Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 21, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.35/30-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 21-03-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 21, 2007

10. Dezbaterea Propunerii legislative privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din România (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 178/2006

 

Domnul Eugen Nicolicea:

  ................................................

Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea și organizarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din România.

Dacă, din partea inițiatorilor, dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog. Aveți cuvântul.

Domnul Bonis István:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Stimați colegi,

Prin acest proiect de lege dorim stabilirea cadrului legal și a principiilor generale de exercitare a profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea colegiului de tehnician dentar.

Prin reglementările existente în prezent, profesia de tehnician dentar este asimilată profesiei de asistenți medicali, conform prevederilor Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România.

Astfel, pentru exercitarea profesiei, tehnicienii dentari au nevoie de un aviz din partea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, fiind obligați ca, pentru eliberarea acestui act, să se înscrie și să plătească cotizația la o asociație profesională total diferită de profilul profesiei lor.

În realitate, tehnicianul dentar nu exercită atribuțiile prevăzute de lege în sarcina asistenților medicali, nu furnizează îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă, curativă și de recuperare, nu administrează tratamentul conform prescripțiilor medicale, neavând contact direct cu pacientul.

După prevederile Catalogului ocupațiilor din România, tehnicianul dentar este producătorul independent de dispozitive medicale unicat, la comandă. Cumulează specializările din următoarele domenii: sculptură - modelaj prin prepararea și turnarea modelelor de gips; metalurgie - pregătirea și turnarea aliajelor tratamente termice; chimie - prepararea și prelucrarea materialelor acrilice, ceramice, siliconice și gelatinelor de lubricare; stomatologie - cunoașterea articulației temporo-mandibulară pentru confecționarea protezelor mobile și fixe.

Acest proiect de lege propune stabilirea și crearea cadrului legal de exercitare a profesiei de tehnician dentar în conformitate cu legislația europeană în domeniu.

Este importantă armonizarea proiectului de lege propus cu Legea privind exercitarea profesiei de medic dentist, având în vedere conceptul european de echipă dentară.

Considerăm că se impune adoptarea acestui proiect de lege și vă rugăm să ne susțineți.

Vă mulțumesc foarte frumos.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Grigore Crăciunescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi parlamentari,

Noi, Partidul Național Liberal, susținem acest proiect de lege, dar aș vrea, mai întâi, să vă explic motivele pentru care a fost necesară această lege.

Fiecare dintre noi am avut parte de această "fericire", de a merge la medicul stomatolog. Știți că medicul stomatolog nu poate face nimic, dacă nu are o echipă, nu are un tehnician foarte bun. Noi reparăm acum o greșeală, pentru că în acest domeniu lucrează câteva mii de oameni care erau asimilați cu asistenții medicali și moașele.

Există, în profesia medicală, acel principiu de perfecționare medicală continuă și era aberant, era anormal ca un tehnician dentar să facă cursul de perfecționare medicală continuă, ca asistent la o secție de interne, sau la o secție de chirurgie; mai mult, acolo unde nu erau posibilități, făceau chiar și la secțiile de obstetrică-ginecologie.

Este obligatoriu, la 5 ani de zile, ca tehnicianul să-și reînnoiască avizul de liberă practică. Pentru acest lucru, este nevoie de aceste cursuri de perfecționare continuă. Acești oameni, de atâția ani de zile, stăteau în afara profesiei lor de bază.

Cunoașteți foarte bine că cercetarea în domeniul stomatologic este cea mai avansată. Materialele în acest domeniu, aparatura ultraperformantă, tehnicile de lucru, de la an la an, dacă nu chiar pe o perioadă mai scurtă, sunt altele și nu există o posibilitate ca tehnicienii să poată să fie la zi cu tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu medical.

De aceea, noi am gândit, am muncit la această lege un an și jumătate și încercăm să-i punem pe colegii noștri din echipa stomatologică alături de noi și să putem realiza lucruri din ce în ce mai bune.

Titlul legii este cu o denumire așa cum am prins noi cu un an și jumătate în urmă, și anume: "...exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea Colegiului Tehnicienilor Dentari". Am schimbat titlul legii, pentru a-i pune pe colegii noștri alături de asistenții medicali și moașele medicale și, atunci, se va numi "Ordinul Tehnicienilor Dentari"... "organizarea, funcționarea și înființarea Ordinului Tehnicienilor Dentari".

Vă rugăm să susțineți acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Da. Domnul Nechita. Vă rog.

Domnul Aurel Nechita:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În calitate de coinițiator al acestui proiect de lege, nu vreau să spun decât că, până acum, activitatea aceastei componente a asistenței medicale din România a fost reglementată prin Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical.

Așa cum medicii dentiști s-au desprins de Colegiul Medicilor, și în cazul de față, tehnicienii dentari, prin Colegiul Tehnicienilor Dentari, prin Ordinul Tehnicienilor Dentari, se desprind de Colegiul Asistenților Medicali.

Consider că este o lege bună, este o lege perfectibilă și este, de fapt, un început în activitatea tehnicienilor dentari.

Grupul parlamentar al P.S.D. susține acest proiect de lege și vă rugăm să-l votați.

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulțumesc.

Dacă nu mai există intervenții, trecem la dezbaterea pe articole.

Poz.1-poz.3. Sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Poz.4-poz.20. Sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Poz.21-poz.30. Sunt observații?

Vă rog. La care poziție?

 

Domnul Dumitru Bentu:

La poz.24.

Domnul Eugen Nicolicea:

La poz.24. Vă rog.

Domnul Dumitru Bentu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La poz.24, în cuprinsul art.15, există o succesiune de ligamentări inestetice în sintagma "tehnica confecționării" și vă propun, pentru anularea efectului respectiv, următoarea soluție de redactare: "tehnica proiectării și confecționării protezelor, fie ele metalo-ceramice, pe implante, scheletate sau ortodontice".

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Opinia comisiei?

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este o propunere pentru exprimare mai corectă, să evităm o cacofonie. Deci, putem să acceptăm.

Domnul Eugen Nicolicea:

Da, vă rog.

Domnul Grigore Crăciunescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este o problemă de specialitate. Tehnicianul nu proiectează; proiectul îl face medicul. Putem menționa "executarea confecționării", să găsim un alt cuvânt, dar proiectarea o face medicul dentist, tehnicianul execută ceea ce proiectează medicul.

Suntem de acord să găsim un alt termen.

Domnul Eugen Nicolicea:

Regăsiți formularea, vă rog. Spuneți-o.

Domnul Grigore Crăciunescu:

"executarea".

Domnul Eugen Nicolicea:

"executarea".

Cine este de acord cu această modificare? Vot cu mâna, vă rog.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, această modificare a fost aprobată.

Poz.25-poz.35.

Obiecții, observații? Nu sunt. Adoptat.

Poz.36-poz.50.

Obiecții, observații? Nu sunt. Adoptat.

Poz.50-poz.72.

Obiecții, observații? Nu sunt. Adoptat.

Amendamentele respinse, nefiind susținute, nu se pun în considerare.

Vă rog, comisia?

Vă rog să susțineți toate observațiile pe care le aveți.

Domnul Mircea Ifrim:

Am face rugămintea să o luăm pe puncte, pentru că, altfel, viteza aceasta ne depășește.

La pct.61, art.41 devine art.42 și avem următoarea mențiune: "membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din România care încalcă regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de tehnician, precum și Codul de etică și deontologie a profesiei de tehnician dentar, li se aplică ..." și să intervină următorul fapt: "gradual, una dintre următoarele sancțiuni". Pentru că, așa cum este formulat, ar rezulta că li se aplică toate cele trei sancțiuni.

Domnul Eugen Nicolicea:

Da, obiecție întemeiată.

Vă rugăm să așteptați, ca să supunem la vot.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat articolul, așa cum l-ați modificat în urma propunerii dumneavoastră.

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumim, domnule președinte.

Și mai avem la pct.63, art.43 care devine art.44, următoarea mențiune: "contestațiile împotriva sancțiunilor prevăzute la art.42 se pot face la comisia de specialitate din cadrul Consiliului Național al Tehnicienilor din România în termen de 30 de zile, adresându-se, apoi, organelor de judecată", pentru că acest lucru este firesc și este normal să fie menționat.

Domnul Eugen Nicolicea:

Da. Cine este de acord? Deci, vă rog să votați.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, modificarea supusă votului a fost adoptată.

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumim. Iar, apoi, în continuare, este o schimbare de renumerotare. Deci art.44 este acesta, iar, în continuare, sunt art.45, art.46, art.47, art.48 ... art.51, art.52... se schimbă numerotarea cu un punct. V-am ruga să aprobați acest lucru.

Domnul Eugen Nicolicea:

Da. Fiind o modificare de tehnică legislativă de corelare, se adoptă.

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumim.

Domnul Eugen Nicolicea:

Mai sunt intervenții? Vă rog. Mă scuzați, nu v-am observat.

 

Domnul Ioan Aurel Rus (din sală):

Procedură, domnule președinte!

Domnul Eugen Nicolicea:

Procedură.

Domnul Ioan Aurel Rus:

Domnule președinte,

Pe procedură, vreau să vă spun doar că s-a dat cuvântul membrilor din grupurile parlamentare să vorbească înainte de a ni se prezenta raportul comisiei.

Atât doar am vrut să spun, pentru că nu am auzit posiția oficială a comisiei, dar am înțeles, din luarea de cuvânt a domnului președinte, că este propusă o adoptare și sigur că vom fi de acord cu aceasta.

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulțumesc.

Deci, vă rog să reconfirmați.

Domnul Mircea Ifrim:

Doresc să răspund domnului deputat.

Lucrul era y compris, întrucât doi distinși membri ai comisiei, fiind în unanimitate de acord, toată comisia, și lucrând la acest proiect, am socotit că nu mai este nevoie și de cuvântul meu, reprezentând comisia cei doi colegi.

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Doamna Andronescu. Am înțeles că susțineți amendament respins.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc.

Aș vrea să-mi susțin amendamentul respins care se află la poz.3. El se referă la art.5 alin. (2) lit.b).

În conținutul legii, acest alin. (2) lit.b) stabilește faptul că un tehnician dentar poate desfășura activitate didactică.

După părerea mea, cine poate desfășura activitate didactică în școlile de tehnicieni este stabilit prin Statutul personalului didactic. Aici, putem să intervenim și să spunem doar că absolvenții cu acest calificativ pot să facă instruire practică. Acest lucru nu era prevăzut de statut și mi se pare că argumentația pentru respingerea amendamentului meu este nejustificată pe fond și, de aceea, vă rog să acceptați amendamentul pe care l-am propus, pentru că el vine nu să anuleze un articol din Statutul personalului didactic, ci să-l completeze.

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Punctul de vedere al comisiei, vă rog?

Domnul Mircea Ifrim:

Comisia este în unanimitate împotriva amendamentului și comisia își menține punctul de vedere.

Domnul Eugen Nicolicea:

Cine este pentru amendamentul susținut de doamna Andronescu?

Vom vota cu cartelă, având în vedere că este un articol disputat.

Deci, votăm amendamentul propus de doamna Andronescu la art.5.

Cu 116 voturi pentru, amendamentul a fost admis; 22 de voturi împotrivă, nici o abținere.

Legea rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 4 december 2021, 7:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro