Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.32/29-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 19-03-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 19, 2007

5. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 29/2007

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Următoarea propunere înscrisă pe ordinea de zi e astăzi este cea cu privire la modificarea alin. (3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Suntem în prezența unei legi organice, care urmează să fie dezbătută în procedură de urgență.

Comisia?

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (3) și (4) ale art.104 din Legea nr.128/1997, în sensul ca decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun, la și de la locul de muncă, efectuate de personalul didactic care nu dispune de locuință în localitatea unde își desfășoară activitatea și căruia nu i se poate oferi locuință corespunzătoare în localitatea unde are postul didactic, să fie asigurată prin finananțarea de bază a unităților de învățământ.

În urma dezbaterii, cu 14 voturi pentru și o abținere, am propus adoptarea propunerii legislative, care face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Poftiți, vă rog.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Din punctul meu de vedere, e o problemă care, în momentul de față, deja e arhireglementată. Deci, inițiativa se referă la finanțarea navetei cadrelor didactice, fără nicio discriminare, deci, au dreptul ca naveta lor să fie finanțată, indiferent din ce direcție în ce direcție fac naveta, în cazul când consiliile locale nu au posibilitatea de a le asigura locuință în acea localitate unde își desfășoară activitatea.

Dar dumneavoastră, dacă veți citi cu atenție raportul comisiei, veți vedea că în raport se spune că, de fapt, esența modificării acestui articol ar fi ca finanțarea să se asigure prin finanțarea de bază. Fiindcă, în momentul de față, aceste sume erau incluse în bugetele locale și din aceste bugete trebuiau finanțate cheltuielile de navetă ale cadrelor didactice.

Și, în foarte multe cazuri, se spunea profesorilor, învățătorilor: "Da, într-adevăr, legea vă permite, dar, din păcate, bugetul e foarte sărac, nu vă putem plăti!"

Și, de aceea, s-a venit cu o lege, Legea nr. 290/2007, care a spus: "Da, într-adevăr, naveta profesorilor să fie finanțată, dar să fie asigurată această finanțare!". Așa cum sunt asigurate de stat și salariile personalului didactic, această sumă să fie inclusă în finanțarea de bază.

Or, dacă dumneavoastră veți citi cu atenție acest alin.(3) modificat, aici nu se face referire la problematica esențială. Deci, să nu se facă din bugete locale, ci din bugetul de bază. Nu știu care ar fi modalitatea de a rezolva această problemă. Nemaivorbind de faptul că avem informații concrete că, în momentul de față, la Senat se dezbate inițiativa domnului președinte Olteanu, tot pe această temă.

Eu zic că ar trebui să retrimitem la comisie, să avem încă o discuție pe această problematică, ca să o clarificăm. Fiindcă, vă spun, există o Lege nr. 290, care reglementează, există inițiativa legislativă a domnului președinte Olteanu, care se dezbate la Senat. Și, acum, vine această a treia inițiativă, care, în intenție este foarte bună, dar, prin text, nu reflectă acea intenție care e exprimată în expunerea de motive.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat. Am senzația că vă referiți, totuși, la altă propunere...

Domnule Petru Andea, v-aș ruga să interveniți și să vă expuneți punctul de vedere și cu privire la opinia colegului dumneavoastră.

Domnul Petru Andea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Există într-adevăr mai multe inițiativele legislative privitoare la decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice, aceasta este una dintre aceste inițiative. Cine citește cu atenție textul propus de către inițiatori observă că se modifică, de fapt, un singur cuvânt, și anume că, în loc de "personal didactic din mediul rural", se introduce "personal didactic titular". Deci, aceasta este calea prin care această inițiativă legislativă rezolvă, la art.3 alin. (1), extinderea decontărilor nu numai către personalul care face naveta în mediul rural, inclusiv din mediul urban, ci chiar și între două orașe, sau între două localități, dintre care una este oraș.

Ca atare, propunerea legislativă are valoare, modifică, într-adevăr, ceva esențial și aduce un beneficiu cadrelor didactice care pot să facă naveta de la un oraș la altul, sau de la o comună la un oraș.

Celelalte reglementări, despre care vorbea domnul vicepreședinte Asztalos, sunt, într-adevăr, alte reglementări, au constituit obiectul altor dezbateri. Vreau să spun că unele aprobate de noi aici, în Cameră, au fost respinse la Senat, și acesta este motivul pentru care ele sunt mereu reluate, datorită faptului că astfel sunt reflectate în substanța legii.

Eu consider că legea este pertinentă. Aduce, într-adevăr, o modificare de substanță în regimul decontărilor navetei cadrelor didactice și merită ca să o aprobăm.

În acest sens pledează și Grupul P.S.D.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Vă sugerez să păstrați în sarcina Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport acele trimiteri la rezolvarea unor probleme ulterioare, de aceeași natură. Pentru că, în mod sigur, colegii din sală nu v-au ascultat cu privire la aceste aspecte colaterale.

Domnul Mihai Dumitriu dorește să intervină.

Domnul Mihai Dumitriu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Stabilitatea cadrelor didactice pe post și pe catedră este o mare problemă, mai ales în mediul rural.

Foarte multe cadre didactice părăsesc postul, pentru că naveta costă enorm de mult; ajunge cam un sfert, până la 30% din salariu.

Această navetă se realizează, în fericite cazuri, cu trenul, dar acum circulația trenurilor se face destul de rarefiat, așa, datorită faptului că nu sunt călători, cu autobuze, cu microbuze, cu firme particulare și, de multe ori, cu mașina proprietate personală.

Unele microbuze și autobuze le emit abonamente. Majoritatea, însă, nu o face și, atunci, nu-și pot deconta cheltuielile de navetă. Deci, pentru a crește calitatea procesului didactic și a stopa plecarea, atunci este nevoie de această decontare.

Există disponibilitate, să știți, din partea dumneavoastră și a noastră, a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. Într-adevăr, se întâmplă mari dificultăți în decontarea acestora, pentru că multe consilii locale nu înțeleg să facă acest lucru.

La nivel de țară, sunt foarte multe procese, unde, colective întregi de cadre didactice au acționat în judecată consiliile locale, sau pe primari, pentru decontarea acestei navete. Unele au înțeles-o, alții nu.

Noi avem inițiative legislative de a introduce această finanțare în finanțarea de bază a consiliului local. Sperăm, într-adevăr, ca s-o obținem, dacă vrem calitate în învățământ.

Deci, eu văd rostul acestei legi și vă rog frumos să vă aplecați asupra ei cu atenție și s-o votăm.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Dorește să intervină și domnul deputat Giurgiu. Aveți cuvântul.

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Era necesară o modificare a legii, fiindcă putem spune că era o discriminare până acum. Se decontau doar cele de la oraș, de la sat la oraș, sau invers, iar, prin această reglementare dorim să venim în sprijinul celor care locuiesc într-un oraș și profesează în alt oraș.

Așadar, este binevenită și sperăm că vom reuși să impunem această modificare, consiliile locale să fie obligate să plătească naveta, cu toate că multe spun că nu au bani, dar, prin bugetul de stat, cred că se pot asigura fonduri suficiente pentru a acoperi costurile cadrelor didactice care efectuează naveta dintr-un oraș în altul.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Doamna deputat Olguța Vasilescu dorește să intervină în această calitate și nu de președinte al comisiei.

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Domnule președinte,

Eu cred că nu mai este cazul să primim legea la comisie. Cred că neînțelegerile s-au elucidat între timp. Domnul Andea a expus foarte bine aceste lucruri și nu mai are sens să le reiau eu.

În ceea ce privește legea respectivă, este foarte important ca noi să adoptăm un asemenea proiect de lege. Este o lege pe care o așteaptă profesorii, este o lege pe care încercăm de aproximativ doi ani s-o trecem de Parlamentul României. De fiecare dată trece la Cameră, dar se blochează la Senat și la Senat nu se blochează pentru că membrii Comisiei pentru învățământ de acolo nu ar fi de acord, ci se blochează din cauza lipsei de cvorum.

Rugămintea ar fi ca, așa cum ați votat de fiecare dată un asemenea proiect de lege, să-l votăm și de această dată.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Eu îl întreb, totuși, pe domnul deputat Asztalos dacă mai există în propunerea de ... Nu.

Domnul Lakatos, la dezbateri generale.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ar fi bine să ne gândim un pas înainte. De ce? Toată lumea este de acord că această propunere legislativă este binevenită. Dar, știm, în același timp, că nu au consiliile locale suficiente fonduri. Degeaba prevede legea că, odată anumite sarcini transmise consiliilor și fondurile aferente trebuie transmise.

La anumite finanțări, am reușit, mai ales când este vorba de elevi, printr-o modificare de anul trecut, să trecem ca această finanțare să se facă prin bugetul de stat.

Problema este că dacă noi, acum, nu prevedem ca finanțarea să fie prin Legea bugetului de stat, când vom ajunge și vom discuta bugetul pe 2008 și domnul Tănăsescu și alții o să spună, pe bună dreptate, dacă legea prevede la consiliile locale, atunci nu avem prevedere legală pe baza căreia să putem trece în bugetul de stat.

Deci, întrebarea se pune în felul următor: putem să rezolvăm, prin bugetul de stat? Și eu așa aș vedea rezolvarea definitivă. Altfel, vor continua acele procese despre care au vorbit antevorbitorii, pentru că nu au bani consiliile locale ca să poată deconta aceste cheltuieli.

V-aș propune această variantă, care se poate adopta pe loc și presupune doar atât, ca decontarea să se facă, prin intermediul inspectoratelor, de la bugetul de stat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate domnule deputat, este un amendament de fond și suntem la dezbateri în plen.

Deci, rețineți-l pentru o propunere de lege ferenda.

Stimați colegi,

Dacă nu mai sunt alte intervenții, trecem ...

Poftiți, domnule deputat, mai cu curaj.

Domnul Király Andrei-Gheorghe:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Eu cred că inițiativa este binevenită, cu toate că revine pentru a patra oară în aceeași formă, în timp de doi ani în plenul Camerei. Ceea ce a expus și colegul nostru, domnul Lakatos, problema este rezolvată, fiindcă Legea nr.290/2006 rezolvă această problemă, întrucât și naveta cadrelor didactice este plătită prin finanțarea de bază. Deci, nu mai trebuie să aducem nicio modificare, sau putem accepta așa cum s-a prevăzut.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Poftiți, domnule deputat. domnul deputat Moisoiu.

Domnul Adrian Moisoiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Nu numai că este absolut necesară această inițiativă. Păcat că nu s-a făcut mai devreme.

Acesta este un adevăr și poate că, din contra, această inițiativă este restrictivă în clipa de față sub forma în care apare în materialul nostru, și anume în faptul că se referă la cadrele didactice titulare.

Ieșirea în teritoriu, din săptămâna trecută, m-a convins de acest lucru, când profesori suplinitori, care ocupau niște posturi, au zis: dar noi nu putem să fim sprijiniți? Motiv pentru care m-am și gândit, întorcându-ne încoace, întorcându-mă la București, împreună, tot cu ajutorul dumneavoastră, probabil, să facem o altă inițiativă, unde, ținând cont de marea nevoie de cadre pe care învățământul românesc o are, și mai ales faptul că este plătit așa cum este, motiv pentru care știți și dumneavoastră că se pleacă în mod masiv la lucru în alte domenii, în străinătate, să încercăm ca aceștia să rămână pe loc.

Cât privește părerea colegului de la U.D.M.R., de dinainte, în legătură cu posibilitățile consiliile locale, domnul deputat Király a explicat și, într-adevăr, așa este. În clipa de față, prin forma de autofinanțare și prin modul în care Ministerul Educației și Cercetării s-a găsit posibilitatea ca aceștia să fie retribuiți fără un efort deosebit, dar cu bunăvoință din partea consiliilor locale care, bineînțeles, vor în același timp să fie și șefi și, în același timp, să nu plătească nimic.

Eu sper că astăzi să dăm un aviz favorabil acestei legi.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Mai dorește domnul deputat Pruteanu. Constat că este foarte numeros corpul didactic reprezentat în Parlament și, dacă vă uniți cu toții, cred că puteți scoate o propunere și mai substanțială decât asta.

Domnul Vasile Pruteanu:

Domnule președinte de ședință,

Apreciez inițiativa legislativă, dar vin cu următoarea chestiune, pe care trebuie s-o avem în vedere. Nu știm cum se va putea rezolva.

Este prevăzut în lege ca să beneficieze de aceste facilități personalul titular. Dar, vin și pun următoarea întrebare: sunt profesori care nu sunt titulari, sunt suplinitori care fac și aceștia naveta și, în acest caz, ei nu ar beneficia de aceste facilități.

Aș ruga comisia, inițiatorul, să aibă în vedere și acest aspect care mi se pare foarte important, tot pentru stabilitatea cadrelor didactice care fac naveta și contribuie la ridicarea învățământului românesc.

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc și eu.

Trecem, în continuare, la dezbaterea propunerii, pe textele acesteia.

Începem cu titlul legii, urmăriți, vă rog, în raport pct.1.

Comisia propune un amendament.

Dacă aveți obiecțiuni? Adoptat amendamentul.

La pct.2, cu privire la preambulul articolului unic, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La pct.3, cu privire la alin. (3) al art.104.

Vă rog să urmăriți textul comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La pct.4, comisia propune eliminarea acestui alineat și, pentru a verifica și tehnica de votare, v-aș ruga să vă exprimați prin vot cu privire la propunerea de eliminare a textului art.104 alin. (4), cu cartela; pct.4 din raport.

Mai așteptăm. Vă rog să vă puneți cartelele în funcțiune.

Da, v-ați pregătit cu toții. Vă rog să vă exercitați dreptul de a vota cu privire la propunerea comisiei de eliminare a alin. (4) de la art.104, pct.4 din raport.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Să așteptăm rezultatul; votul s-a terminat. Din 106 voturi exprimate, 101 sunt pentru eliminare, niciun vot împotrivă și 5 abțineri.

Legea va fi supusă miercuri votului final.

Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la o problemă de procedură. Nu-i procedură, de fapt. (Rumoare; discuții în sală cu privire la tehnica de votare)

Vă rog, stimate coleg, să vă adresați liderului dumneavoastră de grup. Liderul de grup, potrivit Regulamentului, semnalează deficiențe de aparatură. (Domnul președinte de ședință se adresează domnului deputat Costică Canacheu, care se deplasează la prezidiu, comentând.)

Bun. Rog corpul tehnic să verifice funcționarea sistemului de vot electronic.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 1 december 2021, 21:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro