabil că din acest raport erau excluxe niște prevederi, hai să le zic "eronate".

Nu este normal ca să eludăm o lege a salarizării și să prevedem în toate statutele condiții din acestea, de salarizare.

Exagerând un pic, ar însemna că renunțăm la Legea salarizării, specială, lege organică și ar trebui să facem statute pentru toate meseriile care există în Țara Românească: și Statutul inginerului, și Statutul paznicului, și Statutul femeii de serviciu și nu se poate. Deci nu trebuie să ne abatem de la acest principiu, ca să avem legi speciale, organice, de salarizare.

O să mă întrebați: ce greșeli s-au făcut prin acest raport? Eu devansez un pic discuția. Nu este normal ca indemnizația de conducere să fie dată procentual din salariul de bază, creind discriminări între diferiții profesori. Nu este normal ca un profesor de gradul II să aibă indemnizația de conducere mai mică decât un profesor de gradul I. Actul de conducere este unul singur și responsabilitatea este una singură: director! Chiar cuvântul "indemnizație" presupune o sumă fixă, nu procentual dintr-un... Paradoxal, se poate întâmpla ca prorectorul, care are un grad didactic mai ridicat, să aibă salariul mai mare decât rectorul. Nu este normal... Nu este normal ca casei corpului didactic să aibă o indemnizație maximă de conducere de 176.000, iar directorul unui centru de perfecționare a cadrelor didactice, care nu este prevăzut în raportul comisiei, să aibă această indemnizație, de 96.100.

Merg mai departe cu prevederile eronate. Nu este normal ca o mamă-profesoară să stea 3 ani acasă, iar o mamă-inginer să stea doar un an. O fi născut mai greu? S-or naște copii mai debili din profesoare, decât din inginere?

Nu este normal, ca în această lege să prevedem: "copiii cadrelor didactice au prioritate în acordarea căminelor de elevi și studenți". Dar copiii medicilor, și ai inginerilor, și ai muncitorilor ce defect au, ca să n-aibă prioritate?

Acestea sunt problemele, pe care eu vreau să le evităm și să nu râdă lumea de noi.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din sală):

Au salarii de 6 ori mai mari, domnule!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Bun. (Comentarii în sală).

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, în legătură cu această problemă, deci, care ne pune chestiunea referitoare la titlul Cap. IV, mai ales partea a doua: "Condiții le de salarizare a personalului didactic".

Domnule secretar de stat Neacșu,

Vă rog să poftiți la tribună.

 
 

Domnul Adrian Neacșu:

Domnule președinte,

Domnilor parlamentari,

Sigur, titlul poate să sune și așa cum ați propus dumneavoastră, " ... cu privire la normare, cu privire la norma didactică, și la salarizarea personalului didactic", dar trebuie să se știe, că, de fapt, în fond, nu este vorba de salarizarea personalului didactic în statutul dumneavoastră. În statutul dumneavoastră sunt doar câteva frânturi, câteva elemente de salarizare care sunt cuprinse în statut. Dumneavoastră prindeți în statut nu salariile de bază ale majorității celor care lucrează în școli, în instituțiile de învățământ, ci numai a unei părți mici, a celor care conduc sistemul de învătământ.

Trebuie să se știe însă, profesorii să știe, că în statut nu se vorbește de salarizarea lor, a celor mulți, ci numai a unora puțini. Cadrele de conducere reprezintă în învătământ 15% din personal. Indemnizația de conducere, dumneavoastră doriți s-o introduceți în statut, dar salariul de bază, care este circa 80% din venitul salarial, mic, pe care-l au profesorii, este prins în altă lege. Deci, într-o lege este prins salariul de bază cu ponderea cea mai mare, în statut, indemnizația de conducere. În lege este prins sporul de vechime, pe care-l au toți profesorii din România iar în statut este prins numai sporul de izolare, de care beneficiază numai cei care lucrează în anumite condiții deosebite.

Deci, puteți să tratați această problemă, cu toate implicațiile pe care trebuie să le știți, deci, dispersăm problemele de salarizare în câteva acte normative, pe de o parte, iar pe de altă parte, ridicăm și niște probleme, în legătură cu modul lor de reglementare, asupra cărora eu am să vă pun în temă și dumneavoastră o să știți despre ce este vorba.

Vreau să spun domnului profesor Gorun, pe care l-am ascultat cu multe intervenții interesante aici, că nici un salariu în România, pentru sectorul bugetar nu este secret. El a fost aprobat de Parlamentul țării, prin Ordonanța nr. 39 din 1994.

De la comisie:

Pe care noi nu am văzut-o!

 
 

Domnul Adrian Neacșu:

... Sunt salarii și pentru armată, și pentru ordine publică, și pentru S.R.I., este o anexă separată în Ordonanța nr. 39, aprobată de dumneavoastră, prin lege. Deci, sunt salariile toate.

De la comisie:

Pe care n-am văzut-o noi!

 
 

Domnul Adrian Neacșu:

Nu se poate, că este publică...

Se poate aduce în sală Ordonanța nr. 39 și găsiți salariile de acolo. Nu este nici un secret. Ea a fost publicată în Monitorul Oficial.

Se pot întâmpla niște lucruri, care crează nemulțumiri, și asupra lor voi insista și o să vă rog să-mi permiteți să vă atrag atenția asupra lor.

Vedeți? În iulie, când s-a aprobat Legea nr. 85, aprobată de dumneavoastră, s-a mers pe ideea, să iau un exemplu, ca bibliotecarii din bibliotecile instituțiilor de învățământ să aibă un salariu mai mare decât bibliotecarii din bibliotecile de la comună, de la municipiu, având în vedere munca, răspunderea, și ceea ce fac bibliotecarii din sistemul de învățământ.

Din sală:

Este invers!

 
 

Domnul Adrian Neacșu:

Este invers...

Prin Ordonanța nr. 9, s-a aprobat ca pentru bibliotecarii din aceste..., de la comune, ei să aibă 25% peste salariu și s-a inversat situația. Am atras atunci atenția în legătură cu această inversare și cu nemulțumirile care le poate crea. S-au creat mari nemulțumiri între bibliotecari, iar noi nu putem să mișcăm sau să facem dreptate, decât tot cu ajutorul dumneavoastră, printr-o lege, care nu mai poate fi promovată la ora actuală.

De asta, să judecăm cu multă atenție reglementările pe care dumneavoastră le propuneți, și cel puțin, din punctul acesta de vedere tehnic, să nu creăm nemulțumiri, iar lumea să știe că în acest capitol nu sunt tratate, de fapt, problemele de salarizare ale profesorilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Comisia și reprezentantul Ministerului Învățământului, dacă au de intervenit în legătură cu această problemă, care, este adevărat, se referă aici, la condițiile de salarizare, în titlu, dar problema ca atare va fi obiectul unei secțiuni, care urmează puțin mai la vale, dar contează pentru titlul acestui capitol.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Noi credem că este normal ca salariile personalului didactic să apară în Legea salarizării. De asemenea, credem că este normal, ca o Lege a salarizării, mult mai veche, care a apărut atunci când a apărut să se pregătească de schimbare, pentru că, altfel, în multe sectoare nu se poate face cu adevărat reformă, și ajungem în situația în care este sistemul de învățământ. Nu putem ocupa funcții de directori, nu putem ocupa funcțiile în minister, nu putem ocupa funcțiile de conducere, în general, la toate nivelurile, și nici măcar funcțiile de diriginți, din cauza prevederilor unei legi demult depășită de condițiile și de transformările care au început să se producă în învățământ.

Noi nu avem nimic împotrivă, ca problemele fundamentale de salarizare ale sistemului de învățământ să fie rezolvate în Legea salarizării. Sigur, în Legea salarizării modificată, schimbată. Ea nu este deocamdată schimbată, iar noi n-am prevăzut în statut decât câteva prevederi pentru partea variabilă a salariului personalului didactic, care să ne permită să facem pașii următori în reforma învățământului. Între drepturile personalului didactic, ca și la alte categorii, la care dumneavoastră ați votat asemenea prevederi, pentru sume variabile, intră și drepturile materiale, intră și drepturile referitoare sau adiacente salariului.

De aceea, v-aș propune să păstrăm în titlul capitolului respectiv formularea pe care v-a propus-o comisia, chiar dacă, dumneavoastră rămâne să decideți ce, cum, cât din prevederile care se referă la partea variabilă a salariilor, la indemnizațiile de conducere - rămâne sau nu rămâne.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnă Andronescu,

Aveți vreo opinie de prezentat în legătură cu chestiunile care au fost puse aici?

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Cred că poate să rămână așa titlul capitolului, întrucât normele didactice care sunt cuprinse în majoritatea articolelor de la acest capitol reprezintă condiții de salarizare.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din sală):

Exact. Este vorba de condiții și nu de salarizare!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Supun votului dumneavoastră titlul Cap. IV.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Sunt 3 voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Sunt 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost aprobată.

Secțiunea I, titlul "Normă didactică". Dacă sunt observații? Nu sunt observații în legătură cu titlul Secțiunea I, da? Îl supun votului, așa cum figurează în raportul comisiei, la pct. 94.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? O abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost aprobat titlul.

Trecem la examinarea art. 42. Dacă sunt observații în legătură cu el?

Domnul deputat Gheorghe Gorun are cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte,

Propun ca de la pct. b) al art. 42 să se elimine ultima parte a acestuia, respectiv să rămână doar " ... activități de pregătire metodico-științifică". Să se elimine: " ... și activități de educație complementare procesului de învățământ", sau, dacă nu se elimină această prevedere, atunci să ni se precizeze foarte exact despre ce este vorba: care "activități complementare procesului de învățământ"?

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații dacă sunt în legătură cu acest articol?

Rog, atunci, comisia și inițiatorul să ne spună opinia în legătură cu partea aceasta, care constituie obiectul sugestiei formulată de domnul deputat Gheorghe Gorun. Deci, la lit. b) alin. 1, avem următorul text: " ... activități de pregătire metodico-științifică", după care urmează " ... și activități de educație, complementare procesului de învățământ". Dânsul cere lămuriri în legătură cu ce fel de activități sunt acestea, în ce s-ar ipostazia ele, și, în funcție de asta, vom vedea dacă-și menține propunerea de eliminare sau nu.

Domnule Dabu,

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

În orice școală, de la clasele primare și până la terminatul liceului, și aș spune, și mai departe, se fac excursii, se fac activități culturale cu elevii, se fac cercuri de toate tipurile, în care profesorii corespunzători și diriginții trebuie să existe. În toate țările din lume, profesorul participă la toate aceste activități și nu scapă de sub control elevii. Dar, absolut în toate țările din lume. Așa a fost și în România. Nu înseamnă că prin asta facem din nou "Cântare României", așa cum se gândesc unii dintre colegii noștri. Există prevederi ulterioare, care detaliază o listă întreagă de activități obligatorii. Nu le-am precizat pentru fiecare post în parte, din motive lesne de înțeles, pe care am să le explic imediat. Un profesor se desen se duce și face un cerc de arte plastice, în cadrul căruia se duce și face desen după natură, se duce să vadă explziție, se duce să vadă un muzeu. Toate acestea sunt "activități educative complementare" procesului de instruire la acea activitate. Un profesor de muzică face alte lucruri. Un profesor de biologie face alte lucruri. Un profesor de limba română face alte lucruri. Deci, este atât de mare varietatea, încât pentru fiecare categorie de profesori, ele nu pot fi trecute decât în fișa postului. Fără aceste lucruri, procesul de formare al copiilor, al elevilor, nu poate fi decât trunchiat.

Acest lucru s-a făcut prin tradiție în învățământul românesc de dinainte de Spiru Haret și trebuie să continue și acum, chiar dacă, dintr-o înțelegere exagerată, după 1990 profesorii noștri și alții au renunțat la multe din aceste activități, pe motiv că "nu intră în norma lor". Norma unui cadru didactic nu se rezumă numai la orele de clasă, la orele de pregătire metodică și la corectura de caiete, ci cuprinde o activitate instructiv-formativă mult mai bogată și mai completă.

Deci, cred că toate aceste activități..., veți vedea mai departe, că sistemul de normare le cuprinde, și ele vor fi diferențiate corespunzător. Asta nu înseamnă că învățătorul sau profesorul ajunge din nou pe post de femeie de serviciu la primărie, sau că se duce să culeagă porumbul, sau, știu eu ce alte activități, care s-au făcut cândva.

Încercați să nu vă uitați înapoi, ci să vă uitați la ce se întâmplă în învățământul mondial, și la tradițiile bune ale învățământului nostru.

Deci, cred că această parte trebuie păstrată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din sală):

Depinde cine-i directorul!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Ați ascultat explicațiile de fundamentare, produse de către domnul deputat Dabu Romulus.

Domnule Gorun,

Vă mai mențineți propunerea de eliminare a părții finale de la lit. b)?

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din sală):

Un profesor căruia îi place meseria o face chiar dacă nu este în fișă...

Renunț.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da.

Doamna Ecaterina Andronescu și îi rog pe colegii din..., imediat doamna secretar de stat, imediat vă dau cuvântul, îi rog deci, pe colegii din Comisia de învățământ, să ne spună la penultima teză de la alin. 2, cu ce înlocuim acolo noțiunea de "cadru didactic", pentru că este vorba de fișa individuală?

Aveți cuvântul, doamna secretar de stat.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă rog să-mi permiteți să exprim aici și o opinie personală, cu experiența mea de școală pe care o am: indiferent de nivelul ei, dacă instrucția este separată de educație, acea școală nu este o școală adevărată. Deci, susțin menținerea acestei jumătăți de frază, pentru că consider că este absolut necesară educația în școală, nu numai instrucția.

Eu cred că instrucția și educația sunt două părți componente ale aceluiași proces care trebuie să se desfășoare în școală.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Mai sunt observații? Bun.

Oricum, domnul deputat Gheorghe Gorun a retras propunerea dânsului, de eliminare a părții finale, de la alin. 1, lit. b). Deci, nu mai avem obiect de dezbatere pe marginea acestei chestiuni.

Problema care se ridică este referitoare la teza a doua din alin. 2, care sună așa: " ... în fișa individuală sunt incluse activitățile concrete cuprinse la lit. a) și selectate acele activități de la lit. b), care corespund profilului, specializării și aptitudinilor cadrului didactic respectiv".

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Comisia v-a oferit un text.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Ne-ați oferit, da? Da. " ... care corespunde profilului, specializării și aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv".

Este și aceasta o chestiune...

Eu zic așa, că în legătură cu "limba de lemn", noi putem discuta foarte mult, în ce constă ea. Sunt anumite lucruri consacrate și care, mă rog, aceasta este limba română. Așa cum se spune "cadru militar", "cadru didactic", "cadre medii", "cadre cu studii superioare"... Am impresia că facem alergie la lucruri la care nu prea este de făcut alergie...

Dar, în fine. Intrucât suntem alergici, suntem.

Îmi amintesc că, imediat după mișcările astea studențești, de la sfârșitul anilor ‘60, cu forța lor contestatară extraordinară, m-am dus și am văzut o tabără la care erau niște tineri, pe malul mării, și era unul care avea un tricou, foarte frumos desenat, și pe care scria așa: "Je suis alérgique au travaille". Stiți? (Rumoare în sală).

Dar asta este o mică glumă.

Supun votului dumneavoastră, deci, propunerea de amendare la partea finală a tezei a doua din alin. 2.

Cine este, vă rog, pentru?

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată propunerea comisiei.

Vă supun votului art. 42 în ansamblu.

Cine este pentru?

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat textul art. 42.

Trecem la discutarea art. 43. Dacă sunt observații în legătură cu el?

Domnul deputat Șerban Rădulescu Zoner dorește să intervină. Vă rog să poftiți la tribună.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnă ministru,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu m-aș referi la alineatele, la punctele, de fapt, la pct. f), la diversele alineate, unde este vorba de norma personalului didactic din învățământul special.

Sigur, nu se poate compara, este mult mai greu. Se fac niște reduceri de ore, dar ca să reduci doar două ore, când efortul și nu numai efortul profesorului, sau învățătorului, sau educatorului este foarte mare, dar, hai să spun și mediul în care lucrează uneori nu este prea agreabil, eu aș propune, și ca să nu vin de mai multe ori la microfon, aș propune la pct. f), deci, la alin. 1, un număr de 14 ore în loc de 16, la al doilea "învățător, educator, institutor" 18 ore în loc de 20 și, la ultimul, la g), tot așa 14 în loc de 16.

Sunt două lucruri, nu mai revin, nu vreau să repet ceea ce am spus. Aș mai adăuga un lucru: în general, profesorii, învățătorii, se feresc de asemenea școli, le primesc și merg acolo, uneori, din alte motive: de apropiere de domiciliu, de localitate etc., dar nu vin cu plăcere, pe de o parte, iar pe de altă parte, ajung în aceste școli - datorită greutăților la care m-am referit - uneori, tocmai elementele cele mai puțin pregătite. Și, este păcat pentru că este nevoie ca acești copii "handicapați", să le spun așa, să aibă cadre de calitate. Și, nu le putem atrage, din moment ce salariile sunt așa cum sunt, decât printr-o reducere a efortului pe care-l depun.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci, domnule deputat, dacă am reținut eu, modificarea se referă la lit. f) și, în partea finală, la prima liniuță, unde avem 16 ore pe săptămână propuneți 14, da? Și la a doua liniuță...

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

... Da, în loc de 20 - 18.

 
 

Domnul Marțian Dan:

... La lit. g) aveți, de asemenea, propuneri?

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner:

Da, 14 în loc de 16.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Am reținut în ce constă.

Alte observații? Nu sunt.

Domnul secretar de stat Nicușor Constantinescu dorește să intervină.

 
 

Domnul Constantin Șerban Rădulescu Zoner (din sală):

Este vorba de parale!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Este vorba și de parale, că ... (Rumoare în sală).

 
 

Domnul Nicușor Constantinescu:

Executivul, atunci când a fost consultat asupra acestui proiect de lege, a făcut o simplă propunere: să se mențină normele didactice actuale. Atâta a făcut: să se mențină normele didactice actuale, și aceasta vizează, îndeosebi, un segment foarte restrâns de personal, și anume cadrele didactice cu profesiunea de muzică, de desen și de educație fizică, unde norma didactică în prezent este de 20 de ore.

Atâta a făcut Executivul ca propunere la norma didactică: să se mențină actualele norme în vigoare.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații?

Domnul Dabu se făcea că nu vă înțelege... (Rumoare în sală). Știți? În ce constă sublinierea pe care ați făcut-o în două rânduri...

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Mă iertați... Aici nu este vorba de profesorii de educație fizică, muzică și desen, este vorba de "învățământul special", iar propunerile care le-am făcut noi, respectă normele actuale. Aceasta este explicația că nu-l înțelegeam pe domnul secretar de stat Nicușor Constantinescu.

Ideea domniei sale va veni în discuție mai încolo, când se discută norma celorlalte feluri de profesori.

Aici, propunerea pe care a făcut-o comisia respectă statutul actual, nu iese în afara cadrului legislativ și în afara a ceea ce este, în momentul de față, în învătământul special, deși, pentru cine cunoaște subsistemul, sunt de acord că pentru învățători, educatori și maiștri-instructori, s-ar putea discuta de nivelul actual al orelor, așa cum s-ar putea discuta și de numărul elevilor, în clasă, în condițiile în care cei mai mulți dintre ei au handicapuri grave și handicapuri asociate, și în care, munca efectivă este făcută cu fiecare caz, chiar dacă rezultatele nu sunt întotdeauna formidabile.

Deci, noi am păstrat normele actuale.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da.

Doamna Andronescu, dacă doriți să interveniți, vă rog să poftiți la tribună.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc.

Aș dori să-i răspund domnului deputat. Deci, în legătură cu pct. f), liniuța a doua "învățător - educator, institutor - educator, profesor-educator, 20 de ore pe săptămână", nu se poate face reducerea, nu este posibilă o reducere la 18 ore, întrucât în școala primară, așa cum știți, sunt 4 ore pe zi: 4 x 5 înseamnă 20 de ore pe săptămână. Reducând la 18, ar însemna să mai punem un învățător la aceeași clasă, ceea ce ar crea extrem de multe neajunsuri în asigurarea continuității procesului.

În ceea ce privește cealaltă propunere, cu reducerea de la 16 ore pe săptămână la 14, eu aș susține menținerea a 16 ore pe săptămână, întrucât înseamnă trei ore pe zi, ceea ce nu mi se pare că este mult, chiar dacă avem toată înțelegerea și toată considerația pentru munca acestor profesori.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Șerban Rădulescu Zoner dorește să mai facă o intervenție.

 
 

Domnul Șerban Constantin Rădulescu Zoner:

Mă scuzați, vă rog, dar, pentru că s-a vorbit aici și de Spiru Haret, și de învățământul din aceea vreme, știți care era norma didactică până după al doilea război mondial, până prin ‘50, la o școală obișnuită? 15 ore pentru un profesor! Iar în perioada dinainte, în măsura gradelor pe care le avea, se cobora până la 8 ore! Și dumneavoastră veniți cu un număr atât de mare...

Într-adevăr, aveți dreptate că 20 de ore înseamnă 4 ore în 5 zile, dar, totuși, trebuie să găsim o formulă! Nu se poate! Aici, chiar domnul președinte al comisiei a arătat, în unele cazuri se lucrează cu fiecare copil în parte și pentru faptul acesta, îi faceți mă rog, această mare concesie, și domnul ministru la fel, care să-l scutească de 2 ore față de un profesor care predă la Liceul "Spiru Haret" din București!

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Eu aș face o anumită reflecție. Sigur că sunt bune comparațiile, dar trebuie să vedem și care sunt dimensiunile fenomenelor. În momentul în care învățământul în general s-a masificat, iar în instituțiile de învățământ predau cadre foarte numeroase, în contextul în care numărul absolvenților de liceu în pragul celui de al doilea război mondial era undeva, sub 30 de mii, iar acum mi se pare că este în jur de 200 de mii, lucrurile capătă o semnificație inclusiv de natură bugetară.

Aveți cuvântul!

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Două argumente suplimentare aș vrea să vă aduc pentru a păstra textul în limitele pe care le-a propus comisia:

1) Normele pe care le-am propus noi sunt normele internaționale, pe care România le respectă.

2) Dacă reducem și mai mult normele, va apărea un adevărat exod al dascălilor, înainte de pensie, spre învățământul special și vom bulversa tot sistemul de învățământ. Nu aș vrea să facem din invățământul special sursa prin care se iese la pensie de către toți dascălii din România.

Vă rog frumos să lăsați normele așa cum le-a propus comisia, fiindcă respectă și legislația internațională, și realitatea actuală, și eu vreau să vă spun că și dascălii din învățământul special consideră și au ajuns la concluzia că lucrurile sunt bine așezate așa cum sunt.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Dabu, la problema ridicată de domnul Nicușor Constantinescu dacă mai aveți ceva de adăugat, anume ca normele în general să rămână cele care se practică acum, care sunt în vigoare? Avem undeva, la vreo literă, deosebiri față de normele actuale?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Da, există la profesorii de educație fizică, sport și desen, dar este un alt articol decât acesta și acolo vom discuta separat problema.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Poftiți, domnule secretar de stat Nicușor Constantinescu, aveți cuvântul!

 
 

Domnul Nicușor Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni,

La art. 43 lit. c), este exprimat clar și fără echivoc 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învățământul preuniversitar. Or, profesor din învățământul preuniversitar" este și cel de muzică, și cel de desen, și cel de educație fizică.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Aveți de făcut anumite precizări?

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Mai rămâne o singură problemă de rezolvat în cazul observației domnului secretar de stat, discriminarea constituțională...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Aici văd că se exprimă prin formule ermetice unii dintre participanții la discuție...

Domnul Gheorghe Ana.

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

V-aș ruga să-mi permiteți și să mă înțelegeți că în nici un caz nu vreau să fac discriminare între titlurile universitare, însă, în același timp, aș ruga pe distinșii colegi din comisia permanentă și pe dumneavoastră să puneți în balanță 18 ore pe care le efectuează un profesor de matematică, de fizică de chimie, de limba și literatura română, de limbi străine ș.a.m.d. și 18 ore la care participă distinsul nostru coleg, pe care vă rog să înțelegeți că nu îl pun pe altă treaptă de interes social, profesorul de educație fizică și sport. Rog să aveți în vedere că profesorul de matematică, cel de chimie, cel de limba și literatura română are de făcut evaluări repetate, fie frontal, fie sub forma testelor scrise, are de corectat teze în fiecare trimestru, iar după toate calculelele rezultate până în preznt, o oră de curs pentru un profesor care este profesor trebuie să-i consume apriori cel puțin 2 ore sau 2 ore și jumătate de pregătire.

Și cu aceasta, v-aș ruga și îi rog și pe cei care nu cunosc dimensiunea activității didactice să aibă în vedere că acestea sunt rezultatele unor studii, nu numai din România, ci și din alte țări. Și atunci când se vorbește de norma aceasta de 18 ore, ca fiind o normă subdimensionată pentru munca profesorului, în comparație cu munca celorlalte categorii, să amplifice această normă cel puțin cu 2,5 și să vadă că ajunge la mult mai mult decât efortul pe care îl fac alții.

Revenind, la chestiune, întotdeauna norma profesorului, colegului meu de educație fizică și sport, a colegului meu privind instruirea în domeniul muzicii și artei a fost de 20-21 de ore, nu a fost de 18 ore.

Din sală:

Să-i scădem salariul, domnule!

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Aceasta, tocmai pentru a compensa ceea ce înainte subliniam, efortul colegului său, care are atâtea și atâtea alte activități didactice de făcut.

Și eu zic că aici trebuie să punem un punct c1), după c), și să spunem: "Pentru profesorii de la disciplinele..., norma didactică este de 21 de ore."

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Pițigoi.

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu știu dacă colegul care a vorbit mai înainte a lucrat vreodată în învățământ, în calitate de cadru didactic...

 
 

Domnul Gheorghe Ana (din sală):

Am lucrat, 28 de ani!

 
 

Domnul Barbu Pițigoi:

Eu nu v-am întrerupt, domnule coleg, când ați vorbit, v-am ascultat cu multă atenție și vă respect foarte mult, știți prea bine!

Dar a face o distincție între cadrele didactice din aceeași cancelarie, mie mi se pare foarte ciudat. Și profesorul de amtematică (eu sunt de formație matematician), și profesorul de muzică au făcut niște facultăți și, să știți, stimați colegi, că după opinia mea e mult mai greu să înveți muzică, e mult mai greu să cânți la vioară decât să înveți matematici speciale. Teoria câmpurilor și matematica vectorială este mai ușoară decât vioara!

Dincolo de aceste rațiuni, trebuie să luăm în considerare că profesorii de așa-zise "dexterități" - desen, gimastică, muzică - trebuie să formeze la copil acele îndeletniciri și acele aptitudini care să-i permită, printre altele, să reprezinte comunitatea în care trăiește. Imaginați-vă dumneavoastră că veți vedea echipe de sport care reprezintă liceul respectiv, veți vedea coruri sau formațiuni artistice sau muzicale care reprezintă liceul respectiv, în societate - în oraș, în afara orașului ș.a.m.d. Să nu vă închipuiți că toate acestea se pot face cu cele 18 ore pe care el trebuie să le depună la catedră! Și chiar dacă ar fi prinse în această normă, ele totuși trebuie multiplicate în afara lor, pentru că nu te poți duce să reprezinți o societate, un liceu sau un oraș fără să ai o pregătire deosebită.

Mie mi se pare că ar fi o aberație să facem distincție între profesorul de matematică, care nicidecum nu dă mai multă muncă, și profesorul de muzică. De aceea vă rog să fiți de acord să punem semnul egalitații între aceste cadre didactice.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Costică Ciurtin, după aceea urmează domnul Gheorghe Ana.

Ocupați loc acolo, până vorbește domnul Ciurtin, și după aceea puteți interveni!

 
 

Domnul Costică Ciurtin:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Desigur, fiecare dintre cadrele didactice are o anumită pregătire, ea se face pe parcursul a 4 sau 5 ani de zile, deci, din acest punct de vedere nu există o diferențiere între dânșii. Dar, având o experiență de 34 de ani la catedră, totuși, aș veni să vă supun atenției dumneavoastră câteva aspecte.

Vedeți, domnul deputat Pițigoi vorbea de liceele de specialitate, de artă, de muzică. Nu știu dacă dânsul cunoaște structura acestora, dar la aceste licee de specialitate un profesor lucrează cu 1-2 elevi, este cu totul altceva, mai ales că la aceste licee sunt cei care sunt talentați și nu trebuie decât o perfecționare a măiestriei lor. În al doilea rând, e altceva să lucrezi cu 25-30 de elevi într-o clasă. Și, în al treilea rând, consider că ar fi trebuit să se facă o diferențiere între munca unui profesor de matematică, de română, de fizică, de istorie, de chimie și cei care, în mod special, au lucrările scrise trimestriale.

Mă refer în mod special la profesorii de limba română. Nu știu dacă cineva a avut curiozitatea să se uite peste o programă de la clasele V-VII. Vă rog să mă credeți, este un coșmar pentru un profesor să predea fonetica la un copil de clasa a V-a, și nu o fonetică oricare, ci una în stil academic. Vă rog să mă credeți, este ceva de nedescris și mă gândesc cum oamenii de specialitate din Ministerul Învățământului nu au revenit asupra modificării acestei programe școlare de limba română! Ei, acești profesori de la materiile fundamentale corectează extemporale tot a doua săptămână, corectează caietele de temă, corectează maculatoarele pe care iau notițe elevii, corectează tezele, și atunci, indiferent care este timpul de pregătire al profesorului, ca și profesor, deci în facultate, totuși există o diferențiere deosebit de mare în ceea ce privește actul psihic pe care omul îl consumă la catedră și cel care este plătit pentru a-și face el sănătatea, la educație fizică!

Prin urmare, eu aș veni, domnule președinte și onorată comisie, cu altceva, de ce (îmi pare foarte rău, mi s-a furat de două ori statutul cadrelor didactice și nu am putut să-l văd în totalitate, aveam numai forma veche), de exemplu, nu ar fi mai corect să facem altceva. În norma didactică a profesorului de matematică, fizică, limba română, limbi străine, istorie, unde se dau lucrări trimestriale și atâta este de lucru, să includem în normă și aceste ore să fie plătite! Este un lucru extraordinar! Gândiți-vă cât trebuie să se pregătească un profesor de română pentru a face o analiză literară a unei opere (toată lumea vorbește foarte frumos: "Da, păi ce e cadrul didactic? Stă 3 ore, pleacă și a terminat!") Nu, este un consum psihic extraordinar de mare!...

Prin urmare, haideți să ne gândim în sensul acesta. Sunt perfect de acord să intre în norma didactică măcar 2 ore pe săptămână ca normă de corectare, și atunci să i se diminueze norma de predare la 16 ore, cu 12-18, și să meargă totuși profesorul de educație fizică sau cel de desen sau, mai știu eu, de muzică, totuși, la 20 de ore! Cred că suntem aici cadre didactice (indiferent, de liceu, universitari), dar consumul per obiect este mult mai mare decât cel pe care îl depune unul care, hai să fim serioși și să ne mai gândim la altceva... și mie mi-ar place să fiu, nu am avut înclinație pentru profesor de educație fizică, să fiu plătit pentru a-mi păstra sănătatea și a avea întotdeauna o vigoare deosebită în mijlocul elevilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Gheorghe Ana și, după aceea, domnul Boroș, domnul Gorun și domnul Buzatu.

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Așa cum majoritatea din dumneavoastră cunoașteți, eu sunt personal didactic (nu mai sunt cadru didactic, sunt personal didactic) de 28 de ani, din care neîntrerupt, 24 de ani, director al unui mare liceu, și în prezent tot pe această funcție. Dați-mi voie ca, în acești 28 de ani să cred (și vă rog să credeți și dumneavoastră) că am încercat să fiu drept și să conduc acest liceu, această unitate, așa ca nimeni să nu se simtă nedreptățit. Dar ceea ce înainte am spus sunt ecourile sau reflecțiile oamenilor din unitate, din liceu și nu numai.

De aceea, eu îndemn să ne oprim și să judecăm dacă ceea ce am spus este oportun și necesar a fi luat în considerare și în felul acesta să luăm o decizie care să se situeze pe linia dreptății.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu.

Are cuvântul domnul deputat Boroș, după aceea va urma domnul deputat Gorun.

 
 

Domnul Emil Boroș:

Eu aș vrea să atrag atenția că deși aparent profesorii de muzică, de educație fizică au mai puțină treabă, ei au tot atâta treabă ca toți ceilalți profesori. Vă rog să vă gândiți că există o singură oră de muzică pe săptămână și ca să faci norma de 18 ore trebuie să iei 18 clase. Acest profesor de muzică trebuie sa cunoască elevii din 18 clase, el are datoria să facă educație cu toți acești elevi. Pe când ceilalți, care, aparent, au mai multă treabă cu teze și cu alte treburi, au mai puțini elevi, deci, din punctul de vedere al muncii educative sunt mai puțin ocupați. Din acest punct de vedere, cred că e bine să avem în vedere și acest fapt.

Vreau să vă mai spun că profesorii de educație fizică, de regulă, fără să fie plătiți, fără să li se treacă în normă, se ocupă de echipele sportive ale școlii. mă refer, în general, la școală generală. Nimeni nu îi obligă să facă, dar ei fac. Acestea sunt iarăși ore pe care nu le face profesorul de matematică.

Și aș vrea să vă gândiți că toți sunt profesori și deci, din punct de vedere legal, trebuie să fie egali în fața legii și noi nu din start trebuie să facem inegalități, doar pe criteriul că sunt profesori de altă specialitate decât, să zicem, profesorii de matematică.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Gheorghe Gorun, va urma domnul Buzatu.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun:

Domnule președinte,

Foarte scurt. De fapt, atât argumentele celor care au susținut creșterea numărului de ore pentru o anumită categorie de profesori, cât și ale colegilor care au susținut că nu trebuie să crească numărul de ore sunt de luat în seamă. Eu nu cred că doamna secretar de stat a înțeles că eu sunt împotriva activităților educative.

Dar chestiunea art. 43 "normă didactică" este rezolvată practic de art. 42 pct. b), așa cum a fost el votat de către Cameră, respectiv, de chestiunea pe care eu o ceream să fie suprimată de către colegii noștri. Deci, treaba este rezolvată, fișa aceea numită "obiectivă" (eu știu cât o fi de "obiectivă"...) va stabili pentru fiecare profesor de educație fizică, de muzică, alte activități educative desfășurate în școală, ca să realizeze cele cerute de această propunere legislativă.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Are cuvântul domnul deputat Dumitru Buzatu, va urma după aceea domnul deputat Ioan Străchinaru.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Deși la acest proiect de lege am avut tendința generală de a mă opune comisiei, de data aceasta sunt de acord cu comisia în ceea ce privește stabilirea unei norme didactice de 18 ore. Eu mă mir foarte mult că cei care caută și aduc atâtea argumente în fața dumneavoastră, legate de diferențierea aceasta față de complexitatea muncii profesorului, să zicem, de matematică și a celui de muzică, eu propun un alt lucru, care e mult mai simplu: toți 18 ore și să scădem salariul profesorilor de educație fizică, dacă munca lor nu merită să fie prețuită la fel ca a celorlalți! Ar fi mult mai simplu să procedăm în felul acesta!

Eu cred că soluția comisiei e o soluție bună și i-aș ruga pe toți colegii să voteze în sprijinul ei.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Dar nu a spus nimeni că-i "nebună"... (râsete), au fost observații la diferite părți, la litere, ș.a.m.d.

Domnul deputat Străchinaru.

 
 

Domnul Ioan Străchinaru:

Stimați colegi,

Poate că ați remarcat ca discuția s-a fundat în general pe ideea de instrucție și de efort cerebral prin excelență, fie că e vorba de profesori, fie că e vorba de elevi. Dar, poate că ați remarcat de asemenea, nu s-a pus accentul pe componenta educativă a activității didactice prin intermediul obiectelor de studiu. Că, dacă acest lucru s-ar fi făcut, toată discuția s-ar fi încheiat repede.

Este careva printre noi care să nu înțeleagă, spre exemplu, privind în perspectivă educativă lucrurile, că muzica e o știință, comparabilă cu matematica, până la un punct, e o artă de mare valoare, e un limbaj. Sunt trei direcții imense de influențare formativă a copilului! Oare vă închipuiți dumneavoastră că cine se angajează cu seriozitate la un asemenea triplu efort prin intermediul disciplinei pe care o predă- muzica - consumă mai puțin efort, mai puține energii? Iată de ce nu sunt de acord cu o discriminare între profesori pe domeniul pe care îl practică la catedră. Aceasta este o primă chestiune.

La fel am putea vorbi și despre desen, despre educație fizică etc. Astăzi nimeni nu mai crede că succesul în fotbal, de exemplu, e o chestiune doar de picior și de motricitate fină, e și de cerebralitate. Dar lăsăm discuția de o parte.

Important rămâne să reținem observația care s-a făcut aici deja, cu privire la posibilitatea de a menționa că acolo unde se înscriu eforturi suplimentare în mod clar și obligatoriu (colegul Costică Ciurtin a făcut acest lucru), să gândim la posibilitatea de a înscrie, nu pentru salariu suplimentar, dar în norma didactică, această parte de activitate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă din partea ministerului mai sunt probleme.Nu sunt.

Doamnelor și domnilor,

Discuția aceasta a fost interesantă, puțin cam lungă însă, iar termenii ei îi reducem la următoarele elemente: supun votului dumneavoastră textul, în redactarea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost acceptat textul comisiei.

O singură problemă mai avem de soluționat, dacă domnul Ana, care ne-a sugerat ideea introducerii unei lit. c1), o mai menține?

 
 

Domnul Gheorghe Ana (din sală):

Nu are sens!

 
 

Domnul Marțian Dan:

Ați renunțat.

În aceste împrejurări, a fost adoptat textul comisiei. Amendamentele domnului deputat Șerban Rădulescu Zoner se găsesc cu soartă pecetluită.

Trecem la următorul articol, 44. Avem o propunere de amendare în partea finală a alin. 2. Dacă sunt alte observații? Nu sunt, vă rog atunci să vă uitați la...

Aici nu înțeleg eu, domnule Dabu, pct. 18 din raportul suplimentar, care, este adevărat, se referă la art. 43 lit. e)? (Domnul Romulus Dabu dă explicații președintelui de ședință.)

Doamnelor și domnilor,

E, într-adevăr, o problemă. Vă rog să vă uitați la articolul anterior, 43, la lit. f), a doua liniuță. Avem următorul text: "Învățător-educator, institutor-educator, profesor-educator și maistru-instructor" și comisia ne propune un text fără "maistru instructor", trebuie introdus... "maistru instructor"

 
 

Domnul Dumitru Buzatu (din sală):

Este un alineat mai departe.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Dabu, fiind vorba aici despre învătământul special, la lit.f), față de textul pe care îl conține raportul inițial care sună:" învățător-educator, institutor-educator, profesor-educator," mai trebuie introdus "și maistru instructor", aceasta se cere.

Cred că ați reperat fiecare dintre dumneavoastră această a doua liniuță de la textul de la lit.f) din art.43.

Ministerul Învățământului are în această privință ceva de spus ?

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu (din loja inițiatorului):

Cred că trebuie adăugat.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Supun votului dumneavoastră aceasta propunere de completare a textului de la lit.f) liniuța a doua, în final, înainte de "20 de ore pe săptămână".

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat.

Vă rog acum votul final asupra art.43.

Cine este pentru adoptare ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat art.43.

Trecem la discutarea art.44 și aveți o propunere referitoare la alin.2 în raportul suplimentar. Vă consult dacă mai dorește cineva să ridice și alte probleme legate de acest articol ? Nu sunt.

Domnule secretar de stat Nicușor Constantinescu, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Nicușor Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni,

Completarea făcută în raportul suplimentar mi se pare de prisos. Tocmai aceasta este trimiterea la Ministerul Învățământului, să se poată include în norma didactică și alte treburi pe care le face cadrul didactic respectiv, nu fără diminuarea salariului. Acesta este scopul, să nu-i diminueze, îi completează norma didactică. Nu are sens să se spună "fără diminuare" pentru că acesta este scopul articolului însuși, a alineatului însuși. Pentru ca să nu îi diminueze, îi adaugă la norma didactică ceva, alte activități.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații ?

Domnul Dabu, vă rog.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Cer permisiunea să lămuresc despre ce este vorba.

Ministerul Învățământului în momentul de față are două acte făcute publice de care se ține seama la salarizarea personalului didactic. Se precizează o listă de discipline înrudite care pot fi date în completarea normei fără să i se diminueze salariul profesorului, până la completarea catedrei respective, ceea ce mi se pare normal și firesc. În afara acestei liste, există însă discipline neînrudite cu diploma sau discipline pe care nu le are pe diplomă profesorul. Să zicem, un profesor de fizică-chimie care la ora aceasta nu-și poate completa catedra cu ore de fizică-chimie sau cu ceva înrudit cu fizică-chimie primește alte ore, dintr-o disciplină neînrudită. În momentul de față, fără prevederea pe care am pus-o noi, el este plătit ca necalificat, ca un absolvent de liceu. Aceasta este problema și aceasta este realitatea care ne-a determinat să introducem în statut. Deci, orice disciplină predă în completarea normei pentru o oră, nu-l plătești ca absolvent de liceu, îl plătești ca pe profesorul care este de fapt, fiindcă nu face decât o completare de catedră.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații, dacă sunt ? Mai doreați domnule Nicușor Constantinescu ? Vă rog să poftiți la tribună.

 
 

Domnul Nicusor Constantinescu:

Eu nu sunt profesor de limba română, dar probabil că în intenție este "pentru a menține drepturile salariale", nu "fără diminuare" pentru că eu nu pot să diminuez dacă îi adaug cuiva. Adaug ceva ca să își completeze norma didactică și spun:"fără diminuare"! Eu introduc în norma didactică pentru ca să îi mențin drepturile salariale. Adică îi completez, nu ? Nu e românește spus.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Mai sunt alte observții ? Doamna Ecaterina Andronescu, aveți cuvântul.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc.

V-aș face propunerea ca la art.44 alin.2 să fie următoarea formulare: "Prin excepție, în norma didactică prevăzută la alin.1, se pot include și ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Învățământului, cu menținerea drepturilor salariale".

 
 

Domnul Emil Stoica (din bancă):

Pentru menținerea.

 
 

Domnul Romulus Dabu (din loja comisiei):

Cu menținerea drepturilor salariale.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci, domnule Dabu, comisia, "cu menținerea drepturilor salariale cuvenite". Sunteți....

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Dacă ne lăsați puțin să reformulăm. Drepturi cuvenite sunt și cele diminuate de alții.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Dar nu sunt cuvenite dacă sunt diminuate.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

Cum să nu ?! Dacă îl plătește ca absolvent de liceu. Deci, cu menținerea integrală a salariului, atunci.

 
 

Domnul Marțian Dan:

"Drepturilor salariale", domnule.

Îmi insușesc critica domnului Dabu, tai cuvântul "cuvenite" și spunem :"cu menținerea drepturilor salariale".

 
 

Domnul Emil Stoica (din bancă):

Pentru.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu, "Prin excepție, în norma didactică prevăzută la alin.1, se pot include și ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Învățământului , în condițiile menținerii drepturilor salariale...". Nu..

 
 

Domnul Emil Stoica (din bancă):

Pentru menținerea.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Pentru menținerea ?

 
 

Domnul Emil Stoica (din bancă):

Da.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Rog comisia să se gândească.

Dacă la celelalte alineate sunt observații ? Nu sunt.

Imediat vom avea opinia comisiei în legătură cu formularea părții finale de la alin.2.

 
 

Domnul Romulus Dabu (din loja comisiei):

"Cu menținerea drepturilor salariale", e bine.

 
 

Domnul Emil Stoica (din sală) :

"Fără a excepta drepturile salariale".

 
 

Domnul Marțian Dan:

Supun votului propunerea de completare cu următorul text: "cu menținerea drepturilor salariale"

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi s-a aprobat amendarea.

Nemaifiind alte observații în legătură cu art.44, vi-l supun aprobării.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat și art.44.

Trecem la discutarea art.45. Sunt mai multe solicitări de luări de cuvânt. Are cuvântul domnul deputat Șerban Constantin Rădulescu Zoner, după aceea va urma domnul deputat Dumitru Buzatu.

 
 

Domnul Constantin Șerban Radulescu-Zoner:

Cu orice risc, eu totuși fac propunerea la pct.1, ca acea reducere să nu fie de 2 ore, ci de 4 ore.

Gândiți-vă, doamnelor și domnilor, gradul I, 25 de ani vechime și nu i se poate face această, hai să îi zic, favoare să i se reducă cu 4 ore ? Ce înseamnă, domnilor? Atunci nu mai reducem cu nimic și rămâne cum a fost, 18 ore, și am terminat. Eu știu că e vorba de parale și o să se supere domnul ministru. Dar legea nu o facem neapărat pentru bugetul pe care domnia sa îl administrează în momentul de față. Statutul acesta este pentru viitor. Măcar atât, după 25 de ani și gradul I să nu putem să îi reducem cu 2 ore ?! Nu știu, eu consider că 2 ore este așa... ca să spunem că ne aflăm în treabă. Atunci, nu mai reducem cu nimic.

Eu vă propun totuși reducerea ca atare la 14 ore.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Dumitru Buzatu.

Eu sunt de acord cu o frază din ceea ce ați spus dumneavoastră. Să nu reducem cu nimic. (Râsete)

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

De acord. Prestează aceeași muncă și primește același salariu, așa că ....

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Revin aici, în cadrul art.45, la o problemă pe care a ridicat-o domnul Gorun la art.42, atunci când a cerut eliminarea activităților complementare procesului de învățământ.

Eu nu solicit reducerea acestora pentru că domnul președinte atunci a furnizat o explicație în care, printre altele, cu finețe l-a ironizat pe domnul Gorun, amintind aici de acea cânatre a României. Cred că e o greșeală într-o anumită formă pentru că Cântarea României noi trebuie să o facem tot timpul, cântarea tovarășului trebuie să o facem mai puțin sau dacă e posibil chiar deloc.

Aceste activități de educație complementare procesului de învățământ sunt strict necesare, însă în explicația pe care am primit-o de la domnul președinte al comisiei mi s-a promis că pe parcursul normelor didactice, deci a timpului de lucru al personalului didactic se vor introduce și reglemenatări legate de timpul în care se pot desfășura aceste activități. Cât anume pe săptămână un profesor prestează activități din acestea de educație, complementare procesului de învățământ.

La art.45 eu v-aș propune un nou alineat, un al 4-lea alineat, care să sune în felul următor: "Activitățile de educație complementare procesului de învățământ pot avea o durată de 4 ore săptămânal sau au o durată după cum ...".

Din sală:

Și dacă eu vreau să fac mai mult ?

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Este vorba de durata normată a lor, care este inclusă în normă obligatorie. Dacă domnul Olteanu a citit această chestiune există la art.42 alin.2 o mențiune în legătură cu fișa individuală care cuprinde aceste activități. Deci, dacă cineva vrea să facă voluntar mai mult de aceasta, îl privește. Poate să facă și 20 de ore. Eu vorbesc de cele care sunt înscrise în fișa individuală.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Alte observații dacă sunt?

Vă rog să dați în scris propunerea de amendare.

Dacă mai dorește cineva ?

Domnul secretar de stat Nicușor Constantinescu. Vă rog să poftiți la tribună.

 
 

Domnul Nicusor Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni parlamentari,

Eu nu vin cu o părere a mea personală, eu vin cu o poziție a Guvernului în problema aceasta. Și se apropie de a doua formulare făcută de domnul deputat Zoner, adică să se elimine. Această propunere de reducere a normei didactice nu se justifică nici fiziologic. La 25 de ani vechime un cadru didactic este în plenitudinea forțelor sale, cum de altfel suntem și mulți dintre noi de aici care avem poate și mai mult de 20, 30 chiar 40 de ani de activitate și nu înseamnă ca să ne facă program redus, ca la grădiniță. Și nu este nici economic. De aceea, noi am propus ca alineatul acesta să fie eliminat.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnul Tarna.

 
 

Domnul Gheorghe Tarna:

Domnule ministru Constantinescu, la data aceasta se aplică regula. Deci, cei care au peste...... (domnul Nicusor Constantinescu discută din loja comisiei cu domnul deputat Emil Stoica). Mă adresez dumneavoastră. La această dată se aplică regula. Cei care au peste 25 de ani vechime au catedra de 16 ore.

Din sală:

Gradul I.

 
 

Domnul Gheorghe Tarna:

Gradul I, bineînțeles. Acum aș vrea să vă mai precizez câte ceva. (Comentarii în bănci,discuții la masa inițiatorului).

 
 

Domnul Marțian Dan:

Continuați, domnule deputat.

 
 

Domnul Gheorghe Tarna:

Domnule ministru, cei care au gradul I sunt solicitați pentru foarte multe activități. Pentru examene, într-adevăr, sunt plătiți, cum sunt plătiți, pentru diferite teste, și nu sunt plătiți, pentru pregătire cu cadrele necalificate, și nu sunt plătiți, pentru olimpiade, și v-aș sugera să vă interesați dumneavoastră cam cât timp consumă un profesor cu vechime care are obligația dar și pasiunea să facă performanță. Deci, nici într-un caz acești oameni nu sunt plătiți, nu li se face un favor că au 16 ore, iar dacă vor avea normă de 18 ore sau cum doriți dumneavoastră, normă mai mare, aceasta este în defavoarea învățământului. Practic, un profesor antrenat în toate aceste acțiuni nu face față sarcinilor de la clasă și vă vorbește un om care o viață întreagă a lucrat la clasă și va lucra în continuare.

Deci, v-as ruga respectuos să lăsați așa cum este textul, repet, subliniez, se aplică de câțiva ani. Cei care au gradul I au scutire 2 ore. Au 16 ore norma didactică.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu (din bancă):

Nu e corect!

 
 

Domnul Gheorghe Tarna:

E foarte corect, domnule Buzatu. Este foarte corect. Mie îmi pare rău și îmi cer scuze dacă cumva vă supăr. Nu poate vorbi așa ceva decât cineva care este în afara învățământului sau care lucrează în învățământ, dar nu pricepe învățământul sau nu este angajat în problemele esențiale ale învățământului.

 
 

Domnul Gheorghe Buzatu (din bancă):

Un profesor de gradul II face exact același număr de ore și pregătește copii pentru olimpiade și prestează exact 18 ore, nu 16.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule Buzatu, vă dăm dreptul la replică dacă îl solicitați.

Alte observații dacă sunt ?

Domnul Nicușor Constantinescu mai dorește să intervină.

Aveți cuvântul.

Am să o rog și pe doamna secretar de stat să ne spună opinia ministerului.

 
 

Domnul Nicușor Constantinescu:

Vă rog să mă credeți că nu vorbesc în replică, ci vreau să îmi susțin în continuare poziția Guvernului, deoarece această măsură de reducere a normei didactice a fost luată printr-un ordin al ministrului, și nicidecum pe baza unui act normativ.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnă secretar de stat, dacă vreți să ne spuneți opinia dumneavoastră în legătură cu această problemă mult discutată, inclusiv cu sugestia de a introduce un alineat nou, cu următorul conținut: "Activitățile de educație complementare procesului de învățământ au o durată de 4 ore săptămânal".

Am să rog și comisia, după aceea.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Eu sunt obligată să vă informez, în momentul de față așa este. Profesorul gradul I după revoluție a obținut o reducere de normă didactică cu 2 ore. Sincer, vă mărturisesc, iarăși, luați-o ca opinie persoanlă, cred că profesorul cu gradul I este totuși cel mai calificat, și pentru învățământ acest lucru nu înseamnă un câștig, ci o pierdere. Cred că un profesor cu gradul I este în stare să facă ore de calitate mai bună decât unul mai puțin calificat. Acesta este punctul meu de vedere.

În legătură cu cea de a doua problemă, cred că nu trebuie menționată în statut. Orele de activitate nu este nevoie a fi cuprinse în statut. Noi discutăm aici și vă mărturisesc sincer cu experiența mea de școală cred că nu se poate pune într-un statut și nu se poate înscrie într-un act normativ întreaga activitate pe care profesorul o desfășoară în școală. Nu se poate cuantifica chiar atât de mult, matematic. Este o meserie de vocație în ultimă instanță și profesorul este mult mai legat de școală decât vrem noi să îl legăm prin statutul cadrului didactic sau așa ar trebui să fie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu. Comisia.

 
 

Domnul Romulus Dabu:

După câte știu eu, un drept câștigat se respectă. Indiferent de părerea mea personală, eu susțin punctul de vedere al comisiei, care este cel din text și care nu face altceva decât să consfințească o realitate, o hotărâre pe care nu a luat-o ministrul PDSR și nu a luat-o guvernul actual, s-a luat după 1990, și eu nu mi-aș asuma răspunderea să întorc pe dos această realitate care s-a stabilizat de mai multă vreme, chiar dacă personal, să zicem, aș tinde să îi dau dreptate doamnei secretar de stat în legătură cu profesorii care au 25 de ani vechime pentru că calitatea învățământului este cea care trebuie să primeze.

Cât privește cuantumul de ore, as vrea să vă spun că normarea acestor activităti complementare nu este din nivelul statutului drepturilor și obligațiilor, ci din fișa postului și din instrucțiunile metodologice care se fac la școală în funcție de cerințele copiilor, de mediul în care se află, de nevoile școlii respective, de numărul de cadre didactice calificate, deci, de o mare varietate de alți factori. Altfel, am fi trecut și noi aceste lucruri mai bine normate și ați fi descoperit că pentru unii dascăli norma afectată școlii are 25 de ore, și pentru unii s-ar putea să aibă numai 16.

Deci, cred că undeva la medie, așa cum am lăsat noi textul, ar fi bine să acceptați.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor, eu aș ruga să fiți de acord să mai dau la comisie spre analiză art.45.

 
 

Domnul Birtalan Akos:

Comisia are un punct de vedere foarte bine conturat.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Comisia are, dar aici sunt implicații și de natură bugetară și altele, și voluntarismul comisiei cred că în problema aceasta nu e singurul element care trebuie luat în seamă.

Eu trimit acest articol spre analiză în continuare la comisie. E o treabă foarte serioasă, inclusiv din anumite puncte de vedere. Avem o seamă de alte profesii cu mare încărcare psiho-nervoasă și pentru care nu se prevăd în reglementările existente, inclusiv în statute, reduceri de ore și alte chestiuni.

 
 

Domnul Asztalos Ferenc:

Aș dori să intervin. Îmi permiteți ?

 
 

Domnul Marțian Dan:

Poftiți.

 
 

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că sunteți de acord că rareori se întâmplă ca într-o comisie, la un moment dat, să se ajungă la un consens. Or, aici, în Comisia pentru învățământ, acceptând anumite idei de bază, într-adevăr noi am ajuns la un consens. Și care au fost aceste idei ? Una, care e stipulată prin Legea învățământului, că într-adevăr învățământul e o prioritate națională, or, această prioritate trebuie cumva exprimată și prin această lege, prin acest statut al personalului didactic.

O a doua idee s-a referit la reforma învățământului, și noi cred că nu am greșit atunci când am plecat de la ideea că personalul didactic reprezintă cel mai important dintre agenții reformei învățământului. Deci, succesul reformei, toate transformările structurale, instituționale sau pedagocice depind de cadrele didactice. E obligația noastră morală ca prin acest statut să normalizăm situația cadrelor didactice și spre surprinderea mea și a mai multor colegi cu toate că pe parcursul a doi ani, când am lucrat pentru elaborarea acestui proiect, împreună cu reprezentanții Ministerului Învățământului și ai Ministerului Finanțelor într-o armonie zic eu, într-o înțelegere și cu toate acestea, după ce s-a întocmit raportul definitiv asupra proiectului, după ce dumneavoastră ați primit acest raport, noi, la sfârșitul lunii iulie, am primit un pachet de amendamente care au vizat schimbarea, amendarea a peste 60 de articole. Le am aici în mână ! 60 de articole ! Și din aceste 60 de articole, aproximativ 80% erau acele articole care conjugă aspecte financiare, deci care se referă la norma didactică, la indemnizații de conducere, la drepturile de salarizare. Și eu vreau să vă atrag atenția că de fapt prin această discuție care s-a declanșat referitor doar la acest articol noi suntem la începutul unei furtuni.

Deci, eu vă rog cu stimă să nu faceți compromisuri, de dragul învățământului românesc, și să acceptați și dumneavoastră acea idee pe care a acceptat-o comisia.

Vă mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule deputat, referitor la chestiunea aceasta cu învățământul prioritate națională eu am văzut și deputați care au declarat în presă că aceasta este o chestiune stipulată în Constituție. Îmi pare rău că acei deputați, inclusiv din comisia dumneavoastră, nu cunosc Constituția. În Constituție nu există consacrarea în această ipostază. Aceasta nu înseamnă că învățământul nu este un domeniu extraordinar de important.

Acum, dumneavoastră veniți însă și ne invocați treaba aceasta, recurgând la Legea învățământului. Bun, acolo este scris acest lucru. Dar eu aș putea să pun următoarea întrebare: nu mai sunt alte priorități naționale ?

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din bancă):

Dar aceasta este prima.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu știu. Eu cred că este un domeniu extraordinar de important dar putem să discutăm, și aici ar fi o mare dezbatere științifică și de altă natură, dacă este unica prioritate națională sau sunt și altele.

 
 

Domnul Gheorghe Gorun (din bancă):

Mai este și sănătatea.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Deci, din punctul acesta de vedere, ceea ce spuneți dumneavoastră invocând teza priorității naționale nu rezistă decât parțial pentru că eu cred că insăși această lege reflectă o seamă de alte reglementări prin care se susține această idee că învățământul trebuie să beneficieze de o atenție deosebită. Și din punctul acesta de vedere, haideți să nu împingem lucrurile dincolo de firescul unei discuții analitice corespunzătoare.

În al doilea rând, ...

Din sală:

Un drept câștigat nu se ia ! Este un principiu juridic.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Un drept câștigat care se face în materie de normare și în mare parte nu în virtutea statutului didactic care există la ora actuală, ci în virtutea unui ordin al ministrului ?

Din sală:

Ea a trecut prin ....

 
 

Domnul Marțian Dan:

Nu, nu a trecut. Vă rog să vă documentați. Aceasta în primul rând.

În al doilea rând, în legătură cu faptul că s-au făcut amendamente. Da, s-au făcut pentru că era firesc ca această comisie pentru învățământ, când a insistat foarte mult pentru înscrierea pe ordinea de zi, să ne spună: "Noi am elaborat statutul. Am cerut un punct de vedere al Guvernului în legătură cu repercusiunile bugetare și de altă natură pe care le antrenează diferite soluții. Din păcate, nu le-am primit." Dacă se făcea această informare, eu sunt convins că lucrurile erau atunci discutate în alți termeni. Dumneavoastră nu ați făcut această chestiune, pe un fond de sesiune final ați cerut să se introducă ș.a.m.d. Era firesc ca cei care gestionează finanțele țării, care răspund de învățământ, care trebuie să vadă echilibrul dintre problemele de salarizare de aici și salarizarea altor sectoare să își spună părerea. În virtutea acestui lucru ați primit niște observații și v-ați aplecat asupra lor. Unele le-ați acceptat, altele nu le-ați acceptat. De exemplu, chestiunea aceasta nu ați acceptat-o. Iar eu cred că nu este nici un fel de seism, absolut nici un fel de seism dacă noi cerem comisiei să revadă acest articol 45, mai ales alin.1.

Aș mai spune încă o chestiune. Este o solidaritate transpartidică între membrii comisiei. S-a văzut și astăzi cum sunt coordonate anumite tiruri, dar faptul că există o solidaritate transpartidică nu înseamnă că nu ar putea să aibă și Camera Deputaților alt tip de solidaritate.

 
 

Domnul Asztalos Ferenc:

Deci, domnule președinte,

Să nu mă înțelegeți greșit. Nu am avut dorința de a declanșa o polemică fiindcă nu ajungem nicăieri prin acest mod de tratare. Poate că din greșeala mea, distinșii mei colegi nu au înțeles mesajul pe care am vrut să îl transmit și ca să fiu absolut concret repet ideea mea.

Deci, eu vă rog să acceptați formularea acceptată, făcută, definitivată de comisie. Mă refer la art.45 alin.1. Acesta era mesajul meu.

 
 

Domnul Marțian Dan:

E clar. L-am reținut. Domnul deputat Costică Ciurtin.

 
 

Domnul Costică Ciurtin:

Domnule președinte,

Eu nu cred că în cei 4 ani de zile de când sunt în Parlament am văzut vreodată ca Ministerul de Finanțe să ne aprobe ceva. Indiferent pentru ce categorie socială din țară. Deci, nu înțeleg de ce, din moment ce parlamentarii, prezenți astăzi aici, nu obiectează cu nimic asupra acestui articol, dumneavoastră vă permiteți să transmiteți acest articol spre studiere, din nou, comisiei. Deci, dumneavoastră aveți posibilitatea acesta. Întotdeauna ministerul va fi împotriva a orice, iar Parlamentul hotărăște.

Cei care vor veni ulterior, după alegeri, în Guvern, n-au decât să soluționeze problema. Este o lege și trebuie să o terminăm odată.

Vedeți, ne găsim la un început. Ori vrem să reașezăm nivelul de pregătire în concordanță cu salarizarea și invers, ori, dacă nu, terminăm. Cu ceva trebuie să începem. Ei, uite, începem cu cadrele didactice și pe urmă, mâine va fi alt sector de activitate, poimâine altul și așa mai departe și vom ajunge la un nivel măcar minim de subzistență a poporului acestei țări.

Prin urmare, domnule președinte, eu vă rog să supuneți spre aprobare propunerea făcută de comisie. Ministerul se va opune oricând.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Bun. Asta poate să fie opinia dumneavoastră că se va opune și că nu ne va da niciodată. Eu cred, însă, că noi, dincolo de aceste chestiuni, avem obligația să ascultăm toate elementele de fundamentare a poziției din partea celor care se ocupă cu finanțele țării. Pentru că, domnule Ciurtin, nu dumneavoastră rezolvați treburile astea, ci problemele astea, după aia, se sparg în capul Executivului și știm foarte bine cum stau lucrurile. Așa că, eu zic așa, tot nu putem finaliza această lege. De ce să nu fie ascultat punctul de vedere al ministerului care răspunde de finanțele țării, cu toată grija, în comisie. Și vom vedea la ce concluzii se ajunge și vom relua în plen. Nu este nici o problemă. Dar, să se facă această analiză.

 
 

Domnul Ion Corniță:

Domnule președinte,

Ceea ce mă face pe mine să fiu foarte îngrijorat este că dumneavoastră interveniți foarte puternic în asemenea situație și nu lăsați părțile, care sunt de fapt cele care trebuie să hotărască - e vorba de comisie, e vorba de minister și e vorba de plenul Camerei. Dumneavoastră cautați acum să convingeți pe cei din sală să fie de partea Guvernului. Noi vrem să convingem pe cei din sală să fie de partea proiectului nostru pe care îl considerăm că este foarte bun.

Vă rugăm din suflet, nu mai faceți această intervenție pentru că, cred eu, că nu este normală. Deși, dumneavoastră, faceți parte, știu, din rândul cadrelor didactice, sau chiar dacă nu mai faceți parte dar ați fost cadru didactic și știți ce înseamnă să predai și să ai un efort psihologic destul de susținut în acest proces de învățământ. Știti care este materia și care este materialul cu care se lucrează.

Eu n-am intervenit până acum, dar vă rog din suflet să lăsați ca această lege, acest proiect de lege să ajungă până la urmă să fie în folosul învățământului și al celor care slujesc învățământul.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule deputat,

Eu nu vreau să vă conving pe dumneavoastră în favoarea punctului de vedere al Guvernului sau pe ceilalți colegi. Eu vreau să vă conving pe dumneavoastră pentru un singur lucru- necesitatea de a asculta toate argumentele și elementele de fundamentare ale celor care răspund de dimensunea financiară a acestor procese.

Asta este. Nu interpretați în mod unilateral. Și de unde această teamă de a discuta aceste chestiuni și implicațiile lor financiare?

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu am cerut cuvântul aici pentru a da o replică domnului Tarna, pentru că consider că ceea ce a spus a spus la furie domnia sa, nemaiavând alte argumente. Am cerut cuvântul pentru a-mi apăra amendamentul pe care l-am depus la comisie și pe care domnul Dabu, domnul președinte al comisiei, l-a respins cu o mare seninătate.

În fond, ce am propus prin amendamentul respectiv? Am propus să cuantificăm, și aceasta datorită unei experiențe trecute, care s-a arătat malefică, să cuantificăm care este timpul care va fi acordat activităților educative care sunt complementare procesului de învățământ, pentru a nu da loc, a nu lăsa la subiectivismul conducerii școlilor totul și a nu da loc abuzului în chestiunea aceasta.

Noi știm că se ajunsese la o asemenea încărcătură pe cadru didactic, pe profesor încât nu mai putea face față acestei încărcături săptămânal în perioada care a trecut. Am făcut o socoteală foarte simplă, dar ea poate fi argumentată mai complet. Are 18 ore săptămânal, are lucrările, are orele necesare pentru pregătirea lecțiilor noi, asta ar mai însemna încă 18 ore, 18 cu 18 sunt 36 de ore, plus 4 ore, aceste activități care ar da un total de 40 de ore care este săptămâna de lucru recunoscută legal.

Deci, n-am înțeles care ar fi motivele acestei respingeri cu atâta seninătate de către domnul președinte al comisiei - și consider că este foarte bună și reiterez și eu în fața dumneavoastră pentru a mai reflecta puțin comisia - de a fi trimis articolul acesta 45, inclusiv acest amendament spre rejudecare.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Da. Eu aș ruga, deci, comisia să aibă deschiderea și să examineze cele două probleme de la art. 45. Oricum, noi nu finalizăm această lege acum și o să vă rog să faceți acest lucru. Nu înseamnă că din acest punct de vedere a pus cineva pumnul în gură comisiei, sau s-a luat deja o decizie cu privire la respingerea alin. 1. Nu. Este o problemă deschisă care vrem să fie examinată cu toată aplecare și răspunderea necesară.

Am să vă rog să luați și amendamentul domnului Buzatu și să analizați împreună aceste lucruri și vom vedea la ce rezultat se ajunge.

Art. 46. Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului atunci așa cum figurează el în raportul inițial.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt?

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

Art. 47. Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi exprimate a fost aprobat art. 47.

Eu aș vrea să vă mai aduc la cunoștință faptul că a fost depus la Secretariatul General în vederea exercitării de către dumneavoastră a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, dacă socotiți că sunt temeiuri pentru așa ceva, textul Legii privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice. Și, v-aș ruga să fiți de acord să oprim aici. Suntem în pragul Secțiunii a II-a - "Condiții de salarizare a personalului didactic" - și cred că timpul care ne-a mai rămas la dispoziție este redus.

Dacă este foarte mare chef de lucru, Biroul Permanent poate reconsidera și să vă facă o propunere de a lucra și săptămâna viitoare în plen.

Din sală:

Lucrăm și duminică...

 
 

Domnul Marțian Dan:

Și duminică da. Bine.

Doamnelor și domnilor,

Întrerupem aici lucrările. Mâine ne vedem la orele 8,30 însă la Palatul Parlamentului, în Dealul Spirii.

Ședința s-a încheiat la ora 16,30.

 
   

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 17 august 2022, 1:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro