Plen
Ședința Camerei Deputaților din 23 mai 2006
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.86/02-06-2006

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
18-10-2021
13-10-2021
12-10-2021
11-10-2021
05-10-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 23-05-2006 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 23 mai 2006

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 209/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La punctul 16, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. Legea are caracter ordinar. A fost adoptată de Senat. Raport înlocuitor de adoptare la raportul de respingere al Comisiei pentru politică economică. Procedură de urgență. Suntem Cameră decizională.

Inițiatorul, vă rog. Domnul secretar de stat.

Domnul Cătălin Doică (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

În programul de reforme structurale, convenit cu Uniunea Europeană, se prevede continuarea programului de privatizări, inclusiv a ultimelor două bănci la care statul este acționar.

Strategia de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 806/14.07.2005 și publicată în Monitorul Oficial al României nr. 700/03.08.2005, prevede vânzarea pachetului majoritar prin negociere în două etape, pe bază de oferte preliminare neangajante, urmate de oferte finale angajante.

Pe baza propriilor analize, potențialii cumpărători au prezentat ofertele preliminare neangajante și au avut discuții tehnice pe marginea clauzelor proiectului de contract de vânzare-cumpărare de acțiuni.

Finalizarea procesului de privatizare al Casei de Economii și Consemnațiuni este prioritate în programul pentru aderarea României la Uniunea Europeană. această situație se înscrie în rândul celor prevăzute de art. 115 alin. 4 din Constituție, republicată, referitoare la emiterea ordonanțelor de urgență.

Pentru a soluționa problemele rezultate din analiza ofertelor tehnice preliminare neangajante și din discuțiile tehnice, purtate de Comisia de privatizare cu ofertanții, a rezultat necesitatea reglementării sau a amendării cadrului juridic existent. Astfel, a apărut necesitatea reglementării situației juridice a bunurilor imobile aflate în patrimoniul C.E.C. - S.A. la data de 31 iunie 1996, când aceasta a fost reorganizată ca societate bancară pe acțiuni; a apărut necesitatea reglementării plăților salariilor compensatorii cuvenite salariaților afectați de măsura concedierii în cadrul procesului de restructurare a băncii, precum și necesitatea precizării cadrului de organizare prin care se va face vânzarea pachetului de până la 5 % din capitalul social al C.E.C. - S.A. către salariați, membrii Consiliului de Administrație în exercițiu la data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de acțiuni, precum și pensionarilor cu ultimul loc de muncă la C.E.C.

S-au propus, de asemenea, două amendamente la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea Comisiei de privatizare a CEC, referitoare la numirea unui vicepreședinte al Comisiei de privatizare și la modul de stabilire a indemnizațiilor lunare pentru membrii acesteia și Secretariatul tehnic.

Față de toate acestea, având în vedere și discuțiile purtate în comisia de specialitate din Cameră, unde raportul a fost retrimis pentru rediscutare, Ministerul Finanțelor Publice, în numele Guvernului, susține adoptarea proiectului de act normativ cu un amendament, așa cum a fost propus de Senat și admis de către comisia de specialitate din Cameră, precum și cu cele două amendamente propuse de membrii comisiei de specialitate din Camera Deputaților, la care și Ministerul Finanțelor a achiesat.

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Comisia? Domnul deputat Lakatos.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată în vederea reexaminării în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, ale Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art. 54-55 din Regulamentul Camerei, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 22 de deputați din totalul de 24 de membri.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 21 de voturi pentru și o abținere.

În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a hotărât, cu 21 de voturi pentru și o abținere, să propună spre dezbatere și adoptare plenului proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., cu amendamentele admise, prevăzute în Anexa 1, respectiv amendamentele respinse, în Anexa nr. 2.

Fiind procedură de urgență, propunem zece minute pentru dezbateri generale și două minute pentru fiecare articol.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Cu amendamentul că legea are caracter ordinar, și nu organic. Da, ordinar. Vă mulțumesc.

Dacă există obiecții la timpul propus? Nu există obiecții la timpul propus.

Dezbateri generale, vă rog.

Domnul deputat Mircea Costache.

Domnul Costache Mircea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În legătură cu proiectul în discuție, eu mi-am mai exprimat și cu alte ocazii punctul de vedere că ar mai trebui să rămână, în sistemul bancar românesc, măcar de sămânță, o singură bancă românească, mai ales că este vorba despre CEC, o bancă tradițională, populară, foarte răspândită, singura bancă, la momentul de față, care are filiale în cele mai îndepărtate localități din țară care, inițial, a fost făcută, după câte știm noi, din subscripție publică, iar proiectul în discuție ar însemna două lucruri în neregulă: unu - o naționalizare, și al doilea - o înstrăinare cu orice preț, sub denumirea de prioritate UE.

Nu știu de unde și până unde și cine a scris și unde și de ce vrea să ne convingă că nu mai avem voie să avem, în întregul sistem bancar românesc, măcar una care să rămână așa cum a fost, îmbunătățită doar managerial, ca să poată răspunde, în mai bună măsură, cerințelor cetățenilor, în special celor din mediul rural, care au mai greu acces, chiar și în aceste momente, când a luat amploare sistemul bancar străin, acces mai greu la credite.

Eu spun că C.E.C.-ul, prin tradiție, ar trebui să rămână o bancă românească - unu; doi - că nu cred să existe o prioritate de integrare în Uniunea Europeană din acest punct de vedere; 3 - că în Comisia de privatizare a CEC funcționează nume ale unor carismatici demnitari, precum renumitul DJ Bodu, sau, știu eu, alți domni, Ionuț Popescu, care își iau sume importante de acolo și numesc asta, banii publici drenați în conturile proprii, liberalism, inițiativă privată.

Eu recunosc că nu am deprinderi și abilități personale de întreprinzător, dar nici nu voi accepta ca drenarea banilor publici pe orice cale: comisie de supraveghere, consilii de privatizare ș.a.m.d. să se numească inițiativă liberală sau inițiativă privată sau spirit întreprinzător.

Așa că, vă rog s-o lăsați mai moale cu CEC-ul, să mai rămână în România și o bancă românească pentru că, în semn de protest pentru înstrăinarea integrală a sistemului nostru bancar, nu am card și nu voi avea.

Eu nu am card pentru că am cerut să mi se dea la BANCOREX și mi-au spus că nu mai este, că au furat-o. Ei, nu merge chiar așa! Cică sunt obligat să iau la BANC POST, și eu am considerat aceasta un banc prost și n-am vrut și nu vreau.

Așa că, dați-mi voie să am și eu card că, dacă modernizați CEC-ul, voi accepta să-mi deschid și eu un cont, că nu am nici unul, să am și eu card, că nu am încă, la o bancă românească și să mai primeze pe agenda publică și interesul național, pe care l-ați abandonat cu toții.

O voce din sală:

Am zis!

 

(Domnul președinte de ședință, Bogdan Olteanu, părăsește prezidiul. Ședința este condusă, în continuare, de doamna Daniela Popa.)

Doamna Daniela Popa:

Domnul deputat Constantinescu, de la Grupul parlamentar al PSD.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Viorel Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Înainte de a fi o problemă politică privatizarea CEC-ului, trebuie să discutăm de problema tehnică.

Se știe că privatizările, toate, s-au făcut, în ceea ce privește infrastructura, deci clădirile și terenurile, pe baza Hotărârii de Guvern nr.834. Deci ar trebui instituit un sistem prin care să stabilim clar proprietatea asupra infrastructurii CEC-ului, ulterior trecându-se la privatizarea dorită.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Parcă domnul deputat Nicolae Popa, Grupul parlamentar al PC. Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Nicolae Popa:

Mulțumesc, doamna președintă.

Doamnelor și domnilor colegi,

Este evident, în mod categoric, că Grupul parlamentar al Partidului Conservator va susține acest proiect de lege, dar trebuie să amintim aici că avem oarecare rezerve. Și de ce? Pentru că această instituție a fost târâtă în multe scandaluri financiare, vă aduceți și dumneavoastră aminte, și se pare că ele nu s-au finalizat încă.

Deci noi vrem să finalizăm procesul de privatizare, dar să nu uităm că CEC-ul se află într-un scandal cu depunătorii CEC, cei care trebuiau să obțină autoturismele DACIA și, bineînțeles, că ei se află în diverse procese, peste 400 în instanță, cu această instituție.

În altă ordine de idei, trebuie să vă informez, stimați colegi, că se află, în momentul de față, peste 37.000 de depunători care vor să fie despăgubiți, pentru că merită acest lucru, pentru că banii lor s-au folosit de această instituție CEC la construcția de spitale, la construcția de blocuri, drumuri și alte bunuri pe care le moștenim noi astăzi și nu este drept ca ei să rămână nedespăgubiți din cauza, eu știu, a unor atitudini ale noastre.

Când a fost vorba de despăgubirea regilor, a prinților, a conților și a tuturor celor care au mai venit, ne-am făcut tumbe, ne-am dat peste cap și le-am rezolvat toate problemele. Am dat despăgubiri de 30 de milioane, de 40 de milioane și când este vorba de dreptul acestor oameni, 37.000, câți sunt în momentul de față, nu putem. Nu avem dreptul.

Deci eu vă spun foarte sincer că tare-mi este teamă, în momentul de față, că se va termina și se va finaliza procesul de privatizare, iar acești oameni vor rămâne cu buza umflată, așa cum au rămas de 16 ani de zile, și nu vor primi bani înapoi, cei care-i merită. Pentru că la Senat se află două proiecte de lege cu privire la despăgubirea acestor depunători CEC, proiecte de lege care nu au intrat nici acum în dezbatere.

Noi propunem Biroului permanent să ia la cunoștință ca dezbaterile din Senat asupra proiectelor de lege cu privire la despăgubirea acestor depunători CEC să se facă concomitent cu procesul de privatizare, în așa fel ca atunci când se va termina procesul de privatizare să se termine dezbaterile asupra proiectelor de lege și să facem calculele necesare pentru ca să li se facă acestor oameni un act de dreptate, un act de justiție.

Deci noi vom susține proiectul de lege, cu acest amendament.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea altor grupuri parlamentare?

Domnul deputat Dragoș Dumitriu, Grupul parlamentar al PRM. Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Doamnă președintă,

Susțin și eu ceea ce a spus domnul Popa.

Există proiecte de lege, unul dintre ele depus chiar de Grupul PRM, pentru despăgubirea celor care au avut bani depuși la CEC.

În al doilea rând, vroiam să vă arăt faptul că această ordonanță este șchioapă și prin alcătuirea ei. Deci nu putem să amestecăm o chestiune normală, cum este necesitatea reglementării plății salariilor compensatorii cuvenite salariaților care au fost concediați prin această așa-zisă privatizare, cu vânzarea unui pachet de acțiuni către Consiliul de Administrație actual al CEC-ului.

Deci mi se pare nefiresc. Sunt două chestiuni complet distincte, una justă, cealaltă arbitrară.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea altor grupuri parlamentare mai sunt înscrieri la cuvânt? Nu sunt.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a stabilit timpul. Da, mulțumesc mult.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Aveți la dumneavoastră raportul. Poziția 1 din raport, titlul legii. Nu sunt modificări, adoptat.

Poz. 2 din raport, articol unic. Dacă sunt observații? Vă rog, domnule deputat. Adoptat.

Poz. 3 din raport, text nemodificat. Adoptat.

Poz. 4 din raport, referitor la art. 1, nemodificat. Adoptat cu cele trei aliniate.

Poz. 5 din raport, referitor la art. 2, text nemodificat. Adoptat.

Poz. 6 din raport. Dacă sunt observații referitor la art. 3? Nu sunt observații. Adoptat.

Poz. 7 din raport, text nemodificat. Se adoptă.

Poz. 8 din raport, referitor la art. 5, text nemodificat. Se adoptă.

Poz. 9 din raport. Dacă sunt observații? Nu sunt. Se adoptă.

Poz. 10 din raport. Dacă sunt observații? Nu sunt. Se adoptă.

Poz. 11 din raport. Dacă sunt observații? Poftiți, domnule deputat.

Domnul Valeriu Alexandru Ungureanu:

Mulțumesc, doamna președintă.

La punctul 11, la coloana "text propus de comisie", rog ca la alin. 1 și 3 să se completeze: "Societatea Comercială C.E.C. - S.A." în alin. 1 și 3. Aceasta pentru a fi corespunzător prevederilor de la art. 1 alin. 1, unde spune, de fapt, că denumită, în continuare, "S.C. C.E.C. - S.A." și doi - la alin. 1, iau de la jumătatea textului: "... depozitele vor fi garantate în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, republicată, și aprobată prin Legea nr.238/2005". Aceasta pentru a respecta prevederile art. 48 alin. 3 și art. 68 din Legea nr.24 privind normele de tehnică legislativă care ne obligă, în mod imperativ, a înscrie legea prin care a fost republicată ordonanța.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă comisia este de acord? Sunteți de acord.

Plenul, consult plenul. Sunteți de acord cu propunerea domnului deputat? Dacă are cineva observații, fără să mai votăm cu cartelă? Nu sunt observații, adoptat.

Trecem la votul final la 12,30.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 19 octombrie 2021, 8:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro