Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.136/28-09-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 18-09-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 2006

12. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului:  

   

- După pauză -

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Domnilor deputați,

Domnilor reprezentanți ai Guvernului, domnilor miniștri, secretari de stat,

Începem sesiunea de răspunsuri la interpelări.

Pe prima poziție se afla interpelarea domnului deputat Vasile Filip Soporan, pe tema "reforma sănătății", adresată Ministerului Sănătății.

Domnule ministru, domnul deputat își cere scuze, având o problemă personală, pentru care a trebuit să părăsească localitatea, vă roagă să-i răspundeți în scris.

 
Marian Sorin Paveliu

Domnule ministru, următoarea interpelare vă este de asemenea adresată, Ministerului Sănătății, pe tema "Apărarea drepturilor pacienților din spitale". Este o interpelare aparținând deputatului Sorin Marian Paveliu.

Dacă este prezent. Este prezent domnul deputat și bănuiesc că dorește și răspunsul dumneavoastră la interpelare.

Domnule ministru, vă rog să răspundeți colegului dumneavoastră liberal.

   

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu (ministrul sănătății):

Îi mai dați cuvântul înainte? Așa este procedural.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Absolut procedural. Domnule deputat, dacă doriți să vă susțineți interpelarea, sigur că vă invit în acest sens.

 
 

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Domnule ministru,

O să formulez intervenția mea în următorii termeni scurți. Cred cu tărie că avem nevoie de o schimbare în apărarea drepturilor pacientului. De curând, s-a anunțat, de fapt, în urma Ordinului de ministru pe care l-ați dat, că vor fi înființate comite de etică.

Aș vrea să știu dacă în opinia dumneavoastră aceste comitete de etică sunt capabile să rezolve nu numai problemele care țin de etica actului medical, cât și de disfuncționalitățile cu care se confruntă pacienții cu un sistem sanitar care, oricât am încerca să-l schimbăm peste noapte, are încă multe racile moștenite de ani și ani de zile de funcționare într-o penurie de resurse, pe de o parte. Pe de altă parte, în mentalități care sunt foarte greu de scăzut peste noapte.

Deci, ca să rezum, întrebarea mea se referă la eficiența pe care credeți că o avea această orientare a comitetelor de etică pentru apărarea drepturilor pacientului.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Domnule deputat,

Interpelarea dumneavoastră se referea la modul în care pacienții pot fi ajutați să nu-și mai achiziționeze medicamente sau materiale sanitare în urma internării și dacă fac acest lucru, cum se poate recompensa până la urmă această activitate.

E vorba de Legea nr.327 din 10 noiembrie 2005, și dumneavoastră propuneți amendarea acestei legi. Vă spunem că nu e nevoie să amendăm această lege, dar ceea ce dumneavoastră propuneți va fi preluat în contractul de asigurări sociale de sănătate al C.N.S. odată cu ce vom face cu 1 noiembrie modificările care le avem în vedere și după aceea în contractul pe anul 2007.

În ceea ce privește modul în care există reclamații că pacienții din Gorj sunt obligați să-și achiziționeze medicamente sau materiale sanitare, am transmis autorității de sănătate publică Gorj să ne transmită ei mai departe ceea ce se întâmplă cu adevărat în județ, colegii noștri, în urma consultării managerilor și altor factori de răspundere din sistemul sanitar județean, au spus că asemenea cazuri au fost foarte rare și s-au luat măsuri să se recupereze banii și să le dea oamenilor înapoi.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule ministru.

Sigur că...domnule deputat dacă doriți să dați replică ministrului, vă rog frumos. Aveți dreptul regulamentar. Nu mă așteptam să solicitați acest drept, dar în mod sigur vi-l acord.

 
 

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Mi se pare normal și civilizat să vă fi cerut dreptul la replică, conform regulamentului.

Domnule ministru, iau act de promisiunea dumneavoastră de a face demersuri ca această prevedere ca pacienții care sunt nevoiți dintr-un motiv mai mult sau mai puțin birocratic, să-și achiziționeze singuri medicamente pe care le utilizează în spital sau alte materiale, precum mănuși, pansamente.

Deci, iau act de promisiunea dumneavoastră că această prevedere care a existat într-o lege și care a fost ulterior abrogată de Guvern printr-o ordonanță și aprobată de Parlament, de fapt, dacă va fi inclusă în contractul-cadru și va deveni operantă, cred că această prevedere o să mai scadă din inechitatea sistemului sanitar și sper ca în scurt timp o astfel de problemă să facă apanajul unei instituții speciale, așa cum încercăm să promovăm de altfel mai mulți colegi, respectiv, a unui oficiu pentru protecția pacientului, pentru că de fapt consider că un consiliu etic nu poate rezolva astfel de aspecte care nu țin de etică și țin de o administrare uneori defectuoasă sau, în sfârșit, forțat defectuoasă, datorită subfinanțării cu care ne confruntăm și ne vom mai confrunta încă multă vreme de acum înainte.

Vă mulțumesc frumos pentru răspuns.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul ministru nu solicită drept la replică, motiv pentru care nu i-l acord, dacă nu-mi solicită.

 
Petru Călian

În schimb, domnule ministru, următoarea interpelare, de asemenea, se adresează ministerului pe care-l conduceți. Este o interpelare a domnului deputat Petru Călian, din partea Grupului parlamentar al Partidului Conservator. Este aici prezent în sală și se referă la situația angajaților din Spitalul Huedin.

Domnule deputat, dacă doriți să prezentați interpelarea. Nu.

Domnule ministru, vă rog, aveți cuvântul.

 

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Domnule deputat,

Interpelarea dumneavoastră se referă la neacordarea celui de-al 13-lea salariu și a bonurilor de masă la Spitalul orășenesc Huedin.

În anul 2006, prin Legea bugetului de stat, nu s-a mai stabilit structura cheltuielilor spitalelor, acestea fiind aprobate de directorul spitalului în cadrul sumelor contractate și decontate de casele de asigurări de sănătate.

În prezent, 70% din unitățile sanitare au acordat total sau parțial sumele cuvenite, reprezentând premiul anual.

Spitalul orășenesc Huedin nu a acordat drepturile respective datorită unui management defectuos, Spitalul orășenesc Huedin nerealizându-și indicatorii și, în consecință, finanțarea serviciilor medicale contractată cu CAS Cluj a fost insuficientă pentru acoprirea plăților celui de-al 13-lea salariu și a bonurilor de masă.

Cu alte cuvinte, a avut venituri mai mici decât cele bugetate și, ca atare, n-a putut să facă cheltuieli suplimentare.

În consecință, am dispus schimbarea conducerii orașului Huedin, s-a numit un nou manager și sperăm ca acesta, până la sfârșitul anului, să poată să realizeze venituri suficiente ca să asigure și aceste cheltuieli.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule ministru.

Domnule deputat, dacă doriți să dezvoltați.

 
 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sper că am înțeles bine, domnule ministru, ați decis nu schimbarea conducerii orașului Huedin, ci schimbarea spitalului din orașul Huedin...nu, că ați spus că ați decis schimbarea conducerii orașului Huedin. Nu e nici o problemă.

Sigur că este și asta o soluție, să schimbăm conducerea acelui spital, însă eu consider că trebuie să se ia măsuri ferme la acest spital, nu numai cele legate de al 13-lea salariu sau de acele bonuri de masă, ci și de faptul că acel spital este foarte, foarte important acolo, deoarece acoperă o zonă geografică extrem de mare, dar mai mult de atât, la acel spital apelează foarte, foarte mulți cetățeni din zona respectivă, pentru că este singurul spital, de fapt, chiar dacă este în orașul Huedin.

Mai mult de atât, cred eu că actuala conducere, desemnată prin intermediul ministerului pe care îl conduceți, își va face datoria și mi se pare normal ca cel puțin al 13-lea salariu să fie oferit retroactiv angajaților acelui spital.

Nu discut de bonuri de masă pentru că din punct de vedere legal acest principiu al retroactivității nu funcționează în cazul legii care prevede acordarea tichetelor de masă.

Oricum, vă mulțumesc și vă felicit pentru că ați luat măsuri urgente la acel spital din județul Cluj.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule deputat.

Mulțumim domnului ministru pentru răspunsuri. Sper să nu schimbe chiar tot orașul Huedin, ci doar spitalul. Să vă mulțumim pentru prezență și faptul că ați răspuns la întrebările colegilor de coaliție.

Vă rog. Sigur că da, domnule secretar de stat. O să-l rugăm pe domnul deputat Petre Străchinaru doar un pic să aștepte pentru a primi răspunsul de la domnul secretar de stat Remus Baciu.

Până atunci, dumneavoastră fiind prezent, o să vă rog să răspundeți la interpelarea adresată tot de către colegul nostru, domnul Petru Călian, privind situația direcțiilor județene de pază și ordine, în contextul noii legi privind înființarea, organizarea și funcționarea poliției locale.

Doriți, domnule deputat? Vă rog frumos! Cu rugămintea de a-l sprijini și pe domnul secretar de stat în respectarea programului la Senat.

 
 

Domnul Petru Călian:

Este vorba de foștii gardieni care practic mai funcționează pe lângă consiliile județene, însă nu au un sistem legislativ pe baza căruia să funcționeze. Aici este o problemă și dacă domnul ministru nu-mi dă un răspuns favorabil, voi iniția un proiect de lege în acest sens.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Domnule secretar de stat, vă rog să răspundeți.

 
 

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat Petru Călian,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră prin care solicitați să vi se comunice care va fi situația direcțiilor județene de pază și ordine, în contextul promulgării noi legi privind înființarea, organizarea și funcționarea poliției locale, vă comunicăm următoarele.

Din conținutul interpelării nu rezultă dacă faceți referire la proiectul de lege care s-a aflat în procedură parlamentară, sau la proiectul de lege aflat în proces de elaborare la nivelul Ministerului Administrației și Internelor, întrucât sunt în momentul de față două propuneri, două inițiative legislative.

Fac precizarea că ambele inițiative legislative se referă la poliția locală. Organizarea direcțiilor județene de pază și ordine a fost creată sau s-a produs ca urmare a adoptării legii privind poliția comunitară, un alt segment al structurilor de ordine publică, poliție comunitară care, într-adevăr, s-a desființat din fostul corp al gardienilor publici.

Prin urmare, noi trebuie să abordăm această chestiune atunci când punem în discuție eventual o nouă lege de organizare a poliției comunitare. Cum însă, în momentul de față, există două inițiative legislative, spuneam, una aflată în faza de elaborare și una deja în procedură parlamentară, urmează ca să luăm o soluție comună, dacă doriți, și Guvern și Parlament, tocmai pentru a reglementa această situație.

Angajații direcțiilor județene de pază și ordine, despre care este vorba în interpelarea dumneavoastră, au primit un loc de muncă la inițiativa structurilor asociative și au inițiat la momentul respectiv un proiect de lege de modificare a actului normativ privind organizarea și funcționara poliției comunitare. Cum prin lege la inițiativa acestor structuri asociative s-a intervenit în textul legii, vom avea în vedere ca atunci când vom adopta Legea privind organizarea poliției locale, de acum, despre care dumneavoastră vorbiți, să avem în vedere și opinia acestei structuri, pentru a rezolva într-un fel situația celor câtorva mii de angajați, până la urmă, ai direcțiilor de ordine publică.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc.

Domnule deputat, doriți să interveniți? Vă rog!

 
 

Domnul Petru Călian:

Într-adevăr, la ora actuală există circa 10300 de angajați care asigură paza unor obiective principale și foarte importante aflate în patrimoniul consiliilor județene. Mă bucur că ați recunoscut faptul că cei 10300 de angajați nu au o lege în baza căreia să funcționeze, domnule ministru, am un proiect de lege totuși, era surpriza de fapt, pe care am vrut să v-o deslușesc, pe care o să vi-l înmânez pentru a-l lua în considerare măcar la nivelul unor amendamente. De ce? Pentru că profesioniști sunteți dumneavoastră. Eu în acest domeniu nu mă pricep foarte bine, însă cred că trebuie să luați în considerare și proiectul meu care, practic, provine din necesitățile invocate de acești 10300 de angajați.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Costache Mircea

În continuare, o să-l rog tot pe domnul secretar de stat Alexandru Mircea, din partea Ministerului Administrației și Internelor, să răspundă interpelării adresate de către domnul deputat Mircea Costache, aici prezent în sală, referitoare la domnul Lucel Zecheru, primarul comunei Năieni, județul Buzău.

Domnule deputat, dacă doriți să interveniți acum sau după ce primiți răspunsul. După ce veți primi răspunsul.

Da. Vă rog, domnule secretar de stat.

 

Domnul Mircea Alexandru:

Domnule președinte,

Stimate domnule deputat,

Interpelarea la care răspund astăzi în plenul Camerei Deputaților a fost formulată în luna iunie, pe 29 iunie 2006, și am transmis răspunsul în scris domnului deputat la data de 12.VII.2006, sub semnătura domnului ministru al administrației și internelor.

În legătură cu interpelarea prin care se solicită ministrului administrației și internelor să comunice măsurile întreprinse în cazul primarului Lucel Zecheru din comuna Năieni și a celor dispuse în ceea ce privește situația domnului Nicolae Dobre, consilier local în satul Cândești, comuna Vernești, județul Buzău, vă comunicăm următoarele.

Referitor la primarul comunei Năieni, județul Buzău, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că la 14.X.2005, acesta a agresat în incinta primăriei pe domnul Vovec Marian, momentul manifestării violente a domnului Lucel Secheru fiind surprins de un cameraman al postului național de televiziune, care era în zonă.

Agresiunea comisă a făcut și obiectul unui reportaj difuzat pe postul de televiziune publică, în seara de 21.X.2005.

Cu privire la fapta comisă, organele de poliție competente au întocmit dosarul penal nr.5970/2005 privind săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă, prevăzută de art.250 Cod Penal.

În conformitate cu prevederile art.209 din Codul de procedură penală, poliția și-a declinat competența, în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, la 25.X.2005. cercetarea a fost începută inițial pentru săvârșirea infracțiunii de lovire, dar, din probele administrate pe parcursul cercetărilor, a rezultat că s-a comis infracțiunea de purtare abuzivă, care acoperă inclusiv lovirea, cercetarea infracțiunii de purtare abuzivă fiind de competența exclusivă a procurorului, conform legii.

În ceea ce privește măsurile întreprinse în considerentul funcției de primar pe care o ocupă domnul Lucel Zecheru, precizăm că în exercitarea funcției sale, primarul este ocrotit de lege, în conformitate cu prevederile alin.1 al art.77 din Legea nr.215/2001.

Potrivit alin.2 al articolului menționat, mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv, măsura arestării preventive se comunică de îndată de către Parchet sau de către instanța de judecată, după caz, prefectului, care prin ordin constată suspendarea mandatului.

Cu privire la situația domnului consilier Nicolae Dobre din satul Cândești, comuna Vernești, cercetările întreprinse au relevat următoarele.

Domnul Nicolae Dobre deține în localitatea Cândești un teren viran în suprafață de 4700 metri pătrați în care sunt pomi fructiferi, viță de vie, porumb etc. acesta reclamând că unii cetățeni de etnie romă sustrag fructe și alte produse de pe proprietatea sa.

Pentru a preveni pătrunderea persoanelor pe acest teren, domnia sa a construit un gard din plasă de sârmă cu spalieri din beton înalt de 1,80 metri. În partea de nord a terenului, cu livadă, se află amplasată din anul 1998 locuința domnului Nicolae Aron și a soției Elena Aron, care au zece copii cu vârste între 6 luni și 16 ani. O locuință precară, iar familia trăiește din venituri ocazionale, muncă cu ziua, colectarea de fier vechi etc. beneficiind și de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Domnul Nicolae Aron și membrii familiei au fost prinși de mai multe ori de organele de poliție după ce au comis o serie de fapte penale, fiind și reclamați de către cetățenii din localitate cu privire la atitudinea și faptele lor.

Dintre faptele infracționale săvârșite de aceștia, care au fost depistate, s-au luat măsuri legale, după cum urmează: sunt mai multe dosare penale, pe 13.V.2004, cei doi soți împreună cu alți 7 cetățeni au fost prinși în flagrant în momentul furtului unor bolțari din beton dintr-o clădire ce aparținea fermei pomicole, Odoba, din satul Cândești, cu un prejudiciu de 12.000 de roni.

S-a întocmit dosarul penal nr.2211/P/2004 care a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău cu propunerea de trimitere în judecată. La data de 28.II.2005, dispunându-se de către procuror scoaterea de sub urmărire penală a celor implicați în săvârșirea faptei și aplicarea prevederilor art.181 din Codul Penal, coroborat cu prevederea art.91.

La data de 4.III.2006, domnul Șerban Burdușa din satul Cândești a sesizat postul de poliție Vernești că doi dintre minorii, dintre copiii minori ai familiei Aron au furat 15 spalieri de pe un teren de viță de vie. În cauză, s-a întocmit dosarul penal 1067/P/2006, urmând ca după definitivarea cercetărilor, să fie înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, cu propuneri de soluționare legală.

Pe 31.III.2006, polițiștii de la Vernești i-au prins în flagrant pe soții Aron, după ce aceștia au furat cablul electric de aluminiu de pe stâlpii unei linii electrice în incinta fermei pomicole Odoba. În cauză, s-a întocmitdosarul penal 1470/P, urmărirea penală fiind începută pe 6.VI.2006, și fiind înaintat Parchetului cu propuneri de soluționare legală.

Pe 16.VI., domnul Nicolae Dobre a depus o plângere la postul de poliție Vernești, prin care solicita efectuarea de cercetări împotriva lui Nicolae Aron, Elena Aron și fiul acestora, Nicolae Marian Aron, pentru amenințări și acte de violență. Reclamația a fost înregistrată cu nr.3161 și a fost înaintată Judecătoriei Buzău pe 20.VI.2006 pentru soluționare, conform competenței și prevederilor legale.

Pe 20.VI.2006...sunt mai multe, eu în adresa scrisă le-am prezentat pe toate.

În urma discuțiilor purtate cu cetățenii din localitate, s-a stabilit că soții Nicolae și Elena Aron nu își respectă obligațiile părintești, își lasă copiii singuri în casă de mai multe ori și mai multe zile la rând, nu le asigură permanent hrana necesară, fapt ce i-a determinat pe aceștia să aibă un comportament neadecvat.

Pentru menținerea unui climat de conviețuire socială corespunzător, Inspectoratul de poliție al județului Buzău va monitoriza și în viitor situația creată în zona unde locuiește familia Aron și va asigura o prezență mai activă a polițiștilor, pentru cunoașterea tuturor aspectelor negative.

Având în vedere situația precară în care locuiesc cei 9 copii sub 16 ani, precum și nerespectarea obligațiilor părintești de către soții Nicolae și Elena Aron, a fost sesizată Direcția generală pentru asistență socială și protecția copilului Buzău, Administrația publică locală Vernești și reprezentanții etniei romilor din cadrul Consiliului județean Buzău, instituții care au atribuții în ceea ce privește protecția socială, pentru a analiza situația existentă și a dispune măsurile legale conform competenței.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Costache Mircea:

Îmi permiteți, vă rog?

Nu-l criticați, domnule președinte, pe domnul secretar de stat.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Aveți cuvântul, vă rog.

 
 

Domnul Costache Mircea:

Mulțumesc mult.

Să nu-l admonestați pentru că a dat un răspuns mai amplu.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Nu-mi permit, domnule deputat, să-l corectez.

 
 

Domnul Costache Mircea:

Pentru că activitatea infracțională în România este atât de abundentă, încât orice răspuns pe o temă de acest gen nu poate fi decât foarte amplu.

Eu am făcut o interpelare în care am înghesuit două probleme, pentru a nu marca numărul de interpelări luându-le separat, pentru că de fapt situația pe care o aduceam la cunoștința conducerii Ministerului Administrației și Internelor se cerea semnalată ca atare, și nu numai semnalată, ci și cu răspuns de soluționare în măsura posibilităților.

Ce aflăm noi din răspunsul prezentat de domnul secretar de stat Mircea Alexandru: că, în primul caz, cel al primarului Lucian Zecheru, al comunei Noieni, județul Buzău, care are o activitate infracțională mult mai bogată decât a fost prezentată chiar de dumnealui, omul a reușit performanțe rar întâlnite, să-și falsifice actele de naștere ale soției, pentru a dobândi niște terenuri ale unora pe care nu le revendicase nimeni până la acel moment, să falsifice acte de proprietate, mutând virgula de la 0,98, punând virgula drept coadă la zero și devenind 9,98, și luând dintr-o dată 10 ha de vie.

acum a intrat în domeniul pădurilor, omul lucrează din plin, pentru că orice am face noi și oricât de civilizat ne-am adresa ministerului de resort, care cuprinde și partea de administrație, vorbind de-un primar, și partea de Interne, vorbind de partea de poliție, care trebuia să intre în funcțiune în acest caz, ne dă răspunsuri documentate, argumentate, dar din care se înțelege că nu prea se vrea să se ajungă la soluții mai clare, mai tranșante și mai precise.

De aceea, aflăm că primarul îl bate în biroul primarului pe cetățeanul Vovec Marian, în fața Televiziunii Române, care a prezentat în direct și la "D'ale lui Mitică" evenimentul de la Noieni, primarul deci nu îl bate în biroul primarului, ci aflăm că a fost agresat în incinta Primăriei. Să știți că gardul de incintă este foarte larg. O primărie poate să aibă chiar și 1 - 2 km și să-l fi bătut în dosul vreunui gard. Dar era vorba de o bătaie administrată în văzul națiunii, filmată în direct (caseta există) de realizatorul de Televiziune Marin Marian. Era vorba despre o bătaie de-a dreptul în biroul primarului, nu de agresiune prin incinta Primăriei, care poate să însemne și altceva.

După aceea, faptul că Poliția își declină competența către Justiție, faptul că Primarul, aflăm că primarul este ocrotit de lege, dar cetățeanul bătut de primar în biroul primarului nu este ocrotit de nici o lege? Se pare că ăsta nu este ocrotit de nimeni în țara asta. Poate de mine care mai deranjez, mai sufăr de la microfonul ăsta, până voi lăsa și eu microfonul și voi trece la alte măsuri, pentru că nu se poate, probabil, decât altfel.

Schimbarea încadrării din bătaie în comportare abuzivă, deci nu-i mai zice lovire acum, s-a optat pentru purtare abuzivă și toate tertipurile astea care duc la tergiversări dau impresia cetățenilor că nu se poate ieși nici de sub gheara mafiei, că nu se pot lua niciodată măsuri eficiente cu hoții și cu grobienii care-și permit să administreze bătăi cetățenilor pe care au fost puși să-i slujească și să-i servească în calitate de primari.

O să revin, nu prin interpelări, am trecut de etapa asta, ci pe alte căi, specifice Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții a Camerei Deputaților. Și, dacă nu se va putea nici de acolo, o să mă sfătuiesc cu cetățenii strânși la căminul cultural al comunei Noieni, să vedem cam ce ar mai fi de făcut într-o țară scăpată de orice control.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Domnule deputat, o secundă numai. Îmi permit doar să vă reamintesc că aveți două minute. Sigur, au fost epuizate și rugămintea mea este să încheiați.

 
 

Domnul Costache Mircea:

Am specificat, domnule președinte, că am comprimat problematica, așa cum ați observat din răspunsul dat, a două interpelări într-una singură.

M-am referit numai la cazul Noieni; mă refer foarte scurt și la răspunsul care mi s-a dat în legătură cu activitatea infracțională a unor cetățeni din comuna Vernești, satul Cândești, județul Buzău, unde cetățenii nu pot fi stăpâni pe livezi, pe grădini, pe munca de un an, că într-o săptămâna, două, oameni care n-au pământ, n-au nici un fel de sursă de existență și care nu răspund în fața nimănui, pradă complet totul.

Ați văzut că li se instrumentează dosare, așa cum spune domnul secretar de stat, se înaintează la Justiție, unde Justiția a scris pe ele NUP, adică neînceperea urmăririi penale, cu alte cuvinte, mergeți în continuare și prădați, jefuiți, pentru că aceasta este țara, devastată, devalizată, așezată sub imperiul infracționalității care se numește "România în prag de aderare la Uniunea Europeană".

Mulțumesc.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Vă rog, domnule secretar de stat, în timpul prevăzut de regulament să răspundeți.

 
 

Domnul Mircea Alexandru:

În timpul prevăzut de regulament, pentru că nici nu-mi propun să fac prea multe afirmații acum în legătură cu situația juridică.

Deci, lovirea (sau alte violențe) este prevăzută de art.180 și se pedepsește cu închisoare de la 1 lună la 3 luni. Schimbarea încadrării juridice în purtare abuzivă este o sancțiune mai aspră prevăzută de lege și este de la 6 luni la 3 ani.

Nu este nici un tertip și nu este nimic de condamnat că Poliția a făcut o încadrare juridică, a propus o încadrare juridică adecvată.

eu am precizat de la bun început, ați avut la îndemână răspunsul din luna iulie, dacă vă uitați pe el, că l-am formulat în scris și vi l-am transmis, n-am scris în nici un loc și n-am spus nici astăzi că vreo instanță de judecată a dat scoatere de sub urmărire penală. N-am spus acest cuvânt (aveți textul la îndemână). Nu neînceperea urmăririi penale, cum v-ați exprimat dumneavoastră, a dat o scoatere pe art.181, care este altceva și este dreptul organelor judiciare să se pronunțe în legătură cu această chestiune.

Fac precizarea și aceasta este ultima, deși eu am repetat-o în timp, de mai multe ori aici, că raportul de control judiciar între Poliție și Parchet sau Poliție și instanțele de judecată este aceea că Parchetul controlează, îndrumă activitatea Poliției și nu Poliția îndrumă sau trage la răspundere Parchetul pentru soluțiile pe care le dă.

Fac aceste precizări, deși sunt sigur că dumneavoastră le știați, dar ați vrut să faceți o interpretare a lor mai personală, poate pe care nu putem să o acceptăm, că suntem în această clădire impresionantă, a Parlamentul României, și nu putem să trecem peste organizarea statului de drept.

Eu vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule secretar de stat,

Din fericire, precizările dumneavoastră sunt în spiritul legii și, într-adevăr, sunt acoperite de prevederile constituționale.

Aș vrea să fac întrebarea, dacă se află în sală, pentru a primi răspunsul la interpelare, domnul deputat Petre Străchinaru. Înțeleg că nu este.

Deci, domnule secretar de stat, vă mulțumesc pentru prezență. Vă rog să răspundeți în scris domnului deputat, care astăzi nu se află prezent.

 
Adrian Moisoiu

În schimb, se află în sală domnul deputat Adrian Moisoiu, care a adresat Ministerului Afacerilor Externe, reprezentat aici de domnul secretar de stat Anton Niculescu, o interpelare referitoare la examenul de bacalaureat din Ungaria.

Domnule deputat, aveți cuvântul, cu rugămintea și pentru dumneavoastră, de a respecta timpii prevăzuți de regulament.

 

Domnul Adrian Moisoiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

De fapt numai în două vorbe am să reiterez întrebarea. La examenul de bacalaureat din Ungaria, la proba de istorie, la elevii de la liceele minorităților naționale, s-a pus o întrebare referitoare la Tratatul de la Trianon, care era pus sub semnul întrebării, și anume textul era acesta: argumentați pe scurt cauzele pentru care se poate considera injustă, din punct de vedere etnic, acea parte din Tratatul de pace, care fixa granițele noi ale Ungariei.

Rugămintea mea adresată Ministerului Afacerilor Externe, cât și Ministerului Educației și Cercetării, a fost ca să mi se spună modul în care este apreciat acest răspuns de către Ministerul Afacerilor Externe și modul în care se consideră că trebuie să se acționeze.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule deputat.

Cred că cea mai potrivită persoană să vă răspundă este domnul secretar de stat Niculescu.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Anton Niculescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință,

Îmi permiteți să răspund: Ministerul Afacerilor Externe apreciază că astfel de inițiative trebuie evitate, în spiritul promovării reconcilierii istorice între cele două țări.

Având în vedere discutarea acestei probleme cu reprezentanții părții ungare, în cadrul viitoarei Reuniuni a Comitetului de colaborare în domeniul minorităților naționale, Partea română va propune introducerea acestui subiect pe ordinea de zi a Reuniunii, care va avea loc cel mai probabil în toamna acestui an, la o dată care va fi convenită de cele două părți.

În contextul colaborării româno-ungare, care a cunoscut o dinamică nouă prin ședința comună a celor două guverne din octombrie 2005, Ministerul Afacerilor Externe consideră că orice situație de natură să pună în discuție drepturile și demnitatea minorităților naționale din cele două țări, trebuie rezolvată printr-un dialog deschis și prin demersuri constructive în spirit european.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc.

domnule deputat, conform art.175, aveți dreptul de a interveni cu întrebări suplimentare și comentarii, fără a depăși două minute.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Moisoiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș dori să subliniez un lucru pe care l-am înțeles și să repet și întrebarea cu această ocazie, pentru că va rezulta.

Sunt convins că a da un anumit subiect la examen de bacalaureat este dreptul unui sistem de învățământ, deci al Ministerul Educației sau al Învățământului, cum s-o fi numind el în Ungaria. Dar, această întrebare, prin modul în care a fost dată, de fapt dinamitează sau, poftim, influențează bunele relații pe care România și Ungaria doresc să le promoveze, exact cum spune și domnul secretar de stat.

Să nu uităm, însă, alte aspecte, și anume: în primul rând, este vorba de faptul că se aduc niște traume tinerilor care, într-un examen de bacalaureat, pășesc în viață și care, în felul acesta, de fapt sunt influențați.

Pe de altă parte, o asemenea întrebare dă apă la moară celor care vor să sfârtece România, celor care nu recunosc Tratatul de la Trianon; dă apă la moară tendințelor iredentiste ale unor cetățeni maghiari; dă apă la moară celor care doresc ca să creeze un Ținut Secuiesc autonom în România. și, dacă vreți, aș spune că dă apă la moară istoricilor, deci specialiștilor istorici maghiari, care au formulat acest subiect.

Și atunci mă întreb dacă nu cumva există totuși o politică de suprafață, care se face în cadrul ședințelor comune ale Guvernului României și Ungariei; și este o a doua politică, mai ascunsă, care nu apare în evidență, și care de fapt este posibilă în condițiile în care Ministerul nostru al Afacerilor Externe are o poziție defensivă: nu protestează, așteaptă să treacă luni de zile până când va fi o nouă ședință a Comitetului de Colaborare în domeniul Minorităților Naționale dintre cele două țări.

Deci, am o rugăminte, și cu asta am încheiat.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Vă rog frumos să vă înscrieți în termenul prevăzut de regulament.

 
 

Domnul Adrian Moisoiu:

Oricum încheiam, era următoarea, și anume că aș dori, și sper că este posibil acest lucru, ca domnul secretar de stat să aibă amabilitatea să-mi remită o notă informativă, despre ce anume s-a discutat, pentru că întrebarea a fost o întrebare concretă, în cadrul Comitetului de Colaborare în domeniul Minorităților Naționale, după ce aceasta va avea loc în toamna, iarna sau când anume va avea loc această ședință comună.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Domnule deputat, sunt convins că domnul secretar de stat nu va remite o notă informativă, că totuși notele informative sper să nu mai existe în România. Dar, în mod absolut sigur vă va răspunde Ministerul Afacerilor Externe, conform solicitării dumneavoastră.

Vreau să întreb mai departe dacă domnul deputat Aurel Olărean este în sală. Nefiind în sală și având o interpelare pe tema "Criza gripei aviare", o să-l rog pe domnul secretar de stat de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale să răspundă în scris interpelării domnului Olărean.

 
Mircia Giurgiu

În schimb, îi văd în sală pe cei doi colegi, domnul deputat Mircia Giurgiu și domnul deputat Ioan Muntean, care au adresat, de asemenea, interpelări către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Domnul deputat Mircia Giurgiu, dacă doriți să vorbiți acum sau să răspundeți după ce vă răspunde domnul secretar de stat.

Domnule secretar de stat, vă rog să răspundeți interpelării domnului Mircia Giurgiu, referitoare la modul dezastruos în care este gestionată problema pădurilor țării.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Am rugămintea, și pentru dumneavoastră, și pentru cei doi colegi deputați, să ne înscriem în timpul prevăzut de regulament.

Vă mulțumesc.

 

Domnul Istvan Töke (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

La interpelarea formulată de dumneavoastră și înregistrată la Camera Deputaților cu nr.1918-B/2006, vă comunicăm următoarele: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este preocupat în menținerea, apărarea și administrarea tuturor pădurilor proprietate publică sau privată, în folosul generațiilor actuale și viitoare.

Strategia MAPDR de dezvoltare a sectorului forestier din România, pe care o anexăm în xerocopie, poate fi accesată pe site-ul ministerului. prin aplicarea prevederilor Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, suprafața de pădure care va fi retrocedată persoanelor fizice este de circa 2 milioane, 2,3 milioane ha, iar prin aplicarea prevederilor Legii nr.18/1991 și a Legii nr.1/2000, suprafața retrocedată persoanelor fizice a fost de circa de 800.000 ha, pentru care nu există creată, prin legislația în vigoare, obligativitatea administrării cu organe de specialitate, aspect ce a determinat și tăierea în mod abuziv a unor importante suprafețe de pădure.

Această situație a impus adoptarea imediată a unui act normativ care să o reglementeze, scopul acestuia fiind de a asigura cadrul legal pentru ca pădurea să nu fie tăiată necontrolat.

În această conjunctură, a fost promovată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.139/2000, adoptată cu modificări prin Legea nr.38/2006 privind administrarea pădurilor din România.

De asemenea, în vederea asigurării unor reglementări corespunzătoare noilor condiții create după retrocedarea proprietăților forestiere, MAPDR a inițiat și Proiectul noul Cod Silvic, care va intra în dezbaterea Parlamentului în sesiunea parlamentară din toamna acestui an, deci acum.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat Giurgiu, vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Domnule secretar de stat,

Într-adevăr, trebuie luate măsuri concrete, fiindcă, după cum am simțit fiecare dintre noi și după cum s-a văzut și când au fost inundațiile, pădurea trebuie să fie păzită, să fie ocrotită și să se extindă, dacă se poate, aria de pădure.

Mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă doriți să mai răspundeți? Nu.

 
Ioan Munteanu

Atunci am să vă rog frumos să răspundeți interpelării adresate de domnul deputat Ioan Munteanu, referitor la Programul "Fermierul".

Domnule deputat, dacă doriți să vorbiți acum sau după ce primiți răspunsul domnului secretar de stat.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

 

Domnul Istvan Töke:

Domnule deputat Ioan Munteanu, vă comunicăm următoarele: în anul 2005 și 2006 prin Programul "Fermierul" au fost și sunt puse la dispoziția agricultorilor din România fonduri importante pentru transformarea unui număr cât mai mare de gospodării aflate în zona agriculturii de subzistență, în ferme familiale cu caracter comercial.

Până în prezent - trebuie să fac totuși această observație, că este data de 10.07.2006 - suma totală licitată de către Banca Comercială Română și Banca Română de Dezvoltare, Casa de Economii și Consemnațiuni și Banca Comercială "Carpatica", în valoare de 450 milioane lei, este acoperită de proiectele care au fost depuse la bancă și au primit scrisori de confort.

De asemenea, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a înregistrat până la această dată, prin direcțiile de agricultură și dezvoltare rurală din județe, un număr foarte mare de solicitări de informare în acest sens.

Dintre acestea au rezultat: ... Dacă doriți să citesc și aceste date, atunci le citesc. Dacă nu, vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul în timpul prevăzut de regulament.

 
 

Domnul Ioan Munteanu:

Sigur că răspunsul dumneavoastră de fapt este ceea ce a însemnat promovarea acestui program "Fermierul".

Nu greșesc când afirm, de altfel lucru pe care l-au făcut și alții, nu este o noutate că mai mult a fost trâmbițat acest program decât s-a realizat ceva prin el.

N-aș vrea să se uite că Programul "Fermierul" de fapt a rezolvat o problemă majoră a unor bănci comerciale, chiar unora dintre cele pe care le-ați nominalizat dumneavoastră mai înainte aici, punându-le la dispoziție 7.000 miliarde de lei vechi, din bugetul sărac al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Vreau să vă spun că printr-o scrisoare semnată de domnul ministru Flutur, suma care era consumată în iulie era doar de aproximativ 100 miliarde de lei, din acest trâmbițat program "Fermierul".

După părerea mea, cred că Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, și înțelegând că și Guvernul țării ar trebui să încheie sau să finalizeze cu promisiunile, declarațiile de presă și cu proiectele fanteziste și să se apuce de treabă, pentru că agricultura românească a ajuns în paragină, și vă spun cu toată responsabilitatea, se îndreaptă spre un mare dezastru, din care cu greu vom reuși să ieșim.

Este o soluție Programul "Fermierul", dar la ora actuală, nu este viabil.

 
 

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc.

Domnule secretar de stat, dacă doriți să mai adăugați ceva? Nu.

Vă mulțumesc.

Fiind epuizată întreaga listă, declar ședința închisă și mulțumesc celor care au participat.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18,54.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 28 january 2022, 2:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro