Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 21-12-2005

Ședința Camerei Deputaților din 21 decembrie 2005

16. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora.
 
consultă fișa PL nr. 549/2005

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Să înțeleg că din partea Ministerului Finanțelor nu avem reprezentant? Trebuie să vină.

Trecem la următorul proiect de lege... La tarif? (Vorbește cu domnul deputat Mihai Nicolae Tănăsescu). E OK.

(Se referă la Proiectul de Lege pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora.)

Procedură de urgență.

Din partea comisiei, vă rog, raportul și timpii.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, doamna președintă.

Vă propunem cinci minute ca timpi. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora, prin punerea de acord a acestuia cu nomenclatura combinată, care este prevăzută de prevederile art. 8 paragraful 2 din Acordul încheiat între România și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, care se actualizează anual.

Vă propunem, doamna președintă, ca acest raport care a fost adoptat cu unanimitate de voturi în Comisia pentru buget, finanțe, să fie supus dezbaterii și aprobării în forma prezentată.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale. Înscrieri la cuvânt? Nu sunt.

Vă supun atenției dumneavoastră titlul legii.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 1. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 2. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Votul asupra proiectului de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.