Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 12-02-2007

Ședința Camerei Deputaților din 12 februarie 2007

5. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.154 alin.(5) din Legea învățământului nr.84/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 880/2006

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Trecem la pct.5, Propunerea legislativă pentru modificarea art.154 alin.(5) din Legea învățământului.

Lege organică.

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.154 alin.(5) din Legea învățământului, în sensul introducerii unei noi dispoziții privind exceptarea personalului didactic de la obligația de a susține testul de cunoaștere a limbii în care urmează să predea cu ocazia concursului pentru ocuparea unui post didactic.

Face parte din categoria legilor organice.

Suntem primă Cameră sesizată și, în urma dezbaterii, Comisia, cu 9 voturi pentru respingere, 5 voturi împotriva respingerii și o abținere, propune plenului respingerea Propunerii legislative deoarece terminologia de specialitate se asimilează în facultate mai puțin în liceu. Deci, examenul de bacalaureat în limba străină la nivel de cunoștințe de liceu nu este relevant.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Dacă autorul sau altcineva dintre dumneavoastră doresc să intervină.

Autorul propunerii. Poftiți!

Domnul Kiraly Andrei Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimate doamne,

Stimați domni deputați,

Se știe bine că art.154 al Legii învățământului prevede că, în învățământul de stat și particular, posturile didactice se ocupă prin concurs. Condițiile de prezentare la concurs pentru obținerea unui post în învățământul preuniversitar fiind prevăzute de Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic.

Alin.5 al art.154 prevede: "candidatul la concursul pentru ocuparea unui post didactic cu predare în altă limbă decât cea în care și-a făcut studiile superioare, susține în fața unei comisii de specialitate un test de cunoaștere a limbii în care urmează să facă predarea".

Această prevedere are menirea de a asigura accesul acelor cadre didactice în unitățile de învățământ care-și desfășoară activitatea în limbile minorităților naționale, care sunt nu numai cunoscători ai limbii respective, dar posedă limbajul specific necesar unei discipline de învățământ.

Considerăm, însă, că măsura prevăzută de lege este de prisos pentru acei candidați care au terminat liceul și au susținut examenul de bacalaureat în acea limbă în care urmează să facă predarea.

Din aceste motive, propunem introducerea unui nou alineat, 6, prin care să eliminăm testul de cunoaștere a limbii pentru acei candidați care au terminat liceul și au susținut examenul de bacalaureat în limba în care urmează să fie testați.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește altcineva să intervină?

Doamna deputat Ecaterina Andronescu.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vin în fața dumneavoastră cu rugămintea să nu acceptăm această inițiativă legislativă, și aduc în favoarea acestei rugăminți două argumente:

1. Ministerul Educației și Cercetării pregătește în această perioadă un proiect de lege care vizează întreaga complexitate a problematicii învățământului preuniversitar și nu ar fi normal să mai modificăm acum Legea învățământului cu un asemenea articol.

2. Iar în al doilea rând, ocuparea unui post prin concurs trebuie să asigure șanse egale de participare pentru toți candidații pentru acel post.

Ca urmare, mi se pare că este firesc să nu acceptăm această inițiativă legislativă, pentru că oricum vom avea dezbateri pe tema problemelor din învățământul preuniversitar, atunci când vom discuta viitorul proiect al Legii învățământului preuniversitar.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Din partea Partidului Național Liberal și-a manifestat dorința să intervină. Poftiți, domnule coleg.

Domnul Mircea Valer Pușcă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, conform modului în care s-a exprimat și în comisie, susține inițiativa legislativă și nu este de acord cu punctul de vedere al comisiei, respectiv de respingere a inițiativei legislative.

Noi considerăm că adoptarea inițiativei legislative în fond va conduce doar la economie de fonduri, care în momentul de față se cheltuie inutil, pentru a verifica dacă cei care urmează să dea un concurs în limba respectivă cunosc sau nu limba. Cunoașterea limbii, inclusiv a termenilor de specialitate în limba respectivă va fi sau nu confirmată la concursul propriu-zis, pe care candidatul urmează să-l dea.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți! Dorește să intervină și al doilea inițiator.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al U.D.M.R. susține această inițiativă legislativă și sincer vorbind și cu toată convingerea vă spun că am fi susținut și atunci dacă inițiatorii n-ar fi colegii noștri din Grupul parlamentar al U.D.M.R. fiindcă a nega necesitatea acestei inițiative, făcând trimitere la faptul că în curând ministerul va elabora un proiect de lege a învățământului preuniversitar, asta în mod logic ar însemna că din acest moment să nu discutăm și să nu dezbatem nici o inițiativă legislativă privind modificarea sau completarea Legii învățământului actual, fiindcă vezi Doamne, mâine-poimâine se va trezi ministerul și va veni cu un proiect de lege prin care va rezolva foarte bine toate aceste probleme.

Al doilea contraargument care a fost ridicat aici era că prin această inițiativă se elimină concursul. Nu! Nu se elimină niciun concurs, ci vine în ajutorul acelor tineri care au dat bacalaureatul în acea limbă în care vor să exerseze profesia didactică. Și dacă noi nu acceptăm această idee, zic eu că vom pune tinerii noștri români într-o situație foarte ciudată, fiindcă sunt mulți studenți care termină studiile superioare în străinătate într-o altă limbă decât limba maghiară și, întorcându-se acasă, noi punem sub semnul întrebării dacă ei cunosc sau oare, pe parcursul celor patru ani petrecuți în Germania sau în Anglia, au uitat limba lor maternă, limba română? Nicidecum.

În momentul când un tânăr dă bacalaureatul într-o limbă înseamnă că nu a studiat doar acea limbă, ca obiect de materie, ci toate materiile au fost studiate în acea limbă.

De aceea, eu cred că, într-adevăr, așa cum a spus domnul coleg Pușcă, este absolut inutilă introducerea unui asemenea examen, nemaivorbind de faptul că acel text la care ne referim noi acum nu vorbește de un examen al limbii de specialitate. Pur și simplu este un examen de rutină, prin care respectivul cadru didactic trebuie să demonstreze că vorbește coerent în acea limbă în care dorește să predea un obiect de studiu.

De aceea, noi considerăm că ar fi bine dacă ați vota dumneavoastră această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Popa, din partea Partidului Conservator. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Nicolae Popa:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor,

Grupul parlamentar al Partidului Conservator nu va susține acest proiect de lege, deoarece art.13 din Constituție spune foarte clar: "În România, limba oficială este limba română".

Eu am urmărit niște sondaje de opinie și am constatat, cu nemulțumire, că foarte mulți etnici maghiari, în urma acestui sondaj, nu cunoșteau limba română. De ce să le răpim noi acest drept, să învețe și să cunoască limba română?

De aceea, noi rămânem pe poziție: nu vom susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Gvozdenovici.

Domnul Slavomir Gvozdenovici:

Grupul parlamentar al minorităților va susține această lege. Avem și noi argumentele noastre, și eu consider că argumentul doamnei Ecaterina Andronescu este argumentul în favoarea noastră. Dacă va fi votată această lege, atunci vom avea șanse egale.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Moisoiu.

Domnul Adrian Moisoiu:

Stimați colegi,

Permiteți-mi să reiterez niște lucruri care sunt deosebit de importante. În urmă cu ceva timp, am votat împreună o lege a calității: Legea calității învățământului. legea calității în învățământ înseamnă în același timp și calitatea limbii pe care o folosește cadrul didactic respectiv.

V-aș ruga frumos să vă închipuiți, și i-aș ruga și pe colegii de la minorități să se gândească că, de fapt, la școlile rurale există deseori profesori care predau la ambele secții, pentru că este normal, fiind un număr mic de ore trebuie să predea și în limba română, și în limba minorității respective.

Cine sunt cei care predau în limba minorității respective? Exact niște cetățeni români de naționalitatea respectivă și care, bineînțeles, și-au însușit pe traseu limba română, așa cum aceasta trebuie să fie știută.

În condițiile în care se acceptă această inițiativă legislativă, de la bun început se face abstracție de cunoașterea limbii. Este un lucru foarte important, și motivații de genul că testul ar presupune o cheltuială în plus sunt efectiv niște motivații derizorii.

Scopul nostru este să avem profesori de calitate, profesori care să vorbească fluent limba oficială a statului. Nu avem, și nu cred că dumneavoastră sunteți de acord că avem nevoie de profesori cu bacalaureat de nota 5, care un 5 l-au luat așa cum l-au luat, și, să mă iertați, dar aici este și reprezentantul ministerului și vă poate confirma modul în care - și dumneavoastră cunoașteți din presă - modul în care s-au acordat notele la limba și literatura română la bacalaureatul din vara anului 2006, unde un număr foarte mare de absolvenți ai secției minorităților din județele Harghita și Covasna au primit note cu 3 - 4 puncte în plus. Cred că vă dați seama că o notă cu patru puncte în plus înseamnă 1 plus 4 = 5 și promovabilitate.

Deci, ce cunoștințe de limba română poate să aibă un absolvent cu nota 5 la limba română, luată în asemenea condiții. Și, la urma urmei, să vă mai aduc un argument: cui îi este teamă de limba română? De ce să ne fie teamă de limba oficială a statului?!

Fac apel la dumneavoastră că veți susține punctul de vedere de a respinge această inițiativă parlamentară.

Partidul România Mare va vota categoric împotrivă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Andea.

Și mi se pare că din partea grupului P.N.L. și-a manifestat cineva dorința de a lua cuvântul.

Imediat. După domnul Andea, v-aș ruga să poftiți la pupitru.

Și v-aș ruga pe toți care mai urmați să aveți în vedere că termenul constituțional pentru această lege, prelungit deja de la 45 la 60 de zile, se apropie și n-aș vrea să prindem momentul adoptării tacite, vorbind pe aceeași temă.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Petru Andea:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

După cum puteți constata, problematica din învățământ, nu neapărat este izvorâtă din mari interese, cât mai ales din mari pasiuni.

Aș vrea să spun că de fapt noi discutăm aici despre ceea ce s-ar numi o excepție. Deci, sunt prevederi valabile pentru toată lumea și discutăm dacă facem sau nu excepție pentru o anumită categorie.

Aș vrea să spun de la început că nu este vorba de limba română, pentru că noi discutăm aici dacă dăm sau nu dăm un examen în limba străină de limba română, în care urmează să se facă predarea, fie că este maghiară, engleză, germană ș.a.m.d.

Deci, care ar fi subiectul de la care trebuie să pornim? Ce valoare are pregătirea confirmată printr-o diplomă? Toți care se prezintă la concurs trebuie să posede o diplomă de specialitate în postul în care urmează să predea într-o limbă străină. Sigur că această diplomă de specialitate nu este suficientă. Ei trebuie să dea un concurs, pentru a se face o anumită ierarhizare. În această ierarhizare, fără îndoială că o pondere însemnată o are modul în care știu să se exprime în limba respectivă.

Întrebarea este: mai este necesar acest test? Legea, actualmente, spune că da. Testăm dacă are cunoștințe generale în limba respectivă. În zadar are cunoștințe generale, obținute printr-un examen de bacalaureat, dacă nu are cunoștințele de specialitate. Or, cunoștințele de specialitate, este limpede că nu se dobândesc în liceu, ci se dobândesc în facultate. Este, așadar, de așteptat că trebuie să fie și calificați în ceea ce înseamnă stăpânirea terminologiei de facultate.

Ar fi un argument pentru ca să nu sprijinim această inițiativă legislativă. dar dacă ținem cont că examenul se desfășoară în limba străină respectivă, examenul de specialitate, atunci am putea să considerăm că nimeni n-ar mai trebui să dea examenul de limbă. Deci excepția ar trebui să devină regulă și să se aplice pentru toată lumea, pentru toți cei care candidează.

Între aceste două extreme, între prevederea actuală, care obligă pe toți cei care doresc să ocupe un post să dea testul de limbă, și prevederea logică, că dacă acel examen îl dau în limba străină respectivă n-ar mai fi nevoie și de acest test prealabil, noi ne aflăm undeva la mijloc, și acesta este motivul pentru care colegii de la P.S.D. nu au susținut această măsură pe jumătate, ca unii să-l dea, și alții să nu-l dea, când de fapt toată lumea trebuie să cunoască limbajul de specialitate.

Eu subscriu, încă o dată, la ideea că am încredere în Guvernul reprezentat aici de domnul Matei, și că vor veni în luna martie, așa cum au promis, cu Legea învățământului preuniversitar, în care ne vor propune o rezolvare, fie pe textul actualei legi, fie pe măsura cealaltă, pe care noi am susține-o, ca nimeni să nu mai dea acest test.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

V-aș propune ca, după intervenția distinsului coleg de la Partidul Național Liberal, să sistăm discuțiile și să dăm cuvântul cu privire la restituire, președintei comisiei.

Domnul Mircea Ciopraga:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

După părerea mea, mulți dintre cei care au vorbit anterior nu cunosc exact propunerea legislativă, propunere legislativă care se referă în egală măsură la toți cetățenii din România, inclusiv deci la cetățenii de etnie română.

Imaginați-vă că un român studiază în România, dă bacul în limba română la un liceu oarecare din România, și face facultatea la Paris în limba franceză. Acesta se reîntoarce în România și este obligat, după actuala lege, să dea test de limba română.

Nu cred că este bine. Este inutil să dea test de limba română, când el știe românește, e limba maternă a lui, și la asta se referă propunere legislativă făcută.

Deci, Partidul Național Liberal susține această propunere legislativă făcută de inițiatori. Sau, dacă vreți, propunem respingerea respingerii, în cazul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Sunt nevoit să retractez ceea ce am spus cu privire la faptul că s-ar fi propus restituirea la comisie. Nu s-a propus.

Pentru ultima intervenție dau cuvântul reprezentantului Guvernului, domnul secretar de stat Matei.

Domnul Dumitru Matei (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Deci, punctul de vedere al Guvernului este acela că susține inițiativa legislativă. Argumentul este clar: orice post din învățământul preuniversitar se ocupă prin concurs. La concurs, sigur, scrie: în limba în care urmează să susțină acest concurs.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Pentru ultima intervenție, doamna președintă a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. Poftiți!

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Mai mult o chestiune de procedură, domnule președinte.

Vreau să se ia act de faptul că este a nu știu câta oară când Ministerul Educației Naționale își schimbă punctul de vedere în sală.

Ni se trimite un document oficial la comisie, discutăm pe baza acestui document, după care, în sală, ne vine o altă poziție a Ministerului Educației și Cercetării. Deci, nu este prima oară și aș vrea să se știe acest lucru, că noi îl condamnăm cu toată tăria.

Iar vizavi de acest proiect de lege, vreau să vă spun că, poate, și pe mine m-ar fi convins colegii mei. De altfel, într-o primă etapă, era aproape să treacă în unanimitate acest proiect de lege. După care, domnul Anghel Stanciu, care nu este aici să confirme, dar sunt colegii, și își aduc aminte, l-a întrebat pe domnul Kiraly cum se spune "cui cotit" în limba maghiară. Dumnealui, care este maghiar și care a terminat un liceu maghiar, n-a știut să spună.

Atunci, am ajuns cu toții la concluzia că trebuie să ai o facultate de specialitate ca să poți să predai în limba respectivă.

Acestea sunt argumentele noastre. Dacă dumneavoastră considerați altfel, sigur că puteți să votați pentru această inițiativă legislativă. Eu, cel puțin, v-am spus care au fost motivele mele.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

S-au încheiat dezbaterile. Vă rog să nu uitați ce s-a spus aici până mâine, când legea va fi supusă votului final.