Plen
Ședința Camerei Deputaților din 26 iunie 2006
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.113/06-07-2006

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 26-06-2006 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 26 iunie 2006

4. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului:

   

(Pauză între orele 18,25 - 18,35. În continuare, ședința este condusă de doamna Daniela Popa, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
Mircia Giurgiu

Doamna Daniela Popa:

Bună seara!

Declar deschisă ședința consacrată răspunsurilor orale la întrebări, precum și consemnarea interpelărilor depuse. Începem cu răspunsurile orale la întrebări. Primul răspuns pentru domnul deputat Mircia Giurgiu, referitor la strămutarea caselor din localitățile afectate grav de inundațiile din 2005 și 2006.

Din partea Ministerului Administrației și Internelor, domnul secretar de stat Alexandru Mircea.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 

Domnul Alexandru Mircea (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc, doamnă președintă.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care solicitați să vi se comunice dacă, în cazul în care există propunerea și, implicit, acceptul autorităților județene, strămutarea caselor din localitățile afectate grav de inundațiile din 2005 și din acest an, se poate face și pe teritoriul altor județe, vă comunicăm următoarele.

Administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale. În acest sens, este de menționat faptul că autoritățile administrației publice locale au dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice.

Având în vedere faptul că, potrivit legii, consiliile locale, respectiv consiliile județene, administrează domeniile publice private ale unităților administrativ-teritoriale în raza cărora funcționează, apreciem că materializarea unui deziderat de natura celui exprimat de dumneavoastră este realizabil în temeiul opțiunilor manifestate de autoritățile administrației publice locale implicate în asemenea acte decizionale dar, bineînțeles, cu respectarea procedurilor legale, pe care derularea unor astfel de proiecte le implică.

În context, trebuie avute în vedere toate aspectele referitoare la eventualele demersuri privind schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri, precum și la operarea modificărilor corespunzătoare în planurile urbanistice zonale, în sensul extinderii cu suprafețele în discuție a intravilanului localităților respective.

Într-adevăr, pentru derularea programului de reconstrucție a locuințelor afectate de inundații, ar trebui să se realizeze nu numai eliberarea amplasamentelor de resturile clădirilor distruse și definitivarea rezultatelor expertizelor tehnice, astfel încât să poată fi stabilită oportunitatea începerii lucrărilor în anumite zone, ci și asigurarea măsurătorilor necesare pentru afectarea noilor terenuri, în ipoteza strămutării amplasamentelor scopului de referință în reconstrucția locuințelor distruse.

În vederea clarificării tuturor implicațiilor tehnice pe care materializarea soluțiilor în discuție le-ar genera, considerăm oportună solicitarea punctului de vedere al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, instituție căreia îi revin atribuții cu privire la derularea programului privind reconstrucția locuințelor afectate de calamitățile naturale.

Evidențiem, însă, faptul că asigurarea amplasamentelor pentru noile construcții poate fi realizată de către autoritățile administrației publice locale doar cu respectarea deplină a dreptului de proprietate al persoanelor fizice.

De asemenea, apreciem că, la identificarea soluțiilor referitoare la noile amplasamente, trebuie avut în vedere, de către autoritățile administrației publice locale, și faptul că procesul de retrocedare a imobilelor nu este finalizat, precum și necesitatea asigurării existenței unui echilibru între interesul general al comunităților deținătoare și interesul particular al persoanelor afectate de inundații.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Doriți să interveniți, da? Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președintă.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Sunt mulțumit pentru acest răspuns și o să-l trimit Consiliului local al municipiului Ineu, județul Arad, și, de asemenea, o să solicităm și punctul de vedere al Ministerului Construcțiilor și Turismului.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
 

Din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Cătălin Doică a transmis răspunsul în scris, la întrebarea referitoare la politica fiscală domnului deputat Vasile Filip Soporan, Grupul parlamentar PSD.

De asemenea, avem o solicitare din partea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, prin care se cere amânarea prezentării răspunsului oral la întrebarea formulată de doamna deputat Mirela Adomnicăi, deoarece secretarul de stat planificat pentru susținerea întrebării este angajat în activități urgente, specifice ministerului. Răspunsul am înțeles că s-a transmis în scris. Urmează ca răspunsul la oral să se amâne pentru data viitoare. N-ați primit nici răspuns în scris, nu? Vă rog să consemnați că nu s-a primit nici răspuns scris și se amână răspunsul oral la întrebarea doamnei deputat Mirela Adomnicăi.

 
Petru Călian

Din partea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, domnul secretar de stat Cătălin Ionel Dănilă oferă răspuns la întrebarea domnului deputat Petru Călian, Grupul parlamentar al Partidului Conservator, referitoare la acordarea avizului favorabil Legii cardurilor de masă.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

 

Domnul Cătălin Ionel Dănilă (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Mulțumesc frumos, doamna președintă.

Propunerea legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor prin virament pe carduri de masă, inițiată de domnul deputat Petru Călian și de doamna deputat Cornelia Ardelean, propune instituirea unui sistem prin care personalul încadrat, prin încheierea unui contract individual de muncă să beneficieze de o alocație individuală de hrană, înlocuindu-se tichetele actuale de masă cu contravaloarea lor, prin plata electronică sub forma cardurilor de masă și, în consecință, abrogarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.

Așa cum s-a precizat și cu ocazia dezbaterilor asupra acestei propuneri legislative în cadrul comisiilor Senatului, pe parcursul a trei ședințe ale comisiei, la care a fost prezent și domnul deputat Petru Călian, propunerea suportă trei observații.

În primul rând, înlocuirea tichetelor de masă cu un card special emis de o unitate bancară nu este posibilă în prezent întrucât, având în vedere numărul de salariați, beneficiari de tichete de masă, un număr de circa 1,9 milioane, precum și dispersia lor teritorială, apreciem că majoritatea magazinelor sau unităților de alimentație publică din anumite zone, unde salariații pot utiliza astfel de carduri nu sunt dotate cu cititoare de carduri. Acest fapt poate conduce la situația în care salariații să nu poată beneficia de alocația individuală de hrană.

De asemenea, acceptarea propunerii ar anula stimularea organizării de cantine restaurant sau bufete de către angajatori, în calitate de unități emitente pentru salariații proprii, posibilitate prevăzută de Legea 142/1998 și utilizată în prezent.

Motivația din expunerea de motive, potrivit căreia inițiativa legislativă va conduce la măturarea obstacolelor birocratice existente în prezent în modul de repartizare și de decontare a tichetelor de masă, respectiv a comisioanelor plătite atât de angajator cât și de agenții economici ce decontează aceste tichete este neîntemeiată, întrucât întregul sistem al tichetelor de masă se bazează, potrivit Legii nr. 142/1998, pe contracte comerciale de prestări servicii, încheiate între angajatori și unitățile emitente autorizate, respectiv între unitățile emitente autorizate și unitățile de alimentație publică afiliate sistemului, iar decontarea valorii lor între persoane juridice se efectuează prin intermediul unităților bancare.

Evidențele și situațiile obligatorii proprii sistemului tichetelor de masă impuse angajatorilor care acordă tichete de masă au generat și generează locuri de muncă.

Suplimentar, în ședința din 6 iunie 2006, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei a prezentat o listă a țărilor în care funcționează sistemul tichetelor de masă - și este vorba, în Uniunea Europeană de 20 de asemenea state - lista unităților emitente autorizate, potrivit legii, de către Ministerul Finanțelor Publice, prețurile medii ale imprimatului, reprezentând tichetul de masă practicate de unitățile emitente autorizate în relația contractuală cu angajatorii și comisionul perceput de către unitățile emitente autorizate în relația contractuală cu unitățile de alimentație publică.

În cadrul aceleiași ședințe a comisiei, reprezentanții ministerului au precizat că unitățile emitente autorizate cuprind în prețul imprimatelor pe care-l percep în relația contractuală cu angajatorii și costul imprimatului și, respectiv, a elementelor de securitate care să-i confere acestuia siguranță în circulație.

Tichetele de masă nu sunt salarii și nu trebuie încurajată confuzia între tichetele de masă și salariu, care reprezintă un drept exprimat în bani.

În concluzie, apreciem că sistemul acordării alocației individuale de hrană sub forma tichetelor de masă și conceptul de tichet de masă, pe suport de hârtie, ca element de securitate, care să confere siguranță în circulație, se utilizează, în prezent, în peste 20 de state ale Uniunii Europene.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Observații? Comentarii?

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Doamna președintă,

Domnule ministru secretar de stat,

Țin să vă mulțumesc. În sfârșit, vă faceți apariția în fața unor reprezentanți ai Camerei Deputaților.

Mă mir că nu ați reușit să vă faceți timp să veniți, așa cum este regulamentar, la Senat, în cadrul Comisiei de muncă, comisie în care s-a dezbătut acest proiect de lege nu de trei ori, domnule secretar de stat, sunteți dezinformat încă de la început, ci doar de două ori. Dumneavoastră, prin bunăvoința dumneavoastră, ați trimis două persoane care erau șefi de servicii să-mi ofere două răspunsuri, cel puțin imprecise, dacă nu mincinoase.

Ceea ce dumneavoastră, astăzi, ați făcut, n-ați făcut nimic. De fapt, ați preluat ce v-au dat șefii de servicii și mi le-ați recitit încă o dată.

Vreau să vă spun că birocrația există, vă invit, domnule ministru secretar de stat, să mergeți pe șoseaua de centură a Bucureștiului cu zece tichete de masă și vă veți bucura de servicii pe care nu le nominalizez aici, din partea unor persoane care au locul de muncă pe centura Bucureștiului.

Este inadmisibil ca să primesc răspunsuri evazive și dumneavoastră, împreună cu ministerul, în loc să apărați interesul cetățeanului, apărați interesele unor grupuri de interese și, în special, apărați interesele celor opt firme care tipăresc și care decontează aceste tichete de masă. Este o minciună faptul că nu se percep comisioane. Se percep comisioane, nu se plătește doar tipărirea acelor tichete de masă.

Per total, domnule ministru secretar de stat, comisioanele sunt undeva între 12 și 14 %, lucru pe care eu vi-l pot dovedi cu acte în regulă.

Șefii dumneavoastră de serviciu n-au fost în măsură nici măcar să vină cu o dovadă și au dezinformat și atunci, spunând că maximum procentual la comisioane este de 5 - 6 %. Repet, o dezinformare crasă.

Dacă dumneavoastră și ministerul pe care-l conduceți nu aveți interesul să eliminăm aceste bariere birocratice, de asemenea, să eliminăm comisioanele grase și vă spun aici un lucru, nu știu dacă știți sau nu, dar profitul obținut de firmele care produc și decontează tichetele de masă pe un an de zile este de 100 de milioane de euro.

Nu putem discuta, domnule ministru, în baza abrogării acestei legi, neapărat, de desființarea acelor cantine ale săracilor. Ele ar trebui să se autodesființeze în mod natural, nu în baza abrogării unor legi. Ele mai pot funcționa și se va putea lua masa acolo cu un card specializat, un card personalizat, intitulat "masa", tocmai pentru a ne îndepărta puțin de sărăcia în care ne aflăm sau măcar să încercăm să o mascăm dacă nu reușim să o îndepărtăm.

În privința cititorilor cardurilor sunteți, iarăși, dezinformat și fac precizarea, domnule ministru secretar de stat, că, în afară de cei 1,9 de salariați care beneficială de tichete de masă, sunt aproape 3 milioane de salariați care-și încasează salariile pe carduri. Vă întreb atunci, cei care încasează salariile pe carduri, domnule ministru secretar de stat, și nu au cititoare de carduri acolo, în localitățile rurale, unde dumneavoastră ați făcut referire, ce se va întâmpla. Uitați de concurență, uitați de economia de piață. Economia de piață este în măsură să regleze această problemă și comercianții, care au interesul să își crească cifra de afaceri, vor putea apela la un cititor de card care are o valoare total nesemnificativă sau, poate, până la urmă ele se vor putea oferi chiar gratis din partea băncilor.

Fac mențiunea că, în varianta cardurilor personalizate de masă, comisionul este de până la 1 %.

Gândiți-vă, domnule ministru, și faceți o socoteală matematică, dacă nu, întrebați-vă șefii de serviciu cât înseamnă 12 % minus 1 %. Înseamnă o reducere a comisioanelor de 11 %. Reflectat în prețul alimentelor pe care-l plătesc eu și dumneavoastră și toți ceilalți, înseamnă că ne putem gândi la o reducere de preț per total, la alimente, cu 5 %. Nu doriți, este problema dumneavoastră.

Eu doresc în continuare și vă avertizez încă de pe acum, domnule ministru secretar de stat, să fiți prezent la dezbateri în Comisia de muncă a Camerei Deputaților atunci când vom dezbate acest proiect de lege. În caz contrar, refuz și voi protesta astfel încât dumneavoastră să fiți demis în situația în care răspundeți direct și veți fi delegat să susțineți din partea Guvernului sau să respingeți proiectul meu de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă doriți să interveniți? Nu.

 
     

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 noiembrie 2021, 10:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro