Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.172/15-11-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 08-11-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2005

2. Dezbaterea Propunerii legislative privind constituirea zonelor metropolitane (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 391/2005

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Din totalul celor 331 de deputați și-au înregistrat prezența 264, sunt absenți 67 din care, participă la alte acțiuni parlamentare, un număr de 11.

Continuăm dezbaterile inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi pentru ședința de astăzi.

Stimați colegi,

Suntem la punctul 6 de pe ordinea de zi, Propunerea legislativă privind constituirea zonelor metropolitane.

Dacă dorește cineva, din partea inițiatorului, să ia cuvântul? Domnule deputat, aveți microfonul.

Domnul Constantin Niță:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În primul rând, aș vrea să-mi exprim nemulțumirea pentru faptul că la ședința Comisiei pentru administrație publică eu nu am fost invitat în calitate de inițiator să-mi susțin acest proiect de lege.

În al doilea rând, vreau să spun că propunerea de respingere, pentru mine, constituie o surpriză, pentru faptul că este o propunere de lege care ar trebui să trezească interesul nu numai comisiei ci și al Camerei Deputaților, al Parlamentului și al Guvernului, având în vedere că acest proiect de lege își propune să reglementeze un statut de zonă metropolitană care este prezent în majoritatea statelor Uniunii Europene. De altfel, din esența acestui proiect de lege sau în esența sa, proiectul de lege a dorit să preia unul din modelele de guvernare metropolitană existente astăzi în Europa și care sunt clasificate de către METREX, adică Rețeaua Europeană a Regiunilor și Zonelor Metropolitane, în trei categorii, și anume: autorități metropolitane care dispun de puteri depline în ceea ce privește domeniile social, economic, infrastructură, mediu și de planificare sau amenajare teritorială; autorități numite sau alese, prevăzute cu puteri selective, esențiale, prin intermediul cărora se planifică și se aplică strategiile pentru rezolvarea problemelor cheie și trei asociații metropolitane numite sau organisme complementare împuternicite cu responsabilități de planificare strategică și cu funcții consultative de aplicare.

Legea și-a permis, dacă vreți, să stabilească și principalele obiective, și anume este vorba de dezvoltarea economică și socială echilibrată a localităților în cuprinsul zonei, stabilirea direcțiilor dezvoltării spațiale a localităților urbane și rurale în cuprinsul zonei, îmbunătățirea calității vieții oamenilor și colectivităților umane.

Sigur că sunt și alte obiective pe care și le-a propus acest proiect de lege însă, ca esență, propunerea legislativă este promotoarea ideii că, în viitor, administrația publică să depindă din ce în ce mai puțin de sumele alocate de la bugetul de stat, deschizând și mai mult calea autofinanțării și a unei autonomii financiare tot mai mari.

Această nouă aspirație vine și în sprijinul degrevării, într-o mare măsură a bugetului de stat și, totodată, contribuie la alinierea legislați legislației României în acest domeniu.

De altfel, recomandările Comisiei Europene economico-sociale adoptate la Reuniunea de la Bruxelles din 1 iulie 2004 prevăd, foarte clar, definirea zonelor metropolitane, prezentarea anuală a unui set relevant de date referitoare la aceste zone, identificarea sectoarelor de activitate cu plusvaloare ridicată pentru aceste zone.

Din păcate, am constatat că comisia și, în general, colegii noștri de acolo au fost împotriva unui asemenea proiect de lege și îmi exprim nedumerirea pentru acest lucru. Însă, sper că colegii noștri din Parlament, marea majoritate a plenului va accepta. Acest proiect de lege este un proiect nou, modern, european și care, până la urmă, contribuie la dezvoltarea zonelor metropolitane, a principalelor zone metropolitane în România.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Fenechiu, comisia.

Domnul Relu Fenechiu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Înainte de a prezenta raportul comisiei vreau să fac o precizare care este universal valabilă pentru întreaga activitate a comisiei. Vreau să vă spun că, în normele noastre de proceduri interne pe care le-am stabilit la comisie, în fiecare luni, după ce aflăm de la Biroul permanent al Camerei care este ordinea de zi din săptămâna respectivă, sunt anunțați invariabil absolut toți inițiatorii de propuneri legislative, toate ministerele care ar trebui să fie prezente la dezbaterile comisiei și toți ceilalți factori care ar trebui să fie prezenți acolo. Același lucru s-a întâmplat și în cursul zilei de ieri și sunt martori toți cei de aici care au propuneri pe ordinea de zi din această săptămână. Îmi pare rău, dar și domnul deputat a fost chemat. Nu este vina mea. A mai fost un precedent de la acest microfon când, un coleg de-al nostru, care semnase că fusese prezent la o ședință a comisiei și care era membru al acelei ședințe, a făcut afirmația că nu a fost invitat.

Dincolo de toate, vreau să vă spun că, atâta timp cât comisia a hotărât cu 23 de voturi pentru și doar două abțineri respingerea acestei inițiative legislative, ar trebui să vă gândiți că totuși, această hotărâre nu a fost luată gratuit.

Vreau să vă mai spun că, în Comisia de administrație publică, există un echilibru între putere și opoziție, cu o diferență de maximum două voturi, inclusiv toți deputații Partidului Social Democrat și ai celorlalte partide din opoziție au votat împotriva acestui proiect de lege și nu pentru că nu ar fi important să avem o legislație clară privind constituirea zonelor metropolitane, ci pentru că au considerat că acest proiect de lege ar putea avea foarte multe modificări și adăugiri și, de asemenea, există în dezbateri, în această sesiune parlamentară, încă cel puțin două proiecte de lege pe această temă. Iar comisia a hotărât să se ia în discuție toate cele trei proiecte de lege, pe domnul Niță îl vom invita la aceste dezbateri ale comisiei și să avem într-adevăr un proiect de lege privind constituirea zonelor metropolitane care să răspundă tuturor cerințelor, atât ale puterii, cât și ale opoziției, cât și ale intereselor naționale.

Nu are sens să vă spun că, examinând propunerea legislativă și avizul Consiliului Legislativ, comisia a constatat că această propunere nu poate fi susținută și datorită faptului că unele prevederi ale proiectului sunt în contradicție cu reglementările existente în Legea 215/2001 a administrației publice locale și cu Legea 351/2001.

De asemenea, la art. 2, alin. 3 a propunerii legislative, se prevede ca asociația de dezvoltare a zonei metropolitane să se constituie ca persoană juridică. Or, Legea 351 stabilește că zona metropolitană să funcționeze ca entitate fără personalitate juridică. Deci sunt mai multe contradicții pe care dorim să le eliminăm și, repet, să avem o lege așa cum ne dorim cu toții pentru că, într-adevăr, constituind crearea zonelor metropolitane este foarte importantă pentru dezvoltarea durabilă.

Așadar, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Repet, comisia a stabilit cu 23 de voturi pentru și două abțineri respingerea acesteia.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Dezbateri generale? Din partea Grupul parlamentar al PRM, domnul Călianu.

Domnul Petru Călian:

Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Călian, fără "u", sunt obligat să vă atenționez.

Stimați colegi,

Ideea înființării zonelor metropolitane nu este de ieri, de alaltăieri. Ea este pe tapet, să spun așa, și în România, de cel puțin cinci ani de zile, n-am să dau numele celui care a lansat prima dată această idee în România pentru că nu vreau să-mi fac publicitate. Dar, ca jurist, în primul rând, consider că și astăzi la noi, în România, există un cadru legislativ adecvat care să permită înființarea unei zone metropolitane.

Mi se pare absurd, deși știu că sunt cel puțin trei inițiative legislative care vizează înființarea zonelor metropolitane, să dirijăm de la nivelul Parlamentului toate direcțiile prin care să se înființeze aceste zone metropolitane. Părerea mea personală și a Grupului parlamentar al PRM este că această chestiune trebuie lăsată la îndemâna Consiliilor locale care se angrenează în înființarea acestui mecanism, în înființarea zonelor metropolitane.

Considerăm așadar că este de competența Consiliilor locale să ia decizii în privința modului în care se vor organiza, astfel încât să nu direcționăm, așa cum spuneam, de la nivel legislativ, modul în care să se administreze în eventualitatea înființării unei zone metropolitane.

În consecință, consider că nu putem vota, deși respect inițiatorul și proiectul propriu zis, pentru că a muncit și mi se pare normal să acordăm respectul cuvenit, dar, per ansamblu, încă o dată, și cu asta închei, decizia trebuie să aparțină Consiliilor locale.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnul Niță, PSD.

Domnul Constantin Niță:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș vrea să fac câteva precizări.

Prima precizare: domnule Fenichiu, să știți că nu m-ați invitat. Ca să fie foarte clar, să nu lăsăm loc la interpretări.

A doua chestiune: domnule Călian, să știți că tot primul am fost. În 2003, primul proiect de lege cu zonele metropolitane tot subsemantul l-a emis.

A treia chestiune: nu vreau să am drept de paternitate asupra acestor chestiuni și apreciez inițiativa celorlalți colegi, dar chiar dacă proiectul meu de lege este mai puțin bun decât celelalte, în mod corect era să conexăm toate proiectele de lege și să le discutăm împreună dacă eram constructivi și doream să promovăm un asemenea proiect.

Din momentul în care fiecare partid vine cu un anumit proiect de lege și dorește să-l promoveze, atunci categoric că politizăm acest aspect.

Și, în sfârșit, în al patrulea rând, vreau să vă spun că facem o mare eroare atunci când nu luăm în calcul sau nu reglementăm aceste zone metropolitane care, deja, la nivelul Uniunii Europene este foarte important și este tratat cu maximă responsabilitate.

În sfârșit, primul proiect de lege al meu din 2003 a avut o lacună, adică a considerat că nu trebuie să se trateze municipiul București decât separat. Același lucru l-am făcut și acum. Colegii mei au depus un proiect de lege cu zonele metropolitane București. Evident că zona metropolitană București are o mai mare, cum să spunem, are o mai mare concentrare de forțe, de populație, de aspecte economico-sociale decât celelalte zone din România și am considerat că este bine să tratăm separat, să avem un proiect de lege separat pentru restul țării, unde marea majoritate a orașelor nu depășesc 300 de mii de locuitori și un proiect separat care să delimiteze zona metropolitană București. Deci, dacă conexăm toate aceste proiecte, putem să scoatem o lege foarte bună. Așa cred că facem lucrurile secvențial și le facem din punct de vedere partinic și, din acest motiv, după părerea mea, nu va ieși o lege bună.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Dezbateri generale, din partea grupurilor parlamentare, domnule deputat.

Din partea grupului parlamentar al PNL, domnul deputat Fenechiu.

Domnul Relu Fenechiu:

Vă mulțumesc. Profit de faptul că am ajuns la acest microfon să-i mulțumesc domnului Niță pentru ceea ce a spus și vreau să vă spun că este exact în concordanță cu ceea dorește și grupul nostru parlamentar și comisia și toată lumea. Mai există, cum spuneam, două proiecte legislative, una a Municipiului pentru zona metropolitană București și una pentru zona metropolitană Cluj.

Este foarte normal ca înainte de a dezbate aceste două proiecte legislative să avem o lege-cadru a zonelor metropolitane care trebuie să fie făcută, dar trebuie să fie făcută bine și, dacă doriți, și în concordanță cu ce-și doresc și cei care au inițiat proiectul din zona metropolitană a Bucureștiului și cel al Clujului. Așa încât, vă rog să fiți de acord ca împreună cu Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic să participați la elaborarea unei legi-cadru, pentru zonele metropolitane care să fie în cea mai bună formă posibilă pentru noi.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnul deputat Tabără, PD.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnilor colegi, și eu mă asociez la ceea ce spunea domnul deputat Fenechiu, că este nevoie de o lege-cadru. Dar nici până la această dată nu a oprit nimeni marile municipii de a-și dezvolta sau de a-și proiecta dezvoltarea în viitor. Și un astfel de proiect s-a făcut și la Timișoara în urmă cu aproape un an și jumătate și, în care, practic se vede această dezvoltare pe orizontală. Eu aș spune un singur lucru care trebuie avut în vedere la dezvoltarea unui astfel de proiect de lege, și anume este vorba de descongestionarea metropolei. Dacă această dezvoltare metropolitană se va vedea printr-o reaglomerare, atunci nu am făcut mare lucru. Este vorba de ceea ce se întâmplă în Europa Occidentală și în marile orașe americane. Și cred încă o dată că aceste proiecte trebuie adunate la un loc și elaborat un proiect - cadru care să reglementeze astfel de zone, inclusiv cu dezvoltarea a ceea ce înseamnă a localităților suburbane, transformarea lui, comunicații, infrastructură, instituții etc.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Mai există alte puncte de vedere? Nu. Fiind vorba de un proiect de lege cu raport... Mă iertați, domnule Tudor nu v-am văzut...

Domnule Tudor, Partidul Conservator, aveți microfonul.

Domnul Constantin Tudor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu tot respectul pentru domnul deputat Niță, dacă noi adoptam în comisie, în prima fază, legea dumneavoastră, toate celelalte 3 proiecte, cele două pentru zona metropolitană București și cel pentru Cluj, nu mai puteau trece. Pentru că, la dumneavoastră am constatat cum bine a țintuit proiectul de lege că doriți o structură de tip... sau gândiți zona metropolitană, cum este și firesc, ca o structură de tip asociativ, care nu trebuie să ducă la desființarea altor unități administrativ teritoriale. Un asemenea proiect de lege eu îl susțin cu mare plăcere, pentru că ceea ce se intenționează dincolo, cred că va genera, și o să spun acest lucru atunci când va fi cazul, mari tensiuni sociale. Pentru că, eu nu sunt de acord, ca parlamentar de Călărași, ca jumătate din județul meu să dispară pe celălalt proiect de lege. Deci, de aceea am zis să nu ne grăbim cu acest proiect de lege, și la celelalte vom face la fel. Și astăzi și mâine. Să-l gândim ca lumea, să creăm această zonă metropolitană ca sistem asociativ, pe baza voinței estimate prin referendumuri locale de către unitățile care au relații economice și sociale cu zona metropolitană, cu centrul metropolitan, și după aceea să venim cu proiecte concrete pentru București, Cluj și alte orașe care se încadrează în intenția dumneavoastră.

De aceea, să fim bine înțeleși, în comisie am votat împotriva acestui proiect de lege, pe care noi îl apreciem și-l simțim necesar, dar trebuie să-l reluăm.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnul deputat, de la PNL a luat cuvântul, conform procedurii dezbaterilor generale, un singur deputat.

Vă mulțumesc. Fiind vorba de un raport de respingere, să-l supun votului. Nu avem în sală suficiente voturi, suficienți deputați pentru a-l supune votului, motiv pentru care trimit propunerea legislativă la vot final la orele 12.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 1 december 2021, 8:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro