Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.71/12-05-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 03-05-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2006

  1. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea articolelor 167 (5) și 176 (1) ale Legii învățământului nr.84/1995 modificate și completate prin Legea nr.354/2004 (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 183/2006

 

Ședința a început la ora 9,50.

Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Gheorghe Albu și Gelil Eserghep, secretari.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog să luați loc în bănci pentru a putea începe lucrările. Rog liderii de grupuri să-și invite colegii în sală.

Bună dimineața!

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 331 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de peste 200 iar absenți sunt 138, din care participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 31.

Intrăm în ordinea de zi și urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi pentru ședința de miercuri, 3 mai 2006. Vă anunț că votul final va avea loc, conform programului de lucru, la orele 12.

Punctul 2 pe ordinea de zi: Propunerea legislativă privind modificarea articolelor 167 alin. (5) și 176 alin. (1) ale Legii învățământului nr.84/1995, modificate și completate prin Legea nr.354/2004. Legea are caracter organic. Avem raport de adoptare din partea Comisiei de învățământ. Suntem primă Cameră sesizată.

Vă atrag atenția că data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final este 5 mai.

Dacă, din partea inițiatorului, există intervenții? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Andrei-Gheorghe Király:

Domnule președinte,

Stimate doamne, stimați domni deputați,

Prin prezenta inițiativă legislativă propunem modificarea articolelor 167 alin. 5 și 176 ale Legii învățământului.

Prin modificarea propusă dorim să înlăturăm disfuncționalitățile generate de neacordarea unor gratuități legate de transportul elevilor din învățământul preuniversitar.

Momentan, finanțarea învățământului preuniversitar se realizează, în mod distinct, printr-o finanțare de bază și o finanțare complementară.

Finanțarea de bază se asigură din sumele defalcate ale veniturilor bugetului de stat, iar finanțarea complementară se asigură din veniturile bugetelor locale.

Conform legii actuale, transportul elevilor ar trebui asigurat din bugetele locale. Realitatea, însă, demonstrează că, la nivel local, posibilitățile de finanțare ale costurilor de transport sunt extrem de limitate sau chiar inexistente.

Din statistici reiese că între 30 sau 35 % din elevii cuprinși în învățământul preuniversitar sunt navetiști și sunt nevoiți să călătorească spre unitatea școlară, în vederea participării la programul învățământului obligatoriu. Din motive financiare, foarte mulți elevi sunt obligați să abandoneze cursurile școlii.

Nu putem omite faptul că legea prevede gratuitatea învățământului de stat și declară principiul egalității șanselor și accesul neîngrădit la educație. În acest fel, chiar cadrul legii conferă obligații deosebite statului în domeniul educației.

Din aceste motive, propunem trecerea cheltuielilor de transport ale elevilor de la finanțarea de bază, adică la art. 167 alin. 5, lit. d, acceptând și propunerea Guvernului preluată de comisie și suntem de acord ca să introducem la acest capitol încă un punct, pct. e), ca cheltuielile de navetă, respectiv cele șase călătorii pe cale ferată pentru cadrele didactice de predare și auxiliare să fie trecute tot la finanțarea de bază.

Pentru gratuitățile acordate, pentru transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, am propus modificarea art. 176.

Propunem introducerea unui alineat nou: "Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se asigură transport gratuit, indiferent de mijlocul de transport la și de la unitatea de învățământ, unde sunt școlarizați.

Considerăm, dacă acceptați aceste propuneri și votați inițiativa legislativă, că vom rezolva o problemă deosebit de apăsătoare pentru învățământul nostru.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Guvernului? Domnul secretar de stat.

Domnul Koto Jozsef (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Domnule președinte,

Onorată asistență,

Sunt mandatat să vă anunț că, din partea Guvernului, susținem propunerea legislativă întrucât este foarte benefică în ceea ce privește îmbunătățirea socială a elevilor prin transportul gratuit, elimină fenomenul abandonului școlar și ajută, în acest sens, în îndeplinirea obligațiilor statului și, nu în ultimul rând, contribuie la asigurarea calității învățământului.

Eu cred că aceste argumente sunt de ajuns ca să pot confirma încă o dată că Guvernul susține această propunere legislativă.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei.

Domnul Petru Andea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere și avizare, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 167 alin.(5) și 176, alin.(1) ale Legii învățământului 84/95.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, avizul Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere al Guvernului.

Propunerea legislativă, așa cum s-a arătat, vizează modificarea categoriilor de cheltuieli cuprinse în finanțarea de bază, prezentate la alin. 5 al art. 167 și cele cuprinse în finanțarea complementară de la alin. 6.

Posibilitatea limitată de finanțare din bugetele locale a cheltuielilor de transport al elevilor este motivul trecerii acestora de la finanțarea complementară la cea de bază.

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 16 deputați din totalul de 27 de membri ai comisiei. La dezbaterea propunerii legislative a participat ca invitat domnul Dumitru Miron, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, în ședința din 26 aprilie 2006, comisia propune admiterea propunerii legislative cu o serie de modificări, în parte prezentate și însușite și de către inițiatori.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Iulian-Gabriel Bîrsan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Partidul Democrat susține această inițiativă legislativă, salutând, totodată, și inițiativa Guvernului de a completa această lege, în sensul lărgirii propunerii făcute de colegii din comisie.

Vă rugăm, alături de Partidul Democrat, să votați această lege pentru a veni în sprijinul elevilor care fac parte din localitățile al căror buget al consiliului local este mai sărac.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Lakatos, din partea Grupului UDMR.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Încă un exemplu care dovedește, dacă mai era nevoie, cum că anumite acte normative, legi trebuie îmbunătățite. Nu ajunge să se creeze posibilitatea, ci trebuie asigurată și finanțarea că, practic, despre aceasta este vorba. Posibilitatea exista și până acum, însă nu se ducea la îndeplinire.

De aceea, grupul nostru susține această inițiativă și vă rog și pe dumneavoastră s-o votați.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Grupului liberal domnul deputat Pușcă.

Domnul Mircea Valer Pușcă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal sprijină această propunere legislativă care vine prin modul în care se va crea bugetul de bază destinat învățământului să-i asigure un drept prin acoperirea cu fondurile necesare.

La rândul meu, în numele Grupului parlamentar național liberal, vă invit să votați această lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu sunt. Vă mulțumim.

Trecem, atunci, la dezbaterile pe articole pe raportul comisiei.

Nu există amendamente respinse.

Dacă, la titlul legii, în varianta propusă de comisie există observații sau comentarii? Nu sunt.

Punctul 2 din raport, articolul unic, textul propus de comisie. Nu sunt.

Punctul 3, alin. 5 al art. 167, varianta propusă de comisie, literele c1), d), e). Observații? Comentarii? Nu sunt.

Art. 167, abrogarea literelor este și f din alin. 6. Observații? Comentarii? Nu sunt.

Art. 176, punctul 11, introducerea acestuia. Observații? Comentarii? Nu sunt.

Mulțumesc. Rămâne la vot final, la ora 12.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 28 november 2021, 20:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro