Plen
Ședința Camerei Deputaților din 9 martie 2006
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.29/17-03-2006

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
27-10-2021
26-10-2021
25-10-2021
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 09-03-2006 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 9 martie 2006

3. Dezbaterea Proiectului de lege privind procedura insolvenței (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 23/2006

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Urmează Proiectul de Lege privind procedura insolvenței.

Potrivit prevederilor art. 115 din Regulamentului Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor regulamentului, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege. Are cuvântul reprezentantul inițiatorului.

Inițiatorul, vă rog, în două cuvinte.

Doamna Kibedi Katalin Barbara:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Distinsă Cameră,

Legea insolvenței încearcă să aducă modificări substanțiale a ceea ce a fost Legea reorganizării judiciare și a falimentului, prin simplificarea procedurii, prin degrevarea judecătorului sindic de acele competențe, unde, presupunând cunoștințe de economie, de finanțe, totuși, nu s-ar putea declara specialist, prin mărirea rolului masei creditorilor, și să hotărască el dacă o societate comercială, declarată ca fiind incapabilă de plata creanțelor, să poată să hotărască că este și trebuie să-i dea o șansă de reorganizare și să nu o treacă imediat la procedura falimentului.

Ceea ce aș vrea să subliniez, pentru că în cadrul Senatului și și la discuțiile comisiilor din cadrul Camerei Deputaților legea a fost mult apreciată, două probleme spinoase s-au ridicat, și cu acestea aș vrea să vă rețin atenția, pentru ca votul dumneavoastră să fie dat în cunoștință de cauză.

Una din probleme, și care este foarte importantă sub aspectul și al strategiei reformei sistemului judiciar, pe obligația pe care ne-am asumat-o, de a specializa judecătorii, este stabilirea competenței instanțelor care vor judeca aceste cauze având ca obiect procedura insolvenței. Și anume, s-a considerat necesar, pentru specializarea judecătorilor, ca instanța competentă să fie la nivelul tribunalului din localitatea unde își are sediul curtea de apel.

De ce s-a ajuns la această concluzie? În condițiile în care s-a demonstrat statistic, ani de zile, că sunt județe, mai ales, unde e vorba de regiuni defavorizate, numărul cauzelor care au ca obiect procedura falimentului au fost reduse. În consecință, noi nu putem vorbi de judecători sindici specializați, întrucât aceștia sunt antrenați și în judecarea altor cauze. Nu poți să pretinzi ca într-un an de zile un judecător să judece 5 cauze și un altul 500 de cauze. Or, în măsura în care noi îi antrenăm și în judecarea altor cauze, nu mai putem numi "specializare". Și atunci, adunarea lor la un tribunal, care va aduna toate cauzele de faliment, va asigura ca într-adevăr un judecător sindic să judece doar dosare care au ca obiect insolvența, și nu să-i risipim din nou în diverse dosare civile.

A doua problemă importantă care s-a ridicat este stabilirea ordinii creanțelor care pot fi executate. Pentru că s-a mai spus încă o dată că nu trebuie să aibă statul și bugetul public privilegii, am studiat jurisprudența Curții Constituționale. Ea a mai fost supusă analizei Curții Constituționale, care a stabilit că faptul că se așează creanțele bugetare pe un loc superior nu înseamnă că s-ar încălca prevederile art. 16 din Constituția României, întrucât acesta vizează egalitatea cetățenilor în fața legii, fără să adauge Constituția vreo situație în care cetățenii, în raport cu autoritățile, ar trebui să fie pe picior de egalitate.

De altfel, în toată legislația europeană creanțele bugetare au un alt regim, pentru că trebuie, în fond, protejate, din moment ce bugetul public înseamnă al tuturor, și nu al unei persoane private.

În aceste condiții, v-aș atrage atenția că dacă se va vota cu amendamentele care au survenit, mai ajungem și la o situație destul de hilară, ca acele creanțe negarantate, creditorii chirografari, să fie așezați cu prioritate, de pildă, și față de îndeplinirea, pur și simplu, a obligațiilor de întreținere. Și mă întreb de ce copiii trebuie să fie defavorizați, față de niște societăți comerciale, are au, har, Domnului, din ce să se îndestuleze, pe când copiii nu știu de unde și-ar putea, singuri, căuta mijloacele de subzistență.

Deci, aș dori să meditați la aceste două aspecte și să votați în consecință.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc. Vă rog să interveniți atunci când amendamentele nu sunt susținute de dumneavoastră, ca să știm acest lucru.

Reprezentantul comisiei raportoare?

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Dați-mi voie să vă prezint Raportul comun asupra Proiectului de Lege privind procedura insolvenței.

În conformitate cu art. 95 și 115 din Regulamentului Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități, împreună cu Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege mai sus menționat.

La dezbateri au fost avute în vedere avizele pozitive primite de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, de la Consiliul Legislativ, precum și de la Consiliul Economic și Social.

Senatul a fost în calitate de primă Cameră sesizată și a adoptat proiectul de lege în ședința din 21 decembrie 2005.

La dezbaterea proiectului de lege au participat în calitate de invitați doamnele Kibedi Katalin, secretar de stat, și Claudia Roșianu, consilier în Ministerul Justiției.

La lucrări, din totalul de 48 de membri ai celor două comisii reunite, au fost prezenți toți deputații.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În conformitate cu prevederile art. 61, membrii celor două comisii au început reexaminarea proiectului de lege într-o primă ședință, în 15 februarie 2006. Cu acest prilej, s-a constat că acest proiect de lege este de o complexitate deosebită, suscitând interesul, atât al majorității deputaților, cât și al unor asociații profesionale.

Față de aceste aspecte și de numărul mare de amendamente depuse, în consens și cu inițiatorii, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, constituirea unei subcomisii de lucru, compuse din reprezentanți ai celor două comisii, care să studieze și să armonizeze amendamentele depuse și, în acord cu reprezentanții instituțiilor interesate să elaboreze un raport preliminar.

Membrii celor două comisii și-au reluat dezbaterile asupra acestui proiect de lege în data de 22 februarie 2006.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu 46 de voturi pentru și 2 abțineri, să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege privind procedura insolvenței, cu amendamentele admise, prevăzute în Anexa nr. 1. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2.

Potrivit art. 73 din Constituția României, republicată, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă, din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, domnule deputat.

Domnul András-Levente Máté:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Așa cum și doamna secretar de stat și președintele Comisiei economice și de privatizare au arătat, legea este complexă și s-a dezbătut în comisii destul de mult. Cert este că, după îndelungi discuții, am ajuns la o soluție pe care comisia o propune.

Grupul parlamentar al UDMR va susține poziția și propunerile comisiei. Vă rog și pe domniile voastre să procedați la fel.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Petre Ungureanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Pentru stenogramă, Petre Ungureanu, PNL, și nu UDMR, și nu Zoltan și nu mai știu cum.

Vreau să fac precizarea, din partea Grupului parlamentar al PNL, că noi am depus un volum foarte mare de amendamente, circa 80, ele au fost admise în proporție de 90 și ceva la sută, toate acestea vizând o mai bună formulare a proiectului de lege, așa cum a ieșit de la Senat.

Ca atare, având în vedere importanța legii și necesitatea, reieșită atât din practică, cât și din teorie, cred că nu vă cer prea mult dacă vă solicit să o votați, pentru că este una dintre legile importante pentru asanarea economiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnule deputat, aveți cuvântul, Grupul PNL. PD, mă iertați, aveți dreptate, PD am vrut să zic, PNL era colegul.

Domnul Augustin Zegrean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Proiectul de lege care ni se prezintă astăzi este un mare pas înainte în procedura insolvenței, sunt multe modificări care demult trebuia făcute și, în sfârșit, cineva s-a gândit să le facă și este bine că s-a întâmplat acest lucru.

Noi vom susține proiectul de lege, astfel cum a fost adoptat prin raport. Deci, în ceea ce privește competența, vom susține competența de soluționare să rămână la tribunale, pentru că așa este corect. Există judecători specializați la tribunale, de 10 ani se judecă în acest domeniu și fiecare tribunal are deja o secție comercială și de insolvență. Nu este normal ca procesele acestea să se ducă numai la tribunalele din localitățile în care există curte de apel, nu există nici o rațiune pentru acest lucru.

De asemenea, în ce privește dreptul de preferință al statului, vom susține forma propusă de Guvern, deci, de inițiator.

În rest, nu avem alte observații de făcut.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Alte grupuri parlamentare? Nu sunt.

Rog comisia să ne propună timpul de dezbatere.

Domnul Mihai Tudose:

Domnule președinte,

Propun un timp general de 15 minute.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

15 minute.

Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Rog liderii de grupuri să aducă colegii în sală, pentru că, după ce vom trece de acest proiect de lege, poate reușim să rezolvăm restul proiectelor cu respingerile, ca să nu le trimitem la vot final marți.

Intrăm în dezbaterea proiectului de lege, lucrăm pe raport.

Nr. crt. 1 și 2, comisia propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptate în unanimitate.

Nr. crt. 3, comisia ne propune un amendament.

Dacă sunt intervenții privind amendamentul comisiei? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 4, comisia ne propune formularea inițiatorului. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 5, comisia ne propune o reformulare. Amendament acceptat. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

 

Domnul Mihai Tudose:

Intervenție.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Intervenție la ce, domnule deputat?

Domnul Mihai Tudose:

Tot la acest articol, completare.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Am votat, domnule deputat.

Vă rog.

Domnul Mihai Tudose:

La punctul 5 din raport, domnule președinte, este o eroare materială. Art. 3, pct. 8 este "dreptul de a participa", apare un "la" în plus; este "dreptul de a participa și vota la adunarea creditorilor" nu "de a participa la și vota".

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc. Rog să se facă modificarea respectivă.

Nr.crt. 6, comisia ne propune ...

 

Domnul Mircea Grosaru (din sală):

Tot la acest articol, o completare la eroarea materială.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Completare la eroarea materială.

Domnul Mircea Grosaru:

Deci o completare, domnule președinte.

Aici, la art. 3, pct. 8, este scris "în total sau în parte" deci forma corectă este "total sau în parte". De asemenea, acea eroare materială care a fost deja sesizată de către colegul, iar în continuare, după "adunarea creditorilor inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciară, admis de judecătorul sindic, de a fi desemnat" în loc de "de a fi desemnați".

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule deputat, ...

Domnul Mircea Grosaru:

Este vorba de creditor.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule deputat, aceste intervenții trebuie făcute înainte ca eu să supun la vot. După aceea, vă rog frumos să mă înțelegeți că nu pot să le discut.

Domnul Mircea Grosaru:

Domnule președinte,

Am ridicat mâna și vă rog să ...

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vorbiți cu secretarul care este pe partea dumneavoastră să-mi atragă atenția. Am să mă uit cu mare atenție.

Domnul Mircea Grosaru:

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă rog luați seama de observațiile făcute de domnul deputat, de erorile materiale pe care dânsul le-a sesizat și să faceți modificările necesare.

Rog secretarii să fie mai atenți când...

Nr.crt. 6, comisia ne propune un amendament sau, mă rog, o reformulare, pentru că par mai multe amendamente. Amendament acceptat.

Dacă există intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Nr. crt. 7, 8 și 9, comisia ne propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Adoptate în unanimitate.

Nr. crt. 10, comisia ne propune o reformulare. Amendament admis.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 11, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 12, comisia ne propune o reformulare conform raportului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră poziția comisiei. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 13, formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 14, amendament admis de comisie.

Intervenții de la comisie, vă rog, luați cuvântul.

Domnul Mihai Tudose:

Este vorba tot despre o eroare materială de redactare, domnule președinte de ședință.

În ultima propoziție este "republicată se face în mod aleatoriu" "republicată în mod aleatoriu în sistem informatizat"; dispare sintagma "se face".

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Inițiatorul, sunteți de acord? Inițiatorul este de acord cu această modificare a amendamentului admis.

Dacă sunt alte intervenții? Nu sunt. Voturi pentru amendament, cu modificarea propusă de comisie? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 15, amendamentul admis de către comisie.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Amendamentul comisiei. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr. crt. 16, amendamentul comisiei. Reformulările, amendamentele admise comisiei, că sunt mai multe.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru poziția comisiei? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate nr.crt. 16.

Nr.crt. 17, nr.crt. 18, nr.crt. 19, comisia propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 20, amendament al comisiei, reformularea comisiei.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 21, reformularea comisiei.

Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 22, reformularea comisiei. Amendamente admise.

Dacă există intervenții? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră nr.crt. 22. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 23, nr.crt. 24, nr.crt. 25 și nr.crt. 26, comisia propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Adoptate în unanimitate.

Nr.crt. 27, comisia propune reformulare. Amendament admis.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Nr.crt. 27 adoptat în formularea comisiei.

Nr.crt. 28, amendamente ale comisiei.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru amendament? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Nr.crt. 28 adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 29, amendamente ale comisiei, adoptate de comisie. De fapt, un amendament.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru amendament? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 30, reformularea comisiei. Amendament admis.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 31, amendament admis de către comisie.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr. crt. 32, 33, formularea comisiei.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

La Nr.crt. 34, amendament admis de către comisie.

Dacă există intervenții? Nu există. Voturi pentru amendament? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 35, 36, 37 și 38, formularea comisiei. Comisia propune formularea inițiatorului, mă iertați.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 39, amendament admis de comisie.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 40, amendament admis de către comisie.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții. Voturi pentru amendament? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr. crt. 41, formularea inițiatorului.

Dacă există intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 42 din raport, comisia propune un amendament.

Dacă există intervenții? Nu sunt. Voturi pentru poziția comisiei? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Numerele curente 43, 44 și 45 inclusiv, comisia propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 46, amendament admis de către comisie.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru amendament? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr. crt. 47, amendament admis de către comisie.

Dacă există intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 48, 49, 50, 51 și 52 inclusiv, comisia propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Adoptate în unanimitate.

Nr.crt. 53, comisia propune amendament.

Dacă există intervenții? Nu sunt. Voturi pentru amendamentul comisiei? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 54, comisia propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 55, comisia propune adoptarea unui amendament.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru amedament? Vă mulțumesc. Voturi împotriva amendamentului? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Numerele curente 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 și tot așa până la 96 inclusiv, comisia ne propune formularea inițiatorului.

Dacă există intervenții? Nu sunt.

Adoptate în unanimitate.

Nr.crt. 97, comisia ne propune amendament.

Dacă există intervenții? Nu sunt. Voturi pentru amendament? Voturi împotriva amendamentului? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 98, 99 și 100, comisia propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptate în unanimitate.

Nr. crt. 101, amendamente admise în comisie.

Dacă există intervenții? Nu sunt. Voturi pentru formularea comisiei? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr. crt. 102, comisia propune amendament.

Cine vrea să facă intervenții la poziția comisiei? Nu vrea nimeni. Voturi pentru formularea comisiei? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Nr. crt. 102 adoptat în unanimitate.

De la 103 până la 110 numere curente, inclusiv 110, comisia propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Textele de la numerele curente adoptate în unanimitate.

Nr. crt. 111, amendament al comisiei.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru amendamentul comisiei? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Nr. crt. 112, amendament al comisiei.

Dacă există intervenții. Nu sunt. Voturi pentru amendament? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

112 adoptat în unanimitate.

Nr. crt. 113 până la 125, inclusiv, comisia propune textele inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Adoptate în unanimitate.

Nr. crt. 126, comisia propune reformularea, amendamente admise.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Nr. crt. 127, comisia propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Text adoptat în unanimitate.

Nr. crt. 128, comisia propune reformulare, conform raportului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

129 număr curent din raport până la 140 inclusiv număr curent din raport, comisia ne propune adoptarea textului inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Adoptate în unanimitate.

Nr.crt. 141, comisia de propune amendament.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru amendamentul comisiei? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt.

Text adoptat în unanimitate.

Nr. crt. 142, 143 din raport, comisia ne propune textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. adoptate în unanimitate.

Nr. crt. 144, comisia ne propune amendamente.

Dacă, la amendamentele comisiei, există intervenții? Nu sunt. Voturi pentru amendamentul comisiei? Vă mulțumesc. Voturi împotriva amendamentului comisiei? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Nr. crt. 145, comisia ne propune amendamente.

Dacă există intervenții la amendamentul comisiei?

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Augustin Zegrean:

Domnule președinte,

La art. 123 noi susținem textul formulat de inițiator pentru că ni se pare că este corect ca statul, creanțele statului să fie preferate celorlalte creanțe. Ordinea de distribuire de acolo este corectă.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Am o intervenție care este împotriva amendamentului comisiei.

Mai sunt alte intervenții? Domnul deputat Băeșu.

Domnul George Băeșu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să vă spun că și grupul nostru susține formula propusă de inițiator și aceasta a fost poziția noastră și în cadrul dezbaterilor de la Comisia juridică.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Mircea Grosaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acest art.123, pct. 4 a creat, într-adevăr, mai multe dispute în Comisia juridică și aș dori să îmi precizez poziția în legătură cu acest amendament care, în comisie, a fost acceptat. Singura diferență este faptul că, într-adevăr, sesizat și de către doamna ministru, este faptul că, într-adevăr, aceste creanțe, creanțele chirografare, inclusiv creanțele bugetare negarantate sunt așezate ca ordin de preferință înaintea punctului 5, adică creanțele reprezentând sumele datorate de către debitori unor terți, în baza unor obligații de întreținere.

Deci suntem de acord cu schimbarea punctului 4 cu punctul 5 cum, de fapt, am și hotărât în comisie, însă bănuiesc că a fost o eroare de dactilografiere și susținem ca acest punct 4, deci creanțele chirografare, inclusiv creanțele bugetare să rămână așa cum a fost formulat și așa cum a fost amendamentul aprobat de către comisie, datorită faptului că art. 16 din Constituția României ne spune că cetățenii sunt egali în fața legii. Or, se creează o discriminare în această situație prin faptul că, atâta timp cât creditorii bugetari, este vorba de Direcția Generală a Finanțelor Publice și AVAS, având la dispoziție Codul de Procedură Fiscală, nu și-au garantat aceste creanțe, atunci, ajunși în această procedură de insolvență care este o procedură specială, nu văd din ce cauză ar trebui să ocupe o poziție privilegiată.

Deci aș ruga colegii să voteze pentru amendament așa cum a fost formulat și cum a fost acceptat de către comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Stimați colegi,

Deci avem un amendament adoptat de comisie pe care-l sprijină o parte dintre colegi, o parte sunt împotrivă.

Inițiatorul? Și după aceea domnul Rus.

Doamna Katalin Barbara Kibedi:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Așa cum am subliniat și vă pot da exact numărul Deciziei Curții Constituționale, este vorba de Decizia 215/1999, unde s-a analizat problema priorităților creanțelor bugetare.

Curtea Constituțională a decis că art. 16 se referă la egalitatea cetățenilor în fața legii și nu la egalitatea cetățenilor în raport cu autoritățile. Dar, așa cum am subliniat, nu este vorba de creanțele statului, este vorba de creanțele bugetare care sunt, de fapt, ale tuturor pentru că este vorba de bugetul public. În acest fel, și în legislația europeană, întotdeauna au o protecție specială. De aceea, considerentele noastre erau că acea ordine este foarte bine gândită și foarte bine stabilită în raport cu ceea ce și experții au observat și au considerat că este o înșiruire foarte corectă.

De aceea, v-aș ruga să votați pentru această modalitate de ordonare a creanțelor.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnul deputat Rus.

Mulțumesc, doamna ministru.

Domnul Ioan Aurel Rus:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Și Grupul parlamentar al Partidului România Mare susține poziția exprimată aici de domnul coleg Augustin Zegrean și nu cred că este un privilegiu atunci când statul este primul cel care își primește creanțele înapoi. Deci mi se pare foarte normal.

Mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Vom vota acest amendament. Vă rog, de data aceasta, să votăm cu cartele pentru că există puncte de vedere divergente.

Vă rog să introduceți cartelele, să vă identificați.

 

Domnul Ioan Munteanu (din bancă):

Acum votăm amendamentul comisiei?

Domnul Miron Tudor Mitrea:

După ce vă identificați, vom vota amendamentul comisiei, bineînțeles, pe care nu-l susține inițiatorul și împotriva căruia au votat foarte mulți colegi.

Vă rog să vă faceți simțită prezența. Vă înregistrați și să votați pentru amendamentul comisiei. Sau împotriva amendamentului comisiei.

Mulțumesc.

Rog să se afișeze rezultatul votului.

Din 111 prezenți, 17 voturi pentru, 85 împotrivă, amendamentul comisiei a fost respins.

Vă rog să vă pregătiți să votăm pentru formularea inițiatorului. Vă rog să vă înregistrați prezența și să votăm pentru formularea inițiatorului, vă rog. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați rezultatul. 116 prezenți, da 101, abțineri 1, împotrivă 9. S-a adoptat formularea comisiei.

Mergem mai departe.

 

Domnul Ioan Munteanu (din bancă):

Formularea inițiatorului.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Formularea inițiatorului, vă rog să mă iertați.

Nr.crt. 146, 147 și 148, comisia ne propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Adoptate în unanimitate.

La nr.crt. 149 avem amendament.

Dacă sunt intervenții?

(Se adresează domnului deputat Augustin Zegrean care discută cu doamna secretar de stat Katalin Kibedi.)

Domnule deputat, domnule Zegrean, lăsați-o pe doamna, vă rog, să fie atentă.

Nr.crt. 149, amendament al comisiei.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții. Voturi pentru amendamentul comisiei? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr.crt. 150 până la nr.crt. 161 inclusiv, comisia propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Adoptate în unanimitate.

Nr.crt. 162, amendament al comisiei.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru amendamentul comisiei? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Nr. crt. 163 și 164, comisia ne propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. adoptate în unanimitate.

Nr.crt. 165, amendament admis de către comisie.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru, vă rog? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu avem. Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

De la nr.crt. 166 până la nr.crt. 180 inclusiv, comisia ne propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Adoptate în unanimitate.

La 181 există o eroare materială și anume art. 154 devine art. 155.

Cu această eroare materială rectificată, dacă există intervenții pe articol? Nu sunt. Este vorba de formularea inițiatorului.

Adoptat în unanimitate.

Nr. crt. 182, comisia are amendamente admise.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Stimați colegi, am adoptat, pe articole, proiectul de lege, lege cu caracter organic. O trimitem la votul final de marți.

Stimați colegi, așa cum aveam în proiectul ordinii de zi, avem un număr de proiecte de legi cu raport de respingere. O să încercăm să dăm și votul pe proiectul de lege dacă avem un număr suficient de colegi, dar se pare că nu.

Rog liderii de grupuri parlamentare să facă un efort. Ar fi păcat să le trimitem marți, la sesiunea finală, când am putea să le adoptăm acum. Haideți să facem o încercare de prezență, deși cu ochiul liber, așa, nu pare că suntem destui.

Haideți să facem o încercare de prezență și să introducem cartela, să facem o prezență, să vedem câți suntem.

Vă rog să vă înregistrați prezența. Mulțumesc.

Vă rog să afișați prezența. 116.

Voi face un apel, deoarece și-au înregistrat mult mai mulți colegi prezența, rog liderii de grupuri să facă un efort să aducă colegii în sală.

Luăm o pauză de 5 minute, în care rog să facem acest efort. Dacă nu, asta e viața, eu nu pot să inventez mai mulți decât cei prezenți.

 

(Pauză între orele 10,24 - 10,33.)

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 28 octombrie 2021, 8:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro