Plen
Ședința Camerei Deputaților din 20 februarie 2006
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.15/02-03-2006

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 20-02-2006 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 20 februarie 2006

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.  

(Ședința a fost condusă de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Albu Gheorghe și Victor Viorel Ponta, secretari.)

   

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Vă propun să începem.

Doamnelor și domnilor deputați, declar deschisă ședința de astăzi a Camerei.

Vă anunț că din totalul de 331 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 272. Sunt absenți 59 de parlamentari din care 14 participă la alte acțiuni parlamentare.

Pentru început, în conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă informez că au fost distribuite tuturor deputaților următoarele documente: ordinea de zi pentru zilele de luni, 20, și joi, 23 februarie; programul de lucru pentru perioada 20-25 februarie 2006; informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente; lista rapoartelor depuse în perioada 14-20 februarie 2006 de comisiile permanente sesizate în fond; lista legilor pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții constituționale.

 
Informare privind afilierea domnilor deputați William Brânză Gabriel, Cantaragiu Bogdan, Grigore Dan și Liga Dănuț, la Grupul parlamentar al Partidului Democrat.  

Stimați colegi,

Aș vrea să vă informez în legătură cu afilierea unor deputați la Grupul parlamentar al Partidului Democrat.

În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Camerei Deputaților vă informez că domnii deputați William Brânză Gabriel, Cantaragiu Bogdan, Grigore Dan și Liga Dănuț, deveniți independenți, s-au afiliat Grupului parlamentar al P.D., fapt adus la cunoștință în scris cu confirmarea liderului grupului parlamentar, domnul Cristian Rădulescu.

Informare cu privire la cererea de percheziție adresată președintelui Camerei Deputaților de către ministrul justiției.  

Stimați colegi,

În urma unei discuții pe care am avut-o în Biroul permanent și în urma unei decizii care a fost luată de către Biroul permanent, vreau să vă informez, în conformitate cu art. 193 alin. 3 din Regulamentul Camerei, că la președintele Camerei Deputaților a fost depusă cererea ministrului justiției de încuviințare a efectuării unei percheziții la un imobil situat în București și un imobil situat în satul Cornu de Jos, comuna Cornu, județul Prahova, aparținând domnului Adrian Năstase, deputat și președinte al Camerei Deputaților.

După cum se precizează în cererea ministrului justiției, solicitarea de încuviințare a percheziției a fost făcută de către Departamentul Național Anticorupție. Cererea va fi trimisă Comisiei Juridice, de disciplină și imunități pentru a întocmi un raport ce va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputaților în termen de 5 zile de la sesizare, raport ce va fi înaintat Grupului parlamentar al P.S.D. pentru a-și exprima punctul de vedere, în conformitate cu prevederile art. 193 alin. 3 și 4 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Aș vrea, de asemenea, să vă aduc la cunoștință că am discutat cu Secretariatul tehnic și vă propunem ca votul în legătură cu numirea secretarului general și a secretarului general adjunct al Camerei Deputaților să-l facem la ora 18,15-18,20, în așa fel încât..., iertați-mă, 17,00, știu că v-am derutat, 17,15-17,20, în așa fel încât să încheiem această procedură care durează cam o jumătate de oră, înainte de ora 18,00, iar înainte să putem totuși să dezbatem câteva proiecte de legi pentru că altfel, în mod evident, ziua de astăzi ar fi complet pierdută pentru dezbaterile de legi.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei.  

Luăm în dezbatere Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Are cuvântul domnul secretar de stat Virgil Crecan.

   

Domnul Virgil Crecană (secretar de stat, Ministerul Economiei și Comerțului):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei pentru corelarea acesteia cu prevederile Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană și punerea în aplicare a prevederilor strategiei naționale în domeniul eficienței energetice.

Prin obiectul de reglementare abordat, acest proiect de lege se încadrează în acquisul comunitar ce vizează politica energetică, domeniu în care legislația comunitară, precum și celelalte documente elaborate de consiliu sau comisie, respectiv rezoluții, recomandări, au ca finalitate crearea unei piețe concurențiale divizată pe segmente: energie electrică, gaze, petrol etc. și a cărei funcționare este guvernată de principii referitoare la raționalizarea producției, transportului, distribuției și consumului energiei.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor strategiei naționale în domeniul eficienței energiei apare ca fiind necesară înființarea unui mecanism financiar de susținere a eficienței energetice de la bugetul de stat prin crearea programului național de creștere a eficienței energetice.

De asemenea, se impune introducerea unui capitol dedicat stimulentelor fiscale și financiare cu scopul sprijinirii celor care investesc în eficiența energetică și surse regenerabile. Acest tip de stimulente sunt în deplină concordanță cu legislația Uniunii Europene și nu afectează climatul concurențial al pieței.

Față de cele de mai sus propunem plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma transmisă de Guvern.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond.

Aveți cuvântul, doamna deputat Aura Vasile.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru industrie și servicii a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei.

Senatul a adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observații și propuneri preluate de către inițiator. Comisia juridică, de disciplină și imunități, de asemenea, a avizat favorabil.

Proiectul de Lege are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru corelarea acesteia cu prevederile tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană în vederea punerii în aplicare a prevederilor strategiei naționale în domeniul eficienței energetice.

La lucrările comisiei au participat invitați din partea Ministerului Economiei, din partea Agenției române pentru conservarea energiei, președintele și vicepreședintele acesteia.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma transmisă de Senat.

Prin conținutul și obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Conform art. 106 din Regulament, "Camera Deputaților trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse".

Nu sunt amendamente, din câte am înțeles, deci putem să trecem direct la votul final. este vorba de o lege ordinară care poate fi adoptată în măsura în care introduceți cardul pentru votul electronic.

Vă rog să vă pregătiți pentru vot.

Vă rog să marcați prezența.

Acum am să vă rog să votați.

Vă mulțumesc.

Rezultatul votului: 188 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 5 abțineri. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare, republicată.  

Următorul proiect de lege este Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare, republicată.

Este vorba de procedură de urgență.

Are cuvântul reprezentantul inițiatorului, domnul președinte Valică Gorea.

Aveți cuvântul.

   

Domnul Valică Gorea (președintele Agenției Nucleare):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați parlamentari,

Această lege a mai fost în plen pe data de 5 decembrie, când întrucât apăruseră niște amendamente care trebuiau aprobate de Ministerul Economiei și Comerțului, în calitate de inițiator am cerut returnarea la comisie.

Amendamentele respective au fost dezbătute, o parte din ele respinse, deci atunci am rămas cu votul la art. 23 alin. 1.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul reprezentantul comisiei.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Ántál István:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Înainte de a propune timpii pentru dezbatere, permiteți-mi, totuși, să vă readuc aminte că acest proiect de lege a fost solicitat de Comisia europeană în raportul de țară pe 2004 și se referă la atribuțiile Agenției Nucleare și Comisiei naționale pentru controlul activității nucleare în vederea eliminării suprapunerilor de competență.

Comisia națională pentru controlul activității nucleare este autoritatea competentă în domeniul nuclear care exercită atribuții de reglementare, autorizare și control, iar agenția națională este organ de specialitate al Administrației publice centrale și are ca principal obiect de activitate acordarea de asistență tehnică de specialitate Guvernului în formularea politicii în domeniul nuclear, precum și promovarea și monitorizarea activităților nucleare în România.

Așa cum vi s-a prezentat, comisia a reanalizat acest proiect de lege și-l propune, cu unele amendamente, spre aprobarea dumneavoastră.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Propunem pentru dezbateri generale 10 minute și câte 2 minute pentru intervenții la diferite articole, dacă sunt, din partea colegilor.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul.

Conform prevederilor art. 118 și 120 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit biroul comisiei să facă propunerile regulamentare.

 
     

Domnul Ántál István:

Am făcut-o, dar mai revin.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Nu s-a auzit foarte bine, vă rog să vorbiți mai aproape de microfoane.

 
   

Domnul Ántál István:

Da, vă mulțumesc.

Am propus inițial 10 minute pentru dezbateri generale și 2 minute pentru intervenții, dacă sunt.

Dacă s-a auzit de data aceasta?

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerile comisiei au fost aprobate.

Începem cu titlul legii.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Titlul legii este aprobat.

Articolul unic.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Articolul unic este aprobat.

Este o lege ordinară. Putem să ne exprimăm votul și am să vă rog să începem această procedură de vot.

Vă rog să marcați prezența și apoi să vă exprimați votul.

Vă mulțumesc. Votul s-a încheiat.

Rezultatul votului: 193 de voturi pentru, 7 împotrivă și 4 abțineri. 5 colegi nu au participat la vot.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare (rămas pentru votul final).  

Următorul proiect de lege, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.

Procedură de urgență.

Are cuvântul reprezentantul inițiatorului, domnul președinte Vilmos Zsombary.

Aveți cuvântul.

   

Domnul Vilmos Zsombary (președinte, CNCAN):

Mulțumesc.

Bună ziua.

Într-adevăr, în raportul pe țară a fost subliniată importanța separării competențelor și importanța existenței unui organ regulator independent puternic. Acesta a fost motivul pentru care s-au separat aceste competențe. S-a propus introducerea unui articol suplimentar care reglementează exportul-importul și tranzitul înspre și dinspre statele Uniunii Europene a surselor radioactive.

De asemenea, la momentul aderării în Uniunea Europeană, activitatea de control a garanțiilor nucleare se va realiza conform prevederilor tratatului EURATOM.

Desigur, încă foarte multe modificări, noi cerem ca să treacă sub forma agreată de Comisia de specialitate a Camerei Deputaților.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere comisiei.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
   

Domnul Ántál István:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Aș adăuga în completarea celor prezentate de domnul președinte un singur element. A mai fost necesară introducerea unei noi prevederi suplimentare care stipulează că în momentul aderării la Uniunea Europeană activitatea de control a garanțiilor nucleare se va realiza conform prevederilor tratatului EURATOM. În legislația actuală nu există prevederi privind asigurarea controlului materialelor nucleare și radioactive sau ale combustibilului nuclear în cazul în care operatorul economic deținător este în stare de faliment, ceea ce a impus introducerea unor noi prevederi suplimentare în această nouă propunere legislativă.

Din partea comisiei propunem 5 minute pentru dezbateri generale și câte un minut pentru intervenții din partea colegilor.

Dacă există această solicitare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Dacă aveți obiecții față de propunerile formulate de comisie? Nu.

Propunerile au fost acceptate.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Începem cu titlul legii.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Titlul legii a fost aprobat.

Continuăm cu articolele.

În ceea ce privește titlul legii, fără îndoială ați observat propunerea comisiei de la pct. 3 din raport și ați votat în consecință pe această modificare propusă de către comisie.

La pct. 5 din raport sunt unele propuneri de amendamente din partea comisiei.

Dacă aveți obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerile comisiei au fost aprobate.

La pct. 7 din raport, propunerile comisiei.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Amendamentele au fost acceptate.

La pct. 8 dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Amendamentele au fost aprobate.

La pct. 9 sunt obiecții? Nu sunt obiecții față de propunerile comisiei.

Amendamentele sunt aprobate.

La pct. 10 dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerile sunt acceptate.

Pct. 11 dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Amendamentele sunt aprobate.

Pct. 13 dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerile sunt aprobate.

Pct. 14, propunerile comisiei.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Amendamentele sunt aprobate.

Pct. 16 din raport.

Dacă sunt obiecții față de amendamente? Nu sunt obiecții.

Propunerile au fost aprobate.

Pct. 17 din raport.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerile au fost aprobate.

Pct. 18. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerile au fost aprobate.

Pct. 20. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerile au fost aprobate.

Pct. 21. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerile au fost aprobate.

Pct. 23. Dacă sunt obiecții în legătură cu propunerile comisiei? Nu sunt.

Amendamentele au fost aprobate.

Pct. 26. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerile au fost aprobate.

Pct. 27. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerile au fost aprobate.

Pct. 28. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerile au fost aprobate.

Pct. 29. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerile au fost aprobate.

Pct. 31. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerile au fost aprobate.

Pct. 32. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Propunerile au fost aprobate.

Stimați colegi,

Este vorba de o lege organică. Vă propun să exprimăm votul la această lege marțea viitoare.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea între România și Eurojust, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2005.  

Stimați colegi,

În continuare, Proiectul de Lege pentru ratificarea acordului privind cooperarea între România și Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005.

Suntem în procedură de urgență.

Are cuvântul doamna Katalin Kibedi din partea inițiatorului.

   

Doamna Katalin Barbara Kibedi:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Distinsă Cameră,

Aș dori să punctez doar trei aspecte în legătură cu necesitatea ratificării acordului.

În primul rând, aș sublinia faptul că aceasta nu implică nici o modificare în ceea ce privește legislația română și nici obligațiile internaționale asumate.

În al doilea rând, este vorba despre implementarea unei măsuri care este cuprinsă în planul de acțiune pentru implementarea strategiei de reformă a sistemului judiciar pe 2005-2007, iar ca necesitate a ratificării acestui acord, având în vedere că este vorba de o instituție atât de importantă cum este Eurojustul, și nu cred că trebuie să mai subliniem de ce trebuie să existe această instituție în condițiile în care ne confruntăm, în continuare, cu manifestări periculoase în ceea ce privește terorismul și crima organizată, România fiind în perioada de aderare, noi am considerat necesar că ar fi foarte util, dacă doriți, un fel de perioadă de stagiatură prin desemnarea unei persoane de legătură cu Eurojustul pentru ca, atunci când România va adera la Uniunea Europeană, cel care va fi membru național în această instituție să-și poată desfășura activitatea prin această perioadă premergătoare în care se va acumula experiența necesară să facem cu succes față statutului nostru de membru național în Eurojust.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Punctul de vedere al comisiei. Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Cornel Știrbeț:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege. Comisia pentru politică externă și Comisia pentru muncă și protecție socială au avizat favorabil proiectul de lege.

El are ca obiect de reglementare ratificarea acordului privind cooperarea între România și Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, și pentru reglementarea unor măsuri referitor la reprezentarea României la Eurojust în perioada precedentă aderării și după data aderării la Uniunea Europeană.

În urma examinării proiectului de lege și punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege privind ratificarea acordului cu amendamentele admise care sunt redate în anexă la prezentul raport.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul? Domnul deputat Ponta.

 
   

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În numele grupului social-democrat, dorim să sprijinim acest proiect de lege, de fapt votarea acestui acord, cu speranța că în lunile care urmează până la integrare va intra în vigoare și va putea fi folosit. După cum a spus și doamna secretar de stat, este un acord cu viață foarte scurtă, până la 1 ianuarie 2007, până la integrare și atunci, sigur, ne-am fi dorit să fie cât mai repede negociat și semnat, chiar dacă e puțin în întârziere, sperăm ca procedurile parlamentare să se îndeplinească în timp. Deci îl susținem și rugăm colegii să-l voteze. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu sunt alte comentarii.

În legătură cu durata dezbaterii, dacă sunt obiecții față de propunerile formulate? Nu sunt obiecții.

Trecem la dezbaterea pe articole.

În legătură cu titlul legii, dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții? Titlul legii este aprobat.

Vă rog să urmăriți amendamentele propuse de către comisie.

La pct.5 din raport sunt amendamente formulate de către comisie. Dacă aveți observații? Nu sunt observații, amendamentele sunt aprobate.

Dacă la pct. 6 din raport aveți observații? Nu. Amendamentele sunt aprobate.

În rest, textele sunt nemodificate. Este vorba de o lege ordinară. Am să vă rog să votăm. Vă rog să marcați prezența și să votați.

Rezultatul votului: 189 de voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri. Un coleg care nu și-a exprimat votul.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (PL-x 597/2005)(adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional).  

Stimați colegi,

La punctul următor, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Termenul pentru dezbatere și votul final sunt depășite sau este depășit termenul. Propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.2 din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei, republicat.

Aceeași situație cu ... Da, vă rog...

Domnul deputat Ponta.

   

Domnul Victor-Viorel Ponta:

De procedură, domnule președinte, sigur, cele două proiecte de act normativ trec în procedură tacită, dar aș vrea să atrag atenția plenului Camerei asupra unei situații care, și mie și colegilor mei, ni se pare cel puțin anormală.

E vorba de un proiect de lege la care inițiatori sunt, cu tot respectul pentru colegii mei liberali, sunt un lider de grup, domnul Crin Antonescu, un secretar, domnul Gheorghiof și un vicepreședinte al Comisiei juridice, domnul Știrbeț. propunerea s-a discutat în 2 februarie în Comisia juridică și totuși nu a fost trimisă la Biroul permanent decât pe data de 15, deci marți, după ce luni discutasem ordinea de zi, în așa fel încât să se împlinească duminică, 19, termenul prevăzut de Constituție. Mi se pare absolut anormal, e vorba de două proiecte normative care se referă la Curtea Constituțională care au fost respinse în Comisia juridică, au fost discutate și respinse într-un termen rezonabil - 2 februarie, deci ar mai fi fost 17 zile să le discutăm în plen.

Din păcate, nu putem să le discutăm în plen. Și, încă o dată spun, e vorba de 4 colegi pe care îi respect foarte mult, dar care au funcții în conducerea Camerei, lideri de grup, secretari și vicepreședinte al Comisiei juridice și cred că este absolut anormal ca aceste acte normative să fie aprobate tacit, să treacă la Senat, să trebuiască să le oprim la Senat, după ce Comisia juridică și, practic, și plenul Camerei ar fi trebuit să se pronunțe pentru respingerea lor. Mi se pare anormal ce se întâmplă și mi-aș dori, dacă se poate, domnule președinte și stimați colegi, să evităm pe viitor asemenea situații, cu totul și cu totul anormale.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Da, domnul vicepreședinte Știrbeț și, după aceea, vă dau cuvântul, domnule deputat.

Vă rog.

 
   

Domnul Cornel Știrbeț:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sigur că domnul Ponta a exprimat aici o părere personală. Domnia sa crede în puterea Curții Constituționale, așa cum este ea constituită la ora actuală ca un organism politic. E părerea domniei sale și eu o respect.

În ceea ce privește deficiențele care se reclamă aici cu privire la încetinirea procesului legislativ sau neprezentarea la Biroul permanent a acestui raport de către Comisia juridică, cred că nu poate fi învinovățit grupul care a inițiat și care a semnat acest proiect de hotărâre. Mai degrabă, și cred că acesta este motivul adevărat, în aceste două săptămâni s-a discutat o anumită cerere de percheziție în Biroul permanent care a suscitat foarte multe discuții și Biroul permanent probabil nu a avut destul timp să se ocupe de problemele reale ale Camerei. S-a ocupat de respingerea sau de aprobarea unei cereri de percheziție care nu avea ce căuta în Biroul permanent. Acesta este motivul adevărat al întârzierii. Pe fond, sigur putem discuta despre Curtea Constituțională, despre alte lucruri, dar acum vorbim despre un termen constituțional care a fost depășit și nu cred că putem să dezbatem în continuare acest raport.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnul deputat Ponta, vă rog.

Vă rog, stimați colegi, dincolo de aprecierile care se fac la tribună, vreau să vă rog să observați că termenul este depășit și, de fapt, aceasta este chestiunea de esență. Rațiunile că cineva s-a uitat la un subiect sau altul, că nu s-a uitat la un subiect, acestea sunt chestiuni de istorie. Am să vă dau cuvântul imediat, dar vă rog, dacă se poate, foarte pe scurt, ca să putem trece după aceea la votul pentru organizarea Secretariatului general.

Domnule Ponta?

 
   

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Domnule președinte,

Eu am exprimat, într-adevăr, cum spunea domnul Știrbeț, o părere personală, ca deputat, evident, dar cel puțin părerea mea avea legătură cu ce discutam aici. Domnul Știrbeț a vorbit despre altceva, nu știu exact ce probleme aveți dumneavoastră, ordinea de zi stabilită de Biroul permanent a fost votată în toate birourile permanente, din păcate, comisia la care dumneavoastră sunteți vicepreședinte nu a reușit să trimită în 17 zile raportul.

E adevărat, când ați condus dumneavoastră ședința la regulament ați votat în 15 secunde și ați trimis-o în 3 minute. În locul dumneavoastră, nu aș fi bucuros, nu era un compliment ce vă spuneam acum, pentru un jurist să gândească 15 secunde e destul de puțin, să știți.

Ideea principală este dacă s-ar putea proiectele pe care le semnați dumneavoastră și liderul de grup și secretarul Camerei să le discutăm totuși în Cameră, nu să le țineți dumneavoastră pe undeva și să aflăm de ele acum când discutăm.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Dumitriu.

 
   

Domnul Dragoș-Petre Dumitriu:

Domnule președinte,

Într-adevăr, este jenant ceea ce s-a întâmplat cu aceste legi și este jenant modul în care este tratată problema Curții Constituționale, care ba este acuzată de politizare, ba i se alocă de la buget un volum, o sumă extrem de mare, mult peste cea dorită de fosta putere și atunci ne întrebăm: oare cine dorește politizarea Curții Constituționale?

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Călian. Doar o clipă. Ați renunțat.

Domnul deputat Titus Corlățean.

 
   

Domnul Titus Corlățean:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate colege, stimați colegi,

Subiectul în discuție, în realitate, este extrem de important și el vizează organizarea, funcționarea unei instituții fundamentale în statul român și pentru sistemul democrat. Din acest motiv, consider total nesatisfăcătoare și chiar ofensatoare remarcile făcute în numele Comisiei juridice de domnul vicepreședinte al Comisiei juridice, pentru simplul motiv că aici s-au ridicat o serie de chestiuni și solicitarea de informare, de punere la dispoziție a elementelor concrete de ce s-a întâmplat acest lucru, rămâne valabilă.

Este vorba de un raport de respingere adoptat de Comisia juridică, în urma dezbaterilor la 2 februarie și faptul că s-a evitat și constatăm că este vorba de o inițiativă liberală și mai constatăm că apar în ultimele zile niște inițiative, cel puțin neinspirate, fundamentate până la urmă, poate, pe necunoaștere sau pe rea credință, aceea de scoatere din Constituție a existenței Curții Constituționale. Curtea Constituțională este garantul supremației Constituției, în România și peste tot în Europa și în lume. Aceste chestiuni nu trebuie tratate în bătaie de joc, așteptăm niște explicații pertinente, poate nu din partea domnului vicepreședinte, poate chiar președintele Comisiei juridice.

În orice caz, aceste proceduri sunt incorecte și din punct de vedere parlamentar și politic, aceste chestiuni legate de Curtea Constituțională, dacă sunt lucruri vizând ameliorarea activității structurii organizării, rămâne să le discutăm, dar instituția, ca atare, nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Aceste lucruri trebuie discutate în Parlament și sperăm ca măcar în Senat această dezbatere să aibă loc. Dar, încă o dată, solicitarea pentru a informa corect plenul Camerei Deputaților cu privire la ceea ce s-a întâmplat, rămâne perfect valabilă. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al PSD.)

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Știrbeț și apoi domnul deputat Băeșu.

 
   

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Am impresia, colegii de la PSD încearcă să mă culpabilizeze că am ascuns eu acest raport. Sigur, vă declar aici că nu am avut nici o contribuție la acest raport, așa cum ați văzut, eu le aduc foarte repede, nu le aduc... acum mă acuzați de prea mare încetineală. Până la urmă nu știu care e adevărul. Rugămintea este să vedeți exact ce s-a întâmplat și vă spun sigur că din cauza Biroului permanent și a ședinței de acum 2 săptămâni s-a întârziat acest raport. Este foarte clar, eu cunosc acest lucru.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Domnule Știrbeț, faceți niște afirmații gratuite... sunt în sală membrii Biroului permanent și dacă ceea ce spuneți dumneavoastră este corect, poate să fie confirmat de către ei. Dar, eu vă spun că informația pe care o dați plenului este mincinoasă și că niciodată o problemă de acest gen nu a fost, nu a trenat la Biroul permanent, indiferent de ce discuții am avut acolo.

Dumneavoastră ați venit în două sau trei rânduri la aceste ședințe, dar poate că nu ați înțeles sensul discuțiilor de acolo și felul în care se desfășoară ședințele.

De aceea, vă rog foarte mult să nu continuați pe această linie. Vedeți exact care sunt explicațiile, dacă este nevoie de dat explicații, trebuie să evităm ca, în alte prilejuri, astfel de legi importante să treacă prin aprobare tacită, dar acestea sunt lucruri separate și nu le amestecați cu dezbaterile...

 
     

Domnul Cornel Știrbeț:

Dar, nu le amestec, domnule președinte!

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Păi, le amestecați dumneavoastră pentru că vi s-a reproșat un viciu de organizare la comisie și dumneavoastră vreți să aruncați povestea asta la Biroul permanent. La Biroul permanent, sunt în sală toți colegii din Biroul permanent, aceste chestiuni nu au impietat, deci dezbaterile de acolo, niciodată organizarea și punerea pe ordinea de zi a rapoartelor care au venit de la comisie.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul George Băeșu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ca de fiecare dată, adevărul nu e de partea domnului Știrbeț, pentru că avem aici dovada că acest raport a fost depus la Biroul permanent pe data de 15 februarie, astfel încât procedura aprobării tacite să-și facă efectele în ceea ce privește această lege și legea următoare pe care o aveți pe ordinea de zi de astăzi.

Vreau să vă spun că în calitate de secretar al Comisiei juridice am semnat pe cele două rapoarte în data de 6 februarie. Deci după 6 februarie până pe 15, aceste două rapoarte au stat, presupun, în biroul președintelui comisiei, domnul Sergiu Andon care nu e prezent aici, cum nu este prezent cam de fiecare dată când e ceva legat de Comisia juridică.

În schimb, domnul Știrbeț și aici e bine să știe colegii, vicepreședintele Comisiei juridice este unul dintre cei care, după ce l-au invitat pe președintele Curții Constituționale, pe profesorul Vida, ca să discutăm despre oportunitatea acestor proiecte de legi, i-au reproșat prezența la ședință, pentru că domnia-sa n-ar fi trebuit să vină, fiind președintele Curții Constituționale, la o discuție despre Curtea Constituțională, după ce însăși Comisia juridică îl invitase acolo.

Deci, sunt câteva lucruri care ne arată din start reaua-voință a domnului Știrbeț și a colegilor domniei sale privind cele două proiecte de legi și totul se întâmplă premeditat, astfel încât pe ordinea de zi astăzi să ajungă târziu, două proiecte de legi, despre care specialiștii au spus că au grave aspecte de neconstituționalitate. Acesta este motivul pentru care Comisia juridică, cu largă majoritate, a respins cele două proiecte de lege. Într-unul dintre proiectele de lege se făcea vorbire despre recuzarea și abținerea judecătorilor Curții Constituționale, o chestie absolut nejuridică și la acel nivel nu poate fi vorba despre abținere sau recuzare, iar un alt proiect de lege, al colegilor de la Partidul Democrat, viza faptul că un judecător al Curții Constituționale trebuie ca în cariera lui sau în viața lui să nu fi fost niciodată membru al vreunui partid politic. Lucruri care contravin Constituției României. Acesta este motivul, domnule președinte și stimați colegi, pentru care cele două proiecte de lege au ajuns la dumneavoastră prea târziu ca să puteți să constatați neconstituționalitatea lor.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Am datoria să vă informez că dacă nu începem acum procedura de vot pentru alegerea secretarului general și a secretarului general adjunct, nu vom avea posibilitatea să încheiem în timp util. De aceea, vă rog, dacă mai sunt obiecțiuni în legătură cu aspectele care țin de rapoartele de la comisie, dacă sunt unele probleme de procedură, vă rog să le transmiteți la Biroul permanent pentru a le examina în legătură cu chestiunile care au fost ridicate aici.

Domnule Gheorghiof, dar vă rog să țineți seama de rugămintea mea ca să putem începe votul.

 
   

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Da, domnule președinte, sigur.

Am înțeles la început că e vorba de o procedură. Observ că de fapt nu e vorba de o procedură, e cu totul altceva. E așa, o frustrare politică atunci când se pune în discuție, practic, Biroul permanent. În Biroul permanent, sigur, sunt colegi din toate partidele politice. Sunt și parte din colegii care au ieșit aici la microfon și au început să acuze cu mânie, nu spun de care mânie, cu mânie ceea ce se petrece în Biroul permanent. De fapt, cred că atunci au lipsit din Biroul permanent sau pur și simplu n-au știut ce se discută în Biroul permanent, ca de multe ori atunci când ne "ghiftuim" cu ceea ce se servește la Biroul permanent și nu suntem atenți. Îmi pare foarte rău, colegi care eu credeam că sunt foarte atenți, știu să apere și interesul politic în Biroul permanent, pentru că, de fapt, forumul acesta este un forum politic și ajung aici să acuze, cred că nu o fac decât de imagine, nu cred că o fac pentru alt interes, de teamă că acum luându-se grătarul de la lama de ras se taie cu lama de ras și, atunci își știrbesc imaginea. (In sală se aude Știrbeț!, Știrbeț!)

Știu că aveți așa, când se aude sintagma aceasta "Știrbeț" sau cu trimitere, imediat vi se zburlește părul. E adevărat, se întâmplă de multe ori.

Domnule președinte,

Termin, am vrut ca să nu ajung la acest microfon și o să-i spun bunului meu coleg mai tânăr povestea aceea, atunci când cioara și privighetoarea nu știau care cântă mai frumos, le-a judecat un porc. (Vociferări în sala de ședințe.)

 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (PL-x 598/2005) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)  

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Dacă putem să trecem de la fabule la alegerea secretarului general și a secretarului general adjunct. Vreau însă, înainte de acest lucru, să considerăm și pct.10 epuizat. Vreau să vă informez că Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale este în aceeași situație cu propunerea legislativă de la pct.9. Termenul pentru dezbatere și vot final este depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 din Constituție și cu art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Numirea secretarului general al Camerei Deputaților și a unui secretar adjunct al Camerei Deputaților.  

Și acum, punctul de pe ordinea de zi, Numirea secretarului general și a secretarilor generali adjuncți.

Stimați colegi,

Urmează să procedăm la numirea secretarului general al Camerei și a unui secretar general adjunct al Camerei. Vreau să vă rog să-mi îngăduiți să vă reamintesc că potrivit art.31 alin.1 lit.p) și art.223 alin.2 din Regulamentul Camerei, republicat, modificat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.4/2006, secretarul general și secretarii generali adjuncți sunt numiți de Camera Deputaților, la propunerea Biroului permanent cu consultarea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare.

Vreau să vă aduc aminte că unul dintre secretarii generali adjuncți este deja în funcție și a fost aprobat, a fost votat de către plenul Camerei, este vorba de domnul Mihai Unghianu, și, în acest sens, pentru completarea celorlalte două posturi, este vorba de secretarul general și de celălalt post de secretar general adjunct, secretarul general pentru unul dintre aceste posturi, cel vacant, Biroul permanent a hotărât să propună Camerei numirea doamnei Ionescu Georgeta Elisabeta în funcția de secretar general al Camerei și a domnului Sfăcăreanu Nicolae în funcția de secretar general adjunct, ambele locuri fiind vacante.

La casetele dumneavoastră au fost distribuite cv-urile celor doi candidați propuși de Biroul permanent. Dacă sunt comentarii în legătură cu aceste propuneri? Nu sunt comentarii.

În temeiul art.128 alin.2 din Regulament, vom folosi votul secret cu buletine de vot. Înainte de a începe votarea, este necesar să constituim comisia de validare și numărare a voturilor, formată din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar. Rog liderii grupurilor să prezinte propunerile.

Grupul parlamentar al PSD? Dacă vreți să propuneți un reprezentant pentru numărare?

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, domnule președinte, propunem un tânăr deputat, domnul Moldovan.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Grupul parlamentar al PNL?

 
   

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnul Mihai Gerea.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Grupul parlamentar al PRM?

 
   

Domnul Ion Mînzînă:

Grupul parlamentar al PRM îl propune pe domnul Petre Dragoș Dumitriu.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Grupul parlamentar al PD?

 
   

Domnul Cristian Rădulescu:

Domnul deputat Liviu Miroșeanu.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Grupul parlamentar al UDMR?

 
   

Domnul Marton Arpad Francisc:

Grupul parlamentar al UDMR îl propune pe domnul Antal Árpád-András.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Grupul parlamentar al Partidului Conservator?

 
   

Domnul Dumitru Becșenescu:

Domnule președinte,

Grupul parlamentar al Partidului Conservator propune un deputat experimentat, pe domnul deputat Pantelimon Manta.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Grupul parlamentar al minorităților naționale?

 
   

Domnul Iusein Ibram:

Grupul parlamentar al minorităților naționale îl propune pe domnul Mihai Radan.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Supun votului componența nominală a Comisiei de numărare și validare a voturilor.

Vă rog să votați electronic. Vă rog să marcați prezența. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Rezultatul votului: voturi pentru 198, 5 împotrivă și 2 abțineri. Un coleg care nu a votat.

Vă mulțumesc.

 
   

A fost aprobată cu majoritate de voturi componența nominală a comisiei. Vom începe exprimarea votului secret cu buletine de vot, referitor la propunerile făcute de Biroul permanent pentru numirea secretarului general și a secretarului general adjunct.

Rog chestorii să pregătească înmânarea buletinelor de vot. Dau cuvântul domnului secretar Gelil pentru a citi, pentru a face lectura listei.

Domnule secretar, vă rog să citiți lista deputaților.

 
   

Domnul Gelil Eserghep:

Îmi dați voie să încep cu miniștrii?

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Da, vă rog.

 
   

Domnul Gelil Eserghep:

Olteanu Bogdan

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Rog și ceilalți secretari și chestori să vină în apropiere pentru a stabili, pentru a-i ajuta pe colegii care desfășoară votul.

 
   

Domnul Gelil Eserghep:

- Adomnicăi Mirela Elena - absentă
- Adomniței Cristian-Mihai - prezent
- Albu Gheorghe - prezent
- Almăjanu Marin - absent
- Almășan Liviu - absent
- Amarie Constantin - prezent
- Amet Aledin - prezent
- Anastase Roberta Alma - absentă
- Andea Petru - prezent
- Andon Sergiu - absent
- Andronescu Ecaterina - prezentă
- Andreica Romică - prezent
- Antal Árpád-András - prezent
- Antal István - prezent
- Antonescu George Crin Laurențiu - absent
- Apostolache Mihai-Cristian - absent
- Ardelean Cornelia - prezentă
- Asztalos Ferenc - prezent
- Avram Dumitru - absent
- Baban Ștefan - prezent
- Bara Nicolae - prezent
- Barbu Gheorghe - absent
- Bardan Cornel Ștefan - prezent
- Bădălău Nicolae - prezent
- Băeșu George - prezent
- Bănicioiu Nicolae - absent
- Bărbulețiu Tiberiu - absent
- Becsek-Garda Dezso-Kálmán - absent
- Becșenescu Dumitru - absent
- Bejinariu Eugen - absent
- Bentu Dumitru - prezent
- Bivolaru Ioan - prezent
- Bîrsan Iulian-Gabriel - prezent
- Boagiu Anca-Daniela - absentă
- Bobeanu Răzvan-Petrică - absent
- Boeriu Valeriu-Victor - prezent
- Bolcaș Lucian Augustin - prezent
- Bonis Istvan - prezent
- Borbély László - absent
- Boureanu Cristian Alexandru - prezent
- Brânză William Gabriel - prezent
- Brînzan Ovidiu - absent
- Bruchental-Pop Ionela - prezentă
- Buciu Angela - prezentă
- Buciuta Ștean - prezent
- Buda Daniel - prezent
- Buda Ioan - prezent
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu - prezent
- Buruiană Aprodu Daniela - absentă
- Bușoi Cristian Silviu - prezent
- Buzatu Dan Horațiu - prezent
- Buzea Cristian Valeriu - absent
- Calimente Mihăiță - prezent
- Canacheu Costică - prezent
- Cantaragiu Bogdan - prezent
- Cazan Romeo Gheorghe Leonard - prezent
- Călian Petru - prezent
- Călin Ion - prezent
- Câmpanu Liviu - prezent
- Chiper Gheorghe - prezent
- Chiș Filonaș - prezent
- Cindrea Ioan - prezent
- Ciocâlteu Alexandru - prezent
- Ciontu Corneliu - absent
- Ciopraga Mircea - prezent
- Ciucă Liviu Bogdan - prezent
- Cliveti Minodora - prezentă
- Cocrea Olguța - prezentă
- Codîrlă Liviu - prezent
- Constantinescu Anca - prezentă
- Constantinescu Viorel - prezent
- Corlățean Titus - prezent
- Coșea Dumitru Gheorghe Mircea - prezent
- Crăciunescu Grigore - prezent
- Crețu Gabriela - prezentă
- Cutean Vasile Emilian - prezent
- Dan Iosif - prezent
- Diaconescu Marin - prezent
- Diaconescu Renică - prezent
- Dida Corneliu Ioan - prezent
- Dobre Traian - prezent
- Dorneanu Valer - prezent
- Dragomir Dumitru - absent
- Dragomir Gheorghe - prezent
- Drăguș Radu-Cătălin - prezent
- Drețcanu Doina Micșunica - absentă
- Dumitrescu Cristian Sorin - prezent
- Dumitrescu Liana - prezentă
- Dumitrescu Zamfir - prezent
- Dumitriu Dragoș Petre - prezent
- Dumitriu Mihai - prezent
- Dumitru Ion - prezent
- Dușa Mircea - prezent
- Duțu Stelian - absent
- Erdei-Dolóczki István - prezent
- Eserghep Gelil - prezent
- Faina Constantin - prezent
- Fârșirotu Vladimir Mircea - prezent
- Fenechiu Relu - prezent
- Firczak Gheorghe - absent
- Florea Damian - prezent
- Fotopolos Sotiris - absent
- Frâncu Emilian Valentin - prezent
- Furo Iuliu Ioan - prezent
- Gabor Gheorghe - prezent
- Ganț Ovidiu Victor - absent
- Găleteanu Monalisa - prezentă
- Georgescu Filip - absent
- Gerea Andrei Dominic - prezent
- Gheorghe Valeriu - absent
- Gheorghiof Titu Nicolae - prezent
- Ghiorghioni Ionesie - prezent
- Ghișe Ioan - prezent
- Giurescu Ion - absent
- Giurgiu Mircia - prezent
- Glăvan Ștefan - prezent
- Godja Petru - prezent
- Gonțea Ion - absent
- Grigore Dan - prezent
- Grosaru Mircea - prezent
- Gubandru Aurel - absent
- Gușă Cozmin Horea - absent
- Gvozdenovici Slavomir - prezent
- Hanganu Romeo Octavian - prezent
- Hellvig Eduard Raul - absent
- Hoban Ioan - prezent
- Hogea Vlad Gabriel - absent
- Hoinaru Marian - prezent
- Hrebenciuc Viorel - prezent
- Iacob Ridzi Monica Maria - prezentă
- Iancu Iulian - prezent
- Ibram Iusein - prezent
- Ifrim Mircea - prezent
- Igaș Traian Constantin - prezent
- Ignat Miron - prezent
- Iliescu Valentin Adrian - prezent
- Ionescu Daniel - absent
- Iordache Florin - absent
- Iordache Grațiela Denisa - prezentă
- Iriza Marius - prezent
- Iustian Mircea Teodor - prezent
- Jipa Florina Ruxandra - absentă
- Kelemen Attila Béla Ladislau - prezent
- Kelemen Hunor - prezent
- Kerekes Károly - prezent
- Király Andrei-Gheorghe - absent
- Kónya-Hamar Sándor - prezent
- Kovacs Attila - absent
- Lakatos Petru - prezent
- Lambrino Radu - prezent
- Lari-Iorga Leonida - absentă
- Lificiu Petru - prezent
- Liga Dănuț - prezent
- Longher Ghervazen - prezent
- Luchian Ion - prezent
- Macaleți Costică - prezent
- Magheru Paul - prezent
- Man Mircea - prezent
- Manda Iulian Claudiu - prezent
- Manolescu Oana - absentă
- Manta Pantelimon - prezent
- Marian Dan Mihai - prezent
- Marin Constantin - prezent
- Marinescu Marian-Jean - prezent
- Martin Eduard-Stelian - absent
- Márton Árpád-Francisc - prezent
- Máté András-Levente - prezent
- Matei Cătălin Lucian - prezent
- Mazăre Alexandru - absent
- Mălaimare Mihai Adrian - prezent
- Mănăstireanu Vladimir Alexandru - prezent
- Mănescu Rareș Șerban - absent
- Mărculeț Petrescu Mira Anca Victoria - prezentă
- Mătușa Tudor - prezent
- Meir Nati - prezent
- Merce Ilie - prezent
- Merka Adrian-Miroslav - prezent
- Micula Cătălin - prezent
- Mihalache Sorin Dan - prezent
- Mihei Andrian-Sirojea - prezent
- Mircea Costache - prezent
- Mircovici Niculae - prezent
- Mironescu Laurențiu - prezent
- Miroșeanu Liviu Alexandru - prezent
- Mitrea Manuela - absentă
- Mitrea Miron Tudor - prezent
- Miuțescu Gheorghe Adrian - prezent
- Mînzînă Ion - prezent
- Mocanu Alexandru - prezent
- Mocanu Vasile - absent
- Mocănescu Coloros Dan Constantin - prezent
- Mocioalcă Ion - prezent
- Mohora Tudor - prezent
- Moisoiu Adrian - prezent
- Moldovan Emil Radu - prezent
- Momanu Corneliu - prezent
- Motreanu Dan Ștefan - prezent
- Movilă Petru - absent
- Munteanu Ioan - prezent
- Muscă Monica Octavia - prezentă
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - absent
- Nassar Rodica - prezentă
- Năstase Adrian - prezent
- Nechita Aurel - prezent
- Nedelcu Gabriela - absentă
- Nica Dan - absent
- Nicolăescu Gheorghe-Eugen - absent
- Nicolicea Eugen - prezent
- Nicula Vasile Cosmin - prezent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - absent
- Nistoran Dorin-Liviu - prezent
- Niță Constantin - absent
- Nițulescu Teodor - prezent
- Nosa Iuliu - prezent
- Oancea Viorel - prezent
- Olarean Aurel - prezent
- Oltean Ioan - prezent
- Olteanu Bogdan - prezent
- Oprea Gabriel - absent
- Ovidenie Costel - prezent
- Palăr Ionel - prezent
- Pambuccian Varujan - prezent
- Pardău Dumitru - prezent
- Pascu Bogdan - prezent
- Pașcu Ioan Mircea - prezent
- Pavelescu Aurelian - prezent
- Paveliu Marian Sorin - prezent
- Păun Nicolae - absent
- Petrea Constantin - prezent
- Plumb Rovana - prezentă
- Podgorean Radu - prezent
- Ponta Victor-Viorel - prezent
- Pop Claudiu Adrian - absent
- Popa Cornel - prezent
- Popa Daniela - prezentă
- Popa Nicolae - prezent
- Popeangă Petre - absent
- Popescu Dan Ioan - prezent
- Popescu Florin Aurelian - prezent
- Popescu Ionica Constanța - prezentă
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - absent
- Domnul Pop Cosmin Gabriel - - prezent
- Preda Cezar Florin - prezent
- Preda Ion - prezent
- Pruteanu Vasile - prezent
- Puchianu Ioan Dumitru - prezent
- Pupeză Viorel - prezent
- Purceld Octavian-Mircea - prezent
- Pușcaș Vasile - absent
- Pușcă Mircea Valer - prezent
- Puzdrea Dumitru - absent
- Racoceanu Viorel - absent
- Radan Mihai - prezent
- Raicu Romeo Marius - prezent
- Rădulescu Cristian - prezent
- Rogin Marius - prezent
- Romanescu Marcel Laurențiu - prezent
- Rus Ioan Aurel - absent
- Rusu Mihaela Adriana - prezentă
- Rușanu Dan Radu - prezent
- Sanda Victor - prezent
- Sandu Gabriel - absent
- Sandu-Capră Mihai - absent
- Sasu Ion - prezent
- Săniuță Marian Florian - prezent
- Săpunaru Nini - prezent
- Sârb Gheorghe - prezent
- Sârbu Daciana Octavia - prezentă
- Sârbu Marian - prezent
- Sârbu Mugurel Liviu - prezent
- Scutaru Adrian George - prezent
- Semcu Adrian Emanuil - prezent
- Seres Dénes - prezent
- Severin Adrian - absent
- Silaghi Ovidiu Ioan - prezent
- Sirețeanu Mihail - absent
- Sóki Béla - prezent
- Soporan Vasile Filip - prezent
- Stan Ioan - prezent
- Stan Ion - prezent
- Stanciu Anghel - prezent
- Stănescu Cristian - prezent
- Stănescu Mircea - absent
- Stănișoară Mihai - prezent
- Stoica Ion - prezent
- Străchinaru Petre - prezent
- Strungă Emil - prezent
- Szekely Levente Csaba - absent
- Știrbeț Cornel - prezent
- Știrbu Monica Gabriela - prezentă
- Știreanu Octavian - absent
- Știucă Alecsandru - prezent
- Tabără Valeriu - prezent
- Tamás Sándor - prezent
- Tămagă Constantin - absent
- Tănăsescu Mihai Nicolae - prezent
- Tărniceru Petru - prezent
- Teodorescu George Alin - absent
- Timar Liviu - prezent
- Timiș Ioan - prezent
- Todoran Pavel - prezent
- Toma Florentina Marilena - absentă
- Toma Horia-Victor - prezent
- Tóro Tiberiu - prezent
- Tudor Constantin - absent
- Tudor Marcu - absent
- Tudose Mihai - absent
- Turcan Raluca - prezentă
- Țundrea Ioan - prezent
- Uioreanu Horea Dorin - prezent
- Ujeniuc Dragoș - prezent
- Ungureanu Petre - prezent
- Ungureanu Valeriu Alexandru - prezent
- Ursărescu Dorinel - prezent
- Vainer Aurel - absent
- Varga Attila - prezent
- Vasile Aurelia - prezentă
- Vasilescu Lia Olguța - prezentă
- Vălean Adina Ioana - absentă
- Văsioiu Horia - prezent
- Vâlcov-Șandru Marcela Lavinia - absentă
- Vlase Petru Gabriel - prezent
- Vlădoiu Aurel - prezent
- Voicu Cătălin - absent
- Voicu Mihai Alexandru - absent
- Voinea Florea - absent
- Zaharia Claudius Mihail - prezent
- Zamfir Gabriel Sorin - prezent
- Zamfirescu Dan Dumitru - prezent
- Zegrean Augustin - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan - absent

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Rog membrii comisiei să meargă în sala de ședințe a Biroului permanent pentru a număra voturile și apoi ne vom revedea în sală pentru a anunța rezultatul acestui vot.

Vă reamintesc, la 18,30, vor fi reluate lucrările cu al doilea segment din programul zilei.

Vă mulțumesc.

 
     

(Pauză între orele 18,00 - 18,10.)

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Îmi dați procesul verbal?

 
   

Domnul Emil Radu Moldovan:

Proces-verbal privind numirea secretarului general și a unui secretar general adjunct.

Procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de deputați prin vot secret cu buletine de vot asupra propunerilor Biroului permanent privind numirea doamnei Ionescu Georgeta Elisabeta în funcția de secretar general al Camerei Deputaților, iar a domnului Sfăcăreanu Nicolae în funcția de secretar general adjunct, Comisia de numărare și validare a voturilor a constatat următoarele:

  • din numărul total al deputaților de 331 au fost prezenți 248.
  • numărul total de voturi exprimate: 248
    • din care: 248 de voturi valabil exprimate.

Din verificarea și numărarea voturilor, rezultă următoarele:

Cu privire la propunerea de numire a doamnei Ionescu Georgeta Elisabeta în funcția de secretar general al Camerei Deputaților:

  • voturi pentru: 245
  • voturi contra: 3

Cu privire la propunerea de numire a domnului Sfăcăreanu Nicolae în funcția de secretar general adjunct al Camerei Deputaților:

  • voturi pentru: 243
  • voturi contra: 5

Potrivit art.129 alin.5 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, modificat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.4/2006, secretarul general și secretarul general adjunct al Camerei Deputaților se numesc cu votul majorității deputaților prezenți.

Întrunind numărul de voturi cerut de regulament, minimum 125 de voturi pentru, doamna Ionescu Georgeta Elisabeta este numită în funcția de secretar general al Camerei Deputaților, iar domnul Sfăcăreanu Nicolae este numit în funcția de secretar general adjunct al Camerei Deputaților.

Procesul verbal este semnat de membrii comisiei și asistați de cei doi secretari de ședință.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Felicitări pentru cei doi colegi. Sunt convins că activitatea secretariatului general va fi mult întărită cu un secretar general și doi secretari generali adjuncți. Va trebui să facem o diviziune a muncii cât mai bună și sunt absolut sigur că rezultatele se vor vedea.

Toate bune și succes celor care au fost validați astăzi de către Camera Deputaților.

Stimați colegi, vă mulțumesc.

La ora 18,30, vom relua programul conform agendei de astăzi a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate de către deputați membrilor Guvernului:  

(Pauză între orele 18,15-18,30)

(În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de doamna Daniela Popa, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

   

Doamna Daniela Popa:

Începem partea a doua a ședinței, cu răspunsurile la întrebări.

Din partea Ministerului Comunicațiilor, dacă domnul deputat Florin Iordache este prezent. Nu este. Rog răspunsul în scris.

Domnul deputat Mircia Giurgiu.

Din partea Ministerului Sănătății, este prezent domnul ministru Eugen Nicolaescu.

Începem răspunsurile la întrebări.

Domnul deputat Petru Gabriel Vlase, Grupul parlamentar al P.S.D. Nu este în sală. Vă rog să transmiteți răspunsul în scris, domnule ministru.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu. Sunteți în sală? Da.

Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul pentru răspunsul la întrebarea domnului deputat.

   

Domnul Eugen Gheorghe Nicolăescu:

Doamna președinte de ședință,

Domnule deputat,

V-am făcut un răspuns și scris, pe care vi-l voi da, numai că, din păcate, ceea ce solicitați dumneavoastră Ministerului Sănătății nu este de competența Ministerului Sănătății, este de competența Ministerului Educației și Cercetării.

Vă spunem în acest răspuns că deși nu avem în subordine unități de învățământ, cadre didactice își realizează activitatea în unitățile sanitare cu paturi și, ca atare, între noi și Ministerul Educației și Cercetării este numai o colaborare profesională.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Domnule deputat, doriți o intervenție? Aveți cuvântul!

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc.

Doamna președinte,

Domnule ministru,

Eu am trimis această întrebare și către ministrul sănătății, tocmai din considerentul că există legături între cele două ministere, mai ales la nivelul unităților sanitare, așa cum a menționat și domnul ministru.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

 
   

Urmează răspunsul la întrebarea adresată de doamna deputat Mirela Adomnicăi, Grupul parlamentar al P.S.D.

Nu este prezentă în sală. Vă rog, domnule ministru, să-i transmiteți răspunsul la întrebare în scris.

Cred că aceeași situație și pentru doamna deputat Manuela Mitrea, Grupul parlamentar al P.S.D., tot răspuns în scris.

Vă mulțumim, domnule ministru.

Răspunsul la întrebările adresate ministerului Justiției. Răspunde doamna secretar de stat Katalin Kibedi. Este prezentă.

 
  Mircia Giurgiu

Răspunsul la întrebarea domnului deputat Mircia Giurgiu. Mai sunt două răspunsuri pentru domnul deputat Florin Iordache, Grupul parlamentar al P.S.D. Am înțeles că dânsul a cerut reprogramarea răspunsului.

Aveți cuvântul, doamna secretar de stat.

   

Doamna Katalin Barbara Kibedi:

Vă mulțumesc.

Stimate domnule deputat,

Am înțeles că întrebarea dumneavoastră este de fapt reformulată din materialul care mi s-a pus la dispoziție și că, de fapt, problema de a se respecta acea hotărâre judecătorească vizează o situație în care, fiind admisă de către instanța de recurs plângerea formulată împotriva soluției date de procuror, s-a retrimis cauza pentru completarea cercetărilor și că această cauză se află, în continuare, în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Date noi în legătură cu stadiul cercetării, deocamdată nu ne-au parvenit, dar, sincer, pentru că astăzi am și participat la bilanțul activității Parchetelor pe anul 2005, unde problema resurselor umane se pare că a rămas cea mai stringentă, cu 700 de posturi vacante la un număr total de ..., deci lipsesc mai mult decât jumătate. Se pare că, totuși, urmărim soluționarea acesteia, pentru a nu mai fi o problemă, că nu prea sunt oameni cu care să se lucreze pe dosare și dacă, în sfârșit, vom asigura această chestiune din punct de vedere al resurselor umane, ca să nu mai existe această scuză cantitativă, să vă putem da răspunsuri mul mai punctuale și mai pertinente la întrebarea dumneavoastră.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc.

Doamna președinte,

Doamna secretar de stat,

Într-adevăr, este o problemă socială, fiindcă este vorba de salariații care au fost și acționari și au pierdut tot ceea ce au avut datorită acționarului majoritar, care a luat decizii unilaterale, și este vorba, de asemenea, despre o hotărâre dată în 20 octombrie 2004, iar din acel moment până acum, nu s-a întâmplat absolut nimic. Asta este problema și sperăm să se urgenteze rezolvarea cât mai rapidă a acestei situații.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
   

Din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, domnul secretar de stat Dănuț Apetrei.

Vă informez că domnul deputat Florin Iordache, Grupul parlamentar al P.S.D., a cerut reprogramarea răspunsului.

 
  Valentin Adrian Iliescu

Urmează răspunsul la întrebarea adresată de domnul deputat Valentin Adrian Iliescu, Grupul parlamentar al P.D.

   

Domnul Dănuț Apetrei (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Vă mulțumesc.

Doamna președinte,

Stimate domnule deputat,

La întrebarea formulată de dumneavoastră și înregistrată la Camera Deputaților cu nr.952A/2005, vă comunicăm următoarele:

Agricultura ecologică constituie un sector pentru care România are mari posibilități de dezvoltare, România fiind un instrument important în conservarea naturii și revitalizarea spațiului rural.

Agricultura ecologică este un sector dinamic în România. astfel, conform sondajelor efectuate de Federația Mondială a Mișcărilor pentru o Agricultură Ecologică, România a ocupat în anul 2004, după suprafața cultivată, locul 33 în lume, din 105 țări unde se practică acest tip de agricultură. din analiza datelor statistice, se constată că suprafața cultivată în regim ecologic a crescut în anul 2005 de peste 6 ori, vizavi de suprafața deținută în 2000, respectiv de la 17.000 ha la 104.000 ha în anul trecut.

Urmare acestei evoluții, se constată și o creștere a efectivelor de animale, tot așa, la modul exponențial. Pe piața internă pentru anul 2005 au fost o serie întreagă de produse comercializate, de la legume, fructe proaspete, pâine, conserve, șvaițer, cașcaval, atât în particular, cât și în marile lanțuri de magazine, pe care nu are sens să le enumăr aici.

În anul 2005 s-a exportat foarte mult din produsele obținute în mod biologic în țara noastră, mai ales în Germania, Olanda, Franța, Italia, bazându-ne, în special, pe produsele ecologice de origine vegetală, mai ales pe cele procesate din lapte, și mai ales pe mierea de albine ne-am axat foarte mult.

Ca o parte componentă a strategiei de dezvoltare a agriculturii ecologice în România, anul acesta s-au stabilit niște obiective, și anume: obiectivul cantitativ, și anume creșterea suprafețelor cultivate, așa cum am enumerat anterior; și obiectivul calitativ, prin plasarea agriculturii ecologice în centrul agriculturii românești, ca un nou motor al dezvoltării durabile.

țin să amintesc, pe această cale, că agricultura ecologică este o alternativă la agricultura tradițională tipică, astfel că există debușeu pentru acest tip de produse.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă doriți să interveniți?

Aveți cuvântul.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă mulțumesc.

Doamna președinte,

Mulțumesc domnului secretar de stat pentru răspunsul competent. Am și punctat mai în detaliu problemele acestui domeniu. Aștept, însă, din partea ministerului o și mai mare implicare, având în vedere că într-o competiție foarte dură în viitoarea Uniune Europeană, în care sperăm ca România să fie parte, se pune mai mult accent pe agricultura ecologică.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

 
  Mircia Giurgiu

Din partea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, răspunde la întrebările domnului deputat Mircia Giurgiu, domnul vicepreședinte Jean-Cătălin Sandu.

Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul, vă rog!

Sunt două întrebări.

Domnule deputat, preferați pe rând? OK, bine! Deci, prima întrebare referitoare la situația de la Societatea Comercială "Somvetra" Gherla.

   

Domnul Jean-Cătălin Sandu (vicepreședinte, AVAS):

Mulțumesc.

Doamna președinte,

Domnule deputat,

V-am răspuns și în scris. Este un răspuns mai lung. O să selectez din el lucrurile esențiale.

Începând cu data de 1.02.2006, AVAS a rezoluționat contractul de vânzare-cumpărare acțiuni "Somvetra" și ca urmare s-a reînscris ca acționar, și deține un număr de acțiuni reprezentând 51% din Cartelul Social al Societății Comerciale "Somvetra".

Totodată, a fost emis Avizul nr.1426/6.02.2006, prin care domnul Barboș Vasile Vlad Cosmin a fost numit reprezentantul provizoriu la "Somvetra" Gherla. Atribuțiile lui sunt în cadrul unui contract de mandat, sunt detaliate în răspunsul la întrebare. Se va face acolo un raport de expertiză de către administratorul provizoriu, și urmează ca AVAS-ul să ia eventuale măsuri în raport de concluziile raportului.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Domnule deputat, aveți cuvântul!

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc.

Doamna președinte,

Domnule vicepreședinte,

Aici este o problemă deosebit de gravă, cu toate că am atras atenția încă din 7 februarie 2005, anul trecut, asupra pericolului care urmează să fie la Societatea "Somvetra" Gherla din Cluj. Era vorba de nerespectarea clauzelor contractuale din contractul de privatizare încheiat în 13 decembrie 2004. cu toate acestea, nu s-a luat nici o măsură și s-a ajuns în situația în care, în 11 noiembrie anul trecut, a fost oprită furnizarea gazului. în acest fel s-a închis societatea, 628 de persoane rămânând pe drumuri. Acționarul majoritar care era în acel moment nu a plătit obligațiile către Societatea Distrigaz Nord; peste 20 miliarde s-au acumulat anul trecut. De asemenea, nu au respectat contractul de vânzare și clauzele contractuale; nu au respectat contractele pe care le avea societatea cu partenerii externi, cu toate că aveau peste 90% export; nu au fost onorate contractele și s-a ajuns în situația în care această societate a fost închisă. așa cum am spus, 626 de oameni nu au mai primit nici un ban din noiembrie până în prezent, iar în urmă cu două săptămâni, o parte din salariați a intrat în greva foamei, tocmai pentru a atrage atenția asupra unei probleme deosebit de grave, care este acum în Municipiul Gherla. această societate, salariații de acolo reprezentau peste 40% din populația care trăia de pe urma acestei societăți.

Așadar, cu toate că a fost atenționat, consider că Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poartă o vină și este principalul vinovat pentru ceea ce se întâmplă acolo.

Solicit, de asemenea, să se ia măsuri cât mai urgente pentru ca acele persoane, 628 de angajați, să primească conform Ordonanței, salariile compensatorii pentru a putea să trăiască, fiindcă, repet, de trei luni de zile nu mai primesc nici un ban.

Iar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ar trebui să aibă grijă de economia românească, și nu să încerce să o distrugă.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Răspunsul la a doua întrebare a domnului deputat.

Domnul vicepreședinte Jean-Cătălin Sandu, aveți cuvântul. referitor la mechel din Câmpia Turzii, da? Vă rog, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Jean-Cătălin Sandu:

Mulțumesc.

Doamna președinte,

Domnule deputat,

Referitor la situația de la Mechel, Câmpia Turzii, și la conflictul de muncă declanșat acolo, precizăm faptul că în mai multe rânduri de negocieri purtate la sediul AVAS de către reprezentanții AVAS și ai patronatului, pe de o parte, și a salariaților Societății Comerciale Mechel Câmpia Turzii, s-a închis conflictul în contractul de muncă între părți și s-a semnat un acord comun, care stabilește data de 30.06.2006, ca dată de reîncepere a lucrului pentru cele două secții închise temporar: respectiv, Laminorul 4 și OE 1, precum și distribuirea unei părți din personalul celor două secții la alte locuri de muncă din cadrul Combinatului.

Personalul care nu va putea fi redistribuit va beneficia de o compensație lunară conform legii, în valoare de 70 Ron, net/salariați, deja drepturi bănești, primind sporuri stabilite pentru toți salariații Combinatului.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Și la Combinatul metalurgic Câmpia Turzii este o problemă pe care încerc, și încercăm, parlamentarii de Cluj, împreună cu doamna deputat și cu alți parlamentari care au fost acolo, să o prezentăm Agenției pentru Valorificarea Activelor Statului. Este vorba de pericolul în care se află această societate, care se pregătește să dea afară peste 1.000 salariați. Dacă luăm și comunele limitrofe și Municipiul Câmpia Turzii și Municipiul Turda, este vorba de aproape 5.200 de salariați; dacă se vor da afară 1.500, riscă încet, încet să se închidă o anumită parte din producție.

Așa cum s-a putut vedea la fața locului, au fost închise câteva secții, au fost vândute la fier vechi utilajele din unele secții, și, de asemenea, se încearcă reducerea producției, cu toate că în contractul de privatizare încheiat între actualul patron din Rusia și AVAS se prevedea că vor fi menținute, timp de 5 ani, atât locurile de muncă, cât și nivelul producției și, de asemenea, toate drepturile salariale, inclusiv negocieri de salarii. Iată că se încearcă pe diferite căi să se reducă din personal și să se reducă producția. Se preferă să fie adusă producție din import, decât să fie prelucrată la Câmpia Turzii.

De asemenea, în ziua când au fost protestele de stradă (peste 1.000 de oameni au blocat strada), am încercat să iau legătura, timp trei ore, cu președintele AVAS, domnul Răzvan Orășanu, care la început, prin secretară, s-a scuzat că acum verifică contractul de privatizare. Pe urmă, mai târziu, tot a mai durat, până când la un moment dat mi-a dat un director la telefon, care mi-a spus că nu au ce să facă și că asta este situația.

Consider că Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statelor are obligația de a verifica și de a veghea respectarea clauzelor contractuale la toate unitățile pe care le are în subordine și care, încă, mai au și acțiuni, statul mai deține acțiuni; și este necesar ca în orice moment, când apar conflicte de muncă, să poată să răspundă și să fie acolo unde este nevoie, pentru a putea, repet, să ajute economia românească și nu să ajute "la închiderea unităților economice".

Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

 
   

Din partea Ministerului Culturii și Cultelor se solicită amânare pentru fundamentarea răspunsului la întrebarea doamnei deputat Manuela Mitrea, Grupul parlamentar al P.S.D., referitoare la situația șantierelor arheologice din județul Mehedinți.

Tot amânare, până la data de 6 martie, pentru răspunsul la întrebările domnului deputat Mircia Giurgiu și domnului deputat George Scutaru, Grupul parlamentar al P.N.L., din partea Ministerului Afacerilor Externe.

Din partea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei s-a transmis răspuns scris la întrebarea domnului deputat Petru Gabriel Vlase, Grupul parlamentar al P.S.D.

 
  Valentin Adrian Iliescu

Urmează răspunsurile la întrebările adresate Ministerului Educației și Cercetării.

Domnul deputat Valentin Adrian Iliescu, Grupul parlamentar al P.D., a adresat o întrebare referitoare la uriașa discrepanță între învățământul urban și cel rural. Răspunde secretarul de stat, domnul deputat Dumitru Miron. Nu aveți răspunsul.

Aveți două răspunsuri pentru domnul deputat Valentin Iliescu și pentru domnul deputat Mircia Giurgiu.

Bun, deci pentru domnul deputat Valentin Iliescu se cere amânare pentru fundamentarea răspunsului.

  Mircia Giurgiu

Răspunsul la întrebarea domnului deputat Mircia Giurgiu, referitoare la memoriul angajaților de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațeganu" din Cluj-Napoca.

   

Domnul Dumitru Miron (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnule deputat,

Am luat notă la Ministerul Educației și Cercetării de revenirea dumneavoastră cu privire la faptul că răspunsul primit de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațeganu" nu a corespuns.

Sigur că, în răspunsul scris, noi vă remitem mai multe elemente de detaliu. Evident, știm cu toții că problematica raporturilor între minister și universități se înscrie pe coordonatele autonomiei universitare, autonomie și în planul gestionar și în planul financiar.

Aș vrea să adaug faptul că toate elementele semnalate în memoriul pe care l-ați primit dumneavoastră se află în agenda Comisiei de audit, din cadrul ministerului, și, în conformitate cu planul de control al acestei comisii, vor fi verificate. în proxima perioadă, la momentul în care se va încheia raportul de audit cu privire la activitatea desfășurată de directorul general administrativ, de celelalte persoane cu funcții de răspundere în gestionarea banilor publici de la universitate, vă vom remite raportul de control.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, aveți cuvântul, vă rog.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule secretar de stat, Într-adevăr, am primit răspunsul de la conducerea Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațeganu" din Cluj-Napoca. Am fost mulțumit la început de răspuns, dar pe urmă am intrat în posesia unui document intern, al Senatului Universității, care recunoștea tocmai vina acelui director, și la pct.4 era prevăzută o atenționare în Biroul Senatului.

De asemenea, la ultimul alineat era prevăzut faptul că "cu ducerea la îndeplinire a acestor sancțiuni se însărcinează același director general". Adică, pe de o parte, se recunoaște că are probleme și că nu este în regulă ce se întâmplă acolo cu această persoană, iar, pe de altă parte, este pus tot dânsul să pună în aplicare acele hotărâri care au fost luate de Biroul Senatului.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Tot pentru domnul deputat Mircia Giurgiu, răspunsul la întrebarea adresată Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Răspunde domnul secretar de stat Septimiu Buzașu.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 
   

Domnul Septimiu Buzașu (secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului):

Vă mulțumesc.

Doamna președinte,

Voi sintetiza răspunsul pe care-l va primi domnul deputat Mircia Giurgiu în scris. Era vorba de o cerere depusă de domnul Bolba Dorel la Regionala CFR Timișoara. Ea a fost înaintată arhivelor CFR Turnu Roșu care, analizând fișele de remunerație de la Atelierele Timișoara pentru perioada 1957-1959, în care figurează domnul Bolba Dorel, l-au găsit numai în lunile ianuarie și februarie '59, perioadă pentru care s-a emis adeverința ce urmează a fi expediată petentului la domiciliu.

Din fișele pentru evidența remunerației muncii din perioada '59 - '62, existentă la Depoul de Locomotive Timișoara, nu rezultă că domnul Bolba Dorel a beneficiat de sporuri cu caracter permanent, care, potrivit legii, se iau în calcul la recalcularea pensiei.

Menționăm că, în perioada respectivă, pe lângă salariile de bază, petentul a beneficiat de premii, spor de acord, spor de noapte, care nu intră în categoria sporurilor definite de lege ca sporuri cu caracter permanent.

Apreciem că, legat de valoarea punctului de pensie, s-ar putea ca ea să fie mai mică datorită faptului că în prima parte a activității nu au fost evidențiate salariile, fapt pentru care au fost luate în calcul salariile minime pe economie, care sunt mult mai mici decât salariul de încadrare ca muncitor calificat.

Menționăm că Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, prin instituțiile sale, este singur în măsură să precieze de ce valoarea punctului de pensie este mai mică în Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, și neavând ca obiect de activitate stabilirea cuantumurilor pensiilor.

Răspunsul în detaliu îl veți primi în scris.

Mulțumesc mult.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, aveți cuvântul!

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc.

Doamna președinte,

Domnule secretar de stat,

Într-adevăr, există unele probleme, dar domnul Bolba și-a notat absolut toată activitatea sa și în momentul în care va primi răspunsul, poate să prezinte documentele prin care să arate că, într-adevăr, a lucrat și că are dreptul la completarea acelei adeverințe.

De asemenea, am vorbit cu domnul Șeitan, președintele Casei de Pensii, și dânșii o să se ocupe și o să ajute la rezolvarea acestei probleme.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

 
   

Deși timpul alocat răspunsurilor orale la întrebări este până la ora 19,30, secretarii de stat de la Ministerul Culturii și Cultelor, domnul Virgil Nițulescu, nu este prezent.

Din partea Ministerului Economiei și Comerțului, domnul secretar de stat, Virgil Crecană, nu este prezent.

Din partea Ministerului Finanțelor Publice, secretarul de stat, Cătălin Doică, nu este prezent.

Din partea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, domnul secretar de stat, Mihai Șeitan, nu este prezent.

Rog reprezentanții Guvernului, care se ocupă de răspunsurile la întrebări și la interpelări date deputaților, să facă în așa fel aceste situații, încât domnii miniștri să fie prezenți aici, în sală, sau chiar secretarii de stat, dar de preferință miniștrii să fie prezenți, așa cum se cere și în regulamentul Camerei Deputaților.

 
Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate Executivului:  

Și, cu acceptul dumneavoastră, stimați colegi, să dăm citire listei deputaților înscriși pentru a prezenta interpelări, pe scurt. Cred că sunteți de acord, chiar dacă este mai devreme cu o jumătate de oră.

Dau citire acestei liste. În momentul când domnii deputați sunt prezenți și vor să susțină, pe scurt, interpelarea, vă rog să vă anunțați.

Domnul deputat Daniel Buda, o interpelare depusă în scris.

Domnul deputat Viorel Pupeză, două interpelări depuse în scris.

Domnii deputați Constantin Traian Igaș și Radu Lambrino, o interpelare depusă în scris.

Domnul deputat Marcu Tudor, două interpelări depuse în scris.

Domnul deputat Petre Popeangă, o interpelare depusă în scris.

Domnul deputat Costache Mircea, trei interpelări depuse în scris.

Domnul deputat Cristian Stănescu, o interpelare depusă în scris.

Domnul deputat Adrian Moisoiu, trei interpelări depuse în scris.

Domnul deputat Ștefan Baban, două interpelări depuse în scris.

Domnii deputați Liviu Miroșanu și Petru Movilă, două interpelări depuse în scris.

Domnul deputat Ilie Merce, două interpelări depuse în scris.

Domnul deputat Cezar Preda, o interpelare depusă în scris.

Domnul deputat Ioan Aurel Rus, o interpelare depusă în scris.

Doamna deputat Lavinia Șandru, trei interpelări depuse în scris.

  Valeriu Tabără

Domnule deputat Valeriu Tabără, sunteți prezent în sală.

Aveți cuvântul. O interpelare aveți, da?

   

Domnul Valeriu Tabără:

Mulțumesc.

Doamna președintă,

Am să rezum efectiv conținutul acestei interpelări, care se adresează domnului Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, iar obiectul interpelării este problema cultivării în România a soiei modificate genetic și perspectiva dezvoltării facultăților și secțiilor de studiu și calificare în inginerie genetică și biotehnologii.

Ca un rezumat, problema care se pune este legată de Hotărârea de Guvern care s-a dat privind interzicerea culturii soiei modificate genetic, începând cu ianuarie 2007, și, sigur, legat de acest lucru, problema funcționării facultăților de biotehnologii și de inginerie genetică.

Pentru cine vom crea specialiști, în condițiile în care, în România, nu avem dreptul să cultivăm astfel de plante? Mai mult, cred că este o foarte mare greșeală, având în vedere și Hotărârea Organizației Mondiale a Comerțului privind liberalizarea comerțului cu surse biologice, inclusiv cu surse modificate genetic, și prin acțiunea care a avut loc săptămâna trecută, această acțiune judecătorească a fost câștigată, deci Uniunea Europeană va fi obligată să dea libertate deplină pentru astfel de culturi.

Mai mult, ele sunt rezultatul unor cuceriri științifice deosebite ale secolului trecut, așa cum mai spuneam și altădată, legat de știința și de ceea ce s-a cucerit în domeniul atomului, sinonim sau aproape asemănător sunt și cuceririle din biologie.

Descoperirea acestor mecanisme de manipulare genetică, de intervenție în genomul organismelor vii înseamnă un mare succes pentru umanitate, iar soia, pe care europenii o consumă de ordinul a circa 33,5 milioane de tone, provine din țări care produc soia modificată genetic, și în proporție de 90% este o astfel de soia.

De ce, domnule ministru, ați dat o astfel de Hotărâre de Guvern, prin care scoateți România dintr-un circuit al performanței tehnice?

Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Alecsandru Știucă

Domnul deputat Alecsandru Știucă, două interpelări.

Aveți cuvântul pentru prezentarea pe scurt a interpelării. Vă rog!

   

Domnul Alecsandru Știucă:

Vă mulțumesc.

Doamna președintă,

Interpelarea noastră se adresează primului-ministru al României, Guvernului României, și vizează relația cu Legislativul.

Vreau să supun atenției domnului prim-ministru o modalitate de lucru a Guvernului în relația cu Parlamentul, care ridică probleme foarte, foarte serioase.

Iată, este vorba de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.2/9 februarie 2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar.

Această lege a fost aprobată, a parcurs un drum legal, corect. A primit avizul Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, al Comisiei pentru muncă și protecție socială, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, precum și al Consiliului Legislativ. Este votată în Parlamentul României. Este promulgată de președintele României, iar Guvernul, la o săptămână, două, nu este de acord cu hotărârea Parlamentului și cu promulgarea de către președintele României a acestei legi și emite Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.2, prin care suspendă aplicarea prevederilor Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public, motivând existența unor discriminări între diferite categorii de funcționari publici, precum și că susținerea financiară a dispozițiilor acestei legi nu este posibilă.

Este surprinzător acest mod de a reglementa o problemă, în condițiile în care, deja 33 de legi au fost aprobate prin asumarea răspunderii Guvernului, au fost emise 271 de ordonanțe de urgență, iar mai recent, primul-ministru, Guvernul, ne promovează o nouă formulă de blocare a activității Parlamentului României.

Ne întrebăm: de ce nu s-a propus președintelui țării trimiterea legii înapoi, la Parlament, pentru reexaminarea acestui act normativ, sau sigur se putea și sesiza Curtea Constituțională asupra discriminării de care se face vorbire.

În alegerea soluțiilor, Guvernul a preferat-o pe cea de compromis, aceea a unei ordonanțe de urgență, care să blocheze o hotărâre a Parlamentului României, o lege promulgată de Președintele României.

A doua. Cerem sprijinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei în rezolvarea problemei sesizate de către Consiliul Județen al Persoanelor Vârstnice, împreună cu reprezentanții Consiliului Local Slobozia și ai consiliului județen, privind atribuirea unui spațiu care se găsește la dispoziția Ministerului Solidarității Sociale și Familiei.

Mulțumesc pentru sprijinul pe care îl vom primi.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
   

Domnul deputat Bogdan Ciucă, 2 interprelări, depuse în scris.

 
  Dragoș Petre Dumitriu

Domnul deputat Dragoș Dumitriu, 2 interpelări. Aveți cuvântul, domnule deputat.

   

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Cu voia dumneavoastră, voi prezenta foarte pe scurt cele două interpelări și, dacă sunteți de acord, aș vrea să adaug o a treia, tot așa, foarte, foarte pe scurt?

 
   

Doamna Daniela Popa:

Poftiți.

 
   

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Vă mulțumesc.

Prima interpelare este adresată domnului ministru al administrației și internelor, Vasile Blaga, și prezintă ciudățenia contrastului dintre declarațiile incendiare vizând lupta împotriva corupției și ceea ce simt simplii cetățeni zi de zi, și anume nesiguranța față de infracționalitatea de stradă, infracționalitatea creată de găștile de cartier, găștile de stradă.

În interpelare i-am și precizat domnului ministru câteva locații extrem de precise, unde se găsesc case de toleranță, se găsesc centre de distribuire a drogurilor, se găsesc găști de derbedei, care pun în pericol viața de zi cu zi a cetățeanului. Și aștept să văd și eu niște acțiuni concrete.

Știu că domnul ministru a primit această interpelare încă de acum o săptămână, deocamdată, nu am văzut nici un efect în zonele respective.

A doua interpelare este adresată domnului ministru Răzvan Ungureanu. Și fac apel la cunoștințele sale diplomatice, la istoria diplomației, pe care o cunoaște, și îl rog să-mi spună și mie în ce țări europene miniștrii Statelor Unite și ai marii Britanii au mai intervenit atât de flagrant ca în România, într-o problemă care viza sistemul juridic. Mă refer la Ordonanța D.N.A.

De asemenea, aș dori să știu dacă afirmațiile domnului ambasador Quinton Quayle, care îl vizau în mod implicit pe Președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, sunt o părere personală sau sunt rezultatul muncii de investigații a unor servicii din Marea Britanie? Țară pe care domnul Quinton Quayle o reprezintă, zic eu, chiar și atunci când face declarații.

În fine, aceasta a treia interpelare pe care o adaug acum îi este adresată domnului Sebastian Vlădescu, ministru al finanțelor, și se referă la o realitate pe care eu o consider inadmisibilă, și anume rambursarea cu întârziere sau, mai bine zis, nerambursarea t.v.a.-ului pentru firmele exportatoare.

Și am câteva exemple concrete și aș dori să știu cum se împacă ideologia liberală, care se bazează pe sprijinirea liberei inițiative și pe proprietatea privată, cu această întârziere a rambursărilor t.v.a.? E vorba de întârzieri de aproape un an de zile, ceea ce mie mi se pare chiar ilegal.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
   

Domnul deputat Eduard Hellvig, interpelare depusă în scris. Domnul deputat Sóki Béla, interpelare depusă în scris. Doamna deputat Manuela Mitrea, de asemenea, interpelare depusă în scris. Domnul deputat Ioan Munteanu, 3 interpelări depuse în scris.

Domnul deputat Eugen Bejinariu, 2 interpelări depuse în scris. Domnul deputat Victor Sanda, 1 interpelare depusă în scris.

Domnul deputat Ioan Cindrea, 2 interpelări depuse în scris.

Domnul deputat Petru Gabriel Vlase, 3 interpelări depuse în scris. Doamna deputat Ionica Popescu, interpelare depusă în scris. Domnul deputat Marius Iriza, 2 interpelări depuse în scris.

 
  Grațiela Denisa Iordache

Doamnă deputat Grațiela Iordache, aveți 2 interpelări. Aveți cuvântul, doamnă deputat.

   

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Bună seara.

Mulțumesc, doamnă președintă.

Stimați colegi,

Prima interpelare se adresează ministrului finanțelor, domnul Sebastian Vlădescu, și are ca temă anularea facilităților pentru micro-întreprinderi. Interpelarea se referă la declarațiile publice făcute astăzi de către domnul ministru, prin care afirmă că toate facilitățile de care beneficiază microîntreprinderile vor dispărea în momentul în care România va deveni membră a Uniunii Europeane.

Există mitul, ușor demontabil, dacă ne uităm într-adevăr la ceea ce se întâmplă în statele din Uniunea Europeană, că micro-întreprinderile, ca și statut, nu au ce căuta într-o țară care este membră a Uniunii Europene. Total greșit! Dovadă că, în alte state din Uniunea Europeană, acest lucru se întâmplă, sunt susținute, sunt ajutate și, în mod firesc și normal, aceste state au posibilitatea să-și dezvolte și să-și crească economia.

Totuși, întrebările la care vă rugăm să ne răspundeți, domnule ministru, sunt următoarele: câte microîntreprinderi au declarat în cursul anului 2004 și estimat în cursul anului 2005 pierderi? câte microîntreprinderi au declarat în anul 2004, respectiv, estimat în 2005, profit zero? câte dintre microîntreprinderi au declarat, în anii 2004 și estimat în 2005, că sunt pe profit?

De asemenea, vă rugăm, domnule ministru al finanțelor, cât la sută sau un număr, o cifră absolută, din microîntreprinderile românești sunt sub suspiciunea de a fi vehicul numai pentru plata veniturilor, fără a mai plăti impozit pe salarii?

Considerăm că aveți aceste răspunsuri, pentru că numai aceste răspunsuri pot sta la baza elaborării unei strategii care să presupună eliminarea facilităților fiscale la microîntreprinderi, în condițiile în care acest sector este unul care contribuie în mod semnificativ la produsul intern brut și, mai mult decât atât, angajează peste 2,5 milioane de salariați.

Cea de a doua interpelare se adresează tot domnului ministru al finanțelor, domnul Sebastian Vlădescu, și are la bază situația existentă pe piața de capital românească în viziunea aplicării Codului Fiscal de la 1 ianuarie 2006.

Vă informăm și pe această cale, domnule ministru, că în piața de capital, datorită unor nelămuriri de ordin tehnic, nu se poate aplica la ora actuală Codul Fiscal, astfel încât într-adevăr să se facă diferențierea între impozitul de 16% pentru valorile mobiliare deținute mai puțin de un an și 1% pentru valorile mobiliare deținute mai mult de un an. Piața de capital a sugerat posibilitatea folosirii cu titlu de document justificativ a unei declarații pe propria răspundere în ceea ce privește data de referință a acțiunilor și prețul lor de achiziție.

Vă rugăm să ne informați dacă sunteți de acord cu aceste măsuri, care ar putea debloca aplicarea cotei de 16%, respectiv, 1% de impozit în piața de capital?

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, doamnă deputat.

 
  Cornelia Ardelean

Doamna deputat Cornelia Ardelean. Aveți cuvântul. Aveți interprelare?

   

Doamna Cornelia Ardelean:

Da, una singură am.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Da, vă rog.

 
   

Doamna Cornelia Ardelean:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Interpelarea este adresată domnului ministru Mihai Hardău și se referă la acordul semnat cu sindicatele din învățământ. Aș dori să trag un semnal de alarmă asupra modului cum se respectă acest acord, și aceasta în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu sindicatele din învățământul arădean.

Sindicaliștii și, de altfel, toți salariații din învățământ se arată nemulțumiți de faptul că încă nu s-au constituit comisiile mixte pentru monitorizarea elaborării și implementării proiectelor și investițiilor, în valoare de aproximativ 1 miliard de euro. Partenerul social, adică sindicatele, nu au fost consultate pentru stabilirea de comun acord a direcțiilor strategice privind programele finanțate din acest fond. Nu s-a făcut nimic pentru repararea pe cale administrativă a prejudiciilor salariale produse în perioada octombrie 2001-octombrie 2004, pentru calculul greșit al salariilor. Și, totodată, se arată nemulțumiți de faptul că încă nu există semnale, din punctul lor de vedere, în ceea ce privește Proiectul Legii salarizării personalului bugetar.

Domnule ministru, eu aș dori să evit ca aceste nemulțumiri ale salariaților din învățământ să degenereze într-un nou conflict de muncă, mai ales că aș vrea să menționez faptul că efectele grevei din învățământ, din cursul lunii noiembrie, încă nu au pe deplin depășite.

Îngrijorarea mi-a parvenit și din partea părinților, care se arată îngrijorați de faptul că învățământul ar putea să aibă loc un nou conflict de muncă.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Petru Călian

Domnul deputat Petru Călian. O interpelare aveți, da? 2 interpelări. Vă rog, aveți cuvântul.

   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Prima interpelare este adresată domnului ministru Adrian Iorgulescu și are ca obiect evacuarea Galeriei artiștilor plastici din Cluj în urma unei decizii judecătorești care recunoaște ca proprietar al spațiului din strada Iuliu Maniu nr. 4 Parohia Romano-Catolică din Cluj. Este cunoscut faptul că întreg centrul Clujului este revendicat de către Parohia Romano-Catolică.

Ce se întâmplă? Uniunea Artiștilor Plastici, la ora actuală, este în stradă și eu cer în mod imperativ intervenția ministrului culturii și cultelor în vederea remedierii acestei situații extrem de grave din Cluj. Pentru că, din momentul în care Clujul este un centru cultural, el trebuie să-și păstreze această calitate într-un spațiu adecvat, nu în stradă, așa cum se întâmplă la ora actuală.

O a doua interpelare este adresată domnului ministru Eugen Nicolăescu și are ca obiect criza de lapte praf gratuit pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 12 luni. Conform Legii nr. 321/2001, copiii cu vârste între 0 și 12 luni care nu beneficiază de lapte matern au dreptul la laptele praf gratuit.

La ora actuală, din acest punct de vedere este o criză fantastică, cel puțin pe piața Clujului, și solicităm Ministerului Sănătății să intervină ferm pentru remedierea acestei situații. Este suficient că mor de foame foarte mulți adolescenți, cred că nu este cazul să avem aceeași problemă și în rândul nou născuților.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
   

Domnul deputat Ioan Țundrea, 2 interpelări depuse în scris.

 
  Andrian-Sirojea Mihei

Domnul deputat Adrian Mihei. Aveți o interpelare?

     

Domnul Andrian-Sirojea Mihei:

Nu, am 4.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă rog, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Andrian-Sirojea Mihei:

Mulțumesc, doamnă președintă de ședință.

Este o interpelare comună, adresată doamnei ministru al justiției, Monica Macovei, și domnului ministru de externe, Răzvan Ungureanu. Este vorba de memoriul domnului Plescan Laurențiu, cetățean român, domiciliat în Constanța, și face referire la un accident de circulație în are este angrenat și un cetățean al Statelelor Unite ale Americii, este vorba de un militar.

Și întrebarea care reiese din acest memoriu este următoarea: în condițiile Acordului SOFA existent între România și Statele Unite ale Americi, dacă statul român acceptă să renunțe la dreptul de exercitare a jurisdicției sale penale, care sunt mecanismele legale create de statul român pentru a-și proteja cetățenii, pentru a nu fi supuși unor soluții juridice nedrepte?

O altă interpelare este adresată Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, domnului Gheorghe Flutur, și are ca referire examenul de săptămâna trecută pentru ocuparea funcțiilor de directori ai agenției județene, agențiile de plată pentru agricultură și dezvoltare rurale, care este părerea domniei sale referitoare la obiectivitatea și transparența acestor examene? Și care este punctul de vedere al domniei sale, în momentul în care aceste, să spunem, scurt-circuitări ale sistemului de examinare ar ajunge pe masa Adunării Parlamentare a Uniunii Europene?

O altă interpelare este adresată Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, doamnei ministru Sulfina Barbu. Mă interesează și pe mine, ca și pe cetățenii municipiului și județului Constanța, care este strategia ministerului pentru județul Constanța? Pentru că se întâmplă foarte multe aspecte, care nu au de a face, consider, cu politica de mediu a actualului Guvern. Și fac referire la memoriile a mai multor organizații nonguvernamentale referitoare la distrugerea Pădurii Comorova din Mangalia, construcții de beton pe plajele din Constanța și ultima, să spunem așa, găselniță a ministerului, referitoare la concesionarea plajelor pentru 30 și ceva de firme, care, până la urmă, după aceea, să închirieze altor agenți economici.

Mai sunt decât 3 luni până la începerea sezonului estival și cred că suntem îndreptățiți să cunoaștem și noi, în final, care este politica de mediu pentru județul Constanța.

Iar o ultimă interpelare este adresată Consiliului Concurenței, domnului președinte Mihai Berinde. Întrebarea mai multor agenți economici de pe platforma Portului Constanța este dacă domnia sa are idee cum sunt fixate prețurile pentru serviciile de pilotaj și de remorcaj în Portul Constanța, care este autoritatea de reglementare a acestor tarife, care sunt tarifele minime, și dacă în accepțiunea legislației Uniunii Europene este permis să existe tarife minime în acest domeniu?

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Pantelimon Manta

Domnul deputat Pantelimon Manta. Aveți interpelare, da? Vă rog, aveți cuvântul.

   

Domnul Pantelimon Manta:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Interpelarea este făcută împreună cu colegul meu Romanescu Marcel, de la Grupul parlamentar PD. O avem și semnată, o să o dau la secretariat, cuprinde și o documntație anexă.

Se adresează ministrului culturii, având în vedere că directorul de la Direcția pentru cultură, culte și patrimoniu de la nivelul județului Gorj intenționează să solicite în instanță rezilierea contractului, de fapt, a atribuirii în folosință pentru anticariatul din județul Gorj a unui spațiu din Calea Eroilor nr. 15-17.

Având în vedere că anticariatul este gestionat de o fundație nonprofit, precum și faptul că opinia publică și mass-media locală au reacționat negativ la această inițiativă a directorului, adresăm rugămintea ministrului culturii să intervină, să clarifice problema.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Aledin Amet

Domnul deputat Amet Aledin. Aveți 3 interpelări, da? Vă rog.

   

Domnul Amet Aledin:

Mulțumesc frumos, doamnă președintă de ședință.

Am trei interpelări.

O primă interpelare este adresată doamnei Sulfina Barbu, ministrul mediului și gospodăririi apelor.

În orașul Constanța, un proiect vechi, existent încă din perioada interbelică, este realizarea unei șosele de coastă, care să fluidizeze traficul rutier și care unească Portul Tomis cu Stațiunea Mamaia. De mare importanță este punctul de vedere al Ministerului Mediului. Care este acest punct de vedere? Aceasta este o primă interpelare.

Cea de a doua interpelare este adresată domnului László Borbély, ministru delegat pentru lucrări publice și amenajarea teritoriului.

În orașul Constanța a fost demarată o investiție importantă și necesară, reprezentând construirea unei săli de sport cu o capacitate a locurilor superioară celei existente, situată pe strada București. Construcția necesită, în scopul finalizării, investiții noi. Care este stadiul acestui proiect?

Și cea de a treia interpelare este adresată domnului Mihai Iorgulescu, ministrul culturii și cultelor. Între guvernele României și Turciei există un acord care prevede construirea unei geamii la București și construirea unei biserici ortodoxe la Istambul. Care sunt etapele necesare finalizării acestui important proiect?

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

 
   

Domnul deputat Titus Corlățean are 2 interpelări, pe care le-a depus în scris. Domnul deputat George Băeșu, 2 interpelări depuse în scris. Doamna deputat Anca Petrescu, o singură interpelare depusă în scris. Domnul deputat Florin Iordache, 1 interpelare depusă în scris. Domnul deputat Vasile Pușcaș are 3 interpelări depuse în scris. Domnul deputat Cosmin Vasile Micula, 4 interpelări depuse în scris.

 
  Rovana Plumb

Doamna deputat Rovana Plumb. Aveți o interpelare. Aveți cuvântul, doamnă deputat.

   

Doamna Rovana Plumb:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Stimați colegi,

Interpelarea este adresată domnului ministru Codruț Sereș și se referă la situația existentă în orașul Ocnele Mari din județul Vâlcea, oraș care se află într-un continuu declin economic, cu repercusiuni pe plan social. Și mă refer în special la populația din acest oraș, care este într-o stare de panică și de disconfort, cauzată de stagnarea programului investițional, în special pe infrastructură.

Precizez faptul că în anul 2003, prin Hotărârea de Guvern nr. 336, au fost alocate pentru finanțarea programului investițional suma de 484,5 miliarde lei vechi.

Solicităm ministrului economiei și comerțului să aloce sumele aferente programului investițional pentru infrastructură în anul 2006 și rog să ne transmită punctul de vedere în acest sens.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, doamnă deputat.

 
   

Domnul deputat Gheorghe Chiper, 2 interpelări depuse în scris. Domnul deputat Aurel Vlădoiu, 1 interpelare "depusă în scris. Tot o interpelare depusă în scris, domnul deputat Mugurel Liviu Sârbu. Doamna deputat Rusu Mihaela, 2 interpelări depuse în scris.

Domnul deputat Moldovan Radu, 2 interpelări depuse în scris. Domnul deputat Dan Radu Rușanu, 2 interpelări depuse în scris. Domnul deputat Nicolae Popa, o interpelare depusă în scris. Domnul deputat Stan Ion, 2 interpelări depuse în scris. Domnul deputat Horia Văsioiu, o interpelare "depusă în scris.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu. Aveți 4 interpelări, vă rog să le prezentați pe scurt.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Prima interpelare este adresată domnului Gheorghe Barbu, ministrul muncii, solidarității sociale și familiei. Obiectul interpelării îl reprezintă situația foarte grea cu care se confruntă peste 60 de salariate de la Somvetra Gherla, care, în acest moment, au calitatea de salariați, dar firma este închisă, nu este falimentară și nu funcționează. Aceste persoane, mămici, au copii în vârstă de până la 2 ani, nu pot să-și primească drepturile cuvenite pe lunile noiembrie și decembrie.

O a doua întrebare este adresată domnului Codruț Sereș, ministrul economiei și comerțului. Obiectul interpelării îl constituie introducerea unui impozit de 7,4 euro la mia de metri cubi de către Distrigaz Nord. Este o situație anormală și sper că nu ne așteaptă și impozit pe aer în cel mai scurt timp.

Ultimele două interpelări sunt adresate domnului Eugen Nicolăescu, ministrul sănătății. Obiectul interpelărilor îl constituie Serviciul de Ambulanță Caraș-Severin. Una dintre ele se referă la finanțarea defectuoasă, personal redus, dotarea insuficientă și învechită. Cealaltă se referă la renegocierea tarifului pe solicitare, pe tipuri de ambulanță și modalitatea de plată a serviciilor medicale de urgență și transport sanitar.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
   

Nu încheiem această ședință fără să-mi exprim încă o dată nemulțumirea că miniștrii nu sunt prezenți pentru a răspunde la întrebările și interpelările deputaților, mai ales că erau programați să vină la această ședință. Consider că este un semnal extrem de grav, un semnal negativ, în ceea ce privește relația Parlament-Guvern, dar și în ceea ce privește respectarea legilor țării. Și spun acest lucru pentru că în art. 112 din Constituție se arată că: "Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputați sau de senatori".

În acest sens, rog ministrul pentru relația cu Parlamentul să ia act de acest lucru și să acționeze conform cu prevederile Constituției și Regulamentului Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc. O seară bună.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 19,20.

 
       

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 25 octombrie 2021, 16:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro