Plen
Ședința Camerei Deputaților din 17 aprilie 2007
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.54/27-04-2007

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
20-10-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 17-04-2007 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 17 aprilie 2007

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale (rămas pentru votul final);
 
consultă fișa PL nr. 817/2006

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor de pașapoarte.

Din partea inițiatorului? Iertați-mă, am folosit cuvântul "pașapoarte", este vorba de servicii poștale. Vă cer scuze.

Domnul Florin Bejan (secretar de stat, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezenta ordonanță de urgență are ca principale obiective armonizarea legislației naționale cu cea europeană, în special în ceea ce privește aspectele procedurale privind cooperarea între autoritățile naționale de reglementare în domeniul comunicațiilor, perfecționarea cadrului legal privind tarifele de monitorizare percepute de ANRCTI și modificarea regimului sancționator stabilit prin legislația din domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale.

Prin acest proiect de lege se armonizează legislația noastră națională cu cea comunitară și se stabilesc mecanismele necesare pentru realizarea unei mai bune cooperări dintre Comisia Europeană și România, în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale.

Inițiatorul, Guvernul, este de acord cu toate amendamentele propuse în cadrul comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei?

Domnul Valeriu Alexandru Ungureanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a fost sesizată în fond, în vederea examinării și întocmirii raportului Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, ale Comisiei juridice, de disciplină și imunități, precum și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Amendamentele adoptate de comisie au rezultat în urma consultărilor cu asociațiile profesionale reprezentative din domeniul IT&C, precum și a analizelor realizate împreună cu reprezentanții instituțiilor implicate.

Comisia consideră că forma aprobată și propusă plenului Camerei Deputaților spre adoptare contribuie atât la dezvoltarea domeniului comunicațiilor electronice, cât și la cooperarea interinstituțională și intracomunitară.

În ședință, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a aprobat cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenți acest proiect de lege, cu amendamentele prezentate în anexă.

Senatul a adoptat același proiect de lege, iar potrivit art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterii, comisia propune readmiterea cu modificări a proiectului de lege.

Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, o să am două intervenții: la punctele 80 și 82, pentru corecția unor erori materiale.

Pentru dezbateri generale, dacă pot face propuneri? Termenul de 5 minute, iar pentru dezbaterea raportului 15 minute.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Propunerea pentru timpii de dezbatere se va face după dezbaterile generale.

Din partea grupurilor parlamentare, dacă la dezbateri generale se înscrie cineva? Nu.

Acum vă rog, domnule președinte, reiterați propunerea de timpi.

Domnul Valeriu Alexandru Ungureanu:

Pentru dezbaterea raportului pe articole propun un termen de 15 minute.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Timpul este pentru dezbateri efective, nu pentru lecturarea textului care este voluminos.

Lucrăm pe raportul comisiei, în raport de textul Senatului.

Titlul legii? Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul unic, în redactarea comisiei.

Observații? Nu. Vă rog să votați.

Articolul unic, devenit art. I, în varianta comisiei, a fost adoptat.

Titlul ordonanței de urgență. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul I din ordonanța de urgență. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. 2 lit. b), i) și p). Este vorba de un text propus de comisie. Dacă sunt dezbateri cu privire la acest text? Nu. Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Adoptat.

La art. I, după pct. 1 se introduc două noi puncte: pct. 11 și pct. 12, în redactarea comisiei.

Discuții? Nu. Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra variantei comisiei. Adoptată varianta comisiei.

La art. 2, după lit. i) se introduce o nouă literă, lit. i1). Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul 2, lit. n) și w). Se abrogă. Nemodificat.

Observații? Nu.

Articolul 5 alin.(4) lit. d) și e). Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alineatul (7) al art. 5. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. I pct. 6 alin.(2) al art. 6 comisia dă un nou conținut.

Dacă sunt dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat, în varianta comisiei.

La art. I pct. 7 alin.(4) al art. 6 comisia dă un nou conținut.

Dezbateri? Nu. Vă rog să votați asupra acestei variante a comisiei. Adoptat.

După alin.(2) al art. 7 se introduce un nou alineat, alin.(3). Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

După alin.(2) al art. 9 se introduce un nou alineat, alin.(3). Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. I pct. 10 comisia dă un alt cuprins, și anume, abrogarea art. 11 lit. a) și b).

Dacă aveți observații? Nu. Vă rog să votați. Adoptat.

La art. I, după pct. 10 se introduc două noi puncte, pct. 101, 102 în cuprinsul dat de comisie asupra acestui amendament admis.

Observații? Nu. Vă rog să votați. Adoptat.

La art. I pct. 11, art. 12, într-un nou cuprins dat de comisie prin amendamentul admis.

Dezbateri? Nu. Vă rog să votați. Admis.

Articolul 13. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. I, după pct. 12 se introduce un nou punct, pct. 121, cu un cuprins dat prin amendamentul comisiei.

Dezbateri? Nu. Vă rog să votați. Adoptat.

La art. I pct. 13, un nou cuprins. Este cuprins de abrogare.

Observații? Nu. Vă rog să votați.

Admis amendamentul comisiei.

Articolul 15. Nemodificat.

Observații? Nu.

Articolul 15 adoptat.

Articolul 16. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul 17. Abrogat. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul 18. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul 19. Abrogare. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alineatele (1) și (4), până la (6), ale art. 22. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul 23 alin.(1). Partea introductivă. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul I, pct. 21. Articolul 24, cu un nou cuprins, dat de către comisie.

Dacă sunt dezbateri cu privire la acest art. 24, care are mai multe alineate, șase? Nu.

Vă rog să votați asupra variantei comisiei. Adoptat.

La art. I pct. 22 comisia propune abrogarea.

Discuții? Nu. Vă rog să votați. Adoptat.

Articolul 25. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. I, după pct. 23 se introduce un nou punct, 231, cu un nou cuprins, în varianta propusă de comisie.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați.

Adoptat, în varianta comisiei.

Articolul 30 alin.(1) și (2). Nemodificate.

Dezbateri? Nu. Adoptate.

La art. I pct. 24 alin.(3) al art. 30, în cuprinsul dat de către amendamentul admis de către comisie.

Observații? Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Alineatele (4), (5), (6), (7), (8) și (9) nemodificate.

Observații? Nu. Adoptate toate aceste alineate.

Articolul 31. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alineatul (1) al art. 32. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul 36. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alineatele (3) până la (7) ale art. 40. Nemodificate.

Observații? Nu. Adoptat.

După alin.(7) al art. 40 se introduce un nou alineat, alin. 8. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. 43 pct. 4 al lit. a) a alin.(1) și a alin.(3) se abrogă. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alineatul (7) al art. 43. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul 44. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul 46. Abrogat. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul 47. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul 49 alin.(3) lit. a). Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul 58 pct. 15, 16, 17 și 20. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

După art. 58, după pct. 20 se introduc două noi puncte, punctele 201 și 202. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. I pct. 39 alin.(1) al art. 59, un nou cuprins dat de către comisie. Pentru varianta comisiei, vă rog să vă pronunțați prin vot. Vă rog să votați. Adoptat.

Articolul 61, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

După art. 69 se introduce mențiunea privind transpunerea normelor comunitare. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. I pct. 41, amendament de abrogare al comisiei. Dacă aveți observații? Nu. Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

La art. II, pct. 1 lit. a) a art. 2, un nou cuprins dat de către comisie.

Observații? Dezbateri? Nu. Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

Articolul 2 lit. i) abrogat. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. 2 se introduce un nou alineat, (2), cu un nou cuprins. Nemodificat. Adoptat.

Articolul 3. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alineatele (2) și (5) ale art. 4. Alineatul (2). Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul II pct. 5, alin.(5) al art. 4, cu un nou cuprins, dat prin amendamentul comisiei.

Dacă nu sunt dezbateri, vă rog să vă pronunțați prin vot. Mulțumesc. Adoptat.

Alineatele (2), (4) și (5) ale art. 5. Nemodificat.

Nu sunt discuții. Adoptat.

Alineatul (4). Nemodificat.

Nu sunt dezbateri. Adoptat.

La art. II pct. 6, alin.(5) al art. 5, cu un nou cuprins, dat de către comisie.

Dezbateri? Nu. Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

La art. II pct. 7, alin.(6) al art. 5, cu un nou cuprins dat de către comisie.

Dezbateri? Nu. Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

Articolul 8. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alineatul (4) al art. 9. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

După alin.(5) al art. 9, introdus alin.(6). Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul 10 lit. a). Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alineatul (2) al art. 11. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alineatul 1 al art. 13. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul 14, abrogat. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul 15. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. II, după pct. 15 se introduce un nou punct, 151, cu un nou cuprins de abrogare.

Observații? Nu. Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

Articolul 18 alin.(1) lit. i) și alin.(11) abrogat. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. II, pct. 17, alin.(2) al art. 18, cu un nou cuprins dat de comisie.

Dezbateri? Nu. Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

La art. II, după pct. 17 se va introduce un nou punct, 171, în redactarea comisiei.

Daă aveți dezbateri? Nu. Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

Alineatul (3) al art. 20. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alineatul (7) al art. 20 introdus. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Mențiunea de la art. 23. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Litera C) din anexă. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Articolul III. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. III pct. 1 lit. e) a alin.(1) al art. 2, cu un nou cuprins, dat de comisie.

Dezbateri? Nu. Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

Articolul 2 alin.(1) lit. f) introdusă. Nemodificată.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. III pct. 3 alin.(2) al art. 2, cu un nou cuprins, dat de către comisie.

Dezbateri? Nu. Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

Articolul III pct. 4. Abrogare.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra abrogării. Adoptat.

Alineatele (2), (4) și (6) ale art. 4. Nemodificat.

Observații? Nu. Adoptate.

La art. III, după pct. 5 se introduc cinci noi puncte, numerotate de la 51 până la 55, în redactarea comisiei.

Observații? Vă rog, domnule.

Domnul Valeriu Alexandru Ungureanu:

Domnule președinte,

La alineatul nou introdus, adică pct. 55, la pag. 52/5, la alin. (4) lit. b), o corecție materială: "Respectarea obligațiilor care decurg din acorduri internaționale privind utilizarea frecvențelor radio la care România este parte" și nu "radioelectrice".

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Există vreo observație la această problemă de acuratețe lingvistică și tehnică, evident? Nu.

Rețineți, deci, amendamentul comisiei, cu mențiunea "frecvențele radio".

Dacă sunt alte dezbateri? Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Adoptat, inclusiv corecția tehnică.

La art. III pct. 6 alin. (1) al art. 131, comisia dă un amendament de cuprins.

Dacă sunt dezbateri? Nu.

Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

La art. III, după pct. 6, comisia introduce nouă noi puncte: 61 până la 69.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Valeriu Alexandru Ungureanu:

Aceeași corecție, domnule președinte, și o să vă rog, la pag. 59/5, de fapt, la 67, la art. 20 alin. (1), tocmai în partea finală a textului, e vorba de "frecvențele radio, fiind nul de drept", deci, nu "radioelectrice".

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, domnule deputat, am modificat și pe textul de aici.

Dacă aveți vreo observație cu privire la această formulă de exprimare tehnică? Nu.

Vă supun la vot amendamentul comisiei în integralitate, cu precizările făcute acum. Vă rog să votați. Adoptat.

La art. III pct. 7 alin. (1) al art. 32, în amendamentul admis de comisie pentru alin. (1), dacă sunt dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat

.

Alin. (2), (3), (4) nemodificate.

Observații? Nu. Adoptate.

Alin. (4) al art. 33 abrogat, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 34 nemodificat. Adoptat.

Art. 341 introdus la Senat, nemodificat.

Observații? Nu.

Adoptat, cu toate alineatele sale.

La art. III pct. 10, alin. (6) al art. 341, abrogare propusă de comisie.

Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

Art. III pct. 10 alin. (7) și (8), în cuprinsul dat de comisie, în amendamentul admis.

Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

Alin. (1) și (3) ale art. 36 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. III, după pct. 11, se introduce un nou punct, 111, în redactarea comisiei.

Dacă sunt dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Vă rog să afișați. Adoptat.

La art. III pct. 12, comisia propune abrogarea.

Observații? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

La art. III pct. 13, abrogare.

Dacă aveți observații? Vă rog să votați. Adoptat.

Art. 45 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. III pct. 15, comisia propune abrogare.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

Art. 461 și 462, introduse nemodificat.

Observații? Nu. Adoptate.

Cap. VIII1 art. 481- 485 nemodificat.

Observații? Nu.

Adoptat alin. (1).

Alin. (2) nemodificat. Adoptat.

Alin. (3) nemodificat. Adoptat.

La art. III pct. 17 alin. (4) al art. 481, cu un nou cuprins, dat de comisie.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Alin. (6) nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alin. (7) nemodificat. Adoptat.

La art. III pct. 17 alin. (8) al art. 481, comisia propune abrogare. Vă rog să votați. Adoptat.

Art. 482 nemodificat? Adoptat.

Art. 483 nemodificat? Adoptat.

Art. 484 alin. (1) și (2) nemodificate. Adoptat.

La art. III pct. 17 alin. (3) și (4) ale art. 484, cu un nou cuprins, propus de comisie, dacă aveți observații? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Art. 485 nemodificat. Adoptat.

La art. III pct. 18 alin. (1) și (2) ale art. 486, în redactarea comisiei, dacă sunt dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Alin. (3), (4), (5), nemodificate.

Observații? Nu. Adoptate.

Art. III pct. 18 art. 487, în cuprinsul dat de către comisie.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

La art. III, după pct. 18 se introduce un nou punct, 181, în cuprinsul dat de comisie.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Art. 49 alin. (1) lit. h1) până la h4), nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 491 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alin. (1) al art. 50 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 51 lit. h) a alin. (2) nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 52 alin. (2) până la (9) nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. III, după pct. 23 se introduce un nou punct, 231, în cuprinsul dat de comisie.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Art. 55 alin. (1) lit. h1) nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. III, după pct. 24 se introduce un nou punct, 241, având cuprinsul dat de comisie.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Art. 57 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. III, după pct. 25 se introduce un nou punct, 251, în cuprinsul dat de comisie. Dezbateri? Nu.

Vă rog votați. Adoptat.

La art. III, după pct. 25 se introduce un nou punct, 251, în redactarea comisiei. Dezbateri? Nu.

Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

Alin. (61) de la art. 58 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alin. (1) al art. 59 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 59 alin. (2) lit. c) abrogat, nemodificat.

Observații? Nu.

Adoptată abrogarea.

Alin. (31) introdus la art. 59, nemodificat.

Dezbateri? Nu. Adoptat.

Alin. (5) al art. 59 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 591, introdus, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. III, după pct. 31 se introduce un punct nou, 311, având cuprinsul dat de comisie.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

Mențiunea de la art. 67, nemodificată.

Observații? Nu. Adoptată.

La art. III pct. 33 va avea cuprinsul dat de către comisie.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Art. IV nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. IV pct. 1 lit. c) a alin. (1) al art. 2, în cuprinsul dat de comisie.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Alin. (2) al art. 2 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. IV pct. 3 alin. (2) al art. 4, în cuprinsul dat de către comisie, dacă aveți observații? Nu. Vă rog să votați. Adoptat.

Alin. (4) nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alin. (3) al art. 6 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. IV pct. 4 alin. (4) al art. 6, în redactarea dată de comisie, dezbateri? Nu. Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Adoptat.

Art. 8 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. IV pct. 6 alin. (3) al art. 9, în cuprinsul dat de comisie, dezbateri? Nu. Vă rog să votați. Adoptat.

Alin. (1) și (3) până la (5) ale art. 10 nemodificat. Adoptate.

La art. IV pct. 7 lit. a) a alin. (3) al art. 10, cu un cuprins dat de către comisie, dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Alin. (4) nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alin. (5) nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alin. (11) al art. 10 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alin. (12) și (13) ale art. 10 nemodificate.

Observații? Nu. Adoptate.

Alin. (1) al art. 14 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alin. (1) al art. 15 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 15 alin. (2) partea introductivă și lit. b) nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 15 alin. (3) partea introductivă și lit. a) nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alin. (8) al art. 15 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alin. (1) și (2) ale art. 16 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alin. (3) al art. 16 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 16 alin. (4) lit. b) nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 16 alin. (5) lit. d) nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alin. (6) și (7) ale art. 16 nemodificate.

Observații? Nu. Adoptate.

Art. 17 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. 18 alin. (1) partea introductivă și alin. (2) nemodificat, observații? Nu. Adoptat.

Art. 19 alin. (1) nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. IV pct. 23 alin. (11) al art. 19, în redactarea dată de comisie, dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Art. 20 alin. (3) nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art. IV pct. 25 alin. (1) al art. 22, în cuprinsul redactat de către comisie, dacă aveți observații? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Alin. (4) al art. 23 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. IV pct. 27 alin. (1) al art. 24, în textul dat de către comisie.

Dezbateri? Nu. Vă rog să votați. Adoptat.

Alin. (2) și (3) nemodificate.

Observații? Nu. Adoptate.

Alin. (2) al art. 25 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alin. (1) al art. 27 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Alin. (11) al art. 27, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 29, abrogat, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptată abrogarea.

Art. 31 alin. (1) pct. 31 nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. 31 alin. (1) pct. 42, abrogat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art.IV, după pct.33, se introduce un nou punct, pct.331, în cuprinsul dat de către comisie.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Art.33 alin. (2) și alin. (3), nemodificate.

Observații? Nu. Adoptat.

Art.34, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art.36, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art.361, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

La art.IV, pct.38, art.38, în cuprinsul dat de comisie la cele trei alineate.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Art.IV pct.38 al art.38, în redactarea dată de comisie.

Vă rog să votați. Adoptat.

Art.39, mențiune nemodificată.

Observații? Nu. Adoptat.

Art.V, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art.VI, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

După art.VI, se introduce un nou articol, art.VI1, în redactarea dată de comisie.

Dezbateri? Nu.

Vă rog să votați. Adoptat.

Art.VII, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art.VIII, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Art. IX, nemodificat.

Observații? Nu. Adoptat.

Comisia propune art.II, în redactarea pe care o prezintă, cinci alineate.

Cu privire la acest text al comisiei, dezbateri? Nu.

Vă rog să vă pronunțați prin vot. Adoptat.

Dați-mi voie să văd ce conține și al doilea material care umflă acest dosar.

Da. Sunt actele de bază.

La votul final, fără a renunța la ideea unei observații din punct de vedere al structurării pe capitole și articole: având în vedere și introducerea unor articole și alineate cu indici, acest text suferă din punct de vedere al tehnicii legislative îngrozitor. Rar s-a întâmplat să adoptăm o lege atât de greoi structurată.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 25 octombrie 2021, 3:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro