Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 28-11-2005

Ședința Senatului din 28 noiembrie 2005

20. Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice.
 
consultă fișa PL nr. L609/2005

Domnul George Sabin Cutaș:

................................................

Trecem la pct.20 de pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice.

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Șeitan. Microfonul 8.

Aveți cuvântul.

Domnul Mihai Constantin Șeitan: - secretar de stat în Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, președintele Casei Naționale de Pensii

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Vă supunem aprobării un proiect de lege care dorește aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2005, care se referă la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, care se referă la modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 și care include, în general, următoarele elemente, pe scurt:

  • introducerea unui sistem binom de tarifare a energiei termice, precum și a sistemului aferent de facturare și plată;
  • introducerea modalității de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în cazul adoptării unui astfel de sistem binom, în plus, reglementând și modalitatea de acordare a ajutoarelor în perioada noiembrie 2005 - martie 2006, ținând cont de aceste noi modalități de facturare și plată a energiei termice, precum și de programul de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței.

Menționăm că nu este o sumă suplimentară, se înscrie în bugetul alocat pentru 2006 și în 2005, după rectificare, și vreau să specific că are și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul George Sabin Cutaș:

Vă mulțumesc și eu.

Din partea comisiei, domnul senator Aron Popa. Microfonul 7.

Aveți cuvântul.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Față de argumentele pe care le-a adus reprezentantul Guvernului, comisia a analizat și a dezbătut acest proiect de act normativ, a adoptat un raport favorabil, pe care urmează să-l supunem plenului Senatului.

Vă mulțumesc.

Domnul George Sabin Cutaș:

Vă mulțumesc și eu.

Dezbateri generale. Nu sunt.

Vă reamintesc că este vorba de un raport de admitere, fără amendamente.

Drept urmare, supun votului dumneavoastră atât raportul, cât și proiectul de lege.

Votând "da", sunteți pentru proiectul de lege, votând "nu", sunteți împotrivă.

Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 61 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 3 abțineri, raportul și proiectul de lege au fost adoptate.