Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.172/24-11-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 14-11-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2006

12. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 236/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Punctul 11, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice.

Legea are caracter ordinar. Proiect adoptat de Senat.

Raport de adoptare din partea Comisiei pentru cultură.

Suntem în procedură de urgență.

Prioritate legislativă de integrare.

Suntem Cameră decizională.

A luat deja cuvântul reprezentantul inițiatorului, domnul secretar de stat Onisei.

Domnul Ioan Onisei (secretar de stat, Ministerul Culturii și Cultelor):

Bună ziua, domnule președinte,

Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați,

Este vorba de o ordonanță specifică, care reglementează concesionarea monumentelor istorice, astfel încât acestea să fie cât mai bine valorizate, să fie cât mai bine protejate și introduse, eventual, în circuitul civil și în circuitul turistic. Sunt măsuri specifice.

Mulțumesc Comisiei pentru cultură, care ne-a fost de mare ajutor, pentru că ordonanța inițială se baza pe Legea nr. 219 privind concesiunea monumentelor. Între timp aceasta a fost abrogată și Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență, de reglementare a acestui regim general, în acord cu directivele Uniunii Europene.

Așadar, Ordonanța Guvernului nr. 21 este, așa cum vedeți din raportul comisiei, pusă de acord cu această ordonanță de urgență-cadru.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat.

Domnul președinte Micula.

Domnul Cătălin Micula:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Voi dau citire raportului asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată, în fond, cu această inițiativă legislativă.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului privind regimul concesionării monumentelor istorice a fost transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care au avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia a ținut cont de avizul Consiliului legislativ, care a avizat favorabil proiectul de lege.

Potrivit prevederilor art. 73 din Constituția României, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului privind regimul concesionării monumentelor istorice face parte din categoria legilor ordinare.

Senatul a aprobat proiectul de lege în ședința din 30 martie 2006; respectiv Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului privind regimul concesionării monumentelor istorice a fost dezbătut în ședințele comisiei din zilele de 30 mai, 14 iunie, 13 - 16 septembrie și 2, 18, 24 octombrie.

În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei Deputaților, din partea Guvernului a participat la lucrările comisiei domnul Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerul Culturii și Cultelor.

La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 21 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votării.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, propune adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu amendamente.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Da. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Constantin Tudor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Legea pe care Grupul deputaților conservatori o va vota astăzi este binevenită și mai mult decât necesară. Ca unul care am lucrat 6 ani în domeniul culturii și ca un român care știm că nu avem prea multe monumente istorice, cred că normele impuse prin această ordonanță, așa cum a fost ea amendată în comisia de specialitate, vor determina o mai mare grijă pentru monumentele istorice.

Îl rog pe domnul secretar de stat Onisei de la Ministerul Culturii să fie, însă, foarte atent atunci când se concesionează aceste monumente istorice și, mai ales, ca prevederile din proiectul de lege amendat să fie aplicate întocmai. Mă refer la regimul contravențiilor și mai ales al infracțiunilor, acolo unde este cazul, pentru că, este adevărat, prea ne-am bătut joc mulți ani de monumentele istorice.

Noi vom susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Vă rog, poftiți.

Domnul Gheorghe Firczak:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mă alătur și eu celor prezentate de colegul antevorbitor. în calitatea mea de istoric și de muzeograf nu pot decât să salut orice inițiativă care vine în sprijinul protejării monumentelor istorice. Și credeți-mă că este foarte mare nevoie de o îmbunătățire a legislației și de o grijă mult mai mare pentru monumentele istorice.

Cred că votarea acestei legi nu face decât să îmbunătățească starea, în unele situații deplorabilă, a monumentelor istorice din România.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Márton.

Domnul Márton-Árpád Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Mi se pare că este foarte important ca, atunci când vorbim de un proiect de lege, să vorbim exact despre ceea ce dorește să facă proiectul de lege respectiv. În cazul de față este într-adevăr un proiect foarte important, pentru că, din reglementarea generală a concesionării, se apleacă asupra unei reglementări specifice, cea legată de monumente. Statul, nu, întotdeauna, are posibilitatea - statutul, în general, deci, organele centrale -, nici autoritățile publice locale nu au această posibilitate de a-și menține această bogăție pe care o au în administrare într-o stare bună, nu pot să folosească util, câteodată, o clădire monument istoric.

Și atunci, soluția este tocmai concesionarea acestor clădiri către unele persoane fizice sau juridice care sunt interesate în a folosi acea clădire, care, totodată, trebuie să se supună anumitor cerințe legate de aceasta. Ei vor veni cu bani, nu bani publici, ci bani din propriul buzunar, vor pune în valoare această clădire și o vor folosi într-o formă acceptabilă și din punct de vedere al clădirii monument istoric. Deci, este un instrument util și foarte important.

Grupul nostru parlamentar, prin cei doi deputați pe care îi avem în această, comisie, a participat activ la o îmbunătățire a acestui proiect de lege. Avem în continuare anumite rezerve, dar sperăm că, până una alta, rezervele noastre, prin hotărârile Ministerului Culturii, vor fi rezolvate și acest proiect de lege nu va fi un instrument de blocare a acestor concesionări, blocare inutilă, evident, din cauza birocrației care se impune.

Spun de ce, pentru că o clădire care nu poate fi concesionată util, s-ar putea să se dărâme, din cauză că autoritățile publice locale sau centrale nu au banii necesari pentru restaurarea acestei clădiri.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Amarie.

Domnul Constantin Amarie:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Este o lege, aș putea să spun, venită în al doisprezecelea ceas, pentru că noi știm că la nivel de națiune monumentele istorice sunt într-o mare suferință și, prin aceasta, suferă istoria noastră națională. Este o lege binevenită, pentru că va rezolva, presupun, în mare parte această chestiune.

Știm ce importanță acordă fiecare națiune propriei sale istorii. Nu la fel s-a întâmplat și la noi, cel mai adesea, foarte multe dintre monumentele cu adevărat valoroase sunt astăzi în ruină.

Se face legătura și cu viitorul națiunii noastre, cu turismul pe care toată lumea îl clamează, dar pentru care se face foarte puțin. Pentru că cei care ne vor vizita vor veni pentru trecutul nostru istoric și cred că mai puțin pentru prezent, poate, pentru "Micul Paris", cât a mai rămas din el.

De aceea, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va vota această lege.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Vainer, domnul deputat Bolcaș.

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș dori să susțin necesitatea, utilitatea, oportunitatea, actualitatea, cum doriți dumneavoastră, adoptării aceste legi. Vreau să spun, din două rațiuni: în lumea modernă, se dezvoltă foarte mult parteneriatul public-privat, acolo unde el este posibil și acceptat, este foarte benefic; în al doilea rând, mă interesează în mod special, ca reprezentat al populației evreiești din România, noi fiind aceia care avem circa 100 de sinagogi, de pe vremuri în care, în România, trăiau 800 de mii de evrei, și astăzi sunt 10 mii.

Ei, bine, unele dintre acestea sunt monumente istorice agreate ca atare, iar posibilitatea de a le da o utilizare apropiată de ceea ce era o sinagogă e foarte binevenită. Noi avem prime rezultate în această privință, în diferite zone ale țării, și dacă legea ne va permite mai bine va fi foarte bine.

De aceea, verau să vă spun că susțin în totalitate această lege și v-aș ruga să o votați și dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Domnul deputat Lucian Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Stimați colegi,

Cuvântul meu va fi unul de avertisment, de data aceasta. Apreciem, asupra aceste legi, și vom vota pentru, datorită faptului că ea reprezintă, în acest moment, singura modalitate de salvare a unor monumente istorice.

Problema care rămâne, de ce s-a ajuns în această situație? Pentru că noi, adică statul, suntem responsabili de propria noastră istorie.

În al doilea rând, nu știu dacă această soluție, despre care un coleg spunea că este luată în al doisprezecelea ceas, este cea mai eficientă soluție de salvare. Nu vreau să fac o paralelă nedemnă între gestiunea de afaceri care a dominat ansamblurile hoteliere ale litorarului și care a dus la distrugerea lor și regimul unei concesionări, care este, undeva, apropiat, mai ales dacă este pe un termen de 49 de ani.

Dar nu pot să fiu de acord cu distinși colegi, care au vorbit despre monumente, care, la ora actuală, se află în paragină și care, prin aceasta, vor fi salvate. Concesionarea este o afacere comercială, și nu una istorică, nu una de salvare a patrimoniului, acele obiective care sunt în paragină nu vor forma obiectul concesionărilor, pentru că nu vor prezenta interes pentru nimeni. Aceasta este o problemă care ne rămâne și, dacă vreți, rămâne în portofoliul Ministerului Culturii, în continuare.

Vă rog să-mi iertați scepticismul, este o lege pentru care vom vota, dar, vă rog, luați seamă și la acest avertisment, care poate să fie, uneori, constructiv. Vă dau un exemplu: Cetatea Râșnovului, la ora actuală, ca ansamblu muzeal, gestionată privat, este un exemplu extraordinar de ce se poate realiza bine, dar, în același timp, să ne gândim ce se întâmplă acolo unde aceste obiective nu sunt realizate.

Rămâne o mare responsabilitate a Ministerului Culturii, care, odată cu votul nostru pentru, trebuie să și-o asume.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă nu mai există alte intervenții la dezbateri generale, trecem la dezbaterile pe articole.

Tot la dezbateri generale? Vă rog frumos.

Domnul Gheorghe Firczak:

Domnule președinte,

Îmi cer scuze că revin a doua oară, sigur că ceea ce a prezentat distinsul coleg, domnul Bolcaș, în principiu, este adevărat, dar sunt și excepții care întăresc regula. De exemplu, Cetatea Devei, ca să vin cu un exemplu concret, este în paragină, și s-au găsit doritori să concesioneze teritoriul respectiv, Dealul Cetății, și să repare cetatea și, totuși, nu s-a putut realiza această concesionare, pentru că nu exista cadrul legislativ.

Dar, sigur, cu toate acestea, în principiu, domnul deputat Bolcaș are perfectă dreptate. Sunt însă și excepții care întăresc regula.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat. A fost o excepție de la Regulament, suntem totuși în procedură de urgență, nu mai facem altele.

Trecem la dezbaterile pe articole, pe anexa cu amendamente admise.

Dacă, de la pct. 1 la pct. 5, există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptate.

De la pct. 6 la pct. 10? Adoptate.

De la pct. 11 la pct. 15? Adoptate.

De la pct. 16 la pct. 20? Vă rog, domnule deputat, să prezentați niște modificări, înțeleg că sunt de ordin tehnic.

Domnul Cătălin Micula:

Domnule președinte,

Am fost sesizați ulterior cu două modificări de tehnică legislativă, pentru unitate terminologică.

La alin. 3 de la pct. 12, dorim ca în loc de "autorități locale" să se consemneze "concedentul". Este mai precis, mai exact, de "concedent" vorbim, atunci când vorbim de autorități.

Iar la alin. 4, în loc de "costul studiului", "costul studiului de oportunitate", pentru a se ști cu exactitate despre ce este vorba.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Guvernul? De acord.

Observații? Nu sunt.

Atunci, ne însușim aceste modificări de natură tehnico-legislativă.

De la pct. 16 la pct. 20, repet? Adoptate.

De la pct. 21 la pct. 27? Adoptate.

Am finalizat dezbaterea pe articole, proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 1 december 2021, 3:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro