Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 20 septembrie 2006
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.139/29-09-2006

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
13-10-2021
12-10-2021
11-10-2021
05-10-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 20-09-2006 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 20 septembrie 2006

10. Prezentarea și dezbaterea raportului de activitate pe anul 2005 al Agenției Naționale de Presă ROMPRES; Adoptarea raportului comun al Comisiilor pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Trecem la punctul 10 din ordinea de zi - raportul de activitate pe anul 2005 al Agenției Naționale de Presă ROMPRES.

Dau cuvântul domnului Ioan Roșca, președintele Agenției Naționale de Presă pentru a face o scurtă prezentare a raportului pe 2005.

Vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Ioan Mihai Roșca:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari.

Acesta este un rezumat al raportului prezentat celor două comisii de specialitate ale Parlamentului.

ROMPRES funcționează în baza Legii nr.19/2003 care îi conferă calitatea de instituție publică de interes național independentă editorial.

Prioritățile agenției au vizat în 2005 obiective în planul politicii editoriale, al gestionării și dezvoltării resurselor umane, tehnice și financiar contabile, iar principalele noastre activități au urmărit creșterea și profesionalizarea actului editorial, asigurarea unei finanțări echilibrate și o gestionare eficientă a fondurilor, dezvoltarea bazei tehnologice, cel puțin la nivelul agențiilor de presă din țările vecine și nou intrate în UE.

În plan editorial, acțiunile specifice au vizat atât formatul fluxurilor de informații și fotografii, cât și conținutul produselor noastre, rezultatul a fost o diversificare a producției prin apariția de noi servicii de informații și creșterea calității acestora.

ROMPRES are acum o acoperire tematică și zonală completă, iar numărul corecturilor și dezmințirilor date de agenție, este cu totul nesemnificativ.

Calitatea informațiilor și seriozitatea au făcut ca ROMPRES să devină un furnizor de text și imagine pentru cei mai de seamă actori de pe piața MEDIA din România, dar și pentru companii din mediul privat.

Că așa stau lucrurile, o demonstrează numărul în creștere al abonaților noștri, peste 600, între care 74 % din zona NON-MEDIA, adică instituții publice și companii private, fundații, ONG-uri, 16% provin din MEDIA CENTRALĂ, 10% din presa locală.

Toate aceste rezultate în plan editorial nu erau posibile fără o strategie de comunicare internă care a avizat formularea și acceptarea de către oamenii din ROMPRES a valorilor pe care trebuie să le împărtășească orice angajat, indiferent de poziția pe care o ocupă, integritate, calitate, inovare în munca în echipă, performanță și satisfacția clienților.

În schimbul participării "anonime" a redactorilor noștri la efortul agenției de a se afirma ca cea mai credibilă sursă de informații, am facilitat crearea unui mediu de lucru prietenos, iar redactorilor li s-a oferit ocazia de a urma cursuri de perfecționare și, în măsura posibilităților, de a fi retribuiți corespunzător și de a beneficia de dotarea tehnică absolut necesară pentru desfășurarea muncii în bune condițiuni.

În plan tehnologic agenția a continuat programul de dezvoltare tehnologică și modernizare a sistemului IT început în anul 2003, adoptând un nou concept de structură bazat pe tehnologiile actuale IT.

Schimbări majore au avut loc la nivelul bazei de date și al paginii de WEB a ROMPRES, text și foto care a fost astfel concepută încât să permită navigarea simultană a unui număr constant mare de utilizatori și care să permită mai ales vizualizarea arhivei foto în doar câteva secunde.

Redactorii și fotoreporterii ROMPRES au fost dotați cu aparatură performantă care a permis creșterea vitezei de culegere, prelucrare și transmitere a informațiilor și a fotografiilor către beneficiari.

Prin eforturi interne s-a trecut și la o valorificare sistematică și coerentă a arhivelor de text și imagine ale agenției care sunt foarte bogate, punându-se foarte mult accentul pe facilitățile oferite de Internet.

Pentru 2006 avem în vedere extinderea aplicațiilor jurnalistice pentru dezvoltarea de produse multimedia și up-gardarea sistemelor existente.

În plan financiar, finanțarea cheltuielilor curente și de investiții ale agenției în 2005 a fost asigurată din subvenții de la bugetul de stat în procent de 83% și din venituri proprii 17%, venituri proprii care în 2005 au fost cu 8% mai mari decât cele din anul anterior, deși cursul de schimb euro-leu a înregistrat o scădere cu 18% față de cel prognozat cu care am lucrat și noi pentru bugetul alocat de Ministerul Finanțelor Publice.

Pentru a vă da câteva cifre, apropo de valențele publicistice ale ROMPRES-ului, vă anunț că abonații ROMPRES au putut alege în 2005 între cele 15 servicii și pachete de știri în timp real, 7 buletine zilnice, 5 selecții de știri tematice, 6 fluxuri speciale, 4 buletine săptămânale, 3 buletine și publicații lunare însumând peste 170.000 știri și peste 7.000 documentare. La acestea se adaugă cele 480.000 imagini din actualitatea externă și cele 44.200 fotografii la zi ale ROMPRES.

Cred, cu tărie că ce s-a întâmplat în ROMPRES, atât în 2005, cât și în anii trecuți, poate fi caracterizată ca o istorie de succes care a început cu înțelegerea misiunii și rolului pe care îl are Agenția Națională de Presă în peisajul MEDIA al României.

La acestea s-au adăugat încercările noastre de a forma o echipă redacțională...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog să încheiați, domnule Roșca.

Domnul Ioan Mihai Roșca:

... și managerială performantă.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Stimați colegi,

Dau cuvântul domnului președinte Cătălin Micula pentru a prezenta raportul comun al Comisiilor pentru cultură.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Cătălin Micula:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Potrivit prevederilor art.13 alin.2 din Legea nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES, raportul anual de activitate al agenției și raportul privind contul său de execuție bugetară pentru anul 2005 au fost depuse la Parlament în vederea întocmirii unui raport comun al Comisiei pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă a Senatului și Comisiei pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților, cu avizul Comisiilor pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital ale celor două Camere, în ceea ce privește contul de execuție bugetară.

Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă a Senatului și Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților s-a întrunit în ziua de 23 mai 2006 pentru a aviza raportul.

Prin avizul comun al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului și al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, cele două comisii avizează favorabil contul de execuție bugetară al Agenției Naționale de Presă ROMPRES, încheiat la 31 decembrie 2005.

Potrivit prevederilor Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES comisiile au analizat contul de execuție bugetară și au reținut că veniturile și cheltuielile au fost realizate cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Veniturile totale ale agenției cu fost în anul 2005 de 12.238.014 RON din care 2.047.644 RON venituri proprii, înregistrându-se o creștere de 8% față de 2004, ca urmare a creșterii numărului de abonați și 10.190.370 RON subvenții de la buget.

Cheltuielile totale au fost în sumă de 12.238.014 RON.

Evaluarea activității financiare, cât și principalii indicatori privind execuția bugetară în perioada 2002 - trimestrul I 2005 au fost finalizate într-un raport de evaluare avizat de Comitetul pentru Audit Public și aprobat de către Ministerul de Finanțe.

Raportul de activitate al Agenției Naționale de Presă ROMPRES pe anul 2005 este structurat pe următoarele capitole: în preambul cuprinzând o scurtă trecere în revistă a istoricului agenției și o privire generală asupra activității din anul 2005; obiectivele și realizările celor 6 redacții din structura ROMPRES; baza tehnică a ROMPRES; activitatea de marketing și relații publice; politica de resurse umane; situația financiară a agenției; raportul de gestiune pentru anul 2005; activitatea Consiliului Director și strategia ROMPRES pentru anul 2006.

După încheierea dezbaterilor, Comisiile pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă a Senatului și a Camerei Deputaților au hotărât să propună plenului Parlamentului aprobarea Raportului Agenției Naționale de Presă ROMPRES și a contului de execuție bugetară pentru anul 2005 cu majoritatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votului, 19 voturi pentru și 9 abțineri.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi,

Trecem la dezbateri generale.

Înscrieri la cuvânt, vă rog.

Mă scuzați, vă dau imediat cuvântul.

Domnul senator Vasile Dîncu, aveți cuvântul.

Domnul Vasile Dîncu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu este foarte ușor să vorbești despre o instituție de presă și, mai ales, despre o Agenție Națională de Presă.

Agențiile de presă au un specific care înseamnă, în primul rând, lipsa ingredientelor principale pentru succesul jurnalistic. Nu pot folosi vedete, nu pot folosi rețete de succes, nu pot să-și promoveze jurnaliștii pe posturile de televiziune după rețeta starurilor.

Deci, pentru o agenție de presă este foarte complicat să proiecteze o imagine publică proeminentă sau să proiecteze un profil care ar putea să emoționeze sau să ducă la o evaluare publică deosebită, însă, instituția națională și accentuez Agenția Națională de Presă care este ROMPRES a făcut în ultimii ani progrese deosebite.

Drumul din 2001, când am văzut pentru prima dată un flux ROMPRES și instituția în sine, din 2001 până în 2006 este un traseu de excepție, un traseu care merge de la o instituție lăsată în paragină, spre o instituție absolut europeană de un înalt profesionalism.

Aș putea, fără a vorbi foarte mult despre această instituție, aș putea să remarc, totuși câteva lucruri care sunt esențiale în evaluarea tehnică, în evaluarea profesională a unei instituții de presă, a unei agenții de presă.

În primul rând, un indicator care a avut de câștigat în fiecare an în cazul ROMPRES este acela al diversității tematice.

Ca diversitate tematică, dinamica instituției pe care o discutăm și o evaluăm astăzi a reușit un traseu profesional de excepție, a multiplicat în fiecare an fluxurile locale, regionale, naționale și chiar cele internaționale.

Din punctul de vedere al Parlamentului aș putea să spun că toți actorii politici, toți actorii sociali ai comunităților sunt foarte bine și foarte echilibrat reprezentați în fluxurile de știri.

Cele 5 pachete de știri, 6 fluxuri speciale, 4 buletine săptămânale, 3 buletine lunare, sunt indicatori cantitativi pe care nu-i găsim la nici o altă instituție comparabilă din România.

Aș putea, din punctul nostru de vedere, al parlamentarilor, să evidențiez un lucru, volumul de știri locale pe care îl are ROMPRES a crescut de 3 ori în ultimii 2 ani.

Ce înseamnă asta?

Asta înseamnă că ROMPRES este o instituție care pune accent pe România, nu pune accent numai pe Capitala țării acolo unde se produc știrile politice.

De asemenea, aș vrea să spun că un lucru care mă impresionează, tehnic vorbind, ca expert și evaluator în domeniul jurnalistic, este fluxul economic.

Fluxul economic este cel mai bogat și cel mai performant dintre toate fluxurile care există în acest moment, fluxuri ale unor agenții nespecializate în economic.

Fluxul economic nu a crescut numai în cantitate, a crescut și în calitate și prin aceasta credem că misiunea ROMPRES, aceea de a face și educație națională este îndeplinită cu prisosință aici.

Să nu uităm că, în sondajele de opinie, există încă 80% din populație care consideră că oamenii de afaceri aparțin unei categorii sociale speciale, care face bani prin mijloace necinstite.

Această percepție trebuie să piardă teren și prin asemenea tipuri de acțiuni jurnalistice, această percepție pierde teren în fiecare an în România.

Nu mai vreau să vorbesc despre fluxul de știri externe pentru că aici există un specific, în ultimii patru ani ROMPRES s-a implicat în procesul de integrare europeană.

Fluxul de știri specializat și pachetele de știri specializate privind Uniunea Europeană, atât în ceea ce privește Bruxelles-ul și mesajele dinspre Bruxelles încoace, dar și cele care vin dinspre România spre Uniunea Europeană s-a îmbunătățit foarte mult în ultimii ani și este un atu, de asemenea, al instituției.

Aș vrea să vorbesc și despre dimensiunea externă, despre participarea ROMPRES la imaginea externă a Românei, imaginea nu se poate numai prin mijloace de persuasiune, informația despre o țară produce imagine, și aici vreau să vă spun că, cantitatea de știri, a fluxurilor în limbi străine la ROMPRES este de un sfert de milion pe an, un indicator greu de întâlnit și la marile agenții internaționale.

Mă bucur, de asemenea, că managementul acestei instituții a reușit să implementeze în ultimul an un foarte modern sistem de stocare a informației, un sistem care mărește foarte mult atât cantitatea de informație stocată, dar și accesul la această informație.

Aș vrea să mai spun că acest consiliu director împreună cu președintele a reușit să aibă în acest an indicatori financiari, pe care i-ați văzut, și care au fost apreciați de comisia de specialitate.

Mă bucur că prin managementul instituției s-a reușit o specializare funcțională, o mult mai bună diviziune a sarcinilor din interiorul agenției, lucru care l-am reproșat noi, dacă bine îmi aduc aminte la ultimul raport.

Aș vrea să spun, în ultimul rând, că ROMPRES a rămas și își fortifică specificul de instituție națională.

Dacă vrem ca ROMPRES să facă mai mult, ar trebui să ne coste mai mult o asemenea instituție.

Dacă ne uităm la bugetul acestei instituții o să observăm că dacă îl comparăm cu o instituție europeană, la același număr de angajați sau la aceeași cantitate de producție jurnalistică, o să observăm că bugetul instituției noastre naționale, care este ROMPRES, este de 10 ori mai mic.

De aceea, stimați colegi, v-aș propune să aprobăm acest raport și Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat este de acord și propune să votăm pentru acest raport al Agenției Naționale de Presă ROMPRES.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Invit la microfon pe domnul deputat Valentin Iliescu.

Domnul Valentin Iliescu:

Mulțumesc, domnule președinte pentru corectare.

Punctul meu de vedere nu se suprapune în niciun caz cu raportul prezentat de conducătorul acestei instituții, nici nu se suprapune în mare măsură cu raportul prezentat de comisiile de specialitate, și, cu atât mai mult cu punctul de vedere prezentat aici de antevorbitor.

Nu vreau să pun în discuție obiectivitatea informațiilor prezentate de ROMPRES. Nu este nici locul, nici momentul. Cred însă că, principala problemă a acestei instituții este managementul ei, pe care eu, personal, îl consider defectuos și care este determinat, pe de-o parte, și de Legea nr.19/2003 care, cred eu, necesită o urgentă modificare în sensul stabilirii unor competențe mult mai precise în privința stabilirii întregii

conduceri a Consiliului Director respectiv și, mai ales, să asigure performanțe superioare în plan financiar.

În primul rând, este o instituie netransparentă, o instituție care greu își devoalează mecanismele de funcționare, de altfel, site-ul agenției nu oferă prea multă informație despre instituție, iar angajații - și sunt ferm convins că ați avut posibilitatea să discutați de foarte multe ori cu ei - sunt profund nemulțumiți și cu mare greutate spun ceea ce se întâmplă în instituție.

Spuneam că legea are deficiențe, ea, practic, îi oferă directorului general competențe mult prea mari, puteri discreționare. Parlamentul alege directorul general, acesta, chipurile, stabilește numărul directorilor adjuncți și scoate aceste posturi la concurs pe criteriile stabilite de domnia-sa.

Aceștia împreună formează Consiliul Director care stabilește Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Presă ROMPRES sau mai bine spus, în traducere directă, Parlamentul dă putere deplină unei persoane care "taie și spânzură" într-o instituție publică, de interes național din banii publici, conform deciziei sale.

"Managementul este defectuos" s-a spus de mulți ani și este un lucru pe care colegii din comisia de specialitate îl știu foarte bine. Practic, pentru majoritatea județelor există un singur corespondent -și aici se vorbea foarte mult de accentul pe care-l pune ROMPRES-ul pe informațiile care vin din teritoriu - și trebuie să subliniem că în majoritatea județelor există un singur corespondent, căruia îi intră în competență înregistrarea sunetului, redactarea materialelor, realizarea pozelor și, evident, acest lucru nu este normal.

S-a spus, de multe ori, în comisiile de specialitate că este nevoie ca această agenție să aibă corespondenți în cele mai importante orașe europene. Lipsesc, de asemenea, din motive pe care domnul director general ar trebui să le spună aici, materiale audio și video, așa cum sunt în celelalte agenții de presă din România, cu care, din păcate, ROMPRES-ul, ca Agenție Națională a pierdut de mult o bătălie importantă.

Legat de raportul Agenției Naționale de Presă ROMPRES se face multă statistică, dar, din păcate, numai dacă încercăm să interpretăm anumite informații vom vedea că lucrurile nu merg bine.

Fluxul central care cuprinde într-un an în jur de 24.000 știri, practic, are cam 65 știri pe zi, la care lucrează 256 persoane, am prelucrat doar niște date din acest raport.

Dotările despre care s-a spus foarte mult, eu cred că nu sunt bine dirijate și vă dau un singur exemplu, banal, care spune că există puțină preocupare pentru acest lucru, din cele 12 autoturisme ale agenției, 3 sunt folosite de director și doar 9 de persoanele care lucrează în această instituție.

S-a vorbit mult de veniturile acestei instituții, vânzările Agenției ROMPRES făcute de Departamentul de Marketing și Relații Publice.

Acesta a vândut anul trecut produse de 20 miliarde lei vechi, depășind-și norma cu circa 500 milioane și pot să vă spun că, dacă aveți legături cu presa locală, veți vedea că o asemenea cifră este vândută de cel mai amărât ziar din provincie, deci cum s-ar spune foarte puțin.

Sunt produse noi, s-a spus că sunt produse noi, căutate, vă dau un singur exemplu, "Săptămâna Mondorama", cred că și colegul antevorbitor se referea la el ca produs al agenției, care este cumpărat de 11 clienți.

Asta spune foarte mult despre calitatea acestui material și despre forma în care este prezentat.

Clienții ROMPRES, s-a vorbit puțin aici, poate nu așa din întâmplare, sunt foarte puțini, practic, agenția are 179 de clienți media și 426 non-media și revin la prima categorie a acelor clienți media, practic, din circa 1000 clienți potențiali în țară, Agenția Națională de Presă are doar 179.

În privința angajaților, și aici este o problemă importantă, pentru că Rompres a fost de-a lungul timpului o instituție care a format și a dat pe piața media oameni de mare valoare. Din totalul de 333 de angajați, doar 258 sunt jurnaliști. Despre salarii, ce se vorbim? Mi-e greu să intru și nu pot să vă spun cât sunt salariile directorilor, dar acei oameni care trudesc zi de zi și care ar trebui să fie mult mai bine recompensați, au salarii de mizerie, în jur de 15 milioane lei, net, pe lună, adică un salariu pe care-l au jurnaliștii de slabă calitate, și din acest motiv cred că managerii acestei instituții trebuie să se aplece mult mai serios asupra a ceea ce trebuie să fie motivarea salariaților. Nu în ultimul rând, aș vrea să vorbesc și despre venituri, tocmai pentru că, aici, chiar și comisia a adus laude Agenției Naționale "Rompres". Practic, din 124 de miliarde de lei vechi, venituri anul trecut, doar 20 de miliarde sunt venituri proprii, adică, 17%. Nu am amănunte, în clipa asta, să vă spun ce se întâmplă cu agențiile naționale de presă din alte țări, dar cred, în mod sigur, că deficiențele actului managerial sunt principala cauză a acestei situații. Din acest punct de vedere, eu vă propun să respingem acest raport de activitate. Ba, mai mult, cred că, tocmai pentru că instituția are nevoie de o împrospătare, de o înviorare a activității sale, care să-și propună să readucă Rompres-ul pe locul întâi în topul agențiilor de presă din România, că demisia domnului director general ar fi un lucru extrem de important, pe care dânsul trebuie să-l aibă serios în vedere. Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc. Stimați colegi, dacă mai sunt luări de cuvânt?

Domnul deputat Dragoș Dimitriu, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Dragoș Petre Dimitriu:

Mulțumesc, domnule președinte. Mi-a plăcut foarte mult interesul pe care antevorbitorul l-a arătat pentru atâtea detalii în ceea ce privește funcționarea Agenției "Rompres". Sigur că ar fi fost bine ca acest interes să se manifeste și pe parcursul exercițiului legislativ la comisia care are dreptul și obligația de a verifica activitatea Rompres. Ca om vechi de presă, vă spun că marketing-ul, pentru o agenție de stat cum este Rompres-ul, este ceva foarte dificil, mai ales în contextul actual al presei, când interesul, și al presei, dar, mai ales, al cititorilor, este pentru așa-numitele "bombe de presă", pentru informații care depășesc sfera normalului a ceea ce se întâmplă, de exemplu, în Parlament. Uitați-vă și dumneavoastră la majoritatea știrilor din publicațiile de succes că nu reflectă, practic, activitatea serioasă depusă de parlamentari, ci diverse excentricități, să le spunem. De aceea, este firesc ca agenția națională să piardă trendul în fața unor concurenți privați, care se ghidează după altceva decât interesul public. N-aș vrea, acum, să laud Rompres-ul, dar spun că, într-o oarecare măsură, această agenție a dovedit profesionalism, a dovedit neutralitate. În ceea ce privește, însă, reprezentarea activității noastre parlamentare, ar trebui aduse câteva critici, și anume, nu este reprezentată, aproape deloc, o parte extrem de importantă a activității noastre, și anume, întrebările și interpelările. Practic, aceste întrebări și interpelări ce înseamnă? Reflectarea unor idei, a unor probleme venite din teritoriu, din lumea reală, nu neapărat bazate pe procesul legislativ. Or, atâta timp cât dorința oamenilor, reprezentată prin aceste interpelări și întrebări, nu apare reflectată mai bine în buletinele Rompres, eu cred că aici este o carență, o carență a acestei agenții. În rest, repet sunt încântat de interesul pe care distinsul nostru coleg, Valentin Iliescu, l-a arătat pentru acest raport, eu cred că pornind de la ideile domniei-sale, trebuie să fim mult mai atenți cu ceea ce se întâmplă în cadrul acestei agenții, inclusiv la nivel managerial. Din punctul nostru de vedere, credem că, treaba, așa cum merge acum, se poate desfășura, cu îmbunătățiri, evident, dar raportul nu cred că este atât de negativ. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt intervenții? Nu mai sunt. Stimați colegi, în conformitate cu prevederile Legii nr.19/2003 art.13, voi supune aprobării dumneavoastră raportul comisiilor de specialitate, respectiv Comisiile pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă, legat de activitatea pe anul 2005 a Agenției Naționale "Rompres". Vă rog să vă ocupați locurile. Cine este pentru, voturi împotrivă?

Sunt 27 de voturi împotrivă și o abținere, deci, cu mare majoritate, raportul Comisiilor pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă privind activitatea Rompres, a fost adoptat.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 17 octombrie 2021, 9:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro