Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 19 aprilie 2007
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.56/27-04-2007

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 19-04-2007 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 19 aprilie 2007

  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.

Ședința a început la ora 9.30.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, și de domnul senator Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, asistați de domnul senator Puskas Valentin Zoltan, secretar al Senatului, și de domnul deputat Gheorghe Albu, secretar al Camerei Deputaților.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vă rog să luați loc în bănci, vom începe lucrările. Îi rog pe liderii de grup să-și invite colegii în sală și în bănci.

Vă mulțumesc pentru faptul că ați luat loc în bănci.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului și vă anunț că, din totalul de 465 de deputați și senatori, și-au înregistrat prezența 342, iar 123 sunt, în acest moment, absenți. Cvorumul legal de lucru este astfel îndeplinit.

Birourile permanente ale celor două Camere vă propun pentru această ședință comună un singur punct la ordinea de zi, și anume, dezbaterea Propunerii de suspendare din funcție a Președintelui României, inițiată de un număr de 182 de deputați și senatori.

Dacă sunt obiecții la propunerea de ordine de zi? Nu sunt obiecții. Supun votului dumneavoastră ordinea de zi, așa cum a fost propusă de Birourile permanente reunite.

Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumim.

Voturi împotrivă?

Vă rog să numărați voturile împotrivă.

22 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 22 de voturi împotrivă, s-a adoptat ordinea de zi.

Programul de lucru va dura până la finalizarea lucrărilor ședinței de astăzi.

Există obiecții, observații? Nu există.

Supun votului programul de lucru de astăzi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

În unanimitate, s-a aprobat programul de lucru.

 
Aprobarea propunerii Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, pentru prezentarea în sinteză a următoarelor documente:

Vă rog să-mi îngăduiți să vă amintesc faptul că propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României a fost prezentată integral, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din data de 28 februarie 2007.

În baza Hotărârii Parlamentului României, Comisia comună de anchetă constituită ca urmare a propunerii de suspendare din funcție a Președintelui României a depus raportul întocmit, iar Curtea Constituțională a comunicat avizul său consultativ. Aceste documente au fost puse la dispoziția tuturor deputaților și senatorilor.

Birourile permanente propun ca, în ședința de astăzi, să fie prezentate sinteze ale acestor documente, după care, să urmeze luările de cuvânt ale deputaților și senatorilor.

Dacă există obiecții la această propunere a Birourilor permanente? Nu există obiecții. Supun votului dumneavoastră, atunci, propunerea ca aceste documente să fie prezentate în sinteză.

Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.

Aprobarea timpilor alocați grupurilor parlamentare pentru dezbaterea propunerii de suspendare din funcție a Președintelui României.

Înainte de a demara lucrările de astăzi, doresc să citesc una dintre prevederile Regulamentului ședințelor comune, și anume, art.20 alin.3: "Persoanele care asistă la ședință trebuie să păstreze liniștea și să se abțină de la orice manifestare de aprobare sau dezaprobare, în caz contrar, fiind evacuate din sală."

Știu că există un număr de invitați, doresc să le salut prezența și doresc să-i anunț, de asemenea, că voi aplica extrem de strict această prevedere regulamentară.

*

Pentru început, dau cuvântul domnului deputat Titus Corlățean, pentru prezentarea sintezei propunerii de suspendare din funcție a Președintelui României.

Domnule deputat Corlățean, aveți cuvântul.

 

Domnul Titus Corlățean:

Domnule președinte al Senatului,

Domnule președinte al Camerei Deputaților,

Subsemnații deputați și senatori menționați în Anexă, cu semnăturile lor personale, în baza prevederilor art.95 din Constituție, formulează următoarea Propunere de suspendare din funcție a Președintelui României Traian Băsescu.

După doi ani de exercitare a mandatului de Președinte al României, domnul Traian Băsescu demonstrează că nu se poate încadra în parametrii constituționali ai funcției de șef de stat. În acești doi ani, am asistat, de la cel care a jurat să respecte Constituția, la repetate încălcări ale prerogativelor sale, ale rolului președintelui de mediator între puterile statului, în vederea asigurării bunei funcționări a autorităților publice, la abuzuri și încălcări grave ale Constituției, la acte de sfidare și denigrare a instituțiilor fundamentale ale statului.

Convinși că prin această conduită președintele pune în primejdie buna funcționare a statului, ne vedem nevoiți să solicităm Parlamentului, în conformitate cu prevederile art.95 din Constituție, suspendarea din funcția de Președinte al României a domnului Traian Băsescu.

Președintele Traian Băsescu și-a început mandatul său prin manifestarea repetată a unor tendințe clare de conducere autoritară, cu depășirea gravă a limitelor constituționale, comportament incompatibil cu rolul unui șef al unui stat de drept, bazat pe principiile democrației pluraliste, cu spiritul și principiile Constituției României, în primul rând, cu prevederile art.80 din Legea fundamentală.

Menționăm, de la început, că motivele care ne-au determinat să inițiem acest demers constituțional sunt fapte concrete grave de încălcare a Constituției, care au perturbat bunul mers al activității autorităților publice fundamentale ale statului, Parlamentului, a Guvernului, a justiției, a altor instituții publice, au discreditat autoritatea acestora, au afectat prestigiul internațional al țării.

Rolul esențial al Președintelui României este acela de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice și de a exercita, în acest scop, funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate.

Președintele Traian Băsescu a demonstrat, însă, prin întreaga sa activitate, prin acțiunile sale concrete, desfășurate în timpul celor doi ani de exercitare a mandatului, că are o viziune particulară și discreționară asupra înaltei funcții ce i s-a încredințat, că interpretează greșit prevederile Constituției și ale legilor țării, aplicându-le după bunul său plac, refuzând, pur și simplu, să se poziționeze în cadrul principiilor de funcționare a statului de drept.

Dacă textul constituțional menționat îl obligă să vegheze la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice și să exercite funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate, atunci șeful statului trebuie să asigure, în primul rând, cadrul de manifestare a statului de drept, separația și echilibrul puterilor în stat.

Domnul Traian Băsescu a provocat constat crize în raporturile între șeful statului și principalele autorități publice, le-a încălcat și nesocotit competențele, le-a denigrat activitatea, discreditându-le autoritatea și credibilitatea, a întreținut în permanență o atmosferă de instabilitate și conflict.

Mai grav este că, în afara acestei atitudini distructive la adresa principalelor autorități publice, cu efecte negative în funcționarea acestora, în funcționarea statului, președintele Traian Băsescu a desfășurat o adevărată campanie de ațâțare a societății civile împotriva autorităților publice, în loc să fie un mediator între segmentele societății civile și autorități.

Acțiunile și atitudinile domnului Traian Băsescu, de multe ori jignitoare la adresa unor instituții sau oameni, care au dus la producerea unor consecințe negative asupra acestora, influențarea unor decizii ori a opiniei publice împotriva unor instituții, nu numai că sunt inadecvate și inacceptabile pentru un șef de stat, într-un sistem constituțional democratic, dar constituie și încălcări grave ale Constituției, în sensul alin.1 al art.95 din Constituție.

Declarațiile domnului Traian Băsescu, care denotă un comportament neconstituțional, nu intră în sfera imunității de opinie, reglementată de art.84 alin.2, coroborat cu art.72 alin.1 din Constituție.

Astfel, pe de o parte, aceste declarații nu reprezintă opinii politice exprimate în exercitarea mandatului, iar pe de altă parte, procedura suspendării, prevăzută de art.95 din Constituție, nu presupune angajarea unei răspunderi juridice.

De vreme ce Președintele României jură să respecte Constituția, este de la sine înțeles că respectarea Constituției trebuie realizată de către președinte și prin opiniile politice exprimate.

De aici, rezultă că Președintele României nu se poate prevala de imunitatea de opinie și de dreptul fundamental reglementat de art.30 din Constituție, atunci când promovează, prin comportamentul său politic, o stare de neconstituționalitate.

În ceea ce privește definirea noțiunii de "fapte grave", considerăm că acestea se referă la "acte sau acțiuni concrete" ale Președintelui României, adică la faptele juridice sau de ordin politic, precum și orice fapte direct materiale, cum ar fi: intervenții pentru a influența anumite măsuri în plan economic sau administrativ, blocarea circuitului unui document, ascunderea unui document, acordarea unei audiențe, participarea fără drept la o ședință de Guvern, prin care se încalcă principii sau prevederi constituționale.

Activitatea Președintelui României nu se poate concretiza doar prin decizii juridice obligatorii. În lumina celor precizate mai sus, în "sfera faptelor grave", sub modalitatea "acțiunilor concrete", vor intra și "opiniile politice" prin care se justifică o exercitare a mandatului contrar Constituției, declarații și atacuri, dincolo de litera Constituției, la adresa altor autorități publice sau la adresa legilor.

Pentru aprecierea gravității faptelor imputate președintelui, a încălcărilor Constituției, pe care le vom prezenta, considerăm că aceasta derivă, în primul rând, chiar din calitatea specială a autorului lor, din importanța și autoritatea funcției sale.

"Întâiului Stătător al Țării", nu i se poate admite nici o abatere de la lege. În cazul său, nu poți aprecia că încălcarea Constituției nu a prezentat pericol. Șeful statului trebuie să fie un model, întrucât greșelile lui pot constitui exemple negative de urmat.

Pe de altă parte, în cazul fiecăreia dintre faptele prezentate, se poate demonstra că acestea au avut consecințe grave: afectarea credibilității unor instituții de stat sau a unor demnitari publici; crearea unor stări de tensiune între instituțiile statului și în cadrul acestora; blocaje instituționale, scăderea eficienței și randamentului activității unor instituții; pierderea încrederii cetățeanului în autorități; îndepărtarea de problemele reale ale țării și ale cetățenilor; conturarea unei imagini externe negative a autorităților statului și a statului român în ansamblul său.

Ceea ce conferă, însă, o gravitate deosebită atitudinii și acțiunii prezidențiale a domnului Traian Băsescu este repetarea faptelor sale abuzive, neconstituționala sa conduită permanentă, care demonstrează o atitudine iremediabilă, o stare funciară a omului Traian Băsescu.

Vă vom prezenta în continuare, în sinteză, o parte din tabloul celor mai grave fapte săvârșite de președintele Traian Băsescu, prin care a încălcat prevederile Constituție și care justifică demararea procedurilor constituționale pentru suspendarea sa din funcție.

 • Încălcarea art.1 alin.3, art.80 alin.2, art.82 alin.2 și art.84 alin.1 din Constituție.

  Potrivit prevederilor constituționale evocate, pluralismul politic este o condiție și o garanție a democrației constituționale, reprezentând o valoare supremă. Partidele politice contribuie la definirea și exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând suveranitatea națională, integritatea teritorială, ordinea de drept și principiile democrației.

  Președintele României a nesocotit sau a sfidat, în cei 2 ani de mandat, acest principiu, încălcând dispozițiile constituționale care îi cereau neutralitate și echidistanță față de partidele politice, ca expresie firească a rolului președintelui de mediator, consacrat în Constituție.

  În perioada celor doi ani de mandat, Președintele României a refuzat sau a neglijat să organizeze consultări cu partidele politice, atunci când au existat momente tensionate sau chiar de criză, care impuneau acțiuni de mediere, de consultare cu partidele parlamentare și de conjugare a eforturilor pentru realizarea unor obiective naționale.

  Domnul Traian Băsescu a manifestat dispreț și aroganță față de partidele politice, nelimitându-se la aprecieri, eventual, la critici, apelând la denigrări și etichetări jignitoare, indiferent că acestea erau din opoziție sau de la putere, cu excepția propriului său partid, Partidul Democrat, pe care îl protejează, susține și conduce în mod vizibil.

 • Încălcarea principiului autonomiei parlamentare și a prevederilor art.64 din Constituție.

  Sfidând Constituția țării, precum și instituția Parlamentului, la puține zile după instalarea Guvernului Tăriceanu, domnul Traian Băsescu a solicitat majorității parlamentare, creată de Domnia Sa, revocarea președinților celor două Camere ale Parlamentului.

  Domnia Sa nu s-a limitat doar la exprimarea unor opinii politice în acest sens, dar a și solicitat grupurilor parlamentare ale coaliției majoritare să modifice Regulamentele celor două Camere și să introducă prevederi privind posibilitatea revocării președinților, dincolo de litera și spiritul Constituției.

  Demersurile Președintelui României s-au materializat într-un complex de acțiuni, îndemnuri, soluții, diligențe și chiar amenințări pentru realizarea revocării. Prin aceste demersuri, în care s-a implicat direct, efectiv și public, Președintele României a determinat, practic, blocarea Parlamentului timp de două sesiuni parlamentare, din februarie până în noiembrie 2005, cu dezbateri sterile, în afara cadrului regulamentar, și cu adoptarea unor soluții neconstituționale, într-o atmosferă de totală adversitate.

  În afara acestui aspect, care demonstrează gravele urmări ale acțiunii președintelui, trebuie subliniat și faptul că atmosfera de tensiune, neîncredere și adversitate și-a pus amprenta nu numai asupra modului în care s-a desfășurat activitatea Parlamentului, în primele două sesiuni, dar și asupra raporturilor acestuia cu Executivul.

 • Încălcarea prevederilor art.89 din Constituție.

  Președintele Traian Băsescu a încălcat grav prevederile art.89 din Constituție cu privire la dizolvarea Parlamentului și la rolul președinților Camerelor și al liderilor grupurilor parlamentare.

  Încă din primăvara anului 2005, Președintele României i-a solicitat primului-ministru să-și depună demisia și a desfășurat numeroase acțiuni politice pentru a determina demisia Guvernului, întâlniri cu liderii politici ai Alianței D.A., presiuni publice asupra primului-ministru, presiuni publice asupra PNL, ca principal partid al Alianței D.A., care și-a asumat formarea Guvernului etc., care să conducă la dizolvarea Parlamentului și la alegeri anticipate.

  În realitate, dizolvarea Parlamentului de către Președintele României este posibilă numai în caz de criză politică profundă, după ce s-au epuizat cele 60 de zile de la demisia Guvernului și după ce, în acest interval, au fost respinse două solicitări de învestitură.

  Așadar, deși nu exista o criză guvernamentală, președintele îi solicita în mod neconstituțional primului-ministru să demisioneze, deși, pe parcursul anilor 2005 și 2006, Guvernul Tăriceanu s-a bucurat de susținere parlamentară, reușind să promoveze majoritatea actelor normative propuse.

  Pe de altă parte, sarcinile care stăteau în fața țării la începutul mandatului noii puteri instalate în România impuneau stabilitate politică și multă concentrare și concertare a tuturor forțelor politice pentru finalizarea obiectivelor europene, integrarea în Uniunea Europeană, în special.

  Poziția președintelui Traian Băsescu a fost contrară rolului constructiv de sfătuitor și moderator, dat de Constituție Președintelui României.

  În realitate, domnul Traian Băsescu urmărea crearea unui moment prielnic electoral pentru partidul al cărui președinte a fost și pe care îl susține deschis în continuare. De altfel, acțiunile și intervențiile sale publice au dat dovadă de partizanat politic constant în favoarea Partidului Democrat, fapt ce l-a determinat pe însuși primul-ministru să-l acuze public că se comportă ca și cum ar fi președintele acestuia.

 • Încălcarea prevederilor art.65 alin.2 lit. (h) din Constituție.

  Președintele Traian Băsescu a încălcat prevederile articolului menționat din Constituție cu privire la numirea de către Parlament a directorilor serviciilor de informații și exercitarea controlului asupra activității acestora de către Parlament, precum și a principiului separației puterilor prevăzut în art.1 alin.4 din Constituție.

  În vara anului 2006, în mod abuziv, președintele Traian Băsescu a solicitat public și a întreprins acțiuni concrete, prin care a obligat directorii serviciilor de informații să-și prezinte demisia. De precizat că la acea dată și-a înaintat demisia președintelui și șeful unui departament din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, deși acesta avea raporturi ierarhice exclusive cu ministrul și, eventual, primul-ministru.

  Președintele României a încălcat atât prevederile Constituției, cât și dispozițiile legilor de organizare și funcționare a acestora, întrucât directorii serviciilor de informații se găsesc într-o relație directă cu Parlamentul, care îi numește, în ședință comună, și, pe cale de consecință, este singurul care poate primi și aproba demisiile înaintate, potrivit principiului simetriei actelor juridice.

  La acea dată, Președintele României nu numai că a întreprins acțiuni prin care a determinat șefii serviciilor de informații să demisioneze, dar le-a și aprobat demisiile, prin rezoluțiile puse pe cererile formulate, pe care le-a trimis astfel Parlamentului pentru "a lua act" de hotărârile sale. Apoi, în mod nelegal și neconstituțional, a numit directori interimari la conducerea acestora, deși legea nu prevedea acest lucru, și a amenințat Parlamentul că nu va propune alți directori până când acesta nu va aproba pachetul legislativ privind serviciile de informații și siguranță națională, elaborat de Președinție.

 • Încălcarea prevederilor art.74 din Constituție.

  Președintele Traian Băsescu a nesocotit prevederile articolului menționat din Constituție, arogându-și de la sine dreptul la inițiativă legislativă, mai mult, implicând în această procedură subiecte de drept lipsite și ele de dreptul la inițiativă legislativă, respectiv, Consiliul Suprem de Apărare a Țării și serviciile de informații.

  În acest sens, președintele, erijându-se în inițiator legislativ, a promovat un pachet de legi referitor la serviciile de informații ale statului și la siguranța națională în general, punând Guvernul în fața unui fapt împlinit și solicitându-i primului-ministru să trimită inițiativa legislativă, sub acea formă, Parlamentului.

  În plus, neținând cont de principiul transparenței activității de legiferare, președintele a luat măsura secretizării "pachetului", fără a fi și aici competent.

  Inițiativa legislativă în acest domeniu specific a fost preluată de Guvern, potrivit art.74 alin.1 din Constituție, care a solicitat apoi, în mod legal, avizul C.S.A.T., dar, în mod absolut nejustificat, a fost respinsă de președinte și C.S.A.T.

  Faptele președintelui sunt deosebit de grave, pentru că ele urmăreau nu numai asumarea abuzivă a dreptului la inițiativă legislativă, consacrat de Constituție doar Guvernului, senatorilor și deputaților și cetățenilor, dar, în fapt, și realizarea unei reglementări a sistemului de siguranță națională și a serviciilor de informații după propria-i concepție pentru a-și asigura controlul asupra acestora.

 • Încălcarea prevederilor art.102 alin.1 și art.107 alin.1 din Constituție.

  Potrivit prevederilor art. 102 alin.1 din Constituție, Guvernul este cel care, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice.

  Textul art.107 alin.1 precizează fără echivoc - citez: "Primul-ministru conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuțiile ce le revin".

  Președintele Traian Băsescu, în mod repetat, a încercat și, de multe ori, a reușit să se așeze deasupra Guvernului, să se substituie acestuia, subordonându-și direct ministere și miniștri sau înființând la Cotroceni organisme ad-hoc, paralele cu organele administrative legale și constituționale.

  Traian Băsescu a prezentat cu privire la multe probleme și momente esențiale ale guvernării propriului său program, inclusiv cu privire la integrare și la perioada post-integrare, ca și cum ar avea un plan propriu de dezvoltare a țării.

  Încă de la instalarea sa ca președinte, Traian Băsescu și-a dezvăluit intenția de a-și subordona Guvernul și celelalte instituții ale statului, cărora le-a dat un termen de 6 luni pentru a-și proba eficiența, faptă, prin ea însăși, abuzivă și neconstituțională.

  Guvernul și primul-ministru au fost considerate simple unelte ascultătoare ale sale, fiind apreciate, după caz, când cele mai performante din istoria post-revoluționară, când mediocre. La primele semne de independență și autonomie, primul-ministru a devenit prima țintă a atacurilor sale, despre care a ajuns să afirme că îi pare rău pentru desemnarea sa în această funcție și că - citez - "își cere scuze poporului român" pentru această greșeală, iar în final, în februarie 2007, să spună despre primul-ministru că este un mare mincinos, un om care minte tot timpul.

  Nu vom insista asupra suitei de aprecieri jignitoare, denigratoare, tendențioase asupra Guvernului și a premierului, pentru că acestea sunt aproape zilnice, dar trebuie subliniat că toate acestea au dus la pierderea credibilității interne, a încrederii cetățenilor și a investitorilor, la descurajarea membrilor Guvernului, la compromiterea imaginii externe a României.

 • Încălcarea prevederilor art.86 din Constituție.

  Potrivit dispozițiilor constituționale explicite evocate, Președintele României poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente și de importanță deosebită, ceea ce subliniază, fără echivoc, natura relațiilor președintelui cu Guvernul și cu membrii acestuia. Cu toate acestea, domnul Traian Băsescu nu numai că nu s-a consultat cu Guvernul în probleme de o deosebită importanță pentru țară, acționând intempestiv în foarte multe din inițiativele sale, dar a și acționat pentru timorarea și insultarea primului-ministru și a altor membri ai Cabinetului, excluzând de la acest tratament pe colegii săi de partid.

  Președintele nu a consultat Guvernul în acțiunile de reprezentare a statului român la Uniunea Europeană, nici măcar cu prilejul susținerii discursului în fața Parlamentului European în luna ianuarie 2007. În schimb, și-a permis numeroase ingerințe în activitatea unor ministere.

  Astfel, deși a acuzat în numeroase ocazii Guvernul sau unii membri ai acestuia că sprijină și se sprijină pe "cercuri de interese", pe grupuri mafiote, nu a ezitat să intervină direct în formarea unor grupuri oligarhice din preajma sa, a Administrației Prezidențiale sau a propriului partid.

  La asemenea intervenții deloc nevinovate ne vom referi în următoarele două puncte.

 • Încălcarea prevederilor art.1 alin.5, a art.16 alin.1 din Constituție.

  Cu toate că a acuzat mereu Guvernul că se înconjoară cu cercuri de interese, iar miniștrii Partidului Conservator s-au bucurat de o atenție specială, președintele Traian Băsescu nu s-a sfiit să intervină la fostul ministru al economiei Codruț Șereș în favoarea firmei ALRO Slatina, inclusiv prin intermedierea foștilor consilieri prezidențiali Teodor Stolojan și Elena Udrea, încălcându-se, astfel, principiile economiei de piață și ale concurenței, consemnate în art.135 din Constituție.

 • Încălcarea prevederilor art.135 alin.1 și alin.2 lit. (a) din Constituție.

  Sfidând din nou legea, principiile economiei de piață și uitând de lupta sa împotriva corupției, a mafiei și a cercurilor de interese, a intervenit, nu prea moral și legal, și la propriii miniștri.

  Astfel, cu prilejul învestiturii ministrului Radu Berceanu, i-a indicat acestuia să reevalueze modul în care au acces la contractarea unor lucrări de investiții, mai ales în construcția de autostrăzi, investitorii autohtoni, care ar fi dezavantajați. Proaspătul ministru a schimbat caietul de sarcini la lucrările pentru autostrada București-Pitești și a câștigat cine trebuia.

  Or, prin aceasta, s-au încălcat grav prevederile art.135 alin.1 și alin.2 lit. (a) din Constituție, care garantează economia de piață bazată pe libera inițiativă și concurență și obligă statul să asigure libertatea comerțului și protecția concurenței loiale, respectiv, prevederile art.41 referitor la libertatea economică - citez: "Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă în exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate."

  Cât privește felul în care au privit această "rezolvare" investitorii străini, nu mai comentăm aici.

  Tot ca intervenție solitară și discutabilă se plasează și apelul președintelui Traian Băsescu adresat Ministerului Economiei pentru încetinirea procesului de privatizare în domeniul energiei. Nu comentăm în substanță problema privatizării în domeniul economiei, dar relevăm încălcarea atribuțiilor sale prezidențiale, încălcare care i-a determinat pe specialiștii Băncii Mondiale să califice acest demers ca fiind - citez - "neobișnuit".

  În același context se înșiruie și cazurile Dobre, Cocoș, Golden Blitz, Anghelescu și multe altele.

 • Încălcarea prevederilor art.87 alin. 1 din Constituție.

  Potrivit art. 87 alin.(1) din Constituție, Președintele României poate participa la ședințele Guvernului - citez - "în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării, asigurarea ordinii publice și, la cererea primului-ministru, în alte situații". Traian Băsescu a participat de multe ori, intempestiv, la ședințele de Guvern fără o astfel de tematică, speculând, uneori, chiar lipsa premierului din țară.

  Deși cadrul constituțional plasează cele două instituții - Președintele României și Guvernul - pe poziții de colaborare și nu de subordonare, domnul Traian Băsescu a acționat tot timpul pentru a-și subordona Guvernul, pentru a demonstra că el este adevăratul șef. Semnificativă în acest sens este răbufnirea de la ședința de Guvern, din 6 iulie 2006, când, contrariat de îndrăzneala premierului de a interveni în discuție, i-a retezat sec inițiativa cu remarca - citez - "Deocamdată, eu conduc ședința. Vorbești când îți dau eu cuvântul". A apărut ca o evidență că participările președintelui la ședințele Guvernului s-au făcut mai mult în scop mediatic, pentru a demonstra opiniei publice că Domnia Sa rezolvă toate marile probleme.

 • Încălcarea gravă a prevederilor art. 124 și ale art. 132 alin. (1) din Constituție, precum și a principiului constituțional al independenței justiției.

  Textele constituționale evocate stabilesc în mod imperativ că justiția se înfăptuiește în numele legii, că justiția este unică, imparțială și egală pentru toți, că judecătorii sunt independenți și se supun numai legii, că procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității și al imparțialității.

  Prin rolul și atribuțiile sale Președintele României este primul care să apere aceste prevederi și să se constituie într-un garant al lor. Cu toate acestea, domnul Traian Băsescu a nesocotit și a încălcat cu nonșalanță prevederile Constituției atunci când interesele sale personale sau cele politice i-au cerut, permițându-și ingerințe grosolane în actul de înfăptuire a justiției.

  Sfidătoare sunt ultimele ingerințe ale președintelui Traian Băsescu produse la ședința DNA când domnul Traian Băsescu, supărat probabil de acțiunea parlamentară pentru suspendarea sa din funcție a cerut procurorilor să redeschidă dosarele de urmărire penală în care sunt implicați reprezentanți sau apropiați ai opoziției, în special "Bancorex" și "Banca Agricolă", în timp ce a devenit evidentă mușamalizarea dosarelor sale personale privitoare la "cazul Flota" și la imobilul din str. Mihăileanu.

  Gravitatea acestor ingerințe inimaginabile în orice stat de drept este demonstrată de promptitudinea redeschiderii unuia dintre aceste dosare, deocamdată cel al Băncii Agricole.

  În repetate rânduri, președintele Traian Băsescu nu s-a limitat să facă aprecieri critice la adresa justiției, a instanțelor judecătorești, a parchetelor și personal, la adresa judecătorilor și procurorilor, dar a dat adevărate "sentințe" tendențioase prin care a calificat justiția ca fiind coruptă, a calificat judecătorii ca fiind corupți. În unele intervenții publice, președintele Traian Băsescu a susținut, tot la modul general, că procurorii emit mandate de arestare și alte acte procedurale cu vicii de procedură premeditate, pentru a le oferi inculpaților motive de atac în justiție, de cele mai multe ori admise, acuzând, de asemenea, în mod general, procurorii că-și avertizează telefonic inculpații cercetați în diferite dosare să nu se prezinte în următoarea chemare la Parchet pentru că vor fi arestați.

 • Încălcarea prevederilor art. 133 alin. (1) din Constituție. Președintele Traian Băsescu a încălcat repetat dispozițiile art. 133 alin. (1) din Constituție, care consacră rolul de garant al independenței justiției pentru Consiliul Superior al Magistraturii.

  Domnul Traian Băsescu a încercat, încă de la începutul mandatului, să-i intimideze pe membrii Consiliului Superior al Magistraturii și să discrediteze această instituție fundamentală pentru ordinea constituțională și pentru regimul separației și echilibrului puterilor în stat.

  Astfel, participând la ședința C.S.M. din data de 19 aprilie 2005, domnul Băsescu s-a adresat membrilor acestuia cu formula - citez - "ori vă asumați răspunderea, ori demisionați". De asemenea, tot în fața membrilor C.S.M. domnul Băsescu a afirmat - citez - "vom trece legile reformei în justiție prin asumarea răspunderii guvernamentale, fără să mai întrebăm nici un domn judecător, nici de la C.S.M., nici de la Curtea Constituțională, nici de la Înalta Curte de Casație și Justiție".

 • Încălcarea prevederilor art. 126 alin. (1) din Constituție.

  Președintele României a încălcat prevederile articolului menționat, potrivit cărora justiția se realizează numai prin instanțele judecătorești stabilite prin lege.

  În noiembrie 2006, după ce Traian Băsescu a grațiat în mod scandalos trei persoane condamnate pentru trafic de droguri și furt calificat, a motivat acest gest prin aceea că în dosarele celor trei condamnați nu au fost găsite probe temeinice pentru acuzare.

  Or, președintele țării nu poate face, prin decretele de grațiere, o reevaluare a probelor, o rejudecare asupra vinovăției unor infractori, substituindu-se instanței judecătorești, fapt care a și atras o binevenită reacție a C.S.M., care a relevat că președintele a încălcat principiul separației puterilor. Cu toate acestea, insistând asupra legalității și corectitudinii actului său de grațiere, în discursul din 9 iulie 2006, rostit chiar cu ocazia zilei justiției a afirmat, fără echivoc, că își permite să și judece - citez - "ori de câte ori voi observa mari discrepanțe între modul în care a fost judecat la o instanță un caz și modul cum a fost judecat la o instanță superioară, întotdeauna voi utiliza instituția grațierii permițându-mi chiar să judec".

  În felul acesta, președintele Traian Băsescu a nesocotit prevederile alin. (1) al art. 126 din Constituție care precizează că justiția se realizează - citez - "prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite prin lege".

 • Încălcarea prevederilor art. 142 alin. (1), art. 145 și art. 147 alin. (4) din Constituția României cu privire la rolul Curții Constituționale.

  Astfel, domnul Traian Băsescu nu s-a rezumat numai să-și exprime public nemulțumirea cu privire la deciziile Curții Constituționale, dar a și calificat activitatea Curții Constituționale - citez - "ca fiind în disprețul interesului național", faptă gravă prin care se încalcă normele constituționale ce statuează rolul Curții de garant al supremației Constituției, precum și pe cele ce asigură independența membrilor Curții. Președintele României, după ce a criticat public, în mod repetat, decizia prin care Curtea Constituțională s-a pronunțat în sensul obligării Parlamentului la respectarea dispozițiilor art. 64 alin. (2) din Constituție referitoare la alegerea președinților Camerei Deputaților și Senatului, așa cum a făcut și în cazul deciziei prin care dispoziții ale așa-numitului "pachet" privind reforma în justiție au fost declarate neconstituționale, a sugerat Curții să-și revizuiască poziția. În mod evident, asemenea manifestări sunt de natură să submineze poziția constituțională a Curții, rolul acestei instituții și statutul membrilor săi.

  Consecvent tezei sale de a determina o schimbare a practicii Curții Constituționale, a convocat Curtea Constituțională pentru "consultări" la sediul Administrației Prezidențiale. Încercarea de a determina o altă soluție în cazul excepțiilor de neconstituționalitate la pachetul legislativ privind așa-numita reformă a justiției reprezintă o faptă de o gravitate deosebită, un atac la principiile cardinale ale statului de drept, consacrate de Constituția României. În același timp, președintele Traian Băsescu a lansat public teza potrivit căreia instanța constituțională acționează politic și este o frână în calea reformelor pe care ar dori să le promoveze.

  Pe acest fond, a instigat, practic, la lansarea mai multor atacuri la adresa unora dintre membrii Curții Constituționale, în scopul evident de a-i intimida, lansând inclusiv ideea de a schimba, prin orice mod, actuala componență.

 • Încălcarea prevederilor art. 28 din Constituție.

  Președintele României a fost cel puțin complice la încălcarea art. 28 din Constituție referitor la secretul corespondenței, potrivit căruia - citez - "secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil".

  În interviul acordat TVR din ianuarie 2007, domnul Traian Băsescu a recunoscut că încă din septembrie 2005 a avertizat membrii Guvernului că le sunt ascultate telefoanele de către serviciile de informații - citez - "și am atenționat membrii Cabinetului să fie atenți ce vorbesc și cu cine vorbesc la telefon, pentru că deja avem semnale de la serviciile de informații cu privire la discuții care nu erau în regulă între miniștri și chiar cu unul care este arestat la ora aceasta".

  Există două ipoteze logice. Prima, interceptarea era ilegală, fapt de care președintele nu era străin, iar aducerea la cunoștință în ședința Guvernului a avut scopul de a-i timora pe membrii Cabinetului, ipoteză în care, dincolo de abuzul funcției, inclusiv sub aspect penal, domnul Traian Băsescu se face vinovat de încălcarea secretului convorbirilor telefonice. A doua, înregistrarea era legală, situație despre care domnul Traian Băsescu a fost informat în calitate de Președinte al României și președinte al CSAT, ipoteză în care domnul Traian Băsescu se face vinovat de săvârșirea infracțiunii de favorizare a infractorului(art. 264 Cod penal).

  Cum rămâne cu restul cetățenilor României care sunt ascultați, legal, de către serviciile de informații; pe aceștia cine "îi atenționează... să fie atenți"?

 • Încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, consacrate în Constituție, a prevederilor art. 28 din Constituție cu privire la secretul convorbirilor telefonice, prin raportare și la legile de organizare a serviciilor de informații.

  O faptă deosebit de gravă a președintelui Traian Băsescu o reprezintă folosirea serviciilor de informații ale statului pentru a supraveghea informativ clasa politică, faptă recunoscută explicit într-un interviu acordat Jurnalului Național din data de 6 februarie 2005, publicat sub titlul semnificativ "Voi sta 10 ani la Cotroceni", în care Traian Băsescu referindu-se la analizarea propunerilor de secretar de stat în diferite structuri guvernamentale precizează că a cerut serviciilor speciale să-i supravegheze informativ pe cei propuși. Astfel, la întrebarea directă a ziaristului "Prin cine veneau aceste informații?" domnul Traian Băsescu răspunde - citez - "Prin serviciile de informații. Nu am făcut nici un secret, de la bun început le-am cerut să culeagă informații, în așa fel încât să evităm așezarea în structurile executive importante a unor oameni controlați de grupuri de interese. Sper că am reușit!"

 • Încălcarea prevederilor art. 65 alin. (2), lit. f) din Constituție, precum și a prevederilor art. 5 din Legea nr. 473/2004.

  Modul sfidător în care se raportează Traian Băsescu la lege și la obligațiile sale prezidențiale este demonstrat și de refuzul său (aici nu este vorba de o omisiune) de a prezenta în parlament Strategia națională de apărare a țării, în termen de 6 luni, așa cum îl obligau prevederile art. 65 alin. (2) lit. f) din Constituție și art. 5 din Legea 473/2004. Importanța acestei strategii pentru țară și necesitatea ca aceasta să fie dezbătută de Parlament pentru a căpăta forță obligatorie, rezultată din aprobarea Parlamentului, ne scutesc de orice comentariu cu privire la gravitatea faptei sale. De altfel, potrivit prevederilor art. 13 din legea menționată, neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 5 poate atrage răspunderea administrativă civilă sau chiar penală a celor vinovați.

 • Încălcarea prerogativelor prezidențiale de șef de stat, de reprezentant al statului român, depășirea sferei atribuțiilor sale în domeniul politicii externe, prevăzute în art. 91 din Constituție, în contrast cu prevederile art. 102 alin. 1 din Constituție, care reglementează realizarea politicii externe a țării de către Guvern.

  În raport cu titlul prezentului capitol, domnul Traian Băsescu, în calitate de Președintele al României, a săvârșit următoarele fapte grave, prin care a încălcat în mod repetat Constituția României.

  Președintele oricărui stat are o responsabilitate externă excepțională. De modul în care acționează președintele pe plan internațional depinde într-o măsură esențială integrarea armonioasă a țării în concernul țărilor lumii, imaginea țării, felul în care aceasta este apreciată.

  În contrast cu imaginea echilibrată, respectată și responsabilă a României, obținute cu eforturile, rațiunea și talentul unor valoroși oameni de stat, Traian Băsescu a contribuit mult prin gesturile și acțiunile sale excentrice nu numai la ridicarea unor semne de întrebare și mirare, dar chiar la unele reacții mai mult sau mai puțin vizibile față de țara noastră.

  Mai gravă este atitudinea, să-i spunem "solitară", a președintelui care adoptă aceste poziții fără a consulta Guvernul, fără a consulta Parlamentul, deși potrivit prevederilor art. 102 alin. (2) Guvernul este cel care, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament asigură realizarea politicii interne și externe a țării, iar potrivit art. 91 Guvernul este cel care negociază tratatele internaționale în numele României și Parlamentul le ratifică.

  Încă de la începutul mandatului său, domnul Traian Băsescu, fără a ține seama de Programul de guvernare în domeniul politicii externe și fără a consulta Guvernul și Parlamentul, a discriminat între aliații și partenerii României, lansând Axa Washington - Londra - București. Această atitudine discreționară în politica externă românească constituie o gravă încălcare a atribuțiilor constituționale ale Guvernului în realizarea politicii externe a României și lasă fără conținut ori consecință, normele constituționale referitoare la programul de guvernare și raporturile între Guvern și Parlament.

  Declarația sa hazardată a trezit o reacție concretă a ministrului de externe al Franței, la 21 aprilie 2005, la Vilnius, care a calificat aceste afirmații ca fiind agresive la adresa Franței, caz nemaiîntâlnit în agenda raporturilor diplomatice dintre cele două țări.

  În septembrie 2005, la sesiunea Adunării Generale a ONU, Președintele României a declarat că Federația Rusă tratează Marea Neagră ca pe un "lac rusesc" ceea ce a provocat reacții diplomatice de dezaprobare din partea statului nominalizat, dar a afectat și relațiile cu un alt stat cu interese semnificative în zonă, Turcia.

  La 28 iulie 2005, la Washington, domnul Traian Băsescu a declarat - citez "Comunitatea internațională poate conta pe sprijinul României în restabilirea păcii în Liban și pentru a garanta securitatea Israelului", deși nici ONU și nici vreun stat implicat ori altă entitate nu au cerut așa ceva, mai ales în condițiile în care o astfel de prerogativă aparține constituțional Parlamentului.

  În mai multe intervenții publice, fără să consulte vreuna din părțile implicate, domnul Traian Băsescu s-a angajat în numele României să participe alături de Rusia și Ucraina la soluționarea conflictului din Transnistria, prezentând în mod deformat și demagogic toată istoria negocierilor asupra acestui conflict, ca și a relațiilor cu Republica Moldova.

  În martie 2005, domnul Traian Băsescu a afirmat - citez - "suntem trupe de ocupație alături de aliații noștri din Irak", în condițiile în care, la 8 iunie 2004, Consiliul de Securitate al O.N.U. a adoptat Rezoluția nr. 1546 prin care se pune capăt ocupației militare în Irak și se lua act de faptul că începând cu 30 iunie 2004 trupele coaliției multinaționale se află în Irak doar la invitația guvernului irakian, ca trupe de menținere a păcii și de consolidare a democrației.

 • Încălcarea statutului funcției de Președinte al României și al rolului acestuia de apărător al Constituției și de mediator - art. 80 alin. (2) din Constituție.

  Faptele concrete înfățișate la punctele anterioare nu reprezintă numai încălcări ale textelor constituționale citate, dar și o nesocotire a funcției de mediere - citez - "Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În acest scop, Președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate".

  Președintele Traian Băsescu nu s-a comportat în diverse situații tensionate apărute în activitatea statală ca un arbitru, ca un conciliator, așa cum procedează un șef de stat într-un stat de drept. El a dorit să fie, mai de grabă, judecătorul celorlalte autorități publice, pe care le consideră ca un fel de servicii subordonate "Palatului Cotroceni".

  Traian Băsescu n-a acționat în funcția de Președinte al României în sens pozitiv, pentru a prevenit stările tensionate și mai ales conflictele, pentru a le stinge atunci când au apărut. Dimpotrivă, el a conceput conflictele, le-a provocat și le-a ațâțat, el nu a semănat spiritul de concordie, de armonie, de înțelegere, el a semănat tot timpul vrajba, ceea ce contravine alin. (2) al art. 80 din Constituție.

  Desigur, nu este ușor de identificat și analizat cazurile concrete în care președintele trebuia să intervină ca mediator și nu a făcut-o pentru că multele din situațiile care necesitau un demers prezidențial s-au rezolvat în cele din urmă "de la sine" sau au trecut neobservate. Este, însă, de subliniat că președintele are de principiu o atitudine refractară față de rolul de mediator. Președintele Traian Băsescu nu crede, pur și simplu, în virtuțile dialogului îl socotește inoportun, pierdere de timp.

  Președintele nu a intervenit în cazul unor neînțelegeri sau chiar divergențe ivite în cadrul Guvernului, între primul-ministru și ministrul justiției, între primul-ministru și ministrul educației și cercetării, între primul-ministru și ministrul afacerilor externe, pe care în plus, președintele a încercat să-l atragă sub influența sa exclusivă, cu scopul transparent de a-l contrapune premierului.

  Președintele nu a intervenit în sens moderator pentru a identifica soluții de rezolvare în conflictul ivit între Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii, dar mai ales între ministrul justiției și Consiliul Superior al Magistraturii, dimpotrivă, a încurajat-o pe doamna Monica Macovei să sfideze, să nesocotească și să denigreze instituția supremă care asigură independența justiției și pe membrii acesteia, aleși democratic de corpul lor profesional.

  Președintele nu a intervenit pentru a concilia divergența dintre presă, pe de o parte, și clasa politică, pe de altă parte, în problema răspunderii penale a jurnaliștilor. În loc să sprijine Clubul Român de Presă în demersurile sale, prin exercitarea funcției de mediere, președintele Traian Băsescu s-a transformat într-un supra judecător al presei.

  La 19 februarie 2005, într-un interviu acordat la Radio Europa Liberă, Traian Băsescu decretează - citez - "parte din mass-media este controlată de diverse grupuri de interese. Ele reprezintă prin forța lor mediatică, pilon de susținere și descurajare, de multe ori a luptei împotriva corupției".

  Într-un interviu dat ziarului "Adevărul", la 27 mai 2005, Traian Băsescu îi califică pe ziariști - citez - "Oameni care intoxică cu rea credință..."

  Prin aceste declarații și calificative făcute în mod public, Traian Băsescu își încalcă grav rolul său de apărător al Constituției și de mediator cu societatea civilă prevăzut de art. 80 din Constituție, discreditează mass-media ca factor esențial al unei democrații, încalcă și prevederile art. 30 alin. (1) din Constituție, actele sale devenind astfel presiuni pentru restrângerea libertății de exprimare.

  Exemplele ar putea continua, dar le socotim suficiente pentru a demonstra felul în care interpretează Traian Băsescu funcția de mediere.

  Faptele evocate mai sus scot în evidență o prestație contrară Constituției a domnului Traian Băsescu, în calitate de Președinte al României, prestație care nu este întâmplătoare, dimpotrivă, este expresia filozofiei pe care Domnia Sa o are cu privire la rolul președintelui, filozofie contrară Constituției, și ne referim în primul rând la alin. (2) al art. 80 din Constituție, cât mai ales la spiritul acesteia.

  Concepția explicată cu ostentație a "Președintelui-jucător" l-a plasat pe președintele Traian Băsescu nu numai într-o stare formal-juridică de conflict cu textele constituționale, dar și într-o stare reală de conflict cu partidele politice parlamentare, implicit cu grupurile politice din Parlament și într-o stare conflictuală cu Parlamentul, cu Guvernul, cu autoritatea judecătorească.

  Președintele Traian Băsescu nu a înțeles, și este evident că nu dorește să înțeleagă că persoanei care ocupă funcția de Președinte al României nu îi este permis orice comportament, pentru că un comportament neconstituțional al persoanei în exercițiul mandatului se identifică cu exercitarea competenței autorității în afara cadrului constituțional.

  Faptele evocate mai sus, în aprecierea inițiatorilor acestei propuneri de suspendare, sunt fapte grave, de încălcare a Constituției, în sensul art. 95 alin. (1) din Constituție, care justifică suspendarea din funcția de Președinte al României a domnului Traian Băsescu și, apoi, demiterea sa prin referendum.

  Vă mulțumesc.

 •  
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc domnule deputat.

  În continuare dau cuvântul domnului senator Valentin Dinescu pentru prezentarea raportului Comisiei comune de anchetă a Parlamentului României constituită ca urmare a propunerii de suspendare din funcție a Președintelui României, în sinteză. Domnule senator, aveți cuvântul.

   
   

  Domnul Valentin Dinescu:

  Vă mulțumesc domnule președinte.

  Analizând datele și pe baza audierilor care s-au desfășurat pe perioada activității sale, Comisia reține, în sinteză, cel puțin următoarele fapte grave de încălcare a Constituției, săvârșite de domnul Traian Băsescu:

  1. A adoptat o atitudine de partizanat politic, abandonând rolul de mediator al șefului statului, prin încălcarea art. 1 alin. (3) din Constituția României și art. 8 care consacră principiul pluralismului politic și rolul partidelor politice, precum și art. 80 alin. (2) din Constituția României cu privire la exercitarea de Președinte a funcției de mediere între puterile statului.
  2. A deturnat voința electoratului prin aceea că a desemnat public un candidat la funcția de prim-ministru fără a ține cont de rezultatul alegerilor și înainte de a consulta partidele parlamentare, încălcând prevederile art. 103 alin. (1) din Constituția României.
  3. A intervenit brutal în activitatea Parlamentului, încălcând principiul autonomiei parlamentare și a prevederilor art. 64 din Constituția României.
  4. A contribuit la crearea unei atmosfere de instabilitate politică, acționând pentru crearea unei crize artificiale guvernamentale, încălcând art. 89 din Constituție cu privire la cazurile de dizolvare a Parlamentului, precum și prevederile art. 80 cu privire la rolul președintelui de a veghea la respectarea Constituției.
  5. A adus grave prejudicii instituțiilor statului calificând Parlamentul - citez - "o șandrama intrată în moarte clinică", afirmând despre Guvern - citez - "este aservit unor grupuri de interese", încălcând prevederile art. 61 alin. (1) din Constituția României, potrivit căruia Parlamentul este organul suprem al poporului și unica autoritate legiuitoare a țării.
  6. Și-a subordonat serviciile de informații ale țării încălcând prevederile art. 65 alin. (2) lit. h) din Constituția României. Practic, președintele a solicitat imperativ directorului SRI, SIE și DGPI să-și prezinte demisiile, deși numirea și revocarea în cazul acestora este de competența Parlamentului și respectiv a Guvernului.
  7. Și-a arogat dreptul de inițiativă legislativă încălcând prevederile art. 74 din Constituția României.
  8. A acționat constant pentru subordonarea Guvernului și s-a substituit acestuia încălcând prevederile art. 102 alin. (1) și art. 107 alin. (1) din Constituția României, potrivit cărora Guvernul condus de primul-ministru asigură realizarea politicii interne și externe a țării potrivit Programului de guvernare acceptat de Parlament.
  9. A înființat organisme "ad-hoc" paralele cu instituțiile constituționale existente, încălcând prevederile art. 102 alin. (1), art. 116 alin. (2), art. 117 alin. (3) și art. 119 din Constituția României. Astfel, a constituit Comunitatea Națională de Informații invocând calitatea sa de președinte CSAT cu intenția clară de a controla serviciile de informații, eludând controlul parlamentar.
  10. A participat abuziv la ședințele de guvern care nu aveau pe ordinea de zi probleme care țin de competența președintelui, încălcând prevederile art. 87 din Constituția României.
  11. A refuzat nejustificat să numească miniștri propuși de primul-ministru la Ministerul pentru relația cu Parlamentul și Ministerul de Externe, încălcând prevederile art. 85 alin. (2) și art. 107 alin. (1) din Constituția României, perturbând activitatea ministerelor respective. Președintele nu are dreptul să refuze numirea unei persoane ca membru al Guvernului pe motive de oportunitate.
  12. A comandat public procurorilor ce dosare să instrumenteze cu prioritate, sugerând inclusiv soluții în cauză, încălcând prevederile art. 124 și 132 din Constituția României, precum și principiul constituțional al independenței justiției.
  13. A periclitat existența unei justiții independente încălcând prevederile art. 124 din Constituția României, invitând pe magistrați să demisioneze pentru a nu fi pus în situația să emită o lege prin care să curețe administrativ justiția.
  14. S-a substituit judecătorilor apreciind temeinicia unor condamnări în motivarea unor decrete de grațiere, încălcând prevederile art. 126 alin. (1) din Constituția României.
  15. A timorat Curtea Constituțională afirmând că aceasta - citez - "disprețuiește interesul național", încălcând prevederile art. 142 alin. (1), 145 și 147 alin. (4) din Constituția României cu privire la statutul Curții Constituționale.
  16. A acceptat efectuarea unor interceptări ilegale, fapt probat prin afirmațiile făcute în cadrul unei ședințe de Guvern, încălcând prevederile art. 1 alin. (5) și art. 16 alin. (2) din Constituția României cu privire la apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Din declarațiile fostului director SIE a rezultat că SIE a procedat la interceptarea unor convorbiri telefonice.
  17. Nu a prezentat nici până în prezent Strategia națională de apărare a țării, încălcând prevederile art. 65 alin. (2) lit. f) din Constituția României și art. 5 alin. (2) din Legea nr. 473/2004.
  18. A favorizat diverși agenți economici nesocotind dispozițiile art. 135 alin. (1) și (2) din Constituția României cu privire la libera inițiativă și protecția concurenței loiale.

  Și, în sfârșit, 19, a avut unele inițiative personale în planul politicii externe, fără consultarea Parlamentului și Guvernului care au prejudiciat imaginea externă a României, încălcând art.102 alin.1 din Constituția României.

  Pentru toate cele de mai sus, comisia prezintă anexat dovezile necesare.

  Vă mulțumesc, domnule președinte. (Aplauze din partea Grupului parlamentar al Partidului România Mare și a Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat )

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc, domnule senator.

  Dau cuvântul domnului deputat Florin Iordache pentru prezentarea, în sinteză a avizului consultativ al Curții Constituționale privind propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României.

  Domnule deputat, aveți cuvântul.

   
   

  Domnul Florin Iordache:

  Domnule președinte al Camerei Deputaților,

  Domnule prim-ministru,

  Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

  Stimați invitați.

  Voi prezenta în sinteză Avizul consultativ nr.1 din 5 aprilie 2007 privind propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României, domnul Traian Băsescu.

  Examinând propunerea de suspendare a domnului Traian Băsescu, din funcția de Președinte al României, raportul Comisiei parlamentare de anchetă, punctul de vedere comunicat de Președintele României și celelalte documente care i-au fost prezentate, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, în temeiul art.146 lit.h și al art.95 alin.1 din Constituție, precum și al art.42 și al art.43 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dă următorul aviz consultativ:

  Propunerea de suspendare din funcție a domnului Traian Băsescu - Președintele României, inițiată de 182 deputați și senatori, prezentată în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, la data de 28 februarie 2007, și înaintată Curții Constituționale, la 21 martie 2007, se referă la acte și fapte de încălcare a Constituției, săvârșite în exercițiul mandatului care, însă, prin conținutul și consecințele lor, nu pot fi calificate drept grave, de natură să determine suspendarea din funcție a Președintelui României, în sensul prevederii art.95 alin.1 din Constituție.

  Rămâne ca Parlamentul să decidă, pe baza datelor și a informațiilor care îi vor fi prezentate cu ocazia dezbaterilor, asupra existenței și gravității faptelor pentru care s-a propus suspendarea din funcție a Președintelui României, în concordanță cu dispozițiile art.95 din Constituție.

  Avizul consultativ se comunică președinților celor două Camere ale Parlamentului, Președintelui României și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Semnează: președintele Curții Constituționale - prof. univ. dr.Ioan Vida; prim-magistrat asistent - Claudia Miu.

  Așa cum se prevede în art.95 alin.1 din Constituție, acest aviz este consultativ, urmând ca în urma dezbaterilor, cu votul majorității senatorilor și deputaților, să se constate suspendarea din funcție a Președintelui României.

  Mulțumesc.

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

  Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

  Potrivit Constituției României, republicate, art.95 și Regulamentului ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, art.67 alin.4, Președintele României poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele care i se impută.

  Domnul președinte Traian Băsescu a decis să nu participe la această ședință.

  De asemenea, în cazul în care Președintele României nu este prezent, dar a transmis explicații în legătură cu faptele ce i se impută, se va da cuvântul pentru prezentarea acestor explicații.

  Vă informez că domnul președinte nu a transmis, până în această dimineață, la începerea ședinței, nici un document care să fie prezentat spre informare Parlamentului.

  În aceste condiții, doamnelor și domnilor parlamentari, urmează luările de cuvânt ale deputaților și senatorilor.

  Birourile permanente și liderii grupurilor parlamentare au hotărât să propună plenului, pentru luările de cuvânt, un tip maxim calculat la 20 de secunde pentru fiecare parlamentar care să fie alocat pe grupurile parlamentare din Camera Deputaților și Senat, având în vedere configurația politică a acestora, rezultată din alegeri, precum și pentru parlamentarii care nu fac parte din aceste grupuri.

  Ca urmare, timpul afectat luărilor de cuvânt este, după cum urmează:

  • Grupul parlamentar PSD - 53 minute;
  • Grupul parlamentar PNL - 31 minute;
  • Grupul parlamentar PD - 23 minute;
  • Grupul parlamentar PRM - 23 minute;
  • Grupul parlamentar UDMR - 11 minute;
  • Grupul parlamentar PC - 10 minute;
  • Minorități naționale - 6 minute;
  • Deputați și senatori fără apartenență la grupurile parlamentare - 14 minute.

  În total, au fost alocate pentru dezbateri, 171 minute.

  Dacă sunt obiecții sau observații la aceste propuneri ale Biroului permanent?

  Nu sunt obiecții și observații.

  Supun votului atunci propunerea de organizare a timpului de dezbateri pe care a formulat-o Biroul permanent reunit.

  Cine este pentru? Vă mulțumesc.

  Voturi împotrivă? Nu sunt.

  Abțineri? Nu sunt.

  Această propunere a fost adoptată în unanimitate.

  Dau cuvântul domnului senator Mircea Dan Geoană, din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat.

  Vă rog, domnule senator, aveți cuvântul.

   
  In memoriam - profesorul Liviu Librescu.

  Domnul Mircea Dan Geoană:

  Domnule președinte,

  Stimați colegi,

  Înainte de orice, permiteți-mi să adresez un gând de recunoștință și de admirație în memoria lui Liviu Librescu, eroul român al tragediei de la Universitatea Virginia Tech. Cinstit de președintele și națiunea americană, decorat post-mortem de Președintele României, Parlamentul țării care i-a fost leagăn de naștere îi datorează, îi datorăm, respectul cuvenit unui mare om și mare român!

  Vă rog să păstram un moment de reculegere pentru Liviu Librescu și toate victimele carnagiului din campusul universitar. (Se păstrează un moment de reculegere.)

  Vă mulțumesc.

  Dezbateri asupra propunerii de suspendare din funcție a Președintelui României.

  Stimați colegi,

  Dragi români,

  Ședința de astăzi este, probabil, una dintre cele mai importante din istoria Parlamentului României. Avem de dus la îndeplinire o sarcină istorică, de cotitură, pentru democrația românească.

  Ceea ce punem astăzi în discuție, fără patimă și fără ură, ci cu rațiune și înțelepciune, este nu numai România ultimilor doi ani, ci cum și mai ales de ce arată România de astăzi așa cum arată. Astăzi punem în discuție cauzele răului și deschidem ușile dezbaterii pentru construirea unei noi Românii.

  Mandatul lui Traian Băsescu ne-a arătat limitele și slăbiciunile actualului sistem. Abuzurile și excesele lui Traian Băsescu ne-au făcut să înțelegem, o dată în plus, că este nevoie de schimbări profunde în societatea noastră, dacă vrem, cu adevărat, ca România să devină o țară europeană, demnă și prosperă. Încălcarea Constituției de către Traian Băsescu este o realitate politică.

  Da! Traian Băsescu s-a folosit de instituții ale statului pentru acțiuni de șantaj și intimidare a judecătorilor Curții Constituționale. Timorarea Curții Constituționale este o faptă extrem de gravă, care anulează orice legitimitate a actualului președinte și pune sub semnul întrebării modul și atmosfera în care s-a ajuns la decizia și motivarea Curții.

  Ceea ce urmează să stabilim noi, astăzi, în acest for suprem al democrației românești, este cât de grave sunt faptele Președintelui României și, mai ales, care sunt consecințele acestor încălcări repetate ale Constituției.

  Curtea nu a avut, legal, posibilitatea să aprecieze care au fost prejudiciile aduse României de atacurile continue la adresa principalelor instituții ale statului, timp de mai bine de doi ani.

  Noi trebuie să spunem, astăzi, că blocarea acestor instituții, târârea lor într-un război fără sens, numai pentru că Traian Băsescu dorea să fie "jucător", este o faptă extrem de gravă. Că țara a pierdut sute de milioane de euro și că fiecare cetățean al României a pierdut o parte din viitorul său.

  Curtea nu a avut, legal, posibilitatea să aprecieze care au fost prejudiciile aduse României de refuzul lui Traian Băsescu de a nominaliza un ministru de externe, timp de mai bine de o lună.

  Noi trebuie să spunem astăzi, prin votul nostru pentru suspendarea lui Traian Băsescu, că acest lucru este extrem de grav, că interesele și imaginea externă a României au fost grav afectate de această acțiune iresponsabilă. Curtea nu a avut, legal, posibilitatea să aprecieze care au fost consecințele denigrării magistraților și justiției.

  Noi trebuie să spunem astăzi că această faptă are consecințe extrem de grave. Că nu poate fi vorba de construcția unui stat democratic fără ca cetățenii să aibă încredere în justiția țării lor.

  Curtea nu a avut posibilitatea legală de a se pronunța asupra consecințelor atacurilor fără precedent ale lui Traian Băsescu îndreptate împotriva Parlamentului României. Noi trebuie să spunem astăzi, prin votul nostru, că denigrarea Parlamentului, instituție fundamentală a oricărei democrații, echivalează cu punerea sub acuzație a însăși sistemului democratic românesc și acest lucru este extrem de grav.

  Traian Băsescu trebuie suspendat, dar suspendarea lui Traian Băsescu nu este un prilej de bucurie.

  Pentru țară, situația pe care o implică procesul de suspendare este una dificilă, pe care trebuie să o tratăm în zilele și lunile următoare, cu gravitate și sobrietate, însă, este un rău necesar și vrem ca tot răul să fie spre bine.

  Traian Băsescu trebuie suspendat nu numai pentru că a încălcat Constituția, ci și pentru că avându-l în fruntea unei instituții atât de importante pentru statul român, nu putem vorbi în România de prosperitate, de echitate, de solidaritate, dreptate sau democrație.

  Stimați colegi,

  Am avut parte, în ultimii doi ani, de dispute sterile, dispute care nu au dus nicăieri, cu o Românie aruncată în haos și în derizoriu, de orgoliile unor lideri care au refuzat să cadă la un minim compromis politic, atât de necesar.

  Poate că nu era cel mai bun moment pentru așa ceva! Startul nostru în Europa riscă să fie ratat, din cauza acestor scandaluri continue și contraproductive, dar poate e mai bine că toate aceste lucruri se întâmplă acum, la început de drum european și nu mai târziu, în plină perioadă de dezvoltare și modernizare.

  Mai bine construim o noua Românie pe o nouă fundație, pe o bază sănătoasă, decât să o ridicăm pe o fundație șubredă, putredă și periculoasă și să ne trezim peste câțiva ani de zile că se prăbușește întreg edificiul, cu toți cetățenii români înăuntru.

  Dragi colegi,

  A venit clipa să recunoaștem că sistemul nostru politic și instituțional și-a atins limitele, iar actuala criză politică a funcționat ca un revelator al acestor limite. Construit cu un imens efort colectiv, în condițiile dificile ale anilor ‘90, actualul sistem politic a fost util într-o anumită etapă de dezvoltare a României, imediat după ieșirea din comunism, dar acum, la încheierea tranziției și la intrarea în Europa, nu mai poate răspunde nevoilor țării.

  România a intrat pe un nou drum cu năravuri și relații instituționale depășite de realitatea pe care o trăim. Poate că trebuia să facem mai rapid aceste schimbări atât de necesare. Nu am făcut-o, și este vina noastră colectivă, a întregii clase politice.

  Dar asta a fost! Important este acum că avem, într-adevăr, ocazia imperioasă de a schimba această stare de lucruri. Dacă, înainte vreme, toate aceste disfuncții ale sistemului puteau fi doar subiect de dispute teoretice sau de tensiuni, ușor de gestionat, astăzi ele ni se proptesc în față, cu duritatea diamantului, imposibil de tăiat, ca un nod gordian, imposibil de trecut cu vederea.

  Sistemul politic românesc și-a arătat, în acești doi ani, toate limitele, din cauza ambiției unui politician ajuns într-o funcție pe care nu a înțeles-o și, în fond, a refuzat să o accepte, în conformitate cu responsabilitățile și rigorile ei.

  De aceea, astăzi, dragi colegi, nu dezbatem doar suspendarea lui Traian Băsescu din funcția de Președinte al României. Într-un astfel de moment, este nevoie de mult mai mult. Trebuie să spunem românilor cinstit ce îi așteaptă în viitor și, mai ales, ce putem și ceea ce încercăm să facem pentru ei.

  Este o întrebare fundamentală la care noi toți, astăzi și aici, suntem datori să răspundem. Este datoria noastră de oameni politici față de cetățenii care ne-au ales și care mai au încă o brumă de speranță în Parlamentul României.

  Traian Băsescu reprezintă un proiect politic eșuat, incapabil să împingă țara înainte, incapabil să unească și incapabil să construiască. El este o frână pentru România în aceste vremuri decisive pentru bunăstarea generațiilor prezente și viitoare.

  Dragi colegi,

  Am simțit nevoia unei introduceri poate prea lungi, pentru a face mai bine înțeles rolul pe care îl avem de jucat astăzi. Suspendarea președintelui Băsescu nu este o lovitură îndreptată numai împotriva unui vremelnic președinte, fiecare dintre noi este un viitor fost cineva. Nu este o reglare de conturi și nu trebuie să fie doar o victorie de etapă. Ea, de fapt, nu este nici măcar o premieră, alte țări ex-comuniste trăind și supraviețuind unor momente similare.

  Suspendarea celui care a îndeplinit în acești doi ani rolul de Președinte al României este primul pas în închiderea unui capitol tragic, dar semnificativ, al țării noastre: domnia bunului plac al conducătorilor și al mitului liderului providențial.

  Astăzi, suntem chemați să consfințim încetarea epocii lui "Merge și așa!", epocă încununată de mandatul celui pe care îl numesc și îl vom numit cu toții în scurt timp, ultimul președinte al vechiului sistem.

  PSD și chiar eu, și poate noi, toți, și poate cetățenii României am sperat, măcar în ceasul al XIII-lea într-o îndreptare și într-o înțelegere din partea lui Traian Băsescu a seriozității, complicațiilor și consecințelor acestui moment. Nu a înțeles, nici măcar în ultima clipă, că România nu este proprietatea sa, că românii nu mai sunt un popor ușor de manipulat și păcălit prin vorbe.

  Din păcate, în ultimele două zile, chiar și aseară, domnul Băsescu a continuat să se comporte precum ultimul președinte al trecutului, să facă apologia unui mod iresponsabil de a interpreta legea și de a se raporta la instituțiile și mecanismele democratice.

  În acești doi ani, de la preluarea mandatului și până în ziua de azi, Traian Băsescu nu a obosit nici un moment să încalce, să disprețuiască și să ignore principiile democrației. În acești doi ani, Traian Băsescu a mizat neobosit pe un relativism legal inacceptabil. A sfidat voința electoratului aducând la guvernare o Alianță care pierduse alegerile. Merge și așa!

  A sfidat principiul pluralismului politic, încălcând dispozițiile constituționale care-i cereau neutralitate și echidistanță, față de partidele politice. Merge și așa!

  A refuzat să organizeze consultări cu partidele politice atunci când au existat momente, și au existat, și momente de criză și au existat. Merge și așa!

  Prin demersurile de schimbare a președinților celor două Camere - în care s-a implicat direct, efectiv și public - a blocat Parlamentul României timp de două sesiuni parlamentare. Poate că: Merge și așa!

  A adus grave prejudicii instituțiilor statului, calificând Parlamentul României, indiferent ce opinie ai, indiferent de ceea ce crezi sau simți, nu poți să califici instituția fundamentală a democrației ca "o șandrama intrată în moarte clinică", iar Guvernul "că este aservit unui grup sau mai multor grupuri de interese". Merge și așa!

  A solicitat imperativ directorilor serviciilor de informatii să-și prezinte demisia, deși revocarea acestora este de competența Parlamentului, în scopul de a le controla și a le deturna de la menirea lor de stâlpi ai securității naționale și am văzut în cursul zilei de ieri ce primi adjuncți și ce fel de ordine le-a dat Traian Băsescu prin acest abuz constituțional. Poate și asta: Merge și așa!

  A participat abuziv la ședințe de Guvern care nu aveau pe ordinea de zi probleme care țin de competența Președintelui. Poate că și asta: Merge și așa! A favorizat diverși agenți economici, încălcând libera inițiativă și protecția concurenței loiale, trimițând bilete direcționate pentru favorizarea unor grupuri de interese de "băieți deștepți" pe care le condamnă în fiecare zi, poate: Merge și așa!

  A comandat public procurorilor ce dosare să instrumenteze cu prioritate, sugerând inclusiv soluții în cauză. Poate și asta: Merge și așa! A timorat, în repetate rânduri, Curtea Constituțională, afirmând că aceasta, atunci când nu a judecat în sensul dorit de Domnia Sa, că "disprețuiește interesul național". S-a substituit judecătorilor, apreciind temeinicia unor condamnări, în motivarea unor decrete de grațiere și poate că: Merge și așa!

  Stimați colegi,

  În virtutea acestui omniprezent "las' că merge și așa!", Traian Băsescu își permite, încă, și acesta este lucrul, poate, cel mai grav, acesta este poate lucrul cel mai descalificant, continuă să afirme că nu se simte cu nimic vinovat, că nu a încălcat Constituția, nici în literă, nici în spirit, și - culmea! - că înțelege să își continue acest comportament iresponsabil, atâta vreme cât va fi Președintele României.

  Stimați colegi și cetățeni care vă uitați, sunt convins, cu preocupare la această ședință importantă a Parlamentului României, vă cer astăzi, în mod solemn, să îi arătăm președintelui Băsescu că acest mod expirat de a face politică și să spunem cu voce tare și prin votul nostru: Așa nu mai merge! Așa nu mai merge dacă vrem să avem o Românie prosperă și cu adevărat europeană! (Aplauze)

  Așa nu mai merge pentru că România are un grad de absorbție a fondurilor europene de 4%, record mondial neegalat, din cauză că am avut doi ani de scandal, în loc sa întărim administrația pentru scrierea de proiecte.

  Așa nu mai merge pentru că educația este, în mod cronic subfinanțată, iar salariile profesorilor au rămas, în pofida promisiunilor și a grevelor, în condiții foarte precare. Așa nu mai merge pentru că, astăzi, enorm de mulți copii din mediul rural sau din familii sărace, nu urmează nici o forma de învățământ sau abandonează școala înainte de vreme.

  Așa nu mai merge pentru că pensia medie reprezintă mai puțin de o treime din salariul mediu pe economie, cel mai scăzut nivel din 1990 încoace, iar puterea de cumpărare a pensionarilor s-a diminuat dramatic, în condițiile dublării prețurilor la utilități.

  Așa nu mai merge pentru că doar o treime din ferme sunt compatibile cu cele din Uniunea Europeană, majoritatea gospodăriilor din mediul rural iau apă de la fântână și aproape toate gospodăriile de la sate nu au acces la canalizare. Iar în România lui "Să trăiți bine!" două milioane de agricultori rămân fără nici o formă de ajutor social și milioane de români aleg calea bejeniei și plecării în străinătate.

  Dragi colegi,

  Ce au toate aceste probleme cu dezbaterea noastră de astăzi? Ele sunt consecința tragică, dar firească a încălcării voinței populare exprimate în 2004 și a nesfârșitelor, nesfârșitelor amenințări cu alegeri anticipate și cu recursul la dosare ale președintelui Băsescu.

  Aceasta este România lui Băsescu! A președintelui jucător care "joacă totul pe o carte", dar în fiecare zi alta, iar Constituția este valabilă doar in pozele de campanie.

  Aceasta este România președintelui jucător, a celui care se joacă cu destinele celor care i-au dat încredere, și ca ministru al transporturilor - când a dispărut flota și când ne-a spus să ne luăm gândul de la autostrăzi, al celor care i-au acordat încredere când l-au ales primar - și când și-a folosit mandatul, îmbogățindu-și cercurile de interese si propria familie, al celor care i-au mai acordat o dată încredere la Primăria Bucureștiului - și pe care i-a lăsat baltă; al celor care i-au acordat, în sfârșit, suprema încredere, aceea de a fi Președintele României - pe care acum amenință că o părăsește, după o jumătate de mandat catastrofal, pentru a le cere încă o dată încrederea.

  Aceasta este România unui președintele jucător care și-a permis să smulgă microfonul unei înalte fețe bisericești, în plin ceremonial de canonizare, ca să își facă o campanie electorală cu girofarul în biserică, singura instituție care scăpase de batjocura sa. (Aplauze)

  Acesta este jocul pe care-l joacă jucătorul nostru: jocul cu încrederea și batjocura nonșalantă pe care o înșeală, iar și iar, și e destul! (Discuții în sală.)

  Dragi colegi,

  Și este un mesaj pentru cei care, în mod firesc, îl susțin pe președinte din partidele și grupurile care îi sunt încă loiale, dar ceea ce am spus nu înseamnă că preocupările și criticile făcute de Traian Băsescu nu își au temeiul în realitatea României.

  Doamna Adriana Săftoiu a avut dreptate: unele din țintele pe care domnul Băsescu le invocă și le repetă sunt corecte. Sunt preocupări autentice ale societății românești. Ar fi putut, la început de mandat prezidențial, în 2004 sau în 2005, dacă și-ar fi putut depăși carențele de educație democratică, dacă ar fi putut să se pună, o secundă măcar, deasupra partizanatului politic, dacă ar fi putut să devină catalizatorul energiilor pozitive din România, indiferent de putere sau opoziție, dacă ar fi putut să se autodepășească, poate că Traian Băsescu ar fi fost alături de noi în acest proiect de reconstrucție a României.

  Din păcate, pentru el și pentru noi, Traian Băsescu în loc să fie catalizatorul energiilor sănătoase ale națiunii, este, din păcate, anticoagulantul energiilor pozitive și sănătoase ale națiunii.

  Este păcat, dar Traian Băsescu este un capitol încheiat. Va trebui să facem toate aceste lucruri fără Traian Băsescu. (Aplauze)

  Pentru că, din păcate, aceste ținte, deși identificate corect, în mare parte, au fost ratate în mod lamentabil.

  Astăzi, dragi colegi, ni se oferă o șansă istorică de a încheia definitiv cu trecutul, de a pune bazele unei Românii constituționale, în care așa cum a mers să nu mai meargă niciodată.

  De aceea, dezbaterea de astăzi trebuie să fie și un moment de bilanț. De aceea, astăzi a venit momentul în care noi, oamenii politici, trebuie să ne întrebăm care este drumul de urmat și să spunem cu tărie, indiferent de partidul din care facem parte și indiferent de preferințele noastre, și să spunem răspicat - nimeni și nimic nu are dreptul să fure românilor șansa de a trăi, în sfârșit, mai bine. Nimeni și nimic nu are dreptul să refuze țării liniștea necesară construcției unei noi societăți și nimeni și nimic nu are dreptul de a irosi șansa integrării europene.

  Traian Băsescu spune că doar hoții au nevoie de liniște pentru a fura mai bine. Eu îi spun că românii au nevoie de liniște pentru că doar în liniște își pot crește copiii, pentru că doar în liniște pot munci cu mai mult spor pentru salarii mai bune și pentru că doar în liniște se pot bucura de bunăstare. Și îi mai spun domnului Băsescu că hoții se ascund cel mai bine și fură nederanjați atunci când scandalul este mare, cât mai mare. Hărmălaia fură privirea și distorsionează auzul. Atunci când gălăgia este mare nimeni nu mai este atent la furtișaguri, mici sau mari. Scandalul este liniștea hoților, paravanul perfect pentru ca ei să fure netulburați de nimeni. (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM și PC.)

  Este momentul ca noi, clasa politică românească, așa cum suntem noi, cu bune și cu rele, recunoscându-ne greșelile și asumându-ne responsabilitățile, să propunem României un mare proiect național, cu un regim politic mai credibil, cu o justiție adevărată, cu o administrație pricepută și onestă, cu vot uninominal pentru trimiterea parlamentarilor în Parlamentul României, cu un sistem de distribuție judicioasă și solidară a avuției naționale și, într-adevăr, cu o descentralizare profundă.

  Este momentul să punem bazele unei noi Românii, cu o nouă Constituție, cu o nouă construcție instituțională, în care astfel de abuzuri să nu mai fie posibile. Dar, mai ales, trebuie să ne adunăm cu toții, indiferent de culoare politică, și să vedem cum putem să îndreptăm lucrurile în această țară, cum oprim acest declin și, mai ales, cum reconstruim încrederea și speranța.

  Și, dacă tot întrebăm poporul despre cine dorește să ne fie președinte, haideți să-i întrebăm și ce fel de președinte, haideți să-i întrebăm și ce fel de democrație, ce fel de republică, ce fel de Românie ne dorim pentru anii și deceniile care vin. Haideți să folosim această criză pentru a merge mai departe cu proiectul politic național.

  Participăm, astăzi, la o decizie istorică a Parlamentului României. Votul nostru de astăzi nu este un vot despre destinul politic al lui Traian Băsescu, este un vot asupra viitorului democrației românești. Și, dacă în 5 minute după votul nostru, Traian Băsescu va alege demisia în locul demiterii sau al demisiei de onoare, dacă nu cumva se va răzgândi, ștergându-și discret o lacrimă, românii vor trebui să aleagă. (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD și PRM, PC.)

  Românii vor trebui să aleagă între trecut și viitor, între scandal și construcție temeinică, între populism și democrație.

  Nu este un moment ușor, nici politic și nici moral, dar pot să vă spun, în fața lui Dumnezeu și a propriei conștiințe, că sunt absolut liniștit în decizia de a vota împreună cu Grupul parlamentar PSD suspendarea Președintelui României. Este singura cale de urmat pentru democrația românească. (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD și PRM.)

  România are nevoie de un nou început, românii au dreptul la o nouă șansă, dar pentru asta - și o spun cu foarte multă seriozitate - Traian Băsescu trebuie să plece, iar în cartea democrației românești 19 aprilie 2007 va marca ziua în care, după o lungă și păcătoasă tranziție, România are șansa unui nou început.

  Dați României, prin votul dumneavoastră, șansa unui nou început !

  Dumnezeu să ne ajute și să avem înțelepciunea să conducem România către o direcție mai bună.

  Vă mulțumesc foarte mult. (Aplauze puternice din partea Grupurilor parlamentare PNL, PS, PRM și PC.)

   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc, domnul senator.

  Ați acoperit 33 minute din cele 53 de minute ale grupului dumneavoastră. 27 minute.

  Urmează, din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, domnul deputat Crin Antonescu. (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL.)

   
   

  Domnul George Crin Laurențiu Antonescu:

  Domnilor președinți,

  Domnilor colegi,

  Distinși invitați,

  Nu-i aici. (Sala se amuză; Aplauze.)

  Da, nici nu cred că e de râs.

  Știu că președintele are libertatea de a fi sau de a nu fi în Parlament la o asemenea discuție. N-am de gând să contest dreptul Domniei Sale de a fi, încă o dată, absent, numai că alegerile pe care le facem fiecare dintre noi, darămite un președinte de țară, au semnificații.

  De fapt, domnul președinte n-a fost niciodată în Parlament sau n-a rămas niciodată în Parlament atunci când a fost cazul să asculte și ce zic alții. Domnul președinte a venit în Parlament cam ca pentru o baie de mulțime - că, totuși, suntem și noi destui - a vorbit și a plecat. E dreptul Domniei Sale, dar e semnificativ. N-are foarte mare importanță, dincolo de semnificația gestului, pentru ceea ce avem noi de dezbătut și de făcut, pentru că nu este un proces.

  Dar am început intervenția mea cu această remarcă pentru că ea e simbolică pentru modul în care președintele încă în exercițiu al României a înțeles și înțelege nu doar raportul cu instituția parlamentară, ci cu toate celelalte instituții reprezentative ale națiunii române, așa cum sunt ele așezate în acest moment, conform acestei Constituții.

  Doamnelor și domnilor,

  Parlamentul este un loc în care, adeseori, unii au ațipit. Probabil că se mai întâmplă și azi. Parlamentul este un loc în care, de mulți ani, în care și din care s-a lipsit, fizic sau spiritual și, probabil, se mai întâmplă și azi. În Parlament s-au auzit multe prostii și se vor mai auzi. Mulți dintre noi am făcut prea puțin din ceea ce era potrivit să facem în raport cu mandatul nostru.

  Dar eu nu pot să uit și nu vrea deloc democrație cine uită că, totuși, Parlamentul este locul în care, în 1990, o mână de oameni, care era opoziția, și-au putut face auzită vocea. Nu pot să uit că Parlamentele acestea, din care - în treacăt fie spus - și actualul Președinte al României a făcut parte în câteva rânduri, au alcătuit și alte legi decât cea propusă de colegii democrați și privitoare la taxele pe bere, au alcătuit și au votat legile pe care instituțiile statului român de drept se așază, instituțiile și măsurile prin care România, de la situația din 1989 și 1990, este, astăzi, totuși, o țară membră a Uniunii Europene, membră a NATO, în rândul lumii, cum se spune, legile și măsurile pe care cetățenia românilor de azi se așază democratic și după model european.

  Parlamentarii sunt mai buni sau mai răi, sistemul electoral este mai bun sau mai rău. Îl putem schimba și, probabil, îl vom schimba, dar Parlamentul rămâne esența, ca instituție, a sistemului democratic. Asta este o axiomă. Nu există regim democratic fără Parlament autentic și respectat ca atare.

  Las la o parte faptul că 70%, circa 70% din actualii parlamentari n-au făcut parte din legislaturile trecute, las la o parte că un bun număr, cel puțin, din actualii legislatori ai României au fost binecuvântați ca, citez: "boboci", de însuși președintele Băsescu în discursul inaugural de mandat.

  Las la o parte că procentul de penalitate, adică de a avea dosar penal, la Președinție este 100%, că avem un titular și câteva dosare penale și la Parlament este, pentru Dumnezeu, totuși, mult mai mic. Sunt câțiva dintre colegii noștri care au și câțiva cărora, poate, până la ultimele 5 minute, li se vor mai face dosare, dar suntem, cred, o majoritate fără dosar penal.

  Dacă e vorba de raporturile licite și decente ale președintelui Băsescu cu românii, că despre asta auzim foarte des, și despre legitimități, reamintesc faptul că nimeni, cel puțin din Partidul Național Liberal, n-a contestat legitimitatea democratică a Președintelui României, Traian Băsescu. Cum este posibil ca, mereu, președintele - nu mai vorbesc de acoliți - președintele să conteste, din ce în ce mai explicit, legitimitatea democratică a Parlamentului României ?

  Păi, stimate domnule președinte, Traian Băsescu, să vă propun spre atenție niște cifre. Dintre toți președinții aleși ai României după 1990, ați fost ales cu cel mai mic număr de voturi, voturi - capete de români. În 1990, Iliescu - 12232000 voturi - ce baie de mulțime ! Câțiva stropi a prins și domnul Băsescu, atunci. (Sala se amuză; Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM și PC.)

  1992, Iliescu - 7393000 voturi, 1996, Constantinescu - 7057000 voturi, 2000, Iliescu - 6696000 voturi, 2004, Traian Băsescu - 5126000 voturi, în turul II, la fel de președinte ca și ceilalți, dar totuși...

  Cifrele din turul I, unde domnul Băsescu s-a clasat al doilea în preferințele românilor, acelorași români, că n-au plecat mulți de atunci, 3545000 voturi, cele mai puține dintre toți viitorii sau foști, în cazul nostru, dar viitorii referindu-mă la turul I, președinți ai României care au câștigat mandatul.

  N-am nici o reținere să-i mai dau un exemplu domnului Președinte Iliescu care, desigur, n-are nici un fel de prețuire pentru noi și afirmă clar că nu avem legitimitate.

  Din sală: Băsescu.

   
   

  Domnul George Crin Laurențiu Antonescu:

  Nu avem... Băsescu.

  Nu avem același tip de legitimitate pentru că nu am fost aleși direct, dar asta va fi mereu. Este un singur președinte într-o republică. Dar, de ce nu ar putea fi respectate partidele parlamentare, că, de exemplu, lista PSD plus PUR are, în 2004, 3730000 voturi și domnul Băsescu - cum v-am spus - 3546000 voturi ? Cu ce e mai scăzută legitimitatea partidelor politice, toate, cu câte voturi au în Parlament ? (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM și PC.)

  Cred că nu e mai scăzută și cred că cine nu acceptă aceste lucruri, încearcă să vorbească despre altceva decât despre democrație și, până la urmă, despre români.

  Pretextul, într-un fel, al discuției noastre sau obiectul, să spunem, juridic este cererea de suspendare și avizul Curții Constituționale.

  Ieri, au ieșit la iveală niște lucruri care, în opinia mea, dacă n-am fi avut astăzi această chestiune angajată și prin lege obligatoriu angajată, ar fi trebuit ea în sine să facă obiectul discuției noastre și anume elementele care ne arată cum o instanță precum Curtea Constituțională, membri ai ei sunt șantajați în modul cel mai polițienesc politic, în anul 2007, în România. Acest lucru este de o gravitate maximă. De acest lucru trebuia să se ocupe președintele Traian Băsescu conform prerogativelor constituționale și nu să nege, aseară, în fața milioanelor de români.

  Nu discut prea mult despre rușinea de a avea o instanță precum Curtea Constituțională, care dă verdicte sub șantaj, sub dosare din fonduri care există sau nu există. Nu discut despre ilegalitatea prin care Președintele României recunoaște că se interesează acolo unde nu are dreptul să obțină informații, la CNSAS, despre dosarele unor judecători din Curtea Constituțională. Nu insist asupra acestor lucruri pentru că instituția, și în acest caz, a Curții Constituționale trebuie apărată.

  Dar în legătură cu avizul Curții Constituționale, indiferent cât am putea comenta - și chiar ironic - asupra conținutului, asupra compunerii care ne descrie elevul bun al regimului democratic din România, Traian Băsescu, rămân totuși două lucruri esențiale și anume acela că în textul Curții Constituționale se spune limpede că propunerea se referă la acte - citez - "și fapte de încălcare a Constituției săvârșite în exercițiul mandatului, care - spune Curtea Constituțională mai departe - prin conținutul lor și consecințele lor, nu pot fi calificate drept grave". Discuția despre ce e grav și mai puțin grav am avut-o și propun citatul după domnul Traian Băsescu, la investirea actualului Guvern.

  Curtea Constituțională mai spune și califică, descrie ce înseamnă faptă gravă și ne spune clar că "pot fi considerate fapte grave de încălcare a prevederilor Constituției actele de decizie sau sustragerea de la îndeplinirea unor acte de decizie obligatorii prin care Președintele României ar împiedica funcționarea autorităților publice - de exemplu a ministrului și Ministerului Afacerilor Externe - sau ar tulbura ordinea constituțională ori ar urmări schimbarea ordinii constituționale".

  În fine, esențial este că, însăși Curtea Constituțională spune că - citez - "rămâne ca Parlamentul să decidă pe baza datelor care vor fi prezentate cu ocazia dezbaterilor".

  Chestiunea este însă că miza discuțiilor noastre, în opinia mea, nu e nici măcar domnul Traian Băsescu. De doi ani de zile, din păcate, societatea românească, în spațiul ei mediatic, dezbate o singură problemă, se împarte cu o furie care nu s-a mai întâlnit de la începutul anilor 1990, în jurul unei singure probleme, în jurul omului problemă Traian Băsescu.

  Aș vrea să dezbatem azi și să facem - nu știu dacă istorie, că asta nu putem să hotărâm noi, acum - dar, în orice caz, nu doar aritmetică, discutând despre o altă miză decât rămânerea în funcție sau nu a domnului Traian Băsescu.

  Domnul Traian Băsescu este - am spus-o de mai multe ori și o repet acum, în numele tuturor colegilor mei - un pericol pentru regimul democratic din România... (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM și PC.)

  ... prin faptele sale, prin afirmațiile sale și prin foarte multe lucruri care, încet-încet, încep să iasă la iveală.

  Nu despre domnul Traian Băsescu vreau să discut azi pentru că eu nu admit să intru în jocul în care foarte mulți încearcă să ne bage și anume a începe numărătoarea anilor cu era Băsescu.

  Din punctul de vedere al susținătorilor președintelui, n-a existat nimic bun înainte, totul începe cu mandatul domnului Traian Băsescu și eu nu pot să accept acest lucru și cred că nimeni întreg la cap și în vârstă de mai mult de 2 ani și jumătate nu poate accepta asta. Dar miza cea mai mare, pe care cred că o ridică, în această discuție, verdictul pe care-l vom da, este așa-numita întoarcere la popor, cu care ne amenință, pe care ne-o cere, pe care o dorește domnul președinte Băsescu.

  De curând, robul lui Dumnezeu Traian Băsescu s-a dus într-o biserică. În biserică taci. În biserică nu există vot, în biserică nu există președinte, taci, te rogi și te gândești că nu ești chiar atât de minunat, măcar în fața lui Dumnezeu. În biserică, dacă nu ești preot, taci. Robul lui Dumnezeu a ținut o cuvântare și, în cursul acestei cuvântări, a afirmat că, ori de câte ori are îndoieli, se va întoarce la popor. Să înțelegem că vrea să facă alegeri ori de câte ori are îndoieli ? Nu! Domnul Traian Băsescu a vorbit, pur și simplu, despre faptul că, ori de câte ori are îndoieli, frecventează locuri animate - biserici, cârciumi, nu deosebește, locuri animate. (Sala se amuză; Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD și PRM, PC.)

  E o foarte mare miză pentru dezbaterea noastră de azi și ea nu este aritmetică, ci pentru opinia publică. Să înțelegem că, dacă dorim pentru România un destin european, trebuie să distingem între popor - pe care nu-l poate domnul Băsescu chema la urne și nici noi pentru că poporul este una - și corpul electoral, comunitatea constituită a cetățenilor în exercițiul drepturilor lor electorale, este altul. Popor înseamnă foarte mult, poporul înseamnă o istorie, poporul înseamnă amintiri, poporul înseamnă - că asta interesează pe domnul Băsescu - și făpturi românești fără drept de vot.

  Dacă domnul Băsescu persistă în a vorbi despre întoarcerea la popor, despre scoaterea unora și altora în fața electoratului, o vom face, dar pentru toți cei care nu doresc să facem odată pasul acesta - și anume de a ieși din umbra lui Vodă... haideți să ne înțelegem că, indiferent câte voturi ia sau nu ia cineva, drept de cetate, drept de exprimare există și pentru cei care pierd alegerile, și pentru cei care nu participă la alegeri, și pentru cei care sunt cetățeni ai României.

  Noi trăim, din păcate - și în această perioadă a mandatului domnului Băsescu - sub umbra lui Vodă. Nu s-au spulberat încă aceste umbre. Umbra lui Vodă Carol din memoria recentă, umbra lui Vodă Nicolae, umbra lui Vodă Traian, acum, fiecare cu Elena lui, fiecare cu poporul lui... (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM și PC.) ... fiecare cu minciunile lui.

  În Europa e soare, e soarele cetățeniei și există atâta cetățenie - mă văd silit să o repet, atâta soare cât nu este umbra lui Vodă. În umbra lui Vodă crește ceva ce domnul Băsescu ia drept popor, crește o vegetație de boci, berceni, boureni, saltimbanci ai lui Vodă. (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM și PC.)

  Domnul Băsescu ne aruncă mănușa prezentării la urne și ne amenință cu electoratul. Electoratul, cetățeanul român nu este o sperietoare, nu e o amenințare. Ne vom prezenta, în această privință, la urne, ca și în altele. Da, sunt pregătit. Îl aștept și îl așteptăm pe domnul Băsescu în fața electoratului. O dorește. N-o putem face săptămânal, dar este un prilej, va veni în campania electorală.

  Va veni, domnilor, cu o casă în plus și cu un dosar de securitate în minus. (Sala se amuză; Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM și PC.)

  Marele bărbat, pe care l-au cântat poeții neamului, de la Boc la Berceanu, va veni iar cu dosarele altora. Îl așteptăm pe domnul Traian Băsescu pentru că, prin votul nostru de astăzi, nu vom spune doar dacă Traian Băsescu a încălcat sau nu Constituția, ci vom spune că România vrea să iasă din umbra lui Vodă. (Aplauze din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM, PC.)

  Categoric, toți mai pierdem și mai câștigăm. Domnul Traian Băsescu a pierdut, a pierdut oameni, a pierdut și voturi, o fi câștigat alte voturi, dar în ce ne privește îl asigurăm că nu vrem liniște, ci vrem normalitate.

  Domnul Traian Băsescu ar trebui să vină în această campanie și să spună clar ce vrea și anume vrea un regim politic în România în care un singur om, adică Domnia-Sa, să dețină toată puterea. Asta nu se poate în Europa de azi și nu se poate în România de azi.

  Pe mine nu mă interesează aritmetica voturilor domnului Traian Băsescu. Pe mine mă interesează sensul în care merge România, normalitatea României, faptul că în România nu oricine câștigă niște alegeri își poate permite orice.

  Cred că domnul Traian Băsescu, în acest mandat, cel puțin, a fost ultimul frison al unei boli îndelungate, și feudale, și comuniste, și de tranziție. Și sper din tot sufletul ca, la 5 minute după rezultatul acestui vot, tranziția românească să se încheie.

  Vă mulțumesc. (Aplauze puternice din partea Grupurilor parlamentare PNL, PSD, PRM, PC.)

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc, domnule deputat.

  Ați consumat 20 de minute din cele 31 alocate grupurilor.

  Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat, domnul senator Vasile Blaga.

  Domnule senator, aveți cuvântul.

   
   

  Domnul Vasile Blaga:

  Domnilor președinți ai Senatului și Camerei Deputaților,

  Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

  De ce își doresc astăzi, cu atâta ardoare, Partidul Social-Democrat, Partidul Național Liberal, Partidul România Mare și Partidul Conservator suspendarea președintelui ? Răspunsul nu trebuie căutat nici în Constituție, nici prin alte legi ale țării și nu are în spate nici o filozofie măreață.

  Inițiatorii suspendării nu mor de grija Constituției, nu mor nici de grija țării sau a cetățenilor. Ce-i motivează este propriul lor interes, din păcate unul meschin și murdar, menținerea unui sistem care funcționează în folosul politicienilor și nu al cetățenilor.

  A încălcat președintele Constituția ? Răspunsul Curții Constituționale este categoric - nu, nu a încălcat-o. Niciuna din cele 19 pretinse încălcări invocate nu a fost confirmată.

  Cererea de suspendare nu are nici o legătură cu vreo încălcare a Constituției. Ne vom rezuma la a cita câteva din motivațiile Curții Constituționale. Citez: "Prerogativele constituționale, ca și legitimitatea democratică pe care i-o conferă alegerea lui de către electoratul întregii țări îi impun - repet - îi impun Președintelui României să aibă un rol activ, prezența lui în viața politică, neputând fi rezumată la un exercițiu simbolic și protocolar." Citez din nou: "Nici veghea și nici funcția de garanție nu se realizează pasiv, prin contemplare, ci prin activitate vie, concretă. Nu în ultimul rând, Președintele României poate, în virtutea prerogativelor și legitimității sale, să exprime opinii și opțiuni politice, să formuleze observații și critici, cu privire la funcționarea autorităților publice și a exponenților acestora, să propună reforme sau măsuri pe care le apreciază dezirabile interesului național."

  Așadar, Curtea Constituțională a arătat clar că, în litera și spiritul Constituției, președintele nu trebuie să fie un președinte care să se lase jucat pe degete de grupurile de interese, nu trebuie să fie nici un actor pasiv, care să închidă ochii la încălcările legii și la nedreptățile care îi afectează grav pe cetățeni.

  Este evident că nu avem de-a face cu o problemă de respectare a Constituției. Este pur și simplu o răfuială politică, o reglare de conturi și nimic mai mult, o confruntare care ar trebui să se poarte însă, așa cum spunea și domnul Antonescu, în fața electoratului, însă cei care atacă cu atâta înverșunare trăiesc cu spaima lui de luni de zile. Numai alegerile vor putea să dea adevărata măsură a susținerii de care au parte, a greutății vocii cu care acuză fără probe și înfierează fără argumente.

  Reacția violentă a grupului reunit astăzi împotriva președintelui este dorința de conservare a unui mod de a face politică pe care cetățenii României îl resping, un mod de a face politică împotriva căruia Traian Băsescu a înțeles să acționeze pentru a-și respecta promisiunile față de electorat.

  Poate sunt unii care se întreabă: de ce este nevoie de această reformă, pentru că, totuși, România este în Uniunea Europeană? Numai că România trebuie să devină o țară cu adevărat europeană, iar asta nu se poate cu o justiție care să funcționeze ca o anexă a politicului, nici cu instituții în care corupția este încă prezentă sau cu o economie numai bună de muls.

  Președintele României a încălcat, într-adevăr, o lege, alegând să vorbească deschis despre aceste lucruri, numai că nu este vorba despre Constituție, ci este vorba despre legea tăcerii - omerta. Autorii cererii de suspendare au afirmat și susțin că Traian Băsescu și Partidul Democrat sunt izolați. Poate că așa este, numai că Președintele Traian Băsescu și Partidul Democrat sunt, într-adevăr, izolați de mlaștina politică și economică în care se afundă tot mai mult reforma promisă românilor.

  Pentru Partidul Democrat și pentru Președintele Băsescu această reformă nu a fost doar o promisiune. Lupta împotriva corupției nu a fost un refren electoral, ci un angajament ferm pentru dreptate și adevăr, pe care noi îl vom respecta.

  Partidul Național Liberal a ales un alt drum. Îi privește și nu vor da socoteală în fața noastră, ci în fața electoratului. Însă, cetățenii români au dreptul să știe: această întoarcere a armelor de către PNL și alianța cu PSD a făcut posibilă eliminarea Partidului Democrat de la guvernare. Alianța Partidului Național Liberal cu Partidul Social Democrat a permis orchestrarea acestui asalt, care urmărește eliminarea de pe scena politică a unui președinte care, într-adevăr, încurcă socotelile celor două partide. De ce doresc reprezentanții acestei noi alianțe suspendarea președintelui? Simplu, ați văzut, pentru că îi deranjează. Îi deranjează pentru că a vorbit deschis împotriva corupției, a refuzat să fie, prin tăcere, complice la un sistem toxic pentru țară, un sistem cu rădăcini profunde care, iată, a reușit să unească, de aceeași parte a baricadei, o bună parte din Parlamentul României. Îi deranjează că a spart legea tăcerii și în ceea ce privește dosarele securității, peste 1,3 milioane de dosare au fost predate de la CNSAS. Impulsurile politice ale președintelui au dus la scoaterea la lumină a dosarelor bine pitite, atâția ani de zile, de președinții care s-au succedat la conducerea țării. Îi deranjează pentru că a condamnat ororile comunismului și nu a făcut-o de ochii lumii, ci bazându-se pe date, fapte și, mai ales, pe nume. Îi deranjează atât de mult încât nu ezită să recurgă la pretexte lipsite de orice fundament, invocând Constituția în spiritul unui demers și în sprijinul lui, în realitate unul pur politicianist și politic.

  Inițiatorii suspendării au un singur scop: să elimine un adversar, pe care îl consideră periculos, pentru că, într-adevăr, le amenință interesele. Aceeași largă coaliție a fost cea care a privit prezența Partidului Democrat la guvernare ca un obstacol în calea fericirii și prosperității sale și a grupurilor sale de interese. Compromisul a funcționat, Partidul Democrat a fost exclus de la guvernare, după ce a contribuit la integrarea României în Uniunea Europeană, iar la putere a fost instalat un Guvern PSD, dat, într-adevăr, în franciză PNL.

  Prin eliminarea de la guvernare a Partidului Democrat, primul obiectiv al coaliției PSD-PNL-PRM-PC a fost atins. Acum, le-a mai rămas un singur obiectiv, Președintele României, însă avem vești proaste pentru această coaliție care dorește să conducă după bunul plac, ignorând voința cetățenilor.

  În primul rând, noi, Partidul Democrat, de pe băncile opoziției, o să susținem în continuare aceleași obiective pe care le-am avut și când am fost la putere. Vom lupta mai departe pentru o justiție independentă. Vom lupta pentru o economie în care să dicteze legile pieței și nu interesele politice și de grup. Vom lupta, fără întrerupere, pentru fermitate împotriva corupției și, desigur, vom munci, în continuare, pentru deplina integrare a României. Când ne vom prezenta în fața alegătorilor, pentru că alegerile nu vor putea fi evitate la nesfârșit, le-ați tot evitat, noi o s-o facem cu fruntea sus. Mă îndoiesc că mulți dintre membrii coaliției, aflați astăzi la putere, o vor putea face.

  În al doilea rând, președintele jucător va duce, mai departe, lupta sa pentru o reformă profundă a clasei politice și a instituțiilor, chiar dacă au trecut - iată - 65 de zile și nu a primit răspuns la cererea vizavi de votul uninominal.

  Indiferent de rezultatul votului de astăzi, ultimul cuvânt îl va avea de spus poporul și avem convingerea că decizia cetățenilor va fi în favoarea continuării acestei reforme profunde împotriva mașinăriei politice, care s-a mobilizat împotriva Președintelui Traian Băsescu.

  Avizul Curții Constituționale este clar. Nu ne aflăm în prezența unei situații din categoria celor la care face referire art.95 din Constituție.

  Așadar, un gest precum suspendarea din funcție a Președintelui României este total nejustificat. O astfel de măsură trebuie tratată cu maximum de responsabilitate. Suspendarea este una dintre cele mai severe sancțiuni prevăzute de Constituția României și este și normal. Această măsură nu s-ar răsfrânge doar asupra unei persoane. Suspendarea președintelui ar avea un puternic impact asupra întregii țări. Nu în ultimul rând, suspendarea președintelui ar deteriora grav imaginea României în plan extern, distrugând doi ani de muncă și de eforturi.

  Evident, noi, Partidul Democrat vom da, astăzi, un vot responsabil împotriva cererii de suspendare a Președintelui României. Celor care înțeleg să voteze în favoarea suspendării, le spunem tot la fel de clar: prin suspendarea președintelui Traian Băsescu se suspendă voința electoratului. Orice ați face, totuși, nu veți putea suspenda și electoratul. Vă mulțumesc. (aplauze)

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc foarte mult, domnule senator.

  Ați consumat 9 minute, au mai rămas 14 minute grupului parlamentar.

  Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului România Mare, are cuvântul domnul senator Corneliu Vadim Tudor.

   
   

  Domnul Corneliu Vadim Tudor:

  Doamnelor și domnilor parlamentari.

  Ca să-l continui pe colegul Crin Antonescu, voi spune și eu: "Era pe când nu s-a zărit, azi îl vedem și nu e".

  Participăm, astăzi, la un eveniment, într-adevăr, fără precedent în istoria modernă a României, dar cât se poate de normal și de obișnuit pentru țările democratice cu care vrem să semănăm. Aș dori să vă amintesc numai trei cazuri de suspendare și chiar de debarcare a președinților unor astfel de țări: în 1974, Statele Unite ale Americii s-au debarasat de Richard Nixon, deși fusese un președinte bun; lunile trecute, Israelul a făcut același lucru cu Moshe Katzaw, ca să nu mai vorbim de Lituania, și uite că nu s-a mai prăbușit nici America, nici Israelul, nici Lituania. Acuzațiile cu care au fost trimiși la pensie cei trei președinți sunt floare la ureche față de acuzațiile care i se aduc domnului Traian Băsescu. El a făcut, cu vârf și îndesat, ceea li s-a imputat celor trei președinți, dar a făcut și mai mult decât atât, ca să-l citez pe voievodul Petru Rareș.

  Și, pentru că nu-mi place să rămân dator nimănui, stimate domnule coleg Vasile Blaga, nu, partidele noastre nu s-au reunit împotriva președintelui, ci în jurul Constituției. Este o deplasare de accent. Și vă mai spun ceva: nu ne mai faceți murdari, că eu nu mă simt așa. Nici fratele Ilie Ilașcu, care a fost murdărit destul de un regim banditesc de la Tiraspol și, în 1991-1992-1993, v-ați băgat în cușcă mulți pentru Ilie Ilașcu. Și nici Irina Loghin, și nici alți mari artiști din partidul nostru nu sunt murdari. Nu folosiți cuvinte d-astea, pentru că nu asta este natura relațiilor dintre noi. Cât despre procesul comunismului, întrebați Biserica Ortodoxă Română de ce a protestat și ea: era satanizată ortodoxia noastră, erau făcuți securiști doi mari patriarhi, care au făcut ceva pentru poporul român. Întrebați-l pe academicianul Dinu C.Giurescu de ce a protestat și el. Întrebați Asociația "Civic Media" de ce a zis că e vorba de o făcătură, de o maculatură, de un raport, de o demascare troțkistă. Haideți să repunem lucrurile pe făgașul lor corect. Firește, dumneavoastră aveți libertatea de expresie, trăim într-un stat democratic sau care se democratizează, nimeni nu se naște democrat, se învață democrația. Pentru că dictatura nu a început cu Gheorghiu Dej sau cu Ceaușescu, ci a început cu Carol al II-lea și istoricii, gen Puiu Hașotti și alții, știu foarte bine că, în 1938, Carol al II-lea a desființat Parlamentul, a interzis partidele parlamentare, a creat un partid marionetă de operetă, cu hlamide albe, "Frontul Renașterii Naționale", și a fost un dictator atât de rău - zic eu - încât s-a produs dezastrul din 1940. Haideți să apelăm la istorie, nu mai vorbiți la suprafața gheții, gheața este subțire și riscați să vă prăbușiți.

  Eu n-am să intru în detalii și nu voi repeta cele 19 acuzații care i-au fost aduse de Comisia comună de anchetă a Parlamentului, ca urmare a propunerii de suspendare din funcție a Președintelui României, ele sunt cunoscute și s-au citit mai înainte. Am să sintetizez, însă, un alt gen de acuzații, în afara acelora de încălcare sistematică a Constituției: sunt acuzații care atestă că domnul Traian Băsescu a încălcat spiritul public al poporului român, ofensează istoria națională, demnitatea poporului român. Și vă spune asta un om pe voturile căruia, în decembrie 2004, domnia-sa a devenit ce nu spera, pe cele 250.000 de voturi, cum spunea fostul președinte Ion Iliescu, îi spunea domnului Băsescu într-un avion: "Ai ajuns președinte cu voturile lui Vadim". Așa a fost. Și eu zic că m-am purtat frumos cu domnia-sa, până când am văzut că nu am cu cine discuta. O viață avem, ce Dumnezeu! În dimensiunea aceasta a spațiului și a timpului avem o singură viață și nu ne batem joc de ea, și nici de țara asta. Avem morți în pământul acestei țări, unii din războiul de independență, alții din ambele războaie mondiale.

  Aceste acuzații sunt aduse de tot mai mulți cetățeni ai țării, ceea ce a făcut ca scorul pe care îl are domnul Traian Băsescu în sondajele de opinie reale, nefalsificate, să varieze între 15 și 19%. Și mă refer la sondajele realizate la sfârșitul lunii martie de trei dintre institutele specializate, așa că e lucru de mirare că un fost marinar de cursă lungă, toată stima pentru profesia domniei-sale, care - iată, lucrăm, din nou, cu materialul clientului și vă asigur că am o memorie de elefant, într-o emisiune televizată, mi se pare că la "Antena-1" - se lăuda că bea, uneori, și câte două-trei sticle de whisky pe zi, iar altădată relata presei, cu mândrie, cum frecventa el bordelurile de prin porturile lumii, un asemenea lup de mare, deci, e lucru de mirare că se îmbată cu apă chioară și că se iluzionează că românii se topesc după el, dau năvală să-l atingă doar, ca pe sfintele moaște, să se tragă în poze cu el și, desigur, să-l pună, apoi, la icoane.

  Adevărul este că românii nu l-au vrut niciodată cu adevărat pe Traian Băsescu, ci el a fost impus ca președinte de către o forță străină, atunci, în acea zi de decembrie 2004, când - dacă vă aduceți aminte -, la ora 22.00, sondajele de la ieșirea de la urne, exitpoluri efectuate de trei institute specializate, au încremenit brusc, ca la comandă, la 50% pentru Adrian Năstase și la 50% pentru Traian Băsescu. O asemenea simetrie perfectă nu există în sociologie. Poate o astfel de precizie se înregistrează la Greenwhich, dar, în viață, ea ține de domeniul fenomenelor paranormale. Este limpede că se primise un ordin de la un guru reprezentant al "marelui licurici", de care vorbea, mai târziu, domnul Traian Băsescu. Decizia a venit: învingător la puncte, marinarul pensionar cutare...

  Dați-mi voie să știu bine ce spun, nu numai pentru că sunt un om prompt informat, ci și fiindcă prima mea profesie este aceea de sociolog și am studiat sociologia cu mari dascăli, ca Henri Stahl și Miron Constantinescu, deveniți nume de străzi, între timp, ei fiind studenți și colaboratori ai marelui savant Dimitrie Gusti, creatorul Școlii de sociologie de la București, cea mai importantă școală de sociologie din Europa interbelică. Nu ca unii diletanți de azi, care prostituează nobila știință a sociologiei pentru un pumn nenorocit de arginți. Poate că unii nu știu, dar, timp de circa 20 de ani, mai exact până în anul 1966, când intră pe porțile Facultății de filozofie din București prima promoție de sociologi, sociologia a fost considerată, în România, o știință reacționară, fiind interzisă. De ce? Așa suna porunca puterii bolșevice, de ocupație, care s-a perpetuat câțiva ani și după plecarea trupelor sovietice din țară. Dar de ce era ștampilată sociologia cu această infamie? Foarte simplu, fiindcă ea nu este disciplină encomiastică, laudativă, servilă, ci o știință eminamente critică și, pe deasupra, mai face și sondaje de opinie, adică pune oglinda în fața oamenilor politici. Spun asta, mai ales pentru corecta informare a populației, dar și pentru mafia rapace a sondajelor, care se crede deșteaptă foc, săvârșind cel mai josnic furt posibil, mai condamnabil decât furturile din economie sau din bănci. E vorba de fraudarea voinței unui popor întreg, prin falsificarea adevărului, prin intoxicare, prin scoaterea din burtă a unor cifre de proporții aberante, care n-au nici o legătură cu țara reală.

  Am pomenit de voința poporului, cuvânt de care a prins drag domnul Băsescu. Una-două, Domnia Sa e cu poporul în gură. Încă din ianuarie 2005, îmbătat de o victorie electorală la care nu se aștepta, "el croind la planuri din cuțite și pahară", cum a zis Eminescu în "Epigonii", adică dorea alegeri anticipate, ca să dețină toată puterea. Eu, unul, cunoșteam personajul încă din anul 1991, când am participat, împreună, la o emisiune transmisă în direct de TVR și moderată, dacă nu mă înșel, de domnul Vartan Arachelian. Atunci, văzând ce țâfnos și agresiv este, i-am spus, într-o pauză, în stilul meu caracteristic, mai ales că sunt și cu câțiva ani mai în vârstă decât Domnia Sa: "Domnule Băsescu, potolește-te, că mă apuc eu să spun ce tâlhării faci la Ministerul Transporturilor și te bag sub masă!" Știți cum a tăcut guralivul lup de mare? Mielușel de Pipera. A amuțit, cum a amuțit și acum, prin absență. Cred că atunci a prins o oarecare frică de mine și aproape niciodată nu mi-a pronunțat numele. Asta nu înseamnă că nu m-a atacat, în mod nedemn. Imediat cum a ieșit președinte, așa cum a ieșit, înscenându-mi tot felul de scandaluri jenante, doar, doar, mă vor lăsa nervii și voi abandona lupta. Iar mai nou, a asmuțit niște câini turbați și împotriva fratelui meu, generalul de MApN și coleg cu dumneavoastră, deputat PRM, Marcu Tudor. Uite că nu l-a ajutat Dumnezeu pe domnul Băsescu, fiindcă, da, există Dumnezeu cu adevărat, cum sună o cântare creștină, și El te vede, te aude, te judecă și dacă faci urâciuni înaintea Lui, te strivește ca pe un păduche, tocmai când îți este lumea mai dragă, iar exemplele, în istorie, sunt cu nemiluita. O singură dată și-a schimbat Dumnezeu planul, în Vechiul Testament. E vorba de un împărat căruia Domnul i-a spus: "Mâine vei muri în luptă, pentru că faci lucruri nelegiuite!" Iar acel împărat a căzut în genunchi și a zis: "Doamne, spune-mi ce să fac? Iartă-mă, prelungește-mi viața, cruț-o!" Și Dumnezeu i-a zis: "Bine, vei mai trăi 15 ani!" Și a mai trăit 15 ani, împăcat cu Domnul, și, apoi, s-a prăpădit. Nu e o paralelă forțată. Uneori, Dumnezeu își mai schimbă planurile, iar asta este teza mea de doctorat în teologie, cu titlul "Cum lucrează Dumnezeu". Asta e bătaia Lui Dumnezeu. Indiferent ce veți face dumneavoastră și ce amenințări veți dansa, domnul Traian Băsescu e terminat, ca om politic, nu prin voința noastră. Cine crede în Dumnezeu și avem predicatori, pastori, preoți în sală, știe bine la ce mă refer.

  Asistăm astăzi, repet, la dovada vie a modului cum lucrează Tatăl Ceresc, fiindcă o asemenea prăbușire totală, cum trăiește, acum, domnul Traian Băsescu, împreună cu o echipă de profitori - n-am să generalizez niciodată și colegii din PD știu foarte bine că am un respect desăvârșit față de profesioniștii și oamenii integri de acolo, și acum două săptămâni, domnul Blaga știe că, atunci când am criticat Guvernul Tăriceanu-2, eu l-am lăudat și nu mă voi dezice niciodată de acele cuvinte -, dar haideți să păstrăm relații de civilitate între noi, suntem nu numai în România, suntem în Europa anului 2007. Deci, o asemenea prăbușire nu s-a mai văzut niciodată în istoria modernă a lumii. Fără să vreau, mă gândesc la finalul filmului "Zorba Grecul", când se alege praful de un funicular improvizat pe malul mării, parcă din bețe de chibrit și scobitori, după care, Anthony Quinn îi spune investitorului Alan Bates, citez, cu aproximație: "Șefule, ai mai văzut vreodată un asemenea dezastru?" Nu, nu mai văzuse, după care, cei doi s-au apucat să facă haz de necaz și să danseze. După un dezastru asemănător, care a nenorocit întreaga echipă a lui Traian Băsescu, nu m-ar mira ca acesta să danseze și el, de mama focului, tot pe malul mării, mai ales că are antrenament și îi place la nebunie să-și trăiască viața. Să și-o trăiască, sigur că da, dar nu în fruntea statului român.

  Nu juca domnul Băsescu "geamparalele", în genunchi, izbindu-și umerii cu palmele, iar dansatoarele țigănci îi fluturau fustele colorate și crețe pe inteligentul cap al Domniei Sale, desigur, în timp ce țara era sub ape? Sau poate crede cineva că românii au uitat acea scenă de o iresponsabilitate strigătoare la cer? Aceea nu e tot o încălcare a Constituției și a spiritului public? În sensul că domnul Băsescu și-a trădat jurământul și mandatul, abandonându-și poporul la greu. Atunci, mureau oameni și vite, dar președintele-jucător juca, la modul propriu, într-o bodegă, iar atunci când s-a făcut că se implică, a dat o raită obsesivă și enervantă la podul de la Mărăcineni, situat la câțiva pași de comuna Pleșcoi, unde a văzut lumina zilei, noaptea, ce-i drept, marea lui slăbiciune, Elena Udrea. (aplauze)

  Prietenul meu, regretatul Nichita Stănescu, are o carte intitulată "Râsul-plânsul". Este și de râs, dar este și de plâns.

  Dar domnul Traian Băsescu n-a făcut o singură vizită, ci vreo 10 vizite succesive, ceea ce a reprezentat un avertisment cu privire la lipsa lui de discernământ tot mai accentuată. Nu noi, ci publicațiile care i-au fost favorabile, în ultimele zile, au cerut un medic pentru domnul Traian Băsescu. Și eu vă asigur că nu-l urăsc, am spus și acum două săptămâni. Noi nu-i suntem dușmani, i-am fost adversari și nu îi vrem pieirea, încercăm un sentiment de compasiune.

  Gândiți-vă la cartea lui Giovanni Papini: "Un uomo finito", "Un om sfârșit". Domnul Băsescu este un om sfârșit politic. "Eu sunt deschis la dezbateri", a bravat domnul Traian Băsescu, în ianuarie 2007. Aveți dovada concretă că ne-a mințit. Dacă ar fi fost deschis la dezbateri, ar fi avut bărbăția și demnitatea să vină aici, în Parlament, să ne privim în față, dar un om ca Traian Băsescu nu poate avea, cel puțin în ultima perioadă, nici bărbăție, nici demnitate. El mușcă și fuge. Nu am să reproduc citatul domnului senator Dan Voiculescu, care văd că vrea să devină pamfletar, deci n-am să zic ceva care l-ar insulta pe domnul Băsescu, după care, se ascunde, făcând gălăgie și încercând să pozeze în victimă.

  Nicolae Iorga are un aforism care îi vine mănușă domnului Traian Băsescu: "Șarpele nu e odios pentru că mușcă, ci pentru că se ascunde, ca să muște".

  Ce ar fi trebuit să facem noi, cei aproape 500 de aleși ai poporului, pentru a-i oferi domnului Traian Băsescu tot confortul, ca să se simtă bine la nesfârșit? Cumva, să organizăm această ședință în piața Matache Măcelaru sau la un supermarket, pe unde să treacă domnul Băsescu împingând un cărucior cu girofar, apărat de peste 100 de SPP-iști, cum s-a întâmplat, zilele trecute, la o asemenea vizită, chipurile inopinată și alți agenți deghizați în cumpărători, dându-ne el autografe și pozându-se cu copiii noștri în brațe? Oare numai asta a înțeles domnul Băsescu din activitatea unui șef de stat?

  Un politician important, pe nedrept uitat astăzi, Vasile Boerescu, fost ministru de externe, spunea, la sfârșitul secolului XIX, citez: "Un conducător nu trebuie să uite trei lucruri, unul, că el nu conduce singur, doi, că el conduce după legi, trei, că el nu conduce veșnic". Iar un alt om de spirit spunea: "Un conducător e mare nu atunci când face ce vrea, ci atunci când face ce trebuie".

  De aproape doi ani și jumătate, domnul Băsescu face ce vrea el în țara aceasta, numai ce trebuie să facă nu face. Ba face, uneori, exact pe dos, devenind o frână primejdioasă pentru solidaritatea și coeziunea societății românești, pentru buna funcționare a instituțiilor statului, pentru politica externă a țării, care este un senzor extraordinar de plin și de sensibil. Uitați-vă cum apar, periodic, scandaluri pentru chestiuni aparent minore. Un caz uitat de lume, într-o comună din fundul unui județ, sau altceva. Dacă apare pe pagina întâi în "Washington Post", în "New York Times" sau difuzat de BBC sau de alte instituții mass-media, scazi, ca țară, în ochii comunității marii familii internaționale.

  Că pălăria de președinte este mult prea mare pentru domnul Băsescu și îi cade pe ochi, asta a priceput-o toată lumea, dar lumea nu mai pricepe de ce acest domn se cramponează de putere, în ciuda tuturor evidențelor, în ciuda faptului că a fost părăsit de toți oamenii cu care pornise la drum și că are o veșnică sămânță de scandal cu absolut toată lumea. El s-a certat și cu prieteni, și cu adversari, și cu oameni neutri. Pe generalul de armată Sergiu Medan atâta l-a umilit și l-a terorizat, încât bietul om a intrat în spital, iar apoi a fugit, efectiv, de la Palatul Cotroceni, mâncând pământul. Tot în spital l-a băgat și pe un alt general de armată, Constantin Degeratu, el, un mărunt maior de securitate la Anvers, să-i trateze pe generalii armatei române mai rău ca pe niște slugi netrebnice.

  Apropo, domnule președinte Nicolae Văcăroiu, când, după câteva ore, veți prelua funcția de președinte interimar al României, vă rog să-l propuneți, la avansare, pe domnul Traian Băsescu, măcar să-l facem colonel, să aibă și el o satisfacție. (aplauze puternice)

  Deci, eu vă dau exemple concrete că, la nivelul generalităților, se poate vorbi la nesfârșit: "Hoților, bandiților, sistem ticăloșit, eu mă lupt cu corupția..." Păi, haideți să vedem ce s-a întâmplat, în aproape doi ani și jumătate. Vă rog, nu ne insultați inteligența, nu ne subestimați, avem și noi aceleași drepturi, ca și dumneavoastră, suntem aici prin voința electoratului. Dacă noi greșim, ne va pedepsi electoratul pe noi și dumneavoastră veți câștiga alegerile, iar domnul Băsescu va fi, din nou, un președinte veșnic, pentru că bănuiesc că se va modifica și Constituția și va domni cel puțin 100 de ani, firește, cu unele ajustări genetice, care să-i permită să fie nemuritor. Un highlander din județul Constanța. (aplauze puternice) Pe Stana Anghelescu a dat-o afară, înainte de a se spânzura soțul ei, fabricantul și negustorul de țigări, sinucidere destul de suspectă, având în vedere că Florian Anghelescu se plângea la cunoscuți că, deși i-a dat 4 milioane de dolari lui Băsescu pentru campania electorală, acesta nu-l mai bagă în seamă, ba chiar l-a amenințat într-o declarație transmisă în direct de mai multe posturi de televiziune, și toată lumea își aduce aminte: "Anghelescu își va primi factura!" și a făcut și cu degetul. Și bietul om nu s-ar zice că nu și-a primit-o. Firește, nu acuză nimeni pe nimeni.

  Dar, în situația în care instituțiile statului nu mai funcționează, au activitate grav viciată de asemenea moguli politici, dați-mi voie să cer, după debarcarea domnului Băsescu, redeschiderea tuturor acestor cazuri suspecte. Pe o deputată din fostul lui partid a trimis-o, efectiv, tot la televiziune, ieșind în direct, pe linia de centură. Pe un ziarist l-a insultat într-o manieră de care mie îmi este jenă să pomenesc. Aproape că nu a fost consilier prezidențial sau de stat, pe care domnul Băsescu să nu-l înjure ca la ușa cortului și vă asigur că avem și noi oameni acolo și lumea se mai plânge, mai vorbește. Păi dar nu e bine așa ceva, unde ajungem cu un asemenea comportament public, aruncând după asemenea oameni cu scrumiere, cu documente, cu ce-i venea la îndemână. Nu mai vorbim de erorile impardonabile săvârșite în materie de politică externă, cu efecte grave în plan diplomatic și economic. Eu înțeleg că există oameni care, prin forța lucrurilor, n-au prea multă carte, ba chiar unii au o judecată primitivă, dar cei mai mulți nu se bagă în probleme delicate, care nu-i privesc și pe care nu le stăpânesc. Însă, năzdrăvan din fire, ca să nu zic chiar inadaptabil social, domnul Băsescu se bagă.

  Aleg numai una dintre gafele lui monumentale - Marea Neagră, lac rusesc. Am rămas stupefiat. Probabil că domnul Băsescu credea că le va face pe plac americanilor, dar s-a înșelat. Eroarea este nu numai politică, ci și istorică, având în vedere că Marea Neagră nu a fost niciodată lac rusesc. Se poate vorbi, și s-a vorbit, de altfel, de transformarea ei în lac turcesc, după bătălia de la Kafa, din anul 1475, când genovezii au fost alungați de turci din zona Pontului Euxin.

  Să mai amintesc de penibila Axă Washington - Londra - București, formulare de care s-au jenat și americanii, și englezii, și, firește, românii?

  "Voi fi un alt fel de președinte", se lăuda domnul Traian Băsescu, și a fost. Iată că, deja, se poate vorbi despre Domnia Sa la timpul trecut. A fost ceea ce cronicarul spunea despre domnitorul fanariot Nicolae Mavrogheni "o poznă a firii".

  Natura conflictuală a domnului Traian Băsescu este dublată de natura infracțională a lui; tocmai el, care striga "Dacă încalcă legea, o arestez și pe mama!"

  Luați presa, care stă mărturie!

  Sărmana bătrână nu a încălcat nicio lege, dar, așa se exprimă, oare, un șef de stat, și încă unul care face paradă de creștinism?

  Oricine are dreptul să vorbească de lupta împotrivă corupției, dar, în niciun caz domnul Traian Băsescu și în niciun caz, mie și celor din Partidul România Mare.

  Am spus-o și o repet: Traian Băsescu este "il capo di tuti capi", șeful mafiei din România.

  Am aici dosarul "Flota". Poate nu l-ați văzut niciodată sau nu l-ați mai văzut de mult timp. Acesta este rechizitoriul dosarului "Flota", din care, în ultima perioadă, s-au scos aproape toate probele incriminatorii, astfel încât se reține în sarcina domnului Băsescu numai neglijență în serviciu, de parcă ar fi un simplu recepționer de hotel, care nu dă la timp cheia unui turist român sau străin.

  Deci, v-am arătat dosarul "Flota", rechizitoriu întocmit la data de 8 august 2004 de procurorul general adjunct al PNA, Gheorghe Șuhan.

  Grupul infracțional condus atunci de Băsescu a prăduit flota comercială a României, care număra aproape 290 de nave, aducând o pagubă uriașă economiei naționale, peste 300 milioane de dolari, iar probabilitatea, stimate domnule Vasile Blaga, fost ministru de interne care știe legile statului și știe practica în materie pe plan internațional, probabilitatea este aceasta și este foarte simplu, pe timpul cât domnul Băsescu a fost secretar de stat și, mai apoi, ministru al transporturilor, a dispărut, în întregime, flota comercială a României. Aceasta nu s-a pierdut în Triunghiul Bermudelor, nici nu a fost teleportată în alt loc, după modelul Experimentului "Filadelphia", făcut de Albert Einstein în Oceanul Pacificic, cred că în anul 1943.

  Nu, ea a fost vândută de Băsescu, însă, nu toată, ce-i drept!

  Ofițeri de marină, dar și ai unor servicii speciale m-au informat că există cel puțin 10 nave cu pavilion schimbat, care fac cărăușie sau taximetrie pentru frații Mircea și Traian Băsescu, pe mările și pe oceanele lumii, aducându-le profituri de milioane de euro în fiecare an.

  Populația trebuie să știe de ce România nu mai are flotă comercială, una dintre cele mai mari din lume!

  Un alt exemplu - maniera în care domnul Traian Băsescu, ajutat de domnii Theodor Stolojan și Valeriu Stoica, a dat pe mâna mafiei ruse marele Combinat de aluminiu de la Slatina.

  În mod concret, domnul Băsescu era negociator șef cu Banca Mondială pentru Programul "PSAL 2". Atunci, el a efectuat câteva drumuri suspecte la Londra, împreună cu mafiotul rus Vitali Mațischi. După tranzacția frauduloasă, mafia rusă a început să alimenteze conturile lui Traian Băsescu din băncile din Londra și Tokio.

  De ce serviciile secrete nu spun tot ce știu pe tema asta?

  Iată de ce trebuie restructurate din temelii și puși adevărați profesioniști, pentru că și munca asta de informații nu o face orice golan cules de pe gârlă!

  Așa că, "Afacerea aluminiu", și nu vreun ideal politic i-a unit pe domnii Băsescu, Stolojan și Stoica, aceștia din urmă încercând să spargă PNL-ul, partid istoric. Așa cum Băsescu a terminat, într-un fel, PNȚCD-ul, așa vrea să termine și PNL-ul!

  Uite că PNL-ul marilor Brătieni este o nucă prea tare pentru domnul Băsescu.(Aplauze puternice în sală)

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Domnule senator,

  Cu mulțumirile de rigoare, o să vă rog, totuși, să sintetizați!

   
   

  Domnul Corneliu Vadim Tudor:

  Dar mi-a propus domnul președinte Mircea Geoană, și este o practică parlamentară, că-mi va da câteva minute din timpul alocat PSD-ului, da? (Aplauze puternice în sală)

  A se reține că nu am cerut de la PNL! (Râsete în sală)

  Deși, dacă faceți o cerere și semnați o adeziune, vă putem primi la noi, până nu este prea târziu! (Râsete și aplauze în sală)

  Bine, noi nu suntem la un parastas aici. Nimeni nu omoară pe nimeni, viața merge înainte, dar, haideți să facem niște limpeziri necesare, cum zicea regretatul scriitor Ion Lăncrănjan!

  Deci, știți cât primește firma de avocatură "Irinel și Valeriu Stoica", de la ALRO Slatina? Nu mai puțin de 20 de mii de euro pe lună. Chipurile, pentru consultanță juridică.

  Oare, câte zeci de parlamentari la un loc primesc cât primește o firmă de pe spinarea unor amărâți? Nu mai vorbesc de faptul că aluminiul este produs strategic în orice țară. Din aluminiu se fac avioane, se fac alte repere tehnico-științifice și industriale.

  Atunci când domnul Băsescu a spus că hoții fură în liniște, știa bine ce spune, vorbind din propria lui experiență. Așa este, hoții nu fac zgomot în timp ce fură, ci după aceea, strigând ei primii "prindeți hoții!" (Aplauze puternice în sală)

  Cam asta se întâmplă cu domnul Băsescu.

  Mie să nu-mi vorbească de sistemul "ticăloșit", nici de "băieții deștepți" și nici să mă insulte, zicând că Parlamentul dă legi pentru infractori. Un alt motiv pentru care noi am sesizat instanțele și am cerut înființarea unei comisii de anchetă, pentru că ne-a insultat global.

  În niciun domeniu nu sunt bune generalizările, darămite în domeniul politic.

  Marin Preda, în "Moromeții", de fapt, bătrânul Ilie Moromete, îl întreabă pe fiul său la "Poiana lui Iocan": "Mă băiete, și cum ai să conduci fără opoziție?"

  Cam așa l-am întrebat și noi, în repetate rânduri, pe domnul Băsescu, "Domnule președinte, cum conduceți fără Opoziție?"

  De un an și ceva nu s-a mai văzut cu liderii partidelor parlamentare de Opoziție.

  Deci, am numărat până acum, cel puțin 5 grupări mafiote, care fac bani grei pentru domnul Băsescu:

  1. Soții Elena Udrea și Dorin Cocoș
  2. Dumitru Bucșaru, în favoarea căruia a intervenit, de altfel, în scris.
  3. Virgil Cârstea, directorul Administrației lacuri, parcuri și agrement București, care a cumpărat cu 500 de mii euro vila unei fiice a domnului Traian Băsescu de pe Șoseaua București-Ploiești, plătind cu 100 de mii de euro mai mult decât prețul real, ca să fie șeful mulțumit, după spusele acestui Cârstea. Și vă aduc la audieri colonei de SRI care spun exact ce au auzit și știu despre ce este vorba.
  4. Mafia de la Golden Blitz, asupra căreia nu mai este cazul să insist.
  5. Ștefan Rădulescu, care în anul electoral 2004 i-a dat domnului Băsescu un milion de euro. Așa spune el peste tot!

  Dar Ștefan Rădulescu l-a mituit și pe numitul Mircea Dinescu, de la CNSAS.

  Iată de ce domnul Băsescu a prins curaj și a zis "dați-mi dosarul meu de la securitate și-l public". Păi, s-a evaporat, l-au dosit "băieții deștepți" de acolo, de la CNSAS!

  Deci, Ștefan Rădulescu l-a mituit pe acest Mircea Dinescu cu un jeep, ultimul răcnet, în valoare de peste 1 miliard de lei - avem și facturile - cu camioane de mobilă de la o fabrică pe care a falimentat-o, de la "Mobins" S.A., cu 500 de mii de euro și alte bunuri și sume de bani.

  Asta este România reală în care trăim!

  De altfel, în ziua de 15 august 2006, după ce s-au terminat festivitățile prilejuite de Ziua Marinei, domnul Băsescu s-a întâlnit cu acest Dinescu la Restaurantul "Popasul Cișmea" din Constanța. Cu acel prilej, Dinescu l-a rugat să-i asigure protecție lui Ștefan Rădulescu, care ieșise din pușcărie, nu de mult, la care domnul Băsescu l-a asigurat că "Cât timp voi fi eu președinte, Rădulescu nu va păți nimic!" Și nu a pățit, dar au pățit alții, stimați senatori și deputați!

  Bătuți și chiar linșați în plină stradă de echipa de criminali plătiți de sponsorul domnului Băsescu, acest Rădulescu, printre victime fiind oameni de afaceri, oameni de afaceri Gelu Tofan și Anton Stan. De frică, acesta din urmă s-a refugiat în Germania, împreună cu soția lui.

  Apoi, inspectorul de poliție, Ionuț Bratu, bătut până la pierderea cunoștinței și, apoi, abandonat de bandiți în Pădurea Ștefănești, după care a fost vizitat de mafie la spital, ceea ce m-a determinat să-i telefonez ministrului sănătății, domnul Eugen Nicolăescu - dacă este aici, în sală, poate confirma ministrul sănătății - să-l externeze, să fie tratat ambulatoriu, fiindcă bietul om poate fi omorât.

  A ajuns mafia să atace cu ranga polițiști, să-i hărțuiască și să-i arunce prin păduri.

  Asta este țara lui Traian Băsescu? A transformat România într-un stat de tip mafiot și dumneavoastră vă iluzionați că-l va mai alege cineva, vreodată?

  Abia acum ies la iveală toate fărădelegile grave făcute de domnul Traian Băsescu.

  "Nu vreau să mor prin delicatețe", cum spunea un scriitor francez.

  Nu vreau să fiu neapărat simpatic. Urâți-mă, antipatizați-mă, faceți ce vreți, dar, măcar ascultați-mă, că veți ajunge la vorba mea!

  La fel, a fost lovit cu ranga în cap și tânărul Cristian Marinciu, care, și el a îndrăznit să ridice glasul împotriva acestui gangster, pe nume Ștefan Rădulescu, care a falimentat fraudulos 7 întreprinderi, dar este sponsor, repet, și protejat al domnului Traian Băsescu.

  Aceasta este fața ascunsă a așa-zisei președinții a domnului Traian Băsescu - numai minciună, șmecherie, viclenie, scandal, jaf, poliție politică, amenințări, șantaj, cacealma, cum a fost răpirea din "Seraiul Irakului", atacarea instituțiilor statului, compromitere și izolare a României pe plan internațional.

  Acum, speriat de bombe, domnul Traian Băsescu ne amenință cu tot felul de catastrofe care, chipurile, s-ar întâmpla dacă noi, organul suprem al puterii democratice în România, vom îndrăzni să-l suspendăm din funcție pe el, neînțelesul!

  Tocmai pentru că el a făcut apel la șefii tuturor partidelor parlamentare, deci, inclusiv, la mine, mă văd nevoit să fiu acum atât de tranșant și de sever. I-am acordat nenumărate șanse domnului Traian Băsescu. Să se trezească la realitate, să abordeze prioritățile adevărate ale poporului român, să nu mai întrețină acest climat de vrajbă insuportabilă, care riscă să transforme România în "Corabia beată", cum sună titlul unei celebre poezii de Arthur Rimbaud.

  Nu a înțeles nimic din demersurile mele dezinteresate. Ba, a făcut și mai rău, apăsând pe pedala discordiei naționale și a infracțiunilor, așa cum a făcut acum un an, în primăvara lui 2006, când a sărit gardul Palatului Cotroceni, din interior, afară, dincolo de miezul nopții, s-a deplasat cu mașina în zona Fântânii Miorița, s-a întâlnit acolo cu o distinsă doamnă - haideți să fim bărbați până la capăt! - apoi, după ce au dezbătut, firește, probleme grave de interes național, el a pornit în trombă, dar fiind într-o permanentă și avansată stare de ebrietate ...

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Domnule președinte, vă rugăm să încheiați!

   
   

  Domnul Corneliu Vadim Tudor:

  Bine, o să sar peste câteva pasaje. A confundat pedala de frână cu pedala de accelerație și a făcut accident. De ce spun toate astea? Pentru că, timp de câteva zile, țara a stat cu sufletul la gură, datorită faptului că atunci și-a rupt domnul Băsescu șira spinării, de s-a operat la Viena, iar doamna respectivă și-a rupt mâna, apărând cu ea în ghips, în vizita făcută la un spital din București.

  Domnule Geoană, dumneavoastră mai conduceți PSD-ul?

  Eu știu că dumneavoastră conduceți PSD-ul și domnul Văcăroiu conduce Senatul! Mai îmi dați două minute? (Râsete și aplauze în sală)

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Vă rugăm să încheiați!

   
   

  Domnul Corneliu Vadim Tudor:

  Trei minute! Deci, eu pot să-mi retrag și grupurile parlamentare din sală, dar veți fi într-o oarecare dificultate! (Râsete și aplauze)

  Să știți că dacă era domnul Băsescu aici, democrat cum îl știm, el îmi dădea! (Râsete și aplauze puternice în sală)

  Este o zi importantă! Eu pot să și termin, dar pentru că sunt un luptător și pentru că știu mai multe decât știu alții, și nu țin discursuri de conveniență și cum zicea Tacit, invocat de altcineva "sine ira et studio", "fără mânie și prejudecată", vreau să lămurim niște chestiuni. Dacă îl suspendăm, să știm de ce-l suspendăm, dacă nu, să știm unde am greșit noi, și Domnia Sa va fi forever biruitor.

  Toate acestea și multe altele configurează profilul profund imoral al domnului Traian Băsescu.

  Acest om, a dezonorat prea mult și prea grav funcția de șef de stat.

  Și-i poate închipui cineva, bunăoară, pe Alexandru Ioan Cuza, Carol I și Ferdinand sărind noaptea gardul și luând-o, hai-hui, prin București, în căutarea unor plăceri tipice speluncilor din porturi? (Aplauze în sală)

  Doamne, ce blestem ispășim! Acesta nu este un președinte jucător, ci unul infractor. El nu este un președinte activ, ci unul negativ. El nu este un președinte atipic, ci unul anormal, iar bomboana pe colivă a pus-o domnul Băsescu, zilele trecute, prin șantajarea efectivă a unor judecători ai Curții Constituționale.

  Este foarte bine că domnul Mircea Geoană a făcut publice acele documente. Ele sunt reale și inatacabile.

  Mă văd, însă, nevoit, să reamintesc că la conferința de presă a PRM, de vineri, 6 aprilie a.c., eu am tras un semnal de alarmă cu privire la jocurile periculoase în care domnul Băsescu bagă Curtea Constituțională, încercând să o transforme din Curte în maidan, iar comunicatul citit de mine atunci, înregistrat video ... (Se strigă în sală)

  Sunt niște voci la galerie, care împiedică un parlamentar să vorbească.

  În legătură cu timpul, vorbiți cu domnul președinte Mircea Geoană. (Aplauze în sală) Mi-a dat din timpul alocat Grupurilor parlamentare ale PSD, sau vreți să băgați zâzanie între PSD și PRM?

  Înțeleg că vă certați între voi, dar de ce vreți să ne certați și pe noi?

  De altfel, chiar Ziarul "Ziua", din această dimineață, publicație care nu s-ar zice că mă răsfață, a titrat mare "Tribunul a fost primul!"

  Iată ce am afirmat atunci, la 6 aprilie, deci în urmă cu aproape două săptămâni - sar peste niște pasaje - la punctul b "Directorul adjunct al SRI, Florian Coldea, a pus la dispoziția lui Băsescu dosarele de informatori a 6 dintre cei 9 judecători ai Curții Constituționale și le-a trimis câte o copie acestora, după angajamentul scris de ei, olograf.

  Acești judecători au fost amenințați și prin intermediul lui Emil Boc, șeful PD, care, în dimineața zilei de 4 aprilie 2007, s-a întâlnit cu președintele Curții Constituționale, afirmă surse din PD".

  Doamnelor și domnilor, dacă tot suntem la momentul adevărului, vă invit să luați stenograma ședinței Senatului, de joi, 27 ianuarie 2005, când am spus "Partidul România Mare va iniția procedura de suspendare a lui Traian Băsescu, din funcție, în conformitate cu art.95 din Constituția României".

  Într-o conferință de presă a PRM, cu titlul "Circul Băsescu", am cerut din nou suspendarea lui din funcție.

  La 18 septembrie 2005, a urmat ...

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Domnule președinte, vă rog să încheiați!

   
   

  Domnul Corneliu Vadim Tudor:

  Voi încheia. Văd că ...

  Deci, în simplitatea lui proverbială, domnul Traian Băsescu încearcă să ne șantajeze cu scăderea ratingului de țară, dacă nu va mai chefui el la Cotroceni.

  Domnule Băsescu, stați liniștit, că nu scade niciun rating de țară și ar fi cazul să nu-i plângeți de milă și să nu-l mai fetișizați, că doar ratingul acesta de țară nu e "dragă Stolo". Pentru mine, în ordinea morală a lucrurilor, dorul de țară este mai important decât ratingul de țară, dar domnul Băsescu ne mai amenință și cu întoarcerea la popor.

  La care popor, stimate domnule Băsescu? În niciun caz, nu ne referim la același popor, asta este clar!

  "Când vorbești singur, ai întotdeauna dreptate", spunea Balzac. Precizez, pentru informarea corectă a domnului Băsescu, că Balzac nu este un coniac, nici o marcă de whisky, ci un mare scriitor și moralist european. (Aplauze puternice în sală)

  Și cu asta, voi termina, domnule președinte Nicolae Văcăroiu.

  Văd că sunteți nerăbdător, vă uitați pe ceas, să vă duceți mai repede la Palatul Cotroceni(Râsete și aplauze în sală) dar drumul dumneavoastră trece și prin votul nostru, așa că, vorba lui Caragiale "Aveți puțintică răbdare!" (Râsete în sală)

  Două fraze. Subliniez cuvântul european, pentru că Europa are un spirit al civilizației și al comportamentului, care nu tolerează șefi de stat certați cu legea.

  Ce Dumnezeu, ne aflăm în Europa Mileniului III, după Cristos!

  În concluzie, Partidul România Mare va vota, în unanimitate, pentru suspendarea din funcție a domnului Traian Băsescu. (Aplauze puternice în sală)

  Este ora închiderii, cum se zice prin anumite localuri!

  România lui Eminescu, Lucian Blaga, Nicolae Iorga, Constantin Brâncuși, George Enescu merită o soartă mai bună, fiindcă ea nu e un vapor și, cu atât mai puțin, o crâșmă gen Golden Blitz sau Potcoava.

  Noi ne iubim prea mult țara și nu ne este indiferent ce se întâmplă cu ea și unde vor trăi copiii noștri!

  Adio și un praz verde! O să mai fie Traian Băsescu șef de stat când, după Republica de la Ploiești, de care râdea Caragiale, o să înființăm și Republica de la Jilava!

  Vă mulțumesc. (Aplauze îndelungi în sală)

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Invit la cuvânt pe domnul senator Marko Bela, din partea Grupurilor parlamentare ale UDMR. Se pregătește domnul senator Dan Voiculescu.

  Domnule președinte, aveți cuvântul.

   
   

  Domnul Marko Bela:

  Domnilor președinți,

  Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

  Aș fi preferat ca astăzi să avem o dezbatere asupra dezideratelor majore ale României, după ce, recent, ne-am dobândit Statutul de membru în Uniunea Europeană.

  Aș fi preferat să discutăm, în cel mai important for al țării, în Parlament calea pe care va trebui să o străbatem până ce, într-adevăr, ne vom alinia la nivelul statelor occidentale.

  Aș fi preferat să vorbim despre performanța României, care în 17 ani a reușit să anuleze o parte însemnată a moștenirii lăsată de un regim totalitar și care, astfel, are toate șansele să depășească și ceea ce a rămas, încă, din sechelele acelei epoci sumbre.

  Aș fi preferat să nu ajungem într-o situație când trebuie să ne spunem părerea în legătură cu propunerea de suspendare a Președintelui țării.

  Regret că domnul Traian Băsescu nu a înțeles că România nu se află acum într-un moment de cumpănă, și că am avea nevoie de un efort solidar al instituțiilor statului pentru a merge mai departe, deoarece, contestând în permanență partidele politice, Parlamentul, Guvernul riscă să compromită sistemul nostru democratic.

  Noi nu credem că în această clipă am fi la răscruce de drumuri, nu credem că tot ceea ce am construit după 1989 ar trebui aruncat la gunoi și că ar trebui să reluăm totul de la început.

  Nu credem că adoptarea unei noi Constituții în 1991 și modificarea acesteia în 2003, intrarea noastră în NATO, impunerea unui proces de reconciliere interetnică, primirea noastră în Uniunea Europeană, creșterea economică, care ne dă speranțe și în privința nivelului de trai, în ultima vreme, deci, progresul pe care în acest deceniu și jumătate, în mod incontestabil l-am făcut, și l-am făcut împreună, ar putea fi considerat un eșec.

  Am avut și eșecuri, este adevărat. Avem și nereușite.

  Eu, însumi, am atras atenția de mai multe ori, cât de fragil este tot ceea ce am realizat și că lucrurile nu sunt deloc ireversibile, dar lăsați-mi, totuși, satisfacția că de la început am făcut parte din Parlamentul care, cu multe ezitări, cu multe confruntări inutile, cu multe tensiuni generate, în mod artificial, și cu porniri primitive, xenofobe, câteodată, dar a reușit să construiască un sistem instituțional pluralist în România, a reușit să pună bazele unei republici parlamentare.

  Trebuie să rezolvăm problema corupției? Da.

  Trebuie să continuăm descentralizarea? Bineînțeles.

  Trebuie să regândim funcționarea unor instituții ale statului? Firește.

  Trebuie să căutăm, în continuare, soluții pentru problema minorităților? Evident.

  Trebuie să ridicăm nivelul de trai al milioanelor care trăiesc în sărăcie? Trebuie, da! Aceasta este, de fapt, cea mai mare provocare a momentului.

  Dacă Președintele țării ne propune dezbateri pe aceste teme, suntem gata, oricând, să participăm la ele și să avem o contribuție cât mai consistentă, dar nu suntem dispuși să anulăm ceea ce am realizat până acum, nu dorim să ne întoarcem din drum, nu vrem, în locul republicii parlamentare o republică bananieră, și nu acceptăm să se readucă în România cultul personalității.

  Noi vrem să clădim, în continuare, un sistem parlamentar, prin care toate curentele de opinie democratice, toate regiunile și toate comunitățile din țara noastră se vor putea exprima liber și unde dezbaterile despre programele politice nu vor fi înlocuite cu comentariile despre obiceiurile, preferințele și mofturile unor persoane, fie vorba și de Președintele țării.

  Noi, în continuare, vrem un regim unde serviciile secrete sunt, într-adevăr, în serviciul întregii națiuni, și nu în slujba câtorva politicieni.

  Vrem ca Parlamentul, Guvernul, Președintele țării să acționeze împreună pentru a dobândi un loc cât mai favorabil României în Uniunea Europeană, pentru a construi relații cât mai bune cu vecinii, pentru a conecta țara și la propriu, și la figurat, cât mai strâns de Uniunea Europeană.

  Președintele, în mod firesc, are un rol important în realizarea acestor proiecte - rolul de mediere. Pentru a putea media, nu ai voie să fii părtinitor.

  Am înțeles că președintele nu este mulțumit cu această menire, cu toate că a primit un altfel de mandat.

  La urma urmei, aș accepta și ideea unui președinte care vrea să fie jucător, numai că jucătorul trebuie să respecte regulile jocului.

  Din păcate, trebuie să recunosc că, în ultima vreme, regulile jocului, de multe ori, nu au fost respectate.

  Domnul președinte m-a făcut și pe mine, și pe colegii mei din Guvernul României, ilegitim.

  Aș vrea să clarificăm ceva. Nu suntem copiii Președinției. Nu Președintele ne recunoaște sau nu, ca și legitimi, ci Parlamentul.

  Cel care contestă rolul Parlamentului, contestă instituția de bază a democrației.

  Eu am foarte multe nemulțumiri fața de acest Parlament, al cărui membru sunt și eu, și sunt de acord că ar fi loc și de modificări, dar nici prin vot uninominal, nici printr-un alt sistem electoral nu vom putea avea un Parlament care să voteze așa cum cere Președintele. Nu este cu putință așa ceva.

  Conform Constituției, noi am primit mandat de la electorat să legiferăm, iar Președintele să reprezinte statul român și să fie garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a României.

  Da, suntem vinovați cu toții că nu se respectă acest mandat și că nu s-a înțeles importanța separării puterilor în stat.

  Au dreptate cei care sunt dezamăgiți de nivelul discursului politic al zilelor noastre și, totuși, nu observă cât de periculoasă este concluzia spre care sunt împinși, inclusiv de Președintele țării - că toți cei care și-au asumat un rol în politică sunt corupți și incompetenți. Deci, poporul poate să aibă încredere numai într-o singură persoană.

  Suntem și noi de vină, fiindcă am acceptat că în politică, astăzi se duce o luptă cu dosare și bilețele, și nu cu programe și, de foarte multe ori, ne-am întors cu spatele la nevoile și doleanțele reale ale populației, fiind preocupați de propriul nostru spectacol sinistru.

  În opinia Uniunii Democrate Maghiare din România, Președintele țării, într-adevăr, de multe ori, și-a depășit atribuțiile sau, dimpotrivă, nu și-a îndeplinit atribuțiile constituționale, dar suspendarea președintelui, în sine, nu va rezolva problema și nu putem să declarăm vinovată numai o singură persoană, fiindcă atunci vom continua la fel, eventual, fără unul dintre actorii acestui spectacol tragi-comic.

  Partidele politice care au contribuit și ele la compromiterea ideii de democrație, societatea civilă care în această perioadă nu a reușit să fie criticul firesc al puterii și, în cel mai bun caz, a tăcut, sau presa care a lăsat cale liberă unui discurs politic, fără calitate, repet, cu toții ar trebui să ne facem propria noastră analiză.

  Cunoaștem declarația domnului președinte că, dacă va fi suspendat, își va da demisia și va participa, din nou, în alegeri.

  Ascultând această declarație, mi-am dat seama de esența mentalității noastre, cu un picior în Balcani și celălalt în Europa centrală, mi-am amintit o întâmplare recentă. Permiteți-mi să v-o povestesc pe scurt.

  Mergând, nu de mult, cu un conducător auto superstițios pe o străduță liniștită din București, la un moment dat a trecut în fața noastră o pisică neagră. Șoferul a pus imediat o frână, a tras pe dreapta și a lăsat o altă mașină să ne depășească și să treacă linia imaginară marcată de pisica neagră. După aceea s-a uitat la mine cu o satisfacție șugubeață, spunând: "Am rezolvat problema" - și am pornit din nou la drum.

  Stimați colegi, problema pisicii negre care a trecut în fața președintelui nu se va rezolva cu o simplă oprire. Problema pe care o avem cu toții nu se va rezolva atât de ușor, fie vorba de conducătorii auto sau de conducători de țară și vom avea nevoie încă de multe dezbateri și multe decizii pertinente. UDMR consideră că astăzi votăm nu un principiu al democrației sau o contradicție între instituțiile statului, ci numai cu privire la o persoană care are, bineînțeles, o funcție extrem de importantă în stat. Fiecare parlamentar al UDMR va vota secret, după propria convingere. (aplauze) Vă mulțumesc.

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc, domnule senator. Ați epuizat timpul alocat partidului dumneavoastră.

  Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului Conservator, domnul senator Dan Voiculescu.

  Aveți cuvântul, domnule senator. (aplauze)

   
   

  Domnul Dan Voiculescu:

  Domnule președinte,

  Doamnelor și domnilor,

  Partidul Conservator consideră că Traian Băsescu este vinovat pentru stările de conflict apărute în timpul mandatului său ca urmare a modului în care a înțeles să facă politică.

  Avem, din păcate, un președinte căruia îi lipsește cea mai importantă trăsătură a unui conducător. Lui Traian Băsescu îi lipsește viziunea. Traian Băsescu nu poate vedea viitorul pentru că domnia-sa contează doar pe prezent și raportează mereu prezentul la persoana domniei-sale.

  Atunci când a urat poporului "Să trăiți bine!" s-a gândit tot la el, la victoria sa în alegeri, la cariera sa politică, la viitorul său. Nimic despre și pentru poporul la care face mereu recurs. Un popor și, mai ales, un popor inteligent cum este poporul român, creativ, are mare nevoie de direcții de dezvoltare, de viziuni moderne, are nevoie de măsuri care să stimuleze competitivitatea, mediul concurențial, are nevoie de planuri de durată și de stabilitate.

  Eu nu l-am auzit niciodată pe actualul președinte al României să le spună părinților care vor fi profesiile pentru copiii lor, la care ar trebui să se pregătească, pentru a nu avea problema locului de muncă. Eu nu l-am auzit niciodată pe actualul președinte al României să le spună țăranilor cum le va fi viitorul în Uniunea Europeană, să le dea un sfat care să-i ajute. Eu nu l-am auzit vreodată pe președintele actual al României să le spună milioanelor de români, trimiși din sărăcia din țară la munca în străinătate "Haideți acasă, că am pentru voi și pentru familiile voastre un plan".

  De asemenea, din păcate, nu l-am auzit vreodată pe președinte să propună vreun plan concret pentru a asigura condiții de viață cât de cât normale pensionarilor.

  Aceste lucruri aș fi vrut să le aud de la Președintele României. Din păcate, președintele Traian Băsescu a jucat "la mic", s-a pierdut în lucruri mărunte și în bătălii inutile. A văzut peste tot comploturi și dușmani.

  Doamnelor și domnilor,

  O țară progresează doar prin viziunea conducătorilor săi. Iar exemplele din istorie sunt nenumărate. Vă dau 3 exemple:

  - este vorba de Robert Schumann și construcția Uniunii Europene;

  - este vorba de Mihail Gorbaciov și dispariția Cortinei de Fier;

  - este vorba de Helmuth Kohl și reunificarea Germaniei.

  Acești oameni s-au ridicat deasupra vremurilor și le-au schimbat. De astfel de conducători are nevoie și România de astăzi, de oameni politici cu viziune pentru cetățenii lor și nu cu viziune îngustă a viitorului lor politic.

  Traian Băsescu vorbește poporului despre oligarhi, despre grupuri cu interese, despre hoți, despre derbedei politici, despre valize de bani. Sigur că dă bine la televizor. Dar când este întrebat "Care valize?" dă din umeri. Traian Băsescu este, de fapt, un maestru al vorbelor bine ticluite, dar, din păcate, un om care nu a construit nimic în viața lui.

  Ce poate spune Traian Băsescu că a construit? Ce va rămâne în urma lui Traian Băsescu? Va rămâne un Traian Băsescu președinte de stânga, populist, care condamnă comunismul? Va rămâne un Traian Băsescu fost securist care manipulează dosare?

  Din sală: Uite cine vorbește!

   
   

  Domnul Dan Voiculescu:

  Va rămâne un Traian Băsescu care interferează cu justiția și cu procuratura? Va rămâne un Traian Băsescu care a învrăjbit România!

  În întreaga sa carieră politică, Traian Băsescu a jucat un singur rol: rolul de victimă. Un om care nu a reușit nimic dând vina mereu pe alții.

  Deși a condamnat comunismul, Traian Băsescu se dovedește a fi un marxist în ceea ce privește ideologia, un stalinist, în ceea ce privește poliția politică și un demn comunist, în ceea ce privește prestația politică și economică.

  Doamnelor și domnilor, prin această prismă, votul de astăzi al Parlamentului este fundamental un vot politic. Vrem să privim spre viitor sau să ne întoarcem spre trecut? Vrem bunăstare sau vrem circ permanent? Eu vă propun să votăm cu viziune pentru viitor, cu realism față de prezent și cu gândul la români. PC va vota pentru suspendarea și pentru trecerea lui Traian Băsescu în istorie, căreia va trebui să-i dea socoteală.

  Nu vă mulțumim, domnule președinte Traian Băsescu, nu ați făcut nimic bun pentru România și nu veți face vreodată. Sper că domnul Băsescu are o minimă onoare și își va da demisia, sper că nu s-a răzgândit.

  Vreau să vă propun, domnilor președinți Văcăroiu și Olteanu, ca parlamentarii să rămânem în sală, după vot, timp de 5 minute, să aflăm de demisia domnului președinte. (aplauze)

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc, domnule senator. Ați consumat 7 minute din 10 care revin Grupurilor parlamentare ale PC.

  Din partea Grupurilor parlamentare ale minorităților naționale de la Camerei Deputaților, domnul deputat Varujan Pambuccian.

  Aveți cuvântul, domnule deputat.

   
   

  Domnul Varujan Pambuccian:

  Vă mulțumesc, domnule președinte.

  Vă mărturisesc că este prima oară când am un mandat imperativ din partea grupului, așa că voi spune exact fraza cu care am fost mandatat să vin aici și care este formată din două cuvinte: "Rămânem consecvenți". Adaug și un final din partea mea: "Vă mulțumesc." (aplauze)

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc, domnule deputat. Sper că nu veți fi aspru criticat pentru această depășire a mandatului. Au rămas 5 minute și 30 de secunde din cele 6 minute care reveneau grupului dumneavoastră.

  Din partea parlamentarilor independenți, domnul deputat Cristian Boureanu. Aveți cuvântul, domnule deputat.

  Domnule deputat, conform înțelegerii dintre parlamentarii independenți aveți 9 minute și 20 de secunde.

   
   

  Domnul Cristian Boureanu:

  Doamnelor și domnilor,

  Stimați colegi,

  Ne aflăm într-un moment trist și nu mă așteptam să ajungem la acest moment după 17 ani de democrație. În mod sigur, nu după alegerile din 2004 și mă refer, în primul rând, la colegii mei liberali sau peneliști. Astăzi nu asistăm la o dezbatere pe teme politice sau constituționale. Suntem martori - și unii dintre dumneavoastră participanți - la o lovitură de stat deghizată de mântuială sub masca democrației. (discuții, rumoare, vociferări, râsete)

  Numai așa se explică de ce un grup de oameni, cu o legitimitate îndoielnică, încearcă dărâmarea șefului statului și nu mă refer la colegii noștri parlamentari.

  Complotiștii nu asigură celui descăunat un proces corect. La fel, coaliția antiprezidențială ignoră verdictul Curții Constituționale care spune clar că șeful statului nu a încălcat legea supremă.

  Nu Constituția, nu prerogativele șefului statului, nu partidele, nu Parlamentul sunt astăzi în discuție. Este vorba de fapt despre răzbunarea câtorva oameni, tulburați de la aranjamentele lor, împotriva celui care le-a strict sistematic jocurile. Iar în această turbulență sunt antrenate și compromise partidele, instituțiile statului și procesul de reformă în România, probabil pagube colaterale pentru PNL, PSD, PC și PRM. (rumoare, discuții)

  Și dacă tot s-a vorbit aici despre obligațiile și drepturile șefului statului și procesul de reformă, dacă tot s-a vorbit aici despre obligațiile pe care le avem ca oameni politici, aș vrea să fac și eu comentariu.

  După coaliția antiprezidențială, președintele ar trebui să aibă un singur drept: dreptul de a rămâne tăcut, orice ar spune urmând să fie folosit împotriva sa. Și a adăugat un coleg de la PD, ar trebui să aplice o singură lege: omerta, legea tăcerii. (rumoare, discuții)

  Domnilor colegi, în special liberali, nu avem nevoie de un președinte pentru liniștea noastră, așa cum ne propunea PSD-ul prin anii 1990, avem nevoie de un președinte jucător pentru liniștea românilor.

  Dacă tot discutăm despre ce ar trebui sau nu să facă președintele, poate ar trebui să vorbim și despre obligațiile politicienilor și despre responsabilitatea în politică. Noi toți, indiferent de partid, avem obligația să respectăm legea și când ne convine, și când nu ne convine.

  Ceea ce se întâmplă astăzi aici, este un caz în care Parlamentul nesocotește avizul garantului suprem care veghează asupra Constituției. De ce? Pentru că verdictul Curții Constituționale nu convine.

  Avem obligația să fim coerenți. În actul prin care cerea suspendarea lui Traian Băsescu, PSD îi reproșa că a criticat public verdicte ale Curții Constituționale și că a discreditat CSM și Parlamentul prin acuzații fără fond. Chiar ieri, președintele aceluiași PSD, încerca să destabilizeze și să compromită printr-o lovitură 4 instituții ale statului: Curtea Constituțională, SRI, SIE și Administrația prezidențială.

  În logica aplicată președintelui, Mircea Geoană ar trebui să se suspende și el. Avem obligația de a respecta voința electoratului. Milioanele de voturi cu care Traian Băsescu a fost desemnat președinte sunt mai importante decât 200 de voturi târguite ca la piață și traficate pe la colțurile Parlamentului ca să iasă numărul necesar pentru suspendare. Avem obligația să nu ne batem joc de banul public, suspendarea președintelui, urmată de referendum sau de alegeri prezidențiale anticipate, este o campanie costisitoare de imagine, concepută de PSD, PRM, PC și PNL și plătită de la bugetul statului.

  Avem obligația de a răspunde pentru deciziile noastre. Nu este corect să ne ascundem în spatele votului de conștiință ca să nu spunem cum votăm la suspendarea lui Băsescu.

  A lăsa o decizie de un asemenea impact la latitudinea fiecăruia și ce o ieși, o ieși, este ca și cum ai guverna țara dând cu banul. Dar domnul Tăriceanu chiar guvernează, dând cu bani în dreapta, dar mai ales în stânga, în ultima perioadă.

  Nu este corect nici să ne ascundem în spatele unei majorități parlamentare obscure ca să trecem legile. Este dreptul oricăror partide să se alieze, dar trebuie să o facă în mod deschis și să-și asume răspunderea.

  De ce nu vin domnii Geoană și Tăriceanu să ne spună cinstit că da, ei vor suspendarea lui Traian Băsescu pentru că nu tace din gură? Ar fi cinstit să admită că manevrele împotriva președintelui, inclusiv cea de azi, au menirea să ne abată atenția de la un alt fapt.

  La Guvern, în 2004, PSD a fost dat afară pe ușă. În 2007, PSD a revenit în Guvern pe fereastra lăsată deschisă de Călin Popescu Tăriceanu.

  Aceasta este realitatea României de astăzi. Asistăm de la începutul anului la restaurația PSD, cu binecuvântarea PNL-ului, iar șeful statului, prin criticile sale, ar fi putut fi o piedică în calea restaurației.

  Acesta a început cu blocarea Legii ANI în Parlament și s-a desăvârșit odată cu scoaterea PD de la guvernare și constituirea Cabinetului Tăriceanu 2 sau poate ar trebui să-l numim Cabinetul lui Geoană 1. În acest moment, PSD s-a cocoțat din nou la putere, iar, din păcate, partidul istoric, PNL, este pe post de "aprodul Purice" pe spinarea căruia calcă stăpânul ca să încalece. (rumoare, discuții)

  Cabinetul Geoană 1, condus de un premier pe care, în mod bizar, îl cheamă Tăriceanu, s-a abătut deja în numai două săptămâni de la programul alianței pe care pretinde că-l respectă. În locul retrocedării proprietăților, avem o lege pentru chiriașii din casele naționalizate. Nu spun că e rău, dar e o măsură din programul PSD, partid care ni se spune că nu este la guvernare.

  În locul eliminării incompatibililor din sănătate, demers început anul trecut, asistăm acum la eliminarea incompatibilităților. De lupta anticorupție, prioritate în anul 2005, la PNL nu se mai aude nimic. Îi reamintesc premierului că și-a asumat răspunderea atât pe pachetul de reformă în sănătate, cât și pe cel vizând proprietatea și reforma în justiție. Cum însă Tăriceanu confundă guvernul cu un SRL personal, s-a gândit, probabil, că este vorba de o răspundere limitată, pe un an sau doi.

  Nu în ultimul rând, s-a renunțat definitiv la introducerea votului uninominal.

  L-aș ruga pe primul ministru să nu mai vorbească despre programul de guvernare al alianței. Ar compromite astfel singurul lucru pe care l-a păstrat de la aceasta. În momentul de față, nu guvernează după programul alianței, ci după ordinele PSD. Și aceasta este grav pentru România abia devenită membră a Uniunii Europene.

  Cu PSD la putere nu ne-am fi integrat în Uniunea Europeană. (rumoare, discuții) PSD era corigent la integrare, având stegulețe roșii la mai multe materii. Probabil că în ochii Uniunii Europene, arătăm ca o clasă care, în ziua inspecției, l-a trimis acasă cu bilet de voie pe corigentul clasei pentru ca acum să se vadă că tot acesta face, de fapt, ordine în școală.

  Tare mă tem că după ce am trecut inspecția, riscăm să ratăm examenele finale!

  Toate aceste lucruri le-a spus într-o formă mult mai dură și președintele Traian Băsescu. Aceste afirmații pentru care eu, întâmplător, am imunitate, pe șeful statului îl pot costa funcția. Coaliția antiprezidențială PNL, PSD, PC, PRM și - oare? - UDMR vrea să-l transforme pe șeful statului în singurul om din România care nu are dreptul la liberă exprimare. Apropo, domnilor, acesta este un drept garantat de Constituția pe care pretindeți că o apărați!

  Dragi colegi, vă cer, colegial, să vă gândiți bine la votul de astăzi. Un vot pentru suspendarea președintelui înseamnă un cec în alb acordat liderilor voștri, care nu au fost capabili nici măcar să vă spună ce contracandidați vor arunca în luptă.

  Dacă pe ei orgoliile sau interesele i-au orbit, gândiți dumneavoastră limpede pentru ei și pentru partidul din care faceți parte. Pentru că nu aveți aceleași orgolii și nu împărtășiți aceleași interese. Votați după cum vă dictează conștiința și nu după cum vă dictează șefii de partid.

  Parlamentarii PLD - Partidul Liberal Democrat - vor vota, firește, împotriva acestei lovituri de stat care nici măcar nu are aparențele unui demers politic corect.

  Dacă, în final, coaliția antiprezidențială îl va suspenda pe Traian Băsescu, PLD este pregătit să intre în campania electorală de partea actualului și viitorului președinte.

  Vă așteptăm și pe dumneavoastră în campanie, domnilor Tăriceanu și Geoană. Vă așteptăm să explicați de ce sunteți împotriva reformei în justiție, de ce ați început să blocați reforma în sănătate, de ce nu duceți până la capăt reforma în domeniul concurenței, de ce tărăgănați descentralizarea administrației de stat? Aveți multe răspunsuri de dat pentru că sunteți la putere și aveți responsabilități pe care vi le-ați asumat. Aici mă refer la PSD, acționarul majoritar al guvernării și la PNL, acționarul minoritar.

  Verdictul final nu se dă azi, aici. Ne vedem la urne, dacă aveți curajul. (rumoare, discuții, vociferări, aplauze)

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc, domnule deputat. A fost o ușoară depășire a timpului, dar domnul Rușanu mi-a făcut semn că se dă timp de la PNL.

  Din partea Grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat, domnul deputat Cristian Rădulescu. Vă rog, domnule deputat. (rumoare, discuții)

   
   

  Domnul Cristian Rădulescu:

  Domnule președinte,

  Stimați colegi,

  În urmă cu câteva săptămâni, demersul de suspendare începuse ca un exercițiu democratic pe care îl aproba și președintele în exercițiu al României, care ne dădea șansa să probăm că suntem într-o democrație consolidată, în care putem să jucăm jocuri de miză foarte gravă, cum ar fi suspendarea președintelui, pentru a apăra Sfânta Constituție pe care, cu greu, am pus-o în operă în țara noastră.

  După un timp s-a văzut că acest demers s-a dezbrăcat de orice fel de haină de constituționalitate și acum ni se arată în toată goliciunea lui perversă. Nu e nici pe departe un demers constituțional, este o simplă răzbunare mafiotă! (discuții, rumoare, vociferări, aplauze, râsete)

  S-a dovedit că nu setea de principii îi mână pe inițiatorii acestui demers, nu dorința de a șlefui relațiile dintre puterile statului, nu setea de adevăr și nu dorința de a apăra Constituția.

  Se părea, la un moment dat, că acești așa-ziși cavaleri ai dreptății din diverse partide au îmbrăcat platoșa lucitoare, s-au suit pe cai albi și au început să zăngăne armele democrației în fața mulțimii uimite de ce se întâmplă, pentru a merge și a apăra Sfânta Constituțiune de încălcările la care o supune păgânul Traian.

  Acum câteva zile au venit câțiva mesageri de la Sfânta Constituțiune care ne-au spus că aceasta este bine merci, nu se simte deloc încălcată, are relații de bună vecinătate cu acest Traian, care este drept că îi face vizite mult mai dese decât precedenții locuitori ai Palatului Cotroceni, dar toate acestea în limitele decenței și respectului.

  S-a dovedit până la urmă că falnicul alai era o mascaradă pusă la cale de niscaiva baroni pe care îi tot sâcâia acest Traian și le făcea zile negre și nopți albe, după ce hotărâse să lase slobodă mulțimea, să intre în turnul în care se află arhiva și din care au început să iasă la iveală tot felul de grozăvii referitoare la acești baroni, despre cum și-au obținut blazoanele, despre cum și-au făcut averile, despre cum și cu cine petreceau în tinerețile lor, lucru de neadmis.

  Iar mulțimea, până la urmă, s-a dovedit a nu fi de data aceasta prostime, din moment ce s-a prins repede de tărășenie și a trecut, în marea ei majoritate, de partea împricinatului. Așa stau faptele.

  Stimați colegi, nu trăim momente faste pentru democrație! În momentul de față asistăm la un joc nociv, aparent cu mijloace democratice, dar care ne duce până la marginea democrației.

  În aproape toate situațiile prevăzute în Constituția din 2003, Curtea Constituțională are voința supremă în relația cu Parlamentul, cu o singură excepție. După cum am modificat noi Constituția în 2003, chiar dacă toți deputații și senatorii ar fi de altă părere decât Curtea Constituțională, hotărârea acesteia rămâne valabilă. Cum spunea cineva, "deasupra Curții Constituționale, în acest moment nu este decât Dumnezeu".

  Într-un singur caz Curtea Constituțională hotărăște, dar ceea ce hotărăște ea, are valoare de aviz consultativ pentru Parlament și este vorba de suspendarea președintelui. Dar asta nu înseamnă că ceea ce spune Curtea Constituțională nu are valoare și autoritate pentru noi.

  Iar noi ne punem împotriva hotărârii Curții Constituționale, deși aceasta a spus că demersul este neconstituțional!

  Trăim în plin Caragiale, stimați colegi. Adică, așa cum spunea Caragiale, "curat neconstituțional" coane Mircică - de exemplu - dar umflă-l pe Băsescu. Precedentul este grav. Nici nu mai contează votul care va fi azi. Va fi pentru, va fi împotrivă... Contează că în ciuda a ceea ce s-a hotărât, demersul acesta de suspendare a președintelui continuă, fiindcă de acum înainte orice președinte al țării, domnule Geoană, domnule Vadim Tudor, domnule Tăriceanu, domnul Marco Bela - care vă doriți să fiți, poate, președinți - orice președinte al României va putea fi suspendat sau amenințat, șantajat cu suspendarea de un grup de interese format pe moment, obscur și care este împotriva lui. În acest moment am ajuns cu Constituția și cu democrația României.

  Sunt lucruri pentru care factura va trebui plătită și momentul acesta va veni foarte repede, în momentul în care electoratul a cărei voință a fost întoarsă cu totul și cu totul în partea contrară de către actuala clasă politică, se va prezenta din nou la urne.

  Într-un fel, încercarea de suspendare a președintelui are un avantaj. Ea ne permite să scoatem la suprafață mizeriile clasei politice. Din acest motiv, suntem alături de președintele țării, Traian Băsescu, care are și legitimitatea, și curajul să continue să spună adevărul. Vă mulțumesc. (rumoare, discuții, aplauze)

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc, domnule deputat. Ați consumat 5 minute, au mai rămas 9 minute din timpul alocat Grupurilor parlamentare ale PD.

  Urmează, din partea Grupurilor parlamentare ale PSD, domnul deputat Victor Viorel Ponta.

  Aveți cuvântul, domnule deputat. (discuții, rumoare, vociferări)

  Eu am zis 9 minute, dar dacă vreți 8, nu e o problemă.

   
   

  Domnul Victor Viorel Ponta:

  Stimați colegi, situația e gravă, nu cum spune domnul Boureanu, dar e destul de gravă, pentru că ceva mai devreme am primit și eu un bilețel și un cadou, un obiect.

  În bilețel scrie așa, sper să nu fac o indiscreție:

  "Dragă Traiane,

  Dacă azi pleci de la Cotroceni, te rugăm să nu uiți următoarele:

 • să iei urnele cu voturile pe care le-a furat PSD-ul ca să ieși tu președinte;
 • să iei "țepele" care ți-au rămas la Cotroceni pentru că domnul Videanu a făcut parcări la Piața Victoriei;
 • să nu uiți dosarele judecătorilor de la Curtea Constituțională;
 • să nu uiți insigna pe care i-ai dat-o lui Emil Boc în fața camerelor de luat vederi și i-ai luat-o imediat înapoi;
 • să nu uiți bilețelele de la Călin sau de la Dinu sau de la altcineva;
 • să nu uiți permisul de conducere care ți-a fost luat după vestita petrecere de la Golden Blitz;
 • să nu uiți statuia de aluminiu primită de la domnul Stolojan;
 • să nu uiți scrisorile de dragoste de la Emil Boc și cartea cu Carol al II-lea pe care te-am tot rugat să o citești și nu ai vrut să o citești;
 • ai grijă unde te muți și vezi cine-ți este vecin, că s-ar putea să-ți ia locul;
 • să stingi lumina și să sperăm că după tine va fi un alt fel de președinte, nu numai un alt președinte."

  Este semnat. Semnează: Mircea, Călin, Dan, Cornel, Marco, Vasile, Radu, Sorin și mulți alții.

  Am primit și un cadou pentru domnul președinte. I-l las aici, că poate vine. Este o clepsidră cu nisip, exact pentru 5 minute. (rumoare, discuții, râsete, aplauze)

  Sunt convins că după ce vom vota, se va găsi un prieten al președintelui - de la PLD sau de la PD - care o va întoarce și, din acel moment, România poate va începe să trăiască un pic mai bine.

  Să votați bine! (discuții, aplauze, râsete)

 •  
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc, domnule deputat. Ați consumat 3 minute. Au mai rămas 17 minute Grupurilor parlamentare PSD. (discuții, rumoare, vociferări)

  Din partea Grupurilor parlamentare al PC, domnul deputat Sergiu Andon. (discuții, rumoare, vociferări)

   
   

  Domnul Sergiu Andon:

  Domnilor președinți ai acestei importante ședințe,

  Doamnelor și domnilor parlamentari ai României,

  Nu-mi iese din gând amintirea serii de 12 decembrie 2004, când grupuri importante de nehotărâți s-au repezit la urme, alarmați de zvonul că adversarul lui Băsescu fură alegerile. Acum, se știe că a fost o minciună lansată de Traian Băsescu.

  Începutul acestui mandat prezidențial s-a bazat pe o minciună, a continuat în minciună și se sfârșește în minciună.

  N-am să trec în revistă vicleșugurile, sforăriile, insultele, zicerile demagogice, incitările celor 28 de luni de mandat. Sunt câtă frunză, câtă iarbă.

  Dacă Traian Băsescu ar putea prezenta țării, în primul rând, un singur fapt pozitiv de construcție instituțională, de întărire a statului de drept, de asigurare a echilibrului și bunei funcționări a puterilor în stat, ar fi venit astăzi aici și le-ar fi înfățișat, dar nu are ce spune, pentru că domnia pe care a exercitat-o nu a fost decât un lung parastas cu gogoși otrăvite. Toți au fost proști, ca el să pară deșteptul, toți au fost ticăloși, ca el să pară onestul, toți au fost hoți, ca el să pară judecătorul.

  Sigur că societatea românească, politica ei, politicienii, justiția, funcționărimea au păcatele lor, dar nu dai foc la casă, ca să stârpești gândacii. El nu a criticat, a demonizat, nu a îndreptat,a distrus, nu a construit, a pârjolit. Ținta lui a fost subminarea încrederii populației în instituțiile statului, discreditarea valorilor fundamentale ale națiunii, inclusiv școala și biserica.

  Amintiți-vă în ce context festiv a îndemnat elevii să fie vagabonzi, dându-se ca exemplu suprem. Amintiți-vă cum a încercat să îndrepte cușca cu șobolani a CNSAS-ului către preoțime.

  Ieșirea din scenă se face cu noi explozii de minciuni. Am urmărit cu toții ultimele două declarații. Iată câteva dintre minciunile lor esențiale.

  Curtea Constituțională - se spune în declarații - i-ar fi dat un verdict de corectitudine. Fals! Curtea Constituțională a dat nu un verdict, ci un aviz și a constatat nu corectitudine, ci comportamente neconstituționale, pe care le-a atenuat stângaci, ca să nu pară abateri grave, după cum urmează:

  În șase ipoteze, Curtea Constituțională apreciază că încălcările au fost reale, însă, chipurile, nu ar fi produs efecte juridice.

  În cinci ipoteze, Curtea Constituțională reține că, pentru dovedirea faptelor, se invocă notorietatea lor, însă, ca instanță, nu s-ar putea pronunța pe baza notorietății. Transferă deci verdictul în competența Parlamentului. Și o face explicit.

  În două ipoteze a considerat că purtările președintelui sunt incorecte, dar acesta beneficiază de imunitate, fiind opinii și preferințe politice. Deci, e mahalagiu cu diplomă.

  Numai în cinci ipoteze a considerat că încălcările Constituției nu ar fi dovedite.

  Am să mă opresc asupra acestei ultime categorii, pentru că pare cea mai favorabilă domnului Băsescu, și am să dau un exemplu.

  Va observa oricine cât de abulic este avizul Curții Constituționale. Toată lumea știe că Traian Băsescu a periclitat, ca nimeni altul, relațiile internaționale ale României, răcindu-le, pe rând, cu Franța, cu Uniunea Europeană, cu Serbia, cu Moldova, cu Rusia și așa mai departe. Toată lumea știe că a trâmbițat proiecte nesăbuite, grandomane, semidocte, punând în derută cancelariile diplomatice și pe cea română, în primul rând.

  Ei bine, la pagina 16 a avizului, Curtea Constituțională conchide că - citez -: "Nu rezultă dacă declarațiile amintite au avut consecințe juridice dăunătoare în relațiile internaționale ale României."

  Un simplu țăran ne poate spune că în politica externă, atunci când în scenă intră șeful statului, orice zâmbet sau grimasă, felul de a strânge mâna sau de a nu strânge, modul de a se îmbrăca produc consecințe. Un simpul "hă... hă..." poate îngheța relații migălite în ani de zile. Politica externă nu se concepe la cârciumă, diplomația nu se practică în slip.

  Nu știu de ce judecătorii constituționali nu și-au adus aminte de cuprinsul art.102 din Legea fundamentală, care acordă Guvernului răspunderea și realizarea politicii externe a țării. Acapararea acestei prerogative nu este, oare, o încălcare gravă, dintre cele mai grave, ale Constituției?

  O altă deformare grosolană a și așa peticitului aviz al Curții Constituționale, făcută de Traian Băsescu în ultimele declarații, este diversiunea că ședința noastră de astăzi, propunerea de suspendare ar fi neconstituțională. Numai panica, disperarea pot explica o încercare atât de rudimentară de inducere în eroare. În circa zece locuri, mai exact, în cel puțin zece locuri, avizul Curții însuși îndeamnă și încurajează Parlamentul să se pronunțe el, Parlamentul, cu deplină competență constituțională, asupra suspendării.

  După ce a ponegrit tot ce putea ponegri, ca instituție sau ca valoare fundamentală a comunității României, în declarațiile sale finale de scelerat încolțit, Traian Băsescu a trecut și la ponegrirea celei mai sărmane dintre comorile de suflet ale acestui popor modest: liniștea.

  Declarând că liniștea e pentru hoți, Traian Băsescu a atentat la cel mai simplu avut al românului, jignind cea mai mare parte a profesiilor, de la grădinar, la informatician, de la cioban, la filosof, care se ostenesc în liniște.

  În plus, a lansat o ultimă gogoașă otrăvită. Hoților, cum s-a și spus de la această tribună, nu le este caracteristică liniștea, cum pretinde, luându-și adio, Traian Băsescu, ci tupeul și gălăgia de a striga "Prindeți hoțul!", arătând după alții.

  Astăzi, vom asista la ultima minciună. Îmi pare rău, dar îmi exprim opinia, contrazic doi mari oratori, care au luat cuvântul înaintea mea, referindu-mă inclusiv la prezența clepsidrei.

  După părerea mea, va urma minciuna celor cinci minute, care vor dura cât veacul. Ceasul lui Traian Băsescu se va opri la anunțarea rezultatului votului. Nu-și va da demisia, cred eu. Și n-o va face, pentru că îi e frică de electorat, în primul rând. Cu ce să se prezinte în fața poporului român? Cu cele 28 de luni de vrajbă și pârjol?

  A declarat, la începutul mandatului, că joacă totul pe o singură carte - Constituția. A jucat...

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  V-aș ruga să încheiați, domnule deputat.

   
   

  Domnul Sergiu Andon:

  Este ultima frază, domnule președinte.

  A jucat pe Constituție, doamnelor și domnilor, a jucat cu picioarele.

  Senatorii și deputații Partidului Conservator vor vota în consecință, apărând Constituția, înfruntând pornirile dictatorului. (Aplauze.)

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Mulțumesc foarte mult.

  Stimați colegi, vreau să vă anunț că Grupurile Partidului Social Democrat mai au la dispoziție 10 minute, Grupurile Partidului Democrat, 9 minute, iar independenții, 9 minute.

  Dau cuvântul doamnei deputat Leonida Lari. Este, da? Deci, aveți 4 minute și jumătate la dispoziție. Independenții mai au o luare de cuvânt, domnul Cozmin Gușă.

  Deci, după doamna Leonida Lari urmează domnul deputat Cezar Preda.

   
   

  Doamna Leonida Lari-Iorga:

  Domnule președinte, stimați colegi,

  Dacă în Parlamentul României se vota Legea lustrației, astăzi, nu ne-am fi pomenit cu acest complot, bine concertat, la adresa instituției prezidențiale, pentru că mulți dintre acei cu musca pe căciulă nici nu ar fi avut dreptul la vot.

  Așadar, astăzi avem o zi de mare cotitură pentru destinele românilor. Într-adevăr, se hotărăște soarta Țării.

  Pentru a nu comite, însă, greșeli, pentru a nu avea nici o umbră de tăgadă, va trebui să analizăm împreună, prin metoda comparației, activitatea celor trei președinți de după 1989: Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu.

  Începem cu domnul Ion Iliescu, ca să nu zic tovarășul.

  Ion Iliescu a câștigat puterea după lovitura de stat din 1989. Cum se poate - sună întrebarea mea - să construim ceva solid, nobil, plăcut Domnului, pe sânge, pe oase de oameni, care au murit de moarte nevinovată? Cum se poate să respecți valorile democratice, când te înconjori de o suită de beneficiari, de o clientelă lacomă și abjectă, cu mâinile pătate de sânge, de sângele copiilor noștri, și nu numai din România, ci și din Transnistria? (Vociferări din sală. Rumoare.)

  Cum se poate... Aș ruga-o pe doamna Buruiană să mai tacă din gură, că numai prostii spune. (Aplauze.)

  Cum se poate să te declari, la Iași, patriot, precum s-a declarat tovarășul Ion Iliescu... (Vociferări din sală.)

  Vă rog frumos, eu v-am ascultat, cu precădere. Vă rog frumos!

  Domnule președinte, luați în vedere că pierd din minute!

  Așadar, să te declari patriot, la Iași, într-o parte a Moldovei lui Ștefan, când ai recunoscut un stat în stat, altă parte a Moldovei lui Ștefan, republica Moldova. Adică aceeași RSS Moldovenească, atât că fără doi de "S". Aceeași RSS Moldovenească, făurită de imperiul sovietic! (Gălăgie în sală. Vociferări.)

  Ia mai tăceți din gură, că eu v-am ascultat! (Aplauze.)

  Patriotismul iliescian a condus la înăbușirea Mișcării de eliberare și de întregire națională din Basarabia, dând acest teritoriu pe mâna imperiului rus în revigorare, care voiește să refacă fosta URSS.

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  V-aș ruga să încheiați... (Intervenții neinteligibile din sală. Vociferări.)

   
   

  Doamna Leonida Lari-Iorga:

  Salvarea să vină la cei care sunt bolnavi la cap. De altfel, aș propune, ca toți parlamentarii să fie verificați la cap; nu numai președintele.

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Vă rog să încheiați! Mulțumesc.

   
   

  Doamna Leonida Lari-Iorga:

  Da, nu numai președintele!

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Vă rog să încheiați...

   
   

  Doamna Leonida Lari-Iorga:

  Iată că zilele acestea se repetă încercarea forțelor imperialiste ruse, în Basarabia, în ce privește federalizarea aceastei republici. Stau împreună de vorbă tovarășul Putin cu tovarășul Voronin, pe tema asta.

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Mulțumesc, doamna deputat.

   
   

  Doamna Leonida Lari-Iorga:

  Nici un mulțumesc. Mai am ceva de spus în legătură cu domnul Constantinescu.

  Domnul Constantinescu Emil a câștigat puterea, păcălindu-ne pe toți cu marea lui credință în Domnul și în neam, facându-se a uita de trecutul său comunist, făcând cadou ucrainienilor Bucovina de Nord, Ținutul Herța.

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Doamna deputat, vă rog să încheiați!

   
   

  Doamna Leonida Lari-Iorga:

  Domnule Văcăroiu, nu vă supărați...Eu închei, închei acum.

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Vă iau microfonul. Vă rog să încheiați!

   
   

  Doamna Leonida Lari-Iorga:

  Vă rog, așteptați! Am de trecut la tovarășul Băsescu, dacă voi credeți că e tovarăș. Eu cred că este un domn, un adevărat patriot. Este primul președinte care a spus că următorul obiectiv al României este reunificarea țării într-o Europă unită. Nimeni altul, până la dânsul, nu a mai spus așa ceva!

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Doamna deputat, vă rog...

   
   

  Doamna Leonida Lari-Iorga:

  Domnul Constantinescu a trădat țara, cedând Bucovina ucrainenilor, domnul Iliescu a trădat țara, cedând Rusiei Basarabia, iar acest domn Băsescu ce a făcut?

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Doamna deputat...

   
   

  Doamna Leonida Lari-Iorga:

  Ce a vrut? A vrut să lupte împotriva corupției din țară, a stârpit cuiburile mafiote?

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Doamna deputat, vă rog să încheiați!

   
   

  Doamna Leonida Lari-Iorga:

  Dumnezeu lucrează prin popoare. Numai acel care, într-adevăr, slujește poporul său, acela e drept, nu cei doi președinți trădători, și Iliescu, și Constantinescu!

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Doamna deputat, vă rog...

   
   

  Doamna Leonida Lari-Iorga:

  Vedeți bine cum votați, să nu mergeți împotriva poporului vostru!

  Mulțumesc. (Doamna deputat Daniela Buruiană solicită drept la replică.)

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Doamna Buruiană, vă rog să luați loc. Vă rog, la sfârșit, după ce se termină tot. Vă rog! După ce se termină, vă dau cuvântul. Vă rog foarte mult!

  Invit la microfon pe domnul deputat Cezar Preda, din partea Grupurilor Partidului Democrat. Urmează domnul senator Șerban Nicolae.

  Domnule deputat, aveți cuvântul.

   
   

  Domnul Cezar Florin Preda:

  Mulțumesc, domnule președinte.

  Stimați colegi, stimați invitați,

  Se pronunță foarte des, aici, în această sală, în această instituție a democrației românești, cuvântul "liniște".

  Toată lumea dorește liniște. Când a fost dat afară de la guvernare Partidul Democrat, a fost făcut în numele liniștii. Când s-au amânat alegerile europarlamentare, același cuvânt a fost folosit: țara are nevoie de liniște. Când se pomenește despre amânarea alegerilor parlamentare pentru martie 2009, se invocă aceeași liniște de care are nevoie țara.

  Stimați colegi, și Ceaușescu invoca, în Piața Palatului, în ultimul miting, poporului român tot liniștea. (Aplauze.)

  Sper ca demersul dumneavoastră să aibă aceeași finalitate.

  În ceea ce privește afirmațiile care s-au făcut astăzi aici, mă văd nevoit să-mi schimb intervenția mea, în câteva minute, pentru că n-am văzut atâta demagogie, de când e acest Parlament în funcție. Partide care și-au făcut stindard și capăt de țară în a ataca acțiunile mafiote din România, pe care Traian Băsescu, ca Președinte al României, încearcă să le provoace, acum, au unit patria cu mafia. Acum, băieții deștepți stau la masă cu justițiarii de profesie. Acum, stânga stă la masă cu dreapta. Acum, totul este amestecat, pentru o singură rațiune: pentru că acești oameni au fost deranjați de ceea ce face Președintele României.

  Vreau să vă spun, stimați colegi, că este un demers care nu se încheie aici, cum spuneau și câțiva dintre cei care au luat cuvântul. Demersul dumneavoastră îl vom încheia la vot și acolo, indiferent de motivele care v-au determinat să jigniți nu numai un om, ci o instituție, va trebui să dăm socoteală cu toții.

  Cred, domnilor, că tot ceea ce se întâmplă astăzi, aici, este o rușine pentru ceea ce facem noi, pentru ceea ce am fost trimiși să facem noi, în această aulă a democrației. Și vă spun asta cu întreaga responsabilitate. Nu sunt un politician care am îmbătrânit în politică, în această sală. Am venit din lumea reală, am venit cu gânduri bune, am venit să fac ceva pentru țara asta și dacă prima mea acțiune este să particip în a demola o instituție fundamentală a statului, cum este Președinția, nu mă veți avea coleg.

  Vă mulțumesc. (Aplauze.)

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Deci, Grupurile PD mai aveți 5 minute.

  Stimați colegi, îl invit la microfon pe domnul deputat Cozmin Gușă și, după aceea, domnul senator Șerban Nicolae.

  Este aici domnul Cozmin Gușă?

  Mai aveți 4 minute. Aveți cuvântul, domnule deputat.

   
   

  Domnul Cozmin Horea Gușă:

  Domnule președinte,

  Stimați colegi și invitați,

  Ne aflăm într-un moment de cumpănă pentru România și observ, cu destulă neplăcere, că unii dintre colegi, după modelul președintelui Băsescu, confundă acest moment cu un concurs de înjurături.

  Rememorez că în 2004, mulți din această sală l-am sprijinit pe actualul președinte să ajungă acolo unde nu merita, dar, din fericire, la finalul anului, strada ne-a demonstrat că am fi avut dreptate. Valul portocaliu de entuziasm de pe străzi așa ne spunea.

  Mie, personal, într-un timp foarte scurt, n-a trecut nici o lună, Traian Băsescu a ținut să-mi demonstreze că m-am înșelat, motiv pentru care, în februarie 2005, la demisia mea din Partidul Democrat, îmi exprimam regretul că în loc de un Atatürk al României, am ajuns să punem la Cotroceni un președinte cu alură de Lucașenco, cele două obiective fundamentale ale sale, din acel moment, pe care și le-a urmărit în tot timpul mandatului, fiind destrămarea și distrugerea unui partid - Partidul Național Liberal, care l-a sprijinit să ajungă președinte, și, al doilea, o campanie pentru obținerea a cât mai multă putere, atâta cât nu i se cuvenea.

  Din fericire, nu a reușit să facă aceste lucruri, dar, din păcate, filmul a continuat ca după un scenariu, s-a făcut clovnul rece. Și asta ne-a deranjat foarte mult și ne deranjează în continuare.

  Am două mesaje pentru două grupuri politice, din două partide în care am fost membru. Un mesaj pentru Grupul PSD, pe care îi felicit pentru consecvență și pentru că au dus la capăt această inițiativă extrem de importantă pentru democrația din România, dar, în același timp, le reamintesc că noi, astăzi, nu ne luptăm împotriva lui Traian Băsescu, ci luptăm pentru demontarea unui model de președinte care face rău României.

  Am un mesaj și pentru foștii colegi de la PD, pe care îi salut cu plăcere, chiar și pe membrii Organizației PD București, care sunt la balcon, acolo, și au luptat alături de Traian Băsescu, și le reamintesc că Traian Băsescu nu mai este cel pe care-l credeau, un om curajos. Gestul de a-și da demisia nu este un gest de curaj, domnilor. Este un gest de lașitate, din dorința lui de a nu se prezenta în fața poporului, la referendum, de unul singur. A ajuns să-i fie frică de unul singur, în fața poporului, și dorește parteneri.

  Iar apropo de lașitate, îmi pare rău că trebuie să-l contrazic pe Victor Ponta sau pe Dan Voiculescu, dar îl cunosc mai bine pe Traian Băsescu. Nu mai rămâneți cinci minute în sală, pentru că nu-și va da demisia astăzi. Vor fi fel de fel de lucruri tehnice, la care va face referire.

  Un ultim mesaj pentru toată lumea. Astăzi jucăm responsabilitate contra subminarea siguranței naționale.

  Stimați colegi, votul pentru suspendarea președintelui Băsescu este un vot în interes național, pentru că un vot contrar înseamnă o contribuție la subminarea siguranței naționale, pe care nu ne-o putem permite.

  Vă mulțumesc.

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Mulțumesc.

  Invit la microfon pe domnul senator Șerban Nicolae. Va urma domnul senator Berceanu Radu.

  Domnule senator, aveți cuvântul, din partea Grupurilor Partidului Social Democrat. Vă rog!

   
   

  Domnul Șerban Nicolae:

  Mulțumesc, domnule președinte.

  Doamnelor și domnilor colegi,

  Am căzut și eu în capcana de a crede că domnul Traian Băsescu este un președinte-jucător și am pierdut o bună parte din discursul meu public, încercând să arăt că un președinte-jucător este în afara Constituției și în afara cerințelor unui sistem democratic european.

  În realitate, eram convins că, după Nicolae Ceaușescu, românii s-au săturat de un președinte-jucător.

  De fapt, domnul Traian Băsescu nu e un președinte jucător, este un președinte-vorbitor. Este un vorbitor și are impresia că, vorbind, are și dreptate.

  Și am să citesc din avizul Curții Constituționale o frază care ne spune totul despre efectul vorbelor domnului Traian Băsescu.

  "Opiniile, observațiile, preferințele sau cererile președintelui nu au, însă, caracter decizional și nu produc efecte juridice, autoritățile publice rămânând exclusiv responsabile pentru însușirea acestora, ca și pentru ignorarea lor."

  Cu alte cuvinte, dacă ceva s-a întâmplat în România, n-a fost, în nici un caz, datorită faptului că domnul Traian Băsescu a vorbit, ci rămâne și meritul, dar și responsabilitatea autorităților.

  Îmi pare rău că domnul Traian Băsescu nu este prezent aici, pentru că aș fi vrut să-i spun în față un lucru pe care îl spun cu toată amărăciunea.

  Da, domnule Traian Băsescu, ați încălcat Constituția. Indiferent ce credeți despre conștiința dumneavoastră, indiferent cum ați interpreta Constituția, indiferent cât ne-ați acuza, așa cum am văzut, din păcate, și astăzi, aici, că am fi mafioți, hoți sau mai știu eu cum, dumneavoastră ați încălcat Constituția, și ați încălcat-o grav, subminând autoritatea șefului statului.

  Am auzit puțin mai devreme un lucru care mi se pare ușor ridicol, și anume că Traian Băsescu este o instituție și că se subminează instituția Traian Băsescu. Bine că nu a spus că e o statuie.

  Spun acest lucru cu amărăciune, pentru că, în mod paradoxal, aș fi preferat să aflu că avizul Curții Constituționale este urmarea unui șantaj, decât să aflu că este rodul conștiinței judecătorilor de la Curtea Constituțională.

  Aș vrea să vă spun următorul lucru. "Vă asigur că am văzut reticența sistemului la schimbare, am văzut chiar disprețul, repet, disprețul, o spun cu toată responsabilitatea, disprețul unor oameni din CSM pentru interesul național, în favoarea intereselor lor, am văzut disprețul unei Curți Constituționale pentru interesul național" - spunea domnul Traian Băsescu, în mai 2005.

  Am spus atunci că acest lucru subminează autoritatea Curții Constituționale, discreditează această instituție, a cărei principală menire este să apere supremația Constituției. Din păcate, însă, am văzut o doză de lașitate, pe care mi-e greu s-o explic, și preferam, oricât ar fi de neplăcut, să cred că acest aviz, care se face un fel de preș, ca să spună că, din punct de vedere constituțional, domnul președinte Traian Băsescu miroase frumos. Să văd un act de demnitate!

  Mai fac însă o precizare. Domnul Traian Băsescu, în discursul de ieri, a mai dat încă o dovadă a faptului că nu înțelege Constituția. A spus că acesta este un verdict și că noi, dacă astăzi ne exprimăm prin vot, am încălca un verdict. Este un aviz, stimați colegi.

  Vreau să fac, cu această ocazie, și o remarcă. Nu mă gândeam ce-o să spună ceilalți colegi și nu eram pregătit pentru replici, dar m-am săturat să accept etichetări de genul "răzbunarea mafioților", "haite", "hiene" și așa mai departe, din partea unor terchea-berchea, care nu înțeleg un lucru: că eu le respect dreptul de a vota împotriva suspendării și nu-i insult, și nu-i critic pentru asta, e dreptul Domniilor Lor și același drept îl am și eu, și că ar fi fost normal să respecte dreptul de a-mi spune părerea, pentru că între mine și Traian Băsescu, credeți-mă, în materie de moralitate, nu cred că Domnia Sa are de câștigat.

  Am aflat de la Președintele României că hoții fură în liniște. M-am gândit la o campanie lansată de un post de televiziune în săptămâna dinaintea Paștilor, care se desfășura sub sloganul "Liniște, e Paștele!" Și mă gândeam că Președintele României, poate mai bun cunoscător, știe când fură hoții. Dar s-a mai spus aici, și copiii știu cum recunoști hoțul cel mai mare! El e cel care strigă primul și cel mai tare "Hoții!" (Intervenție neinteligibilă din sală, a domnului senator Corneliu Vadim Tudor.)

  E din înțelepciunea populară, domnule președinte. Nu aveți cum să aveți drepturi de autor, dar întâmplarea a făcut să vorbiți înainte. Era pregătită, oricum.

  Aș vrea să mai demontez și această șmecherie cu demisia - și eu înclin să cred că, după ultimul comunicat al Administrației Prezidențiale, nu se va produce - și de ce alegeri, și nu referendum.

  Pentru că la un referendum pentru demitere, președintele Traian Băsescu ar trebui să explice ce a făcut bun, de ce nu a făcut nimic rău și, în general, ar trebui să se prezinte singur.

  Or, Domnia Sa niciodată nu a putut să spună că a făcut ceva bun. Și cât a fost primar la capitală, în afară de demolări și de omorâri de câini, nu au reușit nimic, dar Domnia Sa se simte bine atunci când are contracandidați asupra cărora poate să împroaște cu noroi, pe care poate să-i acuze de orice rele, în speranța că, la un moment dat, electoratul va continua să accepte să fie mințit și să creadă că Traian Băsescu nu o fi el bun, dar este de preferat altora.

  Stimați colegi, aș fi vrut să nu vă bucurați de acest aviz al Curții Constituționale, mă refer, aici, la cei care se declară atât de indignați de dreptul nostru constituțional de a decide asupra suspendării președintelui, pentru că el nu ne face cinste.

  Cu riscul de a pierde la capitolul imagine, mi-ar fi fost jenă să spun că am fost contemporan cu o asemenea situație și, din calcule politice, am tăcut, m-am făcut că nu observ că Președintele României acuză de-a valma judecători, parlamentari, cetățeni obișnuiți, la urma urmei, oameni simpli, numai din dorința de a declara că este singurul care are dreptate.

  Este adevărat că tentația de a avea discursuri ironice sau bazate pe picanterii era destul de mare atunci când vorbim de Traian Băsescu. Consider că lucrurile sunt suficient de grave ca să nu acceptăm totuși că avem de ales între Parlament și președinte. L-am auzit, de asemenea, pe domnul Traian Băsescu spunând că se va întoarce la popor pentru ca poporul să aleagă dacă avem nevoie de președinte sau de Parlament.

  Stimați colegi, sunteți parlamentari, știți foarte bine că aveți dreptul la vot și aveți dreptul la conștiință.

  La noi nu s-a decis la partid, la PSD, că vom vota pentru suspendare, pentru că noi am inițiat acest demers, noi ne-am spus punctul de vedere atunci când am semnat această propunere de suspendare. Din acest punct de vedere, să știți că nu era nici un fel de dubiu.

  Noi am sperat că măcar o dată în viață veți avea un moment de demnitate, veți avea un moment de bărbăție, nu în sens fizic, ci în sens moral, politic, și veți vota așa cum vă dictează conștiința și vă veți gândi că decât să fii laș sau cioară - cum spune românul - o viață întreagă, vă puteți permite să fiți o zi vulturi.

  Stimați colegi, eu cred că votul de astăzi este un vot foarte important și că, înainte de a ne asuma un atribut, trebuie să ne asumăm o responsabilitate, responsabilitatea de a spune că șeful statului, indiferent cum este ales, trebuie să respecte regulile. Suntem primii care întărim instituțiile, dacă respectăm regulile.

  Dacă vom continua cu acuzații insultătoare, cu glumițe mai mult sau mai puțin reușite, vom submina și autoritatea instituțiilor, vom submina și rolul nostru în Parlamentul României.

  Eu cred că s-au spus suficiente lucruri și, de asemenea, aștept să văd că președintele măcar o dată se ține de cuvânt și că, în scurtă vreme, va începe să calculeze cele 5 minute.

  Vă mulțumesc. (Din acest moment, preia conducerea ședinței domnul președinte Bogdan Olteanu)

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc domnule senator.

  Din partea grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat are cuvântul domnul senator Radu Berceanu. Mai aveți la dispoziție 5 minute, domnule senator, aveți cuvântul.

   
   

  Domnul Radu Berceanu:

  Doamnelor și domnilor senatori și deputați, am să încerc în aceste 5 minute să explic puțin - poate nu pentru dumneavoastră, unii care veți participa în mod direct la ceea ce se întâmplă aici, și mai mult pentru cei care ascultă sau privesc la televizor - ce se întâmplă aici.

  Se încearcă o execuție politică, publică a Președintele României care, cu 2 ani în urmă, a obținut majoritatea voturilor românilor care au participat la alegerile prezidențiale. De ce? Din cu totul alte motive decât cele care sunt spuse, aici, în această sală sau sunt spuse oficial.

  Aici se vorbește de Constituție. Verdictul Curții Constituționale este foarte clar, dar nu mai este bun. Atâta vreme cât Curtea Constituțională a dat verdicte care au plăcut PSD-ului, în nici un caz nu au apărut bilețele ca cel de aseară. Imediat ce a îndrăznit Curtea Constituțională să dea un verdict care nu a mai plăcut, imediat s-au găsit unii, care să conteste deciziile Curții Constituționale.

  Noi, de la Partidul Democrat am avut și destule decizii care nu ne-au convenit, dar nu am îndrăznit niciodată să le contestăm și cred că acest lucru ar trebui făcut de către toți.

  Cine sunt cei care încearcă această execuție politică? O alianță extrem de ciudată, PSD-PNL-PRM-UDMR și era să uit, PC, care și așa nu are foarte mare importanță. Ce-i leagă pe toți aceștia? Ce ar putea să aibă în comun PSD-ul cu PNL-ul, când în mod normal ar fi trebuit să fie în tabere diferite? O serie întreagă de lucruri, care nu sunt de natură politică și nu sunt de aici din Parlament, sunt din spatele celor care conduc destine, cei care fiind membri PNL fac donații în campania electorală la PSD; membrii PNL primesc de la PSD rafinării și scutiri de datorii, tot felul de alte legături, decât vreun fel de legături legate de politică sau legături care țin de viața parlamentară.

  Sigur, și mai ciudată este alăturarea PRM-UDMR, probabil că o să aflăm ceva mai târziu cum poate fi explicată această legătură, pentru că eu nu pot s-o explic.

  Sunt două grupuri care votează după conștiință, înțeleg că ceilalți votează inconștienți. Cele două grupuri care votează după propria conștiință sunt cele care formează Guvernul PSD și UDMR, care au o singură conștiință: conștiința că dacă nu votează cum trebuie, o să primească un șut de la guvernare, de la PSD, cel care-i ține acolo în vitrină ca, pe de o parte, să preia toate relele și, pe de altă parte, să facă tot ceea ce decid ei.

  S-a spus, la început de tot, că președintele nu se poate încadra în parametrii constituționali. Eu cred că președintele nu a putut să se încadreze în felul în care ceilalți doi președinți au crezut că trebuie să se comporte ca aleși ai majorității românilor. Și anume, să acopere tot ceea ce se întâmplă urât mirositor și, câteodată, ziarele mai ridică câte un colțișor în ceea ce privește lumea așa-ziselor afaceri, care, de fapt, nu sunt altceva decât tuburi de dren montate de băieți deștepți la banii statului, ca să curgă în buzunarele lor.

  Am auzit multe lucruri și despre liniște, perioade liniștite. Sigur, a fost o perioadă liniștită 1992-1996, cea în care domnul Văcăroiu a fost prim-ministru și domnul Iliescu președinte, în care s-au întâmplat o serie de lucruri vesele. În afară de inflația de 300%, s-a întâmplat Bancorex-ul, s-a întâmplat Caritas-ul, s-a întâmplat Dacia-Felix, s-au întâmplat tot felul de operațiuni Țigareta, era embargoul iugoslav, așa că astfel de liniște bănuiesc că se dorește și acum.

  Președintele Traian Băsescu a făcut o serie întreagă de greșeli. S-a apucat să condamne oficial comunismul, când aici în sală sunt foarte mulți comuniști cunoscuți, cu state și cu funcții importante, și a crezut că toți aceștia nu se vor coaliza. Iată că s-au coalizat de la PRM la PSD, peste haturi și ponoare politice.

  S-a apucat să dea și foarte multe... înțeleg că toate dosarele care mai erau la SRI, ale fostei securități... și și-a închipuit că în Parlament, cei care au fost dovediți securiști... unul din șefii săi îmi spunea de un fost subaltern căruia îi spunea "Dan Țiganul" și iată că s-au coalizat, pentru că-i unește o legătură mai puternică decât eventualele mici adversități politice mimate pe aici.

  Acestea sunt adevăratele lucruri pe care le discutăm și urmează să ieșim din acest borcan de sticlă, construit de comunistul Ceaușescu cu ajutorul securiștilor, care i-au făcut să muncească pe mulți la acest palat, și să dăm ochii cu electoratul care s-ar putea să aibă alte păreri despre cum ar trebui să meargă înainte România.

  Vă mulțumesc.

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc foarte mult, domnule senator. Ați epuizat timpul alocat grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat.

  Din partea grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, domnul senator Puiu Hașotti. Mai aveți la dispoziție 11 minute, nu a vorbit decât domnul deputat Antonescu, până acum.

   
   

  Domnul Puiu Hașotti:

  Vă mulțumesc.

  Voi vorbi foarte puțin și vă mărturisesc că nu aveam intenția să vorbesc, dar m-a inspirat și m-a incitat mai ales ultimul vorbitor, dar și alți vorbitori din partea Partidului Democrat și un domn de la un partid nou apărut.

  Am să-l contrazic un pic pe prietenul meu Crin Antonescu, care și-a început frumosul lui discurs cu o observație, spunând că nu este... Așa este, nu este pentru noi, pentru oamenii lucizi, pentru oamenii democrați, pentru oamenii care înțelegem principiile după care funcționează instituțiile unei țări, dar domnul Traian Băsescu este, după opinia sa și după opinia colegilor de la Partidul Democrat și a slugilor de la PLD.

  Este pentru că Domnia Sa crede că "este în toate, este în cele ce sunt, este în cele ce mâine vor râde la soare", pentru că de acolo vine și domnul Traian Băsescu, care a fost bine mersi, împreună cu alți colegi de pe aici, de prin partea aceasta, coleg într-un sistem și într-un partid politic pe care, acum, îl înjură cu osârdie. Și văd că sunt și colegi, nu am să le pronunț numele, din jenă, care, până ar fi fost numit ministru, înjura cu osârdie pe cel care îl idolatrizează acum.

  Pentru toți acești colegi, care se lamentează că au fost dați afară de la guvernare pentru că s-au comportat haiducește, s-au comportat mișelește, pentru că numai așa știu să se comporte, pentru că sunt supărați că nu mai pot face afaceri mai mult decât dubioase, am să le spun o singură povestioară. Dumneavoastră v-o spun, celor care ne criticați pe noi, pe liberali.

  Se spune că, în pădure, s-au întâlnit cioara și privighetoarea. Cioara și privighetoarea au început o dispută pe tema cine cântă mai frumos. Au convenit ca judecător să le fie porcul și pariul era următorul: cea care va fi aleasă de porc, că ar cânta mai frumos, urma să-i scoată un ochi celeilalte. A croncănit cioara, a cântat privighetoarea; porcul, porc, a spus, "dumneata cânți mai frumos cucoană cioară". Cioara i-a scos un ochi suratei sale, care, mai mult îndurerată decât cu durere fizică, i-a spus "nu-mi pare rău că mi-ai scos un ochi, îmi pare rău că m-a judecat un porc".

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc, domnule senator. Au mai rămas 6 minute Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

  Din sală Drepturi la replică.

  Dacă vor fi drepturi la replică, o să le dau pe toate la sfârșit.

  Din partea parlamentarilor independenți, 40 de secunde, domnul deputat Aurelian Pavelescu.

   
   

  Domnul Aurelian Pavelescu:

  Domnule președinte, dragi colegi, ca să nu vorbesc mai mult de 40 de secunde, mi-am scris un scurt text.

  Pentru că a transformat Președinția într-un instrument al demagogiei și populismului, pentru că a transformat Președinția într-un bastion al necuviinței și al lipsei de moralitate, pentru că este lacom de putere și cinic, pentru că nu are prieteni și parteneri, ci numai subordonați și inamici, pentru că și eu iubesc România, pentru că reprezint Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și am obligația să apăr memoria lui Iuliu Maniu, lui Ion Mihalache și Corneliu Coposu, care au murit cu demnitate pentru crezul lor în democrație, pentru că trebuie să construim, pentru că trebuie să lăsăm România să respire, voi vota pentru suspendarea lui Traian Băsescu.

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc, domnule deputat.

  Din partea grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat, pentru 3 minute, domnul deputat Eugen Nicolicea.

   
   

  Domnul Eugen Nicolicea:

  Astăzi se încheie un mandat de președinte, dacă Traian Băsescu își va da demisia, ceea ce nu prea credem sau este o primă etapă pentru demiterea acestuia de către popor, adevăratul proces care se va intenta de către popor.

  Suspendarea pe care o dăm noi astăzi este perfect constituțională și au explicat colegii noștri și mai ales domnul Andon, decizia Curții Constituționale și anume că Parlamentul este cel care decide.

  Mandatul președintelui Traian Băsescu a început sub rău augur și am considerat chiar de atunci că nu se va sfârși bine.

  În primul rând, pentru că Înalt Prea Fericitul Teoctist nu l-a binecuvântat, acest mandat a fost un mandat nebinecuvântat și consider eu chiar blestemat. Vedeți și inclusiv calamitățile naturale care au urmat, față de calamitățile care au fost aduse prin fraudă electorală.

  Și primul act pe care l-a făcut președintele Traian Băsescu, după ce a depus jurământul, a fost o încălcare a Constituției. Și-a desemnat drept înlocuitor al primului-ministru un acolit, plătit de o altă firmă Luxten, cu care făcea afaceri la primărie, deși Constituția prevedea ca prim-ministru interimar să nu poată fi numit decât un membru al Guvernului. Faptul că această încălcare a Constituției nu s-a realizat s-a datorat faptului că primul ministru de atunci, Adrian Năstase, i-a citit din Constituție.

  Și astăzi, probabil că este primul pas în a se încheia acest mandat. Acest mandat se încheie într-o situație, care, spun eu, că nu face cinste nici României, nici președintelui. Și se vede ce susținători au, câtă vreme din partea reprezentantului PLD vorbește un umil reprezentant care-l consideră șeful statului, când această noțiune nu există, o fi poate șeful PLD-ului, iar din partea Partidului Democrat, un senator care a îmbătrânit și care confundă execuția cu Constituția, care confundă verdictul cu avizul, care confundă sau face glume proaste, confundând cunoștința cu conștiința și care, probabil, din cauza vârstei, mai rămânea să confunde răscoala de la 1907 cu colectivizarea. Rămânând cu astfel de susținători, evident că Traian Băsescu începe, astăzi, să-și încheie mandatul.

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc, domnule deputat.

  Din partea grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, ultimul vorbitor înscris, doamna senator Norica Nicolai.

   
   

  Doamna Norica Nicolai:

  Doamnelor și domnilor colegi, nu aș fi vrut să vorbesc, dar am făcut-o pentru a vorbi în avansul mitingului, care va avea loc la ora 18,00 în Piața Universității. În avansul acestui miting, aș vrea să spun un lucru: acest Parlament, convocat la ora 21,00 seara pentru ca un președinte să depună jurământul de credință pentru țară, a fost bun ca să valideze un președinte. În fața acestui Parlament, care este pus la indexul istoriei și care este hulit în fața poporului într-o viziune colectivă, într-o viziune globalistă și pur stalinistă, a depus jurământul domnul președinte Traian Băsescu.

  Nu vreau să trăiesc într-o țară în care un președinte depune jurământul în fața unei instituții democratice și nu-l respectă, nerespectând această instituție fundamentală a României, și nu numai a României, ci și a Uniunii Europene.

  Se vorbește de o Constituție, se vorbește de avize, dar despre ceea ce nu se vorbește este că în țara aceasta fiecare are un preț și că sunt unii capabili să găsească prețul fiecăruia, fie un dosar de securitate, fie apartenența la Partidul Comunist Român.

  Cred că democrație nu înseamnă nicicum astfel de abordări. Nu poți spune tuturor că sunt hoți, fără să demonstrezi și în doi ani și jumătate nu am văzut pe nimeni tras în țeapă pentru hoție. Ce trebuie să mai așteptăm? Să așteptăm încă 4 ani și să auzim doar vorbe? Pentru că în 2 ani și jumătate, stimați colegi, nu am auzit nimic decât vorbe, ori vorbele nu consolidează democrația.

  Constituția nu este întâmplătoare. Constituția este cea care, bună sau rea, trebuie respectată de toți. Și cel care merge pe stradă și votează cum dorește și cel care este în fruntea statului și trebuie să-i respecte pe toți, inclusiv pe cei de pe stradă și inclusiv acest Parlament, pe care-l hulește și căruia astăzi îi contestă legitimitatea.

  Suntem la fel de legitimi, domnule Traian Băsescu, și noi și dumneavoastră. Toți am venit aici datorită votului popular.

  Și aș vrea să spun un lucru, respectul față de Constituție nu este facultativ, el nu înseamnă că poți să faci ce trebuie și cum trebuie, așa cum vrei tu. Cred că acest lucru va trebui să stea în spatele conștiinței pe care, sigur, foarte mulți o avem, deși ne-o negați foarte mulți. Acest lucru trebuie să stea în spatele conștiinței cu care vom vota astăzi.

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc foarte mult, doamna senator.

  Am încheiat luările de cuvânt ale reprezentanților grupurilor parlamentare. Există o solicitare de drept la replică din partea doamnei Daniela Buruiană Aprodu.

  Aveți cuvântul, vă rog, un minut.

   
   

  Doamna Daniela Buruiană Aprodu:

  Mulțumesc domnule președinte.

  Stimați colegi, în primul rând, aș dori să fac o mică corectură, și anume, faptul că Televiziunea Română a prezentat-o pe doamna deputat Leonida Lari ca fiind deputat PRM. Eroare, doamna în cauză a fost dată afară din Partidul România Mare, acum aproximativ 2 ani.

  În al doilea rând, vizavi de ceea ce a afirmat doamna senator Norica Nicolai, eu vreau să vă dau altă veste și anume că, într-adevăr, va fi un miting grandios, format din 30 de ciumeți adunați de la PD, PLD și de aiurea...

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Doamna deputat, la chestiune, vă rog frumos, la dreptul la replică.

   
   

  Doamna Daniela Buruiană Aprodu:

  Sigur că da, numai la chestiune, domnule președinte.

  Aceștia au în frunte un partid care se cheamă "Partidul Securitatea", ai cărui conducători sunt tovarășul maior Băsescu, tovarășul colonel Stolojan.

  În al treilea rând, revenind la problema noastră, dacă domnul Traian Băsescu mai are încă o oratoare, o susținătoare care, de 17 ani de când este în România - nu am vrut să spun că taie frunză la câini degeaba, ați sesizat lucrul acesta, nu a învățat nici măcar limba română, apoi să știți că nici nu mai este nevoie de votul Parlamentului. Încă una ca aceasta și este clar.

  De altfel, noi, cei de la PRM, am înțeles, de fapt, atitudinea doamnei în cauză, și anume, îi leagă o dragoste comună față de idolii lor. Când spun acest lucru, mă refer la cei doi idoli, care poartă numele de Johny Walker și Jack Daniels.

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă rog să încheiați.

   
   

  Doamna Daniela Buruiană Aprodu:

  Acum închei, ultima frază, domnule președinte.

  Nu merită, stimați colegi, să stricăm această zi de sărbătoare, când iată, în România, va veni și starea de normalitate.

  Noi considerăm că nu este cazul să ne stricăm muniția aiurea, pe anumite traseiste de profesie, dar îi reamintim distinsei noastre colege că și pentru dânsa s-a inventat săpunul și apa, chiar dacă este de foc și are 42 de grade.

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Îmi exprim regretul pentru aceste afirmații. Îmi cer eu scuze din partea Parlamentului României, doamna deputat, pentru aceste afirmații. (Din sală Doamna Leonida Lari solicită dreptul la replică )

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Nu doresc să dau posibilitatea unui drept la replică la dreptul la replică, pentru că nu este procedural și ar duce la continuarea acestor discuții, dar transmit eu scuze din partea Parlamentului României pentru afirmațiile făcute de ambele părți.

  Am încheiat dezbaterile.

   
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre privind suspendarea din funcție a Președintelui României.

  Doamnelor și domnilor deputați și senatori, potrivit prevederilor art. 95 din Constituția României și ale art. 67 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Președintele României poate fi suspendat din funcție cu votul majorității deputaților și senatorilor. Votul este secret și se exprimă cu bile. Doresc să fac câteva anunțuri.

  În primul rând, ca urmare a vacanței unor mandate parlamentare, numărul total este de 465 de deputați și senatori. Ca atare, majoritatea absolută este de 233.

  Doresc, de asemenea, să-i rog, din acest moment, pe membrii Birourilor permanente ale celor două Camere să participe la procesul de numărare, prezența Domniilor Lor este obligatorie.

  Vă informez că s-a redactat un proiect de Hotărâre căreia îi voi da citire, el a fost distribuit, are două articole.

  Art.1 - Domnul Traian Băsescu se suspendă din funcția de Președinte al României.

  Art.2 - Hotărârea se comunică Curții Constituționale pentru a constata existența împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României.

  Vă consult, stimați colegi, dacă există obiecții sau observații, comentarii la textul proiectului de Hotărâre?

  Domnul deputat Cristian Rădulescu, aveți cuvântul.

   

  Domnul Cristian Rădulescu:

  Domnule președinte,

  Stimați colegi,

  Este evident, pentru toți cei care știm tehnică legislativă că Hotărârea aceasta putea să cuprindă numai art.1, în cazul că se adoptă, conform articolului citat, "suspendarea din funcție a președintelui" dacă tot s-a băgat art.2, cu comunicarea la Curtea Constituțională și se face apel la Regulament, la art.69, acesta prevede încă două comunicări: una către cel care este împricinat, sub semnătura președinților celor două Camere, în 48 ore, și comunicarea către Guvern pentru inițierea Proiectului de lege privind organizarea și desfășurarea referendumului pentru demiterea președintelui.

  Așa că eu cred că este de bun simț, ori îi lăsăm numai art.1, ori completăm art.2 cu celelalte două trimiteri la care face referire și Regulamentul, ceea ce mi se pare mai normal.

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Domnule deputat,

  Pot să vă asigur că în ce privește celelalte două scrisori, ele vor fi semnate și transmise în cinci minute, după încheierea procedurii, sigur, în măsura în care Parlamentul va decide adoptarea Hotărârii.

  Am introdus acest art.2 pentru a finaliza procedura, așa cum este ea prevăzută.

  Dacă se susține și se hotărăște de către plen eliminarea sa, eu nu am nici o obiecție, dar de fiecare dată când am fost în asemenea situații, s-a prevăzut acest articol. Vă reamintesc că și la discuția pe avizul... (Discuții în sală.)

  Vă consult dacă există vreo obiecție la completarea art.2 cu ceilalți doi destinatari. (Discuții în sală. Rumoare.)

  Vă rog, aveți cuvântul domnule președinte Nicolae Văcăroiu.

   
   

  Domnul Nicolae Văcăroiu:

  Stimați colegi,

  Sunt două treburi distincte. Curtea Constituțională încheie procedura de suspendare prin confirmare.

  Cea de-a doua problemă, informarea Președintelui României, conform Regulamentului, se face în 48 de ore și în cazul în care se adoptă hotărârea este pregătită și această scrisoare.

  Deci, să nu le amestecăm, aici este vorba de încheierea procedurii.

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Stimați colegi...

  Vă rog, domnule deputat Cristian Rădulescu, aveți cuvântul. (Discuții în sală, rumoare.)

   
   

  Domnul Cristian Rădulescu:

  Domnule președinte,

  Nu este un capăt de țară acesta, numai că atunci când s-a redactat Hotărârea respectivă în preambul se spune așa: în temeiul prevederilor articolului cutare, din Constituția României, precum și ale art.67 și 69 din Regulamentul ședințelor comune, da?

  Eu nu găsesc în această Hotărâre trimiterea la art.69. Art.69 spune foarte clar ce am spus eu mai devreme, că Hotărârea adoptată de Parlament, în cadrul procedurii de suspendare, se comunică în 48 de ore, sub semnătura președinților celor două Camere, Președintelui României, una la mână și, în al doilea rând, dacă propunerea a fost aprobată, se trimite și Guvernului.

  Ori scoateți referirea din preambul, ori completați hotărârea cu cele două trimiteri care sunt cuprinse în articolul respectiv.

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc, domnule deputat.

  Stimați colegi,

  Vă fac propunerea de eliminare a art.2, conform prevederilor Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale și a Regulamentului Camerelor reunite, este obligația mea, ca președinte de ședință să transmit documentul către Curtea Constituțională, evident că vom transmite și celelalte documente.

  Vă fac, în acest caz, propunerea ca hotărârea să cuprindă un articol unic, actualul art. 1 al proiectului de Hotărâre, sigur cu modificarea aferentă a preambulului.

  Dacă există obiecții?

  Domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz, aveți cuvântul.

   
   

  Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

  Vă mulțumesc.

  Domnilor președinți,

  Stimați colegi,

  În ceea ce privește o procedură completă, este corect redactată Hotărârea, pentru că nu putem să ieșim de-aici cu o hotărâre adoptată, fără să menționăm că procedura trebuie să prevadă continuitatea în instituția prezidențială și, deci, înlocuirea președintelui pe perioada în care este suspendat.

  Puteți însă să scoateți referirea la art.69, așa cum s-a propus aici, în preambul, fără să afectați conținutul Hotărârii, restul de comunicări se face prin efectul Regulamentului.

  Deci, noi nu putem să nu avem continuitate în această procedură cuprinsă în Hotărâre. (Discuții în sală.)

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Stimați colegi,

  Înțeleg că părerea generală este totuși, aceea de eliminare a art.2. Nu-mi rămâne atunci decât să supun la vot propunerea de eliminare a art.2 care s-a formulat și... (Discuții în sală.)

  Eliminarea trimiterii la art.69 se face automat, în măsura în care nu are obiect, aici cred că nu este o problemă de a supune la vot.

  În ce privește art.2 din proiectul de Hotărâre, supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a acestui articol.

  Cine este pentru?

  Vă rog să numărați.

  87 voturi pentru.

  Voturi împotrivă?

  307 voturi împotrivă.

  Abțineri?

  Numărați, vă rog frumos, abținerile!

  10 abțineri.

  Propunerea de eliminare a art. 2 a fost respinsă.

  În aceste condiții voi supune Hotărârea votului dumneavoastră, așa cum a fost formulată, cu modificarea de tehnică legislativă din preambul, eliminarea referirii la art.67 și art.69.

  Mai există intervenții pe text?

  Nu mai există intervenții pe text.

  Stimați colegi,

  După cum v-am anunțat, votul este secret și cu bile.

  Reamintesc faptul că votul prin bile se desfășoară astfel: fiecare parlamentar va primi de la secretat două bile, una albă și una neagă, care vor fi introduse...

  Din sală: De la chestori!

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă dau dreptate, de la chestori.

  ...introduse în cele două urne pe care le avem în față.

  Bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru adoptarea Hotărârii. Bila neagră introdusă în urna albă și bila albă introdusă în urna neagră înseamnă vot contra împotriva adoptării hotărârii.

  Vă reamintesc că, potrivit prevederilor Regulamentului, introducerea ambelor bile într-o urnă este o modalitate de abținere.

  Înmânarea bilelor urmează să se facă de către chestori, pe baza apelului nominal.

  Îi invit pe domnii chestori Dumitru Constantin și Hunor Kelemen să oficieze această procedură.

  Stimați colegi,

  Am rugămintea la dumneavoastră ca pe durata procedurii să luați loc în sală, în bănci.

  Rog să nu ocupați zona podiumului. Pe zona podiumului se află doar colegii care votează și vă rog, ca în măsura posibilităților, să luați loc pentru ca procedura să se desfășoare în transparență.

  Vom începe procedura de vot cu Camera Deputaților, (aplauze) cu rugămintea obișnuită de a permite miniștrilor să voteze la început.

  Dau cuvântul domnului Gheorghe Albu, secretar al Camerei Deputaților pentru a face apelul nominal al domnilor deputați.

  Domnule lider Pambuccian, tocmai am adresat rugămintea de a nu sta pe podium.

   
   

  Domnul Gheorghe Albu:

  Stimați colegi,

  Permiteți-mi să încep cu membrii Guvernului.

  - Adomnicăi Mirela Elena - prezent
  - Adomniței Cristian Mihai - prezent
  - Albu Gheorghe - prezent
  - Almăjanu Marin - prezent
  - Almășan Liviu - prezent
  - Amarie Constantin - prezent
  - Amet Aledin - prezent
  - Anastase Roberta Alma - prezent
  - Andea Petru - prezent
  - Andon Sergiu - prezent
  - Andronescu Ecaterina - prezent
  - Antal Árpád-András - prezent
  - Andreica Romică - prezent
  - Antal István - prezent
  - Antonescu George Crin Laurențiu - prezent
  - Apostolache Mihai Cristian - prezent
  - Ardelean Cornelia - prezent
  - Asztalos Ferenc - prezent
  - Avram Dumitru - prezent
  - Baban Ștefan - prezent
  - Bara Nicolae - prezent
  - Barbu Gheorghe - prezent
  - Bardan Cornel Ștefan - prezent
  - Bădălău Niculae - prezent
  - Băeșu George - prezent
  - Bănicioiu Nicolae - prezent
  - Bărbulețiu Tiberiu - prezent
  - Becsek-Garda Dezső-Kálmán - prezent
  - Becșenescu Dumitru - prezent
  - Bejinariu Eugen - prezent
  - Bentu Dumitru - prezent
  - Bivolaru Ioan - prezent
  - Bîrsan Iulian-Gabriel - prezent
  - Boagiu Anca-Daniela - prezent
  - Bobeanu Răzvan-Petrică - prezent
  - Boeriu Valeriu-Victor - prezent
  - Bolcaș Lucian Augustin - prezent
  - Bonis Istvan - prezent
  - Borbély László - prezent
  - Boșneac Valentin Samuel - prezent
  - Boureanu Cristian Alexandru - prezent
  - Boșneac Valentin Samuel - prezent
  - Brânză William Gabriel - prezent
  - Brînzan Ovidiu - prezent
  - Bruchental-Pop Ionela - prezent
  - Buciu Angela - prezent
  - Buciuța Ștefan - prezent
  - Buda Daniel - prezent
  - Buda Ioan - prezent
  - Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu - prezent
  - Buruiană Aprodu Daniela - prezent
  - Bușoi Cristian Silviu - prezent
  - Buzatu Dan Horațiu - prezent
  - Buzea Cristian Valeriu - prezent
  - Calimente Mihăiță - prezent
  - Câmpanu Liviu - prezent
  - Canacheu Costică - prezent
  - Cantaragiu Bogdan - prezent
  - Cazan Gheorghe-Romeo Leonard - prezent
  - Călian Petru - prezent
  - Călin Ion - prezent
  - Chiper Gheorghe - prezent
  - Chiș Filonaș - prezent
  - Cindrea Ioan - prezent
  - Ciocâlteu Alexandru - prezent
  - Ciontu Corneliu - prezent
  - Ciopraga Mircea - prezent
  - Ciucă Liviu Bogdan - prezent
  - Cliveti Minodora - prezent
  - Cocrea Olguța - prezent
  - Codîrlă Liviu - prezent
  - Constantinescu Anca - prezentă
  - Constantinescu Viorel - prezent
  - Corlățean Titus - prezent
  - Coșea Dumitru Gheorghe Mircea - absent
  - Crăciunescu Grigore - prezent
  - Crețu Gabriela - prezent
  - Cutean Vasile Emilian - prezent
  - Dan Iosif - prezent
  - Diaconescu Marin - prezent
  - Diaconescu Renică - prezent
  - Dida Corneliu Ioan - absent
  - Dobre Traian - prezent
  - Dorneanu Valer - prezent
  - Dragomir Dumitru - prezent
  - Dragomir Gheorghe - prezent
  - Drăguș Radu-Cătălin - prezent
  - Drețcanu Doina Micșunica - prezent
  - Dumitrescu Cristian Sorin - prezent
  - Dumitrescu Liana - prezentă
  - Dumitrescu Zamfir - prezent
  - Dumitriu Dragoș Petre - prezent
  - Dumitriu Mihai - prezent
  - Dumitru Ion - prezent
  - Dușa Mircea - prezent
  - Duțu Stelian - prezent
  - Erdei-Dolóczki István - prezent
  - Eserghep Gelil - prezent
  - Faina Constantin - prezent
  - Fârșirotu Vladimir Mircea - prezent
  - Fenechiu Relu - absent
  - Firczak Gheorghe - prezent
  - Florea Damian - prezent
  - Fotopolos Sotiris - prezent
  - Frâncu Emilian Valentin - prezent
  - Furo Iuliu Ioan - prezent
  - Gabor Gheorghe - prezent
  - Ganț Ovidiu Victor - absent
  - Găleteanu Monalisa - prezent
  - Georgescu Filip - prezent
  - Gerea Andrei Dominic - prezent
  - Gheorghe Valeriu - prezent
  - Gheorghiof Titu Nicolae - prezent
  - Ghiorghioni Ionesie - prezent
  - Ghișe Ioan - prezent
  - Giurgiu Mircia - prezent
  - Glăvan Ștefan - absent
  - Godja Petru - prezent
  - Gonțea Ion - prezent
  - Grigore Dan - prezent
  - Grosaru Mircea - prezent
  - Gubandru Aurel - prezent
  - Gușă Cozmin Horea - prezent
  - Gvozdenovici Slavomir - prezent
  - Hanganu Romeo Octavian - prezent
  - Hellvig-Eduard Raul - prezent
  - Hoban Ioan - prezent
  - Hogea Vlad Gabriel - prezent
  - Hoinaru Marian - prezent
  - Hrebenciuc Viorel - prezent
  - Iacob-Ridzi Monica-Maria - prezent
  - Iancu Iulian - prezent
  - Ibram Iusein - prezent
  - Ifrim Mircea - prezent
  - Igaș Traian Constantin - prezent
  - Ignat Miron - prezent
  - Ilie Cristian - prezent
  - Iliescu Valentin Adrian - prezent
  - Ionescu Daniel - prezent
  - Iordache Florin - prezent
  - Iordache Grațiela Denisa - prezent
  - Iriza Marius - prezent
  - Iustian Mircea Teodor - prezent
  - Jipa Florina Ruxandra - prezent
  - Kelemen Attila Béla Ladislau - prezent
  - Kelemen Hunor - prezent
  - Kerekes Károly - prezent
  - Király Andrei Gheorghe - prezent
  - Kónya-Hamar Sándor - prezent
  - Kovacs Attila - prezent
  - Lakatos Petru - prezent
  - Lambrino Radu - prezent
  - Lari-Iorga Leonida - prezent
  - Lificiu Petru - prezent
  - Liga Dănuț - prezent
  - Longher Ghervazen - prezent
  - Luchian Ion - prezent
  - Macaleți Costică - prezent
  - Magheru Paul - prezent
  - Man Mircea - prezent
  - Manda Iulian Claudiu - prezent
  - Manolescu Oana - prezent
  - Manta Pantelimon - prezent
  - Marian Dan Mihai - prezent
  - Marin Constantin - prezent
  - Marinescu Marian-Jean - prezent
  - Martin Eduard-Stelian - prezent
  - Márton Árpád-Francisc - prezent
  - Máté András-Levente - prezent
  - Matei Cătălin Lucian - prezent
  - Mazăre Alexandru - prezent
  - Mălaimare Mihai Adrian - prezent
  - Mănăstireanu Vladimir Alexandru - prezent
  - Mănescu Rareș Șerban - prezent
  - Mărculeț Petrescu Mira Anca Victoria - prezent
  - Mătușa Tudor - absent
  - Meir Nati - prezent
  - Merce Ilie - prezent
  - Merka Adrian-Miroslav - prezent
  - Micula Cătălin - prezent
  - Mihalache Sorin Dan - prezent
  - Mihei Andrian-Sirojea - prezent
  - Mircea Costache - prezent
  - Mircovici Niculae - prezent
  - Mironescu Laurențiu - prezent
  - Miroșeanu Liviu Alexandru - prezent
  - Mitrea Manuela - prezent
  - Mitrea Miron Tudor - prezent
  - Miuțescu Gheorghe Adrian - prezent
  - Mînzînă Ion - prezent
  - Mocanu Alexandru - prezent
  - Mocanu Vasile - prezent
  - Mocănescu Coloros Dan Constantin - prezent
  - Mocioalcă Ion - prezent
  - Mohora Tudor - prezent
  - Moisoiu Adrian - prezent
  - Moldovan Emil Radu - prezent
  - Momanu Corneliu - prezent
  - Motreanu Dan Ștefan - prezent
  - Movilă Petru - prezent
  - Munteanu Ioan - prezent
  - Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - prezent
  - Nassar Rodica - prezent
  - Năstase Adrian - prezent
  - Nechita Aurel - prezent
  - Nedelcu Gabriela - prezentă
  - Nica Dan - prezent
  - Nicolăescu Gheorghe-Eugen - prezent
  - Nicolicea Eugen - prezent
  - Nicula Vasile-Cosmin - prezent
  - Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - prezent
  - Nistoran Dorin-Liviu - prezent
  - Niță Constantin - prezent
  - Nițulescu Teodor - prezent
  - Nosa Iuliu - prezent
  - Oancea Viorel - absent
  - Olărean Aurel - prezent
  - Oltean Ioan - prezent
  - Olteanu Bogdan - prezent
  - Oprea Gabriel - prezent
  - Ovidenie Costel - prezent
  - Palăr Ionel - prezent
  - Pambuccian Varujan - prezent
  - Pardău Dumitru - prezent
  - Pascu Bogdan - prezent
  - Pașcu Ioan Mircea - prezent
  - Pavelescu Aurelian - prezent
  - Paveliu Marian Sorin - prezent
  - Păun Nicolae - prezent
  - Petrea Constantin - prezent
  - Plumb Rovana - prezentă
  - Podgoreanu Radu - prezent
  - Ponta Victor-Viorel - prezent
  - Pop Claudiu Adrian - prezent
  - Popa Cornel - prezent
  - Popa Daniela - prezent
  - Popa Nicolae - prezent
  - Popeangă Petre - prezent
  - Popescu Florin Aurelian - prezent
  - Popescu Ioan Dan - prezent
  - Popescu Ionica Constanța - prezentă
  - Popescu Constantin Tăriceanu - prezent
  - Popp Cosmin Gabriel - prezent
  - Preda Cezar Florin - prezent
  - Pruteanu Vasile - prezent
  - Puchianu Ioan Dumitru - prezent
  - Pupeză Viorel - prezent
  - Purceld Octavian Mircea - prezent
  - Pușcaș Vasile - prezent
  - Puscă Mircea Valer - prezent
  - Puzdrea Dumitru - prezent
  - Radan Mihai - prezent
  - Raicu Romeo Marius - absent
  - Rădulescu Cristian - prezent
  - Rogin Marius - prezent
  - Romanescu Marcel Laurențiu - prezent
  - Rus Ioan-Aurel - prezent
  - Rusu Mihaela Adriana - prezent
  - Rușanu Dan Radu - prezent
  - Sanda Victor - prezent
  - Sandu Gabriel - prezent
  - Sandu-Capră Mihai - prezent
  - Sasu Ion - prezent
  - Săniuță Marian Florian - prezent
  - Săpunaru Nini - prezent
  - Sârb Gheorghe - prezent
  - Sârbu Daciana Octavia - prezent
  - Sârbu Marian - prezent
  - Sârbu Mugurel Liviu - prezent
  - Scutaru Adrian George - prezent
  - Semcu Adrian-Emanuil - prezent
  - Seres Dénes - absent
  - Severin Adrian - prezent
  - Silaghi Ovidiu Ioan - prezent
  - Sirețeanu Mihail - prezent
  - Sóki Béla - prezent
  - Soporan Vasile Filip - prezent
  - Stan Ioan - prezent
  - Stan Ion - prezent
  - Stanciu Anghel - prezent
  - Stativă Irinel Ioan - prezent
  - Stănescu Cristian - prezent
  - Stănescu Mircea - prezent
  - Stoica Ion - prezent
  - Străchinaru Petre - prezent
  - Strungă Emil - prezent
  - Szekely Levente Csaba - prezent
  - Știrbeț Cornel - prezent
  - Știreanu Octavian - prezent
  - Știucă Alecsandru - prezent
  - Tabără Valeriu - prezent
  - Tamás Sándor - prezent
  - Tămagă Constantin - prezent
  - Tănăsescu Mihai-Nicolae - prezent
  - Tărniceru Petru - prezent
  - Teodorescu George-Alin - prezent
  - Timar Liviu - prezent
  - Timiș Ioan - prezent
  - Todoran Pavel - prezent
  - Toma Florentina Marilena - prezent
  - Toma Horia-Victor - prezent
  - Tóro Tiberiu - prezent
  - Tudor Constantin - prezent
  - Tudor Marcu - prezent
  - Tudose Mihai - prezent
  - Turcan Raluca - prezent
  - Țundrea Ioan - absent
  - Uioreanu Horea Dorin - prezent
  - Ujeniuc Dragoș - prezent
  - Ungureanu Petre - prezent
  - Ungureanu Valeriu Alexandru - prezent
  - Ursărescu Dorinel - prezent
  - Vainer Aurel - prezent
  - Varga Attila - prezent
  - Vasile Aurelia - prezent
  - Vasilescu Lia-Olguța - prezent
  - Vălean Adina Ioana - prezent
  - Văsioiu Horia - prezent
  - Vâlcov Șandru Marcela Lavinia - prezent
  - Vlase Petru Gabriel - prezent
  - Vlădoiu Aurel - prezent
  - Voicu Cătălin - prezent
  - Voicu Mihai Alexandru - prezent
  - Voinea Florea - prezent
  - Zaharia Claudius Mihail - prezent
  - Zamfir Gabriel Sorin - prezent
  - Zamfirescu Dan Dumitru - prezent
  - Zegrean Augustin - prezent
  - Zgonea Valeriu Ștefan - prezent

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Are cuvântul domnul senator Zoltan Puskas, pentru a da citire apelului nominal la Senat.

   
   

  Domnul Valentin Zoltan Puskas:

  Mulțumesc.

  - Antonie Ștefan Mihail - prezent
  - Apostol Neculai - prezent
  - Arcaș Viorel - prezent
  - Ardelean Aurel - prezent
  - Arion Viorel - prezent
  - Athanasiu Alexandru - prezent
  - Basgan Ion - prezent
  - Berceanu Radu Mircea - prezent
  - Blaga Vasile - prezent
  - Bobeș Marin - absent
  - Cazacu Cornelia - prezent
  - Câmpeanu Radu-Anton - prezent
  - Cârlan Dan - prezent
  - Chelaru Ioan - prezent
  - Cinteză Mircea - prezent
  - Ciornei Silvia - prezent
  - Cioroianu Adrian Mihai - absent
  - Cismaru Ivan - prezent
  - Copos Gheorghe - absent
  - Corodan Ioan - prezent
  - Cozmâncă Octav - prezent
  - Crețu Corina - prezent
  - Crețu Ovidiu Teodor - prezent
  - Cucuian Cristian - prezent
  - Cutaș George Sabin - prezent
  - Daea Petre - prezent
  - David Cristian - prezent
  - David Gheorghe - prezent
  - Diaconescu Cristian - prezent
  - Dina Carol - prezent
  - Dinescu Valentin - prezent
  - Dîncu Vasile - prezent
  - Duca Viorel Senior - prezent
  - Dumitrescu Ion Mihai - prezent
  - Dumitrescu Gheorghe Viorel - prezent
  - Dumitru Constantin - prezent
  - Eckstein Kovacs Peter - prezent
  - Fekete Szabo Andras Levente - prezent
  - Filipescu Teodor - prezent
  - Florescu Ion - prezent
  - Flutur Gheorghe - prezent
  - Frunda György - prezent
  - Funar Gheorghe - prezent
  - Găucan Constantin - prezent
  - Geoană Mircea Dan - prezent
  - Georgescu Radu Cristian - prezent
  - Gheorghe Constantin - prezent
  - Hașotti Puiu - prezent
  - Ilașcu Ilie - absent
  - Iliescu Ion - prezent
  - Ilușcă Daniel - prezent
  - Ion Vasile - prezent
  - Iorga Nicolae - prezent
  - Iorgovan Antonie - absent
  - Ioțcu Petru Nicolae - prezent
  - Ivănescu Paula Maria - prezent
  - Jurcan Dorel - prezent
  - Loghin Irina - prezent
  - Lupoi Mihail - prezent
  - Mardare Radu Cătălin - prezent
  - Marinescu Marius - prezent
  - Markó Bela - prezent
  - Meleșcanu Teodor Viorel - prezent
  - Mereuță Mircea - prezent
  - Mihăescu Eugen - prezent
  - Mihăilescu Petru Șerban - prezent
  - Moisuc Viorica Georgeta Pompilia - prezent
  - Moraru Ion - prezent
  - Morțun Alexandru Ioan - absent
  - Neagoe Otilian - prezent
  - Neagu Nicolae - prezent
  - Nemeth Csaba - prezent
  - Nicolae Șerban - prezent
  - Nicolai Norica - prezent
  - Novolan Traian - prezent
  - Onaca Dorel Constantin - prezent
  - Oprea Mario-Ovidiu - prezent
  - Oprescu Sorin Mircea - prezent
  - Pascu Corneliu - prezent
  - Păcuraru Paul - prezent
  - Păunescu Adrian - prezent
  - Pereș Alexandru - prezent
  - Pete Ștefan - prezent
  - Petre Maria - prezent
  - Petrescu Ilie - prezent
  - Popa Aron Ioan - prezent
  - Popa Dan Gabriel - prezent
  - Popa Nicolae-Vlad - prezent
  - Popescu Dan Mircea - prezent
  - Popescu Ionel - prezent
  - Popescu Irinel - prezent
  - Popescu Mihail - prezent
  - Prodan Tiberiu Aurelian - prezent
  - Puskas Valentin Zoltan - prezent
  - Rădoi Ion - prezent
  - Rădoi Ovidiu - prezent
  - Rădulescu Cristache - prezent
  - Roibu Aristide - prezent
  - Sabău Dan - prezent
  - Sârbu Ilie - prezent
  - Silistru Doina - prezent
  - Simionescu Aurel Gabriel - prezent
  - Sogor Csaba - prezent
  - Solcanu Ion - prezent
  - Stan Petru - prezent
  - Stănoiu Mihaela Rodica - prezent
  - Stoica Ilie - prezent
  - Strătilă Șerban-Cezar - prezent
  - Stroe Radu - prezent
  - Szabó Karoly Ferenc - prezent
  - Șerbănescu Verginia - prezent
  - Șerbu Gheorghe Vergil - absent
  - Șereș Ioan Codruț - prezent
  - Ștefan Viorel - prezent
  - Șter Sever - prezent
  - Talpeș Ioan - prezent
  - Tănăsescu Claudiu - prezent
  - Tărăcilă Doru Ioan - prezent
  - Terinte Radu - prezent
  - Theodorescu Emil Răzvan - prezent
  - Tîlvăr Angel - prezent
  - Toma Ion - prezent
  - Tomoiaga Liliana Lucia - prezent
  - Tudor Corneliu Vadim - prezent
  - Țâbuleac Mihai - prezent
  - Țicău Silvia Adriana - prezent
  - Țîrle Radu - absent
  - Ungheanu Mihai - prezent
  - Ungureanu Vasile Ioan Dănuț - prezent
  - Vasilescu Gavrilă - prezent
  - Văcăroiu Nicolae - prezent
  - Vărgău Ion - prezent
  - Vedinaș Verginia - prezent
  - Verestóy Attila - prezent
  - Voiculescu Dan - prezent
  - Vosganian Varujan - prezent
  - Vraciu Jan - prezent

  Vă mulțumesc.

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Domnule președinte Văcăroiu, dacă doriți...

  Cu domnul președinte Văcăroiu, vom finaliza procedura de vot.

  Invit membrii Birourilor permanente ale celor două Camere în sala de ședințe a Biroului permanent al Camerei Deputaților - vă reamintesc că prezența este obligatorie acolo - pentru numărarea voturilor.

   
     

  Pauză

  ***

  După pauză

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Îl invit pe domnul Valentin Zoltan Puskas, secretar al Senatului, pentru a prezenta rezultatele votului.

   
   

  Domnul Valentin Zoltan Puskas:

  Proces verbal referitor la rezultatul votului asupra Proiectului de Hotărâre privind suspendarea din funcție a Președintelui României.

  În temeiul prevederilor art.32 alin.4 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, membrii Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu bile, asupra Proiectului de Hotărâre privind suspendarea din funcție a Președintelui României, au constatat următoarele:

  • Numărul total al deputaților și senatorilor: 465
  • Numărul deputaților și senatorilor prezenți: 448
  • Numărul total de voturi exprimate: 440
  • Numărul de voturi anulate: 10
  • Numărul total de voturi valabil exprimate: 430
   din care:
   • voturi pentru adoptarea Proiectului de hotărâre: 322
   • voturi contra Proiectului de hotărâre: 108
  (Aplauze.)

  În conformitate cu prevederile art.95 alin.1 din Constituția României, republicată, propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce înseamnă minimum 233 de voturi pentru.

  Ca urmare a faptului că, din totalul de 465 de deputați și senatori, și-au exprimat votul valabil 430, din care au votat pentru 322, iar contra 108, ceea ce reprezintă majoritatea voturilor deputaților și senatorilor cerută de Constituție, Proiectul de Hotărâre privind suspendarea din funcție a domnului Traian Băsescu, Președintele României, a fost adoptat.

  Semnează - membrii Birourilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților. (Aplauze.)

   
   

  Domnul Bogdan Olteanu:

  Vă mulțumesc, domnul senator.

  Declar ședința închisă.

   
   

  Ședința s-a încheiat la ora 15,05.

   
       

  Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 7:23
  Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
  E-mail: webmaster@cdep.ro