Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 19-03-2007

Ședința Senatului din 19 martie 2007

6. Adoptarea Legii privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice. (Reexaminare la solicitarea Președintelui României.)
 
consultă fișa PL nr. L454/2006

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La pct. 5 în ordinea de zi avem înscrisă cererea de reexaminare în legătură cu Legea privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice.

Cele două comisii au fost sesizate, respectiv Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități.

Îi invit pe cei doi președinți să desemneze raportorul. Vă rog, domnule președinte Eckstein Kovacs Peter.

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am fost sesizați de Președintele României cu o cerere de reexaminare privind Legea reutilizării informațiilor din instituțiile publice.

Cele două comisii au adoptat un raport comun de admitere, cu amendamentele care sunt cuprinse în Anexa nr. 1. Legea are caracter ordinar, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc. Dacă domnul senator Radu Terinte dorește suplimentar să adauge argumente.

Domnul Radu Terinte:

Nu, mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Din partea Executivului participă domnul secretar de stat Florin Bejan. Microfonul 8.

Domnul Florin Bejan - secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor senatori,

În privința acestui proiect de lege, experții Comisiei Europene au confirmat că deși există o legislație care se referă la accesul de informații de interes public, aceasta nu acoperea principiile prevăzute în directivă, care se referă nu doar la accesul la informații, ca drept fundamental al cetățeanului, ci și la reutilizarea informațiilor produse de organismele din sectorul public.

Menționăm faptul că acest proiect de lege urmează să fie completat de un set de norme metodologice care urmează a reglementa efectiv metodele de acces la informațiile destinate reutilizării.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă consult dacă sunteți de acord cu textele care se regăsesc în Anexa nr. 1, domnule secretar de stat? Microfonul 8.

Domnul Florin Bejan:

Da, suntem de acord cu punctul de vedere al comisiei.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale în legătură cu cererea de reexaminare sau dacă aveți de formulat observații în legătură cu textele propuse de cele două comisii, prin raport?

Dacă nu sunt intervenții, supun votului dumneavoastră raportul comun întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități la acea lege, raport ce conține mai multe amendamente.

Rog colegii senatori să voteze.

Raport cu amendamente.

Raportul cu amendamente a fost adoptat de plenul Senatului cu 67 de voturi pentru și 2 abțineri.

Supun votului dumneavoastră legea în ansamblu, cu precizarea caracterului legii de lege ordinară.

Rog colegii senatori să voteze.

Legea a fost adoptat de plenul Senatului cu 50 de voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri.