Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.142/13-10-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 03-10-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2006

14. Numirea domnului Tudorel Toader în funcția de judecător la Curtea Constituțională.  

 

Domnul Victor-Viorel Ponta:

  ................................................

Stimați colegi,

Doresc să revenim la pct.nr.2 de pe ordinea de zi. Am stabilit împreună că urmează să-l dezbatem și să-l supunem la vot la ora 17,30.

Potrivit art.5 alin.4 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, numirea în calitatea de judecător la Curtea Constituțională se face de Camera Deputaților, cu votul majorității membrilor săi, la propunerea Biroului Permanent și pe baza recomandării Comisiei juridice.

Vă informez că, astăzi, Biroul Permanent a decis prin vot să înainteze această propunere plenului.

O să dau cuvântul președintelui Comisiei juridice pentru prezentarea raportului referitor la această propunere.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

Domnul Sergiu Andon:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați,

Raport privind audierea unui candidat pentru postul de judecător la Curtea Constituțională.

În conformitate cu prevederile art.1 alin.5 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, la Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost depusă candidatura domnului profesor universitar doctor Tudorel Toader, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal pentru demnitatea de judecător la Curtea Constituțională.

Propunerea nominală a fost transmisă comisiei, cu adresa nr.1036 B.P. din 2 octombrie 2006, înregistrată sub nr.31/1117 din 2 octombrie, de către Secretarul general al Camerei Deputaților.

Numirea ca judecător la Curtea Constituțională urmează a se face pentru ocuparea postului rămas vacant în urma demisiei la 7 aprilie 2006 a domnului Constantin Doldur.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități întruniți în ședința din 2 octombrie 2006 au procedat la verificarea îndeplinirii de către candidatul propus a condițiilor prevăzute la art.143 din Constituția României, republicată, precum și la art.61 și 62 din Legea nr.47/1992, republicată.

Cu acest prilej, s-a constatat că dosarul depus de candidatul doctor Tudorel Toader este complet și conține întreaga documentație prevăzută de dispozițiile legale menționate mai sus, astfel: candidatul îndeplinește condiția privind pregătirea juridică superioară, înalta competență profesională și vechimea de peste 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul universitar superior.

Candidatul și-a dat acordul scris și angajamentul de a demisiona, în cazul numirii sale în funcția de judecător la Curtea Constituțională, din funcțiile care-l fac incompatibil, precum și din partidul al cărui membru este.

Candidatul a depus declarație pe proprie răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate și nu a făcut poliție politică.

Potrivit art.5 alin.5 din Legea nr.47/1992, republicată, Comisia juridică a audiat candidatul propus care și-a prezentat curriculum vitae și a răspuns întrebărilor formulate de către deputați. De asemenea, membrii comisiei au făcut aprecieri asupra activității profesionale și științifice desfășurate de candidat. După audiere, s-a trecut la procedura de vot, membrii comisiei hotărând, cu unanimitate de voturi, pentru candidatura domnului profesor universitar doctor Tudorel Toader.

Față de aceste considerente, constatându-se că au fost îndeplinite condițiile prevăzute de dispozițiile art.143 din Constituția României, republicată, și ale art.61 și 62 din Legea nr.47/1992, republicată, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în conformitate cu prevederile art.5 alin.5 din legea mai sus menționată recomandă plenului Camerei Deputaților audierea candidatului doctor Tudorel Toader, profesor universitar, în vederea numirii sale în postul de judecător la Curtea Constituțională, post care revine, nu se spune în raport, Camerei Deputaților, potrivit recomandărilor făcute de Camera Deputaților.

Potrivit prevederilor art.68 alin.2 din Legea 47/1992, numirea urmează a fi făcută pe perioada rămasă din mandatul domnului Constantin Doldur, postul fiind vacant ca urmare a demisiei acestuia.

Anexăm la prezentul raport dosarul depus de către candidat.

Mulțumesc.

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule președinte.

Reamintesc că, în conformitate cu art.128 alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, urmează să ne pronunțăm prin vot secret, exprimat prin buletine de vot și că pentru constatarea rezultatului votului secret exprimat prin buletine de vot, urmează să se constituie o comisie de numărare și validare a voturilor formată din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar, asistat de cei doi secretari de ședință.

Îi rog pe liderii grupurilor să pregătească aceste propuneri. Până atunci, am să solicit dacă există comentarii din partea grupurilor parlamentare la această propunere. (Domnul deputat Marcu Tudor dorește să intervină pe procedură.) Numai un pic, domnule deputat, să vă dau cuvântul pe procedură. Vă rog frumos, aveți cuvântul.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Marcu Tudor:

Mulțumesc, domnule președinte.

E o întrebare care ne macină pe toți: nici nu știm cum arată domnul pe care trebuie să-l votăm. Ar trebui să-l vedem măcar aici, să ne spună o vorbă, să ne spună: "eu sunt". O fi o procedură pe care eu n-am stăpânit-o până acum, dar parcă tot e curat să vedem pe cine votăm.

Mulțumesc.

Domnul Victor Viorel Ponta:

Domnule deputat, dorința dumneavoastră va fi îndeplinită și-l veți vedea pe candidat. Însă, înainte de a-i da cuvântul candidatului, aș dori, dacă există intervenții din partea grupurilor parlamentare, eventual candidatul să răspundă la întrebările din partea grupurilor.

Pe procedură, domnule deputat.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

S-a propus aici o procedură inexistentă în regulamentul nostru și ieșită din comun ca o cutumă care ar trebui să fie urmată.

Vă aduceți aminte situații când dăm votul pentru 10-15 persoane care vor fi numite în diferite consilii de administrație, și fiecare să se prezinte de la acest microfon? De aceea au fost comisiile care au depus un raport, membrii grupului parlamentar al P.R.M., după considerentele mele, ar fi trebuit să participe la acele audieri. Părerile dânșilor să fi fost înregistrate în acel raport și să vorbească cu colegii din comisie. Deci, eu nu cred că e conform cutumei și nici a regulamentului ca de acum încolo fiecare candidat să-și susțină candidatura de la acest microfon.

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din păcate, trebuie să vă reamintesc că art.5 alin.5 din Legea privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale prevede că după prezentarea raportului Comisiei juridice are loc audierea candidaților în plenul Camerei.

Deci, cred că nu aveți nimic împotrivă ca după ce grupurile parlamentare își exprimă punctul de vedere, să-l rugăm pe candidat, dacă este nevoie și într-un timp extrem de succint, să se prezinte.

Vă mulțumesc.

Domnul Marcu Tudor:

Asta am vrut și eu să spun. Nu era în temă domnia sa. Eu am zis că nu sunt în temă, dar în glumă. În general, sunt în temă cu ce vorbesc.

Mulțumesc.

Domnul Victor Viorel Ponta:

Domnule deputat Buda, doriți să luați cuvântul pe procedură? Nu.

Vă mulțumesc.

Am să dau cuvântul din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, domnului deputat Florin Iordache, cu rugămintea pentru toți cei care vor interveni, să ne încadrăm într-un timp cât mai operativ.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Candidatul, domnul doctor, care este în stânga mea, a prezentat curriculum vitae în plenul Comisiei juridice.

Aș dori să-l informez pe colegul meu, domnul Marcu Tudor, că plenul Comisiei juridice, cu unanimitate de voturi a fost de acord, pentru că ce se întâmplă: dumnealui vine cu o completare de mandat, mandat care se încheie în 2007.

Vreau să-i reamintesc că în momentul în care s-a prezentat raportul comisiei, conform art.143 din Constituție și conform Legii Curții Constituționale, dumnealui îndeplinește condițiile, nu sunt probleme. Părerea mea e că am crea un precedent în Camera Deputaților, în momentul în care am audia.

Membrii Comisiei juridice și reprezentanții P.R.M. au putut să-și spună cuvântul, nu sunt probleme vizavi de condițiile pe care le îndeplinește domnul Tudor Tudorel și, de aceea, eu vreau să respectăm cutuma din Camera Deputaților și nu și-ar avea rostul... Fiecare grup parlamentar, așa cum ați spus și dumneavoastră, are un punct de vedere. În punctul de vedere, grupul parlamentar poate susține sau nu susține. Vreau să vă spun că votul care s-a dat în Comisia juridică a fost un vot în unanimitate, deci nu avem ce spune în plus.

De aceea, Grupul parlamentar al P.S.D. susține în continuare candidatura domnului Toador Tudorel. Era postul Partidului Național Liberal și de aceea în completarea mandatului pe care l-a avut domnul Doldur, a venit domnul Tudor Tudorel.

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Ciucă, din partea Grupului Partidului Conservator.

Domnul Liviu Bogdan Ciucă:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Grupul parlamentar al Partidul Conservator nu consideră necesară audierea în plen. Noi avem foarte mare încredere în colegii noștri din comisii și credem că audierile efectuate în comisii sunt suficiente.

De asemenea, luând în considerare reputația profesională a distinsului profesor Toader Tudorel, cât și CV-ul domniei sale, la care s-a adăugat rezultatul audierilor în comisii, noi, Grupul parlamentar al Partidului Conservator, vom susține această candidatură.

Vă mulțumesc.

Domnul Victor Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Grupului Partidului România Mare are cuvântul domnul deputat Marcu Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dintr-o retorică exagerată și din dorința de a atrage atenția sau din lipsă de subiecte viabile, s-a deturnat înțelesul cuvintelor mele. Eu n-am spus nici o clipă că nu suntem de acord cu propunerea, nici că suntem de acord, am spus pur și simplu să-l vedem și noi cum arată. Pentru că vă repet ceva, chiar așa e cutuma.

Dar chiar dacă n-ar fi așa cutuma și solicităm unii dintre noi să se facă așa, trecem peste cutumă. Cutuma este o regulă, dar nu este o lege. Nu mi se impune mie o cutumă cu care pot fi sau nu pot fi de acord. Regulamentul este într-adevăr invariabil, nu se poate discuta pe tema lui, dar la cutumă nu poți să-mi impui să respect neapărat o cutumă, dacă noi vrem altfel. Noi am făcut cutuma.

Deci, susținem și noi această candidatură, pentru că avem încredere în cei care au audiat în prezența și dialogul cu domnia sa, dar vă rog încă o dată nu deturnați sensul cuvintelor noastre, pentru că nici noi nu-l deturnăm pe al dumneavoastră. Noi fiind eu?!

Vă mulțumesc.

Domnul Victor Viorel Ponta:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

După cum ați văzut, eu n-am deturnat în nici un fel, ba chiar am fost de acord cu dumneavoastră.

Dacă mai există alte intervenții din partea grupurilor parlamentare. Dacă nu, o să-l rog, în finalul dezbaterilor, pe candidat, domnul profesor universitar doctor Tudorel Toader, foarte pe scurt să se prezinte și o să-i rog pe liderii grupurilor parlamentare, la încheierea intervenției domniei sale, o să vă rog să-mi propuneți membrii comisiei de validare și numărare.

Aveți cuvântul, domnule profesor, cu rugămintea cât mai scurt.

Domnul Toader Tudorel:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Mai întâi, iertați emoția. Este prima dată când mă aflu în această sală și în fața dumneavoastră.

Așadar, sunt onorat să mă prezint astăzi în fața dumneavoastră și, desigur, să-mi susțin candidatura pentru postul de judecător la Curtea Constituțională.

În ipoteza unui vot favorabil, vă asigur că, așa cum prevede legea specială, îmi voi îndeplini obligațiile care revin unui judecător cu bună credință și fără părtinire.

Pot spune faptul că am absolvit cursurile de zi ale Facultății de drept din Iași acum 20 de ani, în anul 1986. Am 20 de ani de carieră juridică, activitate care s-a desfășurat în principal pe patru direcții: o direcție de practică judiciară, o direcție didactică, de învățământ juridic, una de cercetare științifică și una, să spunem, administrativă, pentru a nu mă referi la management universitar.

Două cuvinte despre fiecare. Pe linia practicii judiciare, mi-am început activitatea ca procuror. După ce am făcut stagiul, am avut repartiție în învățământul superior și am mers la catedră la Facultatea de drept, moment din care desfășor activitatea până în prezent, și, desigur, dacă va fi cazul, îmi voi suspenda această activitate.

Sub aspect didactic, am parcurs toate treptele ierarhiei universitare de la asistent până la profesor universitar, coordonator de doctorat în domeniul dreptului penal.

Sub aspect științific, am publicat un număr de lucrări pe care le avem în lista de lucrări depuse la dosarul Camerei și am publicat un număr de 11 cărți, lucrări de strictă specialitate, dintre care unele au fost reeditate.

Sub aspectul managementului administrativ, am fost trei ani de zile secretar științific, 8 ani de zile prodecanul Facultății de drept, iar din 2004 până în prezent, sunt decanul Facultății de drept din Iași.

Sigur, am desfășurat și alte activități în legătură cu universitatea, în sensul că sunt membru în Comisia superioară de atestare a diplomelor universitare și în Consiliul științific al Institutului Național al Magistraturii.

Pot să mai adaug faptul că nu am făcut și nu fac parte din nici un partid politic după 1990, nu desfășor nici o altă activitate incompatibilă cu statutul de judecător, cu excepția celui de avocat, din care desigur, dacă va fi cazul, repet, mă voi suspenda.

Eu vă mulțumesc pentru atenție.

(Aplauze)

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule profesor. Cred totuși că a fost în interesul nostru de a vă asculta o parte din realizările de până acum.

Aș dori, din partea grupurilor parlamentare, să se formuleze propunerile pentru Comisia de numărare și validare a voturilor, câte un reprezentant din partea fiecărui grup.

Din partea Grupului Social Democrat.

Doamna Aurelia Vasile:

Grupul nostru îl propune pe domnul deputat Radu Moldovan.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Vă mulțumesc.

Din partea Grupului Național Liberal, dacă puteți să formulați propunerea pentru această comisie?

Domnul lider Crin Antonescu, vă rog, dar cineva care mai este în Grupul Liberal!

Domnul George Crin Laurențiu Antonescu:

Cum este moda acum, mai e să propun un PSD-dist, dar nu propun un PSD-dist.

Îl propun pe domnul deputat Gerea.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Mulțumesc. M-am temut că o să-l propuneți pe domnul deputat Bogdan Olteanu în Comisia de numărare, și ar fi fost puțin mai dificil.

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat.

Domnul Cristian Rădulescu:

Doamna deputat Monica Iacob Ridzi.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al Partidului România Mare.

Domnul Mircea Purceld:

Partidul România Mare îl propune pe domnul deputat Marius Iriza.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Din partea Grupului parlamentar al U.D.M.R.

Domnul Marton Arpad-Francisc:

Îl propunem pe domnul Tamas Sandor.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Conservator.

Domnul Bogdan Liviu Ciucă:

Grupul parlamentar al Partidului Conservator îl propune pe domnul deputat Pantelimon Manta.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale.

Domnul Longher Ghervazen:

Grupul parlamentar al minorităților naționale îl propune pe domnul deputat Niculae Mircovici.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Voi da citire componenței comisiei, așa cum a fost propusă de grupurile parlamentare: Radu Moldovan, Dominic Gerea, Monica Iacob Ridzi, Marius Iriza, Tamas Sandor, Pantelimon Manta, Niculae Mircovici.

Dacă există obiecțiuni? Nu există.

Sunteți de acord cu această comisie.

Am să-i rog pe chestori, în afară de domnul chestor Oltean, care este întotdeauna prezent, dacă mai există un chestor în sală? Da, sunt încântat să-l rog și pe domnul Motreanu să participe la vot.

Opoziția ".. U.D.M.R. nu este prezent în sală, chestorul, și nici opoziția de la minorități.

Deci, o să vă rog, pe cei doi chestori, să participați la procedura de vot.

Și o să-l rog, din partea Opoziției, pe domnul secretar Munteanu, să dea citire listei cu deputați.

Domnule secretar, vă rog să începeți.

Domnul Ioan Munteanu:

Mulțumesc.

- Adomnicăi Mirela Elena - prezentă
- Adomniței Cristian Mihai - absent
- Albu Gheorghe - prezent
- Almăjanu Marin - absent
- Almășan Liviu - absent
- Amarie Constantin - prezent
- Amet Aledin - prezent
- Anastase Roberta Alma - prezentă
- Andea Petru - absent
- Andon Sergiu - prezent
- Andronescu Ecaterina - prezentă
- Andreica Romică - absent
- Antal Árpád-András - Prezent
- Antal István - prezent
- Antonescu George Crin Laurențiu - prezent
- Apostolache Mihai Cristian - prezent
- Ardelean Cornelia - prezentă
- Asztalos Ferenc - prezent
- Avram Dumitru - absent
- Baban Ștefan - prezent
- Bara Nicolae - absent
- Barbu Gheorghe - absent
- Bardan Cornel Ștefan - prezent
- Bădălău Nicolae - absent
- Băeșu George - prezent
- Bănicioiu Nicolae - absent
- Bărbulețiu Tiberiu - absent
- Becsek-Garda Dezso-Kalman - prezent
- Becșenescu Dumitru - absent
- Bejinariu Eugen - absent
- Bentu Dumitru - prezent
- Bivolaru Ioan - prezent
- Bîrsan Iulian-Gabriel - prezent
- Boagiu Anca-Daniela - absentă
- Bobeanu Răzvan-Petrică - prezent
- Boeriu Valeriu-Victor - prezent
- Bolcaș Augustin Lucian - absent
- Bonis Istvan - prezent
- Borbely Laszlo - absent
- Boureanu Cristian Alexandru - absent
- Brânză William Gabriel - absent
- Brînzan Ovidiu - absent
- Bruchental-Pop Ionela - absentă
- Buciu Angela - prezentă
- Buciuța Ștefan - prezent
- Buda Daniel - prezent
- Buda Ioan - prezent
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu - prezent
- Buruiană Aprodu Daniela - absentă
- Bușoi Cristian Silviu - prezent
- Buzatu Dan Horațiu - prezent
- Buzea Cristian Valeriu - absent
- Calimente Măhăiță - absent
- Câmpanu Liviu - prezent
- Canacheu Costică - prezent
- Cantaragiu Bogdan - prezent
- Cazan Romeo Gheorghe Leonard - prezent
- Călian Petru - prezent
- Călin Ion - prezent
- Chiper Gheorghe - prezent
- Chiș Filonaș - prezent
- Cindrea Ioan - prezent
- Ciocâlteu Alexandru - absent
- Ciontu Corneliu - prezent
- Ciopraga Mircea - prezent
- Ciucă Liviu Bogdan - prezent
- Cliveti Minodora - absentă
- Cocrea Olguța - absentă
- Codîrlă Liviu - absent
- Constantinescu Anca - absentă
- Constantinescu Viorel - prezent
- Corlățean Titus - absent
- Coșea Dumitru Gheorghe Mircea - absent
- Crăciunescu Grigore - prezent
- Crețu Gabriela - absentă
- Cutean Vasile Emilian - prezent
- Dan Iosif - prezent
- Diaconescu Marin - prezent
- Diaconescu Renică - absent
- Dida Corneliu Ioan - prezent
- Dobre Traian - absent
- Dorneanu Valer - prezent
- Dragomir Dumitru - absent
- Dragomir Gheorghe - prezent
- Drăguș Radu-Cătălin - prezent
- Drețcanu Doina-Micșunica - absentă
- Dumitrescu Cristian Sorin - prezent
- Dumitrescu Liana - prezentă
- Dumitrescu Zamfir - absent
- Dumitriu Dragoș Petre - prezent
- Dumitriu Mihai - prezent
- Dumitru Ion - prezent
- Dușa Mircea - prezent
- Duțu Stelian - prezent
- Erdei-Doloczki Istvan - prezent
- Eserghep Gelil - absent
- Faina Constantin - absent
- Fârșirotu Vladimir Mircea - absent
- Fenechiu Relu - absent
- Firczak Gheorghe - prezent
- Florea Damian - absent
- Fotopolos Sotiris - prezent
- Frâncu Emilian Valentin - prezent
- Furo Iuliu Ioan - prezent
- Gabor Gheorghe - prezent
- Ganț Ovidiu Victor - absent
- Găleteanu Monalisa - prezentă
- Georgescu Filip - absent
- Gerea Andrei Dominic - prezent
- Gheorghe Valeriu - prezent
- Gheorghiof Titu Nicolae - prezent
- Ghiorghioni Ionesie - absent
- Ghișe Ioan - prezent
- Giurgiu Mircia - absent
- Glăvan Ștefan - absent
- Godja Petru - absent
- Gonțea Ion - prezent
- Grigore Dan - prezent
- Grosaru Mircea - absent
- Gubandru Aurel - prezent
- Gușă Cozmin Horea - prezent
- Gvozdenovici Slavomir - prezent
- Hanganu Romeo Octavian - absent
- Hellvig Eduard Raul - prezent
- Hoban Ioan - prezent
- Hogea Vlad Gabriel - absent
- Hoinaru Marian - absent
- Hrebenciuc Viorel - prezent
- Iacob Ridzi Monica Maria - prezentă
- Iancu Iulian - prezent
- Ibram Iusein - prezent
- Ifrim Mircea - prezent
- Igaș Traian Constantin - prezent
- Ignat Miron - absent
- Iliescu Valentin Adrian - prezent
- Ionescu Daniel - absent
- Iordache Florin - prezent
- Iordache Grațiela Denisa - absentă
- Iriza Marius - prezent
- Iustin Mircea Teodor - prezentă
- Jipa Florina Ruxandra - prezentă
- Kelemen Attila Bela Ladislau - absentă
- Kelemen Hunor - absent
- Kerekes Károly - prezent
- Király Andrei-Gheorghe - prezent
- Kónya-Hamar Sandor - absent
- Kovács Attila - prezent
- Lakatos Petru - prezent
- Lambrino Radu - prezent
- Lari-Iorga Leonida - prezentă
- Lificiu Petru - absent
- Liga Dănuț - prezent
- Longher Ghervazen - prezent
- Luchian Ion - prezent
- Macaleți Costică - prezent
- Magheru Paul - prezent
- Man Mircea - absent
- Manda Iulian Claudiu - prezent
- Manolescu Oana - prezentă
- Manta Pantelimon - prezent
- Marian Dan Mihai - prezent
- Marin Constantin - prezent
- Marinescu Marian-Jean - absent
- Martin Eduard-Stelian - absent
- Márton Árpád-Francisc - prezent
- Maté András-Levente - prezent
- Matei Cătălin Lucian - prezent
- Mazăre Alexandru - prezent
- Mălaimare Mihai Adrian - prezent
- Mănăstireanu Vladimir Alexandru - prezent
- Mănescu Rareș Șerban - prezent
- Mărculeț Petrescu Mira Anca Victoria - absentă
- Mătușa Tudor - absent
- Meir Nati - prezent
- Merce Ilie - absent
- Merka Adrian-Miroslav - prezent
- Micula Cătălin - prezent
- Mihalache Sorin Dan - absent
- Mihei Adrian-Sirojea - prezent
- Mircea Costache - prezent
- Mircovici Niculae - prezent
- Mironescu Laurențiu - prezent
- Miroșeanu Liviu Alexandru - prezent
- Mitrea Manuela - prezentă
- Mitrea Miron Tudor - prezent
- Miuțescu Gheorghe Adrian - prezent
- Mînzînă Ion - absent
- Mocanu Alexandru - prezent
- Mocanu Vasile - prezent
- Mocănescu Coloros Dan Constantin - absent
- Mocioalcă Ion - absent
- Mohora Tudor - prezent
- Moisoiu Adrian - prezent
- Moldovan Emil Radu - prezent
- Momanu Corneliu - prezent
- Motreanu Dan Ștefan - prezent
- Movilă Petru - prezent
- Munteanu Ioan - prezent
- Muscă Monica Octavia - prezentă
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - absent
- Nassar Rodica - absent
- Năstase Adrian - absent
- Nechita Aurel - prezent
- Nedelcu Gabriela - absent
- Nica Dan - prezent
- Nicolăescu Gheorghe-Eugen - absent
- Nicolicea Eugen - prezent
- Nicula Vasile Cosmin - prezent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - absent
- Nistoran Dorin-Liviu - prezent
- Niță Constantin - absent
- Nițulescu Teodor - absent
- Nosa Iuliu - prezent
- Oancea Viorel - prezent
- Olarean Aurel - prezent
- Oltean Ioan - prezent
- Olteanu Bogdan - prezent
- Oprea Gabriel - absent
- Ovidenie Costel - prezent
- Palăr Ionel - prezent
- Pambuccian Varujan - absent
- Pardău Dumitru - absent
- Pascu Bogdan - absent
- Pașcu Ioan Mircea - absent
- Pavelescu Aurelian - absent
- Paveliu Marian Sorin - prezent
- Păun Nicolae - prezent
- Petrea Constantin - prezent
- Plumb Rovana - prezentă
- Podgorean Radu - absent
- Ponta Victor-Viorel - prezent
- Pop Claudiu Adrian - absent
- Popa Cornel - absent
- Popa Daniela - absentă
- Popa Nicolae - prezent
- Popeangă Petre - absent
- Popescu Dan Ioan - absent
- Popescu Florin Aurelian - prezent
- Popescu Ionica Constanța - prezentă
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - absent
- Pop Gabriel - prezent
- Preda Cezar Florin - absent
- Preda Ion - prezent
- Pruteanu Vasile - prezent
- Puchianu Ioan Dumitru - prezent
- Pupeză Viorel - prezent
- Purceld Octavian-Mircea - prezent
- Pușcaș Vasile - absent
- Pușcă Mircea Valer - prezent
- Puzdrea Dumitru - absent
- Racoceanu Viorel - absent
- Radan Mihai - absent
- Raicu Romeo Marius - prezent
- Rădulescu Cristian - prezent
- Rogin Marius - absent
- Romanescu Marcel Laurențiu - absent
- Rus Ioan Aurel - prezent
- Rusu Miahela Adriana - prezentă
- Rușanu Dan Radu - absent
- Sanda Victor - absent
- Sandu Gabriel - prezent
- Sandu-Capră Mihai - prezent
- Sasu Ion - prezent
- Săniuță Marian Florin - prezent
- Săpunaru Nini - absent
- Sârb Gheorghe - prezent
- Sârbu Daciana Octavia - prezentă
- Sârbu Marian - absent
- Sârbu Mugurel Liviu - prezent
- Scutaru Adrian George - prezent
- Semcu Adrian Emanuil - prezent
- Seres Dénes - prezent
- Severin Adrian - absent
- Silaghi Ovidiu Ioan - absent
- Sirețeanu Mihail - prezent
- Sóki Béla - prezent
- Soporan Vasile Filip - prezent
- Stan Ioan - prezent
- Stan Ion - absent
- Stanciu Anghel - prezent
- Stativă Ioan - prezent
- Stănescu Cristian - prezent
- Stănescu Mircea - absent
- Stănișoară Mihai - absent
- Stoica Ion - absent
- Străchinaru Petre - prezent
- Strungă Emil - prezent
- Székely Levente Csaba - absent
- Știrbeț Cornel - prezent
- Știrbu Mihaela - prezentă
- Știreanu Octavian - absent
- Știucă Alecsandru - prezent
- Tabără Valeriu - prezent
- Tamás Sándor - prezent
- Tămagă Constantin - absent
- Tănăsescu Mihai Nicolae - absent
- Tărniceru Petru - absent
- Teodorescu Gheorghe Alin - absent
- Timar Liviu - prezent
- Timiș Ioan - prezent
- Todoran Pavel - absent
- Toma Florentina Marilena - prezentă
- Toma Horia-Victor - prezent
- Toró Tiberiu - prezent
- Tudor Constantin - prezent
- Tudor Marcu - prezent
- Tudose Mihai - absent
- Turcan Raluca - absentă
- Țundrea Ioan - prezent
- Uioreanu Horea Dorin - prezent
- Ujeniuc Dragoș - prezent
- Ungureanu Petre - prezent
- Ungureanu Valeriu Alexandru - prezent
- Ursărescu Dorinel - prezent
- Vainer Aurel - prezent
- Varga Attila - prezent
- Vasile Aurelia - prezentă
- Vasilescu Lia Olguța - prezentă
- Vălean Adina Ioana - prezentă
- Văsioiu Horia - prezent
- Vâlcov Lavinia - absentă
- Vlase Petru Gabriel - prezent
- Vlădoiu Aurel - prezent
- Voicu Cătălin - absent
- Voicu Mihai Alexandru - absent
- Voinea Florea - absent
- Zaharia Claudius Mihail - prezent
- Zamfir Sorin - absent
- Zamfirescu Dan Dumitru - prezent
- Zegrean Augustin - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan - absent

Dacă mai este cineva care a venit?

- Codârlă Liviu - prezent
- Faina Constantin - prezent
- Kelemen Hunor - prezent
- Romanescu Laurențiu - prezent
- Nedelcu Gabriela - prezentă

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Îl rog pe domnul Radu Moldovan să dea citire procesului- verbal de numărare a voturilor.

Domnul Emil Radu Moldovan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sper să reușesc să depășesc și emoțiile citirii acestui proces-verbal.

Proces-verbal privind rezultatul votului exprimat de către deputați cu privire la numirea unui judecător la Curtea Constituțională.

În urma verificării și numărării voturilor exprimate de către deputați prin vot secret cu buletine de vot, potrivit art.123 și 128 alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, asupra candidatului propus în vederea numirii în funcția de judecător la Curtea Constituțională, în conformitate cu prevederile art.142 și 143 din Constituția României, republicată, și ale art.5 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, s-au constatat următoarele:

 • Numărul total al deputaților - 331
 • Numărul deputaților prezenți - 208
 • Numărul total de voturi exprimate - 208
 • Numărul de voturi anulate - 0
 • Numărul total de voturi exprimate - 208,
  din care:
  • Voturi pentru - 208
  • Voturi contra - 0

Potrivit art.5 alin.4 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, numirea judecătorilor la Curtea Constituțională se face cu votul majorității deputaților.

Având în vedere că din totalul de 331 de deputați au fost prezenți 208, din care 208 deputați au votat pentru, iar zero au votat contra, a fost întrunit numărul de voturi cerut de lege și, în consecință, Camera Deputaților îl numește pe domnul Tudorel Toader în funcția de judecător la Curtea Constituțională.

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Mulțumesc, domnule deputat.

Îl felicit pe domnul profesor Toader și îi urez mult succes.

Cu aceste precizări declar ședința închisă.

Mulțumesc membrilor Comisiei de numărare și validare.

Ședința s-a încheiat la ora 19,00.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 1 december 2021, 3:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro