Plen
Ședința Camerei Deputaților din 9 octombrie 2006
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.145/19-09-2006

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 09-10-2006 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 9 octombrie 2006

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 14/2006

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Din partea inițiatorului. Vă rog, domnule secretar de stat, prezentați-ne situația concediilor.

Domnul Szekely Ervin-Zoltan (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Până la apariția Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, maternitate pentru îngrijirea copilului bolnav și indemnizația de risc maternal au fost făcute din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Prezentul act normativ conține aceleași condiții de acordare, singura diferență este că acești bani se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, și nu din Fondul asigurărilor sociale de stat.

Motivația este că Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care este organ de specialitate, pot să controleze mai bine acordarea concediilor medicale, cât și sistemul asigurărilor sociale de stat.

Pentru aceste motive, vă rugăm să votați favorabil aprobarea ordonanței de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule secretar de stat, aceeași rugăminte, să vă pronunțați asupra amendamentelor admise de comisie, un singur cuvânt numai, ca să evităm discuțiile ulterioare.

Domnul Szekely Ervin-Zoltan:

Suntem de acord cu amendamentele aduse în comisie.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Din partea comisie, domnul profesor doctor Mircea Ifrim, vă rog.

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Privind Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005, noi am întocmit un raport de înlocuire, ameliorând o serie de prevederi ale acestui act normativ, considerăm că în forma actuală el corespunde cerințelor, și vă rugăm să-l votați în forma prezentată de comisie.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule profesor.

La dezbateri generale? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Ioan Cindrea:

Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință.

Din partea Grupului parlamentar al P.S.D., doresc să spun că în fața noastră, în fața Parlamentului, proiectul de lege vine într-o formă îmbunătățită față de varianta Guvernului.

Este un lucru bun că cei care facem parte din comisiile reunite de muncă și de sănătate, cred că am găsit o variantă îmbunătățită a proiectului de lege. De ce? Fiindcă au fost acceptate rațional câteva din modificările care îmbunătățesc situația în cazul incapacității temporare de muncă.

  1. Beneficiază de aceste drepturi, după o lună de stagiu de cotizare, nu după 6 luni - și eu cred că este un lucru bun, fiindcă boala nu poate fi previzionată.
  2. Nu sunt discriminați agenții economici cu contribuția sau cu plata certificatelor de boală, în funcție de numărul de salariați - o solicitare expresă a noastră - și la toți indiferent de mărime, primele 5 zile se plătesc din fonduri proprii, următoarele din bugetul asigurărilor de sănătate pentru incapacitate temporară de muncă.

Având în vedere aceste două modificări esențiale față de varianta Guvernului, vom vota, Grupul parlamentar al P.S.D., acest proiect de lege, cu o reținere: cuantumul indemnizației propus de noi era de 85% față de venitul asigurat, și nu 75%. Nu s-a acceptat. Nu credem că este bine, dar orice proiect de lege poate fi modificat.

Și de ce nu credem că este bine? Fiindcă atunci când este bolnav, omul are cheltuieli suplimentare, și practica țărilor din Uniunea Europeană ne arată că de multe ori incapacitatea temporară de muncă cauzată de boală este mai mare decât venitul asigurat, tocmai ca să-și poată acoperi aceste cheltuieli.

Repet, cu această rezervă, vom vota, și cu rugămintea ca la amendamentul respins, de la art.17, ultima oară amendament respins, am putea să aprobăm acest 85% din venitul asigurat.

Cred că vom face un lucru bun pentru cei care au nevoie de această asigurare.

Mulțumesc frumos.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Altcineva, dacă dorește, din partea celorlalte grupuri parlamentare? Nu. Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii, nemodificat. Observații, obiecții? Nu. Adoptat.

Articol unic, în redactarea comisiei. Observații, obiecții? Nu. Adoptat.

Titlul ordonanței, nemodificat. Observații, obiecții? Nu. Adoptat.

Cap.I - titlul, nemodificat. Observații, obiecții? Nu. Adoptat.

Art.1 alin.1, nemodificat. Observații, obiecții? Nu. Adoptat.

Art.1 alin.2 literele a)-d), nemodificat. Observații, obiecții? Nu. Adoptat.

Se propune introducerea în legea de aprobare a unui text nou, ca pct.1, cu următorul cuprins, amendament admis de comisie, "la art.1 alin.2, după lit.d) se introduce o literă nouă, lit.e)".

Observații?

Vă rog să vă exprimați prin vot. Este un text nou introdus.

Vă rog să votați, prezența, votul. Vă rog să afișați: 159 prezenți; 157 voturi pentru, un vot contra, o abținere.

Cu 157 voturi pentru, amendamentul a fost admis. Continuăm.

Art.1 alin.3, nemodificat. Observații, obiecții? Nu. Adoptat.

Art.2 alin.1 cu literele subsecvente, nemodificat. Observații, obiecții? Nu. Adoptat.

Art.3, nemodificat. Observații, obiecții? Nu. Adoptat.

Art.4 alin.1 - preambul -, nemodificat.

Observații, obiecții? Nu. Adoptat.

Comisia propune introducerea unui text nou, ca pct.2, cu următorul cuprins: "La art.4 alin.1, partea introductivă se va modifica și va avea următorul cuprins", urmează cuprinsul dat de comisie.

Observații?

Fiind vorba de un text nou, îl supun votului.

Vă rog să votați pct.2, în redactarea comisiei.

Prezenți 155; 149 voturi pentru; un vot împotrivă, 3 abțineri.

Cu 149 de voturi pentru, textul a fost adoptat, în redactarea comisiei.

Art.4 alin.1 literele a)-c) nemodificat. La art.4 alin.2 se introduce pct.3, cu un cuprins dat de comisie.

Observații cu privire la acest cuprins?

Având în vedere că este un text nou, ca în precedentele, îl supun votului dumneavoastră.

Prezenți 164; 160 voturi pentru; un vot împotrivă; o abținere.

Vă mulțumesc pentru semnele adresate gladiatorilor.

160 voturi pentru.

Textul, în redactarea comisiei, a fost aprobat.

Art.4 alin.3-5, nemodificate.

Observații, obiecții? Nu. Adoptate.

Art. 4 alin. 6. Comisia propune introducerea unui text nou, ca pct. 4.

Dacă există obiecții?

Text nou, îl supun votului. Vă rog să îl votați.

Text adoptat cu 163 de voturi pentru.

Art. 4 alin. 7 și 8, nemodificate.

Observații? Nu.

Art. 5, nemodificat.

Observații? Adoptat.

Art. 6 alin. 1, se propune introducerea, ca pct. 5, a unui text nou.

Observații cu privire la textul nou? Nu.

Îl supun votului dumneavoastră. Prezența și votul.

162 de voturi pentru, 1 abținere, textul comisiei a fost adoptat.

Art. 7, unde comisia propune introducerea în legea de aprobare a unui text nou, ca pct. 6. Dar, în același timp, avem și un amendament, care a fost respins de către comisie, amendament propus. Comisia pentru sănătate propune menținerea textului de ordonanță.

Domnule profesor, v-aș ruga să ne lămuriți această problemă, în rândul amendamentelor respinse figurează, la pct. 1, la art. 7, "stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor". Comisia pentru sănătate propune menținerea textului din ordonanță și a fost respins, cu motivarea: "Pentru a nu fi limitat dreptul asiguraților".

Domnul Mircea Ifrim:

Da, suntem pentru menținerea textului din ordonanță.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da.

Vă supun votului, în primul rând, amendamentul adoptat de comisie. Iar, dacă va fi cazul, voi supune și amendamentul respins.

Cine este pentru amendamentul de la comisie, cu o nouă redactare a pct. 6 de la art. 7? Vă rog să votați.

166 pentru, adoptată variantă comisiei.

Nu mai e nevoie să supun la vot amendamentul.

Art. 8 alin. 1 lit. a). Se propune introducerea în legea de aprobare a unui text nou, ca pct. 7. Pct. 7 de la acest articol, în redactarea comisiei. Vă rog să votați.

166 pentru, adoptat textul nou, cu care și inițiatorul a fost de acord, de altfel.

Art. 8 alin. 1 lit. b) și c), nemodificate.

Observații? Adoptat.

Art. 8 alin. 2-4, nemodificat.

Observații? Adoptat.

Art. 9, nemodificat.

Observații? Adoptat.

Art. 10, nemodificat.

Observații? Adoptat.

Art. 11 alin. 1, nemodificat.

Observații? Adoptat.

Art. 11 alin. 2, nemodificat. Se propune introducerea unui text nou ca pct. 8, cu un cuprins dat de către comisie.

Dezbateri cu privire la acest text nou? Nu.

Vă rog să votați textul nou, propus ca pct. 8 de comisie.

154 pentru, textul nou adoptat.

Cap. II titlu, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 12 lit. A). Comisia propune introducerea unui pct. 9, în redactarea dată de către comisie. Și, în același timp, aici, avem amendamente respinse. Dacă se susțin?

Domnule deputat Ioan Cindrea?

 

Domnul Ioan Cindrea (din sală):

Renunț.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Nu se susține.

Doamna deputat Adina Vălean? Nu se susține.

Comisia propune menținerea textului din ordonanță. Este o redactare ciudată a acestui raport, pentru că, în același timp, comisia propune introducerea în lege a unui text nou, ca pct. 9.

Asupra textului nou, dezbateri? Nu.

Vă rog să vă pronunțați prin vot, la art. 12 lit. A) pct. 9.

149 pentru, textul comisiei adoptat.

Art. 12 lit. B), nemodificat.

Observații? Nu.

Art. 13 alin. 1 și 2, nemodificate. Se propune introducerea unui text nou, ca pct. 10.

Asupra textului nou, discuții? Nu.

Vă rog să votați.

169 de voturi pentru, text adoptat.

Art. 13 alin. 3, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 14 alin. 1-3, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 14 alin. 4, se propune introducerea unui pct. 11 de către comisie.

Dezbateri cu privire la acest amendament al comisiei? Nu.

Text nou, vă rog să votați.

Textul adoptat, cu 166 de voturi pentru.

Art. 15, nemodificat.

Intervenții, observații? Nu. Adoptat.

Art. 16 alin. 1 și 2, nemodificate.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 17 alin. 1, nemodificat. Dar este un amendament.

Vă rog, domnule deputat. Un amendament respins.

Domnul Ioan Cindrea:

Cu tot respectul, domnule președinte, stimați colegi, este reținerea pe care o avem și propunerea pe care am înaintat-o prin amendamentul respins: cuantumul indemnizației de incapacitate temporară de muncă să fie, prin lege, 85% din venitul asigurat, nu 75%, așa cum s-a aprobat de către comisiile reunite. Argumentația: costurile suplimentare pe perioada incapacității temporare de muncă și practica unor țări din Uniunea Europeană, la care cuantumul concediului medical, deci, valoarea este aproximativ egală cu venitul asigurat, datorită costurilor mai mari.

Propunerea mea, să mergem împotriva alin. 1, în forma prezentată și să aprobăm alin. 1 la art. 17, amendament admis, cu 85%.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Comisia, asupra acestui amendament? Vă rog să vă pronunțați.

Domnul Mircea Ifrim:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am studiat foarte serios, toți membrii comisiei, acest amendament și am ajuns la concluzia că ar fi ideal și ar fi mult mai bine să fie 85%, dar posibilitățile actuale, realmente, nu permiteau acest fapt.

Așa că ne menținem punctul de vedere al comisiei, exprimându-ne, în același timp, faptul că, într-un viitor, va trebui finanțat mai corespunzător acest segment de asistență medicală. Dar, în acest moment, ar fi un element nerealist.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, domnule profesor.

Alte observații? Pentru că ideea de "posibilități actuale" nu cred că este o justificare suficientă? Alte dezbateri? Luați intervenția mea ca o invitație la dezbateri.

Stimați colegi,

Vă supun la vot amendamentul respins de comisie și susținut în fața domniilor voastre. Cu precizarea, și v-aș solicita puțină atenție, redactarea ordonanței de urgență, așa cum a fost menținută de comisie, cuantumul brut lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă se determină prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul, amendamentul solicită un procent de 85%.

Vă rog să vă pronunțați asupra amendamentului.

Cine este pentru, împotrivă sau se abține? 80 pentru, 97 împotrivă, 5 abțineri.

Amendamentul nu a fost admis.

Continuăm. Cap. III, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 18, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art. 19 alin. 1, 2 și 3, nemodificate.

Observații? Adoptat.

Art. 20, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. 21, text nemodificat, se propune introducerea unui punct nou, pct. 12.

Dezbateri cu privire la acest punct? Nu.

Îl supun la vot ca text nou. Vă rog să vă pronunțați.

171 de voturi pentru, 1 împotrivă, 1 abținere.

Text adoptat.

Art. 22, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Cap. IV, titlul capitolului, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 23, cu cele trei alineate, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 24, patru alineate, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 25, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Cap. V, titlu, nemodificat.

Observații? Adoptat.

Art. 26, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 27, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 28, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 29, nemodificat. Adoptat.

Se propune introducerea unui text nou, pct. 13, în redactarea comisiei.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să vă pronunțați asupra textului nou prin vot.

Adoptat textul comisiei, cu 152 de voturi pentru, nici unul împotrivă, 3 abțineri.

Art. 30, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Cap. VI, titlul de capitol, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 31, în integralitate, nemodificat.

Discuții? Nu. Adoptat.

Cap. VII, titlu, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 32, trei alineate, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 33, text modificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 34, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 35, două alineate, text nemodificat.

Observații? Adoptat.

Art. 36, în integralitate, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 37, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 38 alin. 1, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 38 alin. 2, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La alin. 2 al art. 38, se propune introducerea, ca pct. 14, a unui text nou.

Dezbateri asupra textului nou, propus de comisie? Nu.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Textul nou, adoptat cu 164 de voturi pentru și 1 abținere.

Art. 39, două alineate, nemodificate.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 40, două alineate, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 41, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 42, text nemodificat.

Observații? Nu.

Art. 43, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 44, text nemodificat. Dar se propune introducerea, la pct. 15, a unui text nou.

Dezbateri cu privire la textul nou? Nu.

Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra textului nou de la art. 44. Vă rog să votați.

158 pentru, 1 abținere.

Art. 45. Deși apare ca nemodificat, se propune introducerea în legea de aprobare a unui punct nou, pct. 16, cu un cuprins de modificare a art. 45.

Cu privire la textul nou introdus în legea de aprobare, vă rog să vă exprimați prin vot. Vă rog să votați.

162 de voturi pentru, 2 abțineri. Adoptat.

Art. 46 alin. 1, nemodificat.

Art. 46 alin. 1, se propune introducerea în legea de aprobare a unui text nou, ca pct. 17, care modifică art. 46 alin. 1, dând o nouă formulare.

Dezbateri cu privire la această formulare? Nu.

Vă rog să vă exprimați prin vot asupra unui text nou. Vă rog să votați.

Adoptat, cu 155 pentru, nici unul împotrivă,1 abținere.

Art. 46 alin. 2, nemodificat.

Cap. VIII, titlu. Se propune introducerea în legea de aprobare a unui text nou, ca pct. 18, cu următorul cuprins: "Titlul cap. VIII va avea următorul cuprins: "Cap. VIII - contravenții". Păi, aceasta era... A, devine din articol capitol, iertați-mă.

Pentru textul nou, vă rog să vă exprimați prin vot.

153 pentru, 3 abțineri.

Art. 47. Se introduce, ca pct. 19, în legea de aprobare, o modificare la art. 47 al ordonanței, text nou.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

159 pentru, 4 abțineri.

Art. 48 este modificat prin introducerea unui punct nou 20 în legea de aprobare. Foarte interesant acest amendament al comisiei, care direcționează veniturile din contravenții la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra textului nou.

155 pentru, nici o abținere, nici un vot împotrivă. Vă mulțumesc pentru acest vot.

Art. 49, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 50, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Cap. IX, nemodificat, titlul.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 51. Se propune introducerea în lege a unui punct nou 21, care dă o altă redactare textului art. 51.

Discuții cu privire la această nouă redactare, admisă de comisie? Nu.

Text nou. Vă rog să vă pronunțați prin vot.

159 pentru, 1 împotrivă. Adoptat.

Art. 52, nemodificat.

Cap. X, titlu, nemodificat. Adoptat.

Art. 53, nemodificat. Observații? Nu. Adoptat.

Art. 54, nemodificat. Dar art. 54, se menționează, este abrogat prin Ordonanța Guvernului nr. 1/2006.

În aceste condiții, domnule președinte al comisiei, se propune eliminarea acestui articol, care a fost abrogat? V-aș ruga să confirmați.

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Se propune eliminarea art. 54, de către comisie.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Amendament de eliminare. Vă rog să votați.

Cine este pentru eliminarea unui text abrogat? Vă mulțumesc.

160 pentru, 1 abținere..., ciudată..., nici un vot împotrivă.

Art. 55, modificat prin introducerea unui text nou la pct. 22 din legea de aprobare, în redactarea comisiei.

Discuții? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Francisc Árpád Márton:

Aici, comisia, dacă suntem la poziția 85 alin. 2, are o propunere interesantă, pe care o și explică: "Întrucât în bugetul CNAS nu există fonduri cu această destinație". Ca atare, tipărirea și toate costurile să fie suportate de către, îndeobște, medici de familie sau alți medici sau spitale, care au eliberat aceste certificate, din banii pe care îi primesc per capita, per servicii și alte asemenea, pentru că nu se vor face fonduri pentru tipărirea acestora.

Și dacă vedeți ce sistem și cam cât cost înseamnă eliberarea acestor certificate, vă dați seama că această Casă iarăși scapă de o cheltuială în plus, pe spinarea medicilor.

Vă mulțumesc, minunată comisie.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, vă rog, domnule profesor. În numele comisiei sau în nume personal? În numele comisiei. Vă rog.

Domnul Mircea Ifrim:

În numele comisiei, apreciem că intervenția domnului coleg Márton este foarte corectă și renunțăm, rămânând în forma inițială.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Deci, forma inițială, care este în ordonanță: "Costurile generate de tipărirea documentelor și formularelor prevăzute la alin. 1 se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale". Da? Se renunță la acest alineat - alin.2 - din amendament, rămânând numai textul alin.1 de la art.55, în modificarea comisiei.

Este text nou. Vă rog să votați. Pct.22, ca text nou la legea de aprobare, art.55, în redactarea alin.1, făcută de comisie, și redactarea alin.2 rămasă din ordonanță, text nemodificat.

Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține?

151 de voturi pentru, unul împotrivă, 4 abțineri.

Precizez, pentru stenogramă, punctul nou, pct.22 din legea de aprobare privește art.55 alin.1; atât.

Art.56, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art.57, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art.58. Se introduce prin pct.23, text nou, o nouă redactare a art.58.

Observații? Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați textul nou. Prezența, vă rog.

150 de voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri.

Art.59, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art.60, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art.61, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art.62, text nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Pentru ședința de vot final, de mâine.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 23 iulie 2019, 22:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro