Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 24-11-2005

Ședința Camerei Deputaților din 24 noiembrie 2005

2. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din fondul forestier național, din proprietatea comunei Gălăuțaș, județul Harghita (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 507/2005

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Continuăm dezbaterile, conform ordinii de zi aprobate. S-a ajuns la pct. 14 - Proiectul de Lege pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din fondul forestier național, din proprietatea comunei Gălăuțaș, județul Harghita. Adoptat de Senat.

Inițiatorul, dacă este prezent, să susțină proiectul de lege? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Dumitru Pardău:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunt Dumitru Pardău, deputat P.N.L. de Suceava. Vin în fața dumneavoastră cu o propunere legislativă privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din fondul forestier național.

Suprafața este de 6,34 de hectare și este necesară pentru realizarea unui drum de acces între județul Suceava și județul Harghita. Tronsonul care aparține județului Harghita este deja realizat, urmând ca și noi să realizăm partea care aparține județului Suceava.

Prin această investiție, practic, scurtăm distanța între cele două județe cu 110 Km, distanța practic de tronson auto, sperăm să dezvoltăm mult mai bine, să punem în valoare potențialul turistic și în același timp schimburile economice și culturale.

Vă mulțumesc și vă rog să mă sprijiniți pentru acest proiect.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea comisiei, raportul, fără propunerea de timpi deocamdată, pentru că lucrăm după noul Regulament.

Domnul Relu Fenechiu:

Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii în procedură de urgență, avizării în fond și întocmirii raportului asupra Proiectului de Lege pentru exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unui teren din fondul forestier național, din proprietatea comunei Gălăuțaș, județul Harghita.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere al Guvernului, care susține adoptarea propunerii legislative.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat, în ședința din 31 octombrie 2005. Potrivit art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Invit câte un reprezentant al grupurilor parlamentare, care doresc, la dezbateri generale.

Dorește să se înscrie cineva la dezbaterile generale? Dacă nu, îl invit pe domnul președinte al comisiei să ne propună timpii de dezbateri în procedura de urgență.

Domnul Relu Fenechiu:

Da, domnule președinte. Pentru că nu sunt, cred, foarte multe luări de cuvânt pe această temă, propun cinci minute la dezbateri generale și câte un minut pe articole.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Există obiecții la timpii propuși? Nu.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii. Are cineva obiecțiuni? Nu. Adoptat.

Articolul 1 al legii. Are cineva obiecțiuni? Nu. Adoptat.

Articolul 2 al legii. Are cineva obiecțiuni? Nu. Adoptat.

Anexa la lege. Are cineva obiecțiuni? Nu. Adoptat.

Se va supune votului final în ședința de vot final de luni.