Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 30-05-2006

Ședința Camerei Deputaților din 30 mai 2006

3. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 333/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Suntem la pct. 4 pe ordinea de zi - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

Legea are caracter organic.

A fost respinsă de Senat, ca urmare a neîntrunirii numărului de 69 de voturi necesar.

Raport de adoptare din partea Comisiei pentru administrație publică.

Suntem în procedură de urgență.

Prioritate legislativă de integrare.

Inițiatorul, vă rog.

Domnul Liviu Radu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin modificările propuse acestui act normativ, urmărim câteva obiective, și anume: delimitarea funcțiilor publice în funcții de stat și funcții teritoriale, respectiv, funcții pentru administrația publică centrală și pentru cea locală; de asemenea, încercăm să reformăm categoria înalților funcționari publici, care va cuprinde doar funcții de stat, se introduc condiții speciale de eligibilitate pentru această categorie; se constituie o comisie independentă pentru recrutarea înalților funcționari; se conferă stabilitate în funcție și mobilitate pe post; de asemenea, urmărim să asigurăm neutralitatea politică pentru această categorie. De asemenea, promovăm măsuri pentru descentralizarea gestiunii funcției publice, și anume: elaborarea și adoptarea planului anual de ocupare a funcției publice de către autoritățile administrației publice locale; organizarea concursului de recrutare pentru marea majoritate a funcțiilor publice locale de către autoritățile locale; numirea, modificarea raporturilor de serviciu și eliberarea din funcție sunt atribuții ale autorității locale pentru toate funcțiile publice locale.

În ceea ce privește promovarea funcționarilor publici de execuție, se introduce principiul promovării prin transformarea postului și se introduce principiul promovării rapide, pentru a permite tinerilor cu o calificare excepțională să promoveze mai repede în funcții de conducere.

De asemenea, se introduc măsuri pentru depolitizarea funcției publice.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Comisia, o să vă rog să prezentați raportul și să faceți și propunerile de timp de dezbatere, fiind procedură de urgență.

Domnul Relu Fenechiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia a fost sesizată în vederea dezbaterii în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile al Consiliului Legislativ, al Consiliului Economic și Social, al Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Comisia pentru buget, finanțe și bănci a dat aviz negativ.

Proiectul a fost dezbătut, avizat în procedură de urgență, în ședințele din 9 și 16 mai 2006.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic propune plenului Camerei Deputaților aprobarea, cu amendamente, a proiectului de lege. Proiect de lege care face parte din categoria legilor organice și este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Propun timp de dezbatere, cu toate că ar trebui pe articole..., 20 de minute.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Există sau obiecții sau observații la timpul de dezbatere propus? Nu există. Vă mulțumesc.

Dezbateri generale.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Vă rog, domnule deputat Dușa, din partea Grupului parlamentar al PSD.

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Legea nr. 188 privind Statutul funcționarilor publici a fost adoptată în anul 1999 și avea rolul de a crea cadrul juridic și cadrul pentru a crea acel corp al funcționarilor publici, un corp profesionist, un corp apolitic, un corp care să rezolve problemele administrative, problemele pe care instituțiile publice le au fiecare, în funcție de sarcina și rolul său. Necazul cel mare e că, deși au trecut 6 ani de când a fost adoptată această lege, nu s-a realizat nici acest corp profesionist al funcționarilor publici, nu s-a creat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici acel corp care trebuia să fie profesionist, un corp apolitic. Sigur, aceasta, legat de obiectivul general.

Dar, în același timp, cunoaștem foarte bine că, încă, funcționarii publici, în România, au o salarizare proastă. Și deși Legea nr. 188 prevedea o serie de măsuri care să stimuleze, care să reglementeze salarizarea funcționarilor publici, o serie de indemnizații și drepturi, legate de vacanță, de drepturile acestora, aceste lucruri nu s-au realizat.

S-a venit cu acest proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 188, care este un proiect de lege bun și vine să repare anumite prevederi, care nu erau viabile, din Legea nr. 188, după o experiență de 6 ani. Și sigur că domnul secretar de stat a prezentat aici principiile acestui proiect de lege, faptul că se asigură o mai bună evidențiere a funcționarilor publici, pe categorii teritoriale, pe categorii de funcționari publici, se reduce numărul înalților funcționari publici, numărul funcționarilor publici cu funcții de conducere, pentru ca toate aceste modificări la proiect de lege să vizeze într-adevăr depolitizarea funcționarilor publici și crearea acelui corp profesionist.

Și acest proiect de lege are anumite limite. Și, în primul rând, o limită este cea referitoare la administrația publică locală, în sensul că el este totuși centralizat și nu se lasă la latitudinea administrației publice locale și este încălcat din nou principiul autonomiei locale, în ceea ce privește recrutarea funcționarilor publici din administrația publică locală, cu birocrația necesară pentru a încălca acest principiu. Și, sigur, și alte chestiuni. Dar nu aceasta este marea problemă a legii.

Marea problemă a legii este și cea care a existat la 188: ori de câte ori avem o lege bună, și mă refer în primul rând la acest proiect de lege, întotdeauna găsim anumite chichițe, anumite prevederi de a modifica această lege, în funcție de cum se schimbă guvernarea, pentru satisfacerea clientelei politice. Și atunci, venim cu tot felul de amendamente, cu tot felul de modificări ale proiectelor de lege, pentru a ne pune oamenii în funcție.

Nu știu când se va termina acest lucru, de aceea, vreau să subliniez aici, la dezbateri generale, că noi vom vota acest proiect de lege, care este un proiect de lege bun. Dar trebuie, odată, ca acest proiect de lege să rămână stabil și, într-adevăr, selecționarea funcționarilor publici să se facă pe criteriile Legii funcționarului public, și nu pe alte criterii.

Lăudam proiectul acesta de lege de modificare a Legii nr. 188, dar, colac peste pupăză, vine un capitol la sfârșit, care, din nou, enumeră vreo 5-6 excepții de la regula generală de selecție și de promovare a funcționarilor publici, tocmai pentru a satisface clientela politică. Trebuie să terminăm odată cu acest lucru și dacă vom respecta prevederile legii, trecând și peste aceste excepții, care sunt valabile doar în momentul de față, să creăm acel funcționar public de care toate administrațiile, toți demnitarii să se folosească în conducerea activității economice și sociale, atât la nivel național, cât și la nivel local.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule Dușa.

Din partea Grupului parlamentar conservator, domnul deputat Călian. Urmează domnul deputat Ioan Ghișe, din partea Grupului parlamentar liberal..., chiar dacă e așezat în altă bancă (din cele rezervate pentru Grupul parlamentar al PD.)

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu ordinea de zi, sesizăm faptul că acest proiect de lege, din păcate, a fost respins de Senat.

Mai sesizăm, de asemenea, faptul că este prioritate legislativă UE, și modificările de bază constau în depolitizarea administrației și, nu în ultimul rând, promovarea mai accentuată a tinerilor competenți pentru a accede la funcții de conducere în administrația publică.

Sunt doar câteva argumente care determină Grupul parlamentar al Partidului Conservator să voteze pentru acest proiect de lege. Și cu siguranță că vom insista și asupra aplicării, în integralitatea ei, a Legii nr. 188/1999, cu modificările aduse prin acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Ghișe, din partea Grupului PNL.

Domnul Ioan Ghișe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întâi de toate, evidențiez faptul că și grupul nostru parlamentar va susține adoptarea aceste legi.

Dar este important, la acest moment, să spunem o chestiune de fond, și anume: legea, prin prevederile ei, menționează etape și criterii foarte riguroase în promovarea în carieră a funcționarilor publici. Îmi aduc aminte, dacă îmi permiteți, într-o piesă de-a lui Molière se vorbea despre "prețioasele ridicole". Deci, este vorba de următoarea analogie: rigurozitatea prin care - în proiectul de lege și sperăm în lege - se menționează aceste promovări în cariera unui funcționar public trebuie în mod esențial corelată, cum s-a spus, cu salarizarea funcționarilor publici. Dacă suntem acum atât de riguroși în a stabili trepte și gradații pe perioade de timp foarte precis delimitate, când aceste creșteri salariale și departajări se fac pe sume foarte mici, de 2-300 de mii de lei, există riscul să cădem în ridicol.

Și atunci, problema de fond este următoarea, ca, în completare la această lege, să se vină cu măsuri, prin inițiativă guvernamentală, pentru a da cu adevărat autonomie locală financiară, în sensul de a lăsa la latitudinea autorităților locale ca, pentru gradațiile corespunzătoare de lege și acolo unde există venituri proprii consistente ale autorităților publice locale, să se poată salariza superior anumite categorii de funcționari publici, în funcție de decizia autorității locale deliberative, recte, consiliul județen sau consiliul local.

Pentru că, dacă lăsăm doar această rigurozitate în promovare, pe număr de ani și categorii profesionale, și nu o însoțim de bani care să se dea funcționarilor publici, atunci, în continuare, se va menține o stare de corupție. Vă dau niște exemple: funcționari publici debutanți, cu studii superioare, să spunem, juriști sau economiști, intră în administrația locală pe salarii de 4-5 milioane de lei; ei merg în instanță, de exemplu, să apere pozițiile în diferite procese ale comunității locale sau județene, și se luptă cu colegi de generație, care, în sectorul privat, în postură de avocați sau experți la diferite profesii, câștigă de 5, 7 sau, în unele cazuri, 10 mai mult decât ei, care vor să fie funcționari publici corecți și cinstiți.

Și atunci, este esențial ca această lege să fie apoi completată de un sistem de salarizare pentru funcționarii publici, care să-i motiveze și să-i facă pe cei buni cu adevărat să vină spre administrația publică centrală și locală.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat, domnul deputat Ioan Oltean.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Încă din 1992, guvernarea vremii respective și-a propus ca obiectiv principal de guvernare crearea unei clase de funcționari publici de carieră, considerând că serviciile publice trebuie să fie cât mai aproape de cetățean, iar cei ce le deservesc să fie un segment foarte bine pregătit profesional, oameni care să contribuie la înlăturarea birocrației și la realizarea unor servicii de înaltă calitate.

Din păcate, abia prin apariția Legii nr. 188/1999 s-a reușit pentru prima dată crearea unui cadru legislativ general, care să tindă spre realizarea unui asemenea obiectiv. Din acel moment, această lege a fost monitorizată și îmbunătățită în continuu.

Proiectul de lege pe care actualul Guvern l-a depus, și astăzi face obiectul dezbaterii generale, vine să îmbunătățească în mod simțitor acest cadru legislativ și, pe lângă alte îmbunătățiri evidente, să conțină una care va fi într-adevăr de natură a asigura stabilitatea și garantarea locului de muncă al funcționarului public, și anume, acelea care vizează depolitizarea acestui domeniu extrem de important. pentru prima dată, legea va cuprinde precizări exprese, care vin să asigure stabilitatea necesară funcționarului public, pentru a-l face independent față de partidul care deține vremelnic conducerea politică a țării și pentru a-i asigura continuitatea și condițiile necesare pentru desfășurarea unei activități de înaltă ținută profesională.

Dar aceste măsuri se dovedesc a fi totalmente insuficiente, dacă avem în vedere cadrul de salarizare al funcționarului public. De aceea, cred că, după ce îmbunătățim sistemul legislativ referitor la modul de desfășurare a activității funcționarului public, în mod obligatoriu, Guvernul va trebui să ia în calcul și o salarizare adecvată. Pentru că fără o salarizare adecvată este imposibil ca funcționarul public să aibă ținuta profesională pe care o solicităm nu numai noi, ci și cei care sunt beneficiarii direcți ai serviciilor acestuia. De aceea, sper să putem să îmbunătățim cadrul legislativ existent și printr-un asemenea act normativ.

Partidul Democrat a susținut încă de la început crearea unui asemenea cadru legislativ, a contribuit din plin la amendarea actului normativ ce astăzi va sta pe ordinea de zi și îl va susține, în forma în care comisia de specialitate l-a votat și îl supune atenției deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale? Da, vă rog, domnule deputat Seres Dénes.

Domnul Seres Dénes:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că proiectul de lege face parte din pachetul legislativ care vizează reforma administrației publice.

Prin modificările aduse cadrului legislativ se urmărește, în primul rând creșterea prestigiului funcției publice, a calității serviciului public, a stabilității în funcția publică și, bineînțeles, eliminarea birocrației și a corupției în administrația publică.

Sunt câteva elemente noi. Sigur că, din 1999 încoace, toate amendamentele aduse legii au urmărit același scop. Și acest proiect are câteva elemente noi și, în primul rând aș aminti implementarea principiului de descentralizare și în acest domeniu; facem distincție între funcționarii publici de stat de la autoritățile centrale, raporturile juridice ale acestora cu aceste autorități, precum și acele raporturi ale funcționarilor publici de la nivel local, cu respectivele autorități. Sigur, și modul de selecție, de examinare, de stabilire a numărului acestora are un anumit specific vizavi de aceste două categorii.

Un element nou este, de asemenea, introducerea instituției prefectului, a subprefecților în această categorie, depolitizarea instituției prefectului.

Sigur că mă raliez și eu colegilor mei, că s-au făcut pași importanți pentru depolitizarea funcției publice. Mai avem de făcut, încă nu am realizat în totalitate acest deziderat, dar cu susținerea financiară adecvată, pentru că de-a cursul anilor au fost organizate foarte multe training-uri pentru tinerii care doresc să ocupe funcții publice dar, din păcate, sistemul de salarizare nu a reușit să-i mențină în sistem.

Dacă, în perspectivă, avem în vedere acest aspect, putem asigura servicii publice de calitate și în folosul cetățeanului.

Grupul parlamentar al UDMR va susține acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă există alte intervenții la dezbateri generale? Nu mai sunt alte intervenții la dezbateri generale.

Trecem, atunci, la dezbaterea proiectului pe articole. Vă atrag atenția că există și un număr de amendamente respinse. Vă voi consulta dacă aceste amendamente respinse se susțin.

Dacă, la punctul 1 din tabelul de amendamente admise, există observații sau comentarii? Nu există. Adoptat.

De la 2 la 5. Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

De la 6 la 10. Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

De la 11 la 15. Observații? Comentarii?

Vă atrag atenția că la art. 8, care este punctul 15 din raport, există și un amendament respins. Se susține amendamentul respins de la art. 8? Nu se susține amendamentul respins de la art. 8.

Observații, comentarii, atunci, până la punctul 15 din raport? Nu sunt. Adoptat.

De la 16 la 20. Observații? Comentarii? Adoptat.

De la 21 la 25. Observații? Comentarii?

Vă atrag atenția că, la punctul 23, art. 17, există un amendament respins. Se susține amendamentul de la art. 17? Nu se susține. Mulțumesc.

Atunci până la 25 adoptat.

De la 26 la 30. Observații? Comentarii? Vă rog, domnule deputat Dușa. La ce punct? 27. La microfon, vă rog frumos. Mai ziceți o dată punctul și aliniatul, că nu s-a auzit.

Domnul Mircea Dușa:

Deci la art. 21, punctul 27, la alin. 5: "Pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală, planul de ocupare" - proiectul planului de ocupare, nu planul. Planul se aprobă după ce se obține avizul de la Agenția funcționarului. Deci este proiectul planului, nu planul.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

Comisia? De acord. Bun. Dacă nu există obiecții? Nu există obiecții. Se însușește observația făcută de domnul deputat Dușa.

Atunci, înseamnă că de la 26 la 30 se însușesc articolele.

De la 31 la 35? Inițiatorul înțeleg că are o obiecție la punctul 34.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Mircea Alexandru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Supunem atenției dumneavoastră reglementarea prevăzută la art. 33 alin. 3. În textul Guvernului se prevăzuseră următoarele: "Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot candida pentru funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu".

În textul comisiei a fost un amendament care modifică această prevedere, în sensul că se elimină funcționarii publici de conducere, adică textul sună astfel: "Înalții funcționari publici pot candida pentru funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu".

Vă propunem să rămânem în textul Guvernului, așa cum a fost formulat.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Inițiatorul, domnul deputat Oltean.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Este adevărat că, dacă urmărim o depolitizare serioasă a acestui segment extrem de important al funcționarului public de carieră, textul inițiatorului, al Guvernului este cel mai bun.

De aceea, îngăduiți-mi să renunț la amendamentul meu și să vă rog să susțineți textul în forma în care l-a precizat aici domnul ministru.

Domnul Bogdan Olteanu:

Am înțeles, vă mulțumesc.

Amendamentul respins de la art. 33 se susține? Nu se susține. Avem, în acest caz, o propunere de revenire la textul inițial. Deci o propunere, practic, de respingere a amendamentului.

Comisia?

Domnul Relu Fenechiu:

Aș vrea să cântărim, totuși, foarte bine această problemă pentru că, dacă ne uităm mai înainte în lege, funcționari publici cu funcții de conducere, veți vedea că sunt și șefi de servicii, precum și funcții specifice asimilate, sunt și șefi de birouri, dacă doriți și, prin articolul pe care l-a formulat Guvernul, asta înseamnă că oricare din acești funcționari publici dacă doresc să candideze pe o poziție politică, dacă doresc doar să candideze, sunt obligați să-și piardă funcția pe care o au.

Nu știu dacă este cea mai fericită alegere. Eu m-am uitat și prin legislația europeană și nu am văzut să fie așa. Discutam mai devreme cu un coleg, în țări cu o democrație ridicată, chiar și procurorii, pe perioada în care exercită o funcție politică, se suspendă din funcție, darmite un șef de birou sau un șef de serviciu. Mi se pare, totuși, puțin exagerat. Dacă, într-adevăr, este o condiție de integrare, sunt de acord cu ea dar, în alte condiții, eu aș propune să votăm, totuși, amendamentul pe care domnul Oltean, într-adevăr, l-a propus dar comisia l-a adoptat.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

În aceste condiții, voi supune votului dumneavoastră propunerea de respingere a amendamentului de la art. 33 alin. 3.

Vă rog să vă pregătiți cartelele, o să votăm electronic.

Voci din sală:

Ce votăm?

Domnul Bogdan Olteanu:

Suntem la art. 33 alin. 3 din lege și avem o propunere de respingere a amendamentului. Aceasta este prima propunere care s-a făcut, respingerea amendamentului.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Amendamentul care a fost însușit de către comisie este amendamentul meu.

Eu sunt autor de amendament. Din momentul în care mi l-am retras, amendamentul se consideră a nu exista.

În consecință, trebuie să supuneți la vot textul inițiatorului și nu amendamentul meu.

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule deputat, mă tem că, de vreme ce amendamentul a fost adoptat de comisie, nu mai poate fi retras dar poate fi respins de plenul Camerei. Nu vă mai puteți retrage un amendament pe care și l-a însușit comisia.

Să înțeleg că este necesară o pauză de consultări la nivelul grupurilor?

Deci sistemul de vot este activat. Vă rog să vă introduceți cartelele.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere a amendamentului. Vă rog să votați.

Da, vă mulțumesc. Amendamentul a fost respins cu 146 de voturi.

Rămânem la textul inițial, venit de la Senat.

Până la 35, alte observații sau comentarii? Nu sunt.

De la 36 la 40? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Seres Dénes:

Domnule președinte,

Este vorba de punctul 37 art. 43 alin. 3.

În comisie s-a acceptat eliminarea sintagmei "să nu participe la activități politice". Deci în exercitarea atribuțiilor să nu participe la activități politice. S-a eliminat.

Eu propun respingerea amendamentului comisiei și menținerea acestei sintagme la finalul alin. 3.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

Comisia?

Domnul Relu Fenechiu:

Comisia își păstrează raportul dintr-un motiv similar cu cel pe care l-am spus mai devreme. Atâta timp cât funcționarilor publici li se permite să fie membri ai partidelor politice, mi se pare aberant să le spui că nu au dreptul să participe la acțiuni politice. Atunci, haideți să stabilim că nu mai sunt membri ai partidelor politice și gata. Dar altfel, ce înseamnă să fii membru al unui partid politic și să nu participi la nici o acțiune a acestuia.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnule Seres, doriți să interveniți din nou?

Domnul Seres Dénes:

Domnule președinte,

Atrag atenția, este vorba în exercitarea atribuțiilor ce le revin să nu participe la activități politice. În rest, pot să participe. Dar nu în exercitarea atribuțiilor.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră, atunci, propunerea de respingere a amendamentului de la punctul 37, este vorba de alin. 3, eliminarea sintagmei "și să nu participe la activități politice".

Vă rog să votați.

Propunerea de respingere a amendamentului a fost respinsă cu 148 de voturi împotrivă și, ca atare, textul rămâne așa cum a fost propus.

Până la 40, dacă există obiecții sau observații? Nu există.

Pct. 41 la 45. Nu. Adoptat.

Pct. 46 la 50.

Pct. 51 la 55. Obiecții? Observații? Adoptat.

Pct. 56 la 60. Vă rog, domnule președinte.

Domnul Relu Fenechiu:

O eroare materială, domnule președinte. Art. 59 a fost adoptat de comisie și nemodificat, dar s-a omis scrierea în raport a literei e) din proiect.

Domnul Bogdan Olteanu:

La ce articol?

Domnul Relu Fenechiu:

La art. 58.

Domnul Bogdan Olteanu:

Poziția cât este? Și ce s-a omis? Litera e) ? Există obiecții? Domnul Dușa?

Da, dacă nu există obiecții sau observații este în regulă.

De la 51 la 55. Observații? Nu sunt.

De la 56 la 60. Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

De la 61 la 65. Observații? Comentarii? Nu sunt.

De la 66 la 70. Adoptat.

De la 71 la 75. Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

De la 76 la 80. Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

De la 81 la 85. Observații? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

De la 86 la 90. Observații? Comentarii? Vă rog, domnul Dușa.

Domnul Mircea Dușa:

La punctul 89, art. 914

Domnul Bogdan Olteanu:

Suntem la 89. Vă rog, domnule deputat. De puncte vorbim.

Domnul Mircea Dușa:

Deci la art. 914, din eroare, s-au scăpat alin. 2 și 3 din proiectul de lege care a fost aprobat. În proiectul de lege există alin. 2 și 3 și au fost omise.

Domnul Bogdan Olteanu:

Dacă nu există obiecții sau comentarii? Nu există. Se va completa cu această eroare.

De la 90 la 95. Obiecții? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

De la 96 la 100. Obiecții? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 101 până la 103. Obiecții? Comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Am terminat dezbaterea pe articole. Rămâne la vot final.