Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 19-02-2007

Ședința Camerei Deputaților din 19 februarie 2007

7. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului (rămasă pentru votul final.);
 
consultă fișa PL nr. 905/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.8 avem Propunerea legislativă privind modificarea Legii 504/2002 a audiovizualului.

Legea are caracter organic. Raport de adoptare din partea Comisiei pentru cultură.

Suntem primă Cameră sesizată.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să ia cineva cuvântul.

Vă rog, domnule deputat Frâncu.

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunerea noastră de modificarea Legii audiovizualului nr.504/2002 a fost aprobată în unanimitate în cadrul Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă. Am primit un sprijin deosebit în finisarea formulărilor din partea Inspectoratului General pentru comunicații și tehnologia informației, dar și din partea Consiliului Național al Audiovizualului.

Propunerea legislativă vine cu anumite modificări și de formă și de fond. Voi prezenta doar câteva, care nouă ni s-au părut importante. În primul rând, reglementări necesare pentru introducerea televiziunii digitale, absolut obligatorii, pentru că din 2014 și România va trebui să treacă la această formă de transmisie prin eter.

De asemenea, sunt precizări noi privind publicitatea în audiovizual. Se înlocuiește noțiunea de licență de emisie cu cea de licență de utilizare a frecvențelor radioelectrice, se definesc posturile cu acoperire națională, regională și locală, lucru care va duce la o modificare esențială în alocarea publicității naționale, regionale și locale.

De asemenea, se introduce obligația pentru cei aleși în Consiliul Național al Audiovizualului de a depune jurământul în fața Camerelor reunite și, în sfârșit, este un capitol nou, privind regulile-cadru de desfășurarea campaniei electorale în serviciile de programe audiovizuale.

Sunt, credem noi, modificări care au venit să nuanțeze mai bine anumite prevederi care erau poate... generau discuții și credem că este o lege care vine în sprijinul radiodifuzorilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Comisia. Raportul. Domnul președinte Micula.

Domnul Cătălin Micula:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru tehnologia informației și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care au avizat favorabil propunerea legislativă.

În redactarea raportului, comisia a ținut cont de avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum și de punctul de vedere al Guvernului, care susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Trecând peste toate celelalte anunțate de către dumneavoastră și de către inițiatori, vă mai pot spune că inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, astfel încât să se permită trecerea la televiziunea digitală, precum și rezolvarea unor probleme legate de reflectarea campaniei electorale în programele radio și de televiziune.

La lucrările comisiei au fost prezenți 14 deputați din totalul de 21 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votului. În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă propune adoptarea propunerii legislative privind modificarea Legii 504/2002 a audiovizualului, cu amendamente.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă există intervenții la dezbateri generale. Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Dacă de la pct.1 la pct.5 există obiecții, observații, comentarii. Există și un număr de trei amendamente respinse. O să-i rog pe inițiatori, dacă doresc să le susțină. Nu sunt. Adoptat.

De la 6 la 10. Adoptate.

De la 11 la 15. Adoptate.

De la 16 la 20. obiecții, observații, comentarii.

Art.443, amendamentul respins se susține? Nu se susține. Lipsește inițiatorul.

Adoptate până la 20.

De la 21 la 25. Adoptate.

De la 26 până la 30. Adoptate.

De la 31 la 35. Adoptate.

Pct.36 până la 40. Dacă se susține amendamentul respins. Nu se susține. Adoptate până la 40.

Pct.41 până la 45. Dacă se susține amendamentul respins. Nu se susține. Adoptat până la 45.

De la 46 la 50. Adoptate.

Pct.51 la 55. Adoptate.

Pct.56 până la 60. Adoptate.

Pct.61. Obiecții, observații, comentarii. Nu sunt. Adoptat.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Vă rog, la ce? Vă ascultăm, domnule deputat. Rog secretarii de ședință să fie mai vigilenți. La ce punct suntem?

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

La pct.60.

Domnul Bogdan Olteanu:

Pct.60. Vă rog frumos.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Este o eroare materială. Puteți să vă dați și dumneavoastră seama. "După art.1 se introduce un nou articol, II, cu următorul cuprins...", după articolul 90, se introduce, nu este scris aici, un nou articol 96, se scrie 96 și urmează alineatele.

Domnul Bogdan Olteanu:

Comisia. Observații? De acord.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Este o eroare materială.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Se va consemna.

Proiectul rămâne la vot final.