Plen
Ședința Camerei Deputaților din 21 martie 2006
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.37/31-03-2006

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 21-03-2006 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 21 martie 2006

2. Dezbateri asupra Propunerii legislative privind pregătirea populației pentru apărare.
 
consultă fișa PL nr. 642/2005

 

(În continuare, ședința a fost condusă de domnul Lucian Augustin Bolcaș, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Eserghep Gelil, secretar al Camerei Deputaților.)

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Stimați colegi,

Declar deschisă a doua parte a dezbaterilor din ședința plenului Camerei Deputaților de astăzi, 21 martie 2006.

Rog domnii secretari să poftească, să începem dezbaterile, având în vedere că două proiecte de legi sunt în pericol de a fi adoptate tacit, iar dezbaterile noastre nu pot depăși ora 11,00, când se va susține moțiunea simplă inițiată de un grup de deputați PSD.

Nu mai fac eternul meu apel la liderii grupurilor parlamentare care să-și invite colegii pentru că văd că este fără rezonanță, dar solicit prezența unui secretar fără de care nu se pot desfășura dezbaterile.

Stimați colegi,

La reluarea ședinței, vă anunțăm că din totalul celor 331 de deputați și-au înregistrat prezența 186, sunt absenți 145 din care participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 15 deputați.

Conform Regulamentului, putem desfășura dezbaterea pe articole a proiectelor de legi, independent de întrunirea vreunui cvorum.

Pe ordinea de zi avem propunerea legislativă privind pregătirea populației pentru apărare.

Din partea inițiatorului?

Prezența inițiatorului, vă rog.

Vă rog să vă prezentați și să luați cuvântul.

Domnul Claudius Mihail Zaharia:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Mă numesc Claudius Zaharia, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.

Prezentul proiect de lege are în vedere consolidarea unui cadru legislativ adecvat noilor cerințe adresate României, în calitate de membru N.A.T.O. și viitor membru al Uniunii Europene, în privința serviciului militar.

Folosirea unei terminologii adaptate noilor concepte din domeniul apărării și detalierea fiecărei norme de îndeplinire a îndatoririlor militare, așa cum sunt ele consfințite de Constituția României, fac din această inițiativă legislativă un pas important în promovarea unei armate constituite din profesioniști.

Astfel, îndeplinirea serviciului militar se poate realiza și în calitate de soldat, sau gradat voluntar.

De asemenea, se realizează o delimitare conceptuală pentru resursele umane aflate în rezervă, un element de noutate fiind noțiunea de "rezervist voluntar" definită prin cei care consimt, pe bază de contract, să încadreze funcții în statele de război ale unităților militare.

"Activitățile de evidență militară și instruire premilitară a tinerilor", "Pregătire privind modul de acțiune a situațiilor de urgență", "Instruire în formațiuni sanitar-voluntare ale Crucii Roșii", ca forme complementare de pregătire a populației, pentru apărare, sunt numai câteva din prevederile instituite, în conformitate cu strategia de transformare a Armatei României, pentru crearea unui sistem de apărare a țării dimensionat și înzestrat corespunzător și capabil să asigure credibilitatea apărării teritoriului național.

Din considerentele expuse, supunem spre adoptare prezentul proiect de lege, pentru care a fost îndeplinită procedura stabilită de Legea nr.53/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

În încheiere, țin să mulțumesc tuturor colegilor din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și colegilor din Ministerul Apărării Naționale, cu care am colaborat pentru realizarea acestui proiect legislativ.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Raportul comisiei, vă rugăm.

Domnul Mihai Stănișoară:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond, în procedură obișnuită, cu Propunerea legislativă privind pregătirea populației pentru apărare, trimisă cu adresa nr.642 din 1 februarie 2006.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această propunere legislativă, cu unele observații și propuneri, care nu au fost însușite în totalitate de inițiatori.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil această propunere legislativă.

Așa cum s-a menționat, propunerea legislativă are ca obiect de reglementare pregătirea populației pentru apărare și cuprinde prevederi referitoare la îndeplinirea îndatoririlor militare, atribuțiile centrelor militare, precum și obligațiile și drepturile cetățenilor care participă la pregătirea pentru apărarea țării.

Comisia a dezbătut această propunere legislativă în mai multe ședințe, după cum urmează: în ședința din 14 februarie 2006, în urma discuțiilor generale, s-a decis solicitarea punctului de vedere al Guvernului și, în consecință, prelungirea termenului de depunere a raportului până la data de 23 februarie; în ședința din 21 februarie 2006, ținând seama că Guvernul nu a trimis un punct de vedere, iar ministrul apărării naționale, prezent la lucrări, a adus la cunoștința membrilor comisiei că Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Administrației și Internelor urmează să elaboreze un punct de vedere comun asupra propunerii legislative, membrii comisiei au decis solicitarea prelungirii termenului de depunere a raportului până la data de 2 martie; în ședința din 28 februarie 2006, comisia a reluat dezbaterile asupra acestei inițiative legislative și a hotărât să solicite prelungirea termenului de dezbatere și vot final, de la 45 la 60 de zile, considerând că propunerea legislativă întrunește criteriile prevăzute în art.75 alin.2 din Constituția României, pentru coduri și legi de complexitate deosebită; în ședințele din 8 și 14 martie 2006, au avut loc dezbaterile finale asupra propunerii legislative și a numeroaselor amendamente formulate.

În consecință, membrii comisiei au hotărât elaborarea, cu amendamente, a unui raport favorabil.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.118 alin.2 din Constituția României.

La lucrările ultimei ședințe de comisie, au fost prezenți 21 de deputați, din totalul de 24 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi pentru.

În urma dezbaterilor din 14 martie 2006, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea, cu modificări, a Propunerii legislative privind pregătirea populației pentru apărare.

Amendamentele admise sunt cuprinse în anexele pe care le aveți în posesie.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc și eu, domnule președinte.

Termenul pentru dezbatere și vot final la acest proiect de lege este la 23 martie 2006, în conformitate cu art.75 alin.2 din Constituție.

Având în vedere marele volum de muncă al comisiei, îmi permit să apreciez că este vorba de câteva sute de amendamente admise și respinse, vă propun dumneavoastră să-l considerăm un proiect de lege de complexitate deosebită și să prelungim termenul prevăzut de art.75 la cele 60 de zile pe care ni le îngăduie Constituția.

Cine este de acord cu această propunere? Vă rog să votați cu cartele, procedură electronică.

Vă rog.

Vă cer scuze. Termenul a fost deja prelungit.

Intrăm în dezbateri.

Este vorba de termenul de 60 de zile. Nu am putut ca să rezolvăm și să salvăm dezbaterile parlamentare, din considerente care-mi scapă, dar pe care rog Biroul permanent să le analizeze.

Pe raportul comisiei, vă rog.

Titlul legii, nemodificat.

Observații?

Vă rog.

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Trebuie clarificat: în "ordinea de zi", este o lege ordinară, iar în "raport", este clar că este o lege organică.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Președintele comisiei, în raport, menționează.

Domnule președinte, vă rog să menționați din nou caracterul legii - ordinară sau organică.

Domnul Mihai Stănișoară:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.118 alin.2 din Constituția României.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

De altfel, raportul comisiei menționează acest lucru și cred că nimeni nu are nici o obiecție.

Titlul legii, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Cap.I, titlul nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art.1 din lege, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art.2 alin.2, în varianta comisiei. Discuții cu privire la această variantă a comisiei? Nu.

Vă rog să vă pregătiți cartelele de vot, să procedăm la vot.

Vă rog să vă marcați prezența și să votați.

Vă mulțumesc. Afișați. 148 pentru, nici un vot împotrivă, 4 abțineri.

Adoptat varianta comisiei.

Art.2 alin.2, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art.2 lit.a), în varianta comisiei. Observații? Discuții? Nu.

Vă rog să votați asupra variantei propuse de comisie.

Vă rog să votați prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

Adoptat cu 129 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, 4 abțineri.

Lit.b), nemodificată. Observații? Nu. Adoptat.

Cap.II - titlul, în varianta comisiei. Discuții? Nu.

Supun la vot titlul Cap.II, în varianta comisiei.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați. 142 de voturi pentru, 3 împotrivă, două abțineri.

Adoptat varianta comisiei.

Secțiunea 1, titlul secțiunii, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art.3 alin.1, alin.2, alin.3, alin.4, alin.5 și alin.6, în varianta comisiei. Discuții? Nu.

Vă rog să vă pronunțați asupra tuturor alineatelor art.3 în varianta comisiei.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați rezultatul.

Adoptat cu 140 de voturi pentru, unul împotrivă și 5 abțineri.

Art.4, în varianta comisiei. Dacă sunt discuții? Nu.

Vă rog să votați asupra variantei comisiei. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

132 de voturi pentru, unul împotrivă, 4 abțineri.

Adoptat varianta comisiei.

Art.5, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art.6, cu literele subsecvente, în varianta comisiei. Dacă există discuții cu privire la art.6? Nu.

Vă rog să vă exprimați prin vot asupra variantei comisiei.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați. 128 pentru, unul împotrivă, 4 abțineri.

A fost adoptat în varianta comisiei.

Comisia, după art.6, introduce un articol nou care, într-o nouă numerotare, devine art.7.

Menționez această practică diferită la Camera Deputaților, în care se introduc de către comisie articole care dau o nouă numerotare legii, iar, pe de altă parte, se folosește procedeul articolelor cu indice pentru articolele noi. Va trebui analizată.

Art.7 nou în varianta comisiei. Dacă sunt discuții? Nu.

Vă rog să vă exprimați prin vot asupra introducerii acestui articol propus de comisie.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

Cu 141 pentru, unul împotrivă, 5 abțineri, articolul a fost adoptat.

Art.7, devenit art.8, în varianta propusă de comisie. Dacă sunt discuții? Nu.

Vă rog să vă exprimați prin vot. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

133 pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri.

Adoptat varianta comisiei.

Art.8, devenit art.9, nemodificat. Dacă sunt observații? Nu.

Adoptat.

După art.8, devenit art.9, se introduc două noi secțiuni, denumite Secțiunea a 2-a și Secțiunea a 3-a, cu următorul cuprins.

Vă rog să vă pronunțați.

Titlul Secțiunii a 2-a: "Serviciul militar activ".

Vă rog să vă pronunțați prin vot. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

Adoptat titlul cu 144 pentru, două împotrivă, 5 abțineri.

Art.10, în redactarea comisiei. Dacă sunt discuții? Nu.

Vă rog să vă pronunțați prin vot. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

145 pentru, unul împotrivă, două abțineri. Adoptat.

Art.11, în varianta comisiei. Dacă sunt discuții? Nu.

Vă rog să vă pronunțați prin vot. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

138 pentru, două împotrivă, două abțineri.

Adoptat varianta comisiei.

Art.12, alin.1, alin.2 și alin.3, în varianta comisiei. Dacă dorește cineva să ia parte la discuții? Nu.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

143 pentru, unul împotrivă, nici o abținere. Adoptat.

Art.13, în varianta comisiei. Discuții? Nu.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

148 pentru, nici un vot împotrivă, o abținere. Adoptat.

Secțiunea a 3-a - titlul introdus de comisie. Discuții? Nu.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

136 pentru, două împotrivă, două abțineri.

Adoptat titlul.

Art.14, text nou. Discuții? Nu.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

128 pentru, nici un vot împotrivă, două abțineri. Adoptat.

Art.15 alin. 1, alin.2, alin.3, alin.4 și alin.5, în varianta comisiei, text nou. Discuții? Nu.

Vă rog să votați.

Vă rog să afișați.

Rezultatul votului: adoptat, cu 127 de voturi pentru, unul împotrivă, două abțineri.

Art.16, alin.1 și alin.2, în varianta comisiei. Discuții? Nu.

Vă rog să votați.

Vă rog să afișați.

150 pentru, unul împotrivă, o abținere. Textul adoptat.

Art.17, text nou. Discuții? Nu.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

146 pentru, nici un vot împotrivă, 4 abțineri. Adoptat.

Art.18 alin.1, alin.2, alin.3 și alin.4, în varianta comisiei, text nou. Discuții? Nu.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

Adoptat cu 142 de voturi pentru, unul împotrivă, două abțineri.

Art.19 alin.1 și alin.2, în varianta comisiei. Discuții? Nu.

Vă rog să votați art.19 alin.1 și alin.2.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

149 voturi pentru, două împotrivă, o abținere.

Adoptat varianta comisiei.

Art.20 alin.1, alin.2 și alin.3, în varianta comisiei, text nou. Discuții? Nu.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

147 voturi pentru, unul împotrivă, două abțineri.

Text adoptat.

Titlul Secțiunii a 2-a din proiect devine acum Secțiunea a 4-a, cu un titlu nou, dat de comisie. Discuții cu privire la titlu? Nu.

Vă rog să votați.

Vă rog să afișați.

156 de voturi pentru, unul împotrivă, o abținere.

Adoptat varianta comisiei.

Art.9 din proiect, devenit art.22, cu trei alineate în varianta comisiei. Discuții? Nu.

Vă rog să vă pronunțați asupra întregului articol, prin vot.

Vă rog să afișați.

146 pentru, unul împotrivă, o abținere. Adoptat.

Art.10 din proiect. Comisia propune eliminarea. Discuții? Nu.

Vă rog să vă pronunțați asupra eliminării.

Votați, vă rog. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

153 de voturi pentru, unul împotrivă, o abținere.

Se adoptă eliminarea.

Art.11 din proiect devenit art.23, modificat de comisie, alin.1, alin.2 și alin.3. Discuții cu privire la toate cele trei alineate? Nu.

Vă rog să vă pronunțați cu privire la toate cele trei alineate, în varianta comisiei.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

158 pentru, unul împotrivă, 3 abțineri.

Text adoptat.

Art.12 din proiect, devenit art.24, în varianta comisiei. Vreo observație? Discuții? Nu.

Vă rog să votați.

Vă rog să afișați.

147 de voturi pentru, nici unul împotrivă și o abținere.

Test adoptat.

Art.13 din proiect. Comisia propune eliminarea. Discuții? Nu.

Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra eliminării.

Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați.

157 pentru, nici un vot împotrivă, o abținere. Adoptat.

Art.14 din proiect, devenit art.25, alin.1 și alin.2 în varianta dată de comisie. Discuții? Nu.

Vă rog să votați.

Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 147 de voturi pentru, nici unul împotrivă, 3 abțineri. Adoptat.

Comisia introduce un articol nou după articolul 14 din proiect, devenit art.25, se introduce art.26 cu alin.1 și 2. Discuții? Nu. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 156 voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Texte adoptat.

Art.15 din proiect, devenit art.27 cu alin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cu litere subsecvente. Dacă sunt discuții asupra textului propus de comisie? Nu, vă rog să votați asupra articolului integral, cu toate alineatele.

Vă mulțumesc. Vă rog să afișați: 156 pentru, nici un vot împotrivă, 3 abțineri. Textul a fost adoptat.

Art.16 din proiect, devenit art.28, modificat de comisie la alin.1 și 2. Discuții? Nu sunt. Vă rog să votați.

Vă rog să afișați: 154 pentru, unul împotrivă, 3 abțineri. Text adoptat.

Art.17 din proiect, devenit art.29, text nemodificat. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.18 din proiect este o eroare a inițiatorilor.

Art.19 din proiect, comisia propune eliminarea discuției. Nu. Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Vă rog să afișați: 158 pentru, nici un vot împotrivă, 3 abțineri.

S-a adoptat eliminarea.

Art.20 din proiect devenit art.30, cu alin.1, 2, 3 și 4 în redactarea comisiei. Discuții? Nu sunt. Vă rog să votați varianta propusă de comisie. Vă rog să afișați: 161 pentru, nici un vot împotrivă, 4 abțineri. Text adoptat.

Art.22 din proiect, devenit art.32 nemodificat. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.23 din proiect, devenit art.33, alin.1 și 2 în varianta comisiei. Discuții? Nu sunt. Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Vă rog să afișați: 142 voturi pentru, nici un vot împotrivă, o abținere.

Textul a fost adoptat.

Art. 24 din proiect, devenit art.34. Nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art.25 din proiect, devenit art.35, în redactarea comisiei. Discuții nu sunt. Vă rog să vă pronunțați prin vot. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: adoptat cu 127 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, 2 abțineri.

Art.26 din proiect, devenit art.36 în varianta de redactare a comisiei. Discuții? Nu. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 136 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, 3 abțineri. Text adoptat.

Secțiunea a 3-a, comisia propune eliminarea. Discuții? Nu sunt. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați. 145 de voturi pentru, nici unul împotrivă, o abținere. Text adoptat.

Secțiunea a 3-a se propune eliminarea. Am votat.

Art.27 s-a votat.

Art.28 se propune eliminarea. Vă rog să votați.

Vă rog să afișați: 134 voturi pentru, nici unul împotrivă, o abținere. Text adoptat.

Art.29 se propune eliminarea. Vă rog să votați.

Vă rog să afișați: 140 de voturi pentru, nici un vot împotrivă. 2 abțineri. Text eliminat.

Secțiunea a 4-a. Se propune eliminarea. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 152 de voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere. Se elimină.

Art.30 alin.1, 2 și 3. Se propune eliminarea. Vă rog să votați.

Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 129 pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere. Textul se elimină.

Art.32, se propune eliminarea. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 147 voturi pentru, nici un vot împotrivă, 3 abțineri. Eliminarea a fost adoptată.

Art.33, se propune eliminarea. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 155 voturi pentru, unul împotrivă, două abțineri. S-a adoptat eliminarea.

Titlul Secțiunii a 5-a, se modifică în varianta comisiei. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 153 voturi pentru, nici un vot împotrivă. 3 abțineri. Text adoptat.

Art.34 din proiect, devenit art.37, nemodificat.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Art.35 din proiect, devenit art.38 în varianta comisiei. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 152 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, o abținere. Se adoptă varianta comisiei.

Art.36, devenit art.39, în varianta comisiei. Discuții? Nu sunt. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 148 voturi pentru, nici un vot împotrivă, o abținere. Adoptată varianta comisiei.

Art.37 din proiect, se propune eliminarea. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 150 pentru, nici un vot împotrivă, o abținere. Se elimină.

Titlul Secțiunii a 6-a. Modificată de comisie. Discuții. Nu sunt. Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Vă rog să afișați.

Dacă aveți observații asupra sistemului de vot, vă rog procedural să veniți la tribună. Vă rog, domnule.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

În partea aceea iarăși numai cu 2 secunde înaintea sfârșitului sesiunii de vot am primit semnal, pentru prezență... (Vociferări în sala de ședință.)

Eu vorbesc despre situația mea, pe care am văzut-o. Deci, vă rog prima dată să apară textul prezent și pe urmă să se deie drumul la semnalul sonor, pentru că dacă se face invers, pierdem secunde din spațiul afectat votului.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Rog pe unul dintre cei doi tehnicieni să se prezinte la banca domnului deputat și să verifice situația.

Reluăm votul, domnilor colegi.

Vă rog să votați din nou. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 164 voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere.

Secțiune nouă introdusă de comisie, Secțiunea I cu titlu. Vă rog să votați. Vă mulțumesc.

Vă rog să afișați: 148 voturi pentru, nici un vot împotrivă, o abținere. Vă mulțumesc. Adoptat.

Text nou, art.40 cu două alineate. Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Vă rog să afișați: 142 de voturi pentru, nici unul împotrivă, nici o abținere. Pentru a verifica maniera de vot, vă mărturisesc că eu am votat abținere.

Stimați colegi,

Timpul afectat prin programul de lucru pentru dezbaterea acestui proiect de lege a expirat.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 ianuarie 2022, 19:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro