Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 19-03-2007

Ședința Senatului din 19 martie 2007

10. Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către senatori:
  10.5 Ion Toma

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

Vă rog, domnul senator Ion Toma, aveți cuvântul.

Microfonul 4, vă rog.

Domnul Ion Toma:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea este adresată domnului ministru Mihai Hărdău.

Domnule ministru, la nivelul Inspectoratului Județean Olt nu există în Planul managerial unic nici un capitol destinat măsurilor propuse pentru diminuarea abandonului școlar, absenteismului sau analizei cauzelor care conduc la săvârșirea de către elevi a unor fapte ce se pedepsesc doar cu scăderea notei la purtare.

Rezultatul acestei politici manageriale defectuoase a fost constatat chiar de către reprezentanții ISJ Olt, care în urma controlului efectuat în perioada 12.02. - 17.02.2007 în liceele din județul Olt, au constatat că există un număr foarte mare de elevi cu absențe și cu note scăzute la purtare.

Inspectorii școlari s-au limitat la a propune sancționarea profesorilor diriginți de la clasele cu probleme, deși legislația în vigoare nu le acordă acest drept, fără însă a propune soluții concrete de remediere a situațiilor de fapt.

Având în vedere că responsabilitatea prevenirii acestor fenomene aparține atât cadrelor didactice, cât și inspectorilor școlari, nu considerați, domnule ministru, că ar fi necesară elaborarea unei strategii coerente de prevenire a neprezentării elevilor la cursuri de către ISJ Olt?

Solicit răspuns scris și oral.

A doua întrebare este adresată tot domnului ministru Hărdău.

Domnule ministru, Legea nr.84/1995 prevede că numărul maxim de elevi înscriși într-o clasă este de 30. Conform Regulamentului de organizare și funcționare al unităților din învățământul preuniversitar și a Ordinului ministerului nr.4925/2005, elevii din clasa a IX-a se pot transfera de la o clasă la alta numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul.

Având în vedere că aceste norme mai sus-menționate sunt încălcate frecvent de conducerea unităților de învățământ din județul Olt, vă rugăm domnule ministru să ne comunicați ce măsuri veți întreprinde pentru intrarea în legalitate.

Solicit răspuns scris și oral.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.