Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.160/09-11-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 30-10-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2006

10. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii 504/11 iulie 2002, Legea audiovizualului (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 721/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.8, Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.504/2002, Legea Audiovizualului.

Rog pe inițiatori să prezinte proiectul.

Domnul deputat Rădulescu? Nu este.

Domnul deputat Marton.

Domnul Mártón Árpád-Francisc:

Stimați colegi,

În fața dumneavoastră se află o inițiativă legislativă semnată de toți liderii grupurilor parlamentare.

Una din ideile de bază ale acestei inițiative, după cum știți, este modificarea legii în așa fel încât să avem, în timpul cât mai scurt, un Consiliu al Audiovizualului, un consiliu care să devină și funcțional și să-și intre în atribuțiuni cât mai repede.

Vă mulțumesc.

V-aș ruga să votați conform propunerii depuse de liderii dumneavoastră.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule inițiator.

Comisia, domnule președinte Micula.

Domnul Cătălin Micula:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.505/11 iulie 2002, Legea Audiovizualului, a fost transmisă comisiei la data de 9 octombrie 2006.

Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu această propunere legislativă, care a fost dezbătută în ședințele comisiei din zilele de 17, 18 și 24 octombrie 2006.

Potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Până la întocmirea raportului nu s-a primit avizul din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, și nici punctul de vedere al Guvernului.

În redactarea raportului, comisia a ținut cont de avizul favorabil emis de Consiliul Legislativ.

Propunerea legislativă are ca scop suplimentarea numărului legal de membri în Consiliul Național al Audiovizualului, de la 11 la 13, precum și a suplimentării numărului de membri pentru luarea deciziilor, de la 6 la 7 membri.

La lucrările comisiei au fost prezenți 16 din totalul de 21 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votării: 9 voturi pentru, 7 voturi împotrivă.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă propune adoptarea propunerii legislative cu amendamente.

Mai precis, domnule președinte, pct.1, respectiv mărirea numărului de membri de la 11 la 13, a fost respinsă, iar pct.2, respectiv suplimentarea numărului de membri pentru luarea deciziilor de la 6 la 7 membri, a fost admisă.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă există intervenții la dezbateri generale?

Suntem în procedură de urgență.

Nu există intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Dacă la pct.1 există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptat.

la pct.1, la titlu? Adoptat.

Pct.2. Obiecții, observații, comentarii?

Domnul deputat Marton Arpad.

Domnul Mártón Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

La acest punct a existat o propunere de eliminare a pct.1, a articolului unic.

Însuși modul de formulare este foarte interesant, dar s-a luat decizia în felul următor: pentru eliminare au votat tot atâția deputați câți au votat împotrivă. În mod evident, votul președintelui a fost decisiv. De aceea, eu v-aș ruga ca să aveți în vedere acest element când veți da voturile dumneavoastră.

Sper să dați voturile, deci să votați împotriva eliminării acestui articol și să votați propunerea propusă de inițiatori.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Călian, domnul deputat Micula și domnul deputat Străchinaru.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Și Grupul parlamentar al Partidului Conservator, de această dată și de foarte multe alte dăți, este de acord și sprijină propunerea Grupului parlamentar al U.D.M.R., pentru că într-adevăr nu trebuie să ne uităm nici în stânga, nici în dreapta, să vedem ce spune "x" sau "y", dacă suplimentăm numărul de membri în C.N.A. de la 11 la 13.

Decizia aparține Parlamentului, care este instituție suverană, și cred eu că, prin această măsură, în primul rând, s-ar face ordine în C.N.A, iar în al doilea rând, cred eu, am face un CAN funcționabil.

La ora actuală, C.N.A. nu funcționează, fapt pentru care noi vom vota pentru păstrarea acestui articol, respectiv pentru suplimentarea numărului de membri C.N.A. de la 11 la 13 membri.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc. Domnul deputat Micula.

Domnul Petru Călian:

Suntem pentru un număr de 13 membri în CNA.

Domnul Bogdan Olteanu:

Nu mai faceți dialog! Cred că ați fost foarte explicit.

Domnul deputat Micula.

Domnul Cătălin Micula:

Domnule președinte,

Am încercat să fiu explicit încă din prezentarea raportului. În trei ședințe succesive s-a dezbătut această propunere legislativă.

Este adevărat că la prima ședință, cu votul președintelui, pentru că a fost egalitate, propunerea legislativă a fost amânată pentru dezbatere pentru o săptămână, întrucât nu aveam nici la acea dată punctul de vedere al Guvernului. Însă, votul pentru eliminare s-a dat cu 9 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, fără să fie nevoie de votul președintelui pentru a se lua o decizie.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Străchinaru.

Domnul Petre Străchinaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu știam că președintele comisiei noastre va pune ordine în afirmațiile privind numărul în care s-a votat, felul în care s-a votat. Mie nu-mi rămâne decât să întăresc spusele domnului Micula, așa s-au petrecut lucrurile și primul articol al acestei inițiative legislative a fost votat pentru respingere, cu 9 la 8.

Deci, noi am fost de acord cu amendamentul de respingere a articolului, iar Grupul parlamentar al Partidului Democrat va vota în consecință.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Dragoș Dumitriu. Este procedură de urgență, va fi un singur intervenient de grup.

Vă rog, poftiți, doamnă deputat atunci.

Doamna Angela Buciu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Și Grupul parlamentar România Mare este de acord cu numărul de membri de 13. În consecință, vom vota pentru.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog.

Poftiți, domnule deputat Mănăstireanu.

Domnule deputat Popa, nu vă supărați, nu aveți dreptul la cuvânt!

Domnul Vladimir Alexandru Mănăstireanu:

Mulțumesc, domnule președinte. Și Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va vota împotriva eliminării textului inițial.

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnul deputat Popa pe procedură.

Domnul Nicolae Popa:

Domnilor, se întâmplă ceva anormal în Parlament, domnule președinte și stimați colegi. Noi trebuie să facem drepți în fața domnului Ralu Filip, că așa vrea domnia sa. Mai zilele trecute citesc în presă că domnul Ralu Filip nici nu vrea să audă de suplimentarea numărului de persoane nominalizate în Consiliul de administrație. Dar de când ne dă nouă ordine domnul Ralu Filip?!

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule deputat, era bun discursul la dezbateri generale!

Domnul Nicolae Popa:

Și bineînțeles că noi trebuie să luăm hotărâre aici, să le demonstrăm, acest organism, această instituție supremă în stat, că voința noastră este a noastră și nu trebuie să ne spună altcineva ce avem noi de făcut aici.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Am încheiat și dezbaterile generale pe această cale, nu numai dezbaterile pe punctul 2 din raport.

Stimați colegi, am ajuns la vot pe punctul 2 din raport.

Propunerea comisiei este de eliminare a majorării numărului de membri ai comisiei.

Vă rog, domnule deputat Bivolaru, pe procedură.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

V-aș ruga să luați o inițiativă în ce privește punctul 2, că punctul 2 este un talmeș-balmeș în modul cum a fost redactat. Și în sensul acesta, ar trebui să supuneți votului în primul rând tot ce ține de articolul 11, după aceea ce ține de art. 15, separat, ca la urmă să votăm articolul unic, funcție de ce rezultă.

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule deputat, vă dau perfectă dreptate.

Vom vota separat cele două articole...

Voci din sală:

Nu se poate!

Domnul Bogdan Olteanu:

Ba se poate și pe alineate și pe litere, dacă vrem, nu este niciun fel de problemă. De obicei este mai bine sistematizat raportul.

Dacă în ce privește preambulul articolului unic există obiecții, observații? Presupun că nu există. Adoptat. Preambulul: "Legea se modifică după cum urmează:..."

Suntem la punctul 2. Începeam cu articolul unic: "Legea audiovizualului 504 se modifică..."

Articolul 11 alin. 1...

 

Domnul Ioan Bivolaru (din sală):

Rezultă din 11 și 15.

Domnul Bogdan Olteanu:

Doriți să punem la sfârșit partea aceasta. OK!

La art. 11 alin. 1 avem o propunere de eliminare a majorării numărului de membri ai Consiliului.

Voi supune la vot această propunere de eliminare, care este propunerea comisiei. Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Propunerea de eliminare a fost respinsă.

Suntem acum cu textul inițial al propunerii legislative, pe care îl voi supune votului dumneavoastră.

Supun votului dumneavoastră textul inițial al propunerii legislative. Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Textul inițial s-a adoptat.

Alineatul 1 al art. 15, modificarea. Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei. Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Propunerea comisiei a fost adoptată.

Dacă există obiecții sau observații la textul articolului unic?

Vă rog, domnule deputat Arpád Márton.

Domnul Márton Arpád Francisc:

Prin urmare, articolul unic trebuie să cuprindă pe lângă alin. 1 al art. 11 și alin. 1 al art. 15. Deci, această corectură de corelare a textului cu ceea ce am votat.

Domnul Bogdan Olteanu:

Stați un pic, că lucrăm pe textul propus de comisie, unde nu de mai vorbește despre alineate, ci despre lege, care se modifică corespunzător.

Domnul Márton Arpád Francisc:

Este corect. Putem să rămânem la acesta.

Domnul Bogdan Olteanu:

Rămânem la aceasta, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc.

În aceste condiții, am finalizat dezbaterea pe articole. Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 2 december 2021, 2:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro