Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 19 decembrie 2006
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.197/29-12-2006

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
07-12-2021
25-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 19-12-2006 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 19 decembrie 2006

3. Prezentarea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007.

 

Domnul Bogdan Olteanu :

  ................................................

Continuăm ordinea de zi, stimați colegi.

La următorul punct din ordinea de zi, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007.

Dau cuvântul doamnei președinte Gabriela Anghelache pentru prezentare.

Doamna Anghelache, aveți cuvântul.

Doamna Gabriela Anghelache - președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vă mulțumesc că-mi dați prilejul să prezint câteva aspecte ale bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2007.

Indicatorii bugetului au fost fundamentați în baza realizărilor pe primele nouă luni ale anului 2006, cu luare în considerare a realizărilor anului 2005 și, mai ales, a sarcinilor importante care revin Autorității pieței de capital în anul care urmează, an în care, devenind membrii cu drepturi depline la toate organismele Uniunii Europene, vom avea sarcini mult mai importante decât în anul acesta.

Veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, așa cum au fost ele fundamentate pentru anul care urmează, se compun atât din veniturile curente, pentru care s-a prevăzut o creștere de aproximativ 30%, cât și din soldul la începutul anului viitor care reprezintă, în fapt, excedentul bugetului comisiei pe anul acesta, excedent pe care îl reportăm de la un an la altul și care are o dimensiune din ce în ce mai mare, deoarece îl vom utiliza pentru cheltuieli de capital, așa cum vor prezenta în cele ce urmează.

La analiza care s-a efectuat, mai ales în legătură cu performanțele pieței de capital din acest an și cu cele care se întrevăd pentru anul viitor, ținând cont de faptul că începând cu 1 ianuarie vom asista și la o restructurare a pieței și la apariția unor instituții ale pieței de capital cu caracter de noutate în conformitate cu standardele europene, cum ar fi depozitarul central, la aproape toate sursele de venit, s-au stabilit creșteri, cu excepția veniturilor provenind din ofertele publice, în legătură cu care vreau să fac două precizări și anume: la ofertele publice de vânzare avem în atenție posibilitatea ca, prin Regulamentul de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, să putem stabili comisioane mai reduse, astfel încât să stimulăm acest tip de operațiuni, iar al doilea motiv pentru care am prevăzut o scădere față de anul în curs se referă la faptul că, prin restructurarea pieței, ofertele publice de cumpărare-preluare sunt obligatorii pe anumite praguri numai pentru societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt înscrise la tranzacționare pe piața reglementată, nu și pe sistemul alternativ de tranzacționare.

În ceea ce privește cheltuielile, tendința se menține ca și în anii precedenți, în sensul că ponderea cea mai ridicată o au cheltuielile cu personalul. Această pondere ridicată a cheltuielilor cu personalul se justifică prin sarcinile importante și noi care revin comisiei, mai ales în ceea ce privește supravegherea și implementarea unor cerințe legislative cu caracter de noutate, cum ar fi aplicarea cerințelor Acordului Bază-2 privind supravegherea suplimentară a nevoilor de capital ale entităților ce sunt autorizate și supravegheate de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, ca și necesitatea care a apărut, tot sub acest aspect, de a majora numărul personalului care își desfășoară activitatea în comisie. Acest aspect ne-a determinat să stabilim o creștere importantă a cheltuielilor cu personalul și, în cadrul acestora, a cheltuielilor cu salariile, deoarece numărul de personal prevăzut pentru anul viitor este cu 50 de persoane mai mare decât anul acesta. Justificarea rezidă în supravegherea pe cerințele de raportări financiare și în supravegherea cerințelor de adecvare a capitalului.

(conducerea ședinței este preluată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepreședinte al Senatului)

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumim, doamna președinte.

Doamna Gabriela Anghelache:

Avem un excedent prevăzut, de 100 mii lei, în condițiile în care vom realiza cheltuielile de capital pentru construcția unui sediu.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumim, doamna președinte.

Îl invit pe domnul deputat Mihai Tănăsescu, președintele Comisiei pentru buget, finanțe, bănci, să prezinte raportul comun întocmit de cele două comisii sesizate în fond.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Mihai Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisiile permanente ale celor două Camere, care au fost sesizate în fond cu dezbaterea Proiectului de venituri și cheltuieli pe anul următor, 2007, al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice, nr.500/2002, precum și a Ordonanței Guvernului nr.14 din 1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile financiare, finanțate integral din venituri extrabugetare, a analizat acest Proiect de buget de venituri și cheltuieli, constatând următoarele:

Veniturile totale preconizate sunt în sumă de 47.845 mii lei, un sold al anului precedent de 14.889 mii lei, iar cheltuielile preconizate se însumează la 47.745 mii lei, prevăzându-se un excedent de 100 mii lei. În structură, veniturile curente sunt în sumă de 32.956 mii lei, venituri din tranzacții derulate pe piața reglementate, venituri din valoarea activului net al organismelor de plasament, venituri din valoarea ofertelor publice de cumpărare preluare, precum și venituri din tarife sau comisioane pentru tranzacțiile derulate pe piețele reglementate.

Cheltuielile bugetului de venituri și cheltuieli sunt structurate în felul următor: cheltuielile de personal dețin ponderea majoritară, 32.573 mii lei, cheltuieli pentru bunuri și servicii, cheltuieli pentru bunuri și servicii, cheltuieli neconsumabile, precum și cheltuieli de capital.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor este proiectat, așa cum spuneam, cu un excedent de 100 mii lei.

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în baza art.3 al Ordonanței Guvernului nr.25 din2002 privind aprobarea statutului acestei comisii, care a fost aprobată și modificată prin Legea nr.541 din 2002, își propune ca în anul următor să ducă la îndeplinire aceste propuneri de venituri și cheltuieli.

Cele două comisii, care au analizat acest buget de venituri și cheltuieli, vă propun, stimate colege și stimați colegi, să supuneți, spre dezbatere și aprobare în plenul celor două Camere, acest proiect, plecând de la faptul că el răspunde în totalitate cerințelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2007. În acest sens, s-a elaborat un proiect de hotărâre care este Anexă la raportul pe care vi l-am prezentat.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale?

Nu sunt intervenții.

Observații în legătură cu titlul hotărârii? Nu sunt observații.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 232 de voturi pentru.

Cine este contra? 4 voturi contra.

Cine se abține? 6 abțineri.

Deci, titlul hotărârii este adoptat.

Art.1.

Observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră art.1 din Proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Vă rog să votați! Mulțumesc.

245 de voturi pentru.

Cine este contra? Un singur vot contra.

Cine se abține? 5 abțineri.

Art.1 este adoptat.

Art.2.

Observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră art.2.

Cine este pentru? 244 de voturi pentru.

Cine este contra? Un singur vot contra.

Cine se abține? 10 abțineri.

Art.2 este adoptat.

Art.3.

Observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.3.

Cine este pentru? 242 de voturi pentru

Cine este contra? 2 voturi contra.

Cine se abține? 15 abțineri.

Art.3 este adoptat.

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Hotărâre în ansamblu, cu precizarea că Hotărârea va fi adoptată cu votul majorității senatorilor și deputaților prezenți.

Cine este pentru? 245 de voturi pentru.

Cine este contra? 2 voturi contra.

Cine se abține? 15 abțineri.

Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2007 a fost aprobat de plenul celor două Camere, cu 245 de voturi pentru, 2 voturi contra și 15 abțineri.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 9 decembrie 2021, 16:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro