Plen
Ședința Camerei Deputaților din 6 martie 2007
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.25/16-03-2007

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
21-11-2018
20-11-2018
19-11-2018
14-11-2018 (comună)
14-11-2018
Arhiva video:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 06-03-2007 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 6 martie 2007

12. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (rămasă pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 854/2006

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.23, Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Cine e inițiatorul? Poftiți, domnule deputat Hanganu.

Domnul Romeo Octavian Hanganu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Inițiativa legislativă dorește să creeze un cadru favorabil reintegrării în societate a foștilor deținuți și, în special, prin componența principală, reintegrarea în muncă. O dată cu eliberarea din penitenciar a persoanelor care au ispășit pedepse pentru diverse fapte comise împotriva legii, acestea se confruntă cu mari probleme în găsirea unui loc de muncă și cu atitudinea extrem de reținută a angajatorilor la primirea în societățile comerciale a celor cu antecedente penale.

De altfel, se constată că și atunci când își găsesc câte ceva de lucru, în cea mai mare parte fac acest lucru la negru și nu în condiții normale. Așa încât concret, inițiativa legislativă dorește să completeze Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu un alineat nou, la art.8, care prevede acordarea unor facilități angajatorilor, deci angajatorilor și nu persoanelor în cauză, care încadrează în muncă pe o perioadă nedeterminată șomeri de peste 45 de ani, facilități asemănătoare celor acordate angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedetermintă șomeri de peste 45 de ani sau șomeri care sunt unici susținători ai familiilor monoparentale. Deci e vorba de acel salariu minim pe economie acordat timp de un an de zile pentru angajatorii care angajează persoane în această situație.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul președinte Stelian Duțu, vă rog să prezentați propunerea comisiei.

Domnul Stelian Duțu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizele favorabile primite din partea Consiliului Legislativ, al Consiliului Economic și Social, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci; de asemenea, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.85 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă cu un nou alineat, pentru crearea unui cadru favorabil ocupării locurilor de muncă de către foștii deținuți, prin instituirea unor facilități angajatorilor care încadrează în muncă persoane din această categorie.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea inițiativei legislative, în scopul eliminării muncii la negru și ținând cont de dificultățile cu care se confruntă această categorie de persoane în găsirea unui loc de muncă, precum și de atitudinea reținută a angajatorilor la primirea în societățile comerciale a celor cu antecedente penale.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, iar în urma dezbaterilor în ședința din 20 februarie 2006, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea cu modificări a propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Din partea Guvernului, v-aș ruga să prezentați punctul de vedere, domnule secretar de stat.

Domnul Silviu Bian:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Față de cele prezentate de antevorbitorii noștri, considerăm că măsurile de stimulare prevăzute de cadrul legal existent asigură premisele necesare reintegrării pe piață a forței de muncă pentru persoanele care au executat pedepse privative de libertate. De asemenea, noi considerăm că propunerea legislativă supusă atenției noastre nu se justifică și vreau să argumentăm că în art.85 din Legea nr.76 la alin.(1) și (5) sunt prevăzute măsuri speciale de protecție a acestor persoane.

De asemenea, vrem să precizăm că în temeiul prevederilor art. 66 din Legea nr.76, alin.(4), persoanele care se află în detenție, care mai au de executat cel mult nouă luni până la ultima zi de executare a pedepsei, pot urma un program de formare profesională organizat de agențiile noastre pentru ocuparea forței de muncă organizate la nivel județean, deci unitățile deconcentrate, respectiv a municipiului București, cheltuielile necesare pregătirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Aș vrea, de asemenea, să fac precizarea că, conform art.16 lit.f) din aceeași lege, "Persoanele care nu au putut ocupa un loc de muncă după eliberarea din detenție beneficiază de prevederile și de măsurile de stimulare a ocupării, prevăzute în Legea nr.76/2002".

De asemenea, la art.6 coroborat cu art.10 lit.f) din Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, în scopul integrării sau reintegrării în muncă, tinerii familiști care au executat pedepse privative de libertate, aflați în dificultate și confruntați cu riscul excluderii profesionale, pot beneficia de plasare în muncă la un angajator avizat de Agenția Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, bineînțeles, în baza unui contract de solidaritate. Acest contract poate fi încheiat între tânărul beneficiar și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pe o durată de până la doi ani, dar nu mai puțin de un an.

De asemenea, în temeiul art.8 din Legea nr.116/2002, angajatorii care încadrează tineri, în condițiile unui contract de solidaritate, denumiți angajator de inserție, încheie convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă, prin care acestea se angajează să ramburseze lunar salariul de bază stabilit la data angajării acestor persoane, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu net pe economie, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Aș vrea, de asemenea, să fac precizarea că în modalitatea de redactare a textului inițiativei legislative parlamentare nu rezultă cu claritate necesitatea respectării condițiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, referitoare la ocuparea posturilor, una din aceste condiții, constând din lipsa antecedentelor penale pentru ocuparea unor funcții, cum este, de exemplu, cea stabilită pentru numirea în funcția publică, art.50 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici.

De asemenea, întrucât facilitățile prevăzute la noul alineat la art.85 din Legea nr.76 ar urma să fie suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, măsurile preconizate nu pot fi adoptate fără respectarea cerințelor incluse de prevederile art.138 alin.(5) din Constituție, conform cărora "Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare, precum și dispozițiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că în cazurile în care se fac propuneri de elaborarea unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micșorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să prevadă și mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creșterea cheltuielilor. Or, din conținutul expunerii de motive nu rezultă îndeplinirea cerințelor respective.

Având în vedere considerentele pe care le-am prezentat, Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul Dragoș Dumitriu, domnul Călian? Deci, înțeleg că domnul Dragoș Dumitriu a renunțat la cuvânt; atunci domnul Petru Călian.

Vă rog.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu a renunțat la cuvânt, dar mi-a dat întâietate și-i mulțumesc.

Aș începe punctul meu de vedere și al Grupului Partidul Conservator de la argumentele aduse de reprezentantul Guvernului. Sunt tardive, în primul rând, și în al doilea rând, se comit anumite greșeli, pentru că antevorbitorul meu a făcut referire la tineri, nu a făcut referire la persoane care au ispășit anumite pedepse. Esența problemei constă în faptul că angajatorii nu sunt stimulați de către stat, astfel încât să fie determinați să facă angajări din rândurile acestei pături sociale, și credem noi că aici este marea problemă. Ce motive ar avea un angajator să angajeze persoane care au ispășit anumite pedepse, persoane condamnate. Nici unul.

Or, această inițiativă legislativă, foarte bună și foarte bine venită, aduce din partea statului un stimul din punct de vedere financiar, astfel încât angajatorii să aibă motive ca să angajeze persoane de acest gen.

În concluzie, Grupul parlamentar al P.C. va vota acest proiect de lege, deoarece el nu face altceva decât să stimuleze angajatorii pentru încadrarea în muncă a persoanelor care au săvârșit anumite pedepse. Private de libertate, evident.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Dragoș Dumitriu. Care n-a renunțat.

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am dorit să încep cu o chestiune de procedură, și anume să invitați reprezentanții Guvernului să formuleze argumentații sintetice, clare și mai ales la obiect.

După expunerea domnului Călianu, cred că reprezentantul Guvernului a înțeles că s-a referit la un alt proiect de lege, nu la cel prezentat de domnul Hanganu.

Colegul meu, Iuliu Furo, fără îndoială, unul din cei mai bine pregătiți membri ai Comisiei de muncă, îmi propunea să sintetizez ce am de spus într-o singură frază, și anume că nu-i doresc domnului secretar de stat decât să împărtășească soarta unui proaspăt eliberat, de peste 45 de ani, și să vedem cum s-ar putea descurca.

Și vreau să vă aduc un alt argument: expunerea domnului u, oricât ar fi de stufoasă și plină de articole de lege, cade fără dubii la proba practică. Se știe că nu pot fi, cu actualul sistem legislativ, nu pot fi încadrați, nu există nici un fel de soluție reală pentru cei care au ispășit condamnarea, au o vârstă de peste 45 de ani și doresc să se reintegreze în societate.

Ce facem pe urmă cu ei? Urmăm sfaturile sau mai bine zis procedura de până acum a Guvernului? Mergem pe actualele legi și-i lăsăm să se apuce din nou de infracțiuni sau să moară de foame? Sau mergem pe un proiect de lege pe care noi, P.R.M.-ul, îl considerăm valabil.

De aceea, și mai ales având în vedere că este formulat de un om serios ca domnul Hanganu, noi vom susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Cindrea, din partea Grupului parlamentar al P.S.D., și apoi va răspunde inițiatorul, domnul deputat Hanganu.

Domnul Ioan Cindrea:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Aș dori să prezint câteva din argumentele pentru care cred că trebuie să aprobăm acest proiect de lege care se referă la persoanele eliberate din detenție, sprijinirea lor, stimularea angajatorilor, pentru ca aceștia să facă primul pas pentru reintegrarea lor socială în societate.

Ce înseamnă acest lucru? Că aceste persoane au cel mai greu acces pe piața muncii și motivele sunt multe dacă stăm să ne gândim de ce nu ar angaja sau nu ar încadra în muncă. Stimulentul financiar propus pentru angajatori este tocmai pentru a rezolva această barieră în calea integrării sociale a persoanelor eliberate din detenție.

Motivele expuse de către reprezentantul Guvernului nu stau în picioare. De ce? Există măsuri pentru tinerii până la 25 de ani, există măsuri pentru persoanele peste 45 de ani, exact persoanele între 25 și 45 de ani nu au nici un fel de sprijin la eliberarea din detenție pentru a fi încadrate în muncă.

Proiect de lege rezolvă această problemă, am spus-o și în Comisia de muncă. L-am felicitat pe inițiator și cred că trebuie să-l susținem.

Celelalte motive tehnice prezentate, aduse în fața noastră de reprezentantul Guvernului, pot fi rezolvate sau soluționate prin normele metodologice pe care trebuie să le elaboreze Guvernul în vederea aplicării acestui proiect de lege. Nu facem decât să deschidem sistemul de măsuri active spre această categorie care are nevoie de sprijin pentru a fi integrați, nu să se întoarcă înapoi în pușcărie.

Mulțumesc frumos.

Grupul P.S.D. va susține acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Are cuvântul inițiatorul. Domnul deputat Hanganu. Pe care-l rog să mă scuze că l-am botezat Ungureanu, dar și-a însușit barba colegului nostru și de aici a devenit confuzia.

Domnul Romeo Octavian Hanganu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În primul rând, cu tot respectul pentru expunerea pertinentă a reprezentantului ministerului, aș vrea doar să spun că ea este în oarecare distonanță cu modalitățile în care au decurs lucrările la comisie. Deci, exact aceasta a fost și expunerea reprezentantului ministerului, cel care a venit la comisie, în prima fază. În a doua fază, după ce comisia a indicat ca să se refacă o serie de studii legate de situația efectivă a celor care ies din penitenciare, o serie de studii cu Ministerul de Interne, cu Direcția Generală a Penitenciarelor, lucrurile s-au schimbat foarte mult și chiar reprezentantul ministerului a avut cu totul altă părere atunci când a fost la audieri la următoarea discuție din comisie și acestea au fost și motivele pentru care comisia a votat în mare majoritate inițiativa legislativă pentru aprobare.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea textelor proiectului de lege, începând cu titlul acesteia.

Vă rog să urmăriți raportul. Comisia are un amendament la pct.1. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul 1. Modificat titlul legii.

La articolul unic, urmăriți, vă rog, amendamentul 2 al comisiei. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul. Modificat textul articolului unic.

La alin.(1) pct.1 de la acest articole, urmăriți amendamentul 3. nu sunt obiecțiuni. Votat acest amendament.

Legea în ansamblu o vom supune votului final la sfârșitul acestei zile.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 22 noiembrie 2018, 12:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro